Ќалалыќ білім берудегіДата05.05.2018
өлшемі457.76 Kb.
#27568


ҚАЛАЛЫҚ БІЛІМ БЕРУДЕГІ

ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАР ОРТАЛЫҒЫ

БАЙҚАУ СЫНАҒЫ

СҰРАҚ КІТАПШАСЫ

9-сынып
4 НҰСҚА

Нұсқау!
1. Сұрақ кітапшасындағы тапсырмалармен танысып, дұрыс деп тапқан жауабыңызды жауап парағында белгілеңіз.

2. Сұрақ кітапшаcы келесі пәндердің тест тапсырмаларынан тұрады: қазақ тілі, Қазақстан тарихы, математика, физика, химия, биология, география, ағылшын тілі.

3. Тест сынағына берілетін уақыт – 180 минут (3 сағат).

4. Жауап беруді кез келген пәннен бастауға болады.

5. Тапсырмада берілген бес жауаптың біреуі ғана дұрыс.

6. Таңдаған жауабыңызды жауап парағындағы пәнге сәйкес сектордағы тиісті дөңгелекшені толық бояу арқылы белгілеңіз.

7. Есептеу жұмыстары үшін сұрақ кітапшасының бос орындарын пайдалануға болады.

8. Жауап парағында көрсетілген секторларды мұқият толтырыңыз.Құрметті ұстаздар мен бітіруші түлектер !
Алматы қалалық білім берудегі жаңа технологиялар орталығы Орта кәсіптік білім беру оқу орындарына (колледжге) дайындау мақсатымен байқау тестін 9 сынып оқушыларына 2007 ж. 1 наурыз айынан бастап жүргізеді.

Байқау тестінің бағасы 1 оқушыға 160 тенге.

Біздің мекен-жайымыз: Достық даңғылы-114 (Оқушылар сарайы)

Байланыс телефондарымыз: 63-50-36, 63-50-35, 63-50-29, 63-57-93. *111Қазақ тілі
1. Сөз тіркесі, сөйлем түрлерін зерттейтін тіл білімінің саласын атаңыз

A) Морфология

B) Стилистика

C) Синтаксис

D) Пунктуация

E) Фонетика

2. Селтеңдеген – жігіттің соры, секеңдеген – серкенің соры. Бастауыш қай сөз табынан, белгілеңіз.

A) Етіс


B) Есімше

C) Көсемше

D) Етістік

E) Зат есім

3. Жаңа конституцияда қазақ тілінің мемлекеттік тіл болып қалыптасқан мерзімі.

A) 1993 жыл

B) 1994 жыл

C) 1995 жыл

D) 1996 жыл

E) 1997 жыл

4. Ол бізге ат ізін салмады. 3, 4, 5 сөз қай қатарға лайық, белгілеңіз.

A) сөздер тобы

B) сөз тіркесі

C) сөйлем

D) күрделі сөз

E) тұрақты тіркес

5. Бірнеше бағыныңқы сөйлемнің баяндауыштары әр түрлі болуы қай қатарға лайықты.

A) Көп бағыныңқылы сабақтас

B) Сатылы бағыныңқылы сабақтас

C) Жарыспалы бағыныңқылы сабақтас

D) Бірыңғай жарыспалы бағыныңқылы сабақтас

E) Әрқалай жарыспалы бағыныңқылы сабақтас

6. Атақты сөзінің синонимін табыңыз.

A) Қасиеті

B) Дарыны

C) Ерекшелігі

D) Мәшһүрі

E) Туындысы

7. «Қарық» сөзінің мағынасын табыңыз

A) жылға B) өзен C) жыра D) арық E) кішкене арық

8. Қазақ тіліндегі ауыр сөзінің татарша аталу түрін көрсетіңіз.

A) Оғыр


B) Оор

C) Ағыр


D) Авыр

E) Уур


9. Тілді жасаушы, көрсетіңіз

A) Тілші


B) Стилист

C) Ғалымдар

D) Халық

E) Әдебиетші

10. Қазақ тілінің құрамындағы стильдердің ең бастылары қанша, белгілеңіз.

A) Біреу


B) Екеу

C) Үшеу


D) Төртеу

E) Бесеу


11. Екпін түспейтін буынды табыңыз.

A) Халық қатесіз сыншы

B) Халық – дана

C) Отан оттан да ыстық

D) Шабанға таяқ өтпес, жаманға сөз өтпес

E) Ана тілі – бәріміздің анамыз, өйткені ол – ұлтымыздың анасы

12. Дәл осылай айтса, сал Біржан сенің сыңарындағы! – деді де тұрып кетті орнынан. Баяндауыштың орнының ауысуы неге тән.

A) Ғылыми стиль

B) Публицистикалық стиль

C) Ауызекі стиль

D) Ғылыми стиль

E) Көркем әдебиет стилі

13. Орхон-Енисей ескерткіштеріндегі жазудың құпиясын ашқан ғалым –

A) М. Кастрен

B) О. Клаппорт

C) С. Ремезов

D) В. Томсон

E) Н. Видзен

14. Мағауияның үйіне ағаларын, ел жуандарын елші ғып салып жүріп, ақыры, Кәмиланы айттырады, қыздың келісімін алады. Сөйлем түрін белгілеңіз.

A) Жалаң сөйлем

B) Салалас сөйлем

C) Сабақтас сөйлем

D) Сатылы бағыныңқылы сабақтас

E) Аралас құрмалас

15. Әй, байғұсым-ай, басын бастаса, түсіне кетесің-ау! Ойбай, сен өзің әрі тұршы (С. М.). Қай қатарға лайықты сөйлем

A) Көркем әдебиет стилі

B) Ғылыми стиль

C) Ауызекі сөйлеу стилі

D) Публицистикалық стиль

E) Құжаттар стилі

16. Сөздің қолданылу ерекшелігін зерттейтін саласын белгілеңіз.

A) Лексика

B) Морфология

C) Пунктуация

D) Фонетика

E) Стиль


17. Қарапайым сөздер, жергілікті сөздерді қолдану қай қатарға тән, белгілеңіз

A) Ауызекі сөйлеу стилі

B) Көркем әдебиет стилі

C) Ғылыми стиль

D) Іс-қағаздар стилі

E) Публицистикалық стиль

18. Күрделі толықтауыштың жасалу жолы, көрсетіңіз.

Қорыққанда Отанын сататын су жүректерден қорқу керек.

A) Түбір сөзден

B) Туынды сөзден

C) Күрделі сөзден

D) Сөз тіркесінен

E) Тұрақты тіркестен

19. Публицистикалық жанрға тән қатарды белгілеңіз

A) Растама, резюме

B) Естелік, күнделік

C) Мақала, өтініш

D) Памфлет, мақала

E) Баяндама, әңгіме

20. Бастауыш қызметінде жұмсалған сөз табын белгілеңіз.

Жасырғаның жоғалады,

Бергенің оралады.

A) Етістік

B) Етіс

C) ЕсімшеD) Көсемше

E) Есімдік

21. Артында ұлы қалғанның өзі қалғаны

Қызы қалғанның ізі қалғаны.

Көмекші есіммен омонимдес сөз

A) артында

B) ұлы қалғанның

C) өзі қалғаны

D) қызы қалғанның

E) өзі қалады

22. Тұйық буынмен біткен сөзді табыңыз.

A) Фараби

B) Адамдық

C) Жамбыл

D) Жұмабаев

E) Абай


23. Интервью, репортаж, хроника – сөздер қай стильге тән, белгілеңіз

A) Ауызекі стиль

B) Көркем әдебиет стилі

C) Ғылыми стиль

D) Публицистикалық

E) Іс-қағаздар стилі

24. Термин сөздердің синонимдік жұбын белгілеңіз.

A) Антоним архаизм

B) Диалект кәсіби сөз

C) Фонема, дыбыс

D) Ырғақ, буын

E) Ассонанс, фигура

25. Сен жаралы жолбарыс ең.

Мен киіктің лағы ем. (Абай).

Көркем әдебиетке тән көркем сөзді табыңыз.

A) Теңеу


B) Метонимия

C) Метафора

D) Метонимия

E) Символ

26. Қалалық олимпиадаға жіберуге сұраныс жасаймын. Стиль түрі.

A) Ғылыми стиль

B) Ауызекі стилі

C) Көркем әдебиет стилі

D) Публицистикалық стиль

E) Ресми іс-қағаздар стилі

27. Әр сөзді дұрыс қолдана білу – стильдік қана талап емес, ол мағына айқындығының да талабы. Құрмалас түрі, табыңыз.

A) Қарсылықты сабақтас

B) Себеп-салдар салалас

C) Қарсылықты салалас

D) Іліктес салалас

E) Ыңғайлас салалас

28. Атыңды атағаныма өкпелеме, мен Есекейден бастап жұрттың бәрінің атын атаймын. Бірінші сөйлемдегі жанама толықтауышты сөз қай септік, белгілеңіз.

A) Атау


B) Ілік

C) Барыс


D) Табыс

E) Шығыс


29. Қай қысқарған сөздерде үш нүкте қойылады, белгілеңіз

A) км


B) ҚазҰУ

C) тсс


D) пвт

E) ҰҒА


30. Көпшілікке әсер ету, риторикалық сұрақтар қою. Қай стильге тән, табыңыз.

A) Ауызекі стиль

B) Ғылыми стиль

C) Көркем әдебиет стилі

D) Публицистикалық стиль

E) Іс-қағаздар стиліҚазақ тілі пәнінен сынақ біттіҚазақстан тарихы

1. Қазақстан жерінде ең алғашқы адамдардың қоныстанған аймағы.

А) Алтай

В) Батыс Қазақстан

С) Солтүстік Қазақстан

D) Орталық Қазақстан

Е) Оңтүстік Қазақстан

2. Жебелі садақ пен бумеранг дүниеге келген дәуір


А) Энолит


В) Мезазой

С) Неолит

D) Мустьер

Е) Палеолит

3. Сармат мәдениетінің дамуына әсер еткен ел

А) Қытай В) Рим С) Иран D) Грек Е) Византия

4. Қытай шежіресі бойынша «теле» сөзінен

А) «түрік» сөзі шыққан

В) «татар» сөзі шыққан

С) «найман» сөзі шыққан

D) «монғол» сөзі шыққан

Е) «қидан» сөзі шыққан

5. Арабтардан «сүзеген» деген ат алған

А) Бумын қаған

В) Мөде қаған

С) Елтеріс қаған

D) Сұлу қаған

Е) Құтшар қаған

6. Қыпшақ жерлері

А) Жайық пен Еділ арасы

В) Алтайдан Аралға дейін

С) Ертістен Алакөлге дейін

D) Алтайдан Оралға дейін

Е) Жетісу мен Оңтүстік Қазақстан

7. «Сібір Қазақтарының жарғысының» басты мақсаты

А) Қазақстанға орыс әскерлерін әкелу

В) Қазақстанға капиталистік қатынастарға енгізу

С) Хандық билікті күшейту

D) Әкімшілік, сот, саяси басқаруды күшейту

Е) Қазақтардың жерін тартып алу

8. Абылайдың мұрагері

А) Шыңғыс

В) Қасым

С) Кенесары

D) Бөкей

Е) Уәли


9. Ұлы жүздің териториясы қамтыған аймақ

А) Орталық Қазақстан

В) Шығыс Қазақстан

С) Оңтүстік, Оңтүстік Шығыс Қазақстан

D) Батыс Қазақстан

Е) Солтүстік Қазақстан

10. 1916 ж. Қарқарадағы көтерілістің басшысы, түрмеде у беріп өлтірілген:

А) А.Қошанов

В) А.Иманов

С) Т.Бокин

D) Ж.Мәмбетов

Е) Б.Әшекеев

11. 1916 жылғы. көтерілісі жайлы жазылған «Ботагөз» еңбегінің авторы:

А) А.Байтұрсынов

В) Ә.Бөкейханов

С) М.Әуезов

D) С.Мұқанов

Е) С.Сейфуллин

12. 1916 ж. көтерілістің сипаты:

А) ұлт-азаттық

В) буржуазиялық

С) либералдық

D) социалистік

Е) демократиялық

13. Семей облысын ақ гвардияшылардан азат етуге қатысқан партизан полкі:

А) «Дала қырандары»

В) «Алтайдың қызыл тау қырандары»

С) «Қыран дружинасы»

D) «Қызыл қырандар»

Е) «Алтай қырандары»

14. 1917 жылы желтоқсанда құрылған партия

А) «Алаш»

В) «Үш жүз»

С) «Жас қазақ»

D) «Солдаттардың орыс-мұсылман ұйымы»

Е) «Түркістан автономиясы»

15. 1919-1920 ж. Қазревком Қазақстанда

А) Заң шығару билігін қолға алды

В) Қаржы билігін қолға алды

С) Салық жинауды қолға алды

D) Сот билігін қолға алды

Е) Әскери-азаматтық билікті қолға алды

16. Қазревкомның баспасөз органы:

А) «Абай» журналы

В) «Қазақ» газеті

С) «Алаш» газеті

D) «Ұшқын» газеті

Е) «Шаруа» газеті

17. Голощекиннің саясатына қарсы оппозиция басшыларының бірі:

А) С.Сәдуақасов

В) И.Құрамысов

С) А.Андреев

D) В.Ленин

Е) А.Иманов

18. ХХ ғ. 20-шы жылдарындағы. Ауылдық жерлердегі ағарту жұмыстарының орталықтары:

А) оқыту үйі

В) мәдениет үйі

С) қызыл отау

D) клуб

Е) кітапхана

19. 1930-1932 жылдары.еліміздегі жаппай етек алған жағдай:

А) Қаржы дағдарысы

В) Экономикалық дағдарыс

С) Ашаршылық

D) Діни негіздегі қарама-қайшылық

Е) Саяси дағдарыс

20. Қазақстанда 1930-1932 ж. ашаршылық жылдарында қаза тапқан

А) 2,8 млн. адам

В) 3 млн. адам

С) 1,5 млн. адам

D) 2,1 млн. адам

Е)1 млн. адам

21. Қазақстандағы стахановтық қозғалысты жалғыстырушы:

А) Голошекин

В) Курнаков

С) Сәтпаев

D) Күзембаев

Е) Сейфуллин

22. 1937 ж. ҚазКСР-нің Конституциясы бойынша ҚазақКСР-ның саяси негізі:

А) еңбекшілер депутаттарының кеңесі

В) коммунистік партия

С) кәсіподақтар

D) жастар ұйымы

Е) саяси қозғалыстар

23.1926 жылы. Әулиеатада ежелгі Тараз қаласының орнында қазба жұмыстарын жүргізген ғалым:

А) А.Д.Архангельский

В) Ә.Марғұлан

С) А.Самойлович

D) М.Е.Массон

Е) В.П.Комаров

24.1920 жылы ҚазАКСР ОАК-нің төрағасы болып сайланған партия мен мемлекет қайраткері:

А) С.Пестковский

В) С.Мендешев

С) В.Радус-Зенькович

D) Ә.Жангелдин

Е) Ә.Әйтиев

25. Ұлттық қазақ театрында тұңғыш рет қойылған пьеса:

А) «Аркарлық батыр»

В) «Шаншар молда»

С) «Қозы-Көрпеш – Баян сұлу»

D) «Еңлік - Кебек»

Е) «Қызыл сұңқарлар»

26. «Қырғыз (қазақ) халқының 1000 әні», «Қазақ халқының 500 әні мен күйі» атты бағалы жинақтар жазған өнер зерттеушісі:

А) М.Төлебаев

В) Л.Хамиди

С) Е.Ерданаев

D) Е.Брусиловский

Е) А.Жұбанов

27. Қиыр шығыстан көшірілген корейлер қоныстырдырылған облыстар:

А) Қарағанды, Семей

В) Қостанай, Ақмола

С) Қызылорда, Алматы

D) Орал, Ақтөбе

Е) Шымкент, Жамбыл

28. 1938 ж. шығарылған қазақтың бірінші дыбысты филімі::

А) «Қаратау құпиялары»

В) «Дала әндері»

С) «Түрксіб»

D) «Жұт»

Е) «Амангелді»

29. 1941 ж. ленинградтықтарға «Ленинградтық өренім!» деген жырын арнаған қазақ ақыны:

А) Ж.Саин; В) Н.Байғанин; С) Қ.Аманжолов;

D) Ж.Жабаев; Е) Д.Нұрпейісов.

30. Ұлы Отан соғысы жылдарында күріштің 1 гектарынан 260 пұттан өнім жинаған Сыр алқабының атақты күрішшісі

А) Ы.Жақаев

В) Ұ.Иманқұлов

С) Ш.Берсиев

D) Ж.Қуанышбаев

Е) С.Өтепбергенов

Қазақстан тарихы пәнінен сынақ бітті

Математика

1. Теңдеудің дәрежесін анықтаңыз:

A) 3 B) 2 C) 5 D) 4 E) 1

2. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:

A) (-7; 1), (-11; 5)

B) (7; -1), (11; -5)

C) (7; 1), (11; 5)

D) (1; 7), (5; 11)

E) (-1; -7), (-5; -11)

3. Тіктөрбұрыштың бір қабырғасы екіншісінен 5 см кіші. Ауданы 150 см2 болса, тіктөртбұрыштың қабырғаларын табыңыз.

A) (5; 10) B) (35; 40) C) (10; 35) D) (15; 10) E) (15; 35)

4. Теңсіздік жүйесін шешіңіз:

A)

B)

C)

D)

E)

5. M (6; 8), N (-8; 6), K (6; 0), F (0; 8), P (10; 0) нүктелерінен

x2 +y2=100 шеңберіне тиістілері:


 1. M, K, F

 2. M, N, P

 3. K, F, P

 4. N, K, F

E) N, F, P

6. Функцияның анықталу аймағын табыңыз:

A)

B)

C)

D)

E)

7. Арифметикалық прогрессияның a1=4, ал a15=46 болса, a8-ні табыңыз.

A) 8 B) 3 C) 22 D) 28 E) 25

8. Қосылғыштары арифметикалық прогрессиялық мүшелері болса, қосындыны табыңыз: 3+6+9+…+315

A) 16695

B) 10955


C) 12105

D) 11905


E) 11445

9. Геометриялық прогрессияның еселігін табыңыз: b5=80; b9=1280

A) 4 B) 2 C) 5 D) 3 E) 8

10. 1, … ; шексіз кемімелі геометриялық прогрессияның қосындысын табыңыз.

A)

B)

C)

D)

E)

11. Геометриялық прогрессияның мүшелері болса, оң q мен b1-ді табыңыз

A) b1=3; q=2

B) b1=3; q=4

C) b1=4; q=3

D) b1=5; q=2

E) b1=3; q=3

12. Шексіз периодты ондық бөлшекті жай бөлшекке айналдырыңыз: 1,5(8)

A)

B)

C)

D)

E)

13. Өрнектің мәнін есептеңіз: cos 90 - cos 180+ cos 270+ tg360

A) -1 B) 1 C) 0 D) 3 E) 2

14. Өсу ретімен орналастырыңыз: cos 90, sin 45, tg(-30)

A) tg(-30), cos 90, sin 45,

B) sin 45, tg(-30), cos 90,

C) tg(-30), sin 45, cos 90,

D) sin 45, cos 90, tg(-30),

E) cos 90, tg(-30), sin 45,

15. Өрнекті ықшамдаңыз: cos 2- tg·ctg

A) sin2 B) - sin2 C) cos2 D) - cos2 E) 0

16. және болса, tg-ның мәнін табыңыз

A)

B)

C)

D)

E) 1

17. Өрнекті ықшамдаңыз:A) 1 B) C) D) E)

18. A(1; 5), B(4; 1) болса, векторының ұзындығын табыңыз.

A) 25

B)C) 5

D) 61


E) 7

19. және векторлары берілген. векторының координатасын есептеңіз.

A)

B)

C)

D)

E)

20. Үшбұрыштың A (1; 1), B (-2; 3), C (-1; -2) төбелері берілген. A төбесіндегі бұрыштың шамасын анықтаңыз

A) 90 B) 60 C) 45 D) 30 E) 120

21. Қабырғасы a-ға тең теңқабырғалы ABC үшбұрышының BD биіктігі жүргізілген. скалярлық көбейтіндіcін есептеңіз. 1. 0,5 a

 2. 0,5 a2

 3. 0,25 a2

 4. -0,5 a2

E) 0,25 a

22. Параллель көшіргенде (2; 3) нүктесі (-1; 1) нүктесіне көшеді. Координаталар басы нүктесі қандай нүктеге бейнеленеді.

A) (3; 2)

B) (-3; 2)

C) (-3, -2)

D) (-2; -3)

E) (3; -2)

23. (-1,8; 3) нүктесіне Oy өсіне қатысты симметриялы нүктенің координатасын табыңыз.

A) (-1,8; -3)

B) (3; -1,8)

C) (-3; -1,8)

D) (1,8; 3)

E) (1,8; -3)

24. Берілген үшбұрыштың қабырғалары 6 см, 5 см, 3 см. Қысқа қабырғасы 2 см болатын берілген үшбұрышқа ұқсас үшбұрыштың қабырғаларын табыңыз.

A) 4,5 см; 3 см

B) 4,5 см; см

C) 4 см; 3 см

D) 4 см; см

E) 4 см; 3,5 см

25. Шеңберге іштей сызылған бұрыштар AB хордасына тіреледі. AB хордасы шеңберді 3:5 қатынасындай бөледі. Іштей сызылған бұрыштарды табыңыз.

A) 135; 225

B) 135; 45

C) 45; 225

D) 67; 30; 112; 30

E) 67; 30; 22; 30

26. A, B, C нүктелері центрі O болатын шеңберге жатады. AOC=132 болса, B және O нүктелері AC түзуінің бір жағында орналасқан болса, ABC бұрышын есептеңіз.

A) 228

B) 114


C) 57

D) 66


E) 123

27. Үшбұрыштың қабырғалары 5 м, 12 м, 13 м үшбұрыштың ең үлкен бұрышының косинусын табыңыз 1. 1

 2. 0,8

 3. 0,6

 4. 0,5

E) 0

28. ABC үшбұрышында AC=5 см, C=30, B=45. AB қабырғасының ұзындығын есептеңіз.

A)

B)

C)

D)

E)

29. 12x – y+5 =0 және y=3(y-4x) функцияларының графиктерінің қиылысу нүктесінің координаталарын анықтаңыз.

A) (; -5)

B) (; 5)

C) (; -5)

D) (5;)

E) (-5;)

30. Екі трактор жерді 6 сағатта жыртады. Бір трактор сол жерді жеке жыртса, жұмысты екіншісінен 5 сағ бұрын бітіреді. Әр трактор жеке жұмыс істеген жағдайда, жерді неше сағатта жыртып бітірер еді?

A) 6 сағ, 1 сағ

B) 5 сағ, 10 сағ

C) 10 сағ, 15 сағ

D) 11 сағ, 6 сағ

E) 15 сағ, 20 сағ

Математика пәнінен сынақ бітті

Физика
1. өрнегіндегі ұзындықтың мүмкін болатын төменгі мәні

A) 3,95см

B) 0,05см

C) 4,05см

D)

E) 4,00см

2. Ай Күн мен Жердің арасынан өткен кезде, Жер бетіне Айдың көлеңкесі түсу құбылысы

A) Айдың тұтылуы.

B) Күннің тоқырауы.

C) Күннің тұтылуы .

D) Айдың шала тұтылуы.

E) Күннің шала тұтылуы.

3. Жер Күнді айнала 30 км/с жылдамдықпен қозғалады. 1 сағ ішінде Жердің жүретін жолы

A) 81000 км B) 1800 км C) 3600 км D) 216000 км E) 108000 км

4. өрнегіндегі нені білдіреді?

A) соңғы координата

B) бастапқы координата

C) жылдамдық

D) уақыт

E) орын ауыстыру.

5. Бірқалыпты 20 м/с жылдамдықпен қозғалып келе жатқан дененің төменде келтірілген қозғалыс графигі бойынша дененің қозғалыс теңдеуі

A) 10 м


B) 50 м

C) 90 м


D) х=20+20t

E) x=x0 +vt

6. Массасы 1,5 кг, ал көлемі 300 см3 металдың тығыздығы

A) 5 000 кг/м3

B) 10000 кг/м3

C) 15000 кг/м3

D) 7 500 кг/м3

E) 7 800 кг/м3

7. Қатаңдығы 1200 Н/м серіппе 240 Н күштің әсерінен қандай шамаға ұзарады?

A) 0,8м B) 0,3м C) 0,2 м D) 0,02 м E) 0,03м

8. Линзадан кескінге дейінгі арақашықтықты есептеу формуласы

A)

B)

C)

D)

E)

9. Жинағыш линзаның бас оптикалық осіне параллель келген сәулелер

A) сынбай шығады

B) сынғаннан кейін бас оптикалық оске параллель шығады

C) сынғаннан кейін линзаның бас фокусы арқылы өтеді

D)сынғаннан кейін фокуста қиылысады

E) шашыраған сәулелердің кері бағыттағы жалғасы линзаның жарық түскен жағындағы фокусында қиылысады

10. Дөңес (жинағыш) линзаның фокусыA) шын


B) жалған.

C) айқындалмаған

D) анық

E) айқындалған11. Ішінде еркін электромагниттік тербелістер туындайтын қарапайым жүйе

A) тербелмелі контур

B) транзисторлық генератор

C)дыбыс зорайтқыш

D) электродинамикалық микрофон

E) тұрақты ток генераторы

12. Актив кедергісі бар тізбектегі ток күшінің тербеліс амплитудасы

A)

B)

C)

D)

E)

13. .Катушкадан ток жүргенде, оны тесіп өтетін магнит ағынының өзгеруі нәтижесінде, катушканың өзінде индукция ЭҚК-і туындайды. Бұл құбылыс -

A) өздік индукция

B) электромагниттік индукция

C) магниттік индукция

D) электрлік индукция

E) электростатикалық индукция

1
4. Кілтті қосқанда, қай шам бірден лезде жанады?
A) Екі шам да.

B) 2-шам.

C) 1- шам.

D) Ешқайсысы.

E) Ондай жағдай мүмкін емес.

15. Электр сыйымдылығы 25 мкФ, катушкасының индуктивтілігі 4 Гн тербелмелі контурдағы еркін электромагниттік тербелістердің периоды

A) 10 π мс B) 2 π мс C) 20 мс D) 40 π мс E) 20 π мс

16. Магнит ағынының анықтамасына сәйкес келктін формула

A) Ф=BScos

B) Ф=BS

C) Ф=BSsin

D) Ф=IL


E) Ф=

17. Магнит индукция векторының модулі

A)

B)

C)

D)

E)

18. Магнит өрісі тарапынан тогы бар өткізгішке әсер ететін Ампер күшінің өрнегі

A) .

B) .

C) .

D)

E) .

1
9. Кілтті ажыратқанда, қай шам бірден лезде өшеді?

A) Екі шам да.

B) 2-шам.

C) 1- шам.

D) Ешқайсысы.

E) Ондай жағдай мүмкін емес.

20. Сым рамадан өткенде, магнит ағыны 5 с-та бірқалыпты артып, 6-дан

16 мВб-ге жетті. Раманың индукциялық ЭҚК-ң мәні

A) 1 В. B) 2 В. C) 3 В. D) 4 В. E) 5 В.

21. Сым рамадан өткенде, магнит ағыны 3 с-та бірқалыпты артып, 6-дан

12 мВб-ге жетті. Раманың индукциялық ЭҚК-ң мәні

A) 1 В.

B) 2 В.


C) 3 В.

D) 4 В.


E) 5 В.

22. Қатаңдығы 10 Н/м серіппеде массасы 0,4 кг жүк тербелуде. Оның тербеліс периоды

A) 2 π с.

B) 0,2 π с.

C) 0,4 π с.

D) 4 π с.

E) 20 π с.

23. Қатаңдығы 4 Н/м серіппеде массасы 0,16 кг жүк тербелуде. Оның тербеліс периоды

A) 2 π с.

B) 0,2 π с.

C) 0,4 π с.

D) 4 π с.

E) 20 π с.

24. Математикалық маятник 4 с-та 12 тербеліс жасады. Демек, оның сызықтық жиілігі

A) 2 Гц B) 3 Гц C) 4 Гц D) 5 Гц E) 6 Гц

25. Математикалық маятник 4 с-та 20 тербеліс жасады. Демек, оның сызықтық жиілігі

A) 2 Гц B) 3 Гц C) 4 Гц D) 5 Гц E) 6 Гц

26.Егер толқын ұзындығы 6 м, ал бөлшектерінің тербеліс периоды 2 с болса, онда толқынның таралу жылдамдығы

A) 8 м/с. B) 6 м/с. C) 5 м/с. D) 4 м/с. E) 3 м/с.

27. Егер толқын ұзындығы 8 м, ал бөлшектерінің тербеліс периоды 4 с болса, онда толқынның таралу жылдамдығы

A) 8 м/с.

B) 6 м/с.

C) 2 м/с.

D) 4 м/с.

E) 3 м/с.

28. Жарықтың сыну шағылу толық шағылу заңының өрнегі

A)

B)

C)

D)

E)

29.Жарықтың толық шағылу заңының өрнегі

A)

B)

C)

D)

E)

30. Түсу бұрышы 60°, сыну бұрышы 30° болса, ортаның салыстырмалы сыну көрсеткіші

A)

B) 1/

C)

D) 1/

E) /2
Физика пәнінен сынақ бітті

Химия

1. Ерітінділері мен балқымалары электр тогын өткізетін заттар -

A) электролиттер

B) бейэлектролиттер

C) индикаторлар

D) спирттер

E) өршіткілер

2. Аниондар қатары

A) NO3- Br - CO32- CI-

B) CI- Na+ H+ AI 3+

C) Li+ SO42- K+ Fe3+

D) NO3- NH4+ H+ AI3+

E) Na+ Ca2+ Ba2+ Cr3+

3. Орташа электролиттер формуласы

A) HNO3 H2 CO3 K2 SO4

B) CaCO3 HCI H3 PO4

C) Cu(OH)2 H2 S H2O

D) H2SO4 HNO3 HCI

E) H2SO3 H3 PO4 HNO2

4. Диссоциациялану дәрежесі 90% болса, калий сульфатының 0,02моль ерітіндісіндегі иондар концентрациясы

A) С1(K+)=3.6 · 10-2 моль/л, С1(SO42-)=1.8 ·10-2 моль/л

B) С1(K+)=5.6 · 10-2 моль/л, С1(SO42-)=18 ·10-2 моль/л

C) С1(K+)=3.9 · 10-2 моль/л, С1(SO42-)=2.8 ·10-2 моль/л

D) С1(K+)=4 · 10-2 моль/л, С1(SO42-)=3.6 ·10-2 моль/л

E) С1(K+)=1.3 · 10-2 моль/л, С1(SO42-)=28 ·10-2 моль/л

5. Газ бөле жүретін ион алмасу реакция теңдеуі

A) KOH + HCI

B) H2SO4 + BaCI2

C) K2 CO3 + HCI

D) HCI + NaNO3

E) AICI3 + HNO3

6. Гидролизге ұшырамайтын тұз

A) аммоний нитраты

B) натрий сульфаты

C) кальций карбонаты

D) калий ацетаты

E) алюминий нитраты

7. Көлемі 200мл. 20%-тік тығыздығы 1,182г/мл калий гидроксиді ерітіндісі көлемі 40г азот қышқылымен әрекеттескенде түзілген тұз массасы

A) 64г. B) 78г. C) 99г. D) 103г. E) 122г.

8. Бейметалдардың тотықтырғыштық қасиетінің артуы

A) топта алдымен артады сосын кемиді

B) жоғарыдан төмен қарай

C) периодта оңнан солға қарай

D) төменнен жоғары қарай

E) тотықтырғыш қасиет көрсетпейді

9. Күкіртті зертханада алудың реакция теңдеуі

A) H2S + ZnO=

B) S + О2=

C) H2SO4 + Cu=

D) Н2S + SО2 =

E) S + H2 SO4=

10 Күкірт тотықсыздандырғыш қасиет көрсететін реакция теңдеуі

A) S + H2 = H2S

B) S + О2= SO2

C) 2AI + 3S = AI2S3

D) S + Fe = FeS

E) S + Ca = CaS

11. 20г күкіртті сутегімен жеткілікті мөлшердегі оттегі әрекеттескенде түзілген газ (қ.ж.) көлемі

A) 10л.

B) 13л.


C) 16л.

D) 19л.


E) 22л.

12. 200г. күкіртті газдың (қ.ж.) көлемі

A) 20л.

B) 50л.


C) 70л.

D) 80л.


E) 100л.

13. H2 SO3 + I2 + H2 O = H2SO4 + HI теңдеуіндегі барлық коэффициенттер саны

A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10

14. Жүруі мүмкін реакция теңдеуі

A) H2SO4 + НСІ

B) Zn + H2SO4

C) H2SO4 + BaSO4

D) Au + H2SO4

E) Ag + H2SO4

15. Құрамында азоттың мөлшері көп қосылыс

A) N2O

B) NO


C) N2O3

D) NO2

E) N2O5

16.Аммиакты зертханада алу жолы

A) NH3 + HOH = NH4 OH

B) 2NH4 CI + Ca(OH)2 =CaCI2 + 2NH3 + 2H2O

C) 2NH3↔ N2 + 3H2

D) N2 + 3H2 ↔ 2NH3 + Q

E) NH3+HCI = NH4 CI

17. 40л азот (І) оксидінің массасы

A) 4г B) 50г C) 78г D) 88г E) 19г

18.Құрамында 15% қоспасы бар 200г. әктаспен азот қышқылы әрекеттескенде түзілген газдың (қ.ж.) көлемі

A) 13л.

B) 20л.


C) 25л.

D) 38л.


E) 45л.

19. Фосфиннің ауа бойынша салыстырмалы тығыздығы

A) 0,5

B) 0,8


C) 1,17

D) 2,5


E) 3,6

20. Cу тартқыштығына байланысты газдарды құрғату үшін қолданылатын зат

A) H3 PO4

B) P2O3

C) P2O5

D) SO2

E) H2 SO4

21.Аммоний дигидрофосфатын алу үшін, массалық үлесі 24,5% фосфор қышқылының 150г. ерітіндісінен өткізетін аммиактың (қ.ж.) көлемі

A) 8,4л.

B) 10л.


C) 11,3л.

D) 15л.


E) 16л.

22. 20г көміртегін 400г. 40%-тік концентрлі күкірт қышқылымен әрекеттестіргенде түзілген көміртегі диоксидінің (қ.ж.) көлемі

A) 10л.

B) 12л.


C) 18,3л.

D) 37,3л


E) 46,3л

23. Өсімдіктің әрбір 1м2 жапырақ беті ашық күнде 5г. көмірқышқыл газын сіңіреді. Күнбағыстың 1,8 м2 жапырақ беті күніне қанша көміртегін жинайды

A) 1,5г. B) 2,45г. C) 3,65г. D) 4,5г. E) 5,66г.

24. 200г глюкоза (С6Н12О6) ферменттер әсерінен ашығанда түзілген көмірқышқыл газының (қ.ж.) көлемі

A) 20л

B) 30л


C) 40л

D) 50л


E) 60л

25. Бұрғы, тегістегіш заттар жасауда қолданылатын кремний қосылысы

A) SiH4

B) SiO2

C) Na2 SiO3

D) SiC


E) SiF4

26. 50кг. әктасқа азот қышқылымен әсер еткенде түзілген (қ.ж.) газ көлемі

A) 112л.

B) 1,12л.

C) 11,2л.

D) 211л.


E) 2,11л.

27. Құрамында 5% қоспасы бар 64,2кг. содамен құмды қосып қыздырғанда түзілген натрий силикатының массасы

A) 55г.

B) 67г.


C) 70г.

D) 86г.


E) 95г.

28. Химиялық шынының формуласы

A) K2 O · CaO · 6SiO2

B) Na2O · CaO · 6SiO2

C) PbO2· CaO · 6SiO2

D) K2 CO3

E) CaCO3

29. Ең жеңіл балқитын металл

A) Cs

B) Cr


C) K

D) Ca


E) W

30. Ag + HNO3 = AgNO3 + NO2 + H2O теңдеуіндегі жалпы коэффициенттер жиынтығы

A) 5

B) 6


C) 7

D) 10


E) 22
Химия пәнінен сынақ бітті

Биология

1.  Ағзаның жеке дамуы.

А) Тарихи даму

В) Филогенез

С) Онтогенез

D) Бластамерлер

Е) Бластула

2. Нәруыздың құрылысы неше аминқышқылдардан құралады

А) 30 В) 20 С) 40 D) 50 Е) 60

3.  Мүшелердің пайда болуы.

А) Оргоногенез

В) Онтогенез

С) Филогенез

D) Эмбрион

Е) Эмбриология

4. Нәруыздың оралма ( спираль) болып ширатылуы

А) Бірінші реттік құрылысы

В) Екінші реттік құрылым

С) Үшінші реттік құрылым
D) Төртінші реттік құрылым

Е) Бесінші реттік құрылым

5.  Ұрықтың ортаңғы қабаты.

А) Эндотерма

В) Эктодерма

С) Мезодерма

D) Дерма

Е) Эпидерма

6. Барлық биологиялақ катализаторлар

А) Ферменттер

В) Полисахаридтер

С) Көміртек


D)Суттек

Е) Оттек


7.  Эндотерма түзіле,ді

А) Асқорыту мүшелері қуық, өкпе

В) Қаңқа бұлшықеттер

С) Зәр шығару мүшесі

D) Терінің сыртқы қабаты

Е) Ауыз, тер, май бездері

8. 6 атомды моносахарид

А) Триоза

В) Тетроза

С) Гексоза


D) Пентоза

Е) Рибоза

9.  Шала түрленіп дамитын

А) Бауырмен жорғалаушылар

В) Сүтқоректілер

С) Бунақтық құрттар

D) Буынаяқтылар

Е) Шегірткелер

10. Моносахарид ( 4 атомды)

А) Тетроза

В) Пентоза

С) Гексоза


D) Триоза

Е) Рибоза

11. Толық түрленіп даму неше сатыдан тұрады.

А) 2 В) 3 С) 4 D) 5 Е) 6

12. Крахмал, гликоген, целлюлоза

А) Моносахарид

В) Дисахарид

С) Полисахарид


D) Липидтер

Е) Нәруыз

13. Генотип

А) Жасушалар жиынтығы

В) Ұлпа

С) ГендерD) Сыртқы белгі

Е) Хромосома

14. ДНК кездеседі

А) Ядрода

В) Цитоплазмада

С) Мембранада


D) ЭПТ

Е) Гольджи

15. Рецессивті гедер

А) Аа Вb


B) aa1 bb

C) AA1 BB

D) AA1 aa

E) Bb aa


16. ДНК малекуласында кездеседі

А) Рибоза

В) Пентоза

С) Лантоза


D) Дезаксерибоза

Е) Глюкоза

17. Моногибридті будандастыру

А) Бір белгі

В) Екі белгі

С) Үш белгі

D) Төрт белгі

Е) Көп белгі

18. Плазмалық жарғақша қаптайды

А) Ядро


В) Митохондрия

С) Цитоплазмада


D) Гольджи

Е) ЭПТ


19. Дрозофила шырынына тәжірибе жасаған ғалым

А) Г.Мендель

В) Т.Моргон

С) Ч.Дарвин

D) Де Фэриз

Е) К.Корренес

20. Түйіршікті ЭПТ ның сыртқы қабықшасына бекінеді

А) Митахондрия

В) Хлорапласт

С) Рибасома


D) Гольджи

Е) Мембрана

21.Тұқым қуалайтын өзгергіштер

А) Мутация

В) Модификация

С) Мутагенез

D) Гендік мутация

Е) Хромосомалық мутация

22. Балдырларда кездеетін пластид

А) Храматофор

В) Лейкоплас

С) Хромапласт


D) Хлоропласт

Е) Хлорофил

23. Ата-тектеріндегі тұқым қуалауды шежіре арқылы зерттеу әдісі

А) Егіздік

В) Цитогенетикалық

С) Биохимиялық

D) Генеологиялық

Е) Салыстыру

24.Лейкопласт қай өсімдікте кездеседі

А) Сәбізде

В) Балдыр

С) Пияз
D) Қызылша

Е) Анар

25. Туыс емес ағзаларды бір-бірімен будандастыруА) Инбридинг

В) Әріден будандастыру

С) Полиплоидия

D) Аутбридинг

Е) Полимерия

26. Хромасома орналасады

А) Митахондрияда

В) Цитоплазмада

С) ЭПТ
D) Гольджи

Е) Ядрода

27. Селекция ғылымын негізін салған ғалым

А) Н.И.Вавилов

В) Т.Моргон

С) Г. Мендель

D) Ч.Дарвин

Е) И.В.Мичурин

28. 2 жас жасуша түзіледі

А) Профоза

В) Метафоза

С) Анофоза


D) Телефоза

Е) Интерефоза

29. Фотосинтез жүретін ағза

А) Автотрофты

В) Гетеротрофты

С) Коацерваттар

D) Протобионттар

Е) Кариотптер

30. “Кез келген жасуша бастапқы жасушадан пайда болады”

А) М. Шлейден

В) Т. Шванн

С) Р. Вирхов


D) Д.И. Ивоновскии

Е) Ч. Дарвин
Биология пәнінен сынақ біттіГеография


 1. Мыстың қалайымен қорытпасы

A) хиор

   1. феррохром

C) дюралюминий

D) латунь

E) қола


2. Қазақстан халқының саны жөнінен /2005ж. мәлімет бойынша/ ТМД-да

A) төртінші орында

B) бесінші орында

C) үшінші орында

D) екінші орында

E) алтыншы орында


3. ... – қалалар мен қала халқының өсуі, ролі мен арасалмағының артуы және қалалық өмір салтының кеңінен таралуы

A) агломерация

B) демография

C) миграция

D) кенттену /урбандалу/


E) эмиграция

4. Имаш, Жаңажол, Батыс Прорва, Тасболат, Шынар, Өзен, т.б. ірі ... кен орындары

A) көмір

B) мұнай


C) асбест

D) шымтезек

E) газ

5. Ауылшаруашылығы машиналарын шығару орталықтары

A) Астана. Макинка Павлодар

B) Көкшетау, Кентау, Өскемен

C) Ақтөбе, Алға, Атырау

D) Қарағанды, Теміртау, Қостанай

E) Талдықорған, Семей, Жезқазған

6. Құрғақшылыққа төзімді дәнді дақыл

A) Күріш

B) Сұлы

C) Қарақұмық

D)Тары

E) Жаздық бидай


7. Алюминий, мыс, күміс ... түсті металлдар

A) сирек кездесетін

B) баяу балқитын

C) электр өткізгіш

D) жеңіл

E) қымбат

8. Мыстың никельді қорытпасы

A) дюралюминий

B) латунь

C) ферросилиций

D) қола

E) мельхиор


9. Жалпы көлік жүк айналымының ... автомобиль көлігіне тура келеді

A) 15,5% B) 5,6% C) 35% D) 27,3% E) 9%


10. Әлемде саны жөнінен қазақ этносы ... орында

A) отызыншы

B) жетпісінші

C) тоқсаныншы

D) жүз жиырмасыншы

E) елуінші


11. Қазақстан аумағындағы ішкі су қорының 62% ... тиесілі

A) Солтүстік Қазақстанға

B) Орталық Қазақстанға

C) Оңтүстік Қазақстанға

D) Шығыс Қазақстанға

E) Батыс Қазақстанға

12. Республикамыздың ауыл шаруашылығы машиналарын жасауға маманданған аймағы

A) оңтүстік

B) орталық

C) солтүстік

D) батыс

E) шығыс

13. Саран, Абай, Топар, Долинка, т.б. Бұл

A) Алматы, Қапшағай агломерациясы

B) Шымкент агломерациясы

C) Семей, Өскемен агломерациясы

D) Тараз, Жаңатас агломерациясы

E) Қарағанды, Теміртау агломерациясы

14.Еліміздің негізгі астық дақылы

A) бидай

B) күріш

C) жүгері

D) қарақұмық

E) тары


15. Өндірістік сала

A) Қоғамдық тамақтандыру

B) Білім беру

C) Мәдениет

D) Тұрғын үй шаруашылығы

E) Демалыс мекемелері


16.Қазақстан ... Ресей, Тәжікстаннан кейінгі үшінші орында

A) халқының тығыздығынан

B) су электр энергиясын өндіруден

C) көмір өндіруден

D) көліктің жиілігінен

E) орман ресурстарының қорынан


17. .... жылдан Доссор кен орны мұнайды тұрақты өндіруде

A) 1899 B) 1915 C) 1911 D) 1979 E) 1905


18.Мырзашөлдегі Мақтаарал ауданы, Келес, Арыс өзендері аңғарында өсірілетін дақыл

A) зығыр

B) күріш

C) шитті мақта

D) қант қызылшасы

E) темекі


19. Республикамыздағы ірі мұнай кен орны

 1. Доссор

 2. Қаламқас

 3. Мақат

 4. Теңіз

E) Құлсары

20. Рекреация - ... деген мағынаны білдіреді

A) қалпына келтіру

B) демалу

C) туризмді дамыту

D) мәдени орындар

E) табиғи ескерткіш


21. Республикамызда ... газ өңдеу зауыты жұмыс істейді

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5


22.Халықаралық стандартқа сай қайта жөнделген автомобиль жолы

A) Алматы – Бішкек

B) Астана – Көкшетау

C) Алматы – Ташкент

D) Алматы – Астана

E) Алматы – Семей


23. Мал жайылымы үшін пайдаланылатын, ірі қара мал жаюға қолайлы ауыл шаруашылығына жарамды жердің бір бөлігі

A) Егістік жер

B) Пішендемелік жер

C) Шабындық

D) Бау-бақша

E) Жайылым


24. Қазақстан Ресей Украинадан кейінгі үшінші орынды алады

A) су ресурстарының қорынынан

B) халқының санынан

C) теміржолының ұзындығынан

D) инвесторлар санынан

E) мұнайдың қорынан


25. Оңтүстік Қазақстан, Жамбыл облысы, Арыс, Сырдария бойында ... дамыған

A) Жүзім шаруашылығы

B) Жемшөп дақылдары

C) Зығыр шаруашылығы

D) Қант қызылшасы шаруашылығы

E) Темекі шаруашылығы


26. Қазақстан аумағында ең алғаш салынған мұнай құбыры ұзындығы – 60 км-лік ...

A) Атырау-Ор

B) Доссор-Ракуша

C) Өзен-Жетібай-Ақтау

D) Өзен-Атырау-Самара

E) Павлодар-Шымкент


27. ... бүкіл халықтық референдумнан кейін қазіргі Конституция қабылданып күшіне енді

A) 1993 ж. 28 қаңтарда

B) 1992 ж. 4 маусымда

C) 1995 ж. 30 тамызда

D) 1990 ж. 25 қазанда

E) 1993 ж. 15 қарашада


28. Трансқазақстан теміржолының мақсаты

A) Тың жердің игерілуі

B) Алтай полиметаллын оңтүстік-шығысқа тасымалдау

C) Қарағанды көмірі мен мыс өнеркәсібінің дамуы

D) Кенді Алтайды Қаратаумен байланыстыру

E) Сібір ағаштарын тасымалдау


29. Қаратау фосфориті мен Кенді Алтайды игеруге байланысты пайда болған магистраль

A) Түркістан - Сібір

B) Трансқазақстан

C) Орынбор - Ташкент

D) Ұлы Сібір

E) Орта Сібір


30. Қазақстанның құбыр жолы жақсы дамыған ауданы

A) шығыс

B) солтүстік

C) орталық

D) батыс

E) оңтүстік
География пәнінен сынақ бітті

Ағылшын тілі

1. Көмекші етістіктің сәйкес нұсқасын таңдаңыз:

My brother and I … good tennis players.


 1. is

 2. are

 3. am

 4. was

 5. do

2. Сәйкес есімдікті таңдаңыз:

Two weeks ago I met a man … knows my brother.

A) this

B) who


C) whose

D) whom


E) what

3. Етістіктің дұрыс нұсқасын таңдаңыз:Tom lives near us. We often … him.

A) see

B) sees


C) saw

D) have seen

E) seeing

4. '' to have'' етістігінің Present Simple-де 3 жақ көпше түрі:

A) having

B) had


C) has

D) have


E) have had

5. Сұраулы сөйлемнің дұрыс нұсқасы:

A) What do you did?

B) What does you do?

C) What do you do?

D) What does you did?

C) What do you does?

6. Дұрыс құрылған сөйлем:

A) We must got off at the next stop.

B) We must getting off at the next stop.

C) We must gets off at the next stop.

D) We must get off at the next stop.

E) We must to get off at the next stop.

7. Cөйлемді толықтырыңыз: You … at home last evening. Where … you?

A) weren' t / were

B) wasn' t / were

C) were / weren' t

D) wasn' t / was

E) weren' t / are

8. Ерекшеленген сөзге сұрақ қойыңыз:

We can see a lot of new modern buildings in every town of our country.

A) Who can see a lot of new modern buildings in every town of our country?

B) Can we see a lot of new modern buildings in every town of our country?

C) What buildings we can see in every town of our country?

D) Where can we see a lot of new modern buildings?

E) We can see a lot of new modern buildings in every town of our country, can't we?

9. Сөйлемді Past Simple-де толықтырыңыз: I … tennis yesterday but I … .

A) played / doesn' t win

B) play / didn' t win

C) played / don' t win

D) played / didn' t win

E) play / don' t win

10. Берілген сөздерден сөйлем құраңыз:

friends/man/you/by/know/his/a

A) 4612753

B) 3572461

C) 3572641

D) 2351467

E) 3256714

11.'' to buy'' етістігінің Present Perfect түрі:

A) is buying

B) had bought

C) have bought

D) was bought

E) bought

12. Етістіктің дұрыс нұсқасын таңдаңыз:

A lot of interesting subjects … at school by the students.

A) has studied

B) was studied

C) is studied

D) are studied

E) studied

13. Сөздерден Past Simple Passive-те сөйлем құраңыз:

the house / paint / last month

A) The house is painted last month.

B) The house had been painted last month.

C) The house has been painted last month.

D) The house painted last month.

E) The house was painted last month.

14. Ерекшеленген сөз қай сөз табына жатады: It is a good beginning.

А) есімше B) үстеу C) герундий D) зат есім E) сын есім

15. Көмекші етістіктердің дұрыс нұсқасын таңдаңыз:

This bridge … built 10 years ago.


 1. is

 2. were

 3. was

 4. have

 5. has

16. Past Indefinite Passive-тегі етістікті табыңыз:

A) had done

B) is washed

C) was discussed

D) was being discussed

E) was going

17.'' There is'', '' it is'' құрылымдарын дұрыс қолданыңыз:

… a train at 10.30. … a fast train.

A) there is / it is

B) there is / there is

C) it is / it is

D) it is / there is

E) it isn' t / there isn' t

18. Сәйкес сөзді таңдаңыз:

We had a … weekend last week.

A) careful

B) comfortable

C) lovely

D) powerful

E) better

19. Етістіктің дұрыс формасын таңдаңыз: My grandmother … early.


 1. get ups

 2. gots up

 3. gets up

 4. gotten up

 5. get up

20. Сәйкес есімдікті таңдаңыз: I'm hungry. I want … to eat.

A) something B) anything C) some D) any E) many

21. Сәйкес сұрақты таңдаңыз:

- … .


- It' s very big.

A) Is it new house?

B) Did you like your house?

C) What was the weather like?

D) What is it?

E) What's your new house like?

22.Сәйкес есімдікті таңдаңыз: Every country has … traditions.

A) it's B) its C) it D) him E) his

23. Берілген сұраққа мағынасы сәйкес сұрақты таңдаңыз: What do you do?

A) Who are you?

B) How are you?

C) What's your name?

D) What's your job?

E) What do you do every morning?

24.Сөйлем қандай шақта берілген:

I have left my exercise - book in the desk.

A) Past Continuous

B) Past Indefinite

C) Past Perfect

D) Present Perfect

E) Present Indefinite

25. Есімдіктің дұрыс нұсқасын таңдаңыз: Oxford is famous for … university. 1. their

 2. his

 3. her

 4. it is

 5. its

26. ''un'' приставкасы мына сөзге сәйкес келеді:

A) -possible

B) -real

C) -definite

D) -life

E) –correct

27. Зат есімнің сәйкес нұсқасын таңдаңыз: Paul has got short black … .


 1. hairs

 2. hair

 3. a hair

 4. the hair

 5. the hairs

28. Сөйлемнің дұрыс аудармасын табыңыз:

Сіз неге бұл жұмысты істеуге мәжбүр болдыңыз?

A) Why did you have to do this work?

B) Why do you have to do this work?

C) Why must you do this work?

D) Why you should do this work?

E) Why did you do this work?

29. Сөйлемді толықтырыңыз:

I bought … cheese but I didn' t buy … bread.

A) some / not

B) any / some

C) some / any

D) any / any

E) some / some

30. Сәйкес сөзді таңдаңыз:

There is … in the garden waiting for you.

A) children

B) his


C) your friends

D) John


E) a man

Ағылшын тілі пәнінен сынақ бітті


Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан 010 000, г
2013 -> Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындысы туралы №21 хаттама
2013 -> Ќазаќстан Республикасы Ауыл шаруашылыєы министрініѕ
2013 -> Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындысы туралы №2 хаттама
2013 -> Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындысы туралы №6 хаттама
2013 -> Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан 010 000, г
2013 -> Тақырыптың өзектілігі
2013 -> «Алаш» либералдық-демократиялық қозғалысы идеологиясының маңызд


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет