5В072300 – Техникалық физика мамандығына арналған


Тоңазтқыш қондырғының жұмысына сыртқы талаптардың әсерін зерттеу және төменгітемпературалы витринаның ВН-С ішіндегі температуралық режимбет18/18
Дата19.09.2017
өлшемі2.23 Mb.
#1331
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

4.3 Тоңазтқыш қондырғының жұмысына сыртқы талаптардың әсерін зерттеу және төменгітемпературалы витринаның ВН-С ішіндегі температуралық режим

Төменгітемпературалы витрина ВН-С витринадан тоңазытылған көкеністерді, балмұздақтарды және өзіне қызмет көрсететін дүкендерде басқа да сатылатын тауарларды қысқа уақыт сақтауға және демонстрациялауға арналған.


ВН-С витринасының техникалық сипаттамалары

Еденнен 300 мм биіктікте суытылатын көлемнің ішіндегі температура

Қоршаған орта температурасы 30 ºС болған кезде………………… -12÷-16

Витрина торларыныі пайдалы аумағы, м2 …………………………….. 0.94

Суытылатын көлем, м3 ……………………………………………….. 0.3

Витринаның габаритті мөлшерлері, мм ……………………… 2000х815х х1195

Тоңазтқыш агрегатсыз витрина салмағы, кг …………………………. 300
Витрина суықөнімділігі 1500 ст*ккал/сағ болатын фреонды автоматталған тоңазтқыш агрегатымен ФА К-1,5 комплекттеледі

Сауда кәсіпорнындағы тоңазтқыш прилавкалар мен витриналар ауыспалы сыртқы талап кезінде жұмыс істейді, оған, көбінесе, оның ішіндегі температуралық режим, компрессор пайдаланатын электр энергия шығыны, жұмыстық уақыт коэффициенті тәуелді болады.


Жұмыс мақсаты:

Берілген жұмыстың мақсаты тоңазтқыш қондырғының схемасымен (4.7 сурет), витрина қондырғысымен (4.6 сурет) танысу, жұмыстық уақыт коэффициентін және электр энергия шығынын экспериментальді түрде анықтау.Жұмыс көлемі тұрады:

1) витрина қондырғысымен, тоңазтқыш қондырғы схемасымен, тоңазтқыш құралдардың бекітілуімен және орналасуымен танысу;

2) бақылау журналымен, сынақ жүргізу әдістерімен және нәтижелерді өңдеумен танысу;

3) витринаның маңайында және витрина ішіндегі әр түрлі нүктелерде үш режим үшін: витриналар створкалары жабық болған кезде; витринаның створкалары жабық болған кезде; витрина створкалары ашық болған кезде және вентилятор қосылған кезде тоңазтқыш қондырғының 2-3 жұмыс циклдарында термопара көмегімен температураны өлшеу;

4) сынау нәтижелерін өңдеу, есеп беруді рәсімдеу.4.6 сурет- П-ЗМ витринасының көлденең қимасы:

1 – оқшауланған корпус; 2-витринаның артқы қабырғасындағы параққұбырлы буландырғыш; 3 – ішкі параққұбырлы буландырғыш; 4 – жарықтандырғыш лампа; 5 –пластмассалық қозғалмалы створкалар; 6-бірнеше қатарлы әйнектелу; 7 – термопаралар
4.7сурет - П-ЗМ төмен температуралы витринаға тоңазтқыш қондыырғыны орнату схемасы:

1 - компрессор ФАК-1,5; 2 - ауалы конденсатор; 3 - электрқозғалтқыш; 4 - ресивер; 5 - фильтр; 6 - жылуалмастырғыш; 7 - термореттеуші вентиль; 8 – парақ құбырлы қырлы буландырғыш; 9 – парақ құбырлы артқы буландырғыш; 10 – ішкі парақ құбырлы буландырғыш
Жұмыстың орындалу реті:

1 Қауіпсіздік техникасымен, витрина қондырғысымен, сынаудың жұмыстық схемасымен, сынақты жүргізу әдістерімен және нәтижелерді өңдеумен танысу.

2 Сынақ стендысында өлшегіш құралдардың болуын, олардың дұрыстығын және қосылуын тексеру, витрина мен өлшегіш құралдардың техникалық сипаттамаларын бақылау журналына енгізу

3 Жұмыстың бірінші режимін (витрина створкалары жабық болған кезде) орнату. Ол үшін витрина зерттеу басталуға 1-1,5 сағат қалғанда жұмысқа қосылады. Компрессор қосылып-сөнген кезде термопаралардың ЭҚК өлшеу, ал есептегіш бойынша бір цикл ішінде компрессор пайдаланған электр энергияны есептеу. Компрессордың қосылып-сөнген уақытын тіркеу. Өлшеу нәтижелерін бақылау журналына енгізу (4.3 кесте).

4 Витрина створкалары ашық болған кезде басқа екі режимде витрина жұмысын тексеріп, жоғарыдағы операцияларды қайталау.

5 Термопаралардың өлшенген ЭҚК мәні бойынша градуирленген график көмегімен термопара орналасқан жерлерде ауаның температурасын анықтау. Өлшеу орындарында температураның орташа мәнін, витрина көлемінде бір режимде жұмыстық уақыт коэффициентінің орташа мәнін, сонымен қоса, бір цикл кезінде және По измеренным значениям ЭДС термопар определить с сағат жұмыс уақытында компрессор пайдаланатын электр энергия шығынын есептеу..


4.3 кесте – Бақылау журналы

Циклдар №

Өлшеу уақыты

Время

Бөлме температурасы tн в ºС

Витринадағы ауа температурасы

Есептегіш көрсеткіші W1, W2

Цикл кезіндегі электр энергия шығыны Wц=W2-W1

Қосу τ1

Өшіру τ2

Жұмыстар τраб

Тұрақтар τнр

циклдар τц

Төменде t’к

Әрбір отсектың ортасында в

Жоғарыда

tVкt”к

t’”к

tIVк

ч, мин

сағ

мв

ºС

мв

ºС

мв

ºС

мв

ºС

мв

ºС

кВт·сағ


Бір режимдегі орташа мәнСынау нәтижелерін өңдеу:

Витринаның тоңазытылатын объектісіндегі ауаның орташа температурасы, ºС

(4.3.1)

Жұмыс уақытының орташа коэффициенті(4.3.2)

мұндағы - бір режим кезінде сынауда тоңазтқыш машинаның суммарлы жұмыс уақыты, сағ;

-бір режим циклының суммарлы уақыты, сағ.

Цикл кезінде компрессор пайдаланатын электр энергия шығыныкВт*сағ

(4.3.3)

мұндағы W2 және W1 – компрессор қосылып сөндірілген кездегі есептегіштің көрсеткіші, кВт*сағ.

Компрессор пайдаланатын электр энергиясының орташа сағаттық шығыны,кВт*ч

(4.3.4)

мұндағы - цикл ішінде компрессор пайдаланатын электр энергиясының орташа шығыны, кВт*сағ;

- циклдың орташа уақыты, сағ.

және мәндерін 4.3 кестеден қабылдайды.
Есеп берудің мазмұны:

1 Тоңазтқыш қондырғының схемасы, температураларды өлшеу нүктелерін көрсететін витринаның көлденең қимасы, өлшегіш құралдардың сипаттамасы.

2 Бақылау журналы.

3 Сынақ нәтижелерін өңдеу.

4 Тоңазытылатын витринаның температуралық режиміне сыртқы талаптардың әсері туралы қорытынды.

4 СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСЫ

Кредиті оқу жүйесі кезінде студенттердің өздік жұмысын сапалы ұйымдастыруға жоғары талаптар қойылады, ол түрлі үй тапсырмаларын орындаудан тұрады.Оқытушының жетекшілігімен студенттердің өздік жұмысы – кредиттік оқу жүйесі кезіндегі оқу формасының бір түрі, ол диалогты режимде аудиториялық сабақ түрінде өткізіледі және аудиториядан тыс уақытта дәріс түрінде өткізіледі.
1кесте – Студенттердің өздік жұмысы және оқытушы жетекшілігімен студенттердің өздік жұмыстарының жоспары

Оқытушы жетекшілігімен студенттердің өздік жұмысы (СРСП)

оқытушы жетекшілігімен студенттердің өздік жұмыс (СРС)

Аудиториялық

Аудиторядан тыс

Жалпы мағұлматтар. Монтаждау жұмысын ұйымдастыру, монтаждау жұмысын жасайтын кездегі техникалық қауіпсіздік.

1 ЗЖ дайындық

Монтаждау кезінде бақылау, комплектация және материалды-техникалық жабдықтарды ұйымдастыру.

Құралдарды, конструкцияларды және коммуникацияларды монтаждаудың заманауи әдістері. Машиналар мен аппараттардың фундаменті. Тіреуіш конструкциялардың разметкасы, орнату және құралдар выверкасы.
Монтаждау жұмысын ғылыми ұйымдастырудың негізгі принциптері. Монтаждау әдістері.

Поршеньді, ротациондық және винтті компрессорларды монтаждау.

2 ЗЖ дайындық

Монтирленген құралдарды сынау.

Негізгі аппараттар мен көмекші құралдарды монтаждау.
Негізгі аппараттар мен көмекші құралдарды монтаждау.

Сауда тоңазытқыш қондырғыларрының монтаждалу ерекшеліктері.
Аз және орташа өнімділікті тоңазтқыщ қондырғыларын монтаждау.

Эксплуатацияны ұйымдастыру. Іске қосуға дайындық және тоңазтқыш қондырғылардың іске қосылуы.


3 ЗЖ дайындық

Тоңазтқыш қондырғыларды диагностикалау. Энергетикалық диаграмма. Индикаторлық диаграмма. Компрессор ақауларының классификациясы. Компрессордың ылғалды жүрісінің диаграммасы

Тоңазытқыш қондырғы жұмысын реттеу және оптимальді режим. Тоңазытқыш қондырғының техникалық қызмет көрсетуі. Тоңазытқыш компрессор мен агрегаттардың техникалық қызмет көрсетуі. Тоңазытқыш компрессорлар үшін смазочный материалдар.
Тез жүретін поршеньді машиналарды диагностикалау әдістері компрессор цилиндрындағы қысым осциллограммасы. Циклдың аралық жөндеу құрылымы, еңбексыйымдылық және құралдарды жөндеу периодтылығы қарапайым жөндеу циклының есебі мен құрылымының мысалы.

Тоңазытқыш қондырғылардың техникалық қызмет көрсетуі. Конденсатордың қызмет көрсетуі. Буландырғыш пен ауаны тоңазтқыштың қызмет көрсетуі. Сызықты және циркуляциялы ресиверлердің, аралық ыдысттардың қызмет көрсетуі.
Шаршауды анықтау әдістері. Алдын ала шаршаудың алдын алу. Білік-подшипник жанасуының шекті зазорын анықтау. Тоңазтқыш қондырғылардың құбырөткізгіші. Құбырөткізгішті монтаждау.

Градирня, шашыратқыш бассейндер, вентилятор, насостардың қызметкөрсетуі. Техникалық қызмет көрсетудің негізгі операциялары. Тоңазытқыш қондырғы жүйесінен майды алып тастау. Тоңазытқыш қондырғы жүйесінен ауаны алып тастау. Ылғалдылықты алып тастау және жүйе герметизациясы.

4 ЗЖ дайындық

Тоңазытқыш қондырғы аппараттарының техникалық қызмет көрсетуі. Тоңазытқыш компрессорлардың техникалық қызмет көрсетуі.

Жүйені хладагентпен және суықтасымалдаушымен толтыру. Тоңазтқыш қондырғы элементтерін коррозиядан қорғау. Аппараттардың жылутасымалдаушы бетін тазалау әдістері. Кішентай тоңазтқыш қондырғылардың техникалық қызмет көрсетуі.
Кішкентай тоңазтқыш машиналары мен саудалық тоңазтқыш құралдарының техникалық қызмет көрсетуі.


Жөндеудің негізгі түсінігі. Құралдың шаршауы мен оның ескертілуі. Құралды жөндеуді ұйымдастыру және жоспарлау.
Құралды жөндеу мен техникалық қызмет көрсету ұйымының жүйесі. Жөндеу құжаттамасы және жөндеу жоспары. Бақылау әдісі мен дефектация

Жөндеу әдістері. Құралдарды жөндеу технологиясының негіздері. Типтік технологиялық жөндеу процесінің негіздері. Бөлшектер мен түйіндерді тазалау мен дефектациялау әдістері. Бөлшектің жұмысқа қабілеттілік күйін қалпына келтіру әдістері.
Бөлшектерді қалпына келтіру. Қозғалыс механизмін жөндеу. Подшипниктер мен тығыздатуларды жөндеу.

Компрессорлы агрегаттарды жөндеу. Поршеньді компрессорлы агрегаттар түйіндері мен бөлшектерінің негізгі қаулары (2А110-7, 2А220-7).
Винтті және ротациондық компрессорларды жөндеу шеңбңрмен қозғалатын тоңазтқыш компрессорларын жөндеу.

Винтті компрессорлы агрегаттарды жөндеу. Винтті компрессорлы агрегаттар түйіндері мен бөлшектерінің негізгі қаулары (2А350-7).
Жылуалмастырғыш аппараттарды жөндеу технологиясы. Көмекші құралдарды жөндеу.

Насостар, жылуалмастырғыш және сыйымдылық аппараттарды жөндеу. Кішкентай тоңазытқыш қондырғыларды жөндеу.
Герметикалық тоңазытқыш агрегаттарды жөндеу технологиясы. Тұрмыс компрессорлы тоңазытқыштардың негізгі ақаулары және т.б.
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министірлігі
umkd -> Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министрлігі
umkd -> Бағдарламасы «Мектептегі атыс дайындығы»
umkd -> Семей мемлекеттік педагогикалыќ институты
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Ќазаќстан республикасыныѕ білім жјне єылым министірлігі
umkd -> Ќазаќстан республикасы
umkd -> «Инженерлік-технологиялыќ факультеттіњ»
umkd -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министрлігі
umkd -> «Таңдап алған спорт түрінің техникалық, тактикалық және дене дайындығы» пәні бойынша


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет