А. А. Какимова Қазақ филологиясы кафедрасының отырысында талқыландыбет1/9
Дата11.05.2019
өлшемі1.74 Mb.
#143392
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті


«Бекітемін»

Факультет деканы

Шайекенов Ж.Ж.

_______________

« » ________200 ж.

Филология факультеті

Қазақ филологиясы кафедрасы
050117 - қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша

кредиттік оқу жүйесінде оқитын студенттерге арналған«Әдебиет теориясы»

(пәннің атауы)

ПӘНІНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


Курс ҮІ

Кредит саны - 1

Дәріс – 15 сағат

Практикалық сабақ – сағат

ОЖСӨЖ – 15 сағат

СӨЖ – 15 сағат

Емтихан – VІІІ семестрде

Барлығы – 45 сағат

Курс - ІІІ

Семестр - V

Кредит - 2

Дәріс - 15 сағ

Практикалық сабақтар - 15

ОЖСӨЖ - 30 сағ.

СӨЖ - 30 сағ.

Емтихан - 1

Барлығы - 90 сағ.

Орал 2009 ж.

«Әдебиет теориясы» пәнінен оқу-әдістемелік кешені 050117, 050205 мамандықтарына 2006 жылы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті дайындаған жоғарғы оқу орындарына арналған типтік бағдарлама негізінде құрастырылды.
Құрастырушы(лар): - филология ғылымдарының кандидаты, доцент – С.Ғ. Шарабасов

- оқытушы-магистр – А.А.Ақболатов


Келісілді: ОҮҰжОӘБ _________ __________________А.А.Какимова

Қазақ филологиясы кафедрасының отырысында талқыланды.
«____» ________________ 2009 ж. № _____ хаттама

Кафедра меңгерушісі:__________________ ______ф.ғ.к., А.Ы. Мамыров

(қолы) (аты-жөні)

Филология факультетінің № __ хаттама «____» ______________2009 ж.


Оқу-әдістемелік Кеңестің отырысында қарастырылды.

Факультеттің ОӘК төрайымы:_________________________ ___Г.Ж.Каримова
 1. Пәннің типтік оқу бағдарламасы Алматы қаласындағы Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің оқу-әдістемелік бірлестігінің кеңесі баспаға № 2 хаттама 21.02.2007ж ұсынған.
 1. Пән бойынша оқыту бағдарламасы – SYLLABUS


Шарабасов Серікқали Ғабдешұлы – Қазақ филологиясы кафедрасының доценті, филология ғылымдарының кандидаты.

Ақболатов Айдарбек Ахметұлы – Қазақ филологиясы кафедрасының оқытушы-магистр
Қазақ филологиясы кафедрасы №1 ғимараттың

4-қабаты, 409-бөлмесінде орналасқан.


«Әдебиет теориясы» пәні

Сабақ кестесі:

Оқу тоқсаны 15 оқу аптасынан және 2 сынақ аптасынан тұрады.Аптасына 1 кредит-сағат жоспарланады, оның әрбір кредит-сағат саны бір байланыс сағатынан (дәріс,практика) және оқытушының басқарумен жүретін студенттердің өзіндік жұмысынан (ОЖСӨЖ, СӨЖ)
Сабақ

тар


Өткі

зілу уақыты

Сабақ

тар

Өткі

зілу уақыты

Сабақ

тар

Өткі

зілу уақыты

Сабақ

тар

Өткі

зілу уақыты

Байланыс сағаты 1

Дәріс 1


50 мин

Практикалық сабақ 1 сағат

50 мин

ОЖСӨЖ

1 сағат


50 мин

СӨЖ

1 сағат


50+50 мин


Оқу жоспарынан көшірме:


Курс

Семестр

Кредит

саны


Дәріс

Семинар

ОЖСӨЖ

СӨЖ

Барлы

ғы


Бақылау түрі

ІІІ

V

2

15

15

30

30

90 сағ.

емтихан


1.3. «Әдебиет теориясы» пәні – жоғары оқу орындарында филология мамандықтарына оқытылып жүрген негізгі пән. «Әдебиет теориясы» III курста оқытылады.Бұл уақытқа дейін дәріс тыңдаушылар фольклор, көне дәуірден бүгінге дейінгі әдебиет тарихы, дүние жүзі әдебиеті мен мәдениеті, философия, әдептану, психология, саясаттану, мәдениеттану, әлем тарихы, тіл білімінің барлық салаларынан мол хабардар болады. Оның үстіне шәкірттер «Әдебиеттану ғылымының негіздерін» өту кезеңінде «Әдебиет теориясы» оқулықтарын пайдаланады.Қазақ тіліндегі А. Байтұрсынов, Қ.Жұмалиев, З.Қабдолов еңбектерімен егжей-тегжейлі танысу мүмкіндігі айрықша. Сондықтан жоғары курста әдебиет теориясын эстетика мәселелерінің аясында пайымдау қажеттігі туады.Студенттер бастапқыда алған білімдерінің негізгі қағидаларын еске түсіріп қана қоймай, мейлінше терең жаңғыртады, әрі бұрын белгілі бір дайындықсыз тыңдаған теориялық заңдылықтарды есейген көңіл, таныммен топшылауға ұмтылмақ. «Әдебиет теориясының» «Әдебиеттануға кіріспені» қайталау емес екенін түсіну қажет әрі соны мәселелер көтеріп, талдау, жаңа ғылыми аспектілерге бару, тың ой, тұжырымдар ұсыну, дәріс мазмұнын ұтымды мысал, пайымдау, дәйекті тұғырнамалармен толықтыру, тыңдаушыларды еліту, жалықтырмау ұстаздар үшін үлкен міндет екенін де ескеру лазым.

Пәннің мақсаты: Курсты өту барысында әдебиет теориясы ауқымындағы поэтика, стиль, жанр тәрізді негізгі мәселелермен шектелмей, әдебиеттанудың өзге салалары: әдебиет тарихын зерттеу аялары мен жолдары, историография, библиография пәндерінің мән, сыры, текстология мен әдебиет сынының теориялық, практикалық ерекшеліктерін ашып беру.

Пәнді оқыту міндетттері: «Әдебиет теориясы» бұрын өтілетін «Әдебиеттануға кіріспе» пәнінде қысқаша баяндалып кететін ұғымдар мен категорияларды эстетика қағидаларымен тамырлас алып, жан-жақты терең қамтуға тиіс. Әдебиет туралы теориялық ой-пікірлердің қалыптасу кезеңдерін қазіргі дәуірге дейінгі аралықта мейлінше толымды жүйелеп, саралау қажет. Дәрістерде әлемдік эстетика тұғырнамалары, әдеби тәжірибелер ұлттық әдебиеттану, көркемдік өнер мысалдарымен өзара ұшатыстырыла негізделмек.

«Әдебиет теориясы» пәнін игеру үшін қажетті пәндер:

«Қазақ халық ауыз әдебиеті», «Қазақ әдебиетінің тарихы», «Көне дәуірдегі әдебиет», «Шет ел әдебиетінің тарихы», «Орыс әдебиетінің тарихы», «Тіл біліміне кіріспе», «Қазақ тілі», «Әдебиеттануға кіріспе».Аралас пәндермен байланыс:

Әдебиет теориясының мәдениеттану, өнертану, көркем публицистика жанрлары мен теориясы тәрізді аралық пәндерге ұқсас әрі олардан ерекше қасиеттері мол. Өнертану және публицистика теориясына зерттеу әдістемесі тұрғысынан жақын, ал мәдениеттануда ауқымы кең болғанымен, көркем қарастырылмайды. Жазушы еңбегі пәнінде ең алдымен шығармашылық лаборатория сырларын зерттейді. Әдебиет теориясы бұл мәселені түгел қамтымайды.Пән мазмұнына негізделген білімі және оны пайдалану машығы мен бейімділігі.

Пәнді оқыту барысында студент әдебиет теориясын және эстетика заңдылықтарын тарихи және құрамдық тұрғыдан толымды түрде меңгеріп шығады. Жинақталған білімдер жүйесін әдебиет сабақтарын оқытушылық тәжірибеде өту кезеңдерінде ұтымдылықпен пайдалана алады. Ғылыми зерттеу жүргізу мезеттерінде әдебиет теориясының барша қағидалары мен ұстанымдарына сай қорытуға бейімделеді.


Пән мазмұны: Әлем әдебиетінің қалыптасу тарихы, кезеңдері туралы, антикалық әдебиеті жөнінде, Батыс Еуропа, Орта Азия елдерінің әдебиетімен таныстыру.
Оқыту әдістемесі:

Оқыту негізінен негізгі оқу материалдарын түсіндіретін және тәжірибелік дағдыларды қалыптастыратын практикалық сабақтар түрінде өтеді. Студенттердің білімін тексеру ауызша және жазбаша жаттығулар, тест жұмыстары және жеке семестрлік тапсырмалар мен үй жұмыстарын тексеру ретінде болады. Студенттердің білім кемшіліктерін жою үшін алдын-ала белгіленген кесте бойынша әр апта сайын кеңестер жүргізіледі. Пәнді меңгеру нәтижесінде: студенттер қазақ әдебиеттану ғылымының қазіргі таңдағы өзекті проблемалары мен зерттеу арналарынан толық мағлұмат алады. Әдебиет тарихы, әдебиет теориясы, әдебиет сынының өзара бірлікте екендігін қарастырады. Поэтика мәселесінің қыр-сырымен тереңірек танысып, болашақ өздерінің зерттеу еңбектеріне теориялық-практикалық мә»ліметтер жинақтайды.


Пререквизиттер:
Постреквизиттер:
Курс саясаты және іс-жосығы (процедурасы)
Студенттерге қойылатын талаптар:

Курсты бағалау бүкіл семестрді қамтиды, сондықтан студент барлық сабақ түрлерінде беделді түрде қатысуы керек. Максимальды балды студент қойған сұраққа нақты, дұрыс жауап берсе, жұмыстарын мұқият, толық жағдайда жауап берсе, ғана алады.Сабаққа қатысуы: студент сабаққа міндетті түрде қатысуы керек. Жіберген сабақты міндетті түрде қайта өтеді.

Аудиториядағы жағдайы: сабаққа беделді қатысуы, сабаққа кешікпеуі керек. Ұялы телефонды айырып қоюы керек.

Үй тапсырмасы: берілген тапсырманы өз уақытында тапсыру керек. Сабақ кестесін бұзған кезде, себепсіз жағдай болса, қабылданбайды.

Жеке тапсырма: семестр бойы жеке жұмыстарды орындауы керек. Студент оны орындаған кезде ғана есептелінеді. Студент қате жазған болса, студентке қайтарылып, дұрыстап қайта тапсыруы керек. Бұл тапсырмалар бөлек-бөлек бағаланады, қорытынды баға әсер етеді.

Бақылау жұмысы: бақылау жұмысы сабақ уақытында орындалады, сабақ аяғында тапсыруы керек. Сабақтан кейін қабылданбайды және бағаланбайды.


 1. Пән бойынша оқыту бағдарламасы – SYLLABUS


2.1. Сабақ мазмұны мен кестесі
1-апта.

1- дәріс.Тақырыбы: Әдебиет теориясының пән ретіндегі болмыс, табиғаты.

Дәріс мазмұны:

1. Әдебиет теориясының пән ретіндегі болмыс табиғаты. Зерттеуге тиіс ғылыми аялар мен проблемалар. Әдебиет теориясы қағидаларың басқа әдебиеттану ғылымдарының нақты зерттеу жұмыстарына әдіснамалық тұрғыдан жетекшілігі.Фольклортану мен әдебиеттану арасындағы ортақ әдістемелер мен дара ұстанымдар.

2. Әдебиет теориясының эстетикамен тығыз байланысы. Әдебиет пен өнер-өмір шындығын тану, игеру жемісі, сұлулық пен әсемдік мұраттарын орнықтырушы. Әдебиет теориясы қарастыратын нысананың молдығы мен кеңдігі, ғылыми зерттеу тәсілдерінің жан-жақтылығы.

Әдебиеттер:


 1. Байтұрсынов А. “Әдебиет танытқыш”. Алматы, Атамұра. 2003.

 2. Жұмалиев Қ. Әдебиет теориясы. “Мектеп” баспасы. А., 1969.

 3. Қабдолов З. Сөз өнері . Алматы. “Санат”, 2002.

 4. Елеукенов Ш. Әдебиет жєне ұлт тағдыры. Санат. 2002.

 5. Мақпыров С. Әдебиеттануға кіріспе ( хрестоматия) А., 1991.

 6. Әдебиеттану терминдерінің сөздігі. А. 1996. (құр. Ахметов З.)

 7. Литературный энциклопедический словарь. М., 1987.

 8. Нұрғали Р. Сөз өнерінің эстетикасы. Шығармалар жинағы II том. А. 2007.

 9. Хализев В. Теория литературы. М. 1999.

 10. Фесенко Э.Я. Теория литературы. М. 2008.

1 ОЖСӨЖ мазмұны:

А.Байтұрсыновтың сөз өнері туралы тұжырымдары. Зерттеу еңбектегі әдебиеттанудың ғылыми-теориялық бастауын жасап, басты-басты атаулар мен ұтымдардың терминдік негізін ғылыми жүйеге түсірудегі ізденістері. Жалпы әдебиет, ауыз әдебиеті мен жазба әдебиет туралы ой-пікірлерінің ғылыми жүйелілігі. Жазба әдеби тіл, қазақөлең өрнегі, осыған қатысты атаулар мен терминдерді қалыптастырудағы ғылыми ізденістерінің бағалылығы.Әдебиеттер:

1. Байтұрсынов А. “Әдебиет танытқыш”. Алматы, Атамұра. 2003. 1. Жұмалиев Қ. Әдебиет теориясы. “Мектеп” баспасы. А., 1969.

 2. Қабдолов З. Сөз өнері . Алматы. “Санат”, 2002.

 3. Елеукенов Ш. Әдебиет жєне ұлт тағдыры. Санат. 2002.

 4. Мақпыров С. Әдебиеттануға кіріспе ( хрестоматия) А., 1991.

 5. Әдебиеттану терминдерінің сөздігі. А. 1996. (құр. Ахметов З.)

 6. Литературный энциклопедический словарь. М., 1987.

 7. Нұрғали Р. Сөз өнерінің эстетикасы. Шығармалар жинағы II том. А. 2007.

 8. Хализев В. Теория литературы. М. 1999.

 9. Фесенко Э.Я. Теория литературы. М. 2008.

1 СӨЖ мазмұны:

Алғашқы әдеби-эстетикалық ой-толғамдар. Эстетика туралы ұғымдар.

Әдебиеттер:


 1. Байтұрсынов А. Әдебиет танытқыш. Шығармалары. А. 1989.

 2. Мұра. Жазушы. А. 1990.

 3. Серікќалиев З. Ақ жол. Алматы, 1990.

 4. Жұмалиев Қ. Әдебиет теориясы. “Мектеп” баспасы. А., 1969.

 5. Ќабдолов З. Сөз өнері . Алматы. “Санат”, 2002.

 6. Мақпыров С. Әдебиеттануға кіріспе ( хрестоматия) А., 1991.

 7. Әдебиеттану терминдерінің сөздігі. А., 1996.(құр. Ахметов З.)

 8. Литературный энциклопедический словарь. М., 1987.

 9. Борев Ю. Эстетика. М. 1988.

 10. Античные мыслители об искусстве. М. 1957.

 11. Гегель Г. Эстетика. В 4 т. М. 1968.

 12. Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики. М. 1975.

 13. Поспелов Г. Теория литературы. М. 1978.

 14. Потебня А. Эстетика и поэтика. М. 1976.

 15. Уэллек Р. И Уоррен О. Теория литературы. М. 1978.

1 практикалық сабақ.Тақырыбы: Әдебиет теориясы пәнінің ерекшелігі.

Практикалық сабақ мазмұны:

1. Әдебиет теориясының зерттеу аялары мен проблемалары.

2. Әдебиет теориясы және фольклортану.

3. Әдебиет теориясы және эстетика.

Әдебиеттер:

1. Байтұрсынов А. Әдебиет танытқыш.Атамұра. Жазушы. А., 1990. 1. Серікқалиев З. Ақ жол. Алматы, 1990.

 2. Жұмалиев Қ. Әдебиет теориясы. “Мектеп” баспасы. А., 1969ж.

 3. Қабдолов З. Сөз өнері . Алматы. “Санат”, 2002.

 4. Елеукенов.Әдебиет жєне ұлт тағдыры. Санат. 2002.

 5. Мақпыров С. Әдебиеттануға кіріспе ( хрестоматия) А., 1991.

 6. Әдебиеттану терминдерінің сөздігі. А., 1996.(құр. Ахметов З.)

 7. Л Нұрғали Р. Сөз өнерінің эстетикасы. Шығармалар жинағы II том. А. 2007.

 8. Литературный энциклопедический словарь. М., 1987.

 9. Борев Ю. Эстетика. М. 1988.

 10. Потебня А. Эстетика и поэтика. М. 1976.

2 дәрісТақырыбы: Эстетикалық ойдың даму кезеңдері.Ерте кезеңі.

Дәріс мазмұны: Әдебиет теориясы мен эстетикасының ерте кезеңі. Әдебиет теориясы жайлы алғашқы ұғымдар. Көне үнді, шумер, елдерінің мәдени ескерткіштері. Антикалық дәуір эстетикасындағы екі бағдар. Соңғы классика дәуірі және Аристотель.

Әдебиеттер:

 1. Байтұрсынов А. Әдебиет танытқыш. Шығармалары. А. 1989.

 2. Мұра. Жазушы. А. 1990.

 3. Серікќалиев З. Ақ жол. Алматы, 1990.

 4. Жұмалиев Қ. Әдебиет теориясы. “Мектеп” баспасы. А., 1969.

 5. Ќабдолов З. Сөз өнері . Алматы. “Санат”, 2002.

 6. Мақпыров С. Әдебиеттануға кіріспе ( хрестоматия) А., 1991.

 7. Әдебиеттану терминдерінің сөздігі. А., 1996.(құр. Ахметов З.)

 8. Литературный энциклопедический словарь. М., 1987.

 9. Борев Ю. Эстетика. М. 1988.

 10. Античные мыслители об искусстве. М. 1957.

 11. Гегель Г. Эстетика. В 4 т. М. 1968.

 12. Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики. М. 1975.

 13. Поспелов Г. Теория литературы. М. 1978.

 14. Потебня А. Эстетика и поэтика. М. 1976.

 15. Уэллек Р. И Уоррен О. Теория литературы. М. 1978.

ОЖСӨЖ мазмұны: «Махабхарата», «Ригведа», «Рамаяна» эпостарындағы сұлулыққа қатысты сезім, пайымдар, өлең түзу ережелері.

СӨЖ мазмұны: «Гильгамеш» жырындағы ерлік пен доста, махаббат идеялары.
3 кредит сағат.

1 практикалық сабақ.Тақырыбы: Әдебиет теориясы пәнінің ерекшелігі.

Практикалық сабақ мазмұны: 1. Әдебиет теориясының зерттеу аялары мен проблемалары. 2. Әдебиет теориясы және фольклортану. 3. Әдебиет теориясы және эстетика.

Әдебиеттер:

 1. Байтұрсынов А. Әдебиет танытқыш. Шығармалары. А. 1989.

 2. Мұра. Жазушы. А. 1990.

 3. Серікќалиев З. Ақ жол. Алматы, 1990.

 4. Жұмалиев Қ. Әдебиет теориясы. “Мектеп” баспасы. А., 1969.

 5. Ќабдолов З. Сөз өнері . Алматы. “Санат”, 2002.

 6. Мақпыров С. Әдебиеттануға кіріспе ( хрестоматия) А., 1991.

 7. Әдебиеттану терминдерінің сөздігі. А., 1996.(құр. Ахметов З.)

 8. Литературный энциклопедический словарь. М., 1987.

 9. Борев Ю. Эстетика. М. 1988.

 10. Античные мыслители об искусстве. М. 1957.

 11. Гегель Г. Эстетика. В 4 т. М. 1968.

 12. Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики. М. 1975.

 13. Поспелов Г. Теория литературы. М. 1978.

 14. Потебня А. Эстетика и поэтика. М. 1976.

 15. Уэллек Р. И Уоррен О. Теория литературы. М. 1978.

ОЖСӨЖ мазмұны: Әдебиет теориясы және фольклортану.

СӨЖ мазмұны: Әдебиет теориясы және эстетика.

Әдебиеттер:

 1. Байтұрсынов А. Әдебиет танытқыш. Шығармалары. А. 1989.

 2. Мұра. Жазушы. А. 1990.

 3. Серікќалиев З. Ақ жол. Алматы, 1990.

 4. Жұмалиев Қ. Әдебиет теориясы. “Мектеп” баспасы. А., 1969.

 5. Ќабдолов З. Сөз өнері . Алматы. “Санат”, 2002.

 6. Мақпыров С. Әдебиеттануға кіріспе ( хрестоматия) А., 1991.

 7. Әдебиеттану терминдерінің сөздігі. А., 1996.(құр. Ахметов З.)

 8. Литературный энциклопедический словарь. М., 1987.

 9. Борев Ю. Эстетика. М. 1988.

 10. Античные мыслители об искусстве. М. 1957.

 11. Гегель Г. Эстетика. В 4 т. М. 1968.

 12. Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики. М. 1975.

 13. Поспелов Г. Теория литературы. М. 1978.

 14. Потебня А. Эстетика и поэтика. М. 1976.

 15. Уэллек Р. И Уоррен О. Теория литературы. М. 1978.


2 апта

1 кредит салат

1 дәріс.Тақырыбы: Орта ғасыр және байта өрлеу дәуірінің эстетикасы.

Дәріс мазмұны: Орта ғасыр эстетикасындағы дәни, құдайшылық сарындардың жетекші сипат Алу. Ерте орта ғасырда өмір сүрген Аврелий Августиннің (б.з.б. 354-430 ж.ж) абсолююті сұлулық туралы пікірлері. Кейінгі орта ғасыр эстетикасының өкілі – Фома Аквинский. Ұллтық эстетиканың қайнар бұлағы.

Әдебиеттер:

1. Байтұрсынов А. “Әдебиет танытқыш”. Алматы, Атамұра. 2003. 1. Жұмалиев Қ. Әдебиет теориясы. “Мектеп” баспасы. А., 1969.

 2. Қабдолов З. Сөз өнері . Алматы. “Санат”, 2002.

 3. Елеукенов Ш. Әдебиет жєне ұлт тағдыры. Санат. 2002.

 4. Мақпыров С. Әдебиеттануға кіріспе ( хрестоматия) А., 1991.

 5. Әдебиеттану терминдерінің сөздігі. А. 1996. (құр. Ахметов З.)

 6. Литературный энциклопедический словарь. М., 1987.

 7. Нұрғали Р. Сөз өнерінің эстетикасы. Шығармалар жинағы II том. А. 2007.

 8. Хализев В. Теория литературы. М. 1999.

 9. Фесенко Э.Я. Теория литературы. М. 2008.

ОЖСӨЖ мазмұны: Ж.Баласағұнның «Құтадғу біліг», А.яссауидің «Диуани хикматында» ұшырасатын жалпыадамдық асқақ сезім, әсем ой, биік әсер көріністері.

СӨЖ мазмұны: Әбунасыр әл-Фарабидің өнер салалырының теориясына қосқан үлесі.

Әдебиеттер:  1. А.Байтұрсынов. Әдебиет танытқыш.Атамұра. Жазушы. А., 1990

  2. З.Серікќалиев, Аќ жол. Алматы, 1990 жыл

  3. Ќ.Жұмалиев. Әдебиет теориясы. “Мектеп” баспасы. А., 1969 жыл

  4. З.Ќабдолов. Сөз өнері . Алматы. “Санат”, 2002 жыл

  5. Ш. Елеукенов.Әдебиет жєне ұлт тағдыры. Санат. 2002 жыл

  6. Мақпыров С. Әдебиеттануға кіріспе ( хрестоматия) А., 1991 жыл

  7. Әдебиеттану терминдерінің сөздігі. А., 1966 жыл

  8. Литературный энциклопедический словарь. М., 1987 жыл

2 кредит сағат.

2 дәріс сабақ.Тақырыбы: Әдебиет теориясның ғылым ретінде қалыптасуы.

Дәріс мазмұны:

Әдебиет теориясның ғылым ретінде қалыптасуы. Классицизм эстетикасының көне дәуір және қайта өрлеу кезеңінің эстетикасымен байланысы. Көркем шығармаға тұрақты шарттар ұсыну. Үш бірлік туралы ереже. Әдемілік ұғымына уақыттан тыс мағына арту. Дидро мен Лессинг арқылы әдеби-көркем сынның өріс алуы. ХҮІІІ ғасыр - әдебиет теориясының негізі қалану кезеңі.Әдебиеттер:

 1. А.Байтұрсынов. Әдебиет танытқыш.Атамұра. Жазушы. А., 1990

 2. З.Серікқалиев, Ақ жол. Алматы, 1990 жыл

 3. Қ.Жұмалиев. Әдебиет теориясы. “Мектеп” баспасы. А., 1969 жыл

 4. З.Қабдолов. Сөз өнері . Алматы. “Санат”, 2002 жыл

 5. Ш. Елеукенов.Әдебиет жєне ұлт тағдыры. Санат. 2002 жыл

 6. Мақпыров С. Әдебиеттануға кіріспе ( хрестоматия) А., 1991 жыл

 7. Әдебиеттану терминдерінің сөздігі. А., 1966 жыл

 8. Литературный энциклопедический словарь. М., 1987 жыл

ОЖСӨЖ мазмұны: Аристотель – Поэзия өнері туралы. /

СӨЖ мазмұны: Әбунасыр Әл Фараби - Өлең өнерінің қағидалары туралы трактат. /

Әдебиеттер:

 1. А.Байтұрсынов. Әдебиет танытқыш.Атамұра. Жазушы. А., 1990

 2. З.Серікқалиев, Ақ жол. Алматы, 1990 жыл

 3. Қ.Жұмалиев. Әдебиет теориясы. “Мектеп” баспасы. А., 1969 жыл

 4. З.Қабдолов. Сөз өнері . Алматы. “Санат”, 2002 жыл

 5. Ш. Елеукенов.Әдебиет жєне ұлт тағдыры. Санат. 2002 жыл

 6. Мақпыров С. Әдебиеттануға кіріспе ( хрестоматия) А., 1991 жыл

 7. Әдебиеттану терминдерінің сөздігі. А., 1966 жыл

 8. Литературный энциклопедический словарь. М., 1987 жыл

 9. Нұрғали Рымғали. Әдебиет еториясы. Нұсқалық. – Фолиант, 2003. – 344 бет.

3 кредит сағат.

2 практикалық сабақ.Тақырыбы: Әдебиет теориясының пәнаралық байланысы.

Практикалық сабақ мазмұны:

1. Әдебиеттану ғылымының салалары.

2. Әдебиет теориясы және мәдениеттану.

3. Әдебиет теориясы және тарих.Әдебиеттер:

 1. А.Байтұрсынов. Әдебиет танытқыш.Атамұра. Жазушы. А., 1990

 2. З.Серікқалиев, Ақ жол. Алматы, 1990 жыл

 3. Қ.Жұмалиев. Әдебиет теориясы. “Мектеп” баспасы. А., 1969 жыл

 4. З.Қабдолов. Сөз өнері . Алматы. “Санат”, 2002 жыл

 5. Ш. Елеукенов.Әдебиет жєне ұлт тағдыры. Санат. 2002 жыл

 6. Мақпыров С. Әдебиеттануға кіріспе ( хрестоматия) А., 1991 жыл

 7. Әдебиеттану терминдерінің сөздігі. А., 1966 жыл

 8. Литературный энциклопедический словарь. М., 1987 жыл

 9. Нұрғали Рымғали. Әдебиет еториясы. Нұсқалық. – Фолиант, 2003. – 344 бет.

ОЖСӨЖ мазмұны: Әдебиеттану ғылымының салалары.

СӨЖ мазмұны: Әдебиет теориясы және тарих.

Әдебиеттер:

 1. А.Байтұрсынов. Әдебиет танытқыш.Атамұра. Жазушы. А., 1990

 2. З.Серікқалиев, Ақ жол. Алматы, 1990 жыл

 3. Қ.Жұмалиев. Әдебиет теориясы. “Мектеп” баспасы. А., 1969 жыл

 4. З.Қабдолов. Сөз өнері . Алматы. “Санат”, 2002 жыл

 5. Ш. Елеукенов.Әдебиет жєне ұлт тағдыры. Санат. 2002 жыл

 6. Мақпыров С. Әдебиеттануға кіріспе ( хрестоматия) А., 1991 жыл

 7. Әдебиеттану терминдерінің сөздігі. А., 1966 жыл

 8. Литературный энциклопедический словарь. М., 1987 жыл

 9. Нұрғали Рымғали. Әдебиет еториясы. Нұсқалық. – Фолиант, 2003. – 344 бет.


Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Халыќаралыќ экономика курсы бойынша баѓдарлама
dmdocuments -> Бқму-да оқу үрдісінде ақпараттық және білім беру технологияларын пайдалану
dmdocuments -> Орта ғасырлардағы Қазақстан тарихы
dmdocuments -> Барлығы – 180 сағат
dmdocuments -> Барлығы – 135 сағат
dmdocuments -> Жаратылыстану-математика факультеті деканы
dmdocuments -> Семинар 30 сағат Оқытушының жетекшілігімен студенттің өзіндік жұмысы (ожсөЖ) 60 сағат СӨЖ 60 сағат
dmdocuments -> Тақырып: Ауыл шаруашылығы тарихы
dmdocuments -> Бастапқы әскери мамандығы бойынша Оқу әдестімілік комплекстік пәні бойынша арналған Атыс дайындығы
dmdocuments -> Бастапқы әскери мамандығы бойынша Оқу әдестімілік комплекстік пәні бойынша арналған Атыс дайындығы


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет