Агентство Республики Казахстан по чрезвычайным ситуациям


Көбіктүзгіш қоры бойынша генераторлар мен көбік оқпандарының жұмыс істеу ұзақтылығы мына формуламен анықталадыжүктеу 1.22 Mb.
бет7/9
Дата27.04.2019
өлшемі1.22 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Көбіктүзгіш қоры бойынша генераторлар мен көбік оқпандарының жұмыс істеу ұзақтылығы мына формуламен анықталады:


τ =

мұндағы,VПО – көбіктүзгіш көлемі, л.

QГПС(СВП) – бір көбік оқпанының немесе генератордың көбіктүзгіш шығыны, л/с.

ЖТС және ЖС сөндірудің мүмкін ауданы мына формуламен анықталады :

SТ =

Төмен және орташа қысқалықты әуе-механикалық көбік көлемі мына формула бойынша анықталады :

VП = VР-РА*К; VП = VПОП

Орташа қысқалақты әуе-механикалық көбікпен сөндіру көлемі мына формуламен анықталады:VТ =

Өрт машинасын су көзіне орнату кезінде көбіктүзгіштің барлық қорының шығындалуынан алынатын төмен және орташа қысқалықты әуе-механикалық көбік көлемін тезірек есептеу үшін, келесі формалалар қолданылады:

- төмен қысқалықты ӘМК өртті сөндіру кезінде (К=10), 4 және 6 % көбіктүзгіш ерітіндісі кезінде:

VП = VПО/4; VП = VПО/6

мұндағы, 4 және 6 – 1 м3 көбікті алу үшін шығындалатын көбіктүзгіш мөлшері л, 4 және 6 % ерітінді кезінде.

- төмен қысқалықты ӘМК өртті сөндіру кезінде (К=100), 4 және 6 % көбіктүзгіш ерітіндісі кезінде:

VП = (VПО/4)*10; VП = (VПО/6)*10
Қарауылмен орындалатын жұмыс көлемі бөлімшенің тактикалық мүмкіндіктерінен анықталады. Бұл жағдайда әрбір бөлімше өз тапсырмаларын орындайды.

Жауынгерлік тапсырманы орындауда қарауылдағы бөлімшенің әрекетету сызбасы (1 сур.) келтірілген.

Өрт сөндіру басшысы бөлімшенің тек тактикалық мүмкіндіктерін ғана емес, сонымен бірге олардың негізгі тактикалық көрсеткіштерін де анықтай білуі қажет:


 • Су және көбік оқпандарының жұмыс уақытын;

 • өртті сөндірудің мүмкін ауданын;

 • көбікпен сөндірудің мүмкін көлемін;

 • от сөндіргіш заттарды беру сызбаларын.Сурет 1. Қарауыл құрамында бөлімшенің әрекет ету сызбасы.
Бөлімшелердің жұмыс көлемі мен тактикалық мүмкіндіктері көбінесе от сөндіргіш заттар қорына және автокөлікті су көзіне орнату қажеттілігіне байланысты.Сурет 2 "а" Суды беру кезіндегі өрт автоцистерналарын және автосорғыштарын жауынгерлік пайдалану сызбасы.Сурет 2 "б" Көбік беру кезіндегі өрт автоцистерналарын және автосорғыштарын жауынгерлік пайдалану сызбасы.
Бөлімшенің өрт сөндіруге беретін су және көбік оқпандарының саны шекті арақашықтыққа, жауынгерлік есеп санына, сол сияқты жағдайға байланысты.

Еесптеулер көрсеткендей, автокөлікті су көзіне орнатпай АЦ-40 жабдықталған бөлімше 10 мин. ішінде бір Б оқпанын немесе 5 мин. ішінде екі Б оқпанын және бір А оқпанын, 6 мин. ішінде бір ГПС-600 генераторын, орташа қысқалықты көбікпен ауданы 51м2 ЖТС өртін тоқатады, ЖС- 80 м2, орташа қысқалықты көбікпен көлемі 81 м3 өртті сөндіруді қамтамасыз ете алады.

Сонымен қатар автосорғыштарда, сорғыш-жеңді басқа да автокөліктерде бөлімшелердің негізгі тактикалық мүмкіндіктерін түсіндіруге болады.

Сонымен, өрт машинасын су көзіне орнатпай бөлімшелердің тактикалық мүмкіндіктерінің әдістемесін біле отырып, өртте жауынгерлік іс-қимылдардың мүмкін көлемін тез арада анықтауға болады.6. ЖЭО ӨРТТІ ЖЫЛЖЫМАЛЫ ӨРТ ТЕХНИКАСЫМЕН СӨНДІРУДІ ҰЙЫМДАСТЫРУ

6.1. Машина залындағы өрттің негізгі өлшемдерін болжамдау
Өрт машина залында 0.00 м. белгісінде туындады, өрттің дамуының келесі жағдайларын қабылдаймыз:

 • сыртқы ауа температурасы – 0о;

 • өрттің таралуының сызықтық жылдамдығы = 1 м/мин;

 • учаскеде адамдардың болуы;

 • өрттің автоматты сөнуінің стационарлық жүйесі жоқ;

 • өрт машина залында туындаған;

 • машина залындағы майдың жалпы көлемі50 м3.

1. Өрттің еркін даму уақытын анықтаймыз (оның туындаған сәтінен бастап «Өрт сөндіруші» АҚФ ұңғыларының сөндіруге қосылғанға дейін).

tСВ = tАНЫҚТ+ tХАБ + TАҚП.ӨҢД + tЖИН + tСЛ + tӘТ

бұл жердеtАНЫҚТ - өртті байқаған уақыт, мин.;

tХАБ – өрт туралы хабарланған уақыт, мин.;

tАҚП.ӨҢД – ақпараттың өңделген уақыт, мин.;

tЖИН–жиналу уақыты(1 мин. қабылдаймыз);

tӘТ – әскери өрістеу уақыты, мин. (ПСП нормативтері бойынша).

t= 3 + 1 + 0,5 + 1 + 6 + 2,8 = 14,3 мин.

tсл= = = 6 мин.

бұл жерде,L - өрт бөлігінен нысанға дейінгі арақашықтық, шақ.;

Vср - ПА қозғалысының орташа жылдамдығы, сағ.жылд.;
t бр=0,035*Lмл ,

бұл жерде,Llмл - магистралді сызық ұзындығы, м;

tIб.р= 0,035*80 = 2,8 мин.

2. Өрт еркін дамыған уақыттағы от таралған жолды анықтаймыз:R = 5*VЛ + VЛ*t2 = 5*1,5 + 1,5*4,3 ≈ 14 м

бұл жерде,t1 = 10 мин – температуралық режимнің анықталмауынан кестелік өлшемнің 0,5Vлжылдамдығымен өрт таралатын уақыт.

t 2 = tСВ - t1= 14,3 - 10 = 4,3 мин.

Сұйықтықтың сыйымдылықтан ағуына байланысты өрт аумағы 600 м2тепе-тең тұрғын-жай аумағын құрайды.

Ізінше, «Өрт сөндіруші» АҚФ ұңғылары берілген сәтте өрттің даму түрі тік бұрыш сипатына ие болады.

3. Жанып жатқан сұйықтықты сөндіру үшін келесі формула бойынша ГПС оқпандарының қажетті көлемін анықтаймыз:NГПС =

бұл жерде,SГ – жану аумағы, м2.

IТР – Ерітіндінің берілуінің қажетті қарқындылығы (орташа еселіктің ауа-механикалық көбігіне қол жеткізу үшін), л/с*м2.

NГПС = = 5 ГПС-600

q - ГПС-тан орташа еселік көбігінің шығыны (ерітінді бойынша), л/с (ГПС-600 үшін – 6 л/с).

4. Сыйымдылықтағы сұйықтықты сөндіру үшін көбір құрағыштың қажетті көлемін келесі формула бойынша анықтаймыз (көбік құрағыштың қорын есепке ала отырып):WПО = NГПС*q*tР*60*KЗ

бұл жердеq- бір ГПС көбік құрағыш (ерітіндідегі) шығыны, л/с (ГПС-600 үшін 0,36 л/с қабылдаймыз);

tР –сөндірудің есептелген уақыты, мин. (қабылданады = 15 мин.);

KЗ – көбік құрағыш қорының коэффициенті (қабылданады К=3).

WПО = 5*0,36*10*60*3 = 3240 л.

5. Өрт жағдайлары мен машина залының жедел-тактикалық сипаты бойынша сыйымдылықтарды, генераторлар мен өрт өлшемін салқындату үшін «Б» 8 оқпанын беру қажет.

6. Судың деректі шығынын белгілейміз:

Q = Nгпс-600 * qвгпс-600 + NЗст * qст

Q = 5 * 5,64 + 8 * 3,5 = 56,2 л/с

7. Нысанның сумен қамамасыз етілгендігін анықтау:QВ = (VВ*dЖЕЛІЛЕР)2

бұл жердеQВ – су құбыры желісі суының қайтуы, л/с;

VВ – судың құбырлар бойымен қозғалу жылдамдығы, м/с;

dжелілер – құбырлардың диаметрі, дюйм (1 дюйм = 25,4).

QВ = (1,4 *6)2 = 70 л/с

QВ - 56,2 л/с < 70 л/с

Нысан сумен қамтылған.

8. Өрт машиналарының қажетті санын анықтау:

NМ = Q/0,8*QН

бұл жердеQН – өрт автокөлігі сорғысының шығыны, л/с.

NМ = 56,2/0,8 * 40 = 2 ПА

Шарт бойынша көбік ұңғыларының берілуі орын алады, сондықтан, ұңғыларды беру үшін үш өрт машинасын орнату қажет.

9. Бөлімдер санын анықтау:

NБӨЛ = Q/QБӨЛ

бұл жердеQБӨЛ - бір бөлім бере алатын өт сөндіріш заттың шығыны, л/с.

NБӨЛ = 56,2/14 = 5 бөл.

бір бөлім 2 ст. «ГПС-600» бере алады, сондықтан, көбік ұңғыларын беру үшін 3 бөлімше және су ұңғыларын беру үшін екі бөлімше қажет болады.

Ірі өрттерді сөндіру тәжірибесінен шыға отырып, түтін басқан тұрғын-жайларда ұзақ уақыт жұмыс істейтін ГТҚК жеке құрамын ауыстыру үшін резервті қарастыру қажет. Резерв өрт сөндіріп жүрген ГЖЗС 30 пайызын құрауы қажет.

NГТҚКБӨЛ = NБӨЛ.ЖҰМ. + 30 % = 13 + 3 = ГТҚК 16 бөлімшесі

10. Жеке құрамның қажетті санын анықтау:NЛС = N*3 + N*2 + NМ + NПБ + NСВ + NРЕТ =

5*3 + 11*2 + 3 + 16 + 5 + 5 = 63 АДАМ.

бұл жердеN*3 – өрт сөндіру бойынша оқпан қалпындағы адамдардың саны, оқпаншыларды қоса отырып (ГЖЗС бөлімшелерін есепке ала отырып);

N*2 – қорғаныс жөніндегі оқпандар қалпында тұрған адамдар саны, оқпаншыларды қоса отырып;

NМ – сорғылы-тармақ жүйелеріндегі адамдар саны (машиналардың саны бойынша);

NПБ – қауіпсіздік постындағы адамдар саны (ГЗС бөлімшелерінің саны бойынша);

NСВ – байланысшылар саны;

NРЕТ – тармақшаларда жұмыс істеп жатқан және т.б. адамдар саны.

11. Негізгі белгіленген өрт бөлімшелерінің (бөлімдерінің) және гарнизонды кесте бойынша өртке шақырту нөмірін анықтау қажет:NБӨЛ = NЖҚ/4

NБӨЛ = 63/4 = 16БӨЛ.

12. Өрт сөндіру құралдарын беру бойынша шекті арақашықтықты анықтау:LПР = [HН - (HР ± ZМ ± ZСТ)/SQ²]*20

бұл жердеHН – сорғыдағы су тегеуріні, м.;

HР – тармақшалардағы су тегеуріні, м., (HР = HПР + 10);

ZМ – шекті арақашықтықтағы жергілікті жердің жоғары көтерілуінің (+) немесе төмен түсуінің (-) анағұрлым биіктігі, м.;

ZСТ – оқпандардың өртке жақын орналасқан жерлерін немесе тармақталуын бегілеу оқпандарының көтерілуінің немесе төмен түсуінің анағұрлым биіктігі, м.;

S – бір өрт тармағының қарсыласуы;

Q – бір анағұрлым жүктелген магистралды тармақты желісі суының жиынтық шығыны, л/с.;

SQ² - магистрал белісінің бір тармағындағы су тегеурінінің жойылуы, м.

LПР = [90- (50+ 0+ 1)/0,015 * 182]*20 = 160,5 м.

13. Берілуін құрамында АЦ екі бөлімшесіндегі «Өрт сөндіруші» АҚФ қарауылы қамтамасыз ете алатын өрт сөндіру құралының шығынын анықтаймыз. «Өрт сөндіруші» АҚФ қарауылының тек қана екі ГТҚК бөлімі бар, олар түтіндеген тұрғын-жайға өртті сөндіруге бір оқпаннан ғана бере алады, сонда:Qф = Nбөл * nбөл.ст*qст = 2 * 2 * 6 = 24 ж/қ,

бұл жерде,Nбөл– рт орнына келген АЦ бөлімшелерінің саны;

qст–оқпан ерітіндісінің шығыны, ж/қ;

nбөл.ст – аталмыш типтегі бөлімшенің өрт сөндіруге (қорғанысқа) бере алатын оқпанда саны;

Qф = 24 ж/қQтр= 56,2 ж/қ

Ізінше, бірінші келген бөлімше өрт сөндіру үшін қажетті оқпандар санымен қамтамасыз ете алмайды.

Бірінші бөлімше күштер мен құралдарды енгізу және бірінші ӨСБ қабылдаған шешім кезіндегі өрттегі жағдай:


 1. тексеру барысында анықталды:

 • жанып жатқан тұрғын жайда адамдар жоқ

 • машина залындағы өрт аумағы 600 м2құрады;

 • өрттің таралу жылдамдығы 1,5 м/мин.

Бірінші өрт бөлімшесі келген кезде шешуші бағыт күштер мен құрадарды өрттің үлкен аумаққа таралуының алдын-алуға шоғырландыру болды.

Дегенмен, бірінші бөлімше өрт сөндіру үшін күштер мен құралдардың енгізілуін қамтамасыз ете алмайды, өртке:

«Өрт сөндіруші» АҚФ – АЦ-40(130) – 1 бірл.

Өрт кезінде орын алған жағдайды және тактикалық мүмкіндіктерді есепке ала отырып, «Өрт сөндіруші» АҚФ жеке құрамы өрт сөндіруге ГПС-600 екі оқпанын беру ұйымдастырылды. 1-ші ӨСБ қосымша күштермен құралдардың келуі үшін КҚЖБО-на шақыртудың жоғары нөмірін жібереді.

3 жоғары шақырту бойынша күштер мен құралдарды енгізу кезінде өрттегі жағдайларды анықтау.
1. Туындаған кезден бастап №3 шақырту бойынша келген соңғы бөлімшенің оқпандарды енгізген кезіне дейінгі өрттің даму уақытын белгілейміз:

τсв2 = τсв1 + τсл2 + τбр = 14,3 + 7,5 + 3 = 24,8 мин.
бұл жерде τсл = = = 13,5 мин.

τсл2 = τсл1 - τсл2 = 13,5 – 6 = 7,5 мин.

2. № 3шақырту бойынша келген МӨСБ-1 оқпандарының пайдаланылған кезіндегі өрттің аумағын анықтаймыз.Sт= 600 м2 Qтр= 56,2 л/с
Қорытынды: Қатыстыру жоспарымен көрсетілген өрт бөлімшелерінің № 3 шақыртуы ЖЭО машина залындағы өртті ойдағыдай сөндірілуді қамтамасыз етеді.
Өрттің орташа көлемді температурасын анықтаймыз.
Жылу айырбасының беткі қабатын анықтаймыз:

S = Sпол + Sпер + Sст,

бұл жерде, Sпол , Sпер , Sст - сәйкесінше, еденнің, жабын мен қабырғалардың аумағы, м2.

Sпол = 14*15 =210 м2

Sпер = Sпол = 210 м2

Sст, = (15 * 4)*2 + 2*(14 * 4) = 232 м2

S = 210 + 210 + 232 = 652 м2

Жылу ағынының тығыздығын анықтаймыз:бұл жерде,

β - химиялық жанып бітпеу коэффициенті;

Vм–материалдың жанып бітуінің салмақтық жылдамдығы, кг/(м2 ч);

Sп- тұрғын-жайдағы өрт аумағы,м2;

Qнр-жанудың ең төмен жалпы жылуы, кдж/кг;

S = 0,95, Vм = 0,7 кг/( м2.мин);

Qнр = 47138,0 кдж/кг; Sп = 210 м2;

Газ айналымына қатысатын ойықтар бір деңгейде болады, ізінше, S1ағымды саңылауларының аумағын ойықтар аумақтарының 1/3 тең деп қабылдаймыз.S1 = 5,1 м2

Алынған мәліметтер бойыншажәне V0

кестеге сәйкес (7 /14/ қосымша), αmтабамыз

бұл жерде, V0 = 5,30 м3/кг- жануға кететін ауа шығыны.

Sпола =210

αm= 1.9

Жылу ағынының тығыздығын, артық ауа коэффициенті мен өрттің дамуының мүмкін болатын уақытын біле отырып, «өрт тактикасы» курсы бойынша көрсетілген әдістемелік нұсқаулықтар бағдарламасы бойынша (8-қосымша) өрттің орташа көлемді температурасын анықтаймыз.

Есептер көрсеткендей өрт аумағы бірінші бөлімше келген сәттен бастап соңғысына дейін өзгеріссіз қалды, сондай-ақ, ағымды саңылаулар мен жылу айырбасы беткі қабаттарының аумақтары да өзгеріссіз қалды. Ізінше, орташа көлемді температураны келесі уақыт аралығында ғана анықтайтын боламыз:

tI = 8 мин, tII = 30мин – бөлімшенің келген уақыты

tср18 = 550оС; tср30 = 625оС;
Түтіндеу дәрежесі
Өрт сөндіруге келген күштер мен құралдардың көршілес тұрғын-жайлар жағының есік саңылауы арқылы енгізілгендігін есепке ала отырып, және tI = tII уақыт аралығында олардың саны өзгермейді. Ізінше, газ айырбасына қатысатын саңылаулар аумағы өзгермейді.

Есік саңылаулары 1/3 ағымына, ал 2/3 жану өнмдерін жоюға жұмыс істейтіндігін есепке ала отырып, бейтарап аймақтың орналасу биіктігін анықтаймыз.

Сонда бейтарап аймақтың орналасу биіктігі келесідей болады:

бұл жерде,Нпр = 2,25м – газ айырбасына қатысатын есік саңылауының ең жоғары биіктігі;

ρв, ρп.г – сәйкесінше, сыртқы ауа мен жану өнімдерінің тығыздығы.

Жану өнімдерінің тығыздығын «Өрт техникасы» курсы бойынша әдістемелік нұсқаулықтардың 4-қосымшасы бойынша интерполяциялау әдісімен шығарамыз:1. tср кезінде = 550оС, ρп.г = 435 435 424 - (550 -500) = 0,495 кг/м3600-500

2. tср кезінде = 625оС, ρп.г =338 338 329 - (625 -500) = 1,246 кг/м3700-600

3.

4.

Бейтарап аймақтың биіктігін анықтаймыз, газ айырбасына қатысатын саңылаулар әр түрлі деңгейде ашық.

Ағынға жұмыс істейтін есік саңылауларын қабылдамыз,

Сонда бейтарап аймақтың орналасу биіктігі:

ρв , ρп.г - сәйкесінше, сыртқы ауа мен жану өнімдерінің тығыздығы, кг/м3;

S1 , S2 сәйкесінше, ағынды және тартпа саңылауларының аумақтары, м2;

Hп- ағынды саңылау биіктігі, м;

H - ағынды және тартпа саңылаулар арасындағы арақашықтық, м.

1. tср кезінде = 550оС,2. tср кезінде = 625оС,
6.2. Өрттің сөндірілуін ұйымдастыру
№ 3 шақыртудың жоғары нөмірі бойынша кестеге сәйкес өрт орнына негізгі 5 бөлімше мен арнайы автокөлікте 3 бөлімше келеді.

Өрт сөндіруге тартылатын күштер мен құралдар және олардың шоғырландырылу уақыты


Өрт дәрежесі

Бөлімшелердің орналасқан орны

Өрт автокөліктерінің саны мен түрі, дана

Әскери есеп саны, адам

Өрт бөлімшелерінен нысанға дейінгі арақашықтық, км.

Уақыты, қысқы/жазғы, мин.

Күштер мен құралдарды тарату уақыты, мин.

Ескерту

1

2

3

4

5

6

7

8

3

МӨСБ-16

АЦ-40 (3)

АЛГ-30(1)


20

22

45,6 (25,3)

3
3

ОППАСС ЖШС СГХК

АЦ-40 (2)

АЛГ-30(1)


14

2

4,8 (2,6)

4
3

«СПЗ» АҚ

АЦ-40 (1)

АЛГ-30(1)


4

18

28,8 (16)

5
3

ГУОЛЖМ

АЦ-30 (1)2

20

43,2 (24)

6
3

«Өрт сөндіруші» АҚФ

АЦ-40 (1)


4

0.5

2,4 (1,3)

4

Жеке құрам 56,2 л/с шығынымен, яғни, өртті сөндіру үшін ГТҚК бөлімшелерінің ГПС-600 5 оқпанының берілуін және сыйымдылықтарды, генераторлар мен құрылыс құрылымдарын қорғауға «Б» 8 оқпанының берілуін, судың берілуін қамтамасыз етеді. Ізінше, аға ӨСБ БББ-ға күштер мен құралдардың жеткілікті екендігі туралы хабарлайды.

Өрт орнына аға жедел тұлға келген кезде оған өрт кезінде құрылған жағдай мен қабылданған шешімдер туралы баяндалады. Аға жедел басшы барлау жасау арқылы жағдайды өзі нақтылайды және ӨСБ әрекеттерін бағалайды.

Барлау жасау барысында аға жедел басшы келесі жағдайларды анықтайды:

 • адамдар үшін қауіптің болуын;

 • олардың болған орнын, құтқару жолдары мен тәсілдері;

 • өрт орны мен көлемі, өрттің таралу жолдары;

 • күштер мен құралдарды енгізудің мүмкін болатын жолдары мен бағыттары;

 • ғимараттағы шиеленіс шешілді ме;

 • құрылымдарды ашу мен бөлшектеу қажеттілігі мен орындары;

 • шешуші бағыттарды таңдаудың дұрыстығы.

 • технологиялық жабдықтардың тоқтау және электр энергиясының сөніп қалу мүмкіндігі;

 • шахтаға көмірдің берілуі кезінде қоспалар ретінде жеңіл тұтанатын және жанатын қоспаларды, гидро жүйелерге майдың берілуін тоқтату мүмкіндігі мен қажеттілігі;

 • өрттің жүк тиеу тораптарында, автокөлік галереяларында, май және кабелді туннелдерде, подвалдарда, машина залында таралу мүмкіндігі.

Аға жедел бастық өрт сөндіру басшылығын өз мойнына алады және БББ-ға өрт кезінде орын алған жағдай туралы ақпарат береді және № 3 жоғары шақыртуы растайды.

Өрттің сөндірілуін ұйымдастыру және басқару үшін ӨСБ келесі құрамда жедел штаб құрады:

 1. штаб бастығы;

 2. тыл бастығы;

 3. нысан әкімшілігінің өкілдері;

 4. қаланың өзара әрекет ететін өкілдері.

Штаб бастығы болып Ақмола облысының «СП және АСР» ММ бастығы тағайындалады. ӨСБ жедел штаб құрамының алдына міндеттер қояды. Бөлімшелерді жақсы басқару үшін штаб орны негізгі кіре берістен 15-20 м. орналастырылады.

Өртті оқшаулау мен жою үшін күштер мен құралдарды енгізу әр түрлі бағыттарда жүргізілетіндігін есепке ала отырып, ӨСБ төрт әскери учаске құру туралы шешім шығарады.

ЖА-1есік арқылы батыс жақтан.

Міндеті: Машина залындағы өртті оқшаулау, оттың көршілес тұрғын-жайларға таралуына жол бермеу. Участкеге «Өрт сөндіруші» АҚФ, МӨСБ-16 берген 3 ГПС-600, 3 ГТҚК бөлімшесі беріледі.

ЖА-2 – залдың есігі арқылы оңтүстік-шығыс жақтан кіреді.

Міндеті:Машина залындағы өртті оқшаулау, оттың көршілес тұрғын-жайларға таралуына жол бермеу. Участкеге МӨСБ-16 берген 2 ГПС-600, 3 ГТҚК бөлімшесі беріледі.

ЖА-3 –0.00 м. белгісінен кіреді.

Міндеті: Генераторлар тұрғын-жайын мүмкін болатын жанып кетуден қорғау. Учаскеге МӨСБ-16, ОППАСС ЖШС СГХК, ГУОЛЖМ күштері жіберген 4 РСК-50 жіберіледі.

ЖА-4 – - 3,00 м және + 6.00 м белгілері кіреді.

Міндеті: Құрылыс құрылымдарын қорғау.Учаскеге МӨСБ-16, «СПЗ» АҚ күштері жіберген 4 РСК-50 жіберіледі.

ӨСБ жеке өзі немесе ШБ арқылы әскер учаскелердің бастықтарын тағайындайды (өртке қарсы қызмет бөлімшелері мен басшылық етуші құрам келгенге дейін).

ӨСБ НБ-ға күштер мен құралдарды өрт сөндіруге енгізу тізбегі туралы тапсырманы анықтайды және қояды. ӨСБ ШБ келесі міндеттерді қояды: өрт сөндіру үшін күштер мен құралдарды орналастыру;өрт кезінде байланыс ұйымдастыру; өрт туралы БББ-ға мәліметтер жіберу; жедел құжаттама енгізу.

ӨСБ ТБ-ға міндетті жеке өзі немесе ШБ арқылы қояды: № 3 жоғарғы шақырту бойынша келуші техниканы су көздеріне орналастыру және қарсы алуды ұйымдастыру; 3 ГПС-600, төрт РС-50 өрт сөндіруге берілуін қамтамасыз ету.

Сонымен, күштер мен құралдар әр түрлі бағыттардан келетін болғандықтан, ӨСБ «Өрт сөндіруші» АҚФ екінші бөлімінің командирін тыл бастығының көмекшісі етіп тағайындайды.

Тапсырма бергеннен кейін ӨСБ:

 • өрт кезіндегі жағдайлардың өзгеруі үшін үздіксіз бақылауға және оларға сәйкес шешімдер қабылдауға;

 • бөлімшелер арасында өзара әрекеттер ұйымдастыруға;

 • штабпен байланыс ұстап тұруға және қабылданған шешімдер мен өрт кезіндегі жағдайлар туралы хабарлап отыруға;

 • өзінің берген әр тапсырмасының орындалуын тексеруге;

 • өрт себептерін және өрт туралы актіні құрастыруға қажетті басқа да мәліметтерді анықтау үшін шаралар қолдануға;

 • өртті тоқтатқаннан кейін жеке өзі өрт орнын аралап шығуға және оттың сөндірілгендігіне көз жеткізуге, өрт орнын бақылау қажеттілігі мен мерзімін анықтауға міндетті.

ӨСБ-дан тапсырма алғаннан кейін, ШБ штаб жұмысын ұйымдастырады және ӨСБ шешімінің іске асырылуын қамтамасыз етеді. ШБ күштері мен құралдарын басқару үшін өрт кезінде байланысты ұйымдастырады. ӨСБ, ТБ және әскери учаскелер бастықтарымен байланыс үшін ШБ тасымалданатын радиостанцияларды, ал, БББ-мен байланыс үшін АЦ-40 радиостанциясы мен жергілікті телефонды қолданады. ӨСБ бұйрықтарын бөлімшелердің басшыларына берілуін қамамасыз етеді. ӨСБ-ға қабылданған шешімдер туралы баяндайды. Өрт сөндіру барысында ШБ өрт кезіндегі жағдайды зерттейді, үздіксіз барлауды ұйымдастырады және ЖАБ мен нысан өкілінен мәліметтер жинайды; ӨСБ-ға барлау нәтижелері мен өрттің сөндірілу барысы туралы баяндайды. Штаб бастығы ӨСБ бұйрықтарының орындалуы үшін үнемі бақылауды қамтамасыз етеді, жедел құжаттаманы жүргізеді.

ӨСБ-дан тапсырма алғаннан кейін ТБ келген техниканы қарсы алуды және жақын орналасқан су көздеріне орналастыруды ұйымдастырады. Ең жақын орналасқан су көздері өрт гидранттары болып табылады.

Судың тоқтаусыз берілуін қамтамасыз ету үшін ТБ сорғылар жұмысының тәртібін қамтамасыз етеді. Жұмыс барысында ТБ техниканы толық қуатта қолданады, тармақтардың күзетілуін қамтамасыз етеді және полиция қызметкерлерінің көмегімен өрт аумағының қоршалуын ұйымдастырады, су құбырындағы тегеурінді арттыру бойынша шаралар қолданады және жедел құжаттама жүргізеді.
Өрт сөндіру кезіндегі қауіпсіздік техникасы
1. Машина залындағы өрт сөндіру ТОЖҚК-тағы жеке құраммен жүргізілуі қажет. ТОЖҚК-тағы жұмыс ҚР ТЖМ 2010 жылғы 22.12 № 446 «Газдытүтінді қорғаныс қызметі жөніндегі ереже» бұйрығымен белгіленген қауіпсіздік талаптарын сақтау арқылы орындалады.

2. Авто және үш аяқты сатылардың орын ауыстыруына жол берілмейді.

3. Күштік және жарық беретін желілерді сөндіру қажет.

4. Өрт сөндіру кезінде әр жұмыс істеуші құрылыс құрылымдарының жағдайын байқауы қажет.

5. Өртті жою кезінде қауіпсіздік техникасы үшін жауапты тұлға тағайындалады.

6. Қабаттардан ғимарат жанында жұмыс істеп жатқан тұлғаларға ескертпей әр түрлі материалдарды лақтыруға тыйым салынады.

7. Жүргізушіге өрт кезіндегі жұмыс кезінде ӨСБ бұйрығынсыз су беруіне немесе оны тоқтатуға, сорғы жұмыс істеп тұрған кезде автокөліктің орнын ауыстыруға тыйым салынады.

8. Өртті сөндірер алдында нысан әкімшісінен жануды жою бойынша іс-шараларды жүргізуге жазбаша рұқсат алу қажет.

6.3. ЖЭО ашық паркінде өрттің негізгі өлшемдерін болжамдау
Өрт көлемі 10000 м3№5 резервуарда туындады.

Нысанды зерттеу кезінде жедел-тактикалық қарым-қатынаста жанғыш-майлағыш материалдардың ашық паркінде өрт тындау кезінде машина залына қарағандағыдан кем емес жағдай орын алатындығы белгілі болды. Кәсіпорынға елеулі түрде материалдық шығын келтіріледі. Ашық паркте әр түрлі және әр түрлі мақсаттарға жұмсалатын жанғыш-майлағыш материалдардың едәуір көп мөлшері орналасқан.

Өрттің анағұрлым көп аумағы жанғыш сұйықтықтан ең жоғары жылдамдықпен таралатын анағұрлым үлкен көлемді сыйымдылықтан өрт туындаған кезде болуы мүмкін.
Өрттің еркін даму уақытын анықтаймыз (оның туындаған сәтінен бастап «Өрт сөндіруші» АҚФ оқпандарын сөндіруге енгізілген уақытқа дейін)

Каталог: public -> uploads -> OBNOVLENIE SAITA 2015 -> DIPLOMY
DIPLOMY -> Дипломдық жұмысты (жобаны) дайындау бойынша тапсырма мамандығы 5В 100100 «Өрт қауіпсіздігі»
DIPLOMY -> Дипломдық ЖҰмыс (жоба) Мамандығы 5В100100 «Өрт қауіпсіздігі» Диплом жазушы: А. И.Қуандық Көкшетау-2015
DIPLOMY -> «Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Көкшетау техникалық институты» рмм
DIPLOMY -> Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдай комитеті Көкшетау техникалық институты
DIPLOMY -> Мазмұны кіріспе 4 1БӨлім. ҚАланың ҚЫСҚаша сипаттамасы
DIPLOMY -> Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар комитеті Ішкі істер министрлігі «Көкшетау техникалық институты» рмм
DIPLOMY -> Дипломдық ЖҰмыс (жоба) Тақырыбы: «Ірімшік зауыты» апат кезінде өртті сөндіру тактикасы
DIPLOMY -> Шипажай адамдардың демалу және ден саулығын емдеу мекемелеріне жатады
DIPLOMY -> Дипломдық жоба тақырыбы: «Петропавл қаласындағы


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет