10 қыркүйек 2013жылы (49/13 хаттама)Дата09.09.2017
өлшемі338.72 Kb.
#33


10 қыркүйек 2013жылы (49/13 хаттама)

«Самрұқ-Қазына» АҚ Басқарма шешімімен

Бекітілген


«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат Қоры» АҚ және елу ,одан да көп акция пайыздарына (үлестік қатысу) тікелей не балама түрде «Самұрық-Қазына» АҚ меншіктік құқығымен немесе сенімді басқарумен иеленген ұйымдар үшін аудиторлық мекемені таңдау бойынша тәртіп

Астана, 2013


  1. Жалпы ережелер

«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат Қоры» АҚ және елу ,одан да көп акция пайыздарына (кейіннен-Қор) тікелей не балама түрде «Самұрық-Қазына» АҚ меншіктік құқығымен немесе сенімді басқарумен иеленген ұйымдар үшін аудиторлық мекемені таңдау бойынша осы Тәртіп (кейіннен-Тәртіп), қағидаларды белгілейді және Қазақстан Республикасының заңнамасы мен Тапсырыс берушінің жарғысын қолданумен сәйкес Тапсырыс беруші үшін аудиторлық мекемені анықтауға уәкілетті Тапсырыс берушінің сәйкес органның ұсыныстарын әзірлеу үшін аудиторлық мекемені таңдау рәсімін сипаттайды (кейіннен- Уәкілетті орган).

Тәртіп 26 мамыр 2012 жылдың № 80 (кейіннен – Сатып алу ережесі) Қор директорлары Кеңесінің шешімімен бекітілген «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат Қоры» АҚ және елу ,одан да көп акция пайыздарына тікелей не балама түрде «Самұрық-Қазына» АҚ меншіктік құқығымен немесе сенімді басқарумен иеленген ұйымдардың тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алу Ережелеріне сәйкес бір көзден сатып алу тәсілімен аудиторлық мекеменің қызметін сатып алуды тапсырыс берушілер үшін аудиторлық мекемені таңдау рәсімін өткізуді қарастырады.

Осы Тәртіп ережелері Қазақстан Республикасының шегінен тыс тіркелген елу ,одан да көп акция пайыздарына тікелей не балама түрде «Самұрық-Қазына» АҚ меншіктік құқығымен немесе сенімді басқарумен иеленген ұйымдар үшін таралмайды.

Тәртіп Қазақстан Республикасының заңнамасы, Қор Жарғысы, сатып алу ережелері мен Қордың басқа да ішкі құжаттарына сәйкес әзірленген. 1. Тәртіпте келесі негізгі ұғымдар қолданылады:

Аудитор – Сатып алу ережелеріне сәйкес Уәкілетті органның шешімімен бір көзден сатып алу жүзеге асырылатын Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңы және/немесе Тапсырыс берушінің жарғысына сәйкес Тапсырыс берушінің аудиторлық мекемені анықтау үшін Уәкілетті органмен ұсынылған аудиторлық мекеме;

Еншілес ұйым – МСФО 10 сәйкес Қордың, Елеулі компанияның немесе еншілес ұйым ретінде айқындалатын компанияның еншілес ұйымы;

Біріңғай комиссия – Тәртіптің 2 бөліміне сәйкес уәкілетті органның ұсыныстарын ұсынатын еншілес ұйымды қоса алғанда, тізімге кіретін елеулі компаниялар мен Қор үшін таңдау рәсімін жүзеге асыратын Холдингтің консультативтік-кеңесші органы;

Тапсырыс беруші – Қор, Елеулі компания немесе таңдау рәсімін жүзеге асыратын компания;

Сайлау рәсімдеріне қатысуға сұраным – барлық қажетті және Бірыңғай комиссия бекіткен (Тапсырыс берушінің Комиссиясы) талаптарға, өлшемдерге, сайлау рәсіміне (1-қосымша) және шарттары мен тәртібі туралы мәліметтерді қамтитын таңдау рәсіміне қатысу үшін өтінімдерді дайындау үшін Қатысушыға ұсынылатын құжат. Таңдау рәсіміне қатысу үшін бекітілген сұраным қайта сайлау рәсімін таңдау үшін өзгертіледі;

Тапсырыс берушінің комиссиясы – аудиторды таңдауды Біріңғай комиссия жүзеге асыратын компанияларды қоспағанда, әрбір компания үшін аудиторды таңдау мақсатымен құрылған Тапсырыс берушінің комиссиясы;

Аудит бойынша Комитет - компанияның атқарушы органының және Директорлар кеңесі мен Қоғамның атқарушы органына қажетті ұсыныстарды әзірлеу қызметін бақылау мақсатында, Директорлар кеңесімен зерттелген немесе Директорлар кеңесінің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша терең зерттеу мақсатында құрылған компанияның Директорлар кеңесінің консультативтік-кеңесші органы;

Компания – меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында дауыс беру акцияларының елу пайызынан артығы Қорға тиесілі Елеулі компания болып табылмайтын ұлттық компания және басқа заңды тұлға;

1-ші дәрежелі компания – ұлттық компаниялар және – меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында дауыс беру акцияларының (қатысу үлесі) елу пайызынан артығы Қорға тиесілі заңды тұлға;

Жанама тиесілілік – көп меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында басқа заңды тұлғаның дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерін) елу пайыздан астам әрбір келесі тұлғаға тиесiлiлігі;

«Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттары (ҚЕХС)», «Бухгалтерлік есептің халықаралық стандарттары» (БЕХС) – қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттары жөніндегі комитетпен бекітілген қаржылық есептілік стандарттары;

Тізім – Елеулі компаниялар тізімі.

Тізімі Қор активтерінің құрылымының өзгеруіне байланысты, жыл сайын жаңартылуы тиіс. Тізімнің жыл сайынғы жаңартылуы таңдау процедурасына дейін Біріңғай коммиссиямен жүзеге асырылады;Холдингтің сенімсіз әлеуетті өнім берушілер (жеткізушілер) тізімі – Холдингтің сенімсіз әлеуетті өнім берушілері (жеткізушілері) туралы жүйелендірілген ақпарат;

Таңдау процедурасы – осы тәртіпке сәйкес өткізілетінТапсырыс беруші үшін аудиторды таңдауды жүзеге асыру бойынша әрекет;

Жұмыс органы – Қордың құрылымдық бөлімі, Елеулі компаниялар немесе функционалдық міндеттерге сәйкес таңдау процедурасын ұйымдастырушылық қолдауға жауапты компаниялар;

Активтердің құны – Қордың шоғырландырылған қаржы есептілігіндегі активтердің жиынтық құны;

Елеулі компания – қаржылық есептілік сұрақтарына немесе Қордың басқарушы диреторына жетекшілік ететін, Жұмыс органының ұсынысы негізінде қаржылық есептілік сұрақтары бойынша жетекшілік ететін Басқарма Төрағасының орынбасарымен анықталатын 1- ші дәрежелі компания.

Елеулі компаниялармен 1- ші дәрежелі компанияларды тану критерийлері: 1. соңғы есептік күнгі жағдай бойынша активтер құнының 1-ші деңгейдегі Компания активтерінің үлесі;

 2. 1-деңгейлі компаниялардың активтері мен міндеттемелерінің құрылымы;

 3. 1-ші деңгейлі компаниялардың еншілес ұйымдарының саны;

 4. 1-ші деңгейлі компаниялардың корпоративтік басқару деңгейі;

 5. қатысушылардың шектеулі тізіміне арасында рәсімдерді таңдау қажеттілігі;

 6. Елеулі компаниялар тізіміне 1-ші деңгейлі компанияларды енгізу үшін Бірыңғай комиссия мүшелері ұсынған басқа да критерийлері.

Қатысушылар –Тәртіпке сәйкес таңдау рәсіміне қатысатын және аудиторлық қызметтерді сатып алу туралы шартты жасауға үміткер аудиторлық ұйым;

Холдинг – Қор, Елеулі компаниялар мен Компаниялар жиынтығы.


 1. Аудиторларды таңдау келесі принциптерге негізделген:

 1. Сапалы аудит қызметтері қаржылық есептілік және қосалқы қызметтерді сатып алу;

 2. Қабылданатын шешімдердің таңдау, бақылау және жауапкершілік процесстерінің ашықтығы;

 3. Қызығушылықтар қайшылығының болмауы және тәуелсіздікті сақтау;

 4. Аудит қызметтерін сатып алу үшін қолданылатын қаражатты тиімді пайдалану;

 5. Барлық қатысушыларға тең мүмкіндіктер ұсыну;

 6. Қатысушалар арасындағы адал бәсекелестік.  1. 2 Біріңғай комиссия 1. Біріңғай комиссияның өкілеттігі мен атқарымдары

3. Біріңғай комиссия Аудиторды таңдау стартегиясын анықтайды және Қор мен Тізімге енгізілген Елеулі компаниялардың әр қайсысына таңдау рәсімін жүзеге асырады.

4. Біріңғай комиссия қаржылық есептілік аудит саласында халықаралық тәжірибеге қол жеткізу, сонымен қатар капитал нарығы ()талаптарын орындау мақсатында жаһандық ұйымдардың желісі және / немесе оның аффилиирленген тұлғалары бар халықаралық аудиторлық ұйымдардың – Қатысушыларының арасынан таңдау рәсімін жүзеге асырады. Аталған тізім Елеулі компаниялардың ұсыныстарын есепке ала отырып Біріңғай комиссиямен анықталады және бекітіледі.

5. Тізімге енетін және еншілес ұйымдары бар Елеулі мекемелер, тізімдегі барлық мекемелер үшін ортақ аудитор таңдау мақсатымен өзінің бірнеше немесе бір еншілес мекеме үшін бір мезгілде таңдау рәсімін бірігіп жүзеге асыруға негізделген сұранымын Біріңғай комиссияға жолдауға құқылы.

6. Аудиторды таңдау стратегиясын жүзеге асыру мақсатымен Біріңғай комиссия құқылы: 1. Тәртіптің 5тармағында көрсетілгендей, Қор, тізімге енгізілген әрбір Елеулі компания, Еншілес мекемлерді қоса алғанда, олар үшін Аудиторды таңдаңдалған белгілі бір мерзімін анықтау. Аудиторды таңдау 3 жылдан артық емес мерзімге жүзеге асырылуы мүмкін;

 2. Ортақ таңдау рәсімін жүргізу және Біріңғай аудиторды таңдау мақсатымен Қор және тізімге енгізілген Елеулі компанияларды біріктіру. егер соңғы есептік мерзімде Елеулі компаниялардың шоғырландырылған активтерінің үлесі активтер құнының қырық пайызынан кем болмаса Қор және Елеулі комнаияларды біріктіру жүзеге асырылады. Қор және Елеулі компаниялар үшін бірлескен таңдау рәсімін біріктіру және өткізу кезінде Тәртіптің 9 тармағына сәйкес барлық үміткер тараптардың өкілдерімен Біріңғай комиссия құрылады. Қор және Елеулі компаниялар үшін бірлескен таңдау рәсімін өткізу жіне біріктіру туралы шешім Біріңғай комиссия отырысында қабылданады. Аталған шешім Тіртіптің 12 тармағы д) тармақшасына сәйкес әлеуетті қатысушыларға ақпаратты таратар алдында Біріңғай комиссияның отырысында қабылданады және хаттамамен ресімделеді;

 3. Ортақ Аудиторды таңдау және ортақ таңдау рәсімін өткізу мақсатымен Тізімге енгізілген бірнеше Елеулі компанияларды біріктіру. Елеулі компаниялар үшін бірлескен таңдау рәсімін өткізу жіне біріктіру туралы шешім Біріңғай комиссия отырысында қабылданады. Аталған шешім Тіртіптің 12 тармағы д) тармақшасына сәйкес әлеуетті қатысушыларға ақпаратты таратар алдында Біріңғай комиссияның отырысында қабылданады және хаттамамен ресімделеді;

Бір топтың құрамына кіретін барлық компаниялар үшін ортақ Аудиторды таңдау мақсатымен Елеулі компаниялар мен олардың Еншілес мекемелерін бір немесе бірнеше топқа біріктіру.

 1. Біріңғай комиссияның құрамы

7. Қор үшін Аудиторды таңдау кезінде Біріңғай комиссияның Төрағасы Қордың аудиті бойынша Комитеттің Төрағасы болып табылады, Біріңғай комиссияның мүшелері:

 1. Қордың аудит бойынша Комитетінің мүшелері мен сарапшылары;

 2. Қаржылық есептілік сұрақтарына жетекшілік ететін Қордың Басқарма Төрағасының орынбасары;

 3. Қаржылық есептілік сұрақтарына жетекшілік ететін Қордың басқарушы директоры.

8. Аудитор таңдаған жағдайда Бірыңғай комиссия Төрағасы Елеулі компания үшін қаржылық есептілік мәселелеріне жетекшілік ететін Қордың Басқарма Төрағасының орынбасары немесе қаржылық есептілік мәселелеріне жетекшілік ететін Қордың басқарушы директоры болып табылады, Бірыңғай комиссия мүшелері:

 1. Қаржылық есептілікке жетекшілік ететін Қор Басқарма Төрағасының орынбасары Біріңғай комиссия Төрағасы болған жағдайда, қаржылық есептілік мәселелеріне жетекшілік ететін Қордың басқарушы директоры;

 2. Елеулі компанияның аудит жөніндегі комитетінің мүшелері;

 3. Қаржылық есептілік мәселелеріне жетекшілік ететін Елеулі компанияның бірінші басшысының орынбасары.

9. Тәртіптің б тармағы 2) тармақшасында көрсетілген жағдайда Біріңғай комиссия Төрағасы Қордың аудит жөніндегі комитеті төрағасы болып табылады, Біріңғай комиссия мүшелері:

 1. Қордың аудит жөніндегі комитетінің мүшелері мен сарапшылары;

 2. Қаржылық есептілік мәселелеріне жетекшілік ететін Қордың Басқарма Төрағасының орынбасары;

 3. Қаржылық есептілік мәселелеріне жетекшілік ететін Қордың басқарушы директоры;

 4. Елеулі компанияның аудит жөненідегі комитетінің мүшелері (Елеулі компаниялар);

 5. Қаржылық есептілік мәселелеріне жетекшілік ететін Елеулі компанияның бірінші басшысының орынбасары;

10. Тәртіптің 6тармағы 3)тармақшасында көрсетілген жағдайда Біріңғай комиссия Төрағасы Қордың қаржылық есептілік мәселелеріне жетекшілік ететін Басқарма Төрағасының орынбасары, немесеқаржылық есептілік мәселелеріне жетекшілік ететін Қордың басқарушы директоры болып табылады, Біріңғай комиссия мүшелері:


 1. Қаржылық есептілікке жетекшілік ететін Қор Басқарма Төрағасының орынбасары Біріңғай комиссия Төрағасы болған жағдайда, қаржылық есептілік мәселелеріне жетекшілік ететін Қордың басқарушы директоры;

 2. Елеулі компанияның аудит жөніндегі комитетінің мүшелері;

 3. Қаржылық есептілік мәселелеріне жетекшілік ететін Елеулі компания бірінші басшыларының орынбасарлары.

11. Бірыңғай комиссияның дербес құрамын Тәртіпке сәйкес Бірыңғай комиссиясының Төрағасымен бекітіледі.

Бірыңғай комиссияның өкілеттігі Бірыңғай комиссияның құрамы бекітілген кезден бастап туындайды. Бірыңғай комиссия отырысын өткізу үшін Кворум Бірыңғай комиссия мүшелерінің санының жартысынан кем емес болуы тиіс. 1. Біріңғай комиссиямен жүзеге асырылатын таңдау рәсімі

12. Біріңғай комиссиямен жүзеге асырылатын таңдау рәсімі келесі жүйелі кезеңдерді жүгрізуді қарастырады:

а) Қор және Тізімге енгізілген Елеулі компаниялар, аудит өткізуге қажетті мерзімнен бұрын, сол жылдың 1ақпанынан кешіктірмей таңдау рәсімін өткізуге Жұмыс органына өтінім ұсынады және өтініммен бірге ұсынады: 1. Тәртіптің 5 тармағынада көрсетілген жағдайлар үшін – негіздемемен бірге өздерінің Еншілес ұйымдарының тізімі;

 2. Таңдау рәсіміне қатысуға сұраным жобасы (1Қосымша), қажет болған жағдайда ағылшын тілінде;

б) Жұмыс органы Қордан және басқа да Тізімге енгізілген Елеулі компаниялардан алынған ақпаратқа бір айдың ішінде сараптама және жинақтау жасайды, және Қор мен Елеулі компаниялардың өтінімдерінің қосымшасымен бірге жинақталған өтінімді Біріңғай комиссия мұшелеріне жолдайды;

в) Біріңғай комиссия Тәртіптің 5 тармағына сәйкес Біріңғай комиссия жүзеге асыратын таңдау бойынша Кор жіне тізімге енгізілген әрбір Елеулі компанияның Еншілес ұйымдарын көрсете отырып осы бойынша таңдау рәсімін жүргізу жоспар-кестесін бекітеді:

г) Таңдау рәсімінің әрқайсысы бойынша Біріңғай комиссия қатысушылар тізімін, сонымен қатар таңдау рәсіміне қатысуға сұранымды бекітеді;

д) Жұмыс органы бекітілген тізімге сәйкес барлық үмітке қатысушыларға таңдау рәсімін өткізутуралы ақпаратты таратады. Қажет болған жағдайда, таңдау рәсімінің талаптарын түсіндіру үшін үміткер Қатысушылармен кездесуұйымдастырылады,олардың нәтижелері бойынша Жұмыс органы Қатысушлардан таңдау рәсімінен бас тарту немесе қатысуы туралы ресми растауды алады және Қатысушылардың соңғы түзімін қалыптастырады;

е) Жұмыс органы таңдау рәсіміне қатысуын растаған Қатысушыларға таңдау рәсіміне қатысуға сұранымды ұсынады. Қажет болған жағдайда, Тапсырыс беруші мен Қатысушы арасындағы құпиялылық туралы келісімге қол қойылғаннан кейін таңдау рәсіміне қаиысуға сұраным ұсынылады.

ж) кейіннен Қатысушылар Жұмыс органына қызметтерді көрсетуге ресми конкурстық ұсыныстарын уақытында және таідау рәсіміне қатысу Сұранымында көрсетілген талаптарға сәйкес ұсынады; 1. Жұмыс органы Қатысушылардың ресми конкурстық ұсыныстарын тіркейді, кейіннен Біріңғай комиссия мүшелеріне таратуды жүзеге асырады, сонымен қатар Біріңғай комиссия мүшелерінің келісімімен ауызша презентацияларын ұсыну үшін Қатысушылармен Біріңғай комиссияның кездесу кестесін құрастырады;

и) ауызша презентация нәтижелері бойынша Біріңғай комиссиямен барлық қатысушыларды ортақ талқылау жүргізіледі, олардың нәтижесі бойынша бекітілген үлгімен (2 Қосымша) бағалау парағы толтырылады және бірінші, екінші және үшінші орын алған Қатысушылар көрсетіледі. Қатысушыларды бағалау үшін Біріңғай комиссия бағалау критерилерінің Тізбесін қолдана алады (3 Қосымша).

к) қажет болған жағдайда, Біріңғай комиссиямен ақырғы талқылау үшін Қатысушылардың тізімі дайындалады, бұнда Біріңғай комиссия мүшелерінің дауыстарын көп жинаған Қатысушылар енгізіледі. Біріңғай комиссия қызметтердің құнын төмендегуге мүмкіндік беретін немесе таңдауға айтарлықтай әсер етуі мүмкін қосымша факторларды анықтау үшін ақырғы талқылауға Қатысушылардың тізімінен Қатысушылармен қайтадан кездесу өткізеді. Қайта өткізілген кездесу нәтижелері боынша бағалау парақтары қайта түзетілуі және Біріңғай комиссия мүшелерімен бірінші, екінші және үшінші орын алған Қатысушылар қайта анықталуы мүмкін. Жеңімпаз деп кездесуге қатысып отырған, Біріңғай комиссия мүшелерінің дауысын көп жинаған Қатысушы саналады. Дауыстар тең болған жағдайда Біріңғай комиссия Төрағасының дауысы шешуші болып табылады;

л) жұмыс органымен Таңдау рәсімінің нәтижелері жөніндегі хаттама жасалады, оның көшірмесі Біріңғай комиссия отырысы өткеннен кейін 10 күнтізбелік күн ішінде Жұмыс органымен Елеулі компания болып табылатфн Тапсырыс берушіге жөнелтіледі.  1. Тапсырыс берушінің комиссиясы  1. Тапсырыс беруші комиссиясының өкілеттіктері мен функциялары

13. Тапсырыс беруші комиссиясы Таңдау рәсімін Біріңғай комиссия жүзеге асырмаған жағдайда құрылады.

14. Еншілес мекемелері бар компаниялар ұсынылған мекемелер тізімдегі барлығы үшін ортақа аудиторды таңдау мақсатымен бір немесе бірнеше Еншілес мекемелер үшін бір мезгілде Таңдау рәсімін бірге өткізуге негізделген сұраныммен Тапсырыс берушінің комиссясына жүгінуге құқылы.

15. Аудиторды таңдау стратегиясын жүзеге асыру мақсатымен Тапсырыс беруші комиссиясы құқылы:


 1. Әрбір компания және оның Еншілес мекемелері үшін Аудиторды таңдаудың нақты мерзімін анықтайды. Аудиторды таңдау 3 жылдан артық емес мерзімге жүзеге асырылады;

 2. Компания және оның Еншілес мекемелерін бір топтың құрамына кіретін барлық компаниялар үшін ортақ Аудиторды таңдау мақсатымен бірнеше топты бір немесе бірнеше топқа біріктіру.

Қатысушылардың шектелмеген тізімі арасында тиісті Тапсырыс беруші үшін таңдау рәсімін Тапсырыс беруші комиссиясы жүзеге асырады.

  1. Тапсырыс беруші комиссиясының құрамы

16. Тапсырыс беруші комиссиясының Төрағасы Елеулі компания немесе Тапсырыс берушінің дауыс беретін акцияларының (қатысу үлесі) елу пайызынан артық тесілі Елеулі компанияның қаржылық есептілікке жетекшілік ететін басшы немесе бірінші басшының орынбасары болып табылады. Егер Еншілес мекемесі бар компаниялар Тәртіптің 14 тармағына сәйкес таңдау рәсімін бірігіп жүзеге асыратын болса, Тапсырыс беруші комиссиясының Төрағасы Елеулі компания немесе Тапсырыс берушінің дауыс беретін акцияларының (қатысу үлесі) елу пайызынан артық тесілі Елеулі компанияның қаржылық есептілікке жетекшілік ететін басшы немесе бірінші басшының орынбасары болып табылады.

Егер таңдау рәсімі 1-ші дәрежелі Компания үшін жүзеге асырылса Тапсырыс беруші комиссиясының Төрағасы қаржылық есептілік мәселелеріне жетекшілік ететін Қордың Басқарма Төрағасының орынбасары немесе қаржылық есептілік міселелеріне жетекшілік ететін Қордың басқарушы директоры болып табылады.

17. Тапсырыс беруші комиссиясының мүшелері:


 1. Компанияның бақылау кеңесіні директорлар кеңесінің мүшелері. Егер Еншілес мекемелері бар компания Тәртіптің 14 тармағына сәйкес таңдау рәсімін бірге жүзеге асырған жағдайдаТапсырыс беруші комиссиясының мүшелері аталған Компанияның бақылау комиссиясының директорлар кеңесінің мүшесі болып табылады;

 2. Компанияның аудит бойынша Комитетің мүшелері, егер Компанияда аудит бойынша Комитет болған жағдайда (егер Тапсырыс беруші Комиссиясының мүшесі есебінде директорлар кеңесінің немесе бақылау кеңесінің мүшесі болмаса). Егер Еншілес мекемелері бар Компания Тәртіптің 14 тармағына сәйкес таңдау рәсімін бірге жүзеге асырған жағдайдаТапсырыс беруші комиссиясының мүшелері аталған компанияның аудит бойынша Комитетінің мүшелері болып табылады;

 3. Компанияның қаржылық есептілік мәселелеріне жетекшілік ететін

Бірінші басшы немесе бірінші басшының орынбасары. Егер Еншілес мекемелері компания Тәртіптің 14 тармағына сәйкес таңдау рәсімін бірге жүзеге асырған болса, Тапсырыс беруші комиссиясының мүшесі аталған компанияның қаржылық мәселелеріне жетекшілік ететін бірінші басшы немесе бірінші басшының орынбасар болып табылады.

18. Тапсырыс беруші комиссиясының дербес құрамын Тәртіппен анықталған құрамда Компанияның бірінші басшысы бекітеді. Егер Еншілес мекемелері бар компания Тәртіптің 14 тармағына сәйкес бірлескен таңдау рәсімін жүзеге асырса, Тапсырыс беруші комиссиясының құрамын аталған компанияның бірінші басшысы бекітеді.

19. Таңдау рәсімінің бірінші және екінші кезеңін өткізу үшін Кворум Тапсырыс беруші комиссиясының құрамының санының жартысынан кем болмауы тиіс.


  1. Тапсырыс беруші комиссиясымен жүзеге асырылатын таңдау рәсімі

20. Тапсырыс беруші комиссиясымен жүзеге асырылатын таңдау рәсімі екі кезеңде орындалады.

21. бірінші кезеңі іштей және сырттай формада жүзеге асырылады және келесі жүйелі кезеңдерді өткізуді қарастырады:

а) Тапсырыс беруші таідау рәсіміне қатысуға Сұраным жобасын дайындайды, қажет болған жағдайда ағылшын тілінде;

б) Тапсырыс берушінің комиссиясы таңдау рәсіміне қатысу сұранымын бекітеді;

в) жұмыс органы таңдау рәсімін өткізу туралы хабарландыру республикалық бұқаралық ақпарат құралдарында, сонымен қатар Тапсырыс берушінің веб-сайтының сатып алу бөлімінде таңдау рәсіміне қатысуға Қатысушылар өтінім ұсынған ақырғы мерзімге дейін 30 күнтізбелік күн бұрын орналастырады. Хабырландыруда көрсетіледі: Тапсырыс беруші немесе Тапсырыс берушілердің атауы, электронды және пошталық мекен-жайлары; аудиторлық қызмет көлемі; таңдау рәсіміне қатысуға Сұранымның электронды көшірмесін алу орны мен тәсілі; таңдау рәсіміне қатысуға сұранымды ұсынудың ақырғы мерзімі мен орны, сатып алу сомасы. Жұмыс органы таңдау рәсімін өткізу туралы хабарландыруды орналастыру факті мен мерзімін растайтын құжатты сақтайды, сәйкес сұраныс кезінде тапсырыс беруші комиссиясымүшелеріне ұсынылады;

г) жұмыс органы үміткер қатысушыларға таңдау рәсімінде қатысуға сұранымды ұсынады. Қажет болған жағдайда, таңдау рәсіміне қатысуға сұраным Тапсырыс беруші мен Қатысушы арасында құпиялылық туралы келісімге қол қойылғаннан кейін ұсынылады;

д) Қатысушылар Жұмыс органына қызметтерді қорсетуге ресми конкурстық ұсыныстарын уақытында және таңдау рәсіміне қатысуға сұранымда көрсетілген талаптарға сәйкес ұсынады;

е) Жұмыс органы Қатысушлардың ресми конкурстық ұсыныстарын тіркейді;

ж) Тапсырыс беруші комиссиясының мүшелері қатысушылардың ресми конкурстық ұсыныстарын қарастырады және бекітілген үлгі бойынша бағалау парақтарын осы қарастырулар нәтижесімен толтырады (2 Қосымша) таңдау рәсімінің екінші кезеңіне қатысу үшін бірінші, екінші және үшінші орын алған Қатысушыларды көрсетеді. Тапсырыс беруші комиссиясының қатысушыларын бағалау үшін типтік сұрақтар есебінде бағалау критерилерінің Тізімі қолданылуы мүмкін (3 Қосымша);

з) Жұмыс органы тапсырыс берушікомиссиясының мүшелері дауыстарының саны негізінде қандайда бір Қатысушыға бағалау сомасының есебін жүзеге асырады, содан кейін бірінші, екінші және үшінші орын алған қатысушылар анықталады. Дауыстар тең болған жағдайда Тапсырыс беруші комиссиясы Төрағасының дауысы шешуші болып табылады.

Бірінші кезеңнің нәтижелері хаттамамен рәсімделеді және бірінші кезең аяқталғаннан кейін 4 жұмыс күннің ішінде Тапсырыс беруші комиссисының барлық мүшелеріне танысу үшін таратылады. Бірінші кезеңнің аяқталуы деп бірінші кезең хаттамасының мерзімі саналады.

Егер ресми конкурстық ұсыныс 4 Қатсушылардан кем түскен жағдайда бірінші таңдау кезеңі өткізілмейді, Тапсырыс беруші комиссиясы таңдау рәсімінің екінші кезеңін өткізеді.

22. Екінші кезең үштей формада жүзеге асырылуы тиіс және келесі жүйелі кезеідерді өткізуді қарастырады:

а) жұмыс органы Тапсырыс беруші комиссиясы мен бірінші, екінші және үшінші орын алған Қатысушылармен олардың ауызша шағымдарын ұсыну үшін кездесу кестесін жасайды;

б) ауызша шағымдарды ұсыну нәтижелері бойынша Тапсырыс беруші комиссиясы барлық қатысушылармен ортақ, сонымен қатар таңдау рәсімінің бірінші кезеңінде көрсетілген Қатысушыларға қатысты Тапсырыс беруші комиссиясы мүшелерінің жағымсыз (арнайы) пікірін талқылау жүргізеді (бірінші кезең болған жағдайда) . Талқылаудан кейін Тапсырыс беруші комиссиясының мүшелері бекітілген үлгідегі бағалау парақтарын толтырады (2 Қосымша) және бірінші, екінші және үшінші орын алған Қатысушыларды көрсетеді. Типтік сұрақтар ретінде Қатысушыларды бағалау үшін Тапсырыс беруші комиссия бағалау критерилерінің тізімін қолдана алады (3 Қосымша). Жеңімпаз деп кездесуге қатысып отырған, тапсырыс беруші комиссиясының мүшелерінің дауыстарын коп мөлшерде жинаған қатысушы саналады. Дауыстар тең болған жағдайда шешуші дауыс Тапсырыс беруші комиссиясының Төрағасының дауысы саналады;

в) Жұмыс органы Тапсырыс беруші комиссиясы отырысы өткеннен кейін 10 күнтізбелік күн ішінде таңдау рәсімінің нәтижелері туралы хаттаманы әзірлейді;

г) таңдау рәсімінің нәтижелерін Жұмыс органы Тапсырыс беруші комиссиясы отырысы өткеннен кейін 10 күнтізбелік күн ішінде Қатысушыларға таратады.


  1. Қатысушылардың ұсыныстарын қарастыру және аудиторды таңдау рәсімінің нәтижелерін қортындылау

23. Қатысушылардың ұсыныстарын Біріңғай комиссия (Тапсырыс берушінің комиссиясы) таңдау рәсіміне қатысуға Сұранымда көрсетілген талаптарға Қатысушылардың ұсыныстарының сәйкестігін қарастырады.

24. Қатысушылардың ұсыныстарын қарастыруда Біріңғай комиссия комиссия (Тапсырыс берушінің комиссиясы) құқылы: 1. Қатысушылардан өтінімдерді бағалау және салыстыру, қарастыру үшін қажетті материалдар мен түсіндірмелерді сұрауға;

 2. Өтінімдегі мәліметтерді нақтылау мақсатымен, мемлекеттік органдар, жеке және заңды тұлғалардан сәйкес қажетті ақпаратты сұрауға.

25. Формалды негіздеме бойынша Қатысушылардың ұсыныстарын қабылдамау рұқсат етілмейді:

 1. Қатысушының ұсынысында қателіктер, жаңылыстар болған жағдайда;

 2. Біріңғай комиссияның (Тапсырыс берушінің комиссиясы) таңдау рәсіміне қатысу өтінімін бағалау мен салыстыруға әсер етпейтін ұсынылған құжаттардың формаларындағы ақпараттар көрсетілмесе (банктік деректемелер, БСН, куәлік нөмірлері және басқа ақпарат туралы).

 3. Қатысушының ұсынып отырған аудиторлық қызметтерінің сапасы мен бағасына әсер етпейтін басқа негіздер бойынша.

26. Біріңғай комиссия (Тапсырыс берушінің комиссиясы) Қатысушының ұсынысынан бас тартын жағдайлар:

 1. Таңдау рәсіміне қатысуға сұранымда көрсетілген талаптарға Қатысушының ұсынысы сәйкес еместігі танылса, Тәртіптің 25 тармағында көрсетілген жағдайларды қоспағанда;

 2. Қатысушы ұсынысының бағасы сатып алуға бөлінген сомадан артық болса;

 3. Қатысушы Холдингтің лайықсыз әлеуетті жеткізушілер тізімінде және (немесе) мемлекеттік сатып алуға алақол қатысушылардың тізілімінде тұрған жағдайда.

27. таңдау рәсімінің нәтижелері хаттамамен рәсімделеді. Таңдау рәсімінің нәтижелері туралы хаттамаға Төраға және қатысқан Біріңғай комиссияның (Тапсырыс берушінің комиссиясы) барлық мүшелері қол қояды.

28. таңдау рәсімінің нітижелері туралы хаттамада келесі ақпараттар болуы тиіс: 1. Нәтижелерді қортындылау орны мен уақыты туралы;

 2. Қатысушылардан түскен ұсыныстар туралы;

 3. Қатысушылардың ұсыныстарын қабылдамау, қабылдамау негіздері туралы;

 4. Таңдау рәсіміне қатысу Сұранымында көрсетілген талаптарға сәйкестігі мойындалған Қатысушылар туралы;

 5. Тәртіптің 25 тармағы 1)-3) тармақшаларында көрсетілген талаптарға, аудиторлық қызмет сапасы мен құнының сәйкессіздіктері әсер етпеу себептерін негіздей отырып, Қатысушылардың сәйкессіздіктерінің болуы туралы;

 6. Таңдау рәсімінің жеңімпазы туралы;

 7. Екінші жіне үшінші орын алған Қатысушылар туралы;

 8. Біріңғай комиссияның қалауы бойынша басқа ақпараттар (Тапсырыс берушінің комиссиясы)

29. өткізілген таңдау рәсімінің нәтижелері бойынша Біріңғай комиссия (Тапсырыс берушінің комиссиясы) қажетті шешімді қабылдау үшін сәйкес уәкілетті органға аудиторлық мекемені белгілеу бойынша ұсыныстарды ұсынады. Уәкілетті органға келесі құжаттар ұсынылады:

 1. Таңдау рәсімінің нәтижелері көрсетілген түсіндірме жазба;

 2. Таңдау рәсімінің нәтижелері туралы хаттаманың көшірмесі;

 3. Қызметтерді көрсету туралы Қатысушылардың ресми ұсыныстарының көшірмесі.

 4. Егер таңдау рісімі Тапсырыс беруші комиссиясымен жүзеге асырылса, Уәкілетті органға 1,2,3 орын алған Қатысушылардың ресми ұсыныстарының көшірмесі ұсынылады.

30. Егер өткізілетін/ өткізілген таңдау рәсімінде бұзылыстар анықталған жағдайда, Біріңғай комиссия (Тапсырыс берушінің комиссиясы) Уәкілетті орган шешім қабылдаған сәтке дейін таңдау рәсімінің нәтижелерін болдырмауға міндетті. Мүндай жағдайда таңдау рәсімі қайта өткізілуі тиіс.

Аудиторлық мекемені анықтау туралы Уәкілетті органның шешімінен кейін Бұзушылықтар анықталған жағдайда, Біріңғай комиссия (Тапсырыс берушінің комиссиясы) уәкілетті органға аталған шешімді қайта қарастыру туралы ұсынысын ұсынады.

31. Біріңғай комиссия (Тапсырыс берушінің комиссиясы) Жұмыс органы таңдау рәсімінің нәтижесін жою туралы шешімін қабылдаған уақыттан бастап 3 жұмыс күннің ішінде таңдау рәсіміне Қатысушыларды бұл жайлы жазбаша хабарландыруға міндетті.

32. өткізілетін немесе өткізілген Таңдау рәсімі бойынша құжаттар Біріңғай комиссия (Тапсырыс берушінің комиссиясы) Жұмыс органында сақталады.  1. Аудиторлық ұйымдарға қойылатын міндетті талаптар

33. Аудиторлық ұйымдарға қойылатын Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітілген талаптарға сай болатын аудиторлық ұйымдар қатысушы бола алады.

34. Осы Тіртіпке сәйкес бекітілген Конкурс қатысушыларына қойылған талаптар барлық Қатысушыларға бірдей болып табылады.

35. Аудиторлық мекеме Холдингтің лайықсыз әлеуетті жеткізушілер тізімінде болса, олтаңдау рәсіміне қатысуға құқығы жоқ.

36. аудиторлық ұйым қызметтерді көрсетуге ресми конкурстық ұсынысын өзінің сәйкес өтінімін ұсына отырып өзінің тәуелсіздігін растауы керек. Біріңғай комиссияның Жұмыс органының арнайы сұранымы бойынша, жылына бір реттен артық емес, таңдау рәсімі өткізілетін жыл көлемінде Тапсырыс берушіге және оның еншілес /қауымдастырылған/бірлесіп бақыланатын мекемелерге, сонымент қатар, аудиторлық қызметтерді көрсету кезеңінде осы қызметтерді көрсетумен байланысты Қатысушының тәуелсіздігіне қауіптің болмауы негіздеумен, аудиторлық ұйым аудиторлық емес қызметтер тізімін ұсынады.

37. Таңдау рәсімін өткізу кезінде, Біріңғай комиссия немесе Тапсырыс берушінің комиссиясы мендетті түрде Өатысушының тәуелсіздігі мәселесі бойынша өзінің қорытындысын шығарады, бұл қорытынды хаттамада көрсетілуі тиіс.

Приложение 1. Запрос на участие в Процедуре выбора (типовой)

Утвержден

Решением Единой комиссии по выбору аудиторской организации

АО «Самрук-Казына»

от « » 20 годаЗАПРОС НА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРЕ ВЫБОРА АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ(далее - Запрос на участие в Процедуре выбора)
<3аказчик> приглашает Вас принять участие в процедуре выбора аудиторской организации для оказания аудиторских услуг, подробное описание которых приводится ниже:

а) информация, предоставляемая Заказчиками и утвержденная Единой комиссией или Комиссией Заказчика: 1. Наименование и адреса Заказчиков.

 2. Описание объема закупаемых аудиторских и сопутствующих услуг (отчетные периоды, объем и характер аудиторских процедур).

 3. Сроки оказания услуг, включая проект графика подготовки и аудита или обзора отчетности, заявленной для аудита или обзора внешним аудитором с указанием ожидаемых сроков выпуска соответствующих аудиторских отчетов.

 4. Сумма, выделенная для закупки услуг аудиторской организации, составляет тенге с НДС, тенге без НДС.

 5. Перечень и контакты ответственных должностных лиц Заказчиков, с которыми Участники имеют право встретиться с целью получения информации для подготовки официального конкурсного предложения на оказание услуг.

 6. Общая информация о компаниях, в отношении которых осуществляется процедура выбора аудиторской организации для оказания аудиторских услуг, приводится ниже. Данную информацию уполномоченные представители потенциальных Участников могут получить в электронном виде или на бумажных носителях по адресу

в срок до «___» 20 г, после подписания ими

соглашения о конфиденциальности, при необходимости.

Такая информация может включать следующее, но не ограничиваться этим:


 • описание деятельности и организационная структура компании (структура управления);

 • численность сотрудников;

 • структура компании в разрезе дочерних, совместно-контролируемых и ассоциированных организаций;

 • краткое описание используемых информационных систем управления предприятием, учета и отчетности;

 • копии годовой финансовой отчетности и годовых отчетов руководства за последние два года или ссылки на Интернет-ресурсы, где они опубликованы;

 • список всей требуемой обязательной отчетности;

 • история аудита и указание контактов действующих аудиторов. 1. Требования к официальному конкурсному предложению на оказание услуг на основании типового документа (Приложение 4)

b) информация, предоставляемая Единой комиссией или Комиссией Заказчика:

 1. План-график проведения процедуры выбора аудиторской организации с указанием всей необходимой информации (место, время, контакты ответственных лиц);

 2. Требования к устной презентации предложения, такие как продолжительность или предпочтения в отношении формата.

Официальные конкурсные предложения на оказание услуг от потенциальных

участников ппринимаются по адресу: в срок до

«__» 20 г, « » час « » мин.
Приложение 2. Оценочный лист

Дата

ФИО члена комиссии

Опишите ниже ваше общее представление о сильных и слабых сторонах Участника Процедуры выбора, а также изложите ваши рекомендации по выбору победителя.

Сильные стороны

Слабые стороны

Занятое место

[Участник 1]
[Участник 2]
[Участник 3]


[Участник N1


Результирующие Рекомендации и комментарии:

Ф.И.О. и Подпись члена Комиссии
Приложение 3. Перечень критериев оценки (типовой)

Критерии

 1. Подход к оказанию услуг

 • Является ли предложение услуг комплексным и отвечает ли оно в полной мере требованиям и нуждам Заказчика?

 • Имеется ли у Участника четкий план аудита, соответствующий срокам Заказчика? Достаточное ли количество времени отведено на проведение аудита, включая время партнера и менеджера по проекту ?

 • Имеется ли у Участника интегрированный подход к работе с внутренним аудитором?

 • Имеется ли эффективный и практичный план смены Аудитора (если применимо)?

 • Является ли организация глобально интегрированной и имеет ли ресурсы для оказания услуг в разных точках мира?

 • Имеет ли Участник адекватную инфраструктуру (офисы и представительства) по месту нахождения основных подразделений Заказчика?

 1. Компетенция проектной команды

 • Понимает ли Участник масштаб работ по аудиту и располагает ли достаточными ресурсами, чтобы обеспечить качество и соблюдение сроков аудита (как достаточное количество партнеров, так и других сотрудников)?

 • Представлена ли четкая и адекватная структура проектной команды с ясным распределением ролей и обязанностей сотрудников?

 • Имеют ли ключевые сотрудники (партнеры и старшие сотрудники) квалификацию и отраслевой опыт, необходимые для качественного оказания аудиторских услуг (сертификаты и опыт аудита в отрасли)?

 • Являются ли не менее половины партнеров или лиц, выступающих в роли партнеров по проекту гражданами РК?

 • Содержится ли подробное описание и доказательства имеющегося у фирмы отраслевого опыта и понимание влияния конкретных вопросов, присущих данному виду бизнеса?

 1. Качество услуг

 • Продемонстрировал ли Участник наличие адекватных процедур по проведению аудита, включая обмен информацией, координацию работы и контроли? Каким образом будут разрешаться нестандартные критические вопросы?

 • Продемонстрировал ли Участник наличие адекватных процедур по разрешению конфликта интересов?

 • Представлен ли четкий механизм взаимодействия с Комитетами по аудиту, руководством и другими ключевыми объектами Заказчика?

 • Насколько эффективны механизмы обратной связи по возникающим узкоспециальным техническим вопросам (скорость и качество)?

 • Используются ли специализированные ИТ- системы для проведения аудита?

 1. Серьезность намерений и репутация

 • Как можно оценить прошлый опыт оказания услуг Участником с точки зрения соблюдения сроков и качества (положительный или негативный)?

 • Продемонстрировал ли Участник свои преимущества перед конкурентами?

 • Продемонстрировали ли представители Участника энтузиазм и сильную заинтересованность в сотрудничестве?

 1. Рабочее время и стоимость услуг

 • Соответствуют ли рабочее время и стоимость услуг указанному объему работ?

 • Прозрачна ли стоимость услуг?

 1. Независимость

 • Являются ли представленные Участником заявления и подтверждения независимости по оказываемым услугам объективными и последовательными?

 • Представлены ли Участником эффективные процедуры по соблюдению и контролю независимости в ходе оказания аудиторских услуг?

 1. Дополнительные выгоды и услуги

 • Предлагает ли Участник какие-то дополнительные неаудиторские услуги в рамках договора на проведение аудита?

 • Являются ли эти услуги привлекательными и нужными для Заказчика сейчас или в перспективе?

 • Считаете ли вы, что Заказчик получит иной дополнительный полезный эффект от услуг аудита?

 1. Устная презентация предложения

 • Было ли изложение ясным, организованным и по существу вопроса, с развитием и подтверждением представленных в документальном предложении основных идей?

 • Затрагивала ли презентация дополнительные вопросы, поднимаемые во время предыдущих встреч или по результатам рассмотрения предложения?

 • Демонстрирует ли презентация понимание требований Заказчика, знание бизнеса и свидетельствует ли о том, что Заказчик получит пользу от предоставленных услуг?

 • Насколько эффективно давались ответы на конкретные вопросы и насколько активным было участие всех докладчиков?

 • Соответствует ли культура участников культуре Заказчика, есть ли взаимопонимание и взаимоуважение?

Приложение 4. Требования к официальному конкурсному предложению (типовые)

В обязательном порядке необходимо предоставить: • подтверждение и обоснование независимости Участника от Заказчика и любых его связанных сторон;

 • таблицу соответствия Требованиям к официальному конкурсному предложению с указанием ссылок на соответствующие разделы и страницы официального конкурсного предложения;

 • подтверждение на соответствие квалификационным требованиям к аудиторским организациям по проведению обязательного аудита, указанным в приказе Министерства финансов Республики Казахстан № 490 от 13 ноября 2012 года или в ином документе, регламентирующем требования к аудиторским организациям по проведению аудита.

Возможно включение в официальное конкурсное предложение иной полезной информации по усмотрению Участника.

 1. Ресурсы для оказания услуг по аудиту

Предоставьте подробную информацию по следующим пунктам:

 • предлагаемый состав рабочей группы по проекту, в том числе ведущие партнеры и менеджеры;

 • их роли и обязанности в выполнении задания;

 • соответствующий опыт, включая опыт проведения аудита аналогичных клиентов;

 • минимальный объем часов в год, уделяемый проекту каждым из руководителей проекта;

 • обязательства в отношении планирования смены аудиторов и преемственности персонала, работающего по проекту;

 • обязательства в отношении профессионального развития сотрудников;

 • другие ресурсы и подробное описание предлагаемых услуг;

 • перечень и охват вовлеченных локальных офисов.

 1. Квалификация

Предоставьте подробную информацию по следующим пунктам:

 • отраслевой опыт, в том числе практический опыт обслуживания клиентов аналогичного масштаба;

 • перечень основных клиентов в данной отрасли;

 • объем участия и заинтересованность фирмы в предоставлении услуг отрасли, в которой Заказчик осуществляет свою деятельность.

 1. Подход к проведению аудита

Предоставьте подробную информацию по следующим пунктам:

 • методология и стратегия аудита применительно к особенностям и требованиям Заказчика;

 • координация работы и контроли;

 • сроки проведения аудита;

 • подход к работе с руководством и членами Комитета по аудиту;

 • подход к взаимодействию со службами внутреннего аудита (при их наличии);

 • подход к рассмотрению налоговых вопросов;

 • подход и способы решения сложных и нестандартных технических вопросов по учету;

 • обязательства по постоянному совершенствованию и повышению результативности
  аудита. 1. Смена аудиторов

Если применимо, представьте план организации смены аудиторов, а именно, требования к процедуре ознакомления с результатами предыдущих аудиторских проверок и предложения по обеспечению бесперебойной работы.

 1. Качество услуг и конфликт интересов

Предоставьте подробную информацию по следующим пунктам:

 • общий подход к обеспечению качества услуг и управлению отношениями с клиентом;

 • потенциальные конфликты и подход к их разрешению (включая описание работы, выполняемой для прямых конкурентов);

 • обязательства и подход к ротации партнеров и планированию преемственности членов проектной команды;

 • описание системы контроля качества и оценки удовлетворенности клиента.

 1. Рабочее время и стоимость услуг

Стоимость услуг предоставляется в форме отдельного документа и должна включать следующее:

 • человеко-часы и фиксированные ставки по предлагаемым аудиторским услугам, услугам по аудиту обязательной и другой отчетности;

 • механизм определения стоимости аудита за первый и последующие годы;

 • метод калькуляции стоимости услуг;

 • предлагаемый график оплаты счетов, а также гибкость данного процесса.

 1. Прочие дополнительные услуги в рамках аудиторских услуг

 • опишите опыт и ресурсы, имеющиеся для оказания прочих услуг в рамках аудиторских услуг, потенциально интересных для организации.Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет