Акционерное общество "темiрбанк"Дата06.05.2019
өлшемі269 Kb.
#136177

"Альфа-Банк" ЕБ АҚ

Директорлар Кеңесімен

Бекітілді

(24 қыркүйек 2018 жылғы

№34 Хаттама)Операциялар жүргізудің жалпы талаптары туралы ережелерге № 12

ӨЗгерістер мен толықтырулар

Алматы қ.


2018 ж.
Келісу парағыАтауы

Операциялар жүргізудің жалпы талаптары туралы ережелерге №12 Өзгерістер мен толықтыруларды келісу

Әзірлеуші бөлімше

'Альфа-Банк' ЕБ АҚ Басқарма Төрағасының Блогының Процесстік кеңсесі

Қолжеткізу деңгейі

 Жалпы

Келісілді

Аты-жөні

Келісу нәтижесі

Күні

Заң департаментінің Директоры

Бурханалиева М.Б.

Келісілді

23.07.2018

Тәуекелдер жөніндегі Директор

Шалай И.Д.

Келісілді

24.07.2018

Бас комплаенс-бақылаушы

Мукашева А.А.

Келісілді

19.07.2018

Қаржы директоры

Патахова Р.Е.

Келісілді

23.07.2018

Атқарушы директор – Өнімдер және процесстер департаментінің Директоры

Горшенина И.А.

Келісілді

24.07.2018

Клиенттерге қызмет көрсету департаментінің Директоры


Глебова Л. В.

Келісілді

04.08.2018

«Дара бизнес» блогының Басшысы

Истомин И.

Келісілді

07.08.2018

Карточкалық өнімдерді дамыту жөніндегі Директор

Азизов Н.Б.

Келісілді

23.07.2018

Ашық нарықтағы операциялар бөлімінің Бастығы


Лаптиев Ю.А.

Келісілді

17.07.2018

Атқарушы директор – «Орта бизнес» блогы Бизнесті дамыту және қолдау департаментінің Директоры


Смадиев А.М.

Келісілді

24.07.2018

«Бұқаралық бизнес» блогының Басшысы

Какиев Д.У.

Келісілді

01.08.2018

Алқалы органдар хатшылығының Басшысы

Бакытжанова А.Б.

КелісілдіЖауапты әзірлеуші

Аты-жөні

Күні

Телефон

Процесстік кеңсенің Бас менеджері

Булут А.А.

16.08.2018

2758

«Альфа-Банк» ЕБ АҚ Директорлар Кеңесі бекіткен (07 наурыз 2016 жылғы №9 Хаттама) Операциялар жүргізудің жалпы талаптары туралы ережелерге (әрі қарай – Ережелер) келесі Өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:


 1. 2 тармақта «құнды қағаздар нарығында» сөзінен кейін «21.12.2017ж. № 236» сөз «11.09.2018ж. №1.6.21/237» сөзіне ауыстырылсын.

 2. Ереженің 21 тармағы келесі редакцияда баяндалсын:

«21. Банк өз еркімен, заңнамада бекітілген шектеулерді ескере отырып, тарифтерді, банктік қызметтер көрсеткені үшін комиссияларды және депозиттер, несиелер бойынша сыйақы мөлшерлемелерін бекітеді.

Қабылданатын депозиттер мен берілетін несиелердің ақырғы сомалары мен мерзімдерін, депозиттер және несиелер бойынша сыйақы мөлшерлемелерінің ақырқы шамаларын, банктік операцияларды жүргізуге мөлшерлемелердің және тарифтердің ақырғы шамаларын, банктік операцияларды жүргізуге басты тарифтерді Банктің Директорлар кеңесі бекітеді.

Банктік операцияларды жүргізуге негізгі тарифтерді сондай-ақ Банктің Директорлар кеңесі бекіткен, ақырғы мағыналардың аясында Банктің басқарушы комитеті бекіте алады.

Жеке және заңды тұлғаларға көрсетілетін, банктік және басқа қызметтер үшін сыйақы мөлшерлемелерінің мөлшері және тарифтер туралы, оларды бекіту және өзгертулер енгізу күні туралы ақпаратты қоса, сондай-ақ олардың бекітілгендігін растайтын ішкі құжаттардың деректемелері, оларды бекіткен Банк органдары туралы маңызды ақпарат, көруге және танысуға лайықты орында, филиалдарда / Банктің ФҚЖ және Банктің корпоративтік сайтында орналастырылады.»

 1. Ереженің 25 тармағы келесі редакцияда баяндалсын:

«25. Банктің Уәкілетті тұлғасының шешімі бойынша Клиентке / Клиенттердің тобына Банктің Директорлар кеңесі бекіткен ақырғы мөлшерлемелер мен тарифтердің шегінде жеке тарифтер бекітілуі мүмкін (нақты Клиентке/ Клиенттер тобына таратылатын тариф және тарифтік жинаққа енгізілмеген). Жеке тарифтерді бекіту туралы шешім қабылдайтын, Банктің Уәкілетті тұлғалары Банк Басқармасының шешімімен анықталады.»

 1. Ереженің 25-1 тармағы келесі редакцияда баяндалсын:

«25-1. Клиенттің өтініші бойынша Банк Клиентті Банк бекіткен тарифтік санаттың талаптарын (тарифтік пакеттің) Клиент орындаған кезде, Банк бекіткен тарифтік санат (тарифтік пакет) бойынша қызмет көрсетуге ауыстырады.»

Пункт 37 дополнить подпунктом 59-1) следующего содержания:

 1. 37 тармақ келесі мазмұндағы 59-1) тармақшамен толықтырылсын:

«59-1) Негізгі тарифтер – Банктің Директорлар кеңесі бекіткен ақырғы мағыналардың шегіндегі Банктің басқару комитеті және/немесе Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген, және олардың көрсететін банктік қызметтері үшін алынатын, Банк комиссияларының мөлшерін анықтайтын, сондай-ақ Банкпен жасалған шарттардың талаптарын Клиент бұзған жағдайда алынатын, айыппұлдар үшін қолданыстағы тарифтер.»

 1. Ережелердің 37 тармағының 59) және 67) тармақшалары өзгертілсін және келесі редакцияда баяндалсын:

«59) Тарифтер – Банктің ішкі құжаттарында және Заңнамада қарастырылған тәртіппен анықталатын және бекітілген, банктік қызметтерді Клиентке ұсынғаны үшін төлемнің мөлшерін анықтайтын мөлшерлемелер мен тарифтер жүйесі.»

«67) Банктің уәкілетті органы – Банктің ішкі құжаттарында бекітілген, оның ішінде банктік қызметтердің сыйақы мөлшерлемелерін, тарифтерді, мерзімдерін, талаптарын бекіту сұрақтары бойынша, оның құзыреті мен өкілеттіктеріне сәйкес шешім қабылдау бойынша тиісті өкілеттіктер берілген, Банктің қолданыстағы тұрақты алқалық органы, оның ішінде Банктің басқарушылық комитетттері (дара бизнес Блогінің, бұқаралық бизнес Блогінің, корпоративтік бизнес Блогінің, орта бизнес Блогінің, Қазынашылықтың басқарушылық комитеттері).»

 1. 39 тармақ алынып тасталсын.
 1. Ережелердің 93 тармағы «қолдану» сөзінен кейін «қызметтер» сөзімен толықтырылсын.

 2. 204 тармақтағы: «осы Ережелердің 1-5 қосымшаларында немесе Банктің Уәкілетті органының шешімімен бекітілген Тарифтермен» сөздері «Банк бекіткен тарифтермен» сөздеріне алмастырылсын.

 3. Ережелердің 236 тармағының соңғы абзацы «орыс тілінде» сөзінен кейін «(осы ретте мәтін латынша жазылуы мүмкін)» сөзімен толықтырылсын.

 4. 271 тармақтағы: «осы Ережелердің 1-5 қосымшаларында немесе Банктің Уәкілетті органының шешімімен бекітілген Тарифтермен» сөздері «Банк бекіткен тарифтермен» сөздеріне алмастырылсын.

 5. «осы Ережелерге» сөзінен кейін «немесе Банктің Уәкілетті органының шешімдерінде» сөзімен толықтырылсын.

 6. Ережелердің 298 тармағындағы «қолданыстағы тарифтермен» сөздерінен кейін «Банк бекіткен тарифтермен» сөздерімен толықтырылсын.

 7. 347 тармақта «050012, Алматы қ., Масанчи көш., 57а үй» сөзі «050059, Алматы қ., Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 226» сөзіне ауыстырылсын.

 8. Ережелердің 1-3, 4-1 Қосымшаларында «Тарифтік комитет» сөзі тиісті септікте «Банктің Уәкілетті органы» сөзіне ауыстырылсын.

 9. Ережелердің №1 Қосымшасының І Тарауына келесі өзгерістер енгізілсін:

16.1. 6.1. тармақтың 1) және 2) тармақшаларының атауын жаңа редакцияда баяндалсын:

«1) сол күні сағат 11:00-ден 16:30 дейін Астана қ. уақыты бойынша (16:30 кейін өтінімдер Банк Қазынашылығының келісімі бойынша ғана қабылданады);

2) екінші банктік күні сағат 09:00-ден 16:30 дейін Астана қ. уақыты бойынша (16:30 кейін өтінімдер Банк Қазынашылығының келісімі бойынша ғана қабылданады)».

16.2. «Комиссияларды алу тәртібі және талаптары» бөлімінің 3 тармағы «орыс тілінде» сөзінен кейін «(осы ретте мәтін латынша жазылуы мүмкін)» сөзімен толықтырылсын.

16.3. 4.6. тармақ алынып тасталсын.

16.4. 4.7. тармақ келесі редакцияда баяндалсын:


4.7.

 

 

12

Банк Клиентінің банктік шотынан инкассалық өкімді Толық/Ішінара төлеу

750 KZT 1. Ережелердің №1 Қосымшасының ІІ Тарауына келесі өзгерістер енгізілсін:

17.1. 6.1.1. және 6.1.2. тармақшаларының атауы жаңа редакцияда баяндалсын:

«6.1.1. сол күні сағат 11:00-ден 16:30 дейін Астана қ. уақыты бойынша (16:30 кейін өтінімдер Банк Қазынашылығының келісімі бойынша ғана қабылданады);

6.1.2. екінші банктік күні сағат 09:00-ден 16:30 дейін Астана қ. уақыты бойынша (16:30 кейін өтінімдер Банк Қазынашылығының келісімі бойынша ғана қабылданады)».

17.2. 6.2.1. және 6.2.2. тармақшаларының атауы жаңа редакцияда баяндалсын:

«6.2.1. сол күні (сағат 11:00-ден 16:30 дейін) Астана қ. уақыты бойынша (16:30 кейін өтінімдер Банк Қазынашылығының келісімі бойынша ғана қабылданады);

6.2.2. екінші банктік күні сағат 09:00-ден 16:30 дейін Астана қ. уақыты бойынша (16:30 кейін өтінімдер Банк Қазынашылығының келісімі бойынша ғана қабылданады)».

17.3. 4.2.6. тармақ келесі редакцияда баяндалсын:

4.2.6.

 

 

 

Банк Клиентінің банктік шотынан инкассалық өкімді Толық/Ішінара төлеу

750 KZT
 1. Ережелердің №1 Қосымшасының ІІІ Тарауына келесі өзгерістер енгізілсін:

18.1. 6.1. тармақ пен 6.2. тармақтың 1) және 2) тармақшаларының атауы жаңа редакцияда баяндалсын:

«1) сол күні сағат 11:00-ден 16:30 дейін Астана қ. уақыты бойынша (16:30 кейін өтінімдер Банк Қазынашылығының келісімі бойынша ғана қабылданады);

2) екінші банктік күні сағат 09:00-ден 16:30 дейін Астана қ. уақыты бойынша (16:30 кейін өтінімдер Банк Қазынашылығының келісімі бойынша ғана қабылданады)».

18.2. «Комиссияларды алу тәртібі және талаптары» бөлімінің 3 тармағы «орыс тілінде» сөзінен кейін «(осы ретте мәтін латынша жазылуы мүмкін)» сөзімен толықтырылсын.

18.3. 4.5. тармақ келесі редакцияда баяндалсын:

4.5.

 

 

 

Банк Клиентінің банктік шотынан инкассалық өкімді Толық/Ішінара төлеу

750 KZT
 1. Ережелердің №1 Қосымшасының IV Тарауына келесі өзгерістер енгізілсін:19.1. 6.1.1. тармағының 1) және 2) тармақшаларының атауы жаңа редакцияда баяндалсын:

«1) сол күні сағат 11:00-ден 16:30 дейін Астана қ. уақыты бойынша (16:30 кейін өтінімдер Банк Қазынашылығының келісімі бойынша ғана қабылданады);

2) екінші банктік күні сағат 09:00-ден 16:30 дейін Астана қ. уақыты бойынша (16:30 кейін өтінімдер Банк Қазынашылығының келісімі бойынша ғана қабылданады)».

19.2. «Комиссияларды алу тәртібі және талаптары» бөлімінің 3 тармағы «орыс тілінде» сөзінен кейін «(осы ретте мәтін латынша жазылуы мүмкін)» сөзімен толықтырылсын.

19.3. 4.7. тармақ келесі редакцияда баяндалсын: 

 

12

Банк Клиентінің банктік шотынан инкассалық өкімді Толық/Ішінара төлеу

750 KZT

19.4. осы Өзгерістер мен толықтырулардың №1 Қосымшасына сәйкес Ережелерге №2 Қосымша, VISA/MasterCard халықаралық дебеттік төлем карточкалары бойынша «Альфа-Банк» ЕБ АҚ тарифтері, жеке тұлғалар үшін «СТАНДАРТ» ТАРИФІ 1. Бөлімінің 1 т., «VIP-КЛИЕНТ» ТАРИФІ 2. Бөлімінің 1 т., жеке тұлғалар үшін «СТУДЕНТ» ТАРИФІ 3. Бөлімінің 1 т., жеке тұлғалар үшін «ӘЛЕУМЕТТІК КАРТОЧКА» ТАРИФІ 4. Бөлімінің 1 т., жеке тұлғалар үшін «ЖАЛАҚЫ ЖОБАСЫ» ТАРИФІ 5. Бөлімінің 1 т., жеке тұлғалар үшін «АЛЬФА-БАНК» ЕБ АҚ ҚЫЗМЕТКЕРІ» ТАРИФІ 6. Бөлімінің 1 т., «СЕРІКТЕСТЕР» ТАРИФІ 7. Бөлімінің 1 т. «қолдану мерзімі аяқталғаннан кейін қайта шығару» сөйлемі алынып тасталсын.

19.5. осы Өзгерістер мен толықтырулардың №1 Қосымшасына сәйкес Ережелерге №2 Қосымша, VISA/MasterCard халықаралық дебеттік төлем карточкалары бойынша «Альфа-Банк» ЕБ АҚ тарифтері, жеке тұлғалар үшін «СТАНДАРТ» ТАРИФІ 1. Бөлімінің 2 т., «VIP-КЛИЕНТ» ТАРИФІ 2. Бөлімінің 2 т., жеке тұлғалар үшін «СТУДЕНТ» ТАРИФІ 3. Бөлімінің 2 т., жеке тұлғалар үшін «ӘЛЕУМЕТТІК КАРТОЧКА» ТАРИФІ 4. Бөлімінің 2 т., жеке тұлғалар үшін «ЖАЛАҚЫ ЖОБАСЫ» ТАРИФІ 5. Бөлімінің 2 т., жеке тұлғалар үшін «АЛЬФА-БАНК» ЕБ АҚ ҚЫЗМЕТКЕРІ» ТАРИФІ 6. Бөлімінің 2 т., «СЕРІКТЕСТЕР» ТАРИФІ 7. Бөлімінің 2 т. «қолдану мерзімі аяқталғаннан кейін қайта шығару» сөйлемі алынып тасталсын.

19.6. осы Өзгерістер мен толықтырулардың №1 Қосымшасына сәйкес Ережелерге №2 Қосымша, VISA/MasterCard халықаралық дебеттік төлем карточкалары бойынша «Альфа-Банк» ЕБ АҚ тарифтері, жеке тұлғалар үшін «СТАНДАРТ» ТАРИФІ 1. Бөлімінің 3.3. т., «VIP-КЛИЕНТ» ТАРИФІ 2. Бөлімінің 3.3. т., жеке тұлғалар үшін «СТУДЕНТ» ТАРИФІ 3. Бөлімінің 3.1. т., жеке тұлғалар үшін «ӘЛЕУМЕТТІК КАРТОЧКА» ТАРИФІ 4. Бөлімінің 3.1. т., жеке тұлғалар үшін «ЖАЛАҚЫ ЖОБАСЫ» ТАРИФІ 5. Бөлімінің 3.1. т., жеке тұлғалар үшін «АЛЬФА-БАНК» ЕБ АҚ ҚЫЗМЕТКЕРІ» ТАРИФІ 6. Бөлімінің 3.1. т., «СЕРІКТЕСТЕР» ТАРИФІ 7. Бөлімінің 3.1. т. атауы «қолданылу мерзімі аяқталғаннан кейін, соның ішінде қашықтық арналары арқылы негізгі/қосымша карточкаларды қайта шығару» қызметімен толықтырылсын.

19.7. осы Өзгерістер мен толықтырулардың №1 Қосымшасына сәйкес Ережелерге №2 Қосымша, VISA/MasterCard халықаралық дебеттік төлем карточкалары бойынша «Альфа-Банк» ЕБ АҚ тарифтері, 8. «ЖАЛПЫ ТАРИФТЕР» бөлімінің 25. т. өзгерістер енгізілсін (егер өзгесі қарастырылмаса, 1-7, 9,10 бөлімдері үшін барлық тарифтерге таралады).

19.8. осы Өзгерістер мен толықтырулардың №1 Қосымшасына сәйкес Ережелерге №2 Қосымша, VISA/MasterCard халықаралық дебеттік төлем карточкалары бойынша «Альфа-Банк» ЕБ АҚ тарифтері, жеке тұлғалар үшін «Жинақ сандықша» ТАРИФІ 9. Бөлім алынып тасталсын.

19.9. осы Өзгерістер мен толықтырулардың №1 Қосымшасына сәйкес Ережелерге №2 Қосымша, VISA/MasterCard халықаралық дебеттік төлем карточкалары бойынша «Альфа-Банк» ЕБ АҚ тарифтері, жеке тұлғалар үшін «СТАНДАРТ» ТАРИФІ 1. Бөлімінің 4 т. 4.5. т.т., «VIP-КЛИЕНТ» ТАРИФІ 2. Бөлімінің 4 т. 4.5. т.т., жеке тұлғалар үшін «СТУДЕНТ» ТАРИФІ 3. Бөлімінің 4 т. 4.5. т.т., жеке тұлғалар үшін «ӘЛЕУМЕТТІК КАРТОЧКА» ТАРИФІ 4. Бөлімінің 4 т. 4.5. т.т., жеке тұлғалар үшін «ЖАЛАҚЫ ЖОБАСЫ» ТАРИФІ 5. Бөлімінің 5 т. 5.5. т.т., жеке тұлғалар үшін «АЛЬФА-БАНК» ЕБ АҚ ҚЫЗМЕТКЕРІ» ТАРИФІ 6. Бөлімінің 4 т. 4.4. т.т., «СЕРІКТЕСТЕР» ТАРИФІ 7. Бөлімінің 4 т. 4.5. т.т. жаңа редакцияда баяндалсын.

19.10. осы Өзгерістер мен толықтырулардың №1 Қосымшасына сәйкес Ережелерге №2 Қосымша, VISA/MasterCard халықаралық дебеттік төлем карточкалары бойынша «Альфа-Банк» ЕБ АҚ тарифтері, жеке тұлғалар үшін «FIFA 2018/Футбор жанкүйерінің ең үздік картасы» ТАРИФІ 10 бөлімі өнімінің атауы мәтініне өзгерістер енгізілсін.

19.11. Ережелерге №1 Қосымша, IХ. Тарау: Жеке тұлғаларға қызмет көрсету бойынша тарифтер (Мобильді және Интернет-Банкинг) ҚАШЫҚТЫҚ БАЙЛАНЫС АРНАЛАРЫ АРҚЫЛЫ («АЛЬФА-КЛИК» ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГІ, «АЛЬФА-МОБАЙЛ» МОБИЛЬДІ БАНИКНГІ) ЖЕКЕ ТҰЛҒАЛАРҒА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ БОЙЫНША ТАРИФТЕР 1. Бөлімнің 1.1. т. 13) т.т. және 1.2. т. 12) т.т. «Тарифтер» бағанасы келесі редакцияда баяндалсын:

«Жеке тұлғалардың төлем карточкалары бойынша тарифтер №2 Қосымшаға сәйкес, І Тарау «VISA/MasterCard халықаралық дебеттік карточкалары бойынша «Альфа-Банк» ЕБ АҚ ТАРИФТЕРІ», 1. Бөлім 1. және 3.1. т., 2. Бөлім 1 және 3.3.т., 3. Бөлім 1. және 3.1. т., 4. Бөлім 1. және 3.1. т. 5. Бөлім 1. және 3.1. т., 6. Бөлім 1. және 3.1. т., 7. Бөлім 1. және 3.1. т.

19.12. осы Өзгерістер мен толықтырулардың №1 Қосымшасына сәйкес Ережелерге №1 Қосымша, І. Тарау «Альфа-Өмір» жеке тұлғалар үшін қызметтер пакеті» ТӨЛЕМ КАРТОЧКАЛАРЫ БОЙЫНША ТАРИФТЕР 3. Бөлімінің 3.18. т. өзгерістер енгізілсін.

19.13. осы Хаттаманың №1 Қосымшасына сәйкес «Альфа-Банк» ЕБ АҚ операцияларын жүргізудің жалпы талаптары туралы ережелерге №1 Қосымша, II. Тарау «А-Private» қызмет пакеті» жеке тұлғаларға қызмет көрсету бойынша тарифтер» ТӨЛЕМ КАРТАЛАРЫ БОЙЫНША ТАРИФТЕР 2. Бөлімнің 2.25. т. өзгерістер енгізілсін.

19.14. осы Өзгерістер мен толықтырулардың №1 Қосымшасына сәйкес Ережелерге №1 Қосымша, ІІІ. Тарау «Жалақылық» жеке тұлғалар үшін қызмет пакеті» ТӨЛЕМ КАРТАЛАРЫ БОЙЫНША ТАРИФТЕР 2. Бөлімнің 2.26. т. өзгерістер енгізілсін.

19.15. осы Өзгерістер мен толықтырулардың №1 Қосымшасына сәйкес Ережелерге №1 Қосымша, IV. Тарау «Persona» жеке тұлғалар үшін қызмет пакеті» ТӨЛЕМ КАРТАЛАРЫ БОЙЫНША ТАРИФТЕР 3. Бөлімнің 3.18. т. өзгерістер енгізілсін.

19.16. осы Өзгерістер мен толықтырулардың №1 Қосымшасына сәйкес Ережелерге №1 Қосымша, VII. Тарау «Жеке тұлғалар үшін төлем карточкасынан карточкаға аударымдар бойынша тарифтер (Р2Р)» 1. Бөлімінің «Жеке тұлғалар үшін төлем карточкасынан карточкаға аударымдар бойынша тарифтер (Р2Р)» 1.1. 2) 3) т.т., 1.2. т. 1) 2) т.т., 1.3.т. 1.3.1. 1.3.2. т.т., 1.4. т. 1.4.1. 1.4.2. т.т. «MasterCard» сөзі қосылсын.20 Ережелерге 2 Қосымша VII. Тарау «Жеке тұлғалар үшін төлем карточкасынан карточкаға аударымдар бойынша тарифтер (Р2Р)», «Жеке тұлғалар үшін төлем карточкасынан шотқа аударымдар бойынша тарифтер (Card2Any)» келесі мазмұндағы 3 бөліммен толықтырылсын:
3 БӨЛІМ:

 

Альфа-Клик/Альфа-мобайл жүйелерінде» Жеке тұлғалар үшін төлем карточкасынан карточка аударымдар(P2P)

3.1.

 

Альфа-Клик/Альфа-мобайл жүйлерінде, ҚР ішінде «Жеке тұлғалар үшін төлем карточкасынан карточка аударымдар (P2P)"

1)

 

 

«Альфа-Банк» ЕБ АҚ карточкасынан «Альфа-Банк» ЕБ АҚ карточкасына аударымдар үшін комиссия

Жеке тұлғаларға қызмет көрсету бойынша тарифтер және қызметтер пакеті №1 Қосымшаға сәйкес,

IX тарау «Жеке тұлғалар қызмет көрсету тарифтері (Мобильді және Интернет-Банкинг)», №1 бөлім, 1.1.1 тт.2)

 

 

«Альфа-Банк» ЕБ АҚ карточкасынан ҚР басқа банктерінің төлем карточкасына (несие картасынан аударымдарды басқа) аударымдар үшін комиссия


аударым сомасынан 0,95%, min 250 теңге1

3)

 

 

«Альфа-Банк» ЕБ АҚ несие карточкасынан ҚР басқа банктерінің төлем карточкасына аударымдар үшін

комиссияаударым сомасынан 3,7 %, min 700 теңге1

4)

 

 

ҚР басқа банктерінің Visa /MasterCard карточкасынан «Альфа-Банк» ЕБ АҚ төлем карточкасына аударымдар үшін

комиссия 1. теңге1
 1. Ережелердің №2 Қосымшасының І тарауына келесі өзгерістер енгізілсін:21.1. «Жеке тұлғалар үшін «Стандарт» тарифі» 1. Бөлімде «Visa Gold Nomad Club» және «Visa Gold, соның ішінде Мультивалюталық карта (пакеттік ұсыныс)» қызмет атауы «Mastercard World Nomad Club» және «Mastercard World, соның ішінде Мультивалюталық карта (пакеттік ұсыныс)» сөзімен тиісті толықтырылсын.

21.2. 8 бөлімнің атауы жаңа редакцияда баяндалсын:

«ЖАЛПЫ ТАРИФТЕР (1-7, 9, 10, 11, 12 бөлімдер үшін барлық тарифтерге таралады, егер өзгесі қарастырылмаса)».

21.3. Ескертулер мен белгілер 4 тармақ «орыс тілінде» сөзінен кейін «(осы ретте мәтін латынша жазылуы мүмкін)» сөзімен толықтырылсын.

 1. 2 Қосымшаның «Шекті сомалар және Cash-back мөлшерлеме көлемі (жеке тұлғалар үшін» V бөлімінің «Төлемнің шекті сомасы, айына» № тармағы алынып тасталсын.

 2. Ережелердің №3 Қосымшасының 1,2,3 бөлімдерінің Ескертулер мен белгілер 4 тармағы «орыс тілінде» сөзінен кейін «(осы ретте мәтін латынша жазылуы мүмкін)» сөзімен толықтырылсын.

 3. 4-1 Қосымшаға келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:24.1. «Банктік шот» 2 бөлімнің 2.4.7. тармағының 2) тармақшасы жаңа редакцияда баяндалсын және мәндердің жаңа дәлізі бекітілсін; 2.4.8. тармақпен толықтырылсын:
ққс*

сілтеме

өзгерістер

Қызметтер түрі**

Стандарт

Бизнес-Старт

Электроннды

Сауда

Импортер

2 БӨЛІМ:

1

 

БАНКТІК ШОТ

2.4.7

 

 

 

"Бірыңғай қалдық" қызметі

2)

 

 

12

«Бірыңғай қалдық» қызметіне қосылған, ҚР ұлттық валютасында Клиенттің шотын жүргізу және аударымдарды жүзеге асыру

15 000 – 35 000 KZT

2.4.812

«Бизнес-ассистент» қызметін қосқан кезде Клиенттің ағымдағы шотын жүргізгені үшін комиссия

(ай сайын алынады, ағымдағы шотты жүргізу үшін негізгі тарифке қосымша) 1. 990 KZT


24.2. 4,5 бөлімдердің атауынан «(жергілікті уақыт)» сөзі алынып тасталсын.

24.3. 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.3.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.4.1, 5.4.2 тармақтарда уақытша аралықты белгілегеннен кейін «Астана қ. уақыты бойынша» сөзі қосылсын.

24.4. 4.4.6. тармақ алынып тасталсын.

24.5. 4.4.7. тармақ келесі редакцияда баяндалсын:

4.4.7.

 

 

12

Банк Клиентінің банктік шотынан инкассалық өкімді Толық/Ішінара төлеу

750 KZT

750 KZT

750 KZT

750 KZT

750 KZT


24.6. 6.1. тармақта «2 күн» сөзі «2 банктік күн» сөзіне ауыстырылсын.

24.7. 6.5. тармақта «2 жұмыс күні» сөзі «2 банкік күн» сөзіне ауыстырылсын.

24.8. 7.1. тармаққа келесі өзгерістер енгізілсін:

 1. атауы жаңа редакцияда баяндалсын: «қаражатты Клиентке есептеумен (банк бағамы бойынша) сол күні сағат 09:00-ден 16:30 дейін Астана уақыты бойынша (16:30 кейін өтінімдер Банк Қазынашылығының келісімі бойынша ғана қабылданады) қолма-қол ақшасыз валютаны сатып алу/сату»;

 2. шетел валюталарының тізімі толықтырылсын – «CHF».

24.9. 7.2. тармақтың атауы жаңа редакцияда баяндалсын: «қаражатты Клиентке есептеумен (банк бағамы бойынша) екінші банктік күні сағат 09:00-ден 16:30 дейін Астана уақыты бойынша (16:30 кейін өтінімдер Банк Қазынашылығының келісімі бойынша ғана қабылданады) қолма-қол ақшасыз валютаны сатып алу/сату»;

24.10. 8.3.1, 8.3.2. тармақтарының мазмұндары жаңа редакцияда баяндалсын:
ққс*

сілтеме

өзгерістер

Қызметтер түрі**

Стандарт

Бизнес-Старт

Электронды

Сауда

Импортер

1 БӨЛІМ:

1

 

ТАРИФТІК ПАКЕТТЕР
8.3.

 

 

 

Банктік кепілдіктер

8.3.1.

 

 

 

Өтелген кепілдікті шығару (БК, филиалдар мен қосымша жайлардың Клиенттері үшін):

1.1.

 

 

 

5 000 000 теңгеден көп емес сомада Клиенттің қаражатымен 100% қамтамасыз етілген кепілдіктер шығару (операциялық күн ішінде, өтінішті сағат 10-00-ге дейін берген кезде)

10 000 KZT

1.2.

 

 

 

5 000 000 теңгеден көп емес сомада Клиенттің қаражатымен 100% қамтамасыз етілген кепілдіктер шығару (операциялық күн аясында 1 сағат ішінде)

12 500 KZT

1.3.

 

 

 

5 000 001 теңгеден көп сомада Клиенттің қаражатымен 100% қамтамасыз етілген кепілдіктер шығару (операциялық күн ішінде, өтінішті сағат 10-00-ге дейін берген кезде)

кепілдік сомасынан 0,2%

1.4.

 

 

 

5 000 001 теңгеден көп сомада Клиенттің қаражатымен 100% қамтамасыз етілген кепілдіктер шығару (операциялық күн аясында 1 сағат ішінде)

кепілдік сомасынан 0,25%

1.5.

 

 

 

Несие желісі аясында кепілдің басқа түрлерімен қамтамасыз етілген

0,20 % min 10 000 KZT, max 100 000 KZT

8.3.2.

 

 

 

Тендерге қатысу үшін бланкілік кепілдік шығару (БК, филиалдар мен қосымша жайлардың Клиенттері үшін):


1.1.


200 000 теңгеге дейінгі сомада тендерге қатысу үшін бланкілік кепілдік шығару

(операциялық күн ішінде, өтінішті сағат 10-00-ге дейін берген кезде)10 000 KZT

1.2.


200 000 теңгеге дейінгі сомада тендерге қатысу үшін бланкілік кепілдік шығару (операциялық күн аясында 90 минут ішінде)

15 000 KZT

1.3.


200 001 теңгеден бастап 2 000 000 теңгеге дейінгі сомада тендерге қатысу үшін бланкілік кепілдік шығару (операциялық күн ішінде, өтінішті сағат 10-00-ге дейін берген кезде)

кепілдік сомасынан 5%

1.4.


200 001 теңгеден бастап 2 000 000 теңгеге дейінгі сомада тендерге қатысу үшін бланкілік кепілдік шығару (операциялық күн аясында 90 минут ішінде)

кепілдік сомасынан 6%

1.5.


2 000 001 теңгеден көп сомада тендерге қатысу үшін бланкілік кепілдік шығару (операциялық күн ішінде, өтінішті сағат 10-00-ге дейін берген кезде)

кепілдік сомасынан 4%

1.6.


2 000 001 еңгеден көп сомада тендерге қатысу үшін бланкілік кепілдік шығару (операциялық күн аясында 90 минут ішінде)

кепілдік сомасынан 5%


24.11. 8.3.3 тармақ алынып тасталсын.

24.12. 13.4.1. тармақ келесі редакцияда баяндалсын:

13.4.1.

 

 

12

ҚР кеден бекеттерінде орнатылған, «Халық Банкі» АҚ POS-терминалдарында кеден төлемдерін төлеу

0,75 %, min 500 KZT, маx 5000 KZT
0,20%, min 300KZT, max 2000 KZT

24.13. 11 бөлім келесі редакцияда баяндалсын:ққс*

сілтеме

өзгерістер

Қызметтер түрі**

Стандарт

Бизнес-Старт*****

Электронды*****

Сауда*****

Импортер*****

11 БӨЛІМ:

 

1

 

САУДА ЭКВАЙРИНГ

11.1.

 

 

 

Төлем карточкаларына қызмет көрсету үшін жабдықтар орнату (POS-терминал):

1)

ққс

 

 

Банктің POS терминалы

0 KZT

2)

ққс

 

 

Кәсіпкерлердің POS-терминалы

20 000 KZT

11.2.

 

 

 

POS–терминал арқылы жүргізілген, сатып алушымен әрбір сауда мәмілесінен комиссия Клиенттен авторизацияланған операциялар бойынша ақшаны өтеу кезінде ұсталынады (өтеу кезеңі 3-тен 30 банктік күнге дейін)

1)

 

 

 

VISA, MasterCard, Visa Electron, Maestro («Альфа Банк» ЕБ АҚ төлем карточкалары)

1 %

2)VISA, MasterCard, Visa Electron, Maestro (басқа банктердің төлем карточкалары)

2,9 %

2,7%

2,9 %

2,9 %

2,9 %

11.3.

 

 

 

Банктің әрбір POS-терминалы бойынша төлемдерге қызмет көрсету үшін комиссия (ай сайын ұсталынады):

1)

 

 

 

300 001 KZT бастап ағымдағы айда транзация сомасы

0 KZT

2)

 

 

 

ағымдағы айда транзация сомасы 10 000 KZT бастап 300 000 KZT дейін, қызмет көрсетудің бірінші жылы

3 500 KZT

2 000 KZT

3 500 KZT

3 500 KZT

3 500 KZT

3)

 

 

 

ағымдағы айда транзация сомасы 0 бастап 9 999 KZT дейін, қызмет көрсетудің бірінші жылы

7 000 KZT

2 000 KZT

7 000 KZT

7 000 KZT

7 000 KZT

4)

 

8

 

ағымдағы айда транзация сомасы 0 бастап 300 000 KZT дейін, қызмет көрсетудің екінші және кейінгі жылы

2 000 KZT


24.14. №12 сілтеме «банктік күн» сөзінен кейін «Астана қ. уақыты бойынша» сөзімен толықтырылсын.

 1. «Заңды тұлғалар, заңды тұлғалардың филиалдары және өкілдіктеріне, жеке кәсіпкерлерге, жеке нотариустарға, жеке сот орындаушыларына, адвокаттар мен кәсіби медиаторларға қызмет көрсету бойынша шекті мөлшерлеме мен тарифтер» Ережелерге №4-2 Қосымшалар бекітілсін, ол Банктің сыртқы корпоративті сайтында ақпаратты орналастырғаннан кейін 30 күннен кейін күшіне енеді.

25. № 4-1 Қосымша 2 бөліммен толықтырылсын «Заңды тұлғалар, заңды тұлғалардың филиалдары және өкілдіктеріне, жеке кәсіпкерлерге, жеке нотариустарға, жеке сот орындаушыларына, адвокаттар мен кәсіби медиаторларға қызмет көрсету бойынша МӨЛШЕРЛЕМЕ МЕН ТАРИФТЕР (жаңа)»

26. Ережелерге №4-1 Қосымшаларда көрсетілген тарифтер мен мөлшерлемелер келесі түрде әрекет етеді:

26.1. Банктің жаңа клиенттеріне қатысты - №4-2 Қосымша күшіне енгенге дейін, сосын өзінің әрекет етуін тоқтатады;

26.2. Банктің қалған клиенттеріне қатысты - ­­­01.02.2019ж. дейін. Сондай-ақ Клиенттер өздерінің қалауы бойынша көрсетілген мерзім басталғанға дейін №4-2 Қосымшада көрсетілген, мәндер аясында Банктің уәкілетті органы бекіткен, тарифтер мен мөлшерлемелерге сәйкес қызмет көрсетуге ауыса алады (осы тарифтер күшіне енгеннен кейін).

№12 осы Өзгерістер мен толықтырулармен қарастырылмаған, Ережелер өзгеріссіз қалады.Каталог: uploads -> documents files
uploads -> Викторина по пьесе В. Шекспира «Гамлет, принц Датский»
uploads -> Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің 2016 жылғы 22 қаңтардағы №35 бұйрығымен бекітілген тиісті деңгейдегі білім беру бағдарламаларын іске асыратын Қазақстан
uploads -> 2018 жылға арналған Жарқайың ауданы бойынша айтақты және естелік күнтізбесі 24 маусым
uploads -> «Бекітемін» С. Ж. Асфендияров атындағы
uploads -> Ақмола оато үшін есікті қайта сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру 2016 жылғы 11 қазан Астана қ. Тапсырыс берушінің атауы мен пошталық мекенжайы «Ұлттық ақпараттық технологиялар»
uploads -> «Қостанай қаласы әкімдігінің білім бөлімі»


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет