200 с температурада жабық ыдыстағы қысымы 75 кПа t=-130 с температурадағы қысым 65 кПабет1/7
Дата05.10.2017
өлшемі1.05 Mb.
#2731
  1   2   3   4   5   6   7

http://powerpluswatermarkobject191520111kzwap.net

200 С температурада жабық ыдыстағы қысымы 75 кПа. t=-130 С температурадағы қысым * 65 кПа *

p V – диаграммасында идеал газдың бірнеше изотермалары салынған. Осылардың өте жоғары температураға сәйкес келетіні / 1-ші изотерма /

(+2е) оң заряды бар тамшы, жарық әсерінен бір электронын жоғалтты. Тамшы заряды <+3е >

+3е оң зарядты тамшы жарық әсерінен 2 электронын жоғалтты. Тамшының заряды <8 · 10-19 Кл>

+q және +q зарядтары бар бірдей металл шарларды бір біріне тиістіріп, бұрынғы орнына қайта қойса,олардың өзара әсерлесу күші... <өзгермейді.>

U=A+Q теңдеуіндегі изохоралық процесс кезінде нөлге тең болатын шаманы көрсетіңіз * А *0,2 кН күштің әсерінен дене 10м – ге орын ауыстырғандағы атқарылған жұмыс <2000 Дж>

0,2 м/с2 тұрақты үдеумен, қозғалыстың алғашқы 4с ішінде массасы 10т лифті көтеретін, арқанның керілу күшінің жұмысы (g = 10м/с2) <163 кДж>

0,3 м/с жылдамдықпен жүкті вертикаль жоғары көтерген кранның өзі рельспен бірқалыпты 0,4 м/с жылдамдықпен қозғалады. Жермен байланыстырған жүйедегі жүктің жылдамд<0,5 м/с.>

0,3, массасы 20 кг жүкті көкжиек жазықтық бойымен 100 Н күш әсер ете қозғайды. Жүк үдеуінің мән <2 м/с2.>

0,35 мм/c>

0,5 м/с2 тұрақты үдеумен қозғалған автомобильдің жылдамдығы белгілі бір уақыттан кейін 10 м/с болады. Автомобильдің осы уақытта жүрген жолы <100 м.>

0,5 мс уақыт ішінде 20 В индукция ЭҚК-і тудырған контурды тесіп өткен магнит ағынының өзгерісі <10 мВб>

0,5 сағат уақытта 250 км ара қашықтықты ұшып өткен ұшақтың жылдамдығы <138,9 м/с.>

0,5 Тл магнит индукция векторы, ауданы 25 см2 контур жазықтықына тұрқызылқан нормальмен 600 бұрыш жасайды. Контурды тесіп өтетін магнит ақыны <6,25·10-4 Вб>

0,78 Н күштің әсерінен 1 м/с2 үдеумен қозғалған көлемі 100 см3 дененің тығыздығы <7800 кг/м>3

0˚C температурадағы 6 кг мұзды 10 минутта балқыту үшін қажет қыздырғыштың қуаты. (λ=334 кДж) <3340 Вт>

1 А ток өтетін кедергіде 3 с ішінде 30 Дж жылу мөлшері бөлінеді. Осы кедергі арқылы 2 с-та 2 А ток өткенде бөлінетін жылу мөлшері <80 Дж.>

1 Кл зарядты элементар зарядпен салыстар (е =1,6·10-19Кл) <6,25·1018.>

1 м/с2 үдеумен қозғалған поездың жылдамдығы 72 км/сағ-қа жетуге қажет уақыт <20 с.>

1 мкКл және 10нКл екі зарядтың 9 мН күшпен бір-біріне әсер ету қашықтығы ( k=9 ) * 10 см *

1 мкКл және 10нКл зарядтар өзара 9 мН күшпен ауада әрекеттеседі. Екі зарядтар арасындағы арақашықтығы (k = 9∙109) <10 см>

1 с уақытта 30 км қашықтықтағы нысанаға дөп түсу үшін радиолокатордың жіберетін импульстер саны (с = 3·108 м/с) <5000.>

1,5 кПа.>

1,6 А ток күші электр шамы арқылы өтеді. 4с ішіндегі шам қимасының қылы арқылы өтетін электрондар саны (e = 1,6 ∙10-19Кл) <4 · 1019>

1∙10-10 Кл заряд орналасқан нүктедегі электр өрісінің кернеулігі 10 В/м. Зарядқа әрекет етуші күш <1∙10-9 Н>

10 және 16 нКл зарядтар бір-бірінен 10 мм қашықтықта орналасқан. Олардың әсерлесу күші (k = 9·109 Н·м2 /Кл2) < »14·10>-3

10 Кл электр заряды орын ауыстырғанда сыртқы күш 120 Дж жұмыс жасаса, электр энергия көзінің ЭҚК-і <12 В.>

10 кН күшпен соқаны тартып, 10 мин ішінде 1200 м жол жүрген трактор двигателінің қуаты <20 кВт.>

10 м арақашықтықтан массалары бірдей денелердің өз-ара тартылыс күші 26,68 мН. Денелердің массалары <200 т.>

10 м/с бастапқы жылдамдықпен қозғалған үдеуі 1 м/с2 автомобильдің 192 м жол жүргендегі соңғы жылдамдығы <22 м/с.>

10 Н қортқы күш әсер еткендегі 5 м/с² үдеумен қозғалатын дененің массасы /2кг/

10 Н күштің әсерінен серіппе 0,1 м-ге ұзарды. Серіппенің қатаңдығы <100 Н/м>

10 с ішінде автомобиль 400 м жол жүріп өткенде жылдамдығын 3 есе арттырды. Егер автомобильдің қозғалысы бірқалыпты үдемелі болса, онда оның үдеуі <4 м/с2 >

10 см-ден 15 см-ге дейін созылған қатаңдығы 300 Н/м серіппенің потенциалдық энергиясының өзгерісі <1,875 Дж.>

100 м ара қашықтағы екі дененің тартылыс күші F. Егер ара қашықтықты 50 м-ге арттырсақ, онда тартылыс күшінің мәні

100 м биіктікте аэростаттан тас құлайды. Егер аэростат бірқалыпты 5 м/с жылдамдықпен көтірілсе, тастың жерге түсу уақыты (g = 10м/с2) <5 с>

100 м3 суды 4 м биікттікке 10 мин ішінде көтерген, двигателінің қуаты 20 кВт насостың ПӘК-і (ρ = 1000кг/м3 ; g = 10 м/с2) <33 %.>

1000 С температураға дейін қыздырылған мыс дене массасы сондай суға салынғанда 300 С температурада жылулық тепе-теңдік орнады. Судың бастапқы температурасы (С,=380, C.=4200) * 23,70 С *

100м биіктікпен құлаған дененің жерге соғылғандағы жылдамдығы мен құлау уақыты (g=10m/c) <45m/c; 4,5с.>

10-7 Кл заряд тұрған нүктедегі электр өрісінің кернеулігі 5 В/м. Зарядқа әсер ететін күш <5·10-7 Н>

12 м/c жылдамдықпен қозғалған автомобильдің тежелу уақыты 3 с болғанда, толық тоқтағанға дейінгі жүрген жолы <18 м.>

120 м қашықтықта спортшының жылдамдығы 7 м/с-тан 9 м/с-қа дейін өзгерсе, спортшының қозғалыс уақыты <15 с.>

120 орамы бар катушкадан 7,5 А тоқ өткенде,оның магниттік ағыны 2,3 мВб болса, катушкадағы магнит өрісінің энергиясы <1 Дж>

120 орамы бар катушкадан 7,5 А тоқ өткенде,оның магниттік ағыны 2,3 мВб болса, катушкадағы магнит өрісінің энергиясы <1 Дж>

12Н күштің әсерінен 10 м қашықтықта 8 м/с бастапқы жылдамдықпен қозғалып келе жатқан,массасы 5кг дененің соңғы жылдамдығы <10,6 м/с>

15 л керосинді 6 м биіктікке көтергендегі ауырлық күшінің жұмысы (ρкер= 0,8 ∙103 кг/м3, g = 10 м/с2 ) <720 Дж>

15 м биіктіктен еркін құлап түскен, массасы 300 г дененің жерден 5 м қашықтықтағы ауырлық күшінің жұмысы (g =10 м/с2) <30 Дж>

15 м/с жылдамдықпен вертикаль жоғары лақтырылған массасы 500 г доптың ең жоғарғы нүктесіндегі потенциалдық энергиясы <56,25 Дж.>

15 м\с жылдамдықпен вертикаль жоғары лақтырылған дененің жерге қайта түсу жылдамдығы (Ауамен үйкелісті ескермеңіздер) * 15 м\с *

1500 кГц жиілікпен жұмыс жасайтын радиостанция генераторы контурының сыйымдылығы 400 пФ. Контур индуктивтілігі (с = 3·108 м/с) <28 мкГн.>

18 км/сағ жылдамдықпен келе жатқан велосипедші таудан түсе бастайды. Егер оның үдеуі 0,8 м/с2 болса, 6 с-тан кейін велосипедшінің жылдамдығы <9,8 м/с.>

19 м/с>

19,6 м биіктіктен еркін құлаған дене жолдың 3/4 бөлігін өтетін уақыт (g = 10 м/с2) <1 с.>

1-күйден 2-күйге өткенде, берілген массадағы идеал газдың қысымы * азаяды *

2 км биіктіктен түсіп келе жатқан массасы 20 мг жаңбыр тамшасына әсер ететін ауырлық күшінің жұмысы (g=10 м/с2) <0,4 кДж>

2 м/с тұрақты жылдамдықпен 5 с, сонан соң 0,4 м/с2 тұрақты үдеумен 5 с қозғалған катердің жүрген жолы <25 м.>

2 м/с2тұрақты үдеумен қозғалған автомобильдің сол мезеттегі жылдамдығы 10 м/с. Осыған дейінгі 4 с-та жүрген жолы мен жылдамдықтың өзге <24 м, 8 м/с -қа.>

2 м³ газдағы молекулалар санын анықтаңыз. Газдың қысымы 150 кПа, темп 27ºС ( k=1.38 ) / 7,2·1025 /

2 с ішінде 5 кДж жұмыс жасайтын дененің қуаты <2,5 кВт.>

2 сек-та индукциясы 0,4 Тл өзгеретін, айнымалы магнит өрісінде, диаметрі 40 см катушка орналасқан . ЭҚК 251,2 В-қа тең. Катушканың орам саны <10000.>

2,5·104 Па тұрақты қысымдағы ыдыста газ бар. Газға берілген 6·104 Дж жылудың әсерінен ,ол 2 м3-ке ұлғайды. Ішкі энергияның өзгерісі. <1·104 Дж.>

20 Гц жиілікте жұмыс істейтін радиохабарлағыш толқынының периоды * 5·10-8 с *

20 м биіктіктен еркін түсетін массасы 20 кг дененің Жер бетінен 1 м қашықтықтағы потенциалдық және кинетикалық энергиялары (g = 10 м/с2) < 200 Дж, 3800 Дж.>

20 м/с жылдамдықпен қозғалған автомобиль 5 с кейін кенеттен тоқтады. Автомобильдің тежелу жолы ,<50 м.>

20 м|с жылдамдықпен қозғалған дененің кинетикалық энергиясы 400 Дж болса, оның массасы * 2 кг *

20 моль газы бар, баллондағы газ молекулаларының саны. <1,2·1025 кг.>

20 Н күш әсер еткен дене 2,5 м/с2 үдеумен қозғалады. Дененің массасы <8 кг.>

20 Н күштің әсерінен балалар пистолетінің серіппесін 3 см-ге жиырған кездегі потенциалдық энергиясы <0,3 Дж>

2000 м биіктіктен құлаған дененің, соңғы 100 м ушып өтетін уақыты <0,5 с.>

2000 орамды соленоидта 120 В индукция ЭҚК-і қоздыратын болса, магнит ақынының өзгеру жылдамдықы <60 мВб/с.>

220 В арналған электр шамын, 110 В ток көзіне қосамыз. Шамның кедергісі өзгермейді деп алып, қуатын салыстыр. <4 есе кемиді.>

24 Н күштің әсерінен қозғалатын дененің қозғалыс теңдеуі берілген: x=3t+0,3t Осы дененің массасы <40 кг.>

250 км қашықтықты 0,5 сағатта өткен ұшақтың жылдамдығы <500 км/сағ.>

25м биіктіктен ағаш сынығы 2,5с ішінде құлап түскендегі ауаның орташа кедергі күшінің ауырлық күшіне қатынасы ( <0,2>

26,2 м/с2.>

2730 С температурадағы газ 2 м3 көлемді алып тұрады. 5460 С температурада және сол қысымда газ көлемі. <3 м3.>

3 с ішінде маятник 6 тербеліс жасайды. Тербеліс периоды <0,5 с>

3,2 м биіктіктен массасы 2 кг дене вертикаль орналасқан серіппеге құлағанда, орташа мәні 0,8 кН серпінділік күшін тудырады. Серіппенің сығылуы <1,6 см>

30 м/с бастапқы жылд-пен тік жоғары лақтырылған тастың жерге т у (g=10) * 6 с *

36 км/сағ жылдамдықпен қозғалған массасы 1000 кг дененің кинетикалық энергиясы <5∙104 Дж.>

36 км/сағ жылдамдықпен қозғалған массасы 1т автомобильдің кинетикалық энергиясы <50 кДж >

36 км\сағ жылдамдықпен қозғалып келе жатқан массасы 1000 кг автомобильдің кинетикалық энергиясы * 5∙104 Дж *

39,2 м/с жылдамдықпен вертикаль жоғары атылған жебенің көтерілу биіктігі және 5 с кейінгі орын ауыстыруы мен жүрген жолы (g = 10 м/с2 ) <78,4 м; 73,5 м; 83,3 м.>

4 >

4 К температура Цельсий шкаласында: < -2690 С. >

4 м биіктіктегі терезеден лақтырылған тас үйдің қабырғасынан 3 м қашықтыққа түсті. Тастың орын ауыстыру модулі <5 м.>

4 м/с жылдамдықпен қозғалып келе жатқан массасы 3 кг дененің кинетикалық энергиясы <24 Дж>

4 м/с жылдамдықпен тік жоғары лақтырылған массасы 0,5 кг дененің ең жоғарғы биіктікке көтерілгендегі кинетикалық энергиясының өзгерісі (g=10 м/с2) <-4 Дж>

4 моль бір атомды идеал газдың температурасын 200 К дейін кемітсек, оның ішкі энергиясы. <≈ 10 кДж.>

4 нКл зарядтан 3 см қашықтықта өрістің кернеулігі 20 кВ/м-ге тең. Сұйықтың диэлектрлік өтімділігі ( k=9 ) / ε = 2 /

4 с ішіндегі дененің жүрген жолы <8 м>

4,05 м биіктіктен массасы 3 кг дене вертикаль орналасқан серіппеге құлағанда 10 см-ге сығады. Серіппеге қатандығы <24,3 кН/м.>

40 м.>

400 м/с жылдамдықпен тосқауылға тиген массасы 24г оқ 0,5 м жол жүріп тоқтау үшін қажетті кедергі күші <3,8 кН.>

400 м/с жылдамдықпен ұшқан оқ валға тиіп, аялдамаға дейін 0,5 м жүріп өтеді. Массасы 24 г оқтың қозғалысына валдың жасаған кедергі күші. <3,8 кН.>

40м биіктікте қандай аққан судың барлық кинетикасы енергиясы жерге түскенде судың ішкі энергиясына айналса су темп-ң өгерісі * 0,1 К *

40м биіктікте қандай аққан судың барлық кинетикасы енергиясы жерге түскенде судың ішкі энергиясына айналса су темп-ң өгерісі * 0,1 К *

49 м/с бастапқы жылдамдықпен вертикаль жоғары лақтырылған дененнің 10 с кейінгі жүрген толық жолы мен орын ауыстыруы (g = 10 м/с2 ) <245 м; 0 м.>

4Н күштің әсерінен 0,5 м/с2 үдеу алған дененің массасы <8 кг>

5 кДж толық жұмыс жасаған ПӘК-і 75% қондырғының пайдалы жұмысы <3,75 кДж.>

5 кПа.>

5 м биіктіктен құлап жерге түсуге 2 м қалғанда, массасы 3 кг тастың кинетикалық энергиясы (g = 10 м/с2) <90 Дж.>

5 м биіктіктен, массасы 3 кг дененің Жер бетінен 1 м қашықтықтағы кинетикалық энергиясы (g =10 м/с2) <120 Дж>

5 м биіктіктен, массасы 3 кг дененің Жер бетінен 2 м қашықтықтағы кинетикалық энергиясы (g=10 м/с2 90 Дж

5 м биіктіктен, массасы 3 кг дененің Жер бетінен 3 м қашықтықтағы кинетикалық энергиясы (g=10 м/с2) <60 Дж>

5 м/с жылдақпен мұздың бетінде лақтырылған тас бастапқы нүктесінен 25 м қашықтықта тоқтады. Қозғалыстың бастапқы 2 с-ғы тастың жолы < 9 м.>

5 минутта 5 м биіктікке көлемі 4,5 м³ су жіберетін насостың орташа қуаты ( g = 10, ρ = 1000 ) * 750 Вт *

5 с ішінде бір айналым жасаған нүктенің, шеңбер бойымен бірқалыпты қозғалысындағы, бұрыштық жылдамдығы < ≈1,26 рад/с.>

5 с ішінде өткізгіш қимасы арқылы өтетін заряд 50 Кл болса, онда ток күші

5,4·107 Дж жылу мөлшері бөліну үшін жағатын спирттің массасы (gк= 26 МДж/кг) < ≈ 2 кг >

5∙10-9 және 6∙10-9 Кл-ға тең екі заряд 12∙10-4Н күшпен тебілу үшін, оларды қажетті қашықтық (k = 9∙109) < 1,5 см>

50 Н күш 900 бұрыш арқылы екінші күшпен әсерлесіп, модулі 130 Н болатын үшінші күштің әсерімен теңеседі. Барлық күштер бір нүктеге түсірілген. Екінші кү<120 Н>

50 Н күштің әсерінен жер бетінен 10 м биіктіктегі 4 кг дененің кинетикалық энергиясы (g = 10 м/с2) <100 Дж.>

500 орам сымы бар соленоидта 4 мс уақыт ішінде магнит ағыны 77 мВб-ден 5 мВб-ге дейін бірқалыпты кемиді. Соленоидтағы индукцияның ЭҚК-і < 9 кВ >

500 орам сымы бар соленоидта 4 мс уақыт ішінде магнит ағыны 77 мВб-ден 5 мВб-ге дейін бірқалыпты кемиді. Соленоидтағы индукцияның ЭҚК-і <9 кВ>

54 км/сағ жылдамдықпен қозғалатын электровоздың қуаты 600 кВт. Электровоздың ПӘК-і 75% болса, оның тарту кушін анықтаңыз / 30 кН /

54 км/сағ жылдамдықпен қозғалып келе жатқан поездың терезесі алдында отырған жолаушы, 36 км/сағ жылдамдықпен қарсы қозғалып келе жатқан ұзы <6 с.>

54 км/сағ жылдамдықпен көкжиекке 600 бұрышпен бұрыла қозғалған мотоциклшінің сызған дөңгелегінің радиусы <

6 км/сағ жылдамдықпен жүзген салда перпендикуляр бағытта 8 км/сағ жылдамдықпен адам жүріп келеді. Жағамен байланысқан жүйедегі адам жылдамдығы <10 км/сағ.>

6 м/с жылдамдықпен бірінші велосипедші жолды 3 с жүріп өтті. Сол жолды 9 с жүріп өткен екінші велосипедшінің жылдамдығы <2 м/с.>

6,2 м/с2 үдеумен жоғары көтерілген, биіктігі 6 м лифтінің төбесінен құлаған болттың құлау уақыты ,,, <0,5с.>

6,3 м/с2 удеумен сұйықтыққа батырылған. Сұйықтың тығыздығы <1000 кг/м3.>

60 км/мин жылдамдықпен қозғалған массасы 100 кг ракетаның кинетикалық энергиясы <5·107 Дж.>

60 км/мин жылдамдықпен қозғалыстағы массасы 100 кг зымыраның кинетикалық энергиясы <5∙107Дж >

60 км\мин жылдамдықпен қозғалып келе жатқан массасы 100 кг зымыранның кинетикалық энергиясы * 5 107 Дж *

72 км/сағ жылдамдықпен келе жатқан поезд станцияға жақындағанда тежеле бастады. Үйкеліс коэффициенті 0,005 болса, поездың толық тоқтауына кеткен уақыты <6,7 мин.>

72 км/сағ жылдамдықпен келе жатқан поезд терезесінің алдындағы жолаушы 32,4 км/сағ жылдамдықпен қарсы өткен поезды 10 с бойы көреді. Қарсы күдескен поездың ұзындығы <290м >

72 км/сағ жылдамдықпен қозғалған поезд станцияға жете бере 1м/с2 үдеумен тежеле бастады. Толық тоқтағанға дейін жүрген жолы <200 м.>

74 кВт Мылтықтан атылған оқ 1000м/с бастапқы жылдамдықпен, содан соң 500 м/с жылдамдықпен жерге құлады. Егер оқтың массасы 10г болса, онда кедергі күшінің жұмысы <3750 Дж >

8 м/с жылдамдықпен вертикаль жоғары лақтырылған массасы 500 г доптың ең жоғарғы нүктесіндегі толық энергиясы <16 Дж.>

8 м\с бастапқы жылдамдықпен қозғалып келе жатқан массасы 2 кг денені тоқтату үшін орындалатын жұмыс * 64 Дж *

8 сағат бойы жұмыс істейтін сварка агрегатының қолданған электр энергиясының құнын анықтаңдар. Егер оның клеммаларындағы кернеуі 100 <640 теңге.>

80 км жолды 160 км/сағ жылдамдықпен жүріп өткен дененің қозғалыс уақыты <1800 с.>

8π с-1 бұрыштық жылдамдықпен айналған маховиктің 1000 айналымды жасайтын уақыты <250 с.>

Cурет бойынша 5 c ішіндегі дененің орын ауыстыруы <15 м>

F=3 Н күштің әсерінен 6 см-ге ұзарған серіппенің қатаңдығы <50 Н/м.>

F1, F2, F3, F4 (суретте) күштерін қосудың ОX осіне проекциясы <2 кН.>

h биіктікте тұрған денені жоғары көтеріп қойғанда, оның потенциялдық эненргиясы 2 есе артты. Көтерілген дененің нөлдік деңгейден биіктігі /2h/

I = 10 А ток t = 10 мин уақытта тасымалдайтын заряд. <6000 Кл.>

mc2 λ/hν өрнегінің СИ жүйесіндегі өлшем бірлігін анықтаңыз. Мұндағы m-масса, с-жарық жылдамдығы.... * м *

Q = 4·1026 Дж энергия алу үшін, жағылатын тас көмір массасы. (q =2,7 ·107Дж/кг). < 1,48·1019 кг >

q зарядын электростатикалық өрістен φ¹ нүктесінен φ² потенциал нүктесіне ауыстырды. Зарядтың орын ауыстыруының жұм <1) А = q(φ¹ - φ²); 1>

q1 = -5q және q2 = 7q зарядтармен зарядталған бірдей метал шарларды бір-біріне жақындатып қайта орнына әкелді, ал сода….. < q1 = 1q, q2 = 3q, q3 = 3q>

q1 = 5q және q2 = 7q зарядтармен зарядталған бірдей металл шарлар, бір-біріне жақындатып, қайта орнына әкелді, содан кейін екін…..

q1 = 6 нКл электр заряды бар су тамшысы басқа g2 = -3 нКл электр заряды бар су тамшысымен біріккен. Пайда болған тамшының заряды <3 нКл.>

R=6 Ом кедергідегі кернеудің түсуін анықтаңдар, егер 10 с ішінде ол арқылы 3 Кл заряд тасымалданатын болса <1,8 В>

S (t) графигінде жылдамдығы үлкен дене <1.>

t1 = 400 C-тағы 200 г суды t2 = 200 С-тағы 100 г сумен араластырамыз. Қоспаның температурасы. <330 C.>

x=0,25 cos 2t қозғалыс теңдеуімен тербелетін математикалық маятник жүгі үдеуінуң амплитудасының модулі <1 м/с2. >

α-,β- және γ- сәлу шығаруларының магнит және электр өрістерінде көбірек ауытқитыны * β- сәулесі *

а = 3g үдеумен тік жоғары көтерілген зымырандағы массасы 10 кг дененің салмағы < 400 Н>

А нүктесінде орналасқан q зарядтың электр өріс кернеулігі (сурет)мына вектор бойымен бағытталған. <5.>

А нүктесінде орналасқан q зарядтың электр өріс кернеулігі (сурет) мына вектор бойымен бағытталған <5.>

А нүктесіндегі электр өрісінің потенциалы 100 В, В нүктесіндегі потенциалы 200 В. Шамасы 5 мКл зарядты А нүктесінен В нүктесіне орын ауыстырғанда эле <-0,5 Дж>

АВ жазық айнаға a = 300 бұрышпен жарық сәулесі түседі. Айнаны g = 200-қа бұрады. Енді алғашқы түскен сәуле мен шағылған сәуле арасындағы бұрыш <1000>>

Авариялық тежелудегі үйкеліс коэффициенті 0,4 жылдамдығы 12 m/c автобустың тежелу уақыты ( g = 10) <3 с>

Автобус маршрутқа шығып, кешке қайтып келді.Осы уақытта есептегішінің көрсеткіші 500 км-ге артты. Автобустың жүрілген жолы мен орын ауыстыру м <500 км; 0>

Автобус 20 м/с жылдамдықпен бірқалыпты қозғала отырып тежеле бастайды, оның 5 с-тан кейінгі тежелу жолы <50 м>

Автобус доңғалақтырының жолмен сырғанау үйкеліс коэффиценті 0,25, жылдамдығы 36км/сағ болса, горизонталь жолдан бұрылу доғасының ең… <40 м>

Автобус тұрған орнынан кенет қозғалғанда жолаушылардың қозғалу бағыты * Артқа*

Автомат 1 минутта 100 рет атады. Егер оқтың массасы 9 г , жылдамдығы 10³ м/с болса , онда автоматтың мерген иығына әсер ететін орташа күш / 15 H /

Автомобиль 10м/с бастапқы жылдамдықпен қозғала отырып 2,5м/с2 үдеумен тежелсе оның тежелу жолы <20 м>

Автомобиль 72 км/cағ жылдамдықпен қозғалады, дөңгелектерінің жолмен үйкеліс коэффициенті 0,7. Ең аз тежелу жолы (g=10 м/с < ≈29м>

Автомобиль 72 км/сағ жылдамдықпен қозғалады. Кинетикалық энергиясын екі есе арттыру үшін оның қозғалу жылдамдығы <20 √2 м/с >

Автомобиль батыс бағытта 80 км/сағ жылдамдықпен қозғалып келеді. Оған басқа автомобиль қарсы, сондай жылдамдықпен қозғалуда. Біраз уақыттан соң автомобильдердің ара қ <225 с >

Автомобиль горизонталь жолмен қозғалып келеді. Үйкеліс коэффициенті 0,2. Двигательді өшіргеннен кейін 4 с өткен соң, оның жылдамдығы екі есе к <16 м/с.>

Автомобиль двигателінің массасы 1,3 т, алғашқы 75 м жолды 10 с ішінде өткендегі кедергі коэффициенті 0,05-ке тең. Автомобиль двигателінің жұмысы <195 кДж >

Автомобиль Жерге қатысты 15м/с жылдамдықпен жүріп келеді. Автомобилдің 10 мин ішіндегі Жерге қатысты жүрген жолы <9000 м>

Автомобиль жолға қатысты 15 м/с жылдамдықпен жүріп келеді. Осы жолмен,дәл сол бағытта 5м/с жылдамдықпен велосипедші жүріп келеді. Автомобильдің велосипедшіге қатысты < 6000 м>

Автомобиль жолға қатысты 15 м/с жылдамдықпен қозғалады. Осы жол бойымен, дәл сол бағытты 5 м/с жылдамдықпен велосипедші жүріп келеді. Автомобильдің велосипедшіге қатыс <10м/с >

Автомобиль жолдың бірінші жартысын 72 км/сағ жылдамдықпен, екінші жартысын 30 м/с жылдамдықпен жүріп өтті. Барлық жолдағы автомобильдің орташа жылдамдығы <24 м/с>

Автомобиль жолдың бірінші жартысында 72 км/сағ жылдамдықпен, ал екіншісінде 30 км/сағ жылдамдықпен қозғалды. Автомобильдің барлық жолдағы ор <42,4 км/сағ>

Автомобиль жолдың түзу сызықты бөлігінде тежеледі. Үдеу векторының бағыты <қозғалысқа қарсы.>

Автомобиль орнынан жылжып,үдемелі түзу сызықты қозғалады. Үдеу векторы < автомобильдің қозғалысымен бағыттас.>

Автомобиль өз сапарында уақыттың төрттен бір бөлігі 36 км/сағ, ал қалған уақыт бөлігін 54 км/сағ жылдамдықпен қозғалса, оның орташа жылдамдығы <49,5 км/сағ>

Автомобиль тұрақты 0,5м/с2 үдеумен тыныштық күйден таудан түсе бастайды. 20с ішіндегі автомобильдің орын ауыстыруы <100 м>

Автомобильдің жылдамдығы 10 с уақытта 10-нан 6 м/с-ке дейін кемиді. Жылдамдықтың уақытқа тәуелділік формуласы және 20 с кейінгі жылд <υх(t)=10-0,4t, υ=2 м/с.>

Ағыс жылдамдығы 3,24 км/сағ. Ені 120м өзенді жүзгіш суға қатысты 5км/сағ жылдамдықпен, ағысқа перпендикуляр бағытта қозғалады. Жүзгіштің жағаға қатысты орны ауысты <143 м>

Адам бір жұмысты бірінші рет 15 минутта, екінші рет 45 минутта орындады. Өндіретін қуаттарын салыстырыңыз < N1=3N2 >

Адам дыбысы толқынының ұзындығы 33 см-ден 4 м аралығында. Оған сәйкесті тербеліс жиілігінің диапозоны: ( Дыбыстың таралу жылдамдығы 340 м/с ) * ( 85+1030 ) Гц *

Адамның есту мүшесі 20-дан 20000 Гц-ке дейінгі жиіліктегі толқындарды қабылдайды. Адамның қабылдайтын дыбыс толқыны ұзындығының интервалы * 1,7 см ж\е 17м *

Адиабаталық процесс кезінде 400 Дж жұмыс атқарғандағы газдың ішкі энергиясының өзгерісі. <400 Дж>Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет