6М011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша мемлекеттік емтихан сұрақтарыДата16.09.2017
өлшемі78.22 Kb.
#1002

6М011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша мемлекеттік емтихан сұрақтары


 1. Сөйлем мүшелері туралы түсінік, оның белгілері, орын тәртібі, инверсия, құбылысы.

 2. Буын жігі. Буын алмасуы және жылысуы. Метатеза, протеза, элизия, редукция құбылысы.

 3. Күрделі сөздер, олардың анықтамасы мен түрлері.

 4. Модальдық белгісіне қарай сөйлемнің түрленуі. Болымды және болымсыз сөйлемдер. Жасалу жолдары.

 5. Қазақ тілі лексикологиясының салалары, зерттелуі.

 6. Семасиология . Сөз мағыналары, классификациясы.

 7. Жай сөйлемнің құрамына қарай бөлінуі, түрлері, олардың ерекшелігі.

 8. Этимология, түрлері, қағидаттары, зерттелуі.

 9. Рай категориясы, түрлері мен анықтамасы.

 10. Грамматикалық ұғымдар: грамматикалық амал-тәсіл, мағына, форма, категория.

 11. Сөз тіркесінің байланысу тәсілдері мен формалары. Жасалу жолдары, құрамы.

 12. Салалалас құрмалас сөйлемдер, анықтамасы. Компоненттерінің құрмаласу жолдары.

 13. Оқшау сөздер, олардың түрлері, қызметі.

 14. Қазақ лексикографиясы. Сөздік түрлері ,олардың айырмашылықтары.

 15. Көмекші есімдер мен көмекші етістіктер, түрлері мен қызметі, зерттелуі.

 16. Жақсыз сөйлем. Оның жасалу жолдары.
 17. Қазақ терминологиясы, оның даму кезеңдері. Терминдердің түрлері, олардың басқа сөздерден айырмашылығы.

 18. Тәуелділік категориясы, оның түрлері. Жіктік жалғауы және оның ерекшеліктері. Жіктеудің түрлері.

 19. Сөздік құрам, оның кірме сөздер арқылы баюы.

 20. Сан есім, анықтамасы. Мағыналық және тұлғалық түрлері, қызметі.

 21. Қазақ тілінің дыбыстық құрамы мен жүйесі және зерттелуі. Дауысты, дауыссыз дыбыстар.

 22. Үндестік заңы. Сингармонизм құбылысы, оның фоналогиялық функциясы.
 23. Зат есімнің анықтамасы, жасалу жолдары мен грамматикалық түрлері.

 24. Шақ категориясы, түрлері, жасалу жолдары, зерттелуі.

 25. Синтаксис ғылымы, оның зерттеу объектілері мен салалары, зерттелуі.

 26. Сөз тіркесінің басты белгілері, топтастырылуы. Сөз тіркесінің құрылысы. Түйдекті тіркестер.

 27. Зат есімнің көптік категориясы, оның көріну жолдары.

 28. Модаль сөздер. Зерттелуі, қызметі.

 29. Архаизм, историзм, неологизм және жаңа қолданыстағы сөздер.

 30. Фонетика ғылымы, зерттеу объектілері мен салалары.

 31. Айқындауыш мүшелер, анықтамасы мен түрлері, ерекшелігі.

 32. Сөз тұлғалары мен оның түрлері. Сөз тұлғасының жасалу тәсілдері. Түбір және өлі түбір туралы.

 33. Адвербиалды сабақтас және ыңғайлас сабақтас түрлері.

 34. Сабақтас құрмалас сөйлем, анықтамасы, компоненттерінің ара қатынасы, даму жолы, зерттелуі.
 35. Сын есімнің шырай категориясы, түрлері.

 36. Табу, эвфемизм, дисфемизмдер, варваризм, жаргондар, олардың айырым белгілері.

 37. Етіс категориясы, түрлері, зерттелуі. Етістердің салт және сабақты етістікке ара қатынасы.
 38. Қазақ жазуының даму кезеңдері. Жазуға байланысты қазіргі көзқарастар.

 39. Еліктеу сөздер мен одағай, олардың түрлері, зерттелуі .

 40. Сөйлем – коммуникативті негізгі тұлға, басты белгілері.

 41. Толықтауыш , белгілері мен түрлері, жасалу жолдары.

 42. Қазақ фразеологиясы. Фразеологизмдердің өзіндік белгілері мен түрлері.
 43. Тұрлаулы мүшелер, анықтамасы, жасалу жолдары, түрлері.

 44. Есімдік категориясы. Зерттелуі. Тұлғалық ерекшеліктері.
 45. Шартты салалас және сабақтас құрмаластар, жасалу жолдары, айырмашылығы.

 46. Төл сөз бен төлеу сөз, автор сөзі. Төл сөзді төлеу сөзге айналдыру жолдары.

 47. Қазақ тіліндегі (сингармонизм мен сөз екпіні, оның түрлері, тілдегі орны мен қызметі) просодикалық заңдылықтар туралы көзқарастар.

 48. Омоним, синоним, антоним сөздер, өзіндік белгілері, зерттелуі.

 49. Атаулы сөйлем, оның сөз тіркесінен және сөзден айырмашылығы.

 50. Қарсылықты және амал бағыныңқылы сабақтас құрмалас, жасалу жолдары.

 51. Сингармонизм және қазақ тілінің үндесім дыбыстар құрамы, жүйесі.

 52. Қазақ тілінің стилистикасы. Стиль түрлері..

 53. Құрмалас сөйлем туралы түсінік, өзіндік белгілері мен даму жолдары, зерттелуі,

 54. Үстеу категориясы. Зерттелуі.

 55. Сөз тіркестері туралы жалпы түсінік, зерттелуі, басты белгілері.

 56. Дыбыстар классификациясы. Дыбыс заңдары. Фонология ғылымы, зерттеу нысаны, салалары.

 57. Пысықтауыш белгілері, жасалу жолдары,түрлері.

 58. Лексикология ғылымы, зерттеу объектісі мен салалары. Сөздік құрамның төл сөздер негізінде көбею жолдары.

 59. Есімше және көсемше категориялары, түрлері, зерттелуі.

 60. Орфография және орфоэпия ілімі, қағидаттары, зерттелуі.


Қазақ әдебиеті пәні бойынша мемлекеттік емтихан сұрақтары

 1. Сақтардың қаһармандық дастандары. «Алып Ер Тоңға» дастаны, «Шу» дастаны.?

 2. Ж.Аймауытовтың “Қартқожа” романы, заман бейнесі, көркемдік әлемі!

 3. Өлең бунағы мен буын түрлері.

 4. Жұбан Молдағалиев шығармашылығы, поэмалары, көркемдігі.

 5. Абайтану. (1991-2011 ж.ж.).

 6. Көркемдік әдіс мәселесі. «Реализм». “Социалистік реализм”, оған қазіргі көзқарас.

 7. Ә.Тәжібаев – ақын, әдебиет зерттеуші ғалым.

 8. М.Сералин шығармашылығы, поэмаларындағы заман шындығы, кейіпкерлері.

 9. Сатира, юмор, түрлері, ерекшеліктері, зерттелуі.Ғ.Мүсірепов юморы.

 10. Ж.Жабаевтың шығармашылық өмірбаяны, жыр-дастандары айтыстары көркемдігі, зерттелуі. Қ. Мырза әли өлең-поэмалары, шеберлікмектебі.

 11. Абайдың қара сөздері, жанры, тақырып күрделілігі, зерттелу жайы.

 12. Қазақ әдебиетіндегі эссе жанры туралы түсінік.

 13. Ж.Аймауытовтың “Ақбілек” романындағы заман шындығы.Кейіпкерлер психологиясын сипаттаудағы жазушы шеберлігі.

 14. Ғ.Мүсіреповтің өмірі мен шығармашылығы.

 15. Сюжет, композиция, фабула деген не? Көркем әңгіме. О.Бөкей шығармалары арқылы дәлелдеу.

 16. Ы.Алтынсариннің ағартушылық қызметі мен әдеби мұрасы. Ыбырай мұрасының зерттелуі.

 17. Ғ.Мұстафиннің романдарындағы еңбек адамы.

 18. Тип, типтілік проблемасы, мысал келтір. Көркем әңгіме арқылы дәлелдеңіз .

 19. М.Өтемісұлының жыр толғауларындағы тарихи шындық, асқақ романтика, көркемдігі.

 20. Ұлы Отан соғысы кезіндегі драматургия.

 21. Лирика, оның түрлері.

 22. Ғұндардың батырлық жырлары. «Оғыз-қаған», «Аттила», «Көк бөрі».

 23. Абай поэмаларының көркемдігі, ақынның адамгершілік, гуманистік ойлары, зерттелуі.

 24. Пейжаз және баяндау.

 25. С.Мұқанов романдарындағы заман шындығы. М. Мағауиннің соңғы жылдардағы соны шығармалары.

 26. С.Торайғыровтың әдеби мұрасы, зерттелуі.

 27. Әдеби ағымдар мен көркемдік әдіс.

 28. Қазақтың қиял-ғажайып ертегілеріндегі халық фантазиясы.

 29. Зар заман әдебиеті өкілдері.

 30. Ұйқас түрлері.

 31. Сырбай Мәуленовтің өмірі мен шығармашылығы.

 32. С.Дөнентаев шығармашылығы. Мысал жанрының шебері.

 33. Көркем әдебиет, көркем образ оның нақтылық мәні мен жалпылық маңызы.

 34. М.Әуезовтің “Абай жолы” эпопеясындағы Абай образының даму өсу, кемелдену эволюциясы, зерттелуі.

 35. М.Жұмабаевтың шығармашылық өмірбаяны.

 36. Драма, оның түрлері.

 37. Қазақ әдебиетіндегі тарихи жырлар, жанрлық ерекшелігі.

 38. Х.Есенжановтың “Ақ Жайық” романының тақырыптық, көркемдік ерекшеліктері.

 39. Әдебиеттегі модернистік бағыт-ағымдар. Қазақ әдебиетіндегі модернистік әдебиет түрлері.

 40. А. Байтұрсынов қоғам қайраткері, ағартушы – ғалым, көсемсөз шебері, көрнекті ақын, аудармашы.

 41. М.Мақатаевтың шығармашылық өмірбаяны. Лирикасы, поэмаларындағы сол уақыттың реалистік суретін беру шеберлігі.

 42. Романтизм, оның ерекшеліктері. Әлем және қазақ әдебиетінен мысал келтіріңіз.

 43. Әбдіжәміл Нұрпейісов – қазақтың көрнекті жазушысы, қоғам қайраткері. Қаламгер романдарының поэтикасы мен идеялық мазмұны («Қан мен тер» трилогиясы, «Сең», «Соңғы парыз»)

 44. Лиро – эпостық жырлар. Жанрлық сипаты («Айман – Шолпан», «Қозы Көрпеш – Баян Сұлу», «Қыз Жібек»)

 45. Метафора, кейіптеу.

 46. Ислам дәуірі әдебиеті. Махмұт Қашқари «Диуани лұғат-ат түрік», Сүлеймен Бақырғани «Бақырғани кітабы».

 47. Қ.Мырзалиев поэзиясы , көркемдік ерекшеліктері, зерттелуі.

 48. Әдебиеттің тектері (жанрлары) мен түрлері.

 49. Батырлар жыры. Жанрлық белгілері, тақырыбы, халықтық сипаты, образдар жүйесі, поэтикасы. («Қобыланды батыр», «Алпамыс батыр» т.б.)

 50. М.Өтемісов атындағы БҚМУ- да қызмет жасаған, түлеп ұшқан әдебиет зерттеуші ғалымдар.?

 51. Әдеби стиль.

 52. Түркі жазба жәдігерліктері. «Күлтегін», «Тоныкөк».

 53. Иса Байзақов шығармашылығы. Импровизаторлығы. Поэма-дастандарының

 54. көркемдігі.

 55. Лирика (Арнау) және оның түрлері.

 56. Алтын Орда дәуірі әдебиеті. Сайф Сараи. «Гүлістан бит-түрки», Құтб «Хұсрау-Шырын».

 57. Қ.Аманжолов поэзиясы, поэмаларындағы заман шындығы, көркем бейнелері.

 58. Метонимия, синекдоха.

 59. М.Дулатовтың шығармашылық өмірбаяны. “Бақытсыз Жамал” тұңғыш роман, сюжеті, композициясы, көркемдігі.

 60. Қазақ балалар әдебиетің дамытудағы Сапарғали Бегалин, Өтебай Тұрманжанов, Мұқан Иманжанов, Сәуірбек Бақбергенов, Бердібек Соқпақпаевтардың үлесі.

 61. Әдеби сын. Қазақ әдеби сынының даму жолдары, көрнекті өкілдері М. Қаратаевтан З.Серікқалиевке дейін, С.Әшімбаев, Ж.Сайлаубеков зерттеулері.

 62. С.Сейфуллиннің “Тар жол , тайғақ кешу” романының жанры аласапыран кезеңінің бейнелері.

 63. Тәуелсіздік жылдарынан кейін жазылған қазақ поэмалары.

 64. Әдеби жанрлар теориясы. А.Байтұрсыновтың “Әдебиет танытқыш” еңбегінің мән-маңызы.

 65. Тарихи шежіре және көркемдік дәстүр. Мұхамед Хайдар Дулати. «Тарих и Рашиди».

 66. Қазіргі әдеби сын. (1911-2011 ж.ж.)

 67. Шешендік өнер. Төле би, Қазыбек, Әйтеке би сөздерінің тағылымы. Мысалдар келтіру.

 68. Қалтай Мұхамеджанов пьесаларының көркемдік ерекшелігі.

 69. Әдеби байланыс ( Қазақ әдебиеті шет ел назарында) ?

 70. Монолог пен диалогтың көркем әдебиеттегі қызметі.

 71. Шерхан Мұртазаның өмірі мен шығармашылығы.

 72. 1916 жылғы ұлт-азаттық көтеріліске байланысты туған поэзия.

 73. Айтыс, оның түрлері. Ақындар айтысы, көркемдік ерекшеліктері.

 74. Қазіргі қазақ лирикасы (1980-2010 жж) Поэзияның образдық-метофралық жүйесі көркемдік таным, сөзсаптау, ойтолғау ерекшеліктері (Ұ. Есдәулетов, Т. Медетбек, М. Райымбекұлы, Ж. Әскербекқызы т.б.)

 75. Жәрдем Тілеков (Т.Жароков) өмірі мен шығармашылығы.

 76. Әдеби мектеп туралы түсінік.

 77. Б.Майлиннің әдеби мұрасы, тақырыбы, образдар ерекшелігі.

 78. ХҮІІІ ғасырдағы жыраулар поэзиясындағы ерлік, елдік мәселелерінің жырлануы. Ақтамберді, Үмбетей, Тәттіқара ақын-жыраулар шығармашылығы

 79. Шендестіру, дамыту.

 80. Сәкен Жүнісовтің романдары, тақырыбы, образдар ерекшелігі.

 81. Қазіргі қазақ романдары (1991-2011ж.ж.).

 82. Эпостық жанр, түрлері.

 83. Шәкәрім Құдайбердіұлы өмірі, поэмалары, ұлттық салт-дәстүрлер көрінісі, көркемдігі.

 84. ХІХ ғасырдың бірінші жартысындағы қазақ әдебиеті. Көтеш Райымбекұлы, Шал ақын Құлекеұлы.

 85. Текстология, историография, библиография.

 86. Ш.Уәлихановтың әдеби мұраларды зерттеудегі еңбегі.

 87. Т.Ахтановтың шығармашылық жолы. “Боран” романындағы Қоғам шындығының нақты бейнеленуі.

 88. Қазақ әдебиетіндегі әйелдер поэзиясы, көркемдік ерекшелігі, зерттелуі.

 89. І.Жансүгіровтің поэмаларының маңызы.( “Дала”, “Күй”,”Күйші” т.б.).

 90. І.Есенберлиннің тарихи шығармалары және ұлттық бірлік концепциясы.

 91. Тақырып пен идея. М.Мағауин мен Ә.Кекілбаев шығармалары бойынша мысалмен дәлелде.

Каталог: images -> stories -> downloads -> magistratyra
downloads -> Гиззатов саялбек махамбетұлы бөкей Ордасындағы аграрлық саясат
downloads -> Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігі Батыс Қазақстан гуманитарлық академиясы
downloads -> Мұханбетжанова Ә. Молдағалиев Б. Ерниязов О
downloads -> 2011 жылдың 24 қарашасында Бөрлі ауданы Ақсай қаласында алғаш рет І азаматтық форум болып өтті
magistratyra -> Оќу жылына жоспарланєан їміткер магистранттардыѕ емтихан сўраќтары
magistratyra -> Для поступающих магистратуры по специальности «Биология»
magistratyra -> 6М011600 География Магистратураға үміткерлердің билет сұрақтары
magistratyra -> «Бекітемін» ҒЖ және хб
magistratyra -> 6М020500 «Филология: қазақ тілі» мамандығы бойынша мемлекеттік емтихан сұрақтары


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет