61. Жану реакциясы жылдамдығының сипаттамасын көрсетіңізжүктеу 189.09 Kb.
Дата09.07.2018
өлшемі189.09 Kb.

61. Жану реакциясы жылдамдығының сипаттамасын көрсетіңіз:

A)* әрекеттік салмақ занына бағынады және әрекетті заттардың концентрация көбейтісіне тәуелдіB) активация энергия деңгейімен анықталады;

C) жанар заттың концентрациясымен анықталады;

D) температура өсуімен тез көтеріледі;

E) k = аррениус заңымен анықталады.

62. Жанар газдарды жарылысқа қауіпті ма:

A)* қауіпті ауада берілген концентрациясы бойынша және ашық отын және шоқтар болған кезде;

B) жоқ;


C) иә, әрқашан;

D) 100ºСтемпературадан жоғары болса қауіпті

E) жарылыс қауіптілігі болады, егер >7000 ККАЛ/КГ (29.3МДЖ/КГ).

63. Отынның жанама газтүрлері зиянды ма?

A)* иә, оларды көміртек тотығының құрамы өте көп;

B) жоқ;


C) өндірудің тәсіліне байланысты;

D) кокс газы;

E) домен газы.

64. Табиғи газ қауіпті ма?

A)* қауіпті, дем алуға бермейтін және толық жанбаған кезде;

B) қауіпті, егер ол одоризацияға берілген болса

C) жоқ, қауіпті емес

D) тек қана жарылыс қауіптілігі бар;

E) өрт болғанда қауіпті.

65. Көрсетіңіз, ламинарлық және диффузиялық жалын немен сипатталады (ағын қозғалысының тәртібіне сәйкес):

A)* ламинарлы диффузиялық жану кезінде факелдың аймағында бес аймақты табуымыз мүмкін: отын, тотығу, жану өнімімен отынның қоспасы, жану өнімімен тотығудың қоспасы және жану аймағы;

B) ламинарлы диффузиялық жану кезінде факелдың аймағында екі аймақты табуымыз мүмкін: жану өнімімен отынның қоспасы;

C) ламинарлы диффузиялық жану кезінде факелдың аймағында үш аймақты табуымыз мүмкін: отын, тотығу, жану өнімімен отынның қоспасы;

D) ламинарлы диффузиялық жану кезінде факелдың аймағында төрт аймақты табуымыз мүмкін: отын, тотығу, жану өнімімен отынның қоспасы, жану өнімімен тотығудың қоспасы;

E) ламинарлы диффузиялық жану кезінде факелдың аймағында екі аймақты табуымыз мүмкін: отын және тотығу.

66. Жағу бұл не?

A)* отынның химиялық энергиясын жылу энергиясына айналу реакциясы;

B) жылу энергиясын тарату;

C) жылу беру;

D) энергияның деградация;

E) энтальпия.

67. Газ отынның ауамен концентрациялық қоспаларының жарылыс шектерін сипаттайды:

A)* концентрацияның диапазоны, сыртқы жану көзі әсерінен бұл қоспалар берілген шектерінде жарылыс болуы мүмкін;

B) от алу температурасы;

C) жану температурасы;

D) диффузиялық аймағында газдың жануы;

E) кинетикалық аймағында газдың жануы.

68. Газдың жануы кезінде турбулентты диффузиялық жалынның сипатталуын көрсет (ағын қозғалысының тәртібіне сәйкес):

A)* жану өнімінің аймағында нақты бөлінудің болмауы, жану өнімімен ауа мен газдың қоспасы;

B) турбулентті диффузиялық жану кезінде факелдың аймағында үш аймақты табамыз: отын, тотығу, жану өнімімен отынның қоспасы;

C) турбулентті диффузиялық жану кезінде факелдың аймағында төрт аймақты табамыз: отын, тотығу, жану өнімімен отынның қоспасы, жану өнімімен тотығудың қоспасы;

D) турбулентті диффузиялық жану кезінде факелдың аймағында үш аймақты табамыз: отын және тотығу;

E) турбулентті диффузиялық жану кезінде факелдың аймағында үш аймақты табамыз: жану өнімімен.

69. Жану өнімінің сулық буы қайдан пайда болады :

A)* сутегімен оттегінің әрекетесуі;

B) отынның булану кезінде;

C) экрандық құбырлардан судың аппаттық жағдайда ағуы;

D) аммиактың диссоциалау кезінде;

E) ауадан.
70. Не себептен теориялық қажеттіліктен қарағанда, ауа оттық камераға артық беріледі:

A)* жану реакциясы соңына дейін жеткендей және отынның толық жанбауы болмағандай;

B) казанның П.Ә.К-тің жоғарлату;

C) аэродинамикалық үрдісті жақсарту;

D) жылуалмасудың сәулелендіруін жақсарту;

E) экрандық құбырлар жанбау үшін;

71. Жылулық есептік қазанда коэффициенті нені бейнелейді :

A)* отынның жанып кету дәрежесі;

B) отынның толық жанбау дәрежесі;

C) отындағы күкірттің құрамы;

D) ауаның теориялық артықшылығы;

E) Рейнольдс саны.

72.Қазанның П.Ә.К-ін анықтайтын тура балансты теңдеуін көрсет:

A)* ;

B) ;

C) ;

D) ;

E) ;

73. Қазанның П.Ә.К-ін анықтайтын кері балансты теңдеуін көрсет:

A)* ;

B) ;

C) ;

D) ;

E) .

74. Табиғи газды жағу кезінде қазанның п.ә.к – ін анықтауда жылудың шығынын көрсетіңіз:

A)* Бәрі көрсетілген;

B) ;

C) ;

D) ;

E) .

75. Пайдалы қолданылған жылуды көрсет:

A)* ;

B) ;

C) ;

D) ;

E) .


76. Орнатылған денені көрсетіңіз:

A)* ;

B) ;

C) ;

D) ;

E) B=.

77. Көмірлі тозаңды жағу кезінде, неге ауаны бірінші және екіншіге бөледі:

A)* бірінші ауамен оттықтарда көмірлі тозаңды кептіреді және тасымалдайды, ал екіншісі оттықтағы тұтанған отынды жағады;

B) бірінші ауамен көмірлі тозаңды кептіреді, ал екіншісі оттықтарға көмірлі тозаңды тасымалдайды;

C) бірінші ауамен оттықтарға көмірлі тозаңды тасымалдайды, ал екіншісі жану аймағын суытады;

D) бірінші ауамен оттықтарға көмірлі тозаңды тасымалдайды, жану өнімін рециркуляциялау арқылы кептіреді;

E) бірінші ауамен диірменге дейін көмірлі тозаңды тасымалдайды, ал екіншісі оттықтарға көмірлі тозаңды тасымалдайды.

78. Көрсетіңіз, фракция бойынша тамшылардың қисық бөлінуі қалай суреттеледі:

A)* Розина-Раммлердық статистикалық тәуелділігімен;

B) Бернулли теңдеуі;

C) Г.Н. Абрамович форсункасының геометрикалық сипаттылығымен;

D) Шығынның формуласымен;

E) ЦКТИ шығынының формуласымен.

79. Жалынның таралуының қалыпты жылдамдығын көрсет:

A)* Берілген орындағы жану фронтының беттігіне нормаль бойынша бағытталған реакция аймағының қозғалыс жылдамдығы шыққан қоспаға қатысты;

B) реакция аймағының қозғалыс жылдамдығы, Re аз ламинарлы ағысқа сипатты ;

C) реакция аймағының қозғалыс жылдамдығы Re көп турбулентты ағысқа сипатты;

D) реакция аймағының қозғалыс жылдамдығы, ұсақмасштабты турбулентке сипатты;

E) реакция аймағының қозғалыс жылдамдығы, ірімасштабты турбулентке сипатты.
80. Азотты құрамайтын табиғи газды жағу кезінде азот оксидтері қайдан түзіледі:

A)* ауадан;

B) отыннан;

C) сулы күкіртен;

D) аммиактан;

E) меркаптаннан.

81. Газдың жануы кезінде турбулентты диффузиялық жалынның сипатталуын көрсет (ағын қозғалысының тәртібіне сәйкес):

A)* жану өнімінің аймағында нақты бөлінудің болмауы, жану өнімімен ауа мен газдың қоспасы;

B) турбулентті диффузиялық жану кезінде факелдың аймағында үш аймақты табамыз: отын, тотығу, жану өнімімен отынның қоспасы;

C) турбулентті диффузиялық жану кезінде факелдың аймағында төрт аймақты табамыз: отын, тотығу, жану өнімімен отынның қоспасы, жану өнімімен тотығудың қоспасы;

D) турбулентті диффузиялық жану кезінде факелдың аймағында үш аймақты табамыз: отын және тотығу;

E) турбулентті диффузиялық жану кезінде факелдың аймағында үш аймақты табамыз: жану өнімімен.

82. Газ отынның ауамен концентрациялық қоспаларының жарылыс шектерін сипаттайды:

A)* концентрацияның диапазоны, сыртқы жану көзі әсерінен бұл қоспалар берілген шектерінде жарылыс болуы мүмкін;

B) от алу температурасы;

C) жану температурасы;

D) диффузиялық аймағында газдың жануы;

E) кинетикалық аймағында газдың жануы.

83. Көрсетіңіз, ламинарлық және диффузиялық жалын немен сипатталады (ағын қозғалысының тәртібіне сәйкес):

A)* ламинарлы диффузиялық жану кезінде факелдың аймағында бес аймақты табамыз: отын, тотығу, жану өнімімен отынның қоспасы, жану өнімімен тотығудың қоспасы және жану аймағы;

B) ламинарлы диффузиялық жану кезінде факелдың аймағында екі аймақты табамыз: жану өнімімен отынның қоспасы;

C) ламинарлы диффузиялық жану кезінде факелдың аймағында үш аймақты аймақты табамыз: отын, тотығу, жану өнімімен отынның қоспасы;

D) ламинарлы диффузиялық жану кезінде факелдың аймағында төрт аймақты табамыз: отын, тотығу, жану өнімімен отынның қоспасы, жану өнімімен тотығудың қоспасы;

E) ламинарлы диффузиялық жану кезінде факелдың аймағында екі аймақты табамыз: отын және тотығу.

84. Бүркігішке келетін, мазутты жылыту (қыздыру) неге керек?

A)* жіңішке шашырату мақсатымен және жану интенсификациялау:

B) жарылыс болдырмау үшін;

C) техникалық қауыпсыздықты сақтау үшін;

D) қысымды жоғарлату үшін;

E) коррозияны болдырмау үшін.

85. ГТП (Газ Таратқыш пункті) не үшін қызмет етеді?

A)* газдың қысымын төмендету және керек деңгейде ұстау үшін;

B) түтіндік газдардың рециркуляциясы үшін;

C) жарылыс және отқа қауіпсіздік ережелерін сақтау үшін;

D) шықтану нүктенің температурасын жоғарлату үшін;

E) газдық шықты аластау үшін.

86. Мазуттың шашырауын қалай іске асырады:

A)* бумеханикалық әдіспен;

B) сипарациондық жабдығымен;

C) иондық әдісімен;

D) поликонденсациялау;

E) экстракциямен.

87. Газдың жану фронты дегеніміз:

A)* тар зонада газдың жануы, жанған және жеткізілген қоспаның белгіленген тепе – тендігі бір бетікке жеткізілген;

B) кокстың қабатпен жануы;

C) газдардың өзіндік рециркуляция зонасы:

D) көмірдің гетерогендік жануы;

E) жылу бөлудің максимальды зонасы.

88. Диффузиалық жану қалай болады?

A)* оттықта жанар газдың ауамен араласу жолымен;

B) мазутты форсункаларымен шашырату;

C) алдынала жанар газдың ауамен араласу жолы;

D) қайнаған қабатында;

E) сүзгілерді регенирациялаудан, сульфокөмірмен жүктелген.

89. Көрсетіңіз, ламинарлы және диффузиялық жану кезінде факелдың қанша және қандай аймақтары бар:

A)* бес аймақ: отын, тотығу, жану өнімімен отынның қоспасы, жану өнімімен тотығудың қоспасы және жану аймағы;

B) екі аймақ: жану өнімімен отынның қоспасы;

C) үш аймақ: отын, тотығу, жану өнімімен отынның қоспасы;

D) төрт аймақ: отын, тотығу, жану өнімімен отынның қоспасы, жану өнімімен тотығудың қоспасы

E) екі аймақ: отын және тотығу.

90. Қандай заңмен газды отын жануы болады (қандай заңдылықтармен):

A)* реакцияның тізбектік тармақталған заңдарымен акад. Н.Н. Семеновпен және К. Хиншельвуд ашылған;

B) екісатылы жануы;

C) қабаттама жағу (жандыру);

D) қайнағыш қабат;

E) үш сатылы жану.

91. Газдың жану фронты дегеніміз:

A)* тар зонада газдың жануы, жанған және жеткізілген қоспаның белгіленген тепе – тендігі бір бетікке жеткізілген;

B) кокстың қабатпен жануы;

C) газдардың өзіндік рециркуляция зонасы:

D) көмірдің гетерогендік жануы;

E) жылу бөлудің максимальды зонасы;

92.Әр түрлі мазут маркаларының от алу температурасы қандай болу керек:

A)* 80-140°С- тан аз емес;

B) 450 - 500°С;

C) 600°С;

D) 160°С- тан көп;

E) 600°С- тан аса.

93. Жанар газдың ең маңызды сипаттамасы болады:

A)* жану жылулығы, тығыздық, бұл газдардың ауамен концентрациялық қоспа жарылыс шектері;

B) парафиндердің, олифтердің, балластардың құрамында болуы;

C) газ тығыздығы;

D) жанбайтын газ мөлшері және су буы;

E) түс, иіс.

94. Газдың жану фронты қалай сипатталады:

A)* тар зонада газдың жануы, жанған және жеткізілген қоспаның белгіленген тепе – тендігі бір бетікке жеткізілген;

B) жылу бөлудің максимальды зонасы;

C) көмірдің гетерогендік жануы;

D) газдардың өзіндік рециркуляция зонасы;

E) кокстың қабатпен жануы.

95. Диффузиалық жану қандай жолмен алынады?

A)* оттықта жанар газдың ауамен араласу жолымен;

B) мазутты форсункаларымен шашырату;

C) алдынала жанар газдың ауамен араласу жолы;

D) қайнаған қабатында;

E) сүзгілерді регенирациялаудан, сульфокөмірмен жүктелген.

96. Метанның молекулярлық формуласын көрсетіңіз:

A)* СН4;

B) Н2;

C) С2 Н6 ;

D) С3Н8;

E) С4Н10.

97. Этанның молекулалық формуласын көрсетіңіз:

A)* С2Н6;

B) СН4;

C) Н2;

D) С3Н8;

E) С4Н10.

98. Пропанның молекулалық формуласын көрсетіңіз:

A)* С3Н8;

B) СН4;

C) С2Н6;

D) Н2;

E) С4Н10.

99.Бутанның молекулалық формуласын көрсетіңіз:

A)* С4Н10;

B) СН4;

C) С2Н6;

D) С3Н8;

E) Н2.

100. Аз күкіртті мазутта күкірттің құрамын көрсетіңіз:

A)* 0,5% дейін;

B) 6% шамасында;

C) 8° шамасында;

D) 2% дейін;

E) 3,5 бастап 4,3% дейін.

101. Күкіртті мазутта күкірттің құрамын көрсетіңіз:

A)* 5 % шамасында;

B) 0,5% дейін;

C) 7% шамасында;

D) 2% дейін;

E) 3,5-4,3% дейін.

102. Жоғары күкіртті мазутта күкірттің құрамын көрсетіңіз:

A)* 3,5-4,3% дейін;

B) 0,5 % шамасында;

C) 8 % шамасында;

D) 2% дейін;

E) 6 % шамасында.

103. Турбулентті жалынның қандай үлгісі жорамалдауға негізделген, турбуленттың әрекетінде ламинарлық жалынның жазық фронты қатты майысады және ламинарлы фронттың тығыз өрілген клубогына айналады:

A)* беттік;

B) микрокөлемді;

C) макрокөлемді;

D) псевдокөлемді;

E) көлемді.

104. Турбулентті жалынның қандай үлгісі жорамалдауға негізделген, ламинарлы жалыннан турбулентты жалын өзінің құрылымы бойынша ерекшеленбейді :

A)* көлемді;

B) микрокөлемді;

C) макрокөлемді;

D) псевдокөлемді;

E) беттік.

105. Турбулентті жалынның қандай үлгісі жорамалдауға негізделген, жану ламинарлы жалынның фронтына ұқсас созылған емес аймақта, ал жеке аз көлемде тепе тең емес орналасқан турбулентты жанудың барлық аймағында болады:

A)* микрокөлемді;

B) көлемді;

C) макрокөлемді;

D) псевдокөлемді;

E) беттік.

106. Газдың жануы кезінде турбулентты диффузиялық жалынның сипатталуын көрсет (ағын қозғалысының тәртібіне сәйкес):

A)* жану өнімінің аймағында нақты бөлінудің болмауы, жану өнімімен ауа мен газдың қоспасы;

B) үш аймақ: отын, тотығу, жану өнімімен отынның қоспасы;

C) төрт аймақ: отын, тотығу, жану өнімімен отынның қоспасы, жану өнімімен тотығудың қоспасы;

D) екі аймақ: отын және тотығу;

E) бір аймақ жану өнімімен.

107. Отынның қоспақұрылуы мен тотығу жағу үшіп, қандайжабдықты қолданады:

A)* оттық;

B) газгенератор;

C) декарбонизатор;

D) циклон;

E) қазан барабаны;

108. Тұтандырғыш білте не үшін қызмет етеді:

A)* қазанды жылыту барысында газды жағу үшін;

B) коррозияны болдырмау үшін;

C)газ жануын бақылау және жарылысты болдырмау;

D)жалынның ішке өтуің болдырмау;

E)жалыңның ажырауын болдырмау.

109. Қандай отынның түрін жағу барысында мазуттық жағу шаруашылығы қарастырылады;

A)* қатты отын;

B) мазут;

C) жанама газ;

D) сұйық отын;

E) табиғи газ.

110. Өзіңдік тарту дегеңіміз:

A)* ыстық жану өнімінің мен сыртқы ауа салқының қысым айырмашылығы;

B)экран құбырларында субу қоспасының қозғалысы;

C) жану өнімінің авариялық түсірім;

D) түтін газдардың өзіңдік рециркуляциясы;

E) деаэратордың.

111. Ұшпа заттарының химиялық элементтерін көрсетіңіз:

A)* СО, СО2, Н2 , СН4 және т.б.;

B) Са2+ , Мq2+ , Na+;

C) сутектер;

D) С+Н+N+O+S+A= 100%;

E) Al2O3, SiO3.

112. Отынды жағудың қандай тәсілдері ошақ құрылғыларында ұйымдастырулуы мүмкін:

A)* қабаттама, жалындық, циклондық, қайнаған қабатында;

B) екі және үш сатылы;

C) тізбекті тармақталған реакциялар, Н.Н. Семеновпен және К. Хиншельвуд академик ашылған;

D) қайнаған қабатында;

E) қабаттама.

113. Қатты және сұйық отынның кинематикалық аймақ немен сипатталады:

A)* беттікте риякцияның жалпы жылдамдығы кинематика – химиялық әрекетпен шектелген;

B) тотықтырғышты жеткізу шарттарына байланысты;

C) екі процессінен анықталады: диффузиямен және кинематикамен;

D) турбуленттік масса аусуы интенсивтілігімен шектелген;

E) жанар заттың астынғы шекпен анықталады.

114. Қандай ағынша батырылған (еркін) деп аталады:

A)* егер ағын үлкен ошақтың көлеміне ағадв және егер қабырғалар ағынның аэродинамикасына едәуір (елеулі) ықпалын тигізбейді;

B) егер ағын ошақтың астынан жеткізіледі (беріледі);

C) тікелей ағын;

D) бұрама ағын;

E) турбуленттік ағын.

115. Қатты және сұйық отынның диффузиялық жану аймағы немен сипатталады:

жану аймағы, оттектің аз берілуінен жылдамдығы ұсталынады;

беттікке жалпы реакция жылдамдығы кинематика химиялық әрекеттермен шектелген;

беттікте реакция жылдамдығы оттекті жеткізу жылдамдығымен өлшемдес;

екі процесстерімен анықталады: диффузия және кинематика;

жанар заттың астыңғы шегінің концентрациясымен анықталады.

116. Отында минералды қоспалардың құрамын қалай біледі?

A)* күлділік бойынша;

B) жанар заттары құрамы бойынша;

C) ылғалдылығы бойынша;

D) ұшпа заттар құрамы бойынша;

E) қышқылдық қалдығы бойынша.

117.Отынның жанбаған бөлігі қалай аталады?

A)* шоқ қалдықтары;

B) шлам;

C) көміртегі;

D) кольчедан күкірті;

E) шаң түрлі фракциялар.

118. Өз бетімен күл мен қождың компоненттері барлығы:

A)* қиын балқитын;

B) балқымайды;

C) 300-400º С температура бойынша балқиды;

D) 500-600º С температура бойынша балқиды;

E) 600-700º С температура бойынша балқиды.

119. Балқу мен жентектелу арқылы жоғары температуралы қыздыру нәтижесінде берік болады, отынның жанды кезінде минералды салмағы қалай аталады?

A)* күл;


B) шла;м

C) алас;тау күлі

D) қож;

E) шаң түрлі фракциялар.120. Отынның ұнтақ түрлі қалдық жанғаннан кейін қалай аталады?

A)* күл;


B) шлам;

C) қож;


D) ошақ қалдықтары;

E) шаң түрлі фракциялар.

121. Су мен күл қожды заттар қоспасы қалай аталады?

A)* пульпалық;

B) ошақ қалдығы;

C) мөлдірлеу шламы;

D) жұмыс дене;

E) эссенциялық.

122. Қатты және сұйық отынның диффузиялық жану аймағы немен сипатталады:

A)* жану аймағы, оттектің аз берілуінен жылдамдығы ұстанылады;

B) беттікте жалпы реакция жылдамдығы кинематика – химиялық әрекетпен шектелген;

C) беттікте реакцияның жалпы жылдамдығы оттекті жеткізу жылдамдығымен өлшемдес;

D) екі процестермен анықталады: диффузия және кинематика;

E) жанар заттың астыңғы шегінің концентрациясымен анықталады.

123. Қатты және сұйық отынның кинематикалық аймақ немен сипатталады:

A)* беттікте реакцияның жалпы жылдамдығы кинематика – химиялық әрекетпен шектелген;

B) тотықтырғышты жеткізу шарттарына байланысты;

C) екі процессінен анықталады: диффузиямен және кинематикамен;

D) турбуленттік масса ауысуы интенсивтілігімен шектелген;

E) жанар заттың астыңғы шекпен анықталады.

124. Газ жолында коррозияны жою үшін, су күлұстағыш құрылғысы болса, не істейді:

A)* 21°C аралығында шықтану нүктесінің температурасы арқылы түтіндік газдардың температурасын су күлұстағыштан кейін бұл мәнінде ұстау керек;

B) түтіндік газдардың жылдамдығын азайтады;

C) түтіндік газдардың температурасын төмеңдетеді;

D) түтіндік газдардың қысымын көбейтеді;

E) түтіндік газдардың жылдамдығын көбейтеді.

125. Заттарды қыздырғанда және суытқанда не болады:

A)* кең және сығылады;

B) поляризацияланады;

C) деполяризацияланады;

D) кристаллизацияланады;

E) амфотерлі қасиеттерін көрсетеді.

126. Қабыттама қол ошақта отынның қай түрін жандыруға болады:

A)* ағаш , қоңыр көмір,тас көмірі, антрацит;

B) сұйық отын;

C) газ тәрізді отын;

D) домен газы;

E) мазут М- 40.

127. Шаң түрінде отыңды жаққанда ошақ өзіңді қалай ұсынады:

A)* жағу камерасы, құбырлап экрандалған қабырлар;

B) колосник торының шахтасы;

C) шахта;

D) футерлік камерасы;

E) шаң бункері.

128. Жанама отынның маңызды отыны болады:

A)* кокс;

B) тас көмір;

C) қоңыр көмір;

D) тақтатас;

E) антрацит.

129. Оттықтағы көмірлі шаң қалай тасымалдауын көрсетіңіз:

A)* ауа қоспасымен шаң жоғары ұшпалы және желдеткіш арқылы құбыр өткізгіштері бойынша жылдам тасымалданады;

B) шнековты қоректендіру;

C) қалақтық қоректендіру;

D) су қоспасымен шаң жоғары ұшпалы және сорап арқылы құбыр өткізгіштері бойынша жылдам тасымалданады;

E) багерлы сораптар.

130. Шахтаның сепараторлары балғалы диірмен бірге қолданылбайды, өйткені:

A)* жоғары жарылысқауіптіліктен;

B) шанның нашар ұнтақталуынан;

C) отынның ылғалдығы жоғары;

D) вентиляцияның интенсивтілігінен;

E) жоғары абразивтілігінен.

131. Көрсетіңіз, кептіргіштің тұйықталмаған сүлбесімен шаң дайындау қашан қолданылады:

A)* қатты ылғалдатылған отынды кептіру кезінде;

B) жарылысқа қауіпті отынды кептіру кезінде

C) коррозияға қауіпті отынды кептіру кезінде;

D) фрезерлы торфты кептіру кезінде;

E) антрацитты кептіру кезінде.

132. Жатып қалған (слежавщаяся) көмірлі шаң қандай тығыздықты көрсетеді:

A)* 800-900 кг/ м3;

B) 2300-2500 кг/ м3;

C) 500-600 кг/ м3;

D) 100-200 кг/ м3;

E) 10-20 кг/ м3.

133. Балқу температурасы келесі температуралық мәндерімен анықталады:

A)* Деформацияның бастамасы, жібіту;

B) Тұтану температурасы;

C) Ошақта төбелік температурамен;

D) Жентектелу температурасы;

E) От алу температурасы.

134. Шаң дайындаудың жеке сүлбесінде диірменннің өнімділігін анықтау үшін формуласын көрсетіңіз:

A)*


B) ;
C) .
D) ;

E)

135. Жанбаған көміртек қосылыстарынан күйенің бөлшек түрі болады, олардың ішінде ең үлкен қауіптілікті төндіреді

A)* бензопирен;

B) пирен;

C) бензперилен;

D) бензоантроцен;

E) күйе бөлшектері.

136. Қатты отынның қауіпті отын беру трактының эксплуатациясының маңызды сипаттамасын көрсетіңіз:

A)* жарылыс қауіптілігі;

B) ылғалдылық;

C) күлділік;

D) ұнтақтаудың майдалығы;

E) абразивтік.

137. Көмірлі тозаңды жағу кезінде, неге ауаны бірінші және екіншіге бөледі:

A)* бірінші ауамен жанарғыларға көмірлі тозаңды кептіреді және тасымалдайды, ал екіншісі жанарғыдағы жалындаған отынды жағады;

B) бірінші ауамен көмірлі тозаңды кептіреді, ал екіншісі жанарғыларға көмірлі тозаңды тасымалдайды;

C) бірінші ауамен жанарғыларға көмірлі тозаңды тасымалдайды, ал екіншісі жану аймағын суытады;

D) бірінші ауамен жанарғыларға көмірлі тозаңды тасымалдайды, жану өнімінің рециркуляциялау арқылы кептіреді;

E) бірінші ауамен диірменге дейін көмірлі тозаңды тасымалдайды, ал екіншісі жанарғыларға көмірлі тозаңды тасымалдайды;

138. Көрсетіңіз, қандай шаң көмірлі оттықтар бар:

A)* тураағынды, құйындық;

B) кинетикалық;

C) механикалық булық шашыратумен;

D) инжекционды;

E) механикалық..

139. Қазандардың қандай ошақтарында сұйық қожжою қамтамасыздандырылады:

A)* циклонды ошақтармен және ағындармен тоғысатын ошақтарда;

B) суық воронкамен ашық ошақтарда;

C) шурующей тақтайша ошақтарында;

D) калосник торының ошақтарында;

E) тізбектік торының ошағында.

140. Қазандардың қандай ошақтарында қатты қожжою қамтамасыздандырылады:

A)* суық воронкамен ашық ошақтарда;

B) циклонды ошақтармен және ағындармен тоғысатын ошақтарда;

C) шурующей тақтайша ошақтарында;D) калосник торының ошақтарында;

E) қысу ( пережимом) ошақтарында.
Каталог: ebook
ebook -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министірлігі
ebook -> Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министрлігі
ebook -> Бағдарламасы «Мектептегі атыс дайындығы»
ebook -> Семей мемлекеттік педагогикалыќ институты
ebook -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
ebook -> Ќазаќстан республикасыныѕ білім жјне єылым министірлігі
ebook -> Тест сұРАҚтары мемлекеттік кәсіпорынның ақша қорларының ең басты- сы?
ebook -> Ќазаќстан республикасы
ebook -> «Инженерлік-технологиялыќ факультеттіњ»
ebook -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министрлігі


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет