Административне таксе за водна и остала актажүктеу 20.93 Kb.
Дата23.03.2019
өлшемі20.93 Kb.

АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ ЗА ВОДНА И ОСТАЛА АКТА
Врсте аката и износи за плаћање
1.Издавање водних услова

Администартивна такса се не наплаћује.


2.Издавање водне сагласности

Администартивна такса се не наплаћује.


3.Издавање водне дозволе-потврде

Администартивна такса се не наплаћује.


4.Издавање овлашћења за испитивање вода

Администартивна такса се не наплаћује.


5.Издавање лиценци за обављање послова

Администартивна такса се не наплаћује.


6.Издавање преписа водног акта

У смислу чл. 14, ст.2. Закона о републичким административним таксама („Сл. гласник РС” бр. 43/2003.... 50/2011, 70/2011 и 55/2012 ) и чл.32. Закона о изменамам и допунама Закона о републичким административним таксама, треба уплатити прописану таксу, у износу од 330,00 дин. (по тарифном броју 13.) и у износу од 220,00 дин (по тарифном броју 18.)


7.Давање тумачења, објашњења, односно мишљења о примени републичких прописа

У смислу чл. 14, ст.2. Закона о републичким административним таксама („Сл. гласник РС” бр. 43/2003.... 50/2011, 70/2011 и 55/2012) и чл.32. Закона о изменамам и допунама Закона о републичким административним таксама, треба уплатити прописану таксу, у износу од 10.330,00 дин.- за правна лица, односно 1.260,00 дин.-за физичка лица (по тарифном броју 2.) и у износу од 220,00 дин (по тарифном броју 18.)


8. Издавање решења за пренос права из водне сагласности/водне дозволе

У смислу чл. 14, ст.2. Закона о републичким административним таксама („Сл. гласник РС” бр. 43/2003.... 50/2011, 70/2011 и 55/2012) и чл.32. Закона о изменамам и допунама Закона о републичким административним таксама, треба уплатити прописану таксу, у износу од 430,00 дин. (по тарифном броју 9.) и у износу од 220,00 дин (по тарифном броју 18.)


9. Жалба на решење

У смислу чл. 14, ст.2. Закона о републичким административним таксама („Сл. гласник РС” бр. 43/2003.... 50/2011, 70/2011 и 55/2012) и чл.32. Закона о изменамам и допунама Закона о републичким административним таксама, треба уплатити прописану таксу, у износу од 380,00 дин. (по тарифном броју 6.)
Елементи за уплату, за тачке од 6. до 9.

Уплату извршити на жиро рачун број 840-742221843-57, шифра плаћања 153, модел 97, позив на бр. 50-016, сврха уплате: републичка административна такса, и потом доказ о уплаћеној такси, са позивом на број предмета (захтева), доставити овом органу.Напомена:

Ако се, уз захтев поднесе доказ о уплати административне таксе, не уплаћује се износ од 220,00 дин., јер исти се уплаћује само кад орган упути подносиоцу захтева опомену за плаћање.Ако се, у року плати прописана такса и поднесе доказ овом органу, сматра се да је захтев од почетка био уредно таксиран. Уколико се, у наведеном року не поднесе доказ о уплаћеној такси, наплата прописане таксе ће се извршити принудним путем преко надлежне Пореске управе.


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет