Аааааа ақпарат, ұйымдастыру, жоспарлау, реттеу және бақылауДата08.05.2018
өлшемі165.14 Kb.
#27646

" Қарсы тексеру " бұл : Тексеруді екі тексеруші жүргізеді

АААААА

Ақпарат, ұйымдастыру, жоспарлау, реттеу және бақылау: қаржыны басқарудың элементтері

Алдына ала бақылаудың мінездемесі қандай: Қаржылық операциялар істелгенге дейін(қорларды жасау, бөлу, пайдалану

Алтын девизді валюталық жүйе қай жылы қай жерде қабылданды: 1922 жылы Генуэзде

Аталған кеден ережелерін бұзушылықтың қайсысы сотпен қаралады: декларанттың мәлімдеу тәртібін бұзуы

Аталғандардың ішінде қайсысы ҚР-ғы салықтарға жатпайды: Бойдаққа салық

Аталғандардың қайсысы кеден бақылау нысанасына жатпайды: Іс қозғау

Аудиторлық бақылаудың негізгі қағидаттары: Тәуелсіздік, объективтілік, кәсіби біліктілік, құпиялылық

ӘӘӘӘӘӘ

Әлемдік валюталық жүйе ақшаның қай функциясына базаланады: дүниежүзілік ақша

ББББББ

Баға жылына 100 пайыздан артық өскендегі инфляцияның түрін анықтаңдыр: Әcipe инфляция (шектен тыс инфляция)

Бақылау бағдарламасында не көрсетіледі: Объект, мерзім, мақсат және зерттеу пәні

Бақылау жүргізгенде мына принциптерін сақтау қажет: Объектівтілік, адалдық

Бақылау кезінде алған құжаттарды тексеру барысында олардың нәтижелері бойынша толтырылатын құжат: Акт

Бақылау нәтижесін бухгалтерлік және банктік құжаттармен растау бұл мемлкеттік қаржылық бақылаудың қай қағидасын сипаттайды: анықтылығы қағидаты

Бақылау нәтижесін жариялау бұл мемлкеттік қаржылық бақылаудың қай қағидасын сипаттайды: жариялылығы қағидаты

Бақылау объектісіне қатысты ақпарат алу қажеттілігі туындағанда қолданылатын бақылаудың түрі: үстеме бақылау

Бақылау объектісінің нақты кезеңдегі қызметін жаппай әдіспен тексеру және бағалау – бұл қай бақылаудың түрі: кешенді бақылау

Бақылау объектісінің нақты кезеңдегі қызметін жекелеген мәселелері бойынша жаппай әдіспен тексеру және бағалау – бұл қай бақылаудың түрі: тақырыптық бақылау

Бақылау стандарттарының түрлерін атаңыз: Жалпы, жұмыс, есеп беру, басқару және бақылау сапалылығы стандарттары

Бақылау стандартының мақсаты:Бақылауды жүргізуде негізгі шарттар мен қағидаттарды қолдану

Бақылау шараларының жоспары қанша құқықтық бөлімшелерден тұрады:  3

Бақылау-кассалық машиналарын қандай жағдайларда міндетті түрде қолдану көзделген:Халықпен есептескенде, заңды тұлғалармен есептескенде

Бір валютаның паритетінің екінші валюта паритетіне қатысты төмендеуі, бұл: девальвация

Бюджет тапшылығын қаржыландыру: қарыз алу және бюджет қаражатының бос қалдықтарын пайдалану

Бюджет тапшылығының пайда болуының негізгі себептері: қоғамдық өндірістің құлдырауы, мемлекеттің бюджетті теңгеру қабілетсіздігі, ақша жүйесінің әлсіреуі

Бюджеттік қаржыландырудың нысандарын бөліп көрсетіңдер: демеуқаржы (дотация), субвенциялар, субсидиялар

Бюждеттiк бағдарлама - ол: мемлекеттік басқару функцияларын, республиканы немесе өңірді дамытудың стратегиялық, орта мерзімді бағдарламалары мен жоспарларын іске асыру үшін қабылданған, бюджет қаражатымен қамтамасыз етілетін міндеттер

ВВВВВВ

Валюта бағамы; ақшалай капиталдың пайыздық мөлшерлемелері, халықаралық төлем құралдары мен бағалы қағаздардың бағамы, валюталық тәуекелдерден сақтандыру – бұл:валюталық-қаржылық реттеудің әдістері

Валюталық жүйе қалай бөлінеді: ұлттық, аймақтық (халықаралық), әлемдік

Валюталық бағам; ақша капиталының пайыздқ мөлшерлемелері; халықаралық төлем құралдары мен бағалы қағаздардың бағамы; валюталық тәуекелдерден сақтандыру – бұл:Валюталық-қаржылық реттеудің әдістері

Валюталық курс деген не: Басқа елдің ақша бірлігінде айқындалған, берілген елдің ақша бірлігінің бағасы

Валюталық құндылықтарға меншік құқығының және өзге де құқықтардың көшуіне, сондай-ақ валюталық құндылықтарды төлем қаражаты ретінде пайлалануға байланысты операциялар, бұл: валюталық операциялар

Валюталық реттеудің мақсаты: тұрақты экономикалық өсуге қол жеткізу және экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі мемлекет саясатына жәрдемдесу

Валюталық реттеудің міндеттері: аталғандардың барлығы

ДДДДДД

Декларанттың кедендік ресімдеу жүргізу тәртібін бұзғандығы үшін қандай жаза қолданылады:біліктілік аттестатының күшін тоқтату

ЕЕЕЕЕЕ

Елдегі қолданыстағы кедендік баждардың жүйеленілген құрамы: Кедендік тариф

Ең бірінші валюталық жүйе қай жылы қай жерде қабылданды: 1867 жылы Парижде

Есеп берудің мазмұны қандай принциптерге сай болуы қажет:Толықтығы,обьективтілігі,нақтылығы, қысқалылығы

Ескертпенің (уведомление) қандай түрі салық қызметі органдарымен қабылданбайды: қылмыстық жауапқа тарту

ЖЖЖЖЖ

Жалпы стандарт неге сәйкес жүргізіледі: Бақылау органдары мен оның қызметкерлерінің біріңғай талаптарына сәйкес

Жалпы стандарттар қандай талаптар немесе принциптердің негізінде жүргізіледі:тәуелсіздігі, біліктілігі, жариялылығы

Жалпы стандарттарда қолданылатын принциптер: тәуелсіздігі, біліктілігі, жариялылығы

Жеке тексеру дегеніміз: кеден бақылауының нысаны

Жоспардан тыс бақылау шаралары қай кезде пайда болады: Жоспарда жоқ бақылау шаралары

Жүйелік, жаппайлылық, әмбебаптылық, әрекеттілік, іске асатындық, жариялылық, преентивтілік, алдын алушылық, тәуелсіздік, алалмаушылық –бұл: қаржылық бақылаудың қағидаттары

Жұмыс стандарттарына нелер жатады: Жоспарлау, қадағалау, дәлелдеу, құжаттау

ЗЗЗЗЗЗЗ

Заң негізіне сәйкес сыртқы бақылаудың қанша бөлімшелері бар:  5

Заңды тұлғалар мемлекеттік тіркеуге тұру үшін және СТН алу үшін салық органына мына күндер ішінде хабарласу керек: Он жұмыс күні

Заңнамада салық берешегін өтеу тәртібі көрсетілген. Ең алдымен не өтеледі:Айыппұлдар сомасы

Заттық нысаны бойынша валюталар қалай жіктеледі: қолма-қол, қолма-қолсыз

І І І І І І

Ішкі бақылауды кімдер жүзеге асырады: жариялылығы қағидаты

КККККК

Кадастрлық; салық декларациясы бойынша; табысты алу көзінен ұстап қалу; патенттік негізді – бұл: Салық салудың әдістері

Камералдық бақылауға қандай түсініктеме берер едіңіз: объектінің тіркелген жері бойынша жүргізілетін бақылау

Кеден аясында жасалған әкімшілік теріс қылық құрамы: обьект, субьект, обьективтік жағы,субьективтік жағы

Кеден бажының төлемеген үшін не өндіріледі: пеня (өсім)

Кеден бақылауы аймағында кәсіпкерлік қызметімен рұқсатсыз айналысу: кеден режимін бұзу

Кеден бақылауы аймағының режимін бұзу дегеніміз: кеден аймағында рұқсатсыз кәсіпкерлікті жүзеге асыру

Кеден бақылауы аймағының режимін бұзудың субъективтік жағдайы: Қасақана

Кеден бақылауы дегеніміз не: Кеден заңдарын сақтау, орындауға байланысты шаралар жиынтығы

Кеден ережелерін бұзғаны үшін қолданылатын әкімшілік шаралар: ескерту, лицензиядан айыру

Кеден ережелерін бұзғандығы үшін жауапкершіліктің түрлері: қылмыстық , әкімшілік , тәртіптік, мүліктік

Кеден ережелерін бұзу өндірісінің атқару сатысының мақсаты: шешімді жүзеге асыру

Кеден ережелерін бұзу өндірісінің істі қарау сатысының мақсаты: істі мәні бойынша қарау

Кеден ережелерін бұзу туралы істер бойынша шығарылған шешімді орындайтын орган: сот атқарушылар

Кеден ережелерін бұзу туралы істерді қарау мерзімінің аяқталу уақыты: 1 ай

Кеден ережелерін бұзу туралы істерді қарауға өкілетті тұлғалар: Сот, кеден органдары

Кеден ережелерін бұзу туралы істі кімдер қарайды: кеден органы, сот

Кеден ережелерін бұзу туралы істің шығынын өтеу кімге жүктеледі: жаза қолдану туралы қаулы шығарылған тұлғаға

Кеден ережелерін бұзу үшін әкімшілік жауаптылықта болуға тиіс тұлғалар: 16 жасқа толған,есі дұрыс жеке тұлға

Кеден заңдарын бұзу өндірісінің сатылары: Істі қозғау, қарау, шешім шығару, атқару

Кеден заңдарын бұзу туралы ондірістің басталу сәті: әкімшілік ұстау туралы хаттама толтырудан басталады

Кеден заңдарын бұзу туралы өңдірістің мерзімін ұзарту туралы шешімді қай орган қабылдайды: кеден орган бастығы, жоғары тұрған кеден органы

Кеден заңдарын бұзушылық туралы іс бойынша қаулының заңды күшіне ену мерзімі: 7күн

Кеден заңдарын бұзушылық туралы өндірістің істі қозғау сатысының мақсаты: ескерту беру

Кеден органдарымен қаралатын істерді көрсетіңіз: кедендік төлемдерден заңсыз босату

Кеден органдарының шешіміне берілген шағымды қарау мерзімдері: 24 күн,1ай

Кеден органының және лауазымды тұлғаның шешіміне кімдер шағым бере алады: кез келген құқығы бұзылған тұлға, оның өкілдері

Кеден органының шешіміне берілген шағымды кім қарайды: жоғары тұрған кеден органы

Кеден саясаты, салық шагерлемелері, төленген салықты қайтару немесе төлемді кейінге қалдыру, салықтардың мөлшерлемелері мен салықтарды алудың әдістерін өзгерту – бұл:Қаржылық реттеудің тұтқалары

Кеден төлемдері мен салықтарын төлеуден бас тарту үшін қандай жауапкершілік қарастырылған: Қылмыстық

Кедендік баждардың ставкалары мен алыну тәртібін белгілейтін орган: ҚР Парламенті

Кедендік бақылау нысандары атаныз: Кедендік декларацияны, құжаттар мен мәліметтерді тексеру

Кедендік бақылау қай кезде жүргізіледі: тауарлармен көлік құралдарын импорттаған жағдайда

Кедендік қадағалау дегеніміз не: кедендік операциялардың жасалуын көзбен шолып шығу

Кедендік мәлімдеменің нысаны: жазбаша, ауызша, электрондық, конклюденттік

Кедендік сараптаманың мақсаты неде: тауар номенклатурасына зерттеулер жүргізу

Кешенді тексерудің жүргізілу уақытын анықтаңыз: Үш айда бір рет

Кәсіпорын керекті қажетті құжаттарды беруден бас тартқанда қандай әкімшілік шаралар (санкция) қолданылады: Кәсіпорынның қаржылық - операциялары тоқтатылады

ҚҚҚҚҚҚ

Құрылымдық бөлімшелері жоқ заңды тұлғалар үшін салық органы тарапынан салық тексеруін жүргізу уақыты қанша күнге ұзатылуы мүмкін: 50 жұмыс күніне дейін

Қадағалау әдісін қалай түсінесіз: кәсіпорынның қаржы қаражаттарының жай күйімен жалпы танысу

Қазақстан Республикасының резиденттері мен резидент еместер валюталық операциялар жүргізген кезде олардың Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтауын қамтамасыз ету, бұл: валюталық бақылаудың мақсаты

Қазіргі кездегі ҚР салық заңдылығында салық есебінің келесі әдісі қолданылады: кассалық және есептеу әдісі

Қай субъектінің шаруашылық қызметінде хронометраждық зерттеу қолданылмайды: Резидент емес заңды тұлғаға

Қай бекітілім дұрыс емес. Салық бақылауы былай сипатталады: болжамдаумен

Қай жағдайда кеден органдары құқық бұзушылық туралы хаттаманы толтырады: жеткілікті мәлімет болғанда

Қандай тексеру рейдтік тексеруді сипаттайды: Бір салық төлеушінің салықтарының 1 түрі бойынша тексеру

Қандай оперцияларға (тематикалық) тақырыптық бақылау
тексерулері жүргізіледі : Шаруашылық бірыңғай операциялары бойынша

Қаржы операциялары жасалғаннан кейін жүргізілетін бақылау түрі: кейінгі

Қаржыландыру, тура және жанама салық салу, сыртқы инвестициялау, сыртқы қарыздар, сыртқы борыш – бұл: қаржылық реттеудің нысандары

Қаржыландырудың мақсатты сипаты, қаржыландырудың қайтарусыз сипаты, жоспарлардың орындалуына қарай қаржыландыру, үнем режімін сақтау, жоспарлық мыналардың қайсысына жатады: мемлекеттің шығыстарын ұйымдастырудың қағидаттары

Қаржылық бақылау жүргізу уақтысына қарай бөлінеді: Алдын ала

Қаржылық бақылау қандай бағытта жіктеледі: түрлері, субъектілері, әдістері бойынша

Қаржылық бақылау мақсаты: Жеке меншік кәсіпорындардың ақшалай операцияларының тиімділігін тексеру

Қаржылық бақылау мен аудит процесі кезінде алдына қандай міндеттер қояды: Бухгалтерлік есептің жүргізілуі, оның дұрыс жолға қою сапасын тексереді

Қаржылық бақылау мен аудитті жүргізгенде қандай (принциптері) қағидалары сақталу керек:Объектівтілік

Қаржылық бақылау оны жүзеге асыратын субъектілерге қарай жіктеледі: Жалпымемлекеттік, қоғамдық, аудиторлық

Қаржылық бақылау процесінде бағаланады: Қаржылық - шаруашылық қызметінің сандық нәтижелері

Қаржылық бақылау субъектілері бойынша қалай жіктеледі: мемлекеттік, қоғамдық, аудиторлық

Қаржылық бақылау субъектілері мен объектілері арасындағы кері байланыстардың көрсететін қызметі: Жалпы экономикалық шешімдердің туындауы

Қаржылық бақылауды жүзеге асыратын органдар: Есеп комитеті және маслихаттың тексеру комиссиясы

Қаржылық бақылауды тексерудің тәсілдері қандай: экономикалық талдау, құжаттық талдау, материалдық құнды түгендеу

Қаржылық бақылаудың нысандарын бөліп көрсетіңдер: Алдын ала, ағымдағы, кейінгі

Қаржылық бақылаудың өзіндік ерекшілігі оның былай жүзеге асырылатындығында:Материалдық-заттай

Қаржылық бақылаудың субъектілері мен объектілері арасындағы өзара қарым-қатынастар: Тура және кері байланыстар

Қаржылық реттеу, бағамен реттеу, кредиттік, валютaлық, сонымен бірге еңбекке ақы төлеумен байланысты реттеулер: қаржылық реттеудің экономикалық типінің бөліктері

Қаржылық тексеру жүргізіледі: Тұтқиылдан, күтпеген жерден кенеттен

Қаржының қажеттігі мыналардың қайсысымен байланысты: Қоғамдық дамудың қажеттіліктерімен

Қолма-қол шетел валютасымен бөлшек сауданы жүзеге асыруды және қызметтер көрсетуді; уәкілетті ұйымдардың шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруын лицензиялауды қандай орган жүзеге асырады: Қазақстан Республикасының Ұлтттық Банкі

ҚР әкімшілік құқығын бұзушылық туралы кодекстіде қанша кеден заңдарын бұзушылық түрі қарастырылған: 39

ҚР кеден кодексі бойынша кеден органы жүйесі деп-: Кеден бекеттері ,Кедендер, Мамандандырылған кеден мекемелері ,Кедендік шекарадағы бақылау-өткізу

ҚР салық органымен жүзеге асырылатын ҚР-сының салық заңдылығының орындалуын тексеру мына органдардың қайсысы арқылы жүзеге асырылады: Қаржылық бақылау

ҚР-ның Есеп комитеті ҚР-ның Президентіне ақпарат бере ала ма: иә, өзінің жұмысы туралы ақпарат береді

Құжаттық бақылаудың мәні неде: Шаруашылық операцияларының алғашқы құжаттары мәліметтерінің тіркеу есептері мен отчёттар мәліметтеріне сай растығын орнату дәлелдеу

Құжаттық тексерулер мынадай түрлерге бөлінеді: тақырыптық, рейдтік, карама-қарсы

Құжаттың міндетті реквизиттарына мыналар жатады: Қызмет атқару түрлері

ММММММ

Материалдық құндылықтың сапасын бақылау кезінде қандай прициптер қолданылады: Обьективтілік, анықтылық, тиімділік

Мемлекет кірістерінің құрамына мыналардың қайсысы жатады: мемлекеттің өзінің кәсіпкерлік қызметінен түскен кірістері, сыртқы экономикалық қызметтен алынатын кірістер, салықтар, алымдар және басқа міндетті төлемдер

Мемлекет шығыстарын ұйымдастыру қағидаттары: Жоспарлық, мақсатты сипаты, үнем режімін сақтау, даму жоспарларының орындалуына қарай қаржыландыру

Мемлекет шығыстарының жүйесін төменде келтірілгендердің қайсысы құрайды: Бағыттары мен мақсатты арналымы бойынша шығыстардың барлық түрлерінің жиынтығы

Мемлекеттік бақылау бөлінуі: жалпы мемлекеттік, ведомствалық

Мемлекеттік бақылаудан шығып кеткен алтын нарығы, бұл: «қара» нарық

Мемлекеттік қаржылық бақылау қағидаттары қандай: тәуелсіздік, объективтілік, анықтылық, жариялылық

Мемлекеттік қаржылық бақылау түрлері: Кешенді, тақырыптық, үстеме

Мемлекеттік қаржылық бақылауға жалпы талап ретінде құралған нормативтік құжаттар бұл: Стандарттар

Meмлeкeттiң қаржылық саясатын кімдер анықтайды: Yкімет

Мемлекеттік сатып алу тәсілдері: Ашық, жабық, бір көзден сатып алу, өнім берушіні таңдау

Мемлекеттік сатып алудың түрлері қандай: Тауарлар, жұмыстар және көрсетілетін қызметтер

Мемлекеттің шығыстары мыналарға жұмсалады: Мемлекеттің тікелей шығындарына, қоғамдық тауарларға, игіліктерге және қызметтерге

Мәмілеге қатысушыларға қатысты валюталық курс түрлері: сатушы, сатып алушы

Міндетті төлемдерге жататындар: Салық, алым, баж

Мына іс- шаралардың қайсысы ынталандырушы фискалдық саясатқа жатады: мемлекет шығыстарының көбеюі және салықтардың төмендеуі; бұл бағыттардың үйлесуі

Мына пайымдаулар жиынтығының қайсысы «Қаржы» ұғымын дәлірек анықтайды: Қоғамдық өнімнің құнын бөлу, мақсатты ақшалай қорларды жасау және пайдаланумен байланысты болатын өндірістік қатынастардың бір бөлігі

Мыналардың қайсысы мемлекеттік қаржылық реттеудің түрлеріне жатады: Валюталық-қаржылық, салықтық, бюджеттік, кедендік-тарифік, мемлекеттік-кредиттік

НННННН

Нұсқама негізінде қанша салықтық тексеру жүргізіледі: Тек бір ғана салықтық тексеру

ОООООО

Объективтік, анықтық, ашықтық, құзырлылық, жариялылық, тәуелсіздік, -бұл: Қаржылық бақылаудың қағидаттары

РРРРРРР

Ревизия, тексеру, салық сомасын есепке қою,объектілерді есепке енгізу –бұл: салық бақылауының әдістері

Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі Есеп комитетінің құрамы қанша адамнан тұрады: Есеп комитетінің төрағасын қосқанда 9 адам

Республикалық және жергілікті қаржылар (бюджет, бюджеттен тыс қорлар, мемлекеттік кредит, кәсіпорындар қаржысы) – бұл: мемлекет қаржыларының құрылымы

СССССС

Салық дегеніміз: Мемлекеттің бюджетін қалыптастыру мақсатында салық төлеушілерден алынатын міндетті төлем

Салық бақылауының әдісі қандай: камералдық бақылау

Салық жүйесінің құрамына мыналар кіреді: Салықтардың, алымдардың және баждардың түрлері; салық қатынастарын реттейтін құқықтық нормалар

Салық қызметі жүзеге асыратын, ҚР салық заңнамасының орындалын тексеру-бұл: салық тексерулері

Салық міндеттемелері мыналарды құрайды: барлық жауабы дұрыс

Салық міндеттемесін орындау кезінде салықтың барлық түрінен жүргізілетін кешенді салықтық тексеру мына аралықтарда жүргізіледі: Үш жылда 1 рет

Салық міндеттемесіне қандай сипаттама берер едіңіз: салық төлеушінің мемлекет алдындағы салық міндеттемелері

Салық органы уәкілетті тұлғасы салық тексеруін жүргізу кезінде мынадай құқтары болмайды: Салық төлеушінің тұрғын үйіне тәркілеу жүргізу

Салық салумен байланысты қандай да бір қаржы-шаруашылық операциялардың орындалғанына дейін жүргізілетін операция: кейінгі

Салық салумен байланысты қандай да бір қаржы-шаруашылық операциялардың орындалу барысында жүргізілетін операция: ағымдағы

Салық тексеруінің барлығы келесідей негіздемемен жүргізіледі: Нұсқама

Салық тексерулері нәтижелері қай құжатта белгіленеді: салық тексеруі актісінде

Салық төлеушіге салық міндеттемелерін орындау қажеттілігі туралы жазбаша хат қалай аталады: ескертпе

Салық төлеушіге салық тексеруі мерзімінің аяқталуына орай қандай құжат тапсырылуы қажет: Салық тексеруі актісі

Салық төлеушілерге салық есептілігі және басқа да құжаттарын талдау негізінде салық органдарымен жүзеге асырылатын бақылау түрі: Камералдық бақылау

Салыққа сіз қандай анықтама берер едіңіз: салықтар – ол мемлекеттің шаруашылық субъектілері мен азаматтарға салатын заңда белгіленгендей белгілі бір мөлшерде және белгіленген мерзімде төленетін міндетті, қайтарылмайтын төлемдері

Салықтар қай кезде пайда болды: мелекеттің пайда болып, қоғамның түрлі класстарға бөлінуімен қатар

Салықтардың ставкалары мен алынуы тәртібін кім белгілейді: ҚР Үкіметі

Салықтық бақылауға жатады: салық салу объектілері бар барлық салық төлеушілер

Салықтық және қаржылық тексерулер жургізіледі: Кенеттен (жоспардан тыс)

Сыртқы бақылауды кімдер жүзеге асырады: сыртқы бақылау қызметкерлері

Сыртқы сауданы, экономикалық және ғылыми-техникалық қауымдастықты, шет елдерден несиелер және қарыздар алуды, валютаны сатып алу және сату бойынша мәмілелерді жүзеге асыру кезінде валюталардың қызмет етуімен байланысты қатынастар, бұл: валюталық қатынастар

ТТТТТТ

Тексеру кезінде күрделі мәселелер туындаған жағдайда құрылымдық бөлімшелері бар заңды тұлғаларға қанша жұмыс күніне ұзартылуы мүмкін: 80 жұмыс күніне

Тексеру кезінде күрделі мәселелер туындаған жағдайда құрылымдық бөлімшелері жоқ заңды тұлғаларға қанша жұмыс күніне ұзартылуы мүмкін: 50 жұмыс күніне

Тексеруді жалғастыру мерзімі қанша уақытқа ұзартылуы мүмкін: 60 жұмыс күніне

Тәуелсіздік, объективтілік, анықтылық, жариялылық – бұл: мемлекеттік қаржылық бақылау қағидаттары

Төменде аталғандардың қайсысы кеден органынының міндеттеріне жатады: Валюталық бақылауды жүзеге асыру,құқық қорғау, Экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету, Кеден заңдарының орындалуын бақылау

Төменде келтірілген кедендік баждардың мөлшерлемелерін бөліп көрсетіңдер: Адвалорлық, айрықшалықты, құрамдастырылған

Төмендегілердің қайсысы валюталық бақылау міндетіне жатады: валюталық операциялар бойынша төлемдердің негізділігін және оларды жүзеге асыруға қажетті құжаттардың болуын тексеру

Түсіндірме қандай нысанда рәсімделеді: жазбаша нысанда

Тұрақты экономикалық өсуге қол жеткізу және экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі мемлекет саясатына жәрдемдесу, бұл: валюталық реттеу мақсаты

УУУУУУ

Уәкілетті банктер және уәкілетті ұйымдар, сондай-ақ өздері операциялар жүргізген кезде алынған лицензияларына сәйкес Қазақстан Республикасы валюталық заңнамасының сақталуын бақылау міндеті жүктелген басқа да ұйымдар, бұл: валюталық бақылау агенттері

ҮҮҮҮҮҮ

Үшінші тұлғаның қатынастары арқылы өткізілетін тексерулер бойынша, қосымша ақпаратты салықтық есеп бойынша алу қалай аталады: қарама-қарсы тексеру

Yлecтiк жарналар, банкттің кредиттері, азаматтардың каражаттары-бұл:Aкциoнepлiк қоғамдардың қаражаттары

ҰҰҰҰҰҰ

Ұлттық табыс пен ішкі жалпы өнімді қайта бөлу; экономиканы мемлекеттік реттеу және көтермелеу; әлеуметтік саясатты қаржымен қамтамасыз ету; орталықтандырылған ақшалай қорларды жасау және пайдалану – бұл: мемлекеттік бюджеттің функциялары

ХХХХХХ

Хронометраждық зерттеу жүргізу уақыты: Кемінде жеті күн

ШШШШ

Шығыстардың мультипликаторы бұл: Teпe-теңді ұлттық өнім және шығыстардағы ұлттық өнімнің осы өзгерісін тудырған бастапқы өзгерістерден ауытқудың арақатынасы

Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет