9 класс, Физика Негізгі мектеп курсы үшін емтихан билеттері. Мақсаты: Физика пәні бойынша жалпы білім беру стандартындағы белгіленген білім деңгейін теқсеру. Билет №1Дата06.08.2018
өлшемі48.01 Kb.
#39256

9 класс, Физика

Негізгі мектеп курсы үшін емтихан билеттері.

Мақсаты: Физика пәні бойынша жалпы білім беру стандартындағы белгіленген білім деңгейін теқсеру.

Билет №1

 1. Механикалық қозғалыс. Қозғалыстың салыстырмалылығы. Санақ жүйесі. Материялық нүкте. Қозғалыс траекториясы. Жол. Дененің орын ауыстыруы.

 2. Кулон заңын қолдануға есеп.

Билет №2

 1. Бірқалыпты және теңүдемелі түзусызықты қозғалыс. Жылдамдық. Үдеу. Орын ауыстыру. Жылдамдықтың уақытқа тәуелді графигі.

 2. Электр өрісінің кернеулігінің формуласын қолдануға есеп.

Билет №3

 1. Шеңбер бойымен бірқалыпты қозғалыс. Центрге тартқыш үдеу. Сызықтық және бұрыштық жылдамдық. Айналу периоды және жиілігі, олардың өзара байланысы.

 2. Эксперименттік есеп: «психрометрдің көмегімен ауаның ылғалдылығын анықтау»

Билет №4

 1. Инерциалды санақ жүйесі. Ньютонның І заңы. Денелердің өзара әрекеті. Ньютонның ІІ заңы. Ньютонның ІІІ заңы.

 2. Тең айнымалы қозғалыс кезіндегі жылдамдық пен үдеудің уақытқы тәуелділік графигіне есеп.

Билет №5

 1. Күш. Табиғаттағы күштер. Теңәрекетті күш.

 2. График бойынша гармоникалық тербелістің параметрлерін анықтауға есеп.

Билет №6

 1. Механикалық жұмыс және қуат. Жай механизмдер. Иіндік. Иіндіктің тепе – теңдік шарты. Күш моменті. Жай механизмнің ПӘК – і.

 2. Эксперименттік есеп: «Өткізгіштерді тізбектей жалғау»

Билет №7

 1. Механикалық энергия. Потенциалдық және кинетикалық энергия. Жерден жоғары көтерілген денелердің потенциалдық энергиясы. Деформацияланған серіппенің потенциалдық энергиясы. Механикалық энергияның сақталу заңы.

 2. Электролиз заңын қолдануға есеп.

Билет №8

 1. Дененің импульсі. Күш импульсі. Импульстің сақталу заңы. Осы заңның табиғаттағы көрінісіне және техникада қолданылуына мысалдар.

 2. Тізбек бөлігі үшін Ом заңын және өткізгіштерді тізбектей және параллель жалғау заңдылықтарын қолдануға есеп.

Билет №9

 1. Механикалық тербеліс.Тербелістің амплитудасы, периоды, жиілігі. Математикалық және серпімді маятниктің периодының формуласы. Механикалық тербеліс кезіндегі энергияның тұрленуі. Еріксіз және өшетін тербелістер. Резонанс.

 2. Гук заіын қолдануға есеп.

Билет №10

 1. Механикалық толқындар. Көлденең және бойлық толқындар. Толқын ұзындығы, толқынның таралу жылдамдығы және олардың арасындағы қатынас. Дыбыс толқыны. Дыбыстың жылдамдығы. Дыбыстың қаттылығы. Тон биіктігі. Тембр. Жаңғырық.

 2. Эксперименттік есеп: «Иіндіктің тепе – теңдік шартын анықтау»

Билет №11

 1. Қатты дененің қысымы. Газдағы және сұйықтағы қысымның берілуі. Паскаль заңы. Сұйыққа және газға батырылған денеге түсірілген қысым. Архимед заңы. Дененің жүзу шарты.

 2. Линзада кескін салуға есеп.

Билет №12

 1. МКТ – нің негізгі қағидалары және олардың тәжірибелік негіздемесі. Броундық қозғалыс. Диффузия. МКТ тұрғысынан заттардың құрылысы мен қасиеттерін түсіндіру.

 2. Механикалық энергия сақталу заңын қолдану және есеп шығару.

Билет №13

 1. Термодинамикадағы жұмыс. Ішкі энергия және оны өзгерту тәсілдері. Термодинамиканың бірінші заңы. Термодинамиканың бірінші заңын изопроцестерге қолдану. Адиабаталық процесс.

 2. Бүкіләлемдік тартлыс заңына есеп.

Билет №14

 1. Жылу машиналары. Жылу қозғалтқыштарының ПӘК - і. Жылу машиналарын қолданудағы және қоршаған ортаны қорғаудағы экологиялық проблемалар.

 2. Экперименттік есеп: « Математикалық маятниктің көмегімен еркін түсу үдеуін анықтау»

Билет №15

 1. Күн жүйесінің құрылысы. Әлемнің геоцентрлік және гелиоцентрлік жүйесі. Аспан сферасы.аспан координаталары.

 2. Газ қысымының көлемге тәуелділік графигі бойынша газдың жұмысын

Билет №16

 1. Зарядталған денелердің өзара әрекеті . Кулон заңы. Электр зарядының сақталу заңы. Электроскоп.

 2. Бірқалыпты қозғалыс кезіндегі орын ауыстырудың және жылдамдықтың уақытқа тәуелділік графигіне есеп.

Билет №17

 1. Электр тогы. Ток күші. Амперметр.Электрлік кернеу. Вольтмерт. Электр кедергісі. Меншікті кедергі. Тізбек бөлігі үшін Ом заңы.

 2. Жұлдызды аспанның жылжымалы картасының көмегімен шырақтың координатасын ануқтауға эксперименттік есеп.

Билет №18

 1. Электр тогының жұмысы мен қуаты. Джоуль – Ленц заңы. Электр қыздырғыш қондырғылар. Қысқа тұйықталу.

 2. Архимед заңын қолдануға есеп.

Билет №19

 1. Магнит өрісі, олардың болу шарттары. Магнит өрісінің тогы бар өткізгішке әсері. Заттың магниттік қасиеттері. Электромагниттік индукция, осы құбылыстың қолданылуы.

 2. Ньютонның ІІ заңын қолдануға есеп.

Билет №20

 1. Ішкі энергия. Жылу берілудің түрлері. Заттың агрегаттық күйлері және олардың өзгерісі. Жылу мөлшері және әр түрлі жылу процесінде оны есептеу.

 2. Эксперименттік есеп: « Кез келген пішіндегі қатты дененің массасы мен тығыздығын анықтау»

Билет №21

 1. Оптика. Жарықтың түзу сызықты таралу заңы. Күннің және айдың тұтылуы. Жарықтың шағылу заңы. Жарықтың сыну заңы.

 2. Тік жоғары үдеумен қозғалған дененің салмағын анықтауға есеп.

Билет №22

 1. Линзалар, олардың түрлері және сипаттамалары. Линзада кескін салу. Жұқа линзаның формуласы. Линзаның оптикалық күші. Линзаның сызықтық үлкейтуі.

 2. Импульстің сақталу заңын қолдануға есеп.

Билет №23

 1. Фотоэффект. Фотоэффект заңдары. Фотоэффект үшін Эйнштейн теңдеуі. Фотоэффектінің қолдану мысалдары.

 2. Эксперименттік есеп: « Көлбеу жазықтың ПӘК – ін анықтау»

Билет №24

 1. Атом ядросының құрамы. Изотоптар. Атом ядросының байланыс энергиясы. Тізбекті ядролық реакция, оның болу шарты. Термоядролық реакция.

 2. Шеңбер бойымен бірқалыпты қозғалысты сипаттайтын формулаларды қолдануға есеп.

Билет №25

 1. Радиоактивтілік. Радиоактивті сәулелердің түрлері және оларды тіркеу әдістері. Иондаушы сәулелердің биологиялық әсері. Атом энергиясын қолдану және олардың даму болашағы.

 2. Механикалық жұмыстың және қуаттың формуласын қолдануға есеп

Есқерту: Физиканы тереңдетіп оқытатын сыныптарға қыйын деңгейдегі есептерді құру ұсынылады.


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет