1. Векторлық болып табылатын физикалық шама a орын ауыстыруДата10.03.2018
өлшемі109.73 Kb.
#20445

1. Векторлық болып табылатын физикалық шама

A) Орын ауыстыру

B) Жол

C) Аудан


D) Уақыт

E) Көлем


2. Вертикаль жоғары лақтырылған дененің ең жоғарғы биіктегі кинетикалық энергиясы

A) Электр энергиясына тең

B) Ішкі энергияға тең

C) Нөлге тең

D) Серіппенің потенциалдық энергиясына тең

E) Күш жұмысына тең3. «Н∙с» - өлшем бірлігімен өлшенетін физикалық шама

A) Қысым


B) Күш импульсі

C) Энергия

D) Импульс

E) Күш моменті4. Иінтіректің үлкен иінінің ұзындығы 60 см, оған түсірілетін күш 30 Н, кіші иінге 60 Н күш түсірілген болса, кіші иіннің ұзындығы

A) 0,6 м.

B) 0,4 м.

C) 0,35 м.

D) 1,2 м.

E) 0,3 м.5. Өткізгіштерді параллель ќосуда жалпы кедергінің мәнін аныќтайтын формула

A)

B)

C)

D)

E) t)6. Еркін түскен дененің 4 с өткеннен кейінгі жылдамдығы:(v0=0, g=10м/с2)

A) 80 м/с.

B) 20 м/с.

C) 200 м/с.

D) 160 м/с.

E) 40 м/с.7. Дене шеңбер бойымен бір қалыпты сағат тілі бағытымен қозғалады (суретке қара). М нүктесіндегі үдеу векторының бағыты:

A) 3.

B) 2.


C) 5.

D) 4.


E) 1.

8. Қатаңдығы 200 Н/м серіппеге 20 Н күш әсер еткенде, оның деформациясының шамасы.

A) 0,3 м.

B) 0,4 м.

C) 0,2 м.

D) 0,5 м.

E) 0,1 м.9. Серіппе созылғанда орындалатын жұмыстың формуласы:

A) A=FS.

B) A=Nt.

C) A=mgh.

D) A=FScos.

E) .10. Меншікті балқу жылуы дегеніміз

A) Белгілі температурада берілген массадағы затты сұйыққа айналдыру үшін кеткен жылу мөлшері.

B) Балқу температурасында 1 кг кристалл затты сұйыққа айналдыру үшін кеткен жылу мөлшері.

C) 1кг затты белгілі температурасына дейін жеткізіп оны толықтай сұйыққа айналдыру үшін кеткен жылу мөлшері.

D) Берілген температурадағы затты балқу температурасына дейін жеткізіп, оны сұйыққа айналдыру үшін кеткен жылу мөлшері.

E) Белгілі температурада затты сұйыққа айналдыру үшін кеткен жылу мөлшері.11. Электр өрісінде зарядтың орнын ауыстыру кезінде атқарылатын жұмыс

A) A = qEd.

B) A = mgh.

C) A = U – Q.

D) A = PV.

E) A = FScos.12. Электр сыйымдылығына сәйкес келмейтін өлшем бірлік

A) .

B) .

C) .

D) .

E) Ф.


13. Тогы бар өткізгішке әсер етуші күш 4 Н. Өткізгіштің көлденең қимасы арқылы 20 зарядталған бөлшек өтсе, Лоренц күші:

A) 0,2 Н.

B) 80 Н.

C) 0,4 Н.

D) 4 Н.

E) 5 Н.14. Көмір изотобының ядросындағы Z протондар саны мен N нейтрондар саны:

A) Z=6, N=14.

B) Z=6, N=6.

C) Z=6, N=8.

D) Z=8, N=6.

E) Z=14, N=6.15. Көмірқышқыл газының молекуласының массасы 7,310-26 кг. Егер молекулалардың концентрациясы 2,71020 м-3, ал орташа квадраттық жылдамдығы 9104 болса, онда ыдыстағы газдың қысымы:

A) 6 Па.


B) 59 Па.

C) 0,06 Па.

D) 0,59 Па.

E) 59 мПа.16. Резисторлардың кедергілері R1 = 2 Ом, R2 = 10 Ом, R3 = 15 Ом, R4 = 4 Ом, ал амперметрдің көрсетуі 2 А болса, тізбектегі кернеу:

A) 10 В.


B) 50 В.

C) 60 В.


D) 30 В.

E) 20 В.17. Қуаттары Р1=40 Вт, Р2=200 Вт болатын екі шам кернеуі U=220 В электр желісіне тізбектеп жалғанған. Осы шамдардағы бөлініп шығатын жылу мөлшерін салыстырыңыз.

A) Q1 > Q2.

B) Q1 = 5Q2.

C) Q1 = Q2.

D) Q2 = 5Q1.

E) Q1 < Q2.18. 1 = 1,5 В; 2 = 2,5 В; 3 = 3,5 В. Тізбектің толық ЭҚК-ін анықтаңыз.

A)  = 6,5 В.

B)  = 7,5 В.

C)  = 2,5 В.

D)  = 1,5 В.

E)  = 3,5 В.


19. Тербелмелі контурдағы конденсатордың заряды амплитудалық мәнінің жартысына тең болу уақыты. (Заряд косинус заңымен өзгереді)

A) t=T/5.

B) t=T/4.

C) t=T/6.

D) t=T/3.

E) t=T/2.20. Радиолокаторда қолданылатын тербеліс

A) Аса жоғарғы жиілікті.

B) Төменгі жиілікті.

C) Модуляцияланған.

D) Жоғарғы жиілікті.

E) Механикалық.21. Сиретілген газдың бір-бірімен күшсіз өзара әсерлесетін қоздырылған атомдары беретін спектрі:

A) тұтас спектр.

B) жолақ спектр.

C) жұтылу спектр.

D) сызықты спектр.

E) байқалмайды.22. Фотоэффектіні түсіндіру үшін толқын ұзындығы λ сәуле порциясына берілетін энергия

A) /c·h.

B) h·/c.

C) ·c/h.

D) h··c.

E) h·c/.23. Энергиясы тыныштық күйден 3,3 В потенциалдар айырмасы арқылы үдетілген электронның кинетикалық энергиясына тең болатын фотонның толқын ұзындығы: (h=6.6·10-34 Дж·с, e=1.6·10-19Кл)

A) 0,12 мкм.

B) 0,375 мкм.

C) 0,512 мкм.

D) 0,675 мкм.

E) 0,43 мкм.24. Ғарыш кемесіндегі сағат Жер уақытына қарағанда 2 есе баяу жүру үшін оның Жермен салыстырғанда жылдамдығы

A) 2,61010м/с.

B) 2,6108м/с.

C) 2,6106м/с.

D) 2,6107м/с.

E) 2,6109м/с.25. Суретте дененің О нүктесіне әсер ететін бір жазықтықта жататын бес күш векторлары берілген. Тең әсерлі күш нөлге тең болу үшін артық күшті көрсетіңіз

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .26. Мыстың мольдік массасы М=0,0635 кг/моль және тығыздығы 9000 кг/м3. 1м3 мыстағы атомдар саны:

A) 8,7·1021.

B) 7,5·108.

C) 6,5·1020.

D) 8,5·1028.

E) 5,5·1023.27. Шолпан бетіндегі температура 750 К және атмосфералық қысым

9120 кПа. Планета атмосферасы көмірқышқыл газынан тұрады деп санап, планета бетіндегі оның тығыздығын табыңыз.

(R=8,31Дж/(мольК); M (CO2)=44 г/моль)

A) 66,5 кг/м3.

B) 66,8 кг/м3.

C) 56,3 кг/м3.

D) 64,4 кг/м3.

E) 58,6 кг/м3.28. p – n ауысуының негізгі қасиеті:

A) Жарық түсіргенде кедергінің артуы.

B) Жарық түсіргенде кедергінің кемуі.

C) Біржақты өткізгіштік.

D) Қыздырған кезде кедергінің кемуі.

E) Қыздырған кезде кедергінің артуы.29. Резеңке бауға ілінген массасы 0,2 кг дене тербеледі. Баудың қатаңдығы

20 Н/м және дене тербелісі кезіндегі ең шеткі нүктелерінің ара қашықтығы 0,4 м. Дененің ең үлкен кинетикалық энергиясы:

A) 1,6104 Дж.

B) 4103 Дж.

C) 1,6 Дж.

D) 4 Дж.


E) 0,4 Дж.

30. Екі когерентті толқын көзі бірдей фазадағы көлденең толқындар шығарады. Тербелістер периоды T = 0,2 c, толқындардың ортадағы таралу жылдамдығы . Толқындар бір-біріне қосылған кезде, жүріс айырмасында тербелістердің күшеюі байқалатын мәндері

A) 160k м (k = 0, 1, 2…).

B) 90(2k + 1) м (k = 0, 1, 2…).

C) 200 м.

D) 180k м (k = 0, 1, 2…).

E) 80(2k + 1) м (k = 0, 1, 2…).ФИЗИКА

ПӘНІНЕН СЫНАҚ БІТТІ
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

ФИЗИКА (каз)

A

C

B

E

B

E

D

E

E

B

A

B

A

C

D

C

D

C

C

A

D

E

B

B

A

D

D

C

E

A

Каталог: userdata -> uploads -> u50210 -> fiz
fiz -> Әртүрлі нәрселерге дейінгі қашықтықты анықтау және олардың орнын табу әдісінің негізіне алынған дыбыстың қасиеті
fiz -> B 4 есе кемиді
u50210 -> Жоспар І. Биосфера құрылысы Атмосфера Гидросфера Литосфера ІІ
u50210 -> ¤згергіштік зањдылыќтары
fiz -> моль болатын заттың молекулалар саны
fiz -> 1. Ыдыста 1моль сутегі газы бар. Ыдыстағы сутегі молекулаларының санын аныќтаңыз
fiz -> 1. жылдамдықпен қозғалған дененің кинетикалық энергиясы 400 Дж болса, оның массасы
fiz -> 1. Ыдыста 1моль сутегі газы бар. Ыдыстағы сутегі молекулаларының санын аныќтаңыз
fiz -> 1. Ньютонның II заңы бойынша денеге әсер ететін күш


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет