Абонамент за 2013 годинаДата14.04.2019
өлшемі58 Kb.
#98309

Приложение 2

АБОНАМЕНТ ЗА 2013 ГОДИНА
Кмет: в. "Борба" – 1 бр., в. "Янтра Днес" – 1 бр., в. "Капитал" – 1 бр., в. "Труд" – 1 бр., в. "24 часа" – 1 бр., в. "168 часа" – 1 бр., в. "Стандарт" – 1 бр, в. "Новинар" – 1 бр., в. Сега - 1 бр., в. "Дневник" – 1 бр.
Зам. кмет: в. „Култура – 1 бр.; в. „Борба” – 1 бр.; в. „Янтра Днес” – 1 бр.; в.”Капитал” – 1 бр.
Великотърновски общински съвет: в. "Борба" – 1 бр., в. "Янтра Днес" – 1 бр., в. "Труд" – 1 бр., в. "24 часа" – 1 бр., в. "168 часа" – 1 бр., в. "Стандарт" – 1 бр., в. "Монитор" – 1 бр., в. "Галерия" – 1 бр., в. "Преса" – 1 бр.
Звено "Сигурност и ОМП": в. "Борба" – 1 бр., в. "Янтра Днес" – 1 бр.
Дирекция "Правна" : в. "Борба" – 1 бр., в. "Янтра Днес" – 1 бр., Държавен вестник – 1 бр., сп. "Правен свят" – 1 бр.
Дирекция „Административно обслужване”: в. "Борба" – 2 бр., в. "Янтра Днес" – 1 бр., Държавен вестник – 1 бр.; сп. "PC magazine BG" – 1 бр.
АТО /шофьори/ – в. „Борба” – 1 бр.
Дирекция ОСОП: в. "Борба" – 2 бр., в. "Янтра Днес" – 2 бр., Държавен вестник – 2 бр.
Дирекция „Общинско развитие”: в. "Борба" – 1 бр., в. "Янтра Днес" – 1 бр.
Дирекция "Бюджет и финанси": в. "Борба" – 4 бр.; в. "Янтра Днес" – 4 бр.; Държавен вестник – 2 бр.; в. "Капитал" – 1 бр.; в. "168 часа" – 1 бр.; в. "Апис Експерт счетоводител" – 1 бр.; Сп. "Мениджър" – 1 бр.;
Дирекция СУТ: в. "Борба" – 2 бр.; в. "Янтра Днес" – 2 бр.; Държавен вестник – 1 бр.; в. „Строителство. Градът" – 2 бр.; в. "Строител" – 1 бр.; Сп. "Арх и Арт" – 1 бр.
Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт”: в. "Борба" – 1 бр., в. "Янтра Днес" – 1 бр., Държавен вестник – 1 бр., в. "Аз Буки" – 1 бр., в. "Учителско дело" – 45 броя
Дирекция „Социални дейности и здравеопазване”, Център за социални услуги: в. "Борба" – 7 бр., в. „Янтра днес” – 7 бр.; в. "Трета възраст" – 35 бр.; Сп. „Браво” – 1 бр.; Сп. „Пчелица” – 17 бр.
Благовеста Факирова /Гл. специалист в дирекция СДЗ/ - в. "Борба" – 1 бр., в. "Янтра Днес" – 1 бр., Държавен вестник – 1 бр.
Дирекция "Култура и туризъм": в. "Борба" – 2 бр., в. "Янтра Днес" – 2 бр.; в. „Труд” – 1 бр.; в. „Стандарт” – 1 бр.; в. "Култура" – 1 бр.; Сп. "Труд и право" – 1 бр.; Сп. "Информационен бюлетин по труда" – 1 бр.; в. "Строителство. Градът" – 1 бр.
Изложбени зали "Рафаел Михайлов": в. "Борба" – 1 бр.
РИМ - Велико Търново: в. "Борба" – 1 бр., в. "Янтра Днес" – 1 бр.; в. "Труд" – 1 бр.; Сп. "Български фолклор – 1 бр.; Сп. "Будител" – 1 бр.; Сп. "Исторически преглед" – 1 бр.; Сп. „История” – 1 бр.; Сп. „Минало” – 1 бр.; Сп. "National Geographic България" – 1 бр.; Наръчник "Бюджетно счетоводство" – 1 бр.; Инф. Бюлетин за бюдж. счетоводители "Квалико-консулт" – 1 бр.; "Счетоводство, данъчна практика, труд и осигуряване" – 1 бр.
Младежки дом: в. "Борба" – 1 бр., в. "Янтра Днес" – 1 бр.; Държавен вестник – 1 бр.
ОП "Реклама Велико Търново" – в. „Дневен труд” – 1 бр.; в. "Борба" – 1 бр., в. "Капитал" – 1 бр.; в. "Експерт счетоводител" – 1 бр.;
ОП "Спортни имоти и прояви" - в. "Борба" – 1 бр., в. „Янтра днес” – 1 бр.; в. "Експерт счетоводител" – 1 бр.
ОП "Пазари" Велико Търново - в. "Борба" – 1 бр., в. "Експерт счетоводител" – 1 бр.
ОП "Общинско кабелно радио - Велико Търново": в. "Борба" – 1 бр., в. „Янтра днес” – 1 бр.;
ДКС „Васил Левски”: в. „Борба” – 1 бр.; в. „Експерт счетоводител” – 1 бр.; Държавен вестник – 1 бр.
Общинска агенция по приватизация /ОбАП/: в. "Борба" – 1 бр., в. "Янтра Днес" – 1 бр.
РНБ „П. Р. Славейков”: "24 часа" – 2 бр.; „Седмичен труд” – 3 бр.; „Телеграф” – 1 бр.; „Труд” – 3 бр.; „168 часа” – 1 бр.; „Монитор” – 1 бр.; "Новинар" – 1 бр.; "Стандарт" – 2 бр.; „Сега” - 1 бр.; „Вестник за дома” – 1 бр.; „Всичко за семейството” – 1 бр.; сп. „Всичко за жената” – 3 бр.; в. ”Гимназист” – 3 бр.; „Държавен вестник” – 1 бр.; „Доктор” – 1 бр.; в. "Капитал" – 1 бр.; в. „Минаха години” – 1 бр.; в. „Над 55” – 2 бр.; в. „Кандидат гимназист” – 1 бр.; сп. „Тема” – 1 бр.; в. „Трета възраст” – 1 бр.; „Борба” – 4 бр.; „Янтра днес” – 6 бр.; сп. „Български език и литература” – 1 бр.; сп.”Бърборино” – 1 бр.; сп. „Дом, дете, детска градина” – 1 бр.; сп. „Жената днес” – 2 бр.; „Журнал за жената” – комб. – 1 бр.; сп. „Здраве от природата” – 1 бр.; сп.„Идеален дом” – 1 бр.; сп. „Исторически преглед” – 1 бр.; „Къща и градина” – 2 бр.; сп. „Къщите на хората” – 1 бр.; сп. „Мениджър” – 1 бр.; сп. „Математика” – 1 бр.; сп. „Математика плюс” – 1 бр.; сп. „National Geographic България” – 2 бр.; сп. „Наш дом” – 1 бр.; сп. „Образование” – 1 бр.; сп. „Педагогика” – 1 бр.; сп.„Проблеми на географията” – 1 бр.; сп. „Психология журнал” – 1 бр.; сп. „Журнал за жената” – 2 бр.; „Списание 8” – 1 бр.; сп. ”Философия” – 1 бр.; сп. „Философски алтернативи” – 1 бр.; сп. „Фондове, програми, проекти” – 1 бр.; сп. „Labores del Hogar” – 2 бр.; сп. „Patrones” – 2 бр.; сп. „Habitania” – 1 бр.
Кметства:

Кметство Килифарево – в. „Борба” – 1 бр.; Държавен вестник – 1 бр.

Кметство Дебелец - в. „Борба” – 1 бр.; в. „Янтра днес” – 1 бр.; Държавен вестник – 1 бр.

Кметство Ресен - в. „Борба” – 1 бр.; в. „Янтра днес” – 1 бр.; Държавен вестник – 1 бр.

Кметство Самоводене - в. „Борба”–1 бр.; в. „Янтра днес” – 1 бр.; Държавен вестник – 1 бр.
с. Войнежа - в. "Борба" – 1 бр.

с. Въглевци - в. "Борба" – 1 бр.

с. Габровци - в. "Борба" – 1 бр.

с. Големаните - в. "Борба" – 1 бр.

с. Райковци - в. "Борба" – 1 бр.

с. Ялово - в. "Борба" – 1 бр.

с. Балван – в. „Борба” – 1 бр, в. „Янтра Днес” – 1 бр.

с. Беляковец – в. „Борба” – 1 бр., в. „Янтра Днес” – 1 бр.

с. Вонеща вода – в. „Борба” – 1 бр., в. „Янтра Днес” – 1 бр.

с. Водолей – в. „Борба” – 1 бр., в. „Янтра Днес” – 1 бр.

с. Дичин – в. „Борба” – 1 бр., в. „Янтра Днес” – 1 бр.

с. Къпиново – в. „Борба” – 1 бр., в. „Янтра Днес” – 1 бр.

с. Леденик – в. „Борба” – 1 бр., в. „Янтра Днес” – 1 бр.

с. Малки чифлик – в. „Борба” – 1 бр., в. „Янтра Днес” – 1 бр.

с. Миндя – в. „Борба” – 1 бр., в. „Янтра Днес” – 1 бр.

с. Ново село – в. „Борба” – 1 бр., в. „Янтра Днес” – 1 бр.

с. Никюп – в. „Борба” – 1 бр., в. „Янтра Днес” – 1 бр.

с. Присово – в. „Борба” – 1 бр., в. „Янтра Днес” – 1 бр.

с. Пчелище – в. „Борба” – 1 бр., в. „Янтра Днес” – 1 бр.

с. Плаково – в. „Борба” – 1 бр., в. „Янтра Днес” – 1 бр.

с. Русаля – в. „Борба” – 1 бр., в. „Янтра Днес” – 1 бр.

с. Самоводене – в. „Борба” – 1 бр., в. „Янтра Днес” – 1 бр.

с. Хотница – в. „Борба” – 1 бр., в. „Янтра Днес” – 1 бр.

с. Церова кория – в. „Борба”, – 1 бр. в. „Янтра Днес” – 1 бр.

с. Шемшево – в. „Борба” – 1 бр., в. „Янтра Днес” – 1 бр.

с. Шереметя – в. „Борба” – 1 бр., в. „Янтра Днес” – 1 бр.

с. Буковец – в. „Борба” – 1 бр., в. „Янтра Днес” – 1 бр.

с. Ветринци – в. „Борба” – 1 бр., в. „Янтра Днес” – 1 бр.

с. Велчево – в. „Борба” – 1 бр., в. „Янтра Днес” – 1 бр.

с. Емен – в. „Борба” – 1 бр., в. „Янтра Днес” – 1 бр.

с. Момин сбор – в. „Борба” – 1 бр., в. „Янтра Днес” – 1 бр.

с. Пушево – в. „Борба” – 1 бр., в. „Янтра Днес” – 1 бр.

ОБЩО:
в. "Борба" – 77 бр.

в. "Янтра Днес" – 40 бр.

Държавен вестник - 16 бр.

в. "Аз Буки" - 1 бр.

в. "Учителско дело" - 45 бр.

в. "Капитал" - 5 бр.

в. "Труд" - 7 бр.

в. "24 часа" - 4 бр.

в. "168 часа" - 4 бр.

в. "Стандарт" - 5 бр.

в. "Новинар" - 2 бр.

в. „Сега” - 2 бр.

в. "Дневник" - 1 бр.

в. "Монитор" - 2 бр.

в. „Седмичен труд” – 3 бр.

в. "Галерия" - 1 бр.

в. "Преса" - 1 бр.

в. "Експерт счетоводител" - 4 бр.

в. „Апис Експерт счетоводител” - 1 бр.

в. "Строител" - 1 бр.

в. "Дневен труд" - 1 бр.

в. "Трета възраст" - 36 бр.

в. "Култура" - 2 бр.

в. "Строителство. Градът" - 3 бр.

в. „Телеграф” – 1 бр.

Вестник за дома” – 1 бр.

Всичко за семейството” – 1 бр.

в. ”Гимназист” – 3 бр.

в. „Доктор” – 1 бр.

в. „Минаха години” – 1 бр.

в. „Над 55” – 2 бр.

в. „Кандидат гимназист” – 1 бр.

сп. „Български език и литература” – 1 бр.

сп. „Всичко за жената” – 3 бр.

сп. „Тема” – 1 бр.

сп.”Бърборино” – 1 бр.

сп. „Дом, дете, детска градина” – 1 бр.

сп. „Жената днес” – 2 бр.

сп. „Журнал за жената” – комб. – 1 бр.

сп. „Журнал за жената” – 2 бр.

сп. „Здраве от природата” – 1 бр.

сп. „Идеален дом” – 1 бр.

сп. „Исторически преглед” – 2 бр.

сп. „Къща и градина” – 2 бр.

сп. „Къщите на хората” – 1 бр.

сп. „Мениджър” – 2 бр.

сп. „Математика” – 1 бр.

сп. „Математика плюс” – 1 бр.

сп. „Наш дом” – 1 бр.

сп. „Образование” – 1 бр.

сп. „Педагогика” – 1 бр.

сп.„Проблеми на географията” – 1 бр.

сп. „Психология журнал” – 1 бр.

Списание 8” – 1 бр.сп. ”Философия” – 1 бр.

сп. „Философски алтернативи” – 1 бр.

сп. „Фондове, програми, проекти” – 1 бр.

сп. „Labores del Hogar” – 2 бр.

сп. „Patrones” – 2 бр.

сп. „Habitania” – 1 бр.

сп. "Правен свят" - 1 бр.

сп. "Арх и Арт Форум" - 1 бр.

сп. "Браво" - 1 бр.

сп. "Пчелица" - 17 бр.

сп. "PC magazine BG" - 1 бр.

сп. "Труд и право" - 1 бр.

сп. "Информационен бюлетин по труда" - 1 бр.

сп. "Български фолклор - 1 бр.

сп. "Будител" - 1 бр.

сп. "История" - 1 бр.

сп. "Минало" - 1 бр.

сп. "National Geographic България" - 3 бр.

Наръчник "Бюджетно счетоводство" - 1 бр.

Информационен бюлетин за бюдж.

счетоводители "Квалико-консулт" - 1 бр.

"Счетоводство, данъчна практика,

труд и осигуряване" - 1 бр.
Каталог: media -> filer
filer -> Продавец покупатель ООО оптима группа краля алфонса
filer -> За окончателните резултати на кандидатите за заемане на длъжността
filer -> С. Н. Иванченко Приказ ректора университета
filer -> Начат выпуск специальной «Платиновой» коллекции dvd-дисков, составленной из лучших картин студий дисней
filer -> Общие условия «Центрального кооперативного банка» ао к рамочному договору об открытии и обслуживании банковских платежных счетов и проведении платежных операций


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет