6D070900 «Металлургия» мамандығы бойынша магистранттарға арналған түсу емтихан пәндер тізіміжүктеу 126.02 Kb.
Дата08.05.2019
өлшемі126.02 Kb.
түріБағдарламасы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҚАРАҒАНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ


«БЕКІТЕМІН»

О және ӘЖ проректоры

_________ В.В.Егоров

«____»________ 2016 ж.


6D070900 «МЕТАЛЛУРГИЯ» МАМАНДЫҒЫ БОЙЫНША ДОКТОРАНТУРАҒА ТҮСУГЕ АРНАЛҒАН ЕМТИХАН ТАПСЫРМАЛАРЫ МЕН БАҒДАРЛАМАСЫ

НТМ кафедрасы


Құрастырғандар:

проф., т.ғ.д. Исағүлов А.З.

доц., т.ғ.к. Куликов В.Ю.

проф., т.ғ.д. Макашева А.М.

2016
Пререквизиттер:


№р/р

Пән атауы

Сұрақтар саны

1

Қара және түсті металлургияның шикізат ресурстарын өңдеудің қазіргі және келешектегі технологиялары

3

2

Металлургиялық үдерістер теориясының арнайы тараулары

3

3

Ғылым тарихы және философиясы

2

4

Шетел тілі (кәсіптік)

2

5

Психология

2

6

Педагогика

2


6D070900 «Металлургия» мамандығы бойынша магистранттарға арналған түсу емтихан пәндер тізімі


№ р\р

Пән атауы

Сұрақтар саны

1

Қара және түсті металлургияның шикізат ресурстарын қайтадан өңдеу қазіргі және перспективті технологиялары

50

2

Металлургиялық процестер теориясының арнайы тараулары

50

3

Экспериментті жоспарлау мен нәтижелерді өңдеу

50

Емтихан жазба түрінде өтеді. Әр билетте барлық үш пәнді қамтыған бес сұрақ бар.

Жауап келесі үлгі бойынша бағаланады: сұрақ – 20%. Емтихан билетіне жауаптың жалпы бағасы жалпы санын шығару әдісі бойынша анықталады, ары қарай білім бағасы әріптік жүйе бойынша қойылады: 95-100% - А бағасы; 90-94% - А- бағасы және т.б.

Пән бойынша сұрақтар тізімі бағдарламада келтіріледі..

Емтиханға дайындық кезінде тізімде келтірілген әдебиетті, сонымен қатар қазіргі ғылыми-техникалық әдебиетті қолдану ұсынылады.

«Қара және түсті металлургия шикізат ресурстарын өңдеудің қазіргі және келешектегі технологиялары» пәні бойынша түсу емтихан бағдарламасы:

Тақырыптар:


 1. Қара және түсті металлургия шикізатының ерекшелігі.

 1. Кешенді шикізат қолдану және қайтадан өңдеу принципі.

 2. Полиметалдық және мыс-мырыш шикізаттарын қайтадан өңдеу кешенді процестер негізі.

4. Қара және түсті металлургиядағы шлактардың қолданылуы және жарлылануы.

5. Қиын байытылатын қорғасын-мырыш кендерін және өндiрiс өнiмiн байытуын қайтадан өңдеу.

6. Баланстан тыс кен және кондицияға сәйкес емес өндіріс өнімдерін қайтадан өңдеу.

7. Тау-кен-металлургиялық кешен қалдықтарын қайтадан өңдеу.

8. Айналым сумен жабдықтау және газдарды санитарлық тазалау негіздері.

9. Металлургиялық өнеркәсіптің энергия тұтынуы.


Пән бойынша сұрақтар:

 1. Қара металлургия кенін алу әдісі.

 2. Түсті металлургия кенін алу әдісі.

 3. Түсті металлургия флюсы.

 4. Қара металлургия флюсы.

 5. Жаңадан өндiрiлетiн және қайта өндiрілетiн шикiзат туралы ұғымдар.

 6. Кенді бөлшектеу және майдалау.

 7. Қара металлургия кенін байыту әдісі.

 8. Түсті металлургия кенін байыту әдісі.

 9. Концентраттардан металды шығару және тағы да басқа байыту өнімдері.

 10. Қазақстан марганец кендерін қайтадан өңдеу кешені.

 11. Хромды кендерді қолдану кешені.

 12. Титан-цирконий кендерін қолдану кешені.

 13. Шикізатты қайтадан өңдеу технологияларына негізгі талаптар.

 14. Полиметалдық шикізатты күйдіру.

 15. Шаңдарды, газдарды және айдауларды қайтадан өңдеу.

 16. Қара металлургиядағы балқыту агрегаттар түрлері.

 17. Түсті металлургиядағы балқыту агрегаттар түрлері.

 18. Автогенді қорытпа.

 19. Қорытпа кезіндегі металдар ерекшелігінің жалпы тенденциялары.

 20. Түсті металлургиядағы шлактардың ерекшелігі.

 21. Қара металлургиядағы шлактардың ерекшелігі.

 22. Шлакты негізгі металдардың шығындалуына әсер ететін факторлар.

 23. Қара металлургиядағы балқыту кезіндегі қоспалардың ерекшелігі.

 24. Түсті металлургиядағы балқыту кезіндегі қоспалардың ерекшелігі.

 25. Шлактарды қайтадан өңдеу. Хлорлау. Біліктеу.

 26. Доменді шлактардың ұсақталуы.

 27. Ұсақталған шлактарды қолдану.

 28. Болат қорытпалы және ферроқорытпалы шлактарды қайтадан өңдеу.

 29. Шлактардың жарлылануының теоретикалық негіздері.

 30. Полиметалдық кеннің ерекшелігі.

 31. Сульфидті, тотыққан және карбонатты минералдар.

 32. Концентраттардан мырыш пен қорғасынды шығару.

 33. Төмен температуралы гидрометаллургиялық сульфидтеудің технологиялық көрсеткіштері мен теорретикалық негіздері.

 34. Автоклавтардағы сульфидтеу.

 35. Белсендіргіш сульфидтегіш күйдіру.

 36. Хлорлаушы күйдіру.

 37. Баланстан тыс кендердiң ерекшелігі.

 38. Айырбас және тотықтандыратын сілтіден айыру.

 39. Бактериалды сілтіден айыру.

 40. Сілтіден айыру кезіндегі минералдардың ерекшелігі.

 41. Ерітінділерден металды алу процесінің жалпы ерекшелігі.

 42. Мыстың гидрометаллургиясы.

 43. Металлургиялық өндірістің шламдар мен шаңдар классификациясы және түзілісі.

 44. Металлургиялық шламдар мен басқа дисперстік материалдарды пайдаға асырудың гидрометаллургиялық әдісі.

 45. Сұйық ваннадағы темір құрамдас қалдықтарды қалпына келтіру мен балқыту.

 46. Коксохимиялық өндіріс қалдықтарын және өнімдерді қайтадан өңдеу.

 47. Сілтіден айыруда кекті қолдану.

 48. Айдаулардан мышьякты алу.

 49. Ағып келіп қосылған суды бейтараптау, сульфидтеу, сорумен тазалау теоретикалық негіздері.

 50. Металлургиялық өнеркәсіп газдарының құрамы.


Әдебиет

1. Черепанов И.Ю. Утилизация вторичных материальных ресурсов черной металлургии.-Москва: Металлургия,2008.-345с.

2. Туркебаев Э.А., Садыков Г.Х. Комплексное использование сырья и отходов промышленности.-Алма-Ата: Наука,2008. – 140с.

3. Довгопол В.И. Использование шлаков черной металлургии.-Москва:Металлургия,2009.-216 с.

4. Кальченко В.Н. и др. Комплексное использование топливно-энергетических ресурсов.-Киев: Наукова думка,2003.-223 с.

5. Ситтиг М. Извлечение металлов и неорганических соединений из отходов. – Москва: Металлургия, 2005.-408 с.

6. Ишмухамедов Н.К. Черная металлургия Казахстана.-Алматы: Гылым, 2002.-136 с.

7. Шмонин Ю.В. Пирометаллургическое обеднение шлаков. М: Металлургия.-2011


«Металлургиялық үдерістер теориясының арнайы тараулары» пәні бойынша түсу емтихан бағдарламасы:
Тақырыптар:

1.Металлургиялық процестердің физикалық химиясын анықтау және негізгі ұғымдар.

2.Металлургиялық процестердің физика-химиялық ерекшелігі.

3.Сұйық металл мен оксидті балқытпа қасиеттері мен құрылысы.

4.Металлургиялық процестердегі үстіртін көріністер

5.Балқу және кристалдану.

6.Булану және конденсация процестерінің теоретикалық негіздері.

7.Қалпына келтіру процестерінің негізгі термодинамикасы мен кинетикасы.

8.Тотықтандырғыш процестер кинетикасы мен термодинамика негіздері.

9.Сульфидтерді қайтадан өңдеу теоретикалық негіздері.

10.Экстракциялық процестер негіздері.

11.Электролиттiк тазарту.


Пән бойынша сұрақтар:

1.Металлургиялық процестер физикалық химиясының әдістері, мақсаттары, тапсырмалары.

2.Металдар, кен, металлургиялық процестер классификациясы.

3.Химиялық термодинамика элементтері.

4.Термодинамикалық жүйе ерекшелігі.

5.Термодинамикалық функциялар.

6.Термодинамиканың негізгі заңдары.

7.Металда еріген компоненттер оттегісіне химиялық ұқсастық.

8.Металлургиялық процестердің физика-химиялық ерекшелігі.

9.Идеалды және нақты жүйеге арналған физика-химиялық теңдесу заңдары.

10.Белсенділікті, теңесу тұрақтылығын, шлактағы темір оксидтерін анықтау әдісі.

11.Тұрақты теңесудің және изобар-изотермиялық потенциал жүйесінің өзгерісі аралығындағы байланыс.

12.Металдық балқу мен газ аралығындағы термодинамикалық талдау.

13.Сұйық металл мен ондағы қоспаларға сипаттама.

14.Түсті және қара металлургиядағы шлактың физика-химиялық ерекшелігі.

15.Сұйық шлактың құрылысы және оның қасиеттері.

16.Шлактардың молекуларлық теориясы.

17.Шлактардың иондық теориясы.

18.Жетілген ионды ерітінділер теориясы. В.А. Кожеуров жиі ерітінділер теориясы.

19.Екі және үш компонентті шлактар жүйесінің талдау диаграммасы.

20.Металдық және шлакты фазалар аралығындағы металдарды тарату.

21.Термодинамикалық процестердегі еркін, үстіртін энергияның ролі.

22.Металлургиялық балқымалардың үстіртін керілулері.

23.Фазаралық керіліс.

24.Адгезия және когезия.

25.Химиялық реакциялардың термодинамикалық параметрлеріне үстіртін энергиясының әсері.

26.Адсорбциялық процестер.

27.Металды балқыту және кристалдану процестерінің термодинамикасы.

28.Металдарды ликвациялық шақпақтау процестер теориясы.

29.Конденсаци я және булану процестер термодинамикасы.

30.Дистилляциялық және ректификациялық процестер негіздері.

31.Процестердің диффузиялық кезеңінің жылдамдығы.

32.Химиялық реакция жылдамдығы.

33.Процестердің буын шектеуіштері.

34.Гетерогенді процестер буындары мен шектеуші кезеңдерді анықтау әдісі.

35.Балқытпадағы газдардың еру кинетикасы.

36.Балқытпаның тотықтырғыш әртүрлі компоненттеріне қатысты жылдамдықтар.

37.Оксидтердің диссоциациясы.

38.Оксидті, металдарды қалпына келтіру термодинамикасы.

39.Оксидті металдарды газ тәріздес қалыптандырғыштармен қалпына келтіру.

40.Темiрдi тiкелей қорыту.

41.Шихталық материалдарды катализатормен өңдеумен тікелей темір қорыту процесін жылдамдату.

42.Оксидті металдарды қатты көміртекпен қалпына келтіру.

43.Тотықтандыру мен қалпына келтіру процестерінің механизмі мен кинетикасы.

44.Металдардың тотығу теориясы.

45.Сульфидтер мен сульфаттар диссоциациясы және түзіліс термодинамикасы.

46.Сульфидтерді күйдіру мен балқыту процестері.

47.Сульфидтердің түзілуі мен олардың диссоциациияларының механизмі және кинетикасы.

48.Катион алмасу және анион алмасу экстракциясының термодинамикасы.

49.Су ерітінділерінің электролизі.

50.Ерiтiлмелi тұз электролизі.

Әдебиет

1.Айзатулов Р.С., Харлашин П.С., Протопопов Е.В. и др. теоретические основы сталеплавильных процессов.-М: МИСиС.-2004.-с.320

2.Борнацкий И.И. Теория металлургических процессов.-Киев; Донецк: Высшая школа. – 2008. – 288 с.

3.Григорян В.А., Белянчиков Л.Н., Стомахин А.Я. Теоретические основы электросталеплавильных процессов. – М: Металлургия. – 2009. – 256 с.

4.Воскобойников В.Г. Кудрин В.А. и др. Общая металлургия, М., изд. Металлургия, 2005

5.Вегман Е.Ф., Жеребин Б.Н., Юсфин Ю.С. Металлургия чугуна М., Металлургия. 2005

6.Кудрин В.А. Металлургия стали. М., Металлургия, 2001

7.Коротич В.И., Сотников А.И. и др. Металлургия, Екатеринбург 2001


«Экспериментті жоспарлау және нәтижелерді өңдеу» пәні бойынша түсу емтихан бағдарламасы

Тақырыптар:

1. Сараптаманы жоспарлап ұйымдастыру және мақсаттары, мәні.

2. Сараптама теориясы ұғымының негізі, белсенді және белсенсіз көп факторлы сараптама.

3. Бокс-Уилсон әдісімен экстремалдық тапсырмаларды орындау кезіндегі жалпы жоспарлау схемасы.

4. Үйлестіру параметрі және оған қойылатын талаптары. Үйлестіру параметрін таңдау.

5. Тәуелсіз факторлар және оған қойылатын талаптары. Факторларды таңдау.

6. Факторларды түрлендіру интервалдары және негізгі деңгейін анықтау. Факторларды кодтау.

7. Толық факторлы жоспарлау. Толық факторлы жоспардың қасиеттері. Ортогоналдік және ротатабелдік.

8. Бөлшектi факторлы жоспарлау. Жинаушы арақатынас және анықтаушы контраст.

9. Тәжірибе дисперсиясын және регрессия коэффициенттерін анықтау. Коэффициенттер мәнін тексеру. Мәнсіздікті жою жолдары.

10. Статистикалық үлгілердің адекваттылығын тексеру. Адекватсыздықты жою жолдары. Үлгілерді талдау және шешім қабылдау.

11. Экстремум аясын табу.

12. Градиент бойынша құламалы шығуды есептеу.

13. Екінші тәртіп жоспарлары. Қолайлы жоспарлар критериясын таңдау туралы түсінік.

14. Сараптаманы симплексті жоспарлау.

15. М. Протодьяконов әдісімен сараптаманы жоспарлау.

16. Дәл өлшеу және оны қамтамасыз ету. Қажетті өлшеу сандары. Өлшеу қателіктері және олардың табиғаты.

17. Кездейсоқ шамалар үлестірудің негізгі заңдары және олардың қасиеттері. Гаусс үлестіруі.

18. Математикалық болжам және орташа квадраттық қате. Полигон және гистограмма.

19. Параметрдің нүктелі бағасы. Сенiмдi ықтималдық және сенiмдi интервал.

20. Дөрекi өлшеу қателiктерi. Бағалар әдісі және мүлт кету ерекшелiктері.

21. Берілген сараптамалар өңдеуінің графикалық әдісі және эмпирикалық тәуелділіктер іріктеулері.

22. Эмпирикалық тәуелділікті қалпына келтірудің аналитикалық әдістері. Ең аз квадраттар әдісі.

23. Тәжiрибелi мәлiмет линеаризациясы, интерполяциясы және аппроксимациясы.


Пән бойынша сұрақтар:

1. Сараптаманы жоспарлау ұйымы, мәні, мақсаттары.

2. Жоспарлау әдістері.

3. Сараптама теориясының негізгі ұғымдары.

4. Белсенді және белсенсіз көп факторлы сараптама.

5. Зерттеу объектісі.

6. Сараптаманы жоспарлау әдісін таңдау.

7. Үйлестіру параметрі және оған қойылатын талаптар.

8. Үйлестіру параметрін таңдау.

9. Факторлар және оған қойылатын талаптар.

10. Факторларды таңдау.

11. Негізгі деңгей және түрлендіру факторларының интервалдарын анықтау.

12. Факторларды кодтау.


 1. Толық факторлы жоспар қасиеттері.

 2. Ортогоналдық және ротатабелдік.

 3. Ұсақтау, факторлы жоспарлау.

 4. Жинайтын байланыс мен анықтауыш контрасттар.

 5. Тәжірибелі дисперсияны және регрессия коэффициенттерін анықтау.

 6. Факторлардың мағыналығын тексеру.

 7. Статистикалық үлгілер адекваттылығын тексеру.

 8. Үлгілер талдауы және шешім қабылдау.

 9. Экстремум аясын табу.

 10. Оптималдық критериі.

 11. Екінші тәртіп жоспары.

 12. Оптималдық жоспарлар критериін таңдау туралы ұғым.

 13. Симплексті жоспарлау мәні.

 14. М. Протодьяконов әдісімен сараптаманы жоспарлау.

 15. Өлшеудің дәлділігі және оны қамтамасыз ету. Өлшеудің қажетті саны.

 16. Өлшеу қателіктері және оның табиғаты.

 17. Кездейсоқ шамалар үлестірудің негізгі заңдары және оның қасиеттері.

 18. Гаусс үлестіруі.

 19. Математикалық болжам және орташа квадратты қателік.

 20. Полигон және гистограмма.

 21. Параметрдің нүктелік бағасы.

 22. Сенімді мүмкіндік және сенімді интервал.

 23. Дөрекi өлшеу қателiктерi.

 24. Бағалар әдісі және мүлт кетулер ерекшелiктері.

 25. Графикалық өңдеу әдісі.

 26. Эмпирикалық тәуелділіктердің іріктеу әдісі.

 27. Эмпирикалық тәуелділіктер қалпына келтірудің аналитикалық әдістері.

 28. Ең кіші квадраттар әдісі.

 29. Тәжірибелі мәліметтер линеаризациясы.

 30. Интерполяция және аппроксимация.

 31. Корреляция коэффициенті және корреляциялық қатынас.

 32. Рандомизация және оның белгілері.

 33. Үйлестіру әдісі. Құламалы шығудың әдiстерi.

 34. Үйлестіру әдісі. Симплексті әдіс.

 35. Ортогоналды, орталық композициялық жоспарлау.

 36. Рототабелды жоспарлау.

 37. Апроксимирленген теңдеу түрін таңдау әдісі.

 38. Факторлар және сарын функциялары.


Әдебиет

1. Адлер Ю.П., Маркова Е.В., Грановский Ю.В. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий. – М.: Наука, 2006.

2. Налимов В.В., Голиков Т.И. Логические основания планирования эксперимента. – М.: Металлургия, 2006. – 300 с.

3. Шенк Х. Теория инженерного эксперимента. – М.: Мир, 2002. – 382 с.

4. Круг Г.К Теоретические основы планирования эксперимента. – М.: МЖ, 1969.

5. Палев П.П. Методы обработки и оценки погрешности технических измерений. – Караганда: Изд-во КарГТУ, 2002 – 135 с.

6. Шамельханова Н.А. Основы планирования эксперимента – Алматы: Изд-во КазНТУ, 2003.

7. Румшиский Л.З. Математическая обработка результатов эксперимента. М.: Наука, 2011. – 192 с.


НТМ кафедрасының меңг. В.Ю. Куликов
НТМ кафедрасының мәжілісінде бекітілген

№ 18 протокол 11.05.2016 г.


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет