9 сынып тест жұмысыДата20.04.2019
өлшемі134.5 Kb.
#106482

9 сынып тест жұмысы

 1. Астрономия сөзі грек тілінде қандай сөзді білдіреді?

А) аспан денелері

В) жұлдыздар

С) ғарыш

D) Күн жүйесі

Е) планеталар


 1. Қай сөз “жайылу, таралу” мағынасын береді?

А) интерференция

В) диффузия

С) конвекция

D) деформация

Е) дифракция


 1. Инерция заңын ашқан кім?

А) Галилей

В) Ампер

С) Ньютон

D) Эйнштейн

Е) Паскаль


 1. Заттың қатты күйден сұйық күйге айналу процесі қалай аталады?

А) балқу

В) қатаю

С) кристалдану

D) барлығы дұрыс

Е) дұрыс жауап жоқ


 1. Гук заңы:

А)

В)

С)

D)

Е)


 1. Сұйыққа немесе газға батырылған денеге жоғары бағытталған кері итеруші күш-

А) Ауырлық күші

В) Центрге тартқыш күш

С) Архимед күші

D) Реакция күші

Е) дұрыс жауап жоқ


 1. Судың қайнау температурасы неге тең?

A)t=57˚С

В) t=87˚С

С) t=97˚С

D) t=77˚С

Е) t=100˚С


 1. Велосипедші еңіске қарай 0,5м/с2 үдеумен қозғалып келеді. Егер велосипедшінің бастапқы жылдамдығы 6 м/с-қа тең болса, 0,1 мин өткенде оның жылдамдығы қандай болады?

А) =8м/c

В) =9м/c

С) =10м/c

D) =7,3м/c

Е) =7,7м/c


 1. Температурасы тұрақты, ал қысымы мен көлемі өзгеретін термодинамикалық процесс

А) адиабаталық

В) изохоралық

С) изотермалық

D) изобаралық

Е) дұрыс жауап жоқ


 1. Дененің еркін түсуі деп нені айтады?

А) Дененің қисық траектория бойымен қозғалысы.

В) Жылдамдықтың өзгеру шапшаңдығын сипаттайтын

физикалық шама.

С) Ортаның кедергісі болмаған кездегі денелердің түсуі.

D) Жылдамдықтың модулі тұрақты болып, тек оның бағыты

өзгеріп отыратын кездегі қозғалыс.

Е) Дененің жылдамдығы кез-келген бірдей уақыт

аралығында бірдей шамаға өзгеріп отыратын қозғалыс. 1. «Волга» автомобиль 2 сағатта 110 кДж жұмыс атқарса, оның қуаты неге тең?

А) 15 Вт

В) 10 Вт


С) 12 Вт

D) 17 Вт


Е) 20 Вт

 1. Цельсий шкаласында температураның өлшем бірлігі ретінде не алынады?

А) кг

В) ˚С


С) м

D) К


Е) Ом

 1. Мұзжарғыш кеме тәулігіне 200 г уран пайдаланады. Уранның тығыздығы 18,7 кг/м3. Оның көлемі қандай?

А) 0,001 м3

В) 0,021 м3

С) 0,003 м3

D) 0,007 м3

Е) 0,009 м3


 1. 200 кДж жұмыс 0,8 км жолда қандай күштің әрекетінен орындалады?

А) 200 Н

В) 250 Н


С) 270 Н

D) 280 Н


Е) 210 Н 1. Ток күшінің формуласы

А)

В)

С)

D)

Е)


 1. Жылдамдығы 18 км/сағ, 40 кН кедергі күшін жеңіп келген трактор двигателінің қуатын анықтаңдар?

А) 255 кВт

В) 250 кВт

С) 200 кВт

D) 285 кВт

Е) 315 кВт


 1. Жылу берілудің түрлері:

А) Механикалық жұмыс

В) Жылу өткізгіштік, конвекция, сәуле шығару

С) Қоршаған денелермен жылу алмасу, механикалық жұмыс істеу

D) Кинетикалық және потенциялдық энергия

Е) Механикалық энегрия, ішкі энергия


 1. Конвекция дегеніміз не?

А) Дененің немесе дене бөлшектерінің өзара әрекет энергиясы.

В) Бір зат молекулаларының басқа бір зат молекулаларының

аралығына ену құбылысы.

С) Екі дене жанасқанда жылу берілу жолымен энергияның қаттырақ

қыздырылған денеден азырақ қыздырылған денеге өту процесі.

D) Сұйықтың немесе газдың ағысы арқылы энергияның

тасымалдануы барысында жылу алмасу процесі.

Е) Ішкі энергияның дененің азырақ қыздырылған бөлігінен дененің

басқа азырақ қыздырылған бөлігіне тікелей байланыс арқылы

немесе аралық денелер арқылы берілуі. 1. 200 кДж жұмыс 0,8 км жолда қандай күштің әрекетінен орындалады?

А) 200 Н

В) 250 Н


С) 270 Н

D) 280 Н


Е) 210 Н

 1. Судың меншікті жылу сыйымдылығы қанша?

A) c=4000Дж/кг*˚С

В) c=5000Дж/кг*˚С

С) c=4200Дж/кг*˚С

D) c=2700Дж/кг*˚С

Е) c=2100Дж/кг*˚С


 1. Автомашинаның бензин құтысының сыйымдылығы 30л. Оған толтыра құйылған бензиннің массасын есептеңдер. Бензиннің тығыздығы 710 кг/м3

А) 21 кг

В) 21,1 кг

С) 21,3 кг

D) 24 кг


Е) 22 кг

 1. Бұрыштық жылдамдық дегеніміз не?,

А) Бір секунд ішіндегі айналым саны.

В) Жылдамдықтың өзгеру шапшаңдығын сипаттайтын

физикалық шама.

С) Нүктенің шеңбер бойымен бір айналым жасауға кеткен уақыты.

D) Дененің бұрылу бұрышының осы бұрылуға кеткен уақытқа

қатынасымен өлшенетін шама.

Е) Шеңбер бойымен бірқалыпты қозғалатын дененің үдеуі

шеңбердің кез-келген нүктесінде радиус бойымен оның центріне

қарай бағытталатын үдеу.


 1. Адам суда 9 м тереңдікке дейін жүзіп бара алады. Осы тереңдікте адамға әрекет ететін судың қысымын есептеңдер. Теңіз суының тығыздығы 1030 кг/м3

А) 92,1 кПа

В) 95 кПа

С) 92,7 кПа

D) 98 кПа

Е) 90 кПа


 1. Центрге тартқыш үдеудің формуласы қандай?

А)

В)

С)

D)

Е)


 1. Гидравликалық престің кіші поршенінің ауданы 100 см 2, оған 200 Н күш әрекет етеді. Ал үлкен поршень ауданы 200 см 2. Үлкен поршеньге әрекет ететін күштің шамасын есепте.

А) 5 кН

В) 3 кН


С) 2 кН

D) 4 кН


Е) 7 кН

5601 – нұсқа

 1. Физика сөзі грек тілінде қандай сөзді білдіреді?

А) аспан денелері

B) жұлдыздар

C) табиғат

D) Күн жүйесі

Е) планеталар


 1. Гелиоцентрлік жүйені кім ұсынған?

А) Птоломей

B) Коперник

C) Галилей

D) Ньютон

Е) Кеплер


 1. Физикада қандай түсінік болмайды?

А) жұмыс

B) қуат

C) энергия

D) күш


Е) икем

 1. “Асқын салмақ” деген не?

А) ауырлықтың өсуі

B) массаның өсуі

C) салмақтың өсуі

D) үдеудің өсуі

Е) барлығы дұрыс


 1. Төмендегі өрнектердің қайсысы қуаттың формуласын анықтайды:

А)

B)

C)

D)

Е)


 1. Массасы 30 кг шойын кесектің ауырлық күшін табыңдар?

А) 200 Н

В) 250 Н


С) 500 Н

D) 280 Н


Е) 210 Н

 1. Денелердің қозғалысын зерттейтін физиканың бөлімі.

А) Электродинамика

B) Динамика

C) Статистика

D) Кинематика

Е) Механика


 1. Үдеу қандай формуламен өрнектеледі?

А)

B)

C)

D)

Е)


 1. Автомашина 1500 м жолды 36 км/сағ жылдамдықпен жүріп өтті. Осы жолды жүруге кеткен уақытты анықтау керек.

А) 150 с

B) 15 с

C) 160 с

D) 120 с

Е) 12 с


 1. Бірқалыпты үдемелі қозғалыс дегеніміз не?

А) Дененің қисық траектория бойымен қозғалысы.

В) Жылдамдықтың өзгеру шапшаңдығын сипаттайтын физикалық

шама.

С) Ортаның кедергісі болмаған кездегі денелердің түсуі.D) Жылдамдықтың модулі тұрақты болып, тек оның бағыты өзгеріп

отыратын кездегі қозғалыс.

Е) Дененің жылдамдығы кез-келген бірдей уақыт аралығында бірдей

шамаға өзгеріп отыратын қозғалыс. 1. Сызықтық және бұрыштық жылдамдықтар арасында қандай қатынас бар?

А)

B)

C)

D)

Е)


 1. Салмағы 4 кг жәшікті 2,5 м биіктікке көтергенде істелген жұмыс неге тең?

А) 150 Дж

В) 100 Дж

С) 125 Дж

D) 170 Дж

Е) 200 Дж


 1. Шеңбер бойымен қозғалған дененің бұрыштық жылдамдығы қалай бағытталады?

А) Шеңбердің бір нүктесіне жүргізілген жанама бойымен бағытталады

В) Жоғары қарай бағытталады.

С) Шеңбер бойымен бағытталады.

D) Төмен қарай бағытталады.

Е) Бірқалыпты қозғалады


 1. Биіктігі 8 м ағаштан алма құлап түсті. Ол қанша уақытта жерге түседі? (Ауа кедергісі ескерілмейді)

А) t=2c

B) t=1,9c

C) t=3c

D) t=1,3cЕ) t=2,1c

 1. Үйкеліс күшінің формуласы:

А)

B)

C)

D)

Е)


 1. Денені үстел үстімен 1м қашықтыққа жылжытқанда істелетін жұмысты табыңдар. Күш 5Н.

А) 7 Дж

В) 17 Дж


С) 5Дж

D) 8 Дж


Е) 10 Дж

 1. 1 сағатта 18000 кДж жұмыс өндірген двигательдің қуатын анықтаңдар?

А) 2 кВт

В) 6 кВт


С) 7 кВт

D) 5 кВт


Е) 3 кВт

 1. Бір зат молекулаларының басқа бір зат молекулаларының аралығына ену құбылысы-

А) диффузия

B) дифракция

C) сәулелену

D) конвекция

Е) дұрыс жауап жоқ


 1. Жылу алмасусыз жүретін трмодинамикалық процесс

А) адиабаталық

B) изохоралық

С) изотермалық

D) изобаралық

Е) дұрыс жауап жоқ


 1. Тізбек бөлігіне арналған Ом заңы

А)

B)

C)

D)

Е)


 1. Айналу жиілігі дегеніміз не?

А) Бір секунд ішіндегі айналым саны.

В) Жылдамдықтың өзгеру шапшаңдығын сипаттайтын физикалық шама.

С) Нүктенің шеңбер бойымен бір айналым жасауға кеткен уақыты.

D) Жылдамдықтың модулі тұрақты болып, тек оның бағыты өзгеріп

отыратын кездегі қозғалыс.

Е) Дененің жылдамдығы кез-келген бірдей уақыт аралығында бірдей

шамаға өзгеріп отыратын қозғалыс.


 1. Мәрмәр тақтаның массасы 40,5 кг. Оны суда ұстап тұру үшін қандай күш салу керек?

А) 255 Н

В) 250 Н


С) 351 Н

D) 285 Н


Е) 315 Н

 1. Кинетикалық энергияның өлшем бірлігі қандай?

А) Па

B) Вт


C) Н

D) Дж


Е) басқа жауап

 1. Центрге тартқыш үдеуді басқаша қалай атайды?

А) Бірқалыпты қозғалыс

В) Нормаль үдеу

С) Жылдамдық

D) Қисықсызықты қозғалыс

Е) Айнымалы қозғалыс


 1. Бүкіләлемдік тартылыс тұрақтысы:

А) 4,47*10-11 Нм2/кг2

B) 4,57*10-11 Нм2/кг2

C) 5,47*10-11 Нм2/кг2

D) 5,57*10-11 Нм2/кг2Е) 6,67*10-11 Нм2/кг2
Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Алтын күз Атырау облысы Атырау қаласы Махамбет ауданы Алға орта мектебінің Шағын орталық топ
2018 -> Ысқақова Айнұр Жанболатовқызы, СҚО, Ақжар ауданы, Айсары ауылы, «Айсары негізгі мектебі»
2018 -> Ә. Кекілбаевтың «Шыңырау» әңгімесіндегі Еңсеп бейнесі
2018 -> Қуыршақты шомылдыру
2018 -> Жарманың өнімдерінің құрамында
2018 -> Мектеп: №46 жобб мектебі Мерзімі: 5. 01. 2018ж №7 Мұғалім Митанова г сынып «Г» Оқушылар саны 12 Тақырып
2018 -> Казахская академия спорта и туризма сборник научных статей
2018 -> Сабақ тақырыбы: «Дәнекерлеудің мәні қызметі және түрлері»


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет