«16/18» рід потоцьких в україні (тульчинська лінія): суспільно-політичні та культурологічні аспекти


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИжүктеу 8.06 Mb.
бет29/35
Дата03.04.2019
өлшемі8.06 Mb.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   35

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
Архівні джерела
Архів Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського (АНБУВ)

 1. АНБУВ. Ф. Всенародна бібліотека при Українській Академії Наук. – Оп. 1. – Спр. 23. Наказ № 806 від 23 вересня 1920 р. про створення Вінницького філіалу бібліотеки. Акт від 27 жовтня 1920 р. про розміщення філіалу і передачі майна Подільського облархіву. Протоколи організаційних зборів, засідань і переписка Тимчасового Комітету з питань комплектування фонду філіалу. – 36 арк.

 2. АНБУВ. Ф. Всенародна бібліотека при Українській Академії Наук. – Оп. 1. – Спр. 23. Наказ № 806 від 23 вересня 1920 р. про створення Вінницького філіалу бібліотеки. Акт від 27 жовтня 1920 р. про розміщення філіалу і передачі майна Подільського облархіву. Протоколи організаційних зборів, засідань і переписка Тимчасового Комітету з питань комплектування фонду філіалу. – 36 арк.

 3. АНБУВ. Ф. Всенародна бібліотека при Українській Академії Наук. – Оп. 1. – Спр. 43. Хроніка поточних справ (Щоденні відомості про роботу бібліотеки) за перше півріччя 1921 р. – 176 арк.

 4. АНБУВ. Ф. Всенародна бібліотека при Українській Академії Наук. – Оп. 1. – Спр. 55. Переписка з науковими закладами, організаціями, книжковими палатами, видавництвами та ін. з питань придбання книг, передачі громадських бібліотек та отримання нових видань. 28 вересня 1922 р. – 27 грудня 1922 р. – 78 арк.

 5. АНБУВ. Ф. Всенародна бібліотека при Українській Академії Наук. – Оп. 1. – Спр. 58. Звіт про діяльність Тимчасового комітету Вінницького філіалу за період з 30 вересня 1920 р. по 20 листопада 1922 р. Протокол від 3 грудня 1922 р. засідання Комітету та переписка з питань комплектування і організації роботи філіалу. – 86 арк.

 6. АНБУВ. Ф. Всенародна бібліотека при Українській Академії Наук. – Оп. 1. – Спр. 58. Звіт про діяльність Тимчасового комітету Вінницького філіалу за період з 30 вересня 1920 р. по 20 листопада 1922 р. Протокол від 3 грудня 1922 р. засідання Комітету та переписка з питань комплектування і організації роботи філіалу. – 86 арк.

 7. АНБУВ. Ф. Всенародна бібліотека при Українській Академії Наук. – Оп. 1. – Спр. 62. Протоколи № 1-92 засідань Ради Всенародної Бібліотеки при Українській Академії Наук. 13 квітня 1923 р. – 22 грудня 1925 р. – 222 арк.

 8. АНБУВ. Ф. Всенародна бібліотека при Українській Академії Наук. – Оп. 1. – Спр. 72. Переписка з науковими закладами, видавництвами, приватними особами та ін. з питань придбання книг, передачі громадських бібліотек і отримання нових видань. 3 січня – 31 грудня 1923 р. – 122 арк.


Бібліотека Польської Академії наук у Кракові (БПАН)

 1. БПАН. – Відділ рукописів (далі ВР). – № 1062. – Арк. 355. Копія листа його мості пана гетьмана великого коронного пана Потоцького до цого мості ксьондза підканцлера коронного 28 січня року Божого 1655.


Державний архів Вінницької області (ДАВО)

 1. ДАВО. Ф. 254. Подольский губернский отдел народного образования. – Оп. 1. – Спр. 598. Циркуляр народного комиссариата соцобеспечения УССР о политико-просветительской работе в учреждениях соцобеспечения; протоколы коллегии агитпропаганды губкома КП(б)У. 1921–1922 гг. – 144 арк.

 2. ДАВО. Ф. 258. Мировой судья І-го участка Винницкого судебно-мирового округа. М. Брацлав Винницкий уезд Подольской губернии. 1894–1911 гг. – Оп. 1. – Спр. 200. Дело по обвинению крестьянки Чобы Марии. 1894 г. – 12 арк.

 3. ДАВО. Ф. 470. Винницкий уездный суд. – Оп. 1. – Спр. 76. Книга регистрации актов купчих крепостей, контрактов, установления происхождения. 3 января – 22 декабря 1834 г. – 773 арк.

 4. ДАВО. Ф. 470. Винницкий уездный суд. – Оп. 1. – Спр. 220. Реестр составления заемных и крепостных писем. 13 марта – 1 декабря 1849 г. – 173 арк.

 5. ДАВО. Ф. 470. Винницкий уездный суд. – Оп. 1. – Спр. 256. Дело о наследственных капиталах в сумме 100000 руб. принадлежащих Юрковскому Фелициану конфискованных в имении Потоцкого Александра. 18 октября – 16 декабря 1849 г. – 15 арк.

 6. ДАВО. Ф. 471. Гайсинский уездный суд г. Гайсин, Гайсинского уезда. – Оп. 1. – Спр. 12. Заемные письма, купчие крепости, акты о разделе имущества. 17 апреля – 8 августа 1836 г.

 7. ДАВО. Ф. 471. Гайсинский уездный суд г. Гайсин, Гайсинского уезда. – Оп. 1. – Спр. 251. Дело по обвинению помещика Черновского Алоиза в отторжении церковных земель. 29 июля – 8 октября 1854 г. – 254 арк.

 8. ДАВО. Ф. 471. Гайсинский уездный суд г. Гайсин, Гайсинского уезда. – Оп. 1. – Спр. 363. Дело об установлении прав наследства графини Потоцкой Александры на Теплицкое имение. 8 октября 29 ноября 1854 г. – 8 арк.

 9. ДАВО. Ф. 471. Гайсинский уездный суд г. Гайсин, Гайсинского уезда, Подольского уезда. – Оп. 2. – Спр. 13. Дело о жалобе заседателя Винницкого верховного земского суда Шанбелена на графа Щенсного Потоцкого за неуплату долга за 1796 г.

 10. ДАВО. Ф. 471. Гайсинский уездный суд г. Гайсин, Гайсинского уезда, Подольского уезда. – Оп. 2. – Спр. 17. Дело о жалобе помещика Закревского на помещика Щенсного Потоцкого за запрещение рубить лес в с. Рахнок и Гунче, относящихся по праву от графа Красицкого за 1796 г.

 11. ДАВО. Ф. 471. Гайсинский уездный суд г. Гайсин, Гайсинского уезда, Подольского уезда. – Оп. 2. – Спр. 18. Выписки из актовых книг суда по делу о проведении конкурса на имение графа Потоцкого за 1818 г.

 12. ДАВО. Ф. 471. Гайсинский уездный суд г. Гайсин, Гайсинского уезда, Подольского уезда. – Оп. 2. – Спр. 32. Дело по жалобе шляхтича о захвате церковной земли с. Пчельной экономией графини Потоцкой в с. Теплике за 1846 г.

 13. ДАВО. Ф. 473. Брацлавский уездный суд г. Брацлав Брацлавского уезда. – Оп. 1. – Спр. 12 а. Дело по иску Тульчинских мещан к графу Мстиславу Потоцкому. 1826 г.

 14. ДАВО. Ф. 473. Брацлавский уездный суд г. Брацлав Брацлавского уезда. – Оп. 1. – Спр. 25. Реестр совершенных купчих крепостей, заемных писем квитанций уездного суда. 07.09 – 09.09.1840 г. – 332 арк.

 15. ДАВО. Ф. 473. Брацлавский уездный суд г. Брацлав Брацлавского уезда. – Оп. 1. – Спр. 37. Реестр совершенных купчих крепостей, квитанций, актов о розделе наследственных имений уездного суда. 20.06. – 25.10.1840 г. – 132 арк.

 16. ДАВО. Ф. 473. Брацлавский уездный суд г. Брацлав Брацлавского уезда. – Оп. 1. – Спр. 39. Акты уездного суда о совершении купчих крепостей, духовных завещаний, доверенностей. 02.07. – 07.09.1840 г. – 253 арк.

 17. ДАВО. Ф. 473. Брацлавский уездный суд г. Брацлав Брацлавского уезда. – Оп. 1. – Спр. 69. Реестр совершенных вводных листов уездного суда. 27.07.1845 г. – 22.08.1866 г. – 146 арк.

 18. ДАВО. Ф. 473. Брацлавский уездный суд г. Брацлав Брацлавского уезда. – Оп. 1. – Спр. 140. Вводные листы на право пользования имениями. 08.10.1860 г. – 22.09.1861 г. – 40 арк.

 19. ДАВО. Ф. 473. Брацлавский уездный суд г. Брацлав Брацлавского уезда. – Оп. 1. – Спр. 212. Реестр совершенных вводных листов уездного суда. 05.01.1871 г. – 04.04.1872 г. – 96 арк.

 20. ДАВО. Ф. 473. Брацлавский уездный суд г. Брацлав Брацлавского уезда. – Оп. 1. – Спр. 213. Реестр совершенных купчих и данных крепостей, заемных писем уездного суда 12.01.1871 г. – 03.01.1872 г. – 87 арк.

 21. ДАВО. Ф. 473. Брацлавский уездный суд г. Брацлав Брацлавского уезда. – Оп. 1. – Спр. 217. Купчие крепости на право собственности, выданные Брацлавским уездным судом 19.09. – 27.05.1875 г. – 123 арк.

 22. ДАВО. Ф. 473. Брацлавский уездный суд г. Брацлав Брацлавского уезда. – Оп. 1. – Спр. 226. Дело об установлении прав графа Потоцкого на крестьян (семьи) Допиренко. – 156 арк.

 23. ДАВО. Ф. 473. Брацлавский уездный суд г. Брацлав Брацлавского уезда. – Оп. 1. – Спр. 307. Дело о предоставлении права на владение Тростянецким имением помещику Сабанскому Фениксу 19.06.1856 г. - 03.04.1857 г. – 17 арк.

 24. ДАВО. Ф. 473. Брацлавский уездный суд г. Брацлав Брацлавского уезда. – Оп. 1. – Спр. 329. Дело о совершении купчей крепости купцом Гусаком Арсением Демидовичем на часть земли графа Потоцкого Болеслава Станиславовича 27.09.1857 г. – 31.08.1859 г. – 25 арк.

 25. ДАВО. Ф. 473. Брацлавский уездный суд г. Брацлав Брацлавского уезда. – Оп. 1. – Спр. 330. Дело о совершении купчей крепости купцом Гусаком Арсением Демидовичем на часть графа Потоцкого Болеслава Станиславовича 27.09.1857 г. – 31.08.1859 г. – 9 арк.

 26. ДАВО. Ф. 473. Брацлавский уездный суд г. Брацлав Брацлавского уезда. – Оп. 1. – Спр. 346. Дело о выдаче свидетельства графу Потоцкому Болеславу о состоянии его имения. – 116 арк.

 27. ДАВО. Ф. 473. Брацлавский уездный суд г. Брацлав Брацлавского уезда. – Оп. 1. – Спр. 584. Дело об освобождении братьев Мельничуковых: Федора, Василия и Михаила от крепостной зависимости графа Потоцкого. – 135арк.

 28. ДАВО. Ф. 473. Брацлавский уездный суд г. Брацлав Брацлавского уезда. – Оп. 1. – Спр. 588. Дело о неправильном зачислении графом Потоцким, в крепостные мещанина Коленика. – 222 арк.

 29. ДАВО. Ф. 473. Брацлавский уездный суд г. Брацлав Брацлавского уезда. – Оп. 1. – Спр. 610. Дело о захвате дома и имущества вдовы Марцианы Пртитэловской села Нестерварки помещиком Мстиславом Потоцким. – 137 арк.

 30. ДАВО. Ф. 473. Брацлавский уездный суд г. Брацлав, Брацлавского уезда. – Оп. 1. – Спр. 833. Дело по обвинению графа Потоцкого за издевательство над крестьянами. – 137 арк.

 31. ДАВО. Ф. 473. Брацлавский уездный суд г. Брацлав Брацлавского уезда. – Оп. 1. – Спр. 842. Дело по обвинению помещика Мстислава Потоцкого в жестоком обращении с крестьянами-жителями города Тульчина. – 174 арк.

 32. ДАВО. Ф. 473. Брацлавский уездный суд г. Брацлав Брацлавского уезда. – Оп. 1. – Спр. 856. Дело по обвинению помещика графа Потоцкого Мстислава в незаконных действиях. – 348 арк.

 33. ДАВО. Ф. 473. Брацлавский уездный суд г. Брацлав Брацлавского уезда. – Оп. 1. – Спр. 1389. Дело по иску дворянина Иосифа Кленбовского к графу М. Потоцкому за деньги. 1849–1869 гг. – 172 арк.

 34. ДАВО. Ф. 473. Брацлавский уездний суд. г. Брацлав Подольской губернии. – Оп. 2. – Спр. 1. Протоколы заседаний Брацлавского уездного суда от 30 апреля 1862 г. – 44 арк.

 35. ДАВО. Ф. 473. Брацлавский уездний суд. г. Брацлав Подольской губернии. – Оп. 2. – Спр. 2. Сведения о членах и канцелярских чиновниках уездного суда. – 283 арк.

 36. ДАВО. Ф. 473. Брацлавский уездний суд. г. Брацлав Подольской губернии. – Оп. 2. – Спр. 3. Дело об установлении прав на землю в с. Киричец. – 82 арк.

 37. ДАВО. Ф. 473. Брацлавский уездний суд. г. Брацлав Подольской губернии. – Оп. 2. – Спр. 4. Дело об установлении прав наследства на имущество Скромных Ильи и Григория. – 742 арк.

 38. ДАВО. Ф. 473. Брацлавский уездний суд. г. Брацлав Подольской губернии. – Оп. 2. – Спр. 5. Дело об установлении прав наследства на имущество Скромных Ильи и Григория. – 742 арк.

 39. ДАВО. Ф. 473. Брацлавский уездний суд. г. Брацлав Подольской губернии. – Оп. 2. – Спр. 6. Дело об установлении прав владения на с. Соколинцы. – 57 арк.

 40. ДАВО. Ф. 473. Брацлавский уездний суд. г. Брацлав Подольской губернии. – Оп. 2. – Спр. 7. Дело об установлении прав владения частью с. Михайловки. 12.05.1835 г. – 4.11.1836 г. – 31 арк.

 41. ДАВО. Ф. 473. Брацлавский уездний суд. г. Брацлав Подольской губернии. – Оп. 2. – Спр. 8. Дело об установлении прав владения частью с. Михайловки. 14.05.1835 г. – 18.11.1836 г. – 67 арк.

 42. ДАВО. Ф. 474. Ямпольский уездный суд. г. Ямполь, Подольский суд. – Оп. 1. – Спр. 66. Указ Подольского губернского правления о конфискации имений участников Польского восстания 1831 г. – 141 арк.

 43. ДАВО. Ф. 474. Ямпольский уездный суд. г. Ямполь, Подольский суд. – Оп. 4. – Спр. 31. Указ Подольского губернского правления о конфискации имений участников Польского восстания 1831 г. 10 декабря 1829 г. – 3 февраля 1833 г. – 141 арк.

 44. ДАВО. Ф. 477. Ямпольский уездный управитель (регент) г. Ямполь, Подольской губернии. – Оп. 2. – Спр. 4. Книга регистрации крепостных и наследственных актов, арендных контрактов, королевских повелений, духовных завещаний и других разных представлений. 3 января – 22 декабря 1820 г. – 678 арк.

 45. ДАВО. Ф. 479. Могилев – Подольский уездный земной суд г. Могилев – Подольский Подольской губернии. – Оп. 1. – Спр. 5. Книга входящих бумаг. 2 января – 31 декабря 1801 г. – 1259 арк.

 46. ДАВО. Ф. 479. Могилев – Подольский уездный земной суд г. Могилев – Подольский Подольской губернии. – Оп. 1. – Спр. 13. Книга записи нотариальных актов (контракты, договоры, свидетельства о происхождении, деловые обязательства и другие). 3 января – 30 декабря 1803 г. – 1521 арк.

 47. ДАВО. Ф. 479. Могилев – Подольский уездный земной суд г. Могилев – Подольский Подольской губернии. – Оп. 1. – Спр. 15. Книга записи нотариальных актов (договоры, контракты и т.д.). 2 января – 17 октября 1804 г. – 182 арк.

 48. ДАВО. Ф. 479. Могилев – Подольский уездный земной суд г. Могилев – Подольский Подольской губернии. – Оп. 1. – Спр. 18. Книга записи нотариальных актов (доверенности, отдельные записи, раздельные акты, свидетельства о происхождении и т.д.). 4 января – 2 июля 1806 г. – 117 арк.

 49. ДАВО. Ф. 479. Могилев – Подольский уездный земной суд г. Могилев – Подольский Подольской губернии. – Оп. 1. – Спр. 20. Книга записи нотариальных актов (раздельные акты, деловые обязательства и др.). 3 января – 14 марта 1807 г. – 1394 арк.

 50. ДАВО. Ф. 480. Винницкий уездный земской суд г. Винница, Подольской губернии. – Оп. 1. – Спр. 4. Книга записи нормативных актов (доверенности, деловые обязательства, копии решения суда, свидетельство о рождении, происхождении и т.д.). 4 января – 31 декабря 1801 г. – 907 арк.

 51. ДАВО. Ф. 480. Винницкий уездный земской суд г. Винница, Подольской губернии. – Оп. 1. – Спр. 10. Книга записи нотариальных актов, раздельные акты, долговые обязательства, векселя и т.д., записи актовых книг, свидетельских показаний и т.д.

 52. ДАВО. Ф. 480. Винницкий уездный земской суд г. Винница, Подольской губернии. – Оп. 1. – Спр. 12. Книга записи нотариальных актов (доверенности, долговые обязательства, договора, копии документов и т.д.). – 1030 арк.

 53. ДАВО. Ф. 480. Винницкий уездный земской суд г. Винница, Подольской губернии. – Оп. 1. – Спр. 16. Книга записи нотариальных актов (доверенности, договора, векселя и другие книги записей). – 828 арк.

 54. ДАВО. Ф. 480. Винницкий уездный земской суд г. Винница, Подольской губернии. – Оп. 1. – Спр. 17. Книга записи нотариальных актов (купчие крепости, раздельные записи, доверенности и др.). – 771 арк.

 55. ДАВО. Ф. 480. Винницкий уездный земской суд г. Винница, Подольской губернии. – Оп. 1. – Спр. 18. Книга входящих документов. – 1807 арк.

 56. ДАВО. Ф. 480. Винницкий уездный земской суд г. Винница, Подольской губернии. – Оп. 1. – Спр. 19. Дело по обвинению крестьян Бескорошейного Филипа, Головатого Василия и других в воровстве. – 46 арк.

 57. ДАВО. Ф. 480. Винницкий уездный земской суд г. Винница, Подольской губернии. – Оп. 1. – Спр. 20. Книга записи нотариальных актов (договора, доверенности, долговые обязательства, копии документов и др.). – 667 арк.

 58. ДАВО. Ф. 480. Винницкий уездный земской суд г. Винница, Подольской губернии. – Оп. 1. – Спр. 31. Книга записи нотариальных актов (доверенности, долговые обязательства, завещания и др.). – 723 арк.

 59. ДАВО. Ф. 480. Винницкий уездный земской суд г. Винница, Подольской губернии. – Оп. 1. – Спр. 32. Книга записи решений суда по гражданским делам.

 60. ДАВО. Ф. 480. Винницкий уездный земской суд г. Винница, Подольской губернии. – Оп. 1. – Спр. 38. Решения суда по гражданским делам. – 220 арк.

 61. ДАВО. Ф. 480. Винницкий уездный земской суд г. Винница, Подольской губернии. – Оп. 1. – Спр. 39. Книга записи нотариальных актов (раздельные акты, доверенности, долговые обязательства и др.). – 618 арк.

 62. ДАВО. Ф. 480. Винницкий уездный земской суд г. Винница, Подольской губернии. – Оп. 1. – Спр. 44. Книга записи нотариальных актов (завещания, купчие крепости, договора и др.). – 777 арк.

 63. ДАВО. Ф. 480. Винницкий уездный земской суд г. Винница, Подольской губернии. – Оп. 1. – Спр. 84. Книга записи нотариальных актов (купчие крепости, доверенности, векселя). – 942 арк.

 64. ДАВО. Ф. 492. Литинский уездный земской суд, г. Литин Подольской губернии. – Оп. 1. – Спр. 5. Книга записи договоров, контрактов обязательств. 12 января 1800 г. – 29 декабря 1802 г. – 281 арк.

 65. ДАВО. Ф. 492. Литинский уездный земской суд, г. Литин Подольской губернии. – Оп. 1. – Спр. 87. Книга записи нотариальных актов (завещания, договоренности, квитанции об уплате и т.д.). 7 января 1827 г. – 12 декабря 1834 г. – 534 арк.

 66. ДАВО. Ф. 507. Брацлавский уездный земский суд. г. Брацлав Подольской губернии. – Оп. 1. – Спр. 5. Книга записи нотариальных актов (дарственные записи, доверенности, векселя, копии свидетельств о рождении, о происхождении и т.д.). – 676 арк.

 67. ДАВО. Ф. 507. Брацлавский уездный земский суд. г. Брацлав Подольской губернии. – Оп. 1. – Спр. 7. Книга записи нотариальных актов (раздельные акты, долговые обязательства, договоренности, договоры и т.д.). – 812 арк.

 68. ДАВО. Ф. 507. Брацлавский уездный земский суд. г. Брацлав Подольской губернии. – Оп. 1. – Спр. 8. Книга записи свидетельств о рождении, смерти, происхождении, копии решений суда и т. д. – 1476 арк.

 69. ДАВО. Ф. 507. Брацлавский уездный земский суд. г. Брацлав Подольской губернии. – Оп. 1. – Спр. 9. Алфавитный список шляхтичей Брацлавского уезда. – 114 арк.

 70. ДАВО. Ф. 507. Брацлавский уездный земский суд. г. Брацлав Подольской губернии. – Оп. 1. – Спр. 10. Книга записи нотариальных актов (договорённости, завещания, свидетельства о рождении и т. д.). – 799 арк.

 71. ДАВО. Ф. 507. Брацлавский уездный земский суд. г. Брацлав Подольской губернии. – Оп. 1. – Спр. 11. Книга записи нотариальных актов (раздельные акты, доверенности, свидетельства о рождении, происхождении и т.д.). – 925 арк.

 72. ДАВО. Ф. 507. Брацлавский уездный земский суд. г. Брацлав Подольской губернии. – Оп. 1. – Спр. 16. Книга записи нотариальных актов (денежные обязательства, контракты, доверенности и т.д.). – 794 арк.

 73. ДАВО. Ф. 507. Брацлавский уездный земский суд. г. Брацлав Подольской губернии. – Оп. 1. – Спр. 20. Книга копий нотариальных актов (векселя, патенты, свидетельства о рождении, данные крепости и др.). – 578 арк.

 74. ДАВО. Ф. 507. Брацлавский уездный земский суд. г. Брацлав Подольской губернии. – Оп. 1. – Спр. 22. Книга записи нотариальных актов (раздельные акты, завещания, доверенности и т.д.). – 496 арк.

 75. ДАВО. Ф. 507. Брацлавский уездный земский суд. г. Брацлав Подольской губернии. – Оп. 1. – Спр. 23. Книга нотариальных актов (доверенности, долговые обязательства, договора, копии свидетельств о рождении и др. документов). – 345 арк.

 76. ДАВО. Ф. 507. Брацлавский уездный земский суд. г. Брацлав Подольской губернии. – Оп. 1. – Спр. 26. Книга записи нотариальных актов (закладные крепости, доверенности, земные письма и т.д.). – 528 арк.

 77. ДАВО. Ф. 507. Брацлавский уездный земский суд. г. Брацлав Подольской губернии. – Оп. 1. – Спр. 27. Книга записи нотариальных актов (договоренности, копии метрических свидетельств, векселей, квитанции и т.д.) – 572 арк.

 78. ДАВО. Ф. 507. Брацлавский уездный земский суд. г. Брацлав Подольской губернии. – Оп. 1. – Спр. 30. Книга записи нотариальных актов (завещания, доверенности, свидетельства о происхождении и т.д.). – 608 арк.

 79. ДАВО. Ф. 507. Брацлавский уездный земский суд. г. Брацлав Подольской губернии. – Оп. 1. – Спр. 33. Книга записи нотариальных актов (раздельные акты, копии решений суда, договоры и т.д.). – 442 арк.

 80. ДАВО. Ф. 507. Брацлавский уездный земский суд. г. Брацлав Подольской губернии. – Оп. 1. – Спр. 36. Книга записи нотариальных актов (договоры, завещания, отдельные записи, свидетельские показания и т.д.). – 429 арк

 81. ДАВО. Ф. 507. Брацлавский уездный земский суд. г. Брацлав Подольской губернии. – Оп. 1. – Спр. 42. Книга записи актов (акты осмотра имущества, квитанции об уплате долгов, долговые обязательства и т.д.). – 419 арк.

 82. ДАВО. Ф. 507. Брацлавский уездный земский суд. г. Брацлав Подольской губернии. – Оп. 1. – Спр. 45. Книга записи нотариальных актов (договоренности, дарственные записи, договоры и т.д.). – 617 арк.

 83. ДАВО. Ф. 507. Брацлавский уездный земский суд. г. Брацлав Подольской губернии. – Оп. 1. – Спр. 48. Книга записи нотариальных актов (арендные договоры, долговые обязательства, контракты, сделки и т.д.). – 576 арк.

 84. ДАВО. Ф. 507. Брацлавский уездный земский суд. г. Брацлав Подольской губернии. – Оп. 1. – Спр. 49. Книга записи нотариальных актов (долговые обязательства, доверенности, акты оценочной комиссии, документы об удовлетворении денежных исков и т. д.). – 397 арк.

 85. ДАВО. Ф. 507. Брацлавский уездный земский суд. г. Брацлав Подольской губернии. – Оп. 1. – Спр. 50. Книга записи нотариальных актов (раздельные акты, денежные обязательства, завещания, копии раздельных документов и др.). – 316 арк.

 86. ДАВО. Ф. 507. Брацлавский уездный земский суд. г. Брацлав Подольской губернии. – Оп. 1. – Спр. 58. Копии актов (векселя, квитанции по денежным искам и т.д.). – 119 арк.

 87. ДАВО. Ф. 521. Брацласвкая повитовая казенная палата. – Оп. 1. – Спр. 7. Протоколы заседания Брацлавской казенной палаты. 5 февраля – 28 февраля 1797 г. – 113 арк.

 88. ДАВО. Ф. 608. Липовецкий уездный суд. г. Липовец, Липовецкого уезда, Киевской губернии. – Оп. 1. – Спр. 1773. Дело о взыскании долга с имущества гр. Потоцкого В.

 89. ДАВО. Ф. 608. Липовецкий уездный суд. г. Липовец, Липовецкого уезда, Киевской губернии. – Оп. 1. – Спр. 2017. Дело о перечислении имения в с. Кальнике. приобретённого помещиками гр. Потоцкой, Фон-Таубе и Иенни, за Товарищество кальницкого свеклосахарного завода.

 90. ДАВО. Ф. 608. Липовецкий уездный суд. г. Липовец, Липовецкого уезда, Киевской губернии. – Оп. 2. – Спр. 614. Дело по иску помещицы Рожевской Е. к помещице графине Потоцкой Ф. и её наследникам об уплате 25459 злотых.

 91. ДАВО. Ф. 608. Липовецкий уездный суд. г. Липовец, Липовецкого уезда, Киевской губернии. – Оп. 2. – Спр. 1255. Дело о выдаче помещикам гр. Потоцким В. и С. Свидетельства о «благонадёжности» их имений в Дашеве.

 92. ДАВО. Ф. 608. Липовецкий уездный суд. г. Липовец, Липовецкого уезда, Киевской губернии. – Оп. 2. – Спр. 1530. Вводный лист о вступлении помещицы гр. Потоцкой Г. во владение имением в м. Балабановке.

 93. ДАВО. Ф. 608. Липовецкий уездный суд. г. Липовец, Липовецкого уезда, Киевской губернии. – Оп. 2. – Спр. 1599. Дело о продаже помещиком гр. Потоцким В. помещику Красовскому Ф. имения.

 94. ДАВО. Ф. 608. Липовецкий уездный суд. г. Липовец, Липовецкого уезда, Киевской губернии. – Оп. 2. – Спр. 1611. Вводный лист о вводе помещика Ярошинского во владение имением в д. Сороке.

 95. ДАВО. Ф. 608. Липовецкий уездний суд. г. Липовец, Липовецкого уезда, Киевской губернии. – Оп. 2. – Спр. 1760. Дело о взыскании долга с имущества гр. Потоцкого В.

 96. ДАВО. Ф. 608. Липовецкий уездный суд. г. Липовец, Липовецкого уезда, Киевской губернии. – Оп. 2. – Спр. 1968. Дело о выдаче свидетельства о «благонадёжности имения совладельцев – помещиков гр. Потоцкой Г., бар. Фон-Таубе и Иенни Л. в с. Колонике.

 97. ДАВО. Ф. 608. Липовецкий уездный суд. г. Липовец, Липовецкого уезда, Киевской губернии. – Оп. 2. – Спр. 2061. Дело о выдаче свидетельства о «благонадёжности» имения помещика гр. Потоцкого В. в с. Купчинец и Шабельной.

 98. ДАВО. Ф. 792. Гайсинско – Ольгопольский уездный земский суд г. Гайсин, Подольской губернии. – Оп. 1. – Спр. 21. Книга нотариальных актов (раздельные записи, завещания, свидетельства о рождении, происхождении и т.д.). 2 января – 31 декабря 1805 г. – 1039 арк.

 99. ДАВО. Ф. 792. Гайсинско – Ольгопольский уездный земский суд г. Гайсин, Подольской губернии. – Оп. 1. – Спр. 43. 1813г. Копии контрактных актов(раздельные записи, контракты, доверенности и т.д.). 2 января – 30 декабря 1813 г. – 436 арк.

 100. ДАВО. Ф. 792. Гайсинско – Ольгопольский уездный земский суд г. Гайсин, Подольской губернии. – Оп. 1. – Спр. 84. Книга записи нотариальных актов (дарственные записи, раздельные акты, доверенности и т.д.). – 279 арк.

 101. ДАВО. Ф. 792. Гайсинско – Ольгопольский уездный земский суд г. Гайсин, Подольской губернии. – Оп. 1. – Спр. 49. Книга записи нотариальных актов (завещания, обязательства и т.д.). 3 января – 30 декабря 1816 г. – 590 арк.

 102. ДАВО. Ф. 792. Гайсинско – Ольгопольский уездный земский суд г. Гайсин, Подольской губернии. – Оп. 1. – Спр. 54. Книга записи нотариальных актов (договоры, доверенности и т.д.). 3 января 1817 г. – 31 декабря 1818 г. – 545 арк.

 103. ДАВО. Ф. 792. Гайсинско – Ольгопольский уездный земский суд г. Гайсин, Подольской губернии. – Оп. 1. – Спр. 55. Книга записи нотариальных актов (денежные обязательства, доверенности, раздельные акты, свидетельства о рождении и т.д.). 2 января – 31 декабря 1818 г. – 238 арк.

 104. ДАВО. Ф. 792. Гайсинско – Ольгопольский уездный земский суд г. Гайсин, Подольской губернии. – Оп. 1. – Спр. 61. Книга записи нотариальных актов. 02.01. – 30.12.1819 г. – 465 арк.

 105. ДАВО. Ф. 792. Гайсинско – Ольгопольский уездный земский суд г. Гайсин, Подольской губернии. – Оп. 1. – Спр. 63. Книга записи нотариальных актов (договоры, доверенности, закладные крепости, купчие крепости и т.д.). 02.01. – 21.12.1820 г. – 518 арк.

 106. ДАВО. Ф. 792. Гайсинско – Ольгопольский уездный земский суд г. Гайсин, Подольской губернии. – Оп. 1. – Спр. 69. Книга записи нотариальных актов (копии доверенностей, векселей, завещаний и т.д.). 03.01. – 30.12.1822 г. – 569 арк.

 107. ДАВО. Ф. 792. Гайсинско – Ольгопольский уездный земский суд г. Гайсин, Подольской губернии. – Оп. 1. – Спр. 74. Книга записи нотариальных актов (завещания, договоры, копии метрических выписей и т.д.). 03.01 – 29.12.1823 г. – 489 арк.

 108. ДАВО. Ф. 792. Гайсинско – Ольгопольский уездный земский суд г. Гайсин, Подольской губернии. – Оп. 1. – Спр. 111. Книга копий резолюций, подтверждений, завещаний, доверенностей и других документов 08.01 – 11.12.1801 г.

 109. ДАВО. Ф. 863. Щербатовы – князья, помещики Подольской и Херсонской губерний. – Оп. 1. – Спр. 28. Письма Щербатовой М.Г. от Детко Н. 1892 г. (на рус. и на укр. яз.).

 110. ДАВО. Ф. 879. Потоцкие – помещики Подольской губернии. – Оп. 1. – Спр. 1. Завещание графа Потоцкого Болеслава Станиславовича, опись имущества и отчет о приходе и расходе средств в имении после его смерти. –11 арк.

 111. ДАВО. Ф. 879. Потоцкие – помещики Подольской губернии. – Оп. 1. – Спр. 2. Письма Болеслава Потоцкого к своему зятю Григорию Строганову (на фр. яз.). 1890-1891 гг.

 112. ДАВО. Ф. 879. Потоцкие – помещики Подольской губернии. – Оп. 1. – Спр. 3. Письмо Болеслава Потоцкого к правнукам Александре и Владимиру Щербатовым (на фр. яз.). 1893 г.

 113. ДАВО. Ф. 879. Потоцкие – помещики Подольской губернии. – Оп. 1. – Спр. 4. Письмо Б. Потоцкого к Софии Володович (на фр. яз.). 1894 г.

 114. ДАВО. Ф. 879. Потоцкие – помещики Подольской губернии. – Оп. 1 – Спр. 5. Письма Б. Потоцкого к неустановленному автору (на фр. яз.).

 115. ДАВО. Ф. 879. Потоцкие – помещики Подольской губернии. – Оп. 1. – Спр. 6. Сообщения о бракосочетаниях Потоцких и список лиц приглашенных на свадьбу Марии Потоцкой в 1897 г. (на польск. яз.). 1892–1899 гг.

 116. ДАВО. Ф. 879. Потоцкие – графы, помещики Подольской губернии. – Оп. 1 – Спр. 7. Извещение о смерти лиц из рода Потоцких (на польск. и фр. яз.). 1859–1908 гг.

 117. ДАВО. Ф. 879. Потоцкие – помещики Подольской губернии. – Оп. 1. – Спр. 8. Обращение объединенного общества молодых поляков за границей по поводу годовщины смерти Юлиуша Словацкего. г. Париж. 8 марта 1897 г. – 1 арк.

 118. ДАВО. Ф. 879. Потоцкие – помещики Подольской губернии. – Оп. 1. – Спр. 9. Письмо к Марии Потоцкой (на фр. яз.). 1854 г. – 2 арк.

 119. ДАВО. Ф. 879. Потоцкие – помещики Подольской губернии. – Оп. 1. – Спр. 10. Письма от Потоцких: Гелены и Софьи к Щербатовым (на фр. яз.). 1894–1906 гг.

 120. ДАВО. Ф. 879. Потоцкие – помещики Подольской губернии. – Оп. 1. – Спр. 11. Письмо к Александре Щербатовой от Потоцкого (?) (на фр. яз.). 1917 г. – 2 арк.

 121. ДАВО. Ф. 879. Потоцкие – помещики Подольской губернии. – Оп. 1. – Спр. 12. Письма Стефана к Станиславу (?)(на польск. яз.) 1856–1860 гг. – 23 арк.

 122. ДАВО. Ф. 879. Потоцкие – помещики Подольской губернии. – Оп. 1. – Спр. 13. Письмо Адама Потоцкого кузену (на фр. яз.) 1898 г. – 2 арк.

 123. ДАВО. Ф. 879. Потоцкие – помещики Подольской губернии. – Оп. 1. – Спр. 14. Писмо от (?) Потоцкого (на польск. яз.). Письмо от Адама Потоцкого. 1902 г. – 2 арк.

 124. ДАВО. Ф. 879. Потоцкие – помещики Подольской губернии. – Оп. 1. – Спр. 15. Письмо Антония Потоцкого к Станиславу (на фр. яз.). 1892 г. – 2 арк.

 125. ДАВО. Ф. 879. Потоцкие – помещики Подольской губернии. – Оп. 1. – Спр.16. Акт жителей с. Немирова о принадлежности дома Шмула Шора, построенном на земле Б. Потоцкого (на рус. яз.). – 1 арк.

 126. ДАВО. Ф. 879. Потоцкие – помещики Подольской губернии. – Оп. 1. – Спр. 17. План имения Глинянецкого и Бейраковецкого графа Болеслава Потоцкого. 1835 г. – 1 арк.

 127. ДАВО. Ф. 879. Потоцкие – помещики Подольской губернии. – Оп. 1. – Спр. 18. План Велико-Лайсанского имения графа Болеслава Потоцкого. 1835 г.

 128. ДАВО. Ф. 879. Потоцкие – помещики Подольской губернии. – Оп. 1. – Спр. 19. План имения Чекаларовецкого Подольской губернии Брацлавского уезда графа Болеслава Потоцкого. – 1 арк.

 129. ДАВО. Ф. 879. Потоцкие – помещики Подольской губернии. – Оп. 1. – Спр. 20. План имения Рочанского графа Болеслава Потоцкого. – 1 арк.

 130. ДАВО. Ф. 879. Потоцкие – графы, помещики Подольской губернии. – Оп. 1 – Спр. 21. План земель местечка Райгорода и с. Остолопово графа Б. Потоцкого.

 131. ДАВО. Ф. 879. Потоцкие – графы, помещики Подольской губернии. – Оп. 1 – Спр. 22. План имения Муховецкого Подольской. губернии Брацлавского уезда графа Б. Потоцкого. – 1 арк.

 132. ДАВО. Ф. 879. Потоцкие – графы, помещики Подольской губернии. – Оп. 1 – Спр. 23. План имения Стжелезинского графа Б. Потоцкого. – 1 арк.

 133. ДАВО. Ф. 879. Потоцкие – графы, помещики Подольской губернии. – Оп. 1 – Спр. 24. План имения Поточанского Подольской губ. Брацлавского уезда графа Б. Потоцкого. – 1 арк.

 134. ДАВО. Ф. 879. Потоцкие – графы, помещики Подольской губернии. – Оп. 1 – Спр. 25. План имения Немировского гр. Б. Потоцкого. – 1 арк.

 135. ДАВО. Ф. 879. Потоцкие – графы, помещики Подольской губернии. – Оп. 1 – Спр. 26. План имения Дубовчанского Брацлавского уезда Подольской губернии гр. Б. Потоцкого. – 1 арк.

 136. ДАВО. Ф. 879. Потоцкие – графы, помещики Подольской губернии. – Оп. 1 – Спр. 27. План имения Дубовчанского гр. Б. Потоцкого. – 1 арк.

 137. ДАВО. Ф. 879. Потоцкие – графы, помещики Подольской губернии. – Оп. 1 – Спр. 28. План имения Фердинантского Брацлавского уезда Подольской губернии гр. Б. Потоцького. – 1 арк.

 138. ДАВО. Ф. 879. Потоцкие – графы, помещики Подольской губернии. – Оп. 1 – Спр. 29. План имения Сипечанского Брацлавского уезда Подольской губернии гр. Б. Потоцкого. – 1 арк.

 139. ДАВО. Ф. 879. Потоцкие – графы, помещики Подольской губернии. – Оп. 1 – Спр. 30. План имения Яранского Брацлавского уезда Подольской губернии гр. Б. Потоцкого. – 1 арк.

 140. ДАВО. Ф. 879. Потоцкие – графы, помещики Подольской и Херсонской губерний. Потоцкий Болеслав Станиславович (?–1893 г.) – отец. Потоцкая Мария Болеславовна (1839–1882 гг.) – дочь. – Оп. 1 – Спр. 31. План части местечка Богополя Подольской губернии Балтского уезда гр. Б. Потоцкого. – 1 арк.

 141. ДАВО. Ф. 879. Потоцкие – графы, помещики Подольской губернии. – Оп. 1 – Спр. 32. План земель с. Супруновки гр. Б. Потоцкого. – 1 арк.

 142. ДАВО. Ф. 879. Потоцкие – графы, помещики Подольской губернии. – Оп. 1 – Спр. 33. План Восточно-Тростянецких земель гр. Б. Потоцкого. – 1 арк.

 143. ДАВО. Ф. 879. Потоцкие – графы, помещики Подольской губернии. – Оп. 1 – Спр. 34. План земель с. Никифоровки Немировского имения гр. Б. Потоцкого. – 1 арк.

 144. ДАВО. Ф. 879. Потоцкие – графы, помещики Подольской губернии. – Оп. 1 – Спр. 35. План земель с. Сипашанское Подольской губернии Брацлавского уезда гр. Б. Потоцкого. – 1 арк.

 145. ДАВО. Ф. 879. Потоцкие – графы, помещики Подольской губернии. – Оп. 1 – Спр. 36. План земель с. Яранськое Подольской губернии Брацлавского уезда гр. Б. Потоцкого. – 1 арк.

 146. ДАВО. Ф. 879. Потоцкие – графы, помещики Подольской губернии. – Оп. 1 – Спр. 37. План земель с. Супруновки гр. Б. Потоцкого. – 1 арк.

 147. ДАВО. Ф. 879. Потоцкие – графы, помещики Подольской губернии. – Оп. 1 – Спр. 38. План земель с. Бушинки Подольской губернии Брацлавского уезда гр. Б. Потоцкого. – 1 арк.

 148. ДАВО. Ф. 879. Потоцкие – графы, помещики Подольской губернии. – Оп. 1 – Спр. 39. План земель с. Боблова Подольской губернии Брацлавского уезда гр. Б. Потоцкого. – 1 арк.

 149. ДАВО. Ф. 879. Потоцкие – графы, помещики Подольской губернии. – Оп. 1 – Спр. 40. План земель с. Луки и Чепеливки Подольской губернии Брацлавского уезда гр. Б. Потоцкого. – 1 арк.

 150. ДАВО. Ф. 879. Потоцкие – графы, помещики Подольской губернии. – Оп. 1 – Спр. 41. План земель с. Дубовника Подольской губернии Брацлавского уезда гр. Б. Потоцкого. – 1 арк.

 151. ДАВО. Ф. 879. Потоцкие – графы, помещики Подольской губернии. – Оп. 1 – Спр. 42. План земель с. Березовки Подольской губернии Брацлавского уезда гр. Б. Потоцкого. – 1 арк.

 152. ДАВО. Ф. 879. Потоцкие – графы, помещики Подольской губернии. – Оп. 1 – Спр. 43. План церкви в имении Немировском Подольской губернии Брацлавского уезда гр. Б. Потоцкого. – 1 арк.

 153. ДАВО. Ф. 879. Потоцкие – графы, помещики Подольской губернии. – Оп. 1 – Спр. 44. План Богопольского леса гр. Б. Потоцкого в Подольской губернии Брацлавского уезда. – 1 арк.

 154. ДАВО. Ф. 879. Потоцкие – графы, помещики Подольской губернии. – Оп. 1 – Спр. 45. План Криковецкого леса гр. Б. Потоцкого в Подольской губернии Брацлавского уезда. – 1 арк.

 155. ДАВО. Ф. 880. Строгановы – графы, помещики. Строганов Григорий Сергеевич (1829–1910 гг.); Строганова Мария Болеславовна (1839-1882 гг.); Строганова Мария Григорьевна (1857–1920 гг.). – Оп. 1. – Спр. 4. Выписка из метрической книги о бракосочетании Строганова Г.С. и Потоцкой М.Б. (на рус. яз.). 28 сентября 1856 г.

 156. ДАВО. Ф. 880. Строгановы – графы, помещики. Строганов Григорий Сергеевич (1829–1910 гг.); Строганова Мария Болеславовна (1839–1882 гг.); Строганова Мария Григорьевна (1857–1920 гг.). – Оп. 1. – Спр. 12. Письма Строганову Г.С. от жены Марии Болеславовны. 1863 г. (на фр. яз.).

 157. ДАВО. Ф. 880. Строгановы – графы, помещики. Строганов Григорий Сергеевич (1829–1910 гг.); Строганова Мария Болеславовна (1839–1882 гг.); Строганова Мария Григорьевна (1857–1920 гг.). – Оп. 1. – Спр. 25. Письма Строгановой М.Б своей матери (Потоцкой) (на фр. яз.). 1866–1870 гг.

 158. ДАВО. Ф. 880. Строгановы – графы, помещики. Строганов Григорий Сергеевич (1829–1910 гг.); Строганова Мария Болеславовна (1839–1882 гг.); Строганова Мария Григорьевна (1857–1920 гг.). – Оп. 1. – Спр. 26. Письма Строгановой М.Б от различных адресатов (на рус. и фр. яз.). 1894–1904 гг.

 159. ДАВО. Ф. 880. Строгановы – графы, помещики. Строганов Григорий Сергеевич (1829–1910 гг.); Строганова Мария Болеславовна (1839-1882 гг.); Строганова Мария Григорьевна (1857–1920 гг.). – Оп. 1. – Спр. 28. Список книг по истории и литературе.

 160. ДАВО. Ф. 880. Строгановы – графы, помещики. Строганов Григорий Сергеевич (1829–1910 гг.); Строганова Мария Болеславовна (1839–1882 гг.); Строганова Мария Григорьевна (1857–1920 гг.). – Оп. 1. – Спр. 29. Счета доходов, расходов и остатков в имении Строгановой М.В (на рус. яз.). 1866–1869 гг.

 161. ДАВО. Ф. 880. Строгановы – графы, помещики. Строганов Григорий Сергеевич (1829–1910 гг.); Строганова Мария Болеславовна (1839–1882 гг.); Строганова Мария Григорьевна (1857–1920 гг.). – Оп. 1. – Спр. 36. Письмо с отчётом о денежных вытратах в связи с перевозкой грузов Строганову от Зельмана М.

 162. ДАВО. Ф. 880. Строгановы – графы, помещики. Строганов Григорий Сергеевич (1829–1910 гг.); Строганова Мария Болеславовна (1839–1882 гг.); Строганова Мария Григорьевна (1857–1920 гг.). – Оп. 1. – Спр. 37. План с. Зарудинцы Подольской губернии Брацлавского уезда графини Строгановой М.Б. – 1 арк.

 163. ДАВО. Ф. 880. Строгановы – графы, помещики. Строганов Григорий Сергеевич (1829–1910 гг.); Строганова Мария Болеславовна (1839–1882 гг.); Строганова Мария Григорьевна (1857–1920 гг.). – Оп. 1. – Спр. 38. План с. Вергиевка Подольской губернии Брацлавского уезда графини Строгановой М.Б. – 1 арк.

 164. ДАВО. Ф. 880. Строгановы – графы, помещики. Строганов Григорий Сергеевич (1829–1910 гг.); Строганова Мария Болеславовна (1839–1882 гг.); Строганова Мария Григорьевна (1857–1920 гг.). – Оп. 1. – Спр. 39. План с. Б(е)новец Подольской губернии Брацлавского уезда графини Строгановой М.Б. – 1 арк.

 165. ДАВО. Ф. 880. Строгановы – графы, помещики. Строганов Григорий Сергеевич (1829–1910 гг.); Строганова Мария Болеславовна (1839–1882 гг.); Строганова Мария Григорьевна (1857–1920 гг.). – Оп. 1. – Спр. 40. План с. Сподах Подольской губернии Брацлавского уезда графини Строгановой М.Б. – 1 арк.

 166. ДАВО. Ф. 880. Строгановы – графы, помещики. Строганов Григорий Сергеевич (1829–1910 гг.); Строганова Мария Болеславовна (1839–1882 гг.); Строганова Мария Григорьевна (1857–1920 гг.). – Оп. 1. – Спр. 41. План крестьянских земель Монастырецкого имения Подольской губернии Брацлавского уезда графини Строгановой М.Б. – 1 арк.

 167. ДАВО. Ф. 880. Строгановы – графы, помещики. Строганов Григорий Сергеевич (1829–1910 гг.); Строганова Мария Болеславовна (1839–1882 гг.); Строганова Мария Григорьевна (1857–1920 гг.). – Оп. 1. – Спр. 42. План крестьянских земель Березовецкого имения Подольской губернии Брацлавского уезда графини Строгановой М.Б. – 1 арк.

 168. ДАВО. Ф. 880. Строгановы – графы, помещики. Строганов Григорий Сергеевич (1829–1910 гг.); Строганова Мария Болеславовна (1839–1882 гг.); Строганова Мария Григорьевна (1857–1920 гг.). – Оп. 1. – Спр. 43. План крестьянский земель Бобловецкого имения Подольской губернии Брацлавского уезда графини Строгановой М.Б. – 1 арк.

 169. ДАВО. Ф. 880. Строгановы – графы, помещики. Строганов Григорий Сергеевич (1829–1910 гг.); Строганова Мария Болеславовна (1839–1882 гг.); Строганова Мария Григорьевна (1857–1920 гг.). – Оп. 1. – Спр. 44. План крестьянских земель Хворостецкого имения Подольской губернии Брацлавского уезда графини Строгановой М.Б. – 1 арк.

 170. ДАВО. Ф. 880. Строгановы – графы, помещики. Строганов Григорий Сергеевич (1829–1910 гг.); Строганова Мария Болеславовна (1839–1882 гг.); Строганова Мария Григорьевна (1857–1920 гг.). – Оп. 1. – Спр. 45. План крестьянских земель общества Рачинского имения Подольской губернии Брацлавского уезда графини Строгановой М.Б. – 1 арк.

 171. ДАВО. Ф. 880. Строгановы – графы, помещики. Строганов Григорий Сергеевич (1829–1910 гг.); Строганова Мария Болеславовна (1839-1882 гг.); Строганова Мария Григорьевна (1857-1920 гг.). – Оп. 1. – Спр. 46. План крестьянких земель с. Головенского Подольской губернии Брацлавского уезда графини Строгановой М.Б.

 172. ДАВО. Ф. 880. Строгановы – графы, помещики. Строганов Григорий Сергеевич (1829–1910 гг.); Строганова Мария Болеславовна (1839–1882 гг.); Строганова Мария Григорьевна (1857–1920 гг.). – Оп. 1. – Спр. 47. План с. Монастырецкого Подольской губернии Брацлавского уезда графини Строгановой М.Б. – 1 арк.

 173. ДАВО. Ф. 880. Строгановы – графы, помещики. Строганов Григорий Сергеевич (1829–1910 гг.); Строганова Мария Болеславовна (1839–1882 гг.); Строганова Мария Григорьевна (1857–1920 гг.). – Оп. 1. – Спр. 48. План с. Головенского Подольской губернии Брацлавского уезда графини Строгановой М.Б. – 1 арк.

 174. ДАВО. Ф. 880. Строгановы – графы, помещики. Строганов Григорий Сергеевич (1829–1910 гг.); Строганова Мария Болеславовна (1839–1882 гг.); Строганова Мария Григорьевна (1857–1920 гг.). – Оп. 1. – Спр. 49. План лесов Немировского имения Подольской губернии Брацлавского уезда графини Строгановой М.Б. – 1 арк.

 175. ДАВО. Ф. 880. Строгановы – графы, помещики. Строганов Григорий Сергеевич (1829–1910 гг.); Строганова Мария Болеславовна (1839–1882 гг.); Строганова Мария Григорьевна (1857–1920 гг.). – Оп. 1. – Спр. 50. План фермовой земли с. Ободное графини Строгановой М.Б. – 1 арк.

 176. ДАВО. Ф. 880. Строгановы – графы, помещики. Строганов Григорий Сергеевич (1829–1910 гг.); Строганова Мария Болеславовна (1839–1882 гг.); Строганова Мария Григорьевна (1857–1920 гг.). – Оп. 1. – Спр. 51. План помещичьей земли с. Дьяуровки Херсонской губернии Ананиевского уезда графини Строгановой М.Б. – 1 арк.

 177. ДАВО. Ф. 880. Строгановы – графы, помещики. Строганов Григорий Сергеевич (1829–1910 гг.); Строганова Мария Болеславовна (1839–1882 гг.); Строганова Мария Григорьевна (1857–1920 гг.). – Оп. 1. – Спр. 52. План лесного урочища Муховецкого Немировского уезда земли графини Строгановой М.Б. – 1 арк.

 178. ДАВО. Ф. 880. Строгановы – графы, помещики. Строганов Григорий Сергеевич (1829–1910 гг.); Строганова Мария Болеславовна (1839–1882 гг.); Строганова Мария Григорьевна (1857–1920 гг.).– Оп. 1. – Спр. 53. План Григорьевского имения графини Строгановой М.Б. – 1 арк.

 179. ДАВО. Ф. 880. Строгановы – графы, помещики. Строганов Григорий Сергеевич (1829–1910 гг.); Строганова Мария Болеславовна (1839-1882 гг.); Строганова Мария Григорьевна (1857-1920 гг.). – Оп. 1. – Спр. 54. План Криковецкого, Карчинского, Богулевского лесных урочищ Немировского уезда Подольской губернии графини Строгановой М.Б. – 1 арк.

 180. ДАВО. Ф. 880. Строгановы – графы, помещики. Строганов Григорий Сергеевич (1829–1910 гг.); Строганова Мария Болеславовна (1839–1882 гг.); Строганова Мария Григорьевна (1857–1920 гг.). – Оп. 1. – Спр. 55. План леса Тарановой дачи Таужанского имения Балтского (название размытое, может быть не точное) уезда Подольской губернии графини Строгановой М.Б. – 1 арк.

 181. ДАВО. Ф. 880. Строгановы – графы, помещики. Строганов Григорий Сергеевич (1829–1910 гг.); Строганова Мария Болеславовна (1839–1882 гг.); Строганова Мария Григорьевна (18571920 гг.). – Оп. 1. – Спр. 56. План Зарудинецких лесных урочищ Немировского уезда Подольской губернии графини Строгановой М.Б. – 1 арк.

 182. ДАВО. Ф. 880. Строгановы – графы, помещики. Строганов Григорий Сергеевич (1829–1910 гг.); Строганова Мария Болеславовна (1839–1882 гг.); Строганова Мария Григорьевна (1857-–1920 гг.). – Оп. 1. – Спр. 57. План Плоского и Духановичского лесных урочищ Брацлавского уезда Подольской губернии графини Строгановой М.Б. – 1 арк.

 183. ДАВО. Ф. 880. Строгановы – графы, помещики. Строганов Григорий Сергеевич (1829–1910 гг.); Строганова Мария Болеславовна (1839–1882 гг.); Строганова Мария Григорьевна (1857–1920 гг.). – Оп. 1. – Спр. 58. План крестьянского надела с. Рачёк Брацлавского уезда Подольской губернии графини Строгановой М.Б. – 1 арк.

 184. ДАВО. Ф. 880. Строгановы – графы, помещики. Строганов Григорий Сергеевич (1829–1910 гг.); Строганова Мария Болеславовна (1839-1882 гг.); Строганова Мария Григорьевна (1857-1920 гг.). – Оп. 1. – Спр. 59. План усадебной и выгонной земли с. Таужной Брацлавского уезда Подольской губернии графини Строгановой М.Б. – 1 арк.

 185. ДАВО. Ф. 880. Строгановы – графы, помещики. Строганов Григорий Сергеевич (1829–1910 гг.); Строганова Мария Болеславовна (1839–1882 гг.); Строганова Мария Григорьевна (1857–1920 гг.). – Оп. 1. – Спр. 60. План земельных угодий Морозовой фермы Подольской губернии Брацлавского уезда графини Строгановой М.Б. – 1 арк.

 186. ДАВО. Ф. 895. Брацлавское намесническое правление г. Брацлав, Подольской губернии. – Оп. 1. – Спр. 1. Протоколы заседаний намеснического правления. 27 августа 1796г. – Т.1. – 1895 арк.

 187. ДАВО. Ф. Р-5257. Особистий фонд Брілінга Г.Г. – Оп. 1. – Спр. 2. Брилинг Г.Г. К истории Винницкого краеведческого музея. Очерки. Винница. 1968 г.Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   35


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет