5В072300 – Техникалық физика мамандығына арналғанбет16/18
Дата19.09.2017
өлшемі2.23 Mb.
#1331
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

4 ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС
Тақырыбы: КІШКЕНТАЙ ТОҢАЗыТҚЫШ МАШИНАЛАРДЫ СЫНАУ
4.1 Үй тоңазтқышының компрессорлы агрегатының негізгі сипаттамаларын анықтау

Әлемде шкаф және үстел түріндегі үй тоңазтқыштары шығарылады. Тоңазтқыштардың мәндері МЕСТ бойынша анықталған. Тоңазтқыштың сыртқы корпусы 1 м дейінгі парақты болаттан жасалады. Ішкі камера-ыстық эмальмен қапталған болттан немесе пластмассадан жасалады. Шкафтың сыртқы және ішік корпус аралығында жылуағындардың шкафтың ішіне енуін азайтатын жылуизоляция орналастырылады. Үй тоңазтқыштарындағы суыту компрессорлық немесе абсорбцты машиналар көмегімен іске асады.

Берілген жұмыста компрессорлық машинамен тоңазытылатын тоңазтқыштарды сынау қарастырылған. Тоңазтқыш шкафтарды суытуға арналған кішкентай компрессорлық машиналар ұзақ жұмысқа арналған және олар белгіленген уақыт аралығында жөндеу, реттеу, материалдарын ауыстыру немесе жұмыстық денені ауыстыру сияқты операцияларға ұшырамау керек.

4,1 суретте үй тоңазтқышына арналған компрессорлы агрегаттың схемасы көрсетілген. Схемада жалпы герметикалық қабатта 1 орналасқан электрқозғалқыш пен компрессор көрсетілген. Компрессор сорушы құбырөткізгіш 6 бойынша буландырғыштан 3 бу тәрізді фреонды сорып алады. Компрессорда фреон буы сығылады да нагнетательный құбырөткізгіш 7 бойынша конденсаторға беріледі, онда бу суытылады және конденсацияланады. Конденсатордан сұйық агент сорушы құбырға 6 бекітілген капиллярлы түтікше 5 бойымен фильтрдан 4 өтіп буландырғышқа 3 беріледі. Буландырғышта агент тоңазтқыш ішіндегі ауа мен қнімдерден жылуды ала отырып қайнайды да сорушы құбырөткізгіш арқылы компрессорға беріледі. Бұндай машиналар жұмысының ұзақтығы мен сенімділігі тек циклдық жұмыс кезінде ғана мүмкін болады.

4.1 сурет – Компрессорлы үй тоңазтқыш агрегатының схемасы
Бұл талап тоңазтқыш камерасындағы максимальді жылулық жүктеме кезіндегі суықөнімділікпен салыстырғанда компрессорды суықөнімділікпен көбірек қамтамасыз етуге негізделген.

Жұмыстың циклдылығы автоматты қондырғылармен жүзеге асады, оның көмегімен компрессор тоқтайды және периодты түрде қосылады. Отандық өндірістегі компрессорлы машиналармен суытылатын тоңазтқыштарда компрессордың тоқтауы мен автоматты түрде іске қосылуы температура регуляторы (термореле) көмегімен жүзеге асады.

Герметикалық фреонды тоңазтқыш агрегаттарында (4.1 сурет) бірфазалы асинхронды қозғалтқыштар пайдаланылады, электр қозғалтқыштарда қосымша іске қосушы орам 6 жасалады, оның қосылуы реле 5 көмегімен жүзеге асады,; іске қосушы реле 5 катушкасы электрқозғалтқыштың 7 жұмыстық орамымен тізбектей қосылған. Термореле контактілері тұйықталған кезде кернеу электрқозғалтқыштың жұмыстық орамына беріледі. Статордың пульсациялаушы магниттік өрісі ротордың магниттік өрісімен әсерлескен кезде айналушы момент пайда болмайды және ротор да айланбайды. Жұмыстық орам арқылы электрқозғалтқыштың қалыпты жұмысы кезіндегі мәннен үш-төрт есе көп болып келетін қысқа тұйықталу тогы жүреді. Ток күші өсіп кеткен жағдайда (шамамен екі есе) іске қосушы реленің контактілері тұйықталады, электрқозғалтқыштың іске қосушы орамы қосылады және электрқозғалтқыш роторы айнала бастайды. Айналу шамасы бойынша ток азайады да іске қосушы реле іске қосушы орамды өшіреді. Электрқозғалтқыштың іске қосушы реле көмегімен іске қосылу ұзақтығы секунд үлестерімен өлшенеді. Электрлік схемада компрессор қозғалтқышын артық жүктен қорғайтын жылулық реле 4 қарастырылған. Шкафтың ішкі көлемін жарықтандыруға арналған электрлік лампа 2 шкаф есігі ашылған кезде шкаф есігінде орнатылған сөндіргішпен 3 қосылады.

4.2 сурет – Үй тоңазтқышының электрлік схемасы
Компрессор жұмыс периоды әр түрлі және белгіленген температуралық режимдерге тәуелді болып келеді.

Жұмыс периодының орташа уақытының τср.раб бүкіл циклдың орташа ұзақтығына τср.ц қатынасы жұмыстық уақыт коэффициенті b деп аталады.

Жұмыстық уақыт коэффициентінің мәні машина буландырғышына түсетін жылулық күшке байланысты.
Жұмыс мақсаты:

Жұмыстың мақсаты үй тоңазтқышы қондырғыларымен және сынау әдістерімен танысу.

Жұмыс қорытындысында пайдаланылатын суықөнімділіктің өзгеруін анализдеу керек, жұмыстық уақыт коэффициентінің өзгерісін және шкафтың берілген жылуөткізгіштік мәнінде тоңазтқыш шкафындағы ауаның орташа температурасына тәуелді электр энергия шығынын анықтау керек.

Жұмыс көлемі тұрады::

1) сынақтың жұмыстық схемасымен, қондырғымен, тоңазтқыштың техникалық сипаттамаларымен және өлшеу құралдарымен танысу;

2) бақылау журналымен, сынақты өткізу әдісімен және нәтижелерді өңдеумен танысу;

3) шкафтың ішіндегі ауаның температурасын өлшеу4.3 сурет – Қоршаған ауаның температурасы мен шкаф ішіндегі температураны өлшеуге арналған термометрлердің орналасуы
И в непосредственной близости около него (рис. 4.3); жұмыс уақытын, компрессордың тұру уақытын және жұмыстық цикл уақытын; бір цикл жұмыс істеген уақытта компрессор пайдалантын қуат пен электр энергия шығынын өлшеу; бұл шамалар шкафтың белгіленген жылуөткізгіштік мәні кезінде бірнеше циклдар үшін және компрессор жұмыс уақытының түрлі коэффициенттері үшін анықталады;

4) сынақ нәтижелерін өңдеу, есеп беруді рәсімдеу.


4.1 кесте – Бақылау журналы

Циклдар №

Өлшеу уақыты

Уақыт

Шкафтағы ауаның температурасы в

Қоршаған ауаның температурасы

Ваттметр бойынша пайдаланылған қуат N в вт

Есептегіш көрсеткіші W1, W2

Цикл кезіндегі электр энергия шығыны Wц=W2-W1

Қосу τ1

Қосу τ2

Жұмыс τраб

Тұрақтар τнр

Циклдар τц

Жоғарыға τк’ τк’’

Ортасында τк”’

Төменгі бөлігінде в τкIV

Жоғарыдан

Қырынан

tв

tб

мин, сек

ч

°С

Вт*сағБір режимдегі орташа мән


Жұмысты орындау реті:

1 Техникалық қауіпсіздік ережесімен, тоңазтқыш қондырғысымен, сынақтарды өткізу әдісімен және сынақ нәтижелерін өңдеу әдістерімен танысу.

2 Сынақ стендысында өлшегіш құралдардың болуын, олардың дұрыстығын және қосылуын тексеру.

3 Тоңазтқыш пен өлшегіш құралдардың техникалық сипаттамаларын бақылау журналына енгізу.

4 Берілген қалыпта термореленің қосып-сөндіргішін орнату.

Компрессор қосылған және сөндірілген сәтте (сигналды электрлік лампа тіркейді) шкафтың ішінде және оның маңайында ауаның температурасын өлшеу, есептегіш бойынша бір цикл уақытында компрессор пайдаланатын электр энергия шығынын анықтау. Пайдаланылатын қуатты компрессор қосылған кезде және оның қосылуына 10-20 сек қалған кезде және қосылуынан 10-20 сек өткен кезде анықтау керек. Компрессордың қосылу және өшірілу уақытын тіркеу керек. Өлшеу мәліметтерін бақылау журналына енгізу керек (4.1 кесте).

Термореленің берілген қалпы үшін сынаудың 2-3 толық циклын жүргізу керек.

5 Терморелені басқа қалыпта орнатып, операцияларды қайталау керек.

6 Сынақ аяқталған кезде әрбір режим үшін анықтау керек: шкафтағы ауаның орташа температурасын; суықөнімділіктің орташа шарттылығын; жұмыстық уақыттың орташа коэффициентін, электр энергияның сағаттық шығынын; суықөнімділіктің меншікті эффективтілігін.
Тоңазтқыштың техникалық сипаттамалары

Тоңазтқыш___________________

Модель ………………………………………………………

Тоңазтқыш мөлшері

биіктік ……………………………………………….. мм

ұзындық ………………………………………………. ммтереңдік ………………………………………………. мм

Тоңазтқыш камерасының мөлшері:

биіктік ……………………………………………….. мм

ұзындық ………………………………………………. ммтереңдік ………………………………………………. мм

Шкафтың ішкі көлемі ………………………………… л

Мұздатқыш бөліктің көлемі ………………………….. л

Тоңазтқыштың жалпы салмағы…………………………………. кг

Компрессор

Типі ………………………………………………………….. _____

ХСуықөнімділігі ……………………………….. ккал/ч

Хладоагент …………………………………………………. _____
Электрқозғалтқыш

Типі …………………………………………………………..

Кернеу ………………………………………………... в

Айналыс саны …………………………………………….. айн/мин

Біліктегі номинальді қуат ………………………….. вт

Сынақ нәтижелерін өңдеу:

Бөлменің орташа температурасы (tб температурасына тең деп қабылданады) tн = tб.ср

Шкафтағы ауаның орташа жуықталған температурасы
(4.1.1)

Жұмыстық уақыттың орташа коэффициенті 4
(4.1.2)

мұндағы - бір режимді сынау кезіндегі тоңазтқыш машинаның суммарлы жұмыс уақыты, сағ; 2]

- бір режим циклының суммарлы уақыты, сағ. Жылуөтімділіктің берілген мәнінде компрессордың суықөтімділігі, kF

, ккал/ч

(4.1.3)

Орташа шартты суықөнімділік

, ккал/ч

(4.1.4)

Компрессор пайдаланатын орташа сағаттық шығын: өлшенген қуат бойынша

, вт*ч

(4.1.5)

мұндағы Ncp – берілген режимде компрессор пайдаланатын орташа қуат, Вт;

өлшенген электр энергия шығыны бойынша

(4.1.6)

мұндағы (W2 – W1)cp – бір режим кезіндегі электр энергияның орташа шығыны, Вт*сағ, сонымен қоса, W2 компрессордың қосылу және өшірілу кезіндегі есептегіштің көрсетулері, Вт*ч;

τср.ц – циклдың орташа уақыты, сағ.

Орташа нақты тоңазтқыш коэффициент

(4.1.7)

Меншікті эффективті суықөнімділік

ккал/(кВт*ч)

(4.1.8)


Есеп берудің мазиұны:

1 компрессорлық агрегат схемасы, электрлік схема. Термометрлердің орналасу схемасы, өлшегіш құралдардың сипаттамасы.

2 Тоңазтқыштың техникалық сипаттамасы, бақылау журналы.

3 Сынақ нәтижелерін өңдеу.
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министірлігі
umkd -> Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министрлігі
umkd -> Бағдарламасы «Мектептегі атыс дайындығы»
umkd -> Семей мемлекеттік педагогикалыќ институты
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Ќазаќстан республикасыныѕ білім жјне єылым министірлігі
umkd -> Ќазаќстан республикасы
umkd -> «Инженерлік-технологиялыќ факультеттіњ»
umkd -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министрлігі
umkd -> «Таңдап алған спорт түрінің техникалық, тактикалық және дене дайындығы» пәні бойынша


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет