Агентство Республики Казахстан по чрезвычайным ситуациям


tсв.г = tанық+ tхаб+ tақп.өңд. + tсб + tсл + tбржүктеу 1.22 Mb.
бет8/9
Дата27.04.2019
өлшемі1.22 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

tсв.г = tанық+ tхаб+ tақп.өңд. + tсб + tсл + tбр

бұл жердеtан - өртті байқаған уақыт, мин.;

tХАБ – өрт туралы хабарланған уақыт, мин.;

tАҚП.ӨҢД – ақпаратты өңдеу уақыты, мин.;

tСБ – жиналу уақыты (1 мн қабылдаймыз);

tБР – әскери таралу уақыты, мин. (ПСП нормативтері бойынша).

t= 3 + 1 + 0,5 + 1 + 6 + 2,5 = 14 мин.
tсл = = = 6 мин.

бұл жерде,L - өрт бөлігінен нысанға дейінгі арақашықтық, шақырым;

Vсл - ПА қозғалысының орташа жылдамдығы, сағ/шақырым;

tбр= 0,035*lмл,

бұл жерде,lмл - магистралды сызық ұзындығы, м;

tIб.р= 0,035 * 60 = 2,1 мин, 2,5 мин. қабылдаймыз.

2. Өрттің еркін дамыған уақытындағы оттың өткен жолын анықтаймыз:

жану сыйымдықтың беткі қабатымен жүретіндіктен, өрт аумағы 637 м2құрайды.

Ізінше, «Өрт сөндіруші» АҚФ оқпандары берілген сәтте өрт айналма қалыпқа келеді.

3. Сыйымдылықтағы жанып жатқан сұйықтықты сөніру үшін ГПС оқпандарының қажетті санын келесі формула бойынша анықтаймыз:

бұл жердеSГ – жану аумағы, м2.

IТР – ерітіндінің берілуінің қажетті қарқындылығы (орташа есептегі ауа-механикалық көбігіне қол жеткізу үшін), л/с*м2.


q - ГПС-тан орташа көбік шығыны (ерітінді бойынша), л/с (ГПС-600 – 6 үшін л/с).

4. Сыйымдылықта жанып жатқан сұйықтықты сөндіру үшін қажетті көбік құрағыш мөлшерін келесі формула бойынша анықтаймыз (көбір құрағышының қорын есепке ала отырып):WПО = NГПС*q*tР*60*KЗ

бұл жердеq- бір ГПС-тың көбік құрағыш (ерітіндіде) шығыны, л/с (ГПС-600 үшін 0,36 л/с қабылдаймыз);

tР – сөндірудің есептелген уақыты, мин. (қабылданады = 15 мин.);

KЗ – көбік құрағыш қорының коэффициенті (қабылданады К=3).

WПО = 6*0,36*15*60*3 = 5832 л.

5. Жанып жатқан және көршілес сыйымдылықтарды қорғаушы оқпандар санын анықтаймыз:


N = =

N = =

6. Судың нақты шығынын анықтаймыз:Q = Nгпс-600 * qвгпс-600 + NЗст * qст

Q = 6 * 5,64 + 15 * 7 = 139 л/с

7.Нысанның сумен қамтылуын анықтау:QВ = (VВ*dЖЕЛІЛЕР)2

бұл жерде QВ – су құбыры желісі суының берілуі, л/с;VВ – судың құбыр бойымен қозғалу жылдамдығы, м/с;

dЖЕЛІЛЕР –құбырлардың диаметрі, дюйм (1 дюйм = 25,4).

QВ = (1,4 *6)2 = 70 ж/қ

Q>QВ - 139 л/с > 70 л/с, нысан сумен қамтылмаған.

8. Қажетті өрт машиналарының санын анықтау:NМ = Q/0,8*QН

бұл жерде QН – өрт автокөлігі сорғысының шығыны, л/с.NМ = 139/0,8 * 40 = 5 ПА

Шарт бойынша көбікті оқпандар беріледі, сондықтан, көбік оқпандарын беру үшін екі өрт машинасын және су оқпандарын беру үшін 6 өрт машинасын орнату қажет.


3 жоғары шақырту бойынша күштер мен құралдарды енгізу кезінде өрт аумағын анықтау.
Өрт туындаған кезден бастап № 3 шақырту бойынша келген соңғы бөлімше оқпандары енгізілген кезге дейінгі өрттің дамуы өзгеріссіз қалуына байланысты, жануды тоқтатудың барлық мәліметтері бірінші келген бөлімшенің алғашқы оқпандарын енгізу кезіндегідейболады.

9. Жеке құрамның қажетті санын анықтау:


NЛС = N*3 + N*2 + NМ + NСВ + NРЕТ =

6*3 + 15*2 + 6 + 3 + 4 = 61 адам.
бұл жерде

N*3 – өрт сөндіру бойынша оқпандар шебінде тұрған адамдар саны, оқпаншыларды қоса санағанда (ГТҚК бөлімшелерін де есепке ала отырып);

N*2 – қорғаныс бойынша оқпандар шебінде тұрған адамдар саны, оқпаншыларды қоса отырып;

NМ – сорғылы-тармақты жүйелерде тұрған адамдар саны (машиналар саны бойынша);

NСВбайланысшылар саны;

NРАЗ–тармақтарда жұмыс істеп жатқан адамдар саны және т.б.

10. Негізгі мақсаттағы өрт бөлімшелерінің (бөлімдерінің) қажетті санын және гарнизонды кесте бойынша өрте шақырту нөмірін анықтау:


NБӨЛ = NЛС/4

NБӨЛ = 61/4 = 16 БӨЛ.

11. Өрт сөндіргіш құралдарды беру бойынша шекті арақашықтықты анықтау:бұл жердеHН – сорғыдағы су тегеуріні, м;

HР – тармақтардағы су тегеуіріні, м, (HР = HПР + 10);

ZМ – шекті арақышықтықтағы жердің жоғары көтерілуінің (+) немесе төмен түсуінің (-) анағұрлым биіктігі, м;

ZСТ – өрт кезіндегі тармақталу немесе жақын орналасқан жерді анықтау орнынан оқпандардың жоғары көтерілуінің немесе төмен түсуінің анағұрлым жоғары биіктігі, м.;

S – бір өрт тармағының қарсы келуі;

Q – бір анағұрлым жүктелген магистралды тармақ желісінің жиынтық шығыны, л/с.;

SQ² - магистралды желінің бір тармағында тегеурінді жоғалту, м.

12. Сұйықтықты лақтыру уақытын анықтаймыз:τВ =
Қорытынды: № 3 шақырту бойынша ЖММ ашық паркіндегі өртті сөндіруге келген өрт бөлімшелері өрттің сөндірілуін қамтамасыз етеді. Ізінше, қатыстырылған оқпандардың барлығының жұмысын қамтамасыз ету және жеке құрам ойынша резервті есепке ала отырып, өрт бөлімшелерінің № 3 шақырту бойынша күштер мен құралдарды тарту жоспарына сәйкес келуін қарастыру қажет.

6.4. Өртті сөндіруді ұйымдастыру
Өрт орнына келгеннен кейін алғашқы ӨСБ («Өрт сөндіруші» АҚФ қарауылының бастығы) сыртқы белгілері бойынша жағдайды бағалайды, ПГ-да АЦ орнату туралы бұйрық береді, БББ-ға баяндайды. Алғашқы ӨСБ өрт автокөліктерінен әскери таратуды іске асырады және барлауды ұйымдастырады.

№ 3 шақыртудың жоғары нөмірі бойынша кестеге сәйкес өрт орнына негізгі 5 бөлімше мен арнайы автокөлікте 3 бөлімше келеді.

Өрт сөндіруге тартылатын күштер мен құралдар және олардың шоғырландырылу уақыты


Өрт дәрежесі

Бөлімшелердің орналасқан орны

Өрт автокөліктерінің саны мен түрі, дана

Әскери есеп саны, адам

Өрт бөлімшелерінен нысанға дейінгі арақашықтық, км.

Уақыты, қысқы/жазғы, мин.

Күштер мен құралдарды тарату уақыты, мин.

Ескерту

3

МӨСБ-16

АЦ-40 (3)

АЛГ-30(1)


20

22

45,6 (25,3)

3
3

ОППАСС ЖШС СГХК

АЦ-40 (2)

АЛГ-30(1)


14

2

4,8 (2,6)

4
3

«СПЗ» АҚ

АЦ-40 (1)

АЛГ-30(1)


4

18

28,8 (16)

5
3

ГУОЛЖМ

АЦ-30 (1)2

20

43,2 (24)

6
3

«Өрт сөндіруші» АҚФ

АЦ-40 (1)


4

0.5

2,4 (1,3)

4

Өрт оқпандарын енгізеді: ПГ-ға орнатылған АЦ-дан. Өртті өндіру үшін ГПС-600, лафетті (қаралып отырған нұсқада өртті өндіру үшін РС-70 қолданылады) оқпандарын пайдалану қажет. «Өрт сөндіруші» АҚФ қарауылының бастығы БББ-ға № 3 шақырту нөмірін растап жібереді.

№3 жоғары шақырту нөмірі жөніндегі кестеге сәйкесөрт орнына негізгі 9 бөлімше мен арнайы автокөліктермен 2 бөлімше келеді.

Жеке құрам судың 139 л/с ерітіндісімен берілуін, яғни, ГПС-600 6 оқпанын төгілген сұйықтықты сөндіруге және «Б» 15 оқпанын көршілес сыйымдылықтарды қорғауға берілуін қамамасыз етеді. Ізінше, аға ӨСБ БББ-ға күштер мен құралдардың жеткілікті екендігі туралы хабарлайды.

Өрт орнына ӨСБ өртіндегі аға жедел өкіл келгеннен кейін оған өртте құрылған жағдай және қабылданған шешімдер туралыхабарланады. Аға жедел бастық жеке өзі өзі барлау жүргізу тәсілімен жағдайды нақтылайды және ӨСБ әрекеттерін бағалайды.

Барлау барысында аға жедел бастық:

  • өрт орны мен көлемін, жалынның таралу жолдарын;

  • мүмкін болатын жолдар және күштер мен құралдардың енгізілу бағыттарын;

  • шешуші бағыттарды таңдау дұрыстығын;

  • технологиялық жабдықтарды тоқтату мен электр энергиясын сөндіру мүмкіндіктерін анықтайды.

№3 жоғары шақырту бойынша келген күштер мен құралдардың әрекеттеріндегі шешуші бағыты өртті оқшаулау мен жою болады.

Аға жедел бастық өртті сөндіру басшылығын өз мойнына алады және БББ-ға өрт кезінде орын алған жағдай туралы ақпарат береді және № 3 жоғары шақыртуды растайды.

Өрттің сөндірілуін ұйымдастыру және басқару үшін ӨСБ келесіқұрамда жедел штаб құрайды: штаб бастығы; тыл бастығы; әкімшілік өкілі.

Штаб бастығы болып Ақмола облысының «ӨС және АҚЖ» ММ бастығының орынбасары тағайындалады. ӨСБ ШБ, ТБ және нысан өкілінің алдына міндеттер қояды. Бөлімшелерді жақсы басқару үшін штаб орны парктен 50 м. арақашықтықта орналастырылады.

Өртті оқшаулау мен жою үшін күштер мен құралдарды енгізу әр түрлі бағыттарда жүргізілетіндігін есепке ала отырып, ӨСБ бес учаске құру туралы шешім шығарады.

ЖА-1 жанған резервуарда ұйымдастырылады.

Міндеті: Өртті сөндіру. Участкеге «Өрт сөндіруші» АҚФ, МӨСБ-16 берген 3 ГПС-600 оқпаны беріледі.

ЖА-2 – жанған резервуарда ұйымдастырылады.

Міндеті: Өртті сөндіру. Участкеге 3 ГПС-600, «Өрт сөндіруші» АҚФ, МӨСБ-16 беріледі.

ЖА-3 жанған резервуарда ұйымдастырылады.

Міндеті: Резервуарды жанудан оқшаулау және түрін өзгертуден қорғау. Участкеге 6 «А» оқпаны, МӨСБ-16, ОППАСС ЖШС СГКХ беріледі.

ЖА-4 жанған резервуарда ұйымдастырылады.

Міндеті: Резервуарды жанудан оқшаулау және түрін өзгертуден қорғау. Участкеге 5 «А» оқпаны, МӨСБ-16, ОППАСС ЖШС СГКХ беріледі.

ЖА-5 көршілес орналасқан резервуарларда ұйымдастырылады.

Міндеті: көршілес резервуарларды қорғау. «СПЗ» АҚ 4 оқпандар беріледі.

ӨСБ жеке өзі немесе ШБ арқылы әскери учаскелер бастықтарын тағайындайды (өрт күзеті бөлімшелері және басшылық етуші құрам келгенге дейін).

ӨСБ өрт сөндіру күштері мен құралдарын енгузі тізбегі туралы ШБ алдына міндет қояды және анықтайды. ӨСБ ШБ-қа келесі міндеттерді қояды: өрт сөндіру үшін күштер мен құралдарды орналастыру; өрт кезінде байланыс орнату; БББ-ға өрт туралы мәліметтер беру; жедел құжаттама жүргізу.

ӨСБ ТБ-ға жеке өзі немесе ШБ арқылы келесі міндеттерді қояды:

ӨСБ-дан тапсырма алғаннан кейін ТБ келген техниканы қарсы алуды және жақын орналасқан су көздеріне орналастыруды ұйымдастырады. Ең жақын орналасқан су көздері өрт гидранттары болып табылады.

ӨСБ жеке өзі немесе ШБ арқылы келесі міндеттерді алға қояды: № 3 жоғары шақырту бойынша келген су көздерін қарсы алу мен орналастыруды ұйымдастыру; өрт сөндіруге 6 ГПС-600 пен 13 РС-50 берілуін қамтамасыз ету.

Күштер мен құралдар әр түрлі бағыттардан келетіндіктен, ӨСБ «Өрт сөндіруші» АҚФ бірінші бөлімінің командирін тыл бастығының көмекшісі етіп тағайындайды.

Тапсырма бергеннен кейін ӨСБ:

  • өрт кезіндегі жағдайлардың өзгеруі үшін үздіксіз бақылауға және оларға сәйкес шешімдер қабылдауға;

  • бөлімшелер арасында өзара әрекеттер ұйымдастыруға;

  • штабпен байланыс ұстап тұруға және қабылданған шешімдер мен өрт кезіндегі жағдайлар туралы хабарлап отыруға;

  • өзінің берген әр тапсырмасының орындалуын тексеруге;

  • өрт себептерін және өрт туралы актіні құрастыруға қажетті басқа да мәліметтерді анықтау үшін шаралар қолдануға;

  • өртті тоқтатқаннан кейін жеке өзі өрт орнын аралап шығуға және оттың сөндірілгендігіне көз жеткізуге, өрт орнын бақылау қажеттілігі мен мерзімін анықтауға міндетті.

ӨСБ-дан тапсырма алғаннан кейін, ШБ штаб жұмысын ұйымдастырады және ӨСБ шешімінің іске асырылуын қамтамасыз етеді. ШБ күштері мен құралдарын басқару үшін өрт кезінде байланысты ұйымдастырады. ӨСБ, ТБ және әскери учаскелер бастықтарымен байланыс үшін ШБ тасымалданатын радиостанцияларды, ал, БББ-мен байланыс үшін АЦ-40 радиостанциясы мен жергілікті телефонды қолданады. ӨСБ бұйрықтарын бөлімшелердің басшыларына берілуін қамамасыз етеді. ӨСБ-ға қабылданған шешімдер туралы баяндайды. Өрт сөндіру барысында ШБ өрт кезіндегі жағдайды зерттейді, үздіксіз барлауды ұйымдастырады және ЖАБ мен нысан өкілінен мәліметтер жинайды; ӨСБ-ға барлау нәтижелері мен өрттің сөндірілу барысы туралы баяндайды. Штаб бастығы ӨСБ бұйрықтарының орындалуы үшін үнемі бақылауды қамтамасыз етеді, жедел құжаттаманы жүргізеді.

ӨСБ-дан тапсырма алғаннан кейін ТБ келген техниканы қарсы алуды және жақын орналасқан су көздеріне орналастыруды ұйымдастырады. Ең жақын орналасқан су көздері өрт гидранттары болып табылады.

Судың тоқтаусыз берілуін қамтамасыз ету үшін ТБ сорғылар жұмысының тәртібін қамтамасыз етеді. Жұмыс барысында ТБ техниканы толық қуатта қолданады, тармақтардың күзетілуін қамтамасыз етеді және полиция қызметкерлерінің көмегімен өрт аумағының қоршалуын ұйымдастырады, су құбырындағы тегеурінді арттыру бойынша шаралар қолданады және жедел құжаттама жүргізеді.
Өрт сөндіру кезіндегі қауіпсіздік техникасы
1. Көрермендер залындағы өрт сөндіру ТОЖҚК-тағы жеке құраммен жүргізілуі қажет. ТОЖҚК-тағы жұмыс өрт күзетіндегі газдытүтінді қорғаныс қызметі жөніндегі ережемен белгіленген қауіпсіздік талаптарын сақтау арқылы орындалады.

Оқпанмен жұмыс істеу үшін екі адам бөлінеді.

Жабындардағы тармақ бөгеттермен бекітіледі.

Авто және үш аяқты сатылардың орын ауыстыруына жол берілмейді.

Күштік және жарық беретін желілерді сөндіру қажет.

7. ҚАБЫЛДАНҒАН ШЕШІМДЕРДІҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ НЕГІЗГІ
Өрттен келетін шығын оның ұзақтығы мен температурасына тікелей байланыста болады. Белгілі-бір ұзақтық пен температура кезінде құрылыс құрылымдары бұзыла бастайды.

Көтергіш құрылымдардың бұзылуы көбіне өте көп шығынмен байланысты, себебі, өрт кезінде ауыр құрылымдар құлай отырып, тұрғын-жай ішіндегілердің барлығын бұзады. Құрылыс құрылымдарының құлауы локалды және жалпы сипатқа ие, бұл өз кезегінде ғимаратты құрылымдық жоспарланған шешімдерге, сондай-ақ, өрт сөндіру жөніндегі өрт бөлімшелерінің оңтайлы әрекеттеріне байланысты. Негізгі өрт сөндіру құралы ретінде су қолданылады.
Экономикалық көрсеткішерді анықтау:
K1,2күрделі шығындар,

l1,2экономикалық шығындар,

I1,2өрттен болған зиян
Машина залындағы өртті сөндіру үшін гарнизон техникасы күштер мен құралдарды тарту жоспарына сәйкес қолданылады. Сонымен бірге, бірінші нұсқада да, екінші нұсқаа да № 3 шақырту бойынша күштер мен құралдар автоматты түрде шығады.

Өртті сумен сөндіру уақытын статистикалық мәліметтерді саралаудан 60 минутқа тең деп қабылдаймыз, пайдалану шығындары келесі формула бйынша анықталады:l1=1ам+lгсм+lзп+lос+lтрто,

бұл жерде lзп –еңбекақыға жұмсалатын шығындар

lтрто – өрт сөндіруге, техникалық қызмет көрсетуге жұмсалатын шығындар

1ам – аммортизациялық бөлім шығарулар

lос– өрт сөндіру құралдарына жұмсалатын шығындар

lгсм– жанғыш-майлау материалдарына жұмсалатын шығындар

пайдалану шығындарына енетін өлшемдердің барлығы дерлік екі нұсқа үшін тепе-тең, сондықтан, оларды, ЖММ кететін шығындардан басқасын, анықтамаймыз.

Өртті сумен сөндіру үшін пайдалануға жұмсалатын шығындарды анықтаймыз.Qобщ = 68,84 л/с, өрт сөндіру кезінде (Tтуш = 60 мин.) келесі мөлшерде су жұмсалатын болады:

Wв = Qжалп* Tсөнд* 60 = 0,06884 * 60 * 60 = 248 м3

Wпо = 32,4 м3

1 м3судың құны - 150 теңге, көбік құрағыштың 1 м3құны – 250000 теңге. Өрт сөндіруге үш өрт машинасын қою және «ГПС-600» 6 оқпаны мен «Б» 10 оқпанын беру қажет. Өрт кезіндегі жұмыс үшін жеке құрамның 13 бөлімшесі қажет.

ЖММ жұмсалатын шығындарды анықтаймыз. Суды беріп тұруға АЦ-40 екі автокөлігі, бір АЛ-30 және басқа да арнайы техника жұмыс істейтін болады. ЖММ шығынын анықтау үшін кесте құраймыз.
Майлауға жұмсалатын шығындарды есепке ала отырып, жұмсалған жанармай құны келесі көрсеткішті құрайды:

Сгсм = С* 3 = 14097,6*3 = 42292,8 теңге.

Суды пайдалану құны.1-кесте

П.А.маркасы

Мөлшері

(дана)


Жұмыс уақыты (мин.)

Жанғыш материал шығыны (л/мин.)

Жалпы шығыны

(л.)


Жанғыш материал маркасы

1-литрдің құны

Бағасы

АЦ

5

60

0,33

99

дизель

89

8811

АЛ

3

60

0,33

59,4

дизель

89

5286,6

Итого

8158,414097,6


Со.с= Свод. = W* 150 = 248 * 150 = 37200 теңге.

Со.с= Спо = W* 250000 = 32,4 * 250000 = 8100000 теңге.

Каталог: public -> uploads -> OBNOVLENIE SAITA 2015 -> DIPLOMY
DIPLOMY -> Дипломдық жұмысты (жобаны) дайындау бойынша тапсырма мамандығы 5В 100100 «Өрт қауіпсіздігі»
DIPLOMY -> Дипломдық ЖҰмыс (жоба) Мамандығы 5В100100 «Өрт қауіпсіздігі» Диплом жазушы: А. И.Қуандық Көкшетау-2015
DIPLOMY -> «Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Көкшетау техникалық институты» рмм
DIPLOMY -> Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдай комитеті Көкшетау техникалық институты
DIPLOMY -> Мазмұны кіріспе 4 1БӨлім. ҚАланың ҚЫСҚаша сипаттамасы
DIPLOMY -> Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар комитеті Ішкі істер министрлігі «Көкшетау техникалық институты» рмм
DIPLOMY -> Дипломдық ЖҰмыс (жоба) Тақырыбы: «Ірімшік зауыты» апат кезінде өртті сөндіру тактикасы
DIPLOMY -> Шипажай адамдардың демалу және ден саулығын емдеу мекемелеріне жатады
DIPLOMY -> Дипломдық жоба тақырыбы: «Петропавл қаласындағы


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет