2017-жылдын 9-ай ичинде аткарылган иш чаралар боюнча маалымат Балык чарба тармагыДата04.03.2018
өлшемі87.63 Kb.
#19983

2017-жылдын 9-ай ичинде аткарылган иш чаралар боюнча маалымат
Балык чарба тармагы
Ченемдик-укуктук базаны өркүнөдтүү

Департамент ченемдик-укуктук базаны бекемдөө жана оркүндөтүү максатында кийинки ченемдик-укуктук актылдардын долбоорун иштеп чыккан:

1.Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014 жылдын 15 сентябрындагы “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн бир катар ыйгарым укуктарын аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарына айрым ченем укуктарды өткөрүп берүү жөнүндө” №530 токтомун аткаруу негизинде жана 2017 жылдын 25 январындагы “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн бир катар ыйгарым укуктарын аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарына айрым ченем укуктарды өткөрүп берүү жөнүндө” токтомуна толуктоололрду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү №44 токтомун ишке ашыруу ошондой эле Кыргыз Республикасынын айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация Министрлигинин берген тапшырмаларын аткаруу:

- Кыргыз Республикасынын балык чарба көлмөлөрүндө балык өстүрүү-мелиоративдик иштерди көбөйтүү жана көлмөлөрдүн абалын жакшыртуу, балыкты жана башка суу организмдерин кайра өндүрүүгө шарттарды түзүү боюнча иш чараларды жүргүзүү тартиби жөнүндө жобо;

- Кыргыз Республикасынын суу объектилеринде балык чарбалык иш чараларды жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө жобо;

- Балык улоонун эрежелери, балык запастарын жана суу жаныбарларын коргоо боюнча штаттан тышкаркы жана коомдук кызматкерлер менен биргеликте балык запастарын коргоону уюштуруунун тартибинин эрежелери;

- табигый жана жасалма көлмө-сууларды уруктандыруу нормаларын белгилөө жана балык чарбалык иштерди жүргүзүү тартиби жөнүндө жобо;

- Товардык балыкты жана балыктын урук материалдарын балык чарбаларда  өстүрүүнүн-биологиялык ченемдери жана эрежелери;

- Кыргыз Республикасынын балык чарбалык көлдөрүндө балык улоо жана уюштуурун тартиби жөнүндө жобо;

- Кыргыз Республикасынын балык чарбалык көлдөрүндө балык запастарын атайын кайра өндүрүү боюнча иштерди жүргүзүү жана уюштуруунун тартиби жөнүндө жобо;

- Кыргыз Республикасынын балык чарбалык көлдөрүндө жана балык улоочу участоктордо ихтиологиялык, илимий иштерди жана контролдук балык улоону жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө жобо;

- Илимий-изилдөө максатында контролдук балык улоо, балык чарбалык иштерди жүргүзүү, климатташтыруу, уруктандыруу жана кайра өндүрүүнүн тартиби жөнүндө нускама;

- Балык запастарын атайын кайра өндүрүү максатында өнөр жайлык балык өндүрүүчүлөрдүн атайын балык улоо тартиби жөнүндө нускама; 

- Көлдөрдү юридикалык жана жеке жактарга балык өстүрүү, балык улоо жана балык өндүрүү максатында конкурстук негизде берүүнүн тартиби жөнүндө жобо;

- Кыргыз Республикасынын айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация Министрлигинин жайыт, мал чарба жана балык чарба Департаментинин алдындагы балык өстүрүү-биологиялык эксперттик Кеӊеши жөнүндө жобо;

- Балык өстүрүү, балык улоо жана балык өндүрүү максатында юридикалык жана жеке жактарга бекититилип берилген көлдөрдө жана балык улоочу участоктордо кароолчу кызматкерлерди уюштуруунун жана иштеринин тартиби жөнүндө жобо;

- Кыргыз Республикасынын көлдөрүндө жана өнөр жайлык участкаларында суу тоюттарын өндүрүүнүн тартиби боюнча жобо;

- Балык чарбасын өздөштүрүү үчүн, Кыргыз Республикасынын табигый жана жасалма көлдөрүндө балык чарбасынын потенциялынын балык өстүрүү-биологиялык негиздемеси жөнүндө тартибинин эрежеси;

Балык өстүрүү жана балык улоо максатында суу объектилерин ижарага пайдалануу үчүн акыны эсептөө методикасы.

4. “Кыргыз Республикасында 2016-2025 жылдары балык чарбасын өнүктүрүү саясаты” боюнча долбоору иштелип чыгып, Кыргыз Республикасынын Ɵкмөтүнүн токтомунун долбоорлоруна койгон тартиптеринин негизинде министрликтерге жана ведомстволорго макулдашууга жөнөтүлгөн. Укуктук экспертизанын жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасынын юстиция министрлиги “Кыргыз Республикасында 2016-2025 жылдары балык чарбасын өнүктүрүү саясатын” Кыргыз Республикасында 2016-2025 жылдары балык чарбасын өнүктүрүү тармактык Программа деп иштеп чыгууну сунуштаган, жогоруда берилген сунушка ылайык “Кыргыз Республикасында 2018 - 2028 жылдарда балык өстүрүү жана аквакультураны өнүктүрүү Программасынын” токтомунун долбоору иштелип чыккан.

5. Мамлекеттик кызматтарды көрсөтүүнүн  Административдик регламенти иштелип чыгып, 2017-жылдын 29 майында Департаменттин №42 буйругу менен бекитилген.

Балык өстүрүү

Кыргыз Республикасынын көлдөрүдө ышкыбоздук жана спорттук балык улоонун уюштурулган формаларын келечекте өнүктүрүү максатында Департамент тарабынан ышкыбоздук жана спорттук балык улоо боюнча областык аӊчылар коому, “Кыргызохотрыболовсоюз” балык улоочулар жана башка балык чарбалык субъектер менен келишимдерди түзүлгөн:

Калинин ООиР, Таласс ООиР, Чуй-Бишкектик ООиР, ОсОО «Маунтаин-Тур-Талас», Ош-Баткендик ООиР жана Жалал-Абад ООиР.

Аӊчылар коому, балык улоочулар жана башка ышыкбоздук жана спорттук субъектер менен түзүлгөн келишимдердин негизинде, ышкыбоздук жана спорттук балык улоого 2056 карточка бөлүнүп каралган, анын ичинен форель балык түрүнө 1955 даана жана осман балык түрүнө 101 даананы түзгөн. Форель жана осман балыктарынын карточкаларын берүүнү ишке ашырууда Департаменттин атайын эсебине 444894 сом түшкөн.

Атайын кайра өндүрүү максатында балык улоого уруксат кагаздары берилген, анын ичинде:

Чуй-бишкек райондор аралык аӊчылар коому жана балык улоочуларга Ала-Арча куйма суу сактагычында өндүрүүчүлөрдүн табигый которуп урук таштоочу максатында 60 даана сазан-карп балык түрлөрүн кармоого уруксат иш кагаздары берилген.

Ыссык-Көл көлүнүн балык улоочу №№1,2,3,4 участкаларында баалуу эмес балык түрлөрүн кармоодогу балык өстүрүү-чарбалык иштер боюнча ОсОО “Караколбалыгына” уруксат кагаздары берилген.

Балык запастарын коргоо жана мониторинг

Департаменттин Ысык-Көл-Нарын жана Түштүк-Түндүк аймактык аралык бөлүмдөрү тарабынан браконьерликке каршы күрөшүү максатында 14 балык запастарын коргоо рейдтер жүргүзүлгөн. Балык запастарын коргоо жана балык улоодогу мыйзамдардын эрежелерин бузуу фактылары боюнча 12 акты түзүлгөн. Мыйзам бузган жарандардан браконьерлик жол менен балык өндүрүүдөгү 3 балык улоочу кайык, 33 даана мыйзамсыз кармалган балык (сига-лудога), 197 даана балык кармоодогу тыю салынган шаймандар, анын ичинен 185 торлор жана 12 ар кандай буюмдар. Балык запастарын корогоодогу мыйзамдарды одоно бузган фактылар боюнча жана балык запастарына зыян келтиргендиги үчүн 4 материал укук коргоо органдарына өткөрүлүп берилген, жыйынтыгында балык улоонун эрежелерин бузган жарандарга доо коюлуп жалпысынан 75960 сом бюджетке которулгаган.

Кайра өндүрүү


№ п/п

Көлдөр


Балык чабактарын кое берүүнүн саны түрлөрү боюнча млн. даана
Сиг-лудога


Ысык-Көл форелиь

Карп-Сазан


Б/Амур


Карась


1

Ысык-Көл көлү

2,870

0,385

0,3502

Ала-Арча суу сактагычы0,84
0,100

3

Ɵзгөн балык чарба көлдөрүнө0,891

2,809

4

Найман суу сактагычы


1.0Баардыгы: 8,380
Аквакультура (балык өстүрүү)Товардык балыкты өндүрүү (тонна менен)

2017 жыл

I квартал

II квартал

III квартал

жалпысынан:

70

408.7

760.3

Баардыгы: 1.239

Инвестициялык долбоорлор

Департаменттин алдында балык өстүрүү, аквакультура жана балык тоюттарын өнүктүрүүгө багытталган эл аралык долбоорлор ишке ашырылууда, келечекте бул долбоорлор республикадагы азык-түлүк коопсуздугуна, балыктын урук материалдарын жана твардык балыкты өндүрүүнү кобөйтүүгө кошумча салык алып келип, рынокту ата мекендик балык азык-түлүгүн толтурууну камсыздайт.

- “Кыргыз Республикасында балык уулоо жана аквамаданиятты туруктуу өнүктүрүү” боюнча ФАО GCP/KYR/012/FIN эл аралык долбоору. Долбоордун бюджети 1,980 миң АКШ доллары. Бул долбоордун максаты балык продукциясын өндүрүүдө балык чарбасындагы мүмкүнчүлүктү жогорулатуу, аквамаданият жана балык уулоодо азыркы заманга ылайык башкарууну киргизүү, Соң-Көл жана Ысык-Көл көлдөрүндөгү балык запастарын сактоо.

- Балык жемдерин чыгаруу жана колдонуу, аларга болгон баалардын тариздерин өркүндөтүү жолу менен айыл аймактарын өнүктүрүү жана азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу үчүн аквамаданият азыктарын өндүрүүнү көбөйтүү «TCP/SEC/3502» Долбоору. Долбоордун максаты балыктарга гранулдук жемдерди чыгаруу цехин Ош облусунун Өзгөн районундагы мамлекеттик Өзгөн балык чарбасына куруу. Долбоордун мөөнөтү 2 жылды түзүп, бюджети 336 миң АКШ доллары.

Көлдөрдү инвентаризациялоо

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 12 майындагы республикадагы көл, дарыя жана көлмөлөрдү инвентаризациялоо боюнча иштерди аяктоо боюнча № 13-1827 протоколдук тапшырмасын аткаруу негизинде жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына аналитикалык кыскача катты киргизүү боюнча төмөнкүнү билдирет.

Министерствонун буйругу иштелип чыкан, инвентаризациялык комиссиянын курамы түзүлгөн (иштөө тобу), графиктери даярдалып жана бекитилген, республикада көлдөрдү инвентаризациялоо боюнча иштерди жүргүзүүнүн тартиби жана убактысы коюлган.

Бүгүнкү күндө Чүй, Ысык-Көл, Нарын жана Жалал-Абад областарында көлдөрдү, көлмөлөрдү жана жасалма көлдөрдү инвентаризациялоо иштери аяктады. Гранттык каражаттарга инвентаризация жана паспортизация иштерин жүргүзүү үчүн керектелинген техникалык буюмдар сатып алынган. Чүй, Ысык-Көл, Нарын жана Жалал-Абад областарында чакан, пайдаланылган жана пайдаланылбаган балык чарбадагы табигый жана атайын жасалма көлдөрдү, көлмөлөрдү жасалма көлдөрдү жана дарыяларды инвентаризациялоо жыйынтыгында ар кандай категориядагы 606 даана көлдөр аныкталган. Жогоруда айтылган инвентаризациянын жыйынтыгына байланыштуу Чүй, Ысык-Көл, Нарын жана Жалал-Абад областарында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009 жылдын 7 сентябрындагы №561 токтомудун негизинде Департаментке балык өстүрүү жана балык улоо үчүн, балык чарбасын өздөштүрүүгө жана пайдалануу максатында бекитилип берилген Кыргыз Республикасындагы табигый көлдөр жа суу сактагычтар тизмесине салыштырмалуу 476 даана бирдикке көбөйгөн.Көлдөрдү инвентаризациялоонун биринчи этабынын жыйынтыгы боюнча, Департамент тарабынан Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “Кыргыз Республикасында балык чарбаны өздөштүрүү жана көлдөрдү пайдалануу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө” токтомдун добоору иштелип чыгып Кыргыз Республикасынын министрликтерине жана ведомстволоруна макулдашууга жөнөтүлгөн.

Ош, Баткен жана Талас областарында көлдөр, суу сактагычтар жана көлмөлөр боюнча маалыматтарды иштеп чыгып, изилдөө жүргүзүп жана көлдөрдү эсепке алууга тийешелүү иштердин чоң көөлөмүн эске алып 2018-2019 жылдары көлдөрдү инвентаризациялоону улантуу зарыл.


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет