Алип Джапасович Абишевтің өтінішін қарап, Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 20 маусымдағы Жер кодексбет2/8
Дата04.03.2018
өлшемі1.26 Mb.
#19641
түріКодекс
1   2   3   4   5   6   7   8

Қала әкiмi Ғ. БекмұхамедовПостановление

87 от 11 февраля 2014 годаО разрешении на использование

земельных участков на территории

города Аркалыка Костанайской

области для проведения

землеустроительных, геодезических

и других изыскательских работ

Рассмотрев заявление индивидуального предпринимателя Карымсакова Аманкельди Олжабаевича о проведении землеустроительных, геодезических и других изыскательских работ на территории города Аркалыка Костанайской области, в соответствии с подпунктом 5) статьи 18, пунктом 2 статьи 71 Земельного кодекса Республики Казахстан от 20 июня 2003 года, подпунктом 10) пункта 1 статьи 31 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», на основании заключения городской комиссии по предоставлению земель акимат города Аркалыка ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить индивидуальному предпринимателю Карымсакову Аманкельди Олжабаевичу до 31 декабря 2014 года использовать земельные участки, расположенные на территории города Аркалыка, для проведения землеустроительных, геодезических и других изыскательских работ, за исключением проведения работ на пашне, улучшенных сенокосах и пастбищах, на землях, занятых многолетними насаждениями, а также на землях, особо охраняемых природных территорий и землях лесного фонда.


2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Аким города Г. Бекмухамедов
Қаулы

2014 жылғы 11 ақпандағы № 88
С.Ә. Өмірбекке жер

телімін беру туралы

Сараш Әнуарқызы Өмірбектің өтінішін қарап, Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 20 маусымдағы Жер кодексiнiң 18-бабының 1) тармақшасын, 23-бабының 1-тармағын, 43, 52-баптарын, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 31-бабы 1-тармағының 10) тармақшасын басшылыққа ала отырып, жер беру жөніндегі қалалық комиссиясының қорытындысы негізінде Арқалық қаласының әкiмдiгi ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Сараш Әнуарқызы Өмірбекке жер телімін беру жобасының сызбасына сәйкес Қостанай облысы, Арқалық қаласы, Ш. Жәнібек көшесі, 75, 73-пәтер мекенжайынан кеңсенің кіреберіс тобын салу және пайдалану үшін жеке меншік құқығына жалпы ауданы 0,0013 гектар бөлінбейтін жер телімі берілсін.

2. Жалпы ауданы 0,0013 гектар жер телімінің кадастрлық (бағалау) құны

29989 (жиырма тоғыз мың тоғыз жүз сексен тоғыз) теңгені құрайды.

3. «Арқалық қаласы әкімдігінің жер қатынастары бөлімі» мемлекеттік

мекемесі беріліп отырған жер теліміне он жұмыс күні ішінде сатып алу – сату

шартын жасасын.

4. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.


Қала әкiмi Ғ. БекмұхамедовПостановление

88 от 11 февраля 2014 года
О предоставлении земельного

участка Өмірбек С.Ә.

Рассмотрев заявление Өмірбек Сараш Әнуарқызы, руководствуясь подпунктом 1) статьи 18, пунктом 1 статьи 23, статьями 43, 52 Земельного кодекса Республики Казахстан от 20 июня 2003 года, подпунктом 10) пункта 1 статьи 31 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», на основании заключения городской комиссии по предоставлению земель акимат города Аркалыка ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить Өмірбек Сараш Әнуарқызы неделимый земельный участок общей площадью 0,0013 гектара на праве частной собственности для строительства и эксплуатации входной группы офиса по адресу: Костанайская область, город Аркалык, улица Ш. Жанибека, 75, квартира 73 согласно чертежу проекта предоставления земельного участка.


2. Кадастровая (оценочная) стоимость земельного участка общей площадью 0,0013 гектара составляет 29989 (двадцать девять тысяч девятьсот восемьдесят девять) тенге.

3. Государственному учреждению «Отдел земельных отношений акимата города Аркалыка» в течение десяти рабочих дней заключить договор купли - продажи на предоставляемый земельный участок.

4. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Аким города Г. Бекмухамедов


Қаулы

2014 жылғы 11 ақпандағы № 89


«Қылмыстық жазаны және қылмыстық-құқықтық ықпал етудiң өзге де шараларын атқаратын мекемелердiң қызметiне жәрдемдесу, сондай-ақ қылмыстық жазасын өтеген адамдарға әлеуметтiк және өзге де

көмектi ұйымдастыру жөнiндегi консультативтiк-кеңесшi органды құру туралы әкімдіктің 2012 жылғы 30 қарашадағы № 582 қаулысына өзгерістер

енгізу туралы»«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 31-бабы 1-тармағының 17) тармақшасына сәйкес және кадрлық өзгерістерге байланысты Арқалық қаласының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

«Қылмыстық жазаны және қылмыстық-құқықтық ықпал етудің өзге де шараларын атқаратын мекемелердің қызметіне жәрдемдесу, сондай-ақ қылмыстық жазасын өтеген адамдарға әлеуметтік және өзге де көмекті ұйымдастыру жөніндегі консультативтік-кеңесші органды құру туралы» әкімдіктің 2012 жылғы 30 қарашадағы № 582 қаулысының 1 тармақшасына мынадай өзгерістер енгізілсін:


  1. Қылмыстық жазаны және қылмыстық-құқықтық ықпал етудің өзге де шараларын атқаратын мекемелердің қызметіне жәрдемдесу, сондай-ақ қылмыстық жазасын өтеген адамдарға әлеуметтік және өзге де көмекті ұйымдастыру жөніндегі консультативтік-кеңесші органының құрамына мүшесі болып Әбу Мейрамкүл Тлеубайқызы, «Арқалық қаласы әкімінің білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің бастығы, Латыпов Қуаныш Женисович, «Арқалық қаласы әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі» мемлекеттік мекемесі басшысының міндетін атқарушысы, Исмағұлов Жексен Жапарұлы, «Арқалық қаласы әкімдігінің дене шынықтыру және спорт бөлімі» мемлекеттік мекемесінің басшысы енгізілсін;

Қонақова Г.А., Қосылбаева Ж.Ә. құрамнан шығарылсын.

2. Қылмыстық жазаны және қылмыстық-құқықтық ықпал етудің өзге де шараларын атқаратын мекемелердің қызметіне жәрдемдесу, сондай-ақ қылмыстық жазасын өтеген адамдарға әлеуметтік және өзге де көмекті ұйымдастыру жөніндегі консультативтік-кеңесші органының құрамы заңнанамен белгіленген тәртіпте Арқалық қаласы мәслихаттың сессиясына бекітуге енгізілсін;

3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Арқалық қаласының әкімі Ғ. Бекмұхамедов

Постановление

89 от 11 февраля 2014 года
О внесении изменений в постановление акимата города от 30 ноября 2012 года № 582 «Об образовании консультативно - совещательного органа по содействию деятельности учреждений, исполняющих уголовные наказания и иные меры уголовно–правового воздействия, а также по организации социальной и иной помощи лицам, отбывшим уголовные наказания»

В соответствии с подпунктом 17) пункта 1 статьи 31 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и связи с кадровыми изменениями акимат города ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в пункт 1 постановления акимата города от 30 ноября 2012 года № 582 «Об образовании консультативно-совещательного органа по содействию деятельности учреждений, исполняющих уголовные наказания и иные меры уголовно-правового воздействия, а также по организации социальной и иной помощи лицам, отбывшим уголовные наказания» следующие изменения:

1. Ввести в состав консультативно-совещательного органа по содействию деятельности учреждений, исполняющих уголовные наказания и иные меры уголовно-правового воздействия, а также по организации социальной и иной помощи лицам, отбывшим уголовные наказания Әбу Мейрамкүл Тлеубайқызы, руководителя государственного учреждения «Отдел образования акимата города Аркалыка», Латыпова Куаныша Женисовича, исполняющего обязанности руководителя государственного учреждения «Отдел предпринимательства акимата города Аркалыка», Исмагулова Жексена Жапаровича, руководителя государственного учреждения «Отдел физической культуры и спорта акимата города Аркалыка», членами;

вывести из состава Кунакову Г.А., Кусулбаеву Ж.А.

2. В установленном законодательном порядке внести на утверждение сессии Аркалыкского городского маслихата персональный состав консультативно-совещательного органа по содействию деятельности учреждений, исполняющих уголовные наказания и иные меры уголовно-правового воздействия, а также по организации социальной и иной помощи лицам, отбывшим уголовные наказания.

3. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Аким города Аркалыка Г. Бекмухамедов

Қаулы

2014 жылғы 11 ақпандағы № 90

Демченко көшесі бойындағы 11-үйде

орналасқан пәтерлерді қайта

жоспарлауға рұқсат беру туралы

«Объектілерді салу үшін бастапқы материалдарды (деректерді) және рұқсат беретін құжаттарды рәсімдеу мен беру тәртібін оңайлату жөніндегі кейбір шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 6 мамырдағы № 425 қаулысының 2-бөлімі 6-тармағының 2) тармақшасына сәйкес Арқалық қаласының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Хамит Карагулович Шакинге Демченко көшесі бойындағы 11-үйде орналасқан екі бөлмелі № 19, 22-пәтерлерді үш бөлмелі, бір бөлмелі № 1, 11, 17, 18, 23-пәтерлерді үш бөлмелі етіп қайта жоспарлауға рұқсат берілсін.

2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.Қала әкімі Ғ. Бекмұхамедов

Постановление

90 от 11 февраля 2014 годаО разрешении на перепланировку

квартир, расположенных по

улице Демченко, 11

В соответствии с подпунктом 2) пункта 6 главы 2 постановления Правительства Республики Казахстан от 6 мая 2008 года № 425 «О некоторых мерах по упрощению порядка оформления и выдачи исходных материалов (данных) и разрешительных документов для строительства объектов» акимат города Аркалыка ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дать разрешение Шакину Хамиту Карагуловичу произвести перепланировку квартир № 19, 22 из двухкомнатных на трехкомнатные, квартир № 1, 11, 17, 18, 23 из однакомнатных на трехкомнатные, расположенные по улице Демченко, 11.

2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.
Аким города Г. Бекмухамедов

Қаулы

2014 жылғы 11 ақпандағы № 91

Қолданыстағы нан қабылдау

кәсіпорнын қайта жаңартуға

рұқсат беру туралы

«Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 шілдедегі Заңының 25-бабы 3-тармағының 8) тармақшасына сәйкес Арқалық қаласының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. «ХПП Виктория» жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне қадастрлық нөмірі 12-282-086-014, алаңы 95,7787 га жер телімінде орналасқан қолданыстағы нан қабылдау кәсіпорнын, өнімділігі 30 мың тоннаға дейін, қайта жаңартуға рұқсат берілсін.

2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.Қала әкімі Ғ. Бекмұхамедов

Постановление

91 от 11 февраля 2014 годаО разрешении на реконструкцию

действующего хлебоприемного

предприятия

В соответствии с подпунктом 8) пункта 3 статьи 25 Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242 «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» акимат города Аркалыка ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дать разрешение товариществу с ограниченной ответственностью «ХПП Виктория» на реконструкцию действующего хлебоприемного предприятия производительностью до 30 тысяч тонн, находящегося на земельном участке площадью 95,7787 га с кадастровым номером 12- 282-086-014.

2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.Аким города Г. Бекмухамедов

Қаулы

2014 жылғы 11 ақпандағы № 92

Абай даңғылы бойындағы 48-үйде

орналасқан дәріхана жайын

шаруашылық тауарлары дүкені

етіп қайта жабдықтауға рұқсат

беру туралы

«Объектілерді салу үшін бастапқы материалдарды (деректерді) және рұқсат беретін құжаттарды рәсімдеу мен беру тәртібін оңайлату жөніндегі кейбір шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 6 мамырдағы № 425 қаулысының 2-бөлімі 6-тармағының 2) тармақшасына сәйкес Арқалық қаласының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Жаркин Фаруазовна Ергалиеваға Абай даңғылы бойындағы 48-үйде орналасқан дәріхана жайын шаруашылық тауарлары дүкені етіп қайта жабдықтауға рұқсат берілсін.

2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.Қала әкімі Ғ. Бекмұхамедов

Постановление

92 от 11 февраля 2014 года
О разрешении на переоборудование

помещения аптеки, расположенной

по проспекту Абая, 48 под магазин

хозяйственных товаров

В соответствии с подпунктом 2) пункта 6 главы 2 постановления Правительства Республики Казахстан от 6 мая 2008 года № 425 «О некоторых мерах по упрощению порядка оформления и выдачи исходных материалов (данных) и разрешительных документов для строительства объектов» акимат города Аркалыка ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дать разрешение Ергалиевой Жаркин Фаруазовне произвести

переоборудование помещения аптеки, расположенной по проспекту Абая, 48, под магазин хозяйственных товаров.

2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.


Аким города Г. Бекмухамедов

Қаулы

2014 жылғы 11 ақпандағы № 93


«Арқалық қаласы әкімдігінің тұрғын үй-комиссиясын құру туралы» 2012 жылғы 28 қыркүйектегі № 460 қаулысының 1-тармағына өзгеріс енгізу туралы»

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 31-бабы 1-тармағының 12-7)-тармақшасына, Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі төрағасының 2012 жылғы 7 маусымдағы № 237 «Жергілікті атқарушы органдардың, мемлекеттік кәсіпорындардың, мемлекеттік мекемелердің тұрғын үй комиссиялары туралы» үлгі ережені бекіту туралы бұйрығына сәйкес және кадрлық өзгерістерге байланысты Арқалық қаласының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. «Арқалық қаласы әкімдігінің тұрғын үй-комиссиясын құру туралы» 2012 жылғы № 460 қаулысының 1-тармағына мынадай өзгерістер:

1) комиссия құрамына Мамбетов Жұмағали Елікбайұлы – «Арқалық қаласы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесінің басшысының міндетін атқарушысы, Сүлейменова Майра Әнуарбекқызы – «Арқалық қаласы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесінің заңгері, комиссия хатшысы енгізілсін;

2) Төлеуова Р.Н. шығарылсын.

2. Осы қаулының орындалуын бақылау қала әкімінің орынбасары Д.И. Нұрлыбековке жүктеледі.

3. Қаулы қол қойылған күннен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қала әкімі Ғ.Бекмұхамедов


Постановление

93 от 11 февраля 2014 года«О внесении изменений в пункт 1 постановления акимата города от 28 сентября 2012 года № 460 «Об образовании жилищной комиссии акимата города Аркалыка»

В соответствии с подпунктом 12-7) пункта 1 статьи 31 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», пунктом 1 Типового положения о жилищных комиссиях местных исполнительных органов, государственных предприятий, государственных учреждений утвержденный приказом Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 7 июня 2012 года № 237 и в связи с кадровыми изменениями акимат города Аркалыка ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в пункт 1 постановления акимата города от 28 сентября 2012 года № 460 «Об образовании жилищной комиссии акимата города Аркалыка» следующие изменения:

1) ввести в состав комиссии Мамбетова Жумагали Еликбаевича, исполняющего обязанности руководителя государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Аркалыка», Сулейменову Майру Ануарбековну –юриста государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Аркалыка», секретарем комиссии;

2) вывести Толеуову Р.Н.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима города Нурлыбекова Д.И.

3. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.


Аким города Г.Бекмухамедов

Қаулы

2014 жылғы 24 ақпандағы № 94


Қала әкімдігінің 2008 жылғы 31 қаңтардағы №29а «Ауылдық (селолық) жерде жұмыс істейтін және жиырма бес пайызға жоғары лауазымдық жалақылар мен тарифтік ставкаларды алуға құқығы бар әлеуметтік қамтамасыз ету, білім беру, мәдениет мамандары лауазымдарының тізбесін белгілеу туралы» қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 238-бабы 3–тармағын және 18-бабының 2-тармағын, Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару туралы» Заңының 31–бабына және «Қазақстан Республикасының Конституциялық заңына және Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне әртүрлі заңнамалық актілердің құқық нормалары арасындағы қайшылықтарды, олқылықтарды, коллизияларды және сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін нормаларды жою мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 3 шілдедегі Конституциялық Заңының 1–бабы 11-тармағының 2) тармақшасына сәйкес, қолданыстағы нормативтік құқықтық актісімен сәйкестендіруге байланысты Арқалық қаласының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қала әкімдігінің 2008 жылғы 31 қаңтардағы №29а «Ауылдық (селолық) жерде жұмыс істейтін және жиырма бес пайызға жоғары лауазымдық жалақылар мен тарифтік ставкаларды алуға құқығы бар әлеуметтік қамтамасыз ету, білім беру, мәдениет мамандары лауазымдарының тізбесін белгілеу туралы» қаулысына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9-3-80 тіркелген, 2008 жылғы 21 наурызда «Арқалық хабары» газетінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

1) жоғарыда аталған қаулының тақырыбы жаңа редакцияда жазылсын:

«Ауылдық жерде жұмыс істейтін және жиырма бес пайызға жоғары лауазымдық жалақылар мен тарифтік ставкаларды алуға құқығы бар әлеуметтік қамтамасыз ету, білім беру, мәдениет, спорт және ветеринария мамандары лауазымдарының тізбесін белгілеу туралы»;

2) 1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

«1. Ауылдық жерде жұмыс істейтін және жиырма бес пайызға жоғары лауазымдық жалақылар мен тарифтік ставкаларды алуға құқығы бар әлеуметтік қамтамасыз ету, білім беру, мәдениет, спорт және ветеринария мамандары лауазымдарының тізбесі осы қаулының қосымшасына сәйкес белгіленсін.»;

3) аталған қаулының қосымшасы қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

3. Осы қаулы алғаш ресми жарияланған күннен кейінгі он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Арқалық қаласының әкімі Ғ. Бекмұхамедов

Қостанай облысының

Арқалық қаласы әкімдігінің

2014 жылғы ___ ____________

№ ___ қаулысына қосымша
Қаланың бюджет қаражаты есебінен жиырма бес пайызға жоғары лауазымдық жалақылар мен тарифтік ставкаларды алуға құқығы бар және ауылдық жерде жұмыс істейтін әлеуметтік қамтамасыз ету, білім беру, мәдениет, спорт және ветеринария мамандары лауазымдарының тізбесі
1.Әлеуметтік қамтамасыз ету мамандарының лауазымдары:

1)әлеуметтік қызметкер;

2.Білім беру мамандарының лауазымдары:

1) директор;

2) оқу бөлімі бойынша, тәрбие бөлімі бойынша, ғылым бойынша директордың орынбасары;

3) балабақша меңгерушісі;

4) әдіскер;

5) дене тәрбиесі жөніндегі нұсқаушы;

6) оқытушы;

7) балабақшадағы тілдер оқытушысы;

8) оқытушы – психолог;

9) қосымша білім беру педагогы;

10) әлеуметтік педагог;

11) алғашқы әскери даярлық бойынша ұйымдастырушы - педагог;

12) кітапхана меңгерушісі;

13) кітапханашы;

14) аға жетекші;

15) тәрбиеші;

16) логопед;

17) музыкалық жетекшіcі;

18) лаборант;

19) дәрігер;

20) мейірбике;

21) диеталық медбике.

3.Мәдениет мамандарының лауазымдары:

1) директор;

2) библиограф;

3) кітапханашы;

4) хореограф;

5) әдіскер;

6) ауыл клубының меңгерушісі;

7) мәдени ұйымдастырушы;

8) музыкалық жетекшісі;

9) сурет жетекшісі.

4. Спорт мамандарының лауазымдары:

1) спорт жөніндегі әдіскер.


5. Ветеринария мамандарының лауазымдары:

1) мал дәрігері.


____________________________________________________________

Постановление

94 от 24 февраля 2014 годаО внесении изменений в постановление акимата города от 31 января 2008 года №29а «Об определении перечня должностей специалистов социального обеспечения, образования, культуры работающих в аульной (сельской) местности и имеющих право на повышенные на двадцать пять процентов должностные оклады и тарифные ставки»

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 и пунктом 3 статьи 238 Трудового кодекса Республики Казахстан, со статьей 31 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении в Республике Казахстан» и подпунктом 2) пункта 11 статьи 1 Конституционного Закона Республики Казахстан от 3 июля 2013 года «О внесений изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан и в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам исключения противоречий, пробелов, коллизий между нормами права различных законодательных актов и норм, способствующих совершению коррупционных правонарушений» и в связи с приведением в соответствие с действующим нормативным правовым актом акимат города Аркалыка ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление акимата города от 31 января 2008 года №29а «Об определении перечня должностей специалистов социального обеспечения, образования, культуры работающих в аульной (сельской) местности и имеющих право на повышенные на двадцать пять процентов должностные оклады и тарифные ставки» (зарегистрировано в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9-3-80, опубликовано 21 марта 2008 года в газете «Арқалық хабары») следующие изменения:

1) наименование к вышеуказанному постановлению изложить в новой редакции:

«Об определении перечня должностей специалистов социального обеспечения, образования, культуры, спорта и ветеринарии работающих в сельской местности и имеющих право на повышенные на двадцать пять процентов должностные оклады и тарифные ставки»;

2) пункт 1 изложить в новой редакции:

«1. Определить перечень должностей специалистов социального обеспечения, образования, культуры, спорта и ветеринарии работающих в сельской местности и имеющих право на повышенные на двадцать пять процентов должностные оклады и тарифные ставки согласно приложению к настоящему постановлению.»;

3) приложение к данному постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Аким города Аркалыка Г. Бекмухамедов

Приложение

к постановлению акимата города Аркалыка

от «___»_______ 2014 год № ___Перечень должностей специалистов социального обеспечения,

образования, культуры, спорта и ветеринарии работающих в сельской местности и имеющих право на повышенные на двадцать пять процентов

должностные оклады и тарифные ставки,

за счет средств городского бюджета
1. Должности специалистов социального обеспечения:

1) социальный работник.

2. Должности специалистов образования:

1) директор;

2) заместитель директора: по учебной части, по воспитательной части, по науке;

3) заведующий детским садом;

4) методист;

5) инструктор по физкультуре;

6) учитель;

7) преподаватель языков в детских садах;

8) педагог-психолог;

9) педагог дополнительного образования;

10) социальный педагог;

11) педагог-организатор по НВП;

12) заведующий библиотекой;

13) библиотекарь;

14) старший вожатый;

15) воспитатель;

16) логопед;

17) музыкальный руководитель;

18) лаборант;

19) врач;

20) медицинская сестра;

21) диетическая сестра.

3. Должности специалистов культуры:

1) директор;

2) библиограф;

3) библиотекарь;

4) хореограф;

5) методист;

6) заведующий сельским клубом;

7) культорганизатор;

8) музыкальный руководитель;

9) художественный руководитель.

4. Должности специалистов спорта:

1) методист по спорту.

5. Должности специалистов ветеринарии:

1) ветеринар.


_________________________________________________________

Қаулы

2014 жылғы 25 ақпандағы № 95

Ашутасты ауылы Майкөтов көшесі

бойындағы 10 А үйде орналасқан

жайдың бөлігін азық-түлік дүкені

етіп қайта жабдықтауға және қайта

жоспарлауға рұқсат беру туралы

«Объектілерді салу үшін бастапқы материалдарды (деректерді) және рұқсат беретін құжаттарды рәсімдеу мен беру тәртібін оңайлату жөніндегі кейбір шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 6 мамырдағы № 425 қаулысының 2-бөлімі 6-тармағының 2) тармақшасына сәйкес Арқалық қаласының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Дәмегүл Бақытқалиқызы Сәлімжанға Ашутасты ауылы Майкөтов көшесі бойындағы 10 А үйде орналасқан жайдың бөлігін азық-түлік дүкені етіп қайта жабдықтауға және қайта жоспарлауға рұқсат берілсін.

2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.Қала әкімі Ғ. Бекмұхамедов

Постановление

95 от 25 февраля 2014 года
О разрешении на переоборудование

и перепланировку части помещения

жилого дома, расположенного в селе

Ашутасты по улице Майкутова 10 А

под продуктовый магазин

В соответствии с подпунктом 2) пункта 6 главы 2 постановления Правительства Республики Казахстан от 6 мая 2008 года № 425 «О некоторых мерах по упрощению порядка оформления и выдачи исходных материалов (данных) и разрешительных документов для строительства объектов» акимат города Аркалыка ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дать разрешение Сәлімжан Дәмегүл Бақытқалиқызы произвести переоборудование и перепланировку части помещения жилого дома, расположенного в селе Ашутасты по улице Майкутова 10 А под продуктовый магазин.

2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.
Аким города Г. Бекмухамедов

Қаулы

2014 жылғы 25 ақпандағы № 96

Р.Ә. Мұқашқа тұрғын үйді

күтіп-ұстау үшін берілген жер

телімі бөлігінің нысаналы

мақсатын өзгерту туралы

Руслан Әскерұлы Мұқаштың өтінішін қарап, Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 20 маусымдағы Жер кодексiнiң 9-бабының 5-тармағын, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 31-бабы 1-тармағының 10) тармақшасын басшылыққа ала отырып, жер беру жөніндегі қалалық комиссиясының қорытындысы негізінде Арқалық қаласының әкiмдiгi ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Руслан Әскерұлы Мұқашқа Қостанай облысы, Арқалық қаласы, Сәтбаев көшесі, 9 мекенжайынан тұрғын үйді күтіп-ұстау үшін берілген жер телімі бөлігінің нысаналы мақсаты жер пайдалану шекараларының келісу жобасының сызбаларына сәйкес, оның ішінде:

Арқалық қаласы, Сәтбаев көшесі, 9 Б мекенжайынан дүкенді салу және пайдалану үшін ақылы түрде жеке меншігіне 0,0042 гектар;

Арқалық қаласы, Сәтбаев көшесі, 9 мекенжайынан тұрғын үйді күтіп-ұстау үшін жеке меншігіне ақысыз 0,0878 гектар жер телімі болып өзгертілсін.

2. Жалпы ауданы 0,0042 гектар жер телімінің кадастрлық (бағалау)

құны 58134 (елу сегіз мың бір жүз отыз төрт) теңгені құрайды.

3. «Арқалық қаласы әкімдігінің жер қатынастары бөлімі» мемлекеттік

мекемесі беріліп отырған жер теліміне он жұмыс күні ішінде сатып алу – сату

шартын жасасын.

4. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет