Алип Джапасович Абишевтің өтінішін қарап, Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 20 маусымдағы Жер кодексбет8/8
Дата04.03.2018
өлшемі1.26 Mb.
#19641
түріКодекс
1   2   3   4   5   6   7   8

Структура и штатная численность

аппаратов акимов сел и сельских округовНаименование должности

Категория

Численность

Аппарат акима села Аккошкар

1

Аким села
1

2

Главный специалист аппарата акима

Е-G-3

2
Итого
3

Аппарат акима села Ангарское

1

Аким села
1

2

Главный специалист аппарата акима

Е-G-3

2
Итого
3

Аппарат акима села Ашутасты

1

Аким села
1

2

Главный специалист аппарата акима

Е-G-3

4
Итого
5

Аппарат акима села Восточное

1

Аким села
1

2

Главный специалист аппарата акима

Е-G-3

4
Итого
5

Аппарат акима села Жалгызтал

1

Аким села
1

2

Главный специалист аппарата акима

Е-G-3

2
Итого
3

Аппарат акима села Жанакала

1

Аким села
1

2

Главный специалист аппарата акима

Е-G-3

2
Итого
3

Аппарат акима Каиндинского сельского округа

1

Аким сельского округа
1

2

Главный специалист аппарата акима

Е-G-3

3

3

Ведущий специалист аппарата акима

Е-G-4

1
Итого
5

Аппарат акима села Коктау

1

Аким села
1

2

Главный специалист аппарата акима

Е-G-3

2
Итого
3

Аппарат акима села Матросово

1

Аким села
1

2

Главный специалист

Е-G-3

2
Итого
3

Аппарат акима села Молодежное

1

Аким села
1

2

Главный специалист

Е-G-3

2
Итого
3

Аппарат акима села Мирное

1

Аким села
1

2

Главный специалист

Е-G-3

2
Итого
3

Аппарат акима Родинского сельского округа

1

Аким села
1

2

Главный специалист аппарата акима

Е-G-3

4

3

Ведущий специалист аппарата акима

Е-G-4

2
Итого
7

Аппарат акима села Уштобе

1

Аким села
1

2

Главный специалист аппарата акима

Е-G-3

2

3

Ведущий специалист аппарата акима

Е-G-4

1
Итого
4

Аппарат акима села Фурманово

1

Аким села
1

2

Главный специалист аппарата акима

Е-G-3

4
Итого
5

Аппарат акима села Целинный

1

Аким села
1

2

Главный специалист аппарата акима

Е-G-3

2
Итого
3

Аппарат акима села Екидин

1

Аким села
1

2

Главный специалист аппарата акима

Е-G-3

2
Итого
3
Акимы сел и сельских округов
16
Главный специалист

Е-G-3

41
Ведущий специалист

Е-G-4

4
Всего по аппаратам акимов сел и сельских округов

61

____________________________________________
Қаулы

2014 жылғы 25 ақпандағы № 108«Арқалық қаласы әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 2014-2016 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламаларын бекіту туралы» әкімдіктің 2014 жылғы 6 қаңтардағы № 26 қаулысына өзгерістер енгізу туралы


«Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2009 жылғы 18 маусымдағы Жарлығының және «Қазақстан Республикасында Бірыңғай бюджеттік сыныптамасын жасау ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрінің 2013 жылғы 13 наурыздағы № 72 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрінің 2013 жылғы 27 маусымғы № 196 бұйрығына сәйкес, Арқалық қалалық мәслихатының 2014 жылғы 12 ақпандағы № 153 «Арқалық қаласының 2014-2016 жылдарға арналған бюджеті туралы» шешімін орындау мақсатымен (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2014 жылғы 24 ақпандағы № 4442 болып тіркелген) және бюджеттің нақтылауына байланысты Арқалық қаласының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. «Арқалық қаласы әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 2014-2016 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламаларын бекіту туралы» әкімдіктің 2014 жылғы 6 қантардағы № 26 қаулысына мынадай өзгерістер енгізілсін:

«Бюджеттік шығыстар жинағы» деген кестеде:

«2013 ағымдағы жылғы жоспар» деген бағанда:

«453006000 «Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер» деген жолдағы:

«12983» деген сандар «12983,1» деген сандармен ауыстырылсын;

2. Осы қаулының орындалуын бақылау қала әкімінің орынбасары Е.О. Теменовке жүктелсін.

3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қала әкімі Ғ. Бекмұхамедов

Постановление

108 от 25 февраля 2014 года
Об внесении изменений в постановление акимата от 6 января 2014 года № 26 «Об утверждении бюджетных программ государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования акимата города Аркалыка» на 2014-2016 годы»В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 18 июня 2009 года «О системе государственного планирования в Республике Казахстан» и приказом Министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан от 27 июня 2013 года № 196 «О внесении изменений в приказ Министра экономики и бюджетного планирования Республике Казахстан от 13 марта 2013 года № 72 «Об утверждении Правил составления Единой бюджетной классификации Республики Казахстан», во исполнение решения Аркалыкского городского маслихата от 19 февраля 2014 года № 153 «О бюджете города Аркалыка на 2014 -2016 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4442 от 24 февраля 2014 года) акимат города Аркалыка ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление акимата от 6 января 2014 года № 26 «Об утверждении бюджетных программ государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования акимата города Аркалыка» на 2014-2016 годы» следующие изменения:

в таблице «Свод бюджетных расходов»:

в графе «План текущего года 2013»:

в строке «453006000 ««Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов»:

цифры «12983» заменить цифрами «12983,1»;

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима города Теменова Е.О.

3. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Аким города Г. Бекмухамедов

Қаулы

2014 жылғы 25 ақпандағы № 109


«Арқалық қаласы әкімдігінің білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 2014-2016 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламаларын бекіту туралы» Арқалық қаласы әкімдігінің 2014 жылғы 6 қаңтардағы №11 қаулысына өзгерістер енгізу туралы«Қазақстан Республикасында Бірыңғай бюджеттік сыныптамасын жасау ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрінің 2013 жылғы 13 наурыздағы № 72 бұйрығының 10- бөліміне сәйкес, Арқалық қалалық мәслихатының 2014 жылғы 19 ақпанындағы № 153 «Арқалық қаласының 2014-2016 жылдарға арналған бюджеті туралы» шешімін (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2014 жылғы 24 ақпанындағы № 4442 болып тіркелген) орындау мақсатында, Арқалық қаласының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. «Арқалық қаласы әкімдігінің білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 2014-2016 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламаларын бекіту туралы» Арқалық қаласы әкімдігінің 2014 жылғы 6 қаңтардағы №11 қаулысына мынадай өзгерістер енгізілсін:

464067015 «Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары» деген бюджеттік бағдарламада:

«Ағымдағы 2014 жылдың жоспары» деген 4-бағанда:

«Бюджеттік қаражаттың көлемі» деген жолдағы «1500,0» деген сандар «90045,0» деген сандармен ауыстырылсын;

2. Осы қаулының орындалуын бақылау қала әкімінің орынбасары Е.О. Теменовке жүктелсін.

3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.Қала әкімі Ғ. Бекмұхамедов

Постановление

109 от 25 февраля 2014 года

О внесении изменений в постановление акимата города от 06 января 2014 года №11 «Об утверждении бюджетных программ государственного учреждения «Отдел образования акимата города Аркалыка» на 2014-2016 годы»
С разделом 10 приказа Министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан от 13 марта 2013 года № 72 «Об утверждении Правил составления Единой бюджетной классификации Республики Казахстан», во исполнение решения Аркалыкского городского маслихата от 19 февраля 2014 года № 153 «О бюджете города Аркалыка на 2014-2016 годы» (зарегистрировано в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4442 от 24 февраля 2014 года) акимат города Аркалыка ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление акимата города от 06 января 2014 года №11 «Об утверждении бюджетных программ государственного учреждения «Отдел образования акимата города Аркалыка» на 2014-2016 годы» следующие изменения:

в бюджетной программе 464067015 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций»:

в графе 4 «План текущего 2014 года»:

в строке «Объем бюджетных средств» цифры «1500,0» заменить цифрами «90045,0»;

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима города Теменова Е.О.

3. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.Аким города Г. Бекмухамедов
Қаулы

2014 жылғы 25 ақпандағы № 110
«Арқалық қаласы әкімінің аппараты»

мемлекеттік мекемесінің 2014 – 2016

жылдарға арналған бюджеттік

бағдарламаларын бекіту туралы»

әкімдіктің 2014 жылғы 6 қаңтардағы

28 қаулысына өзгерістер енгізутуралы

«Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2009 жылғы 18 маусымдағы Жарлығының 3-бөлімінің 48-тармағына және «Қазақстан Республикасында Бірыңғай бюджеттік сыныптамасын жасау ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрінің 2013 жылғы 13 наурыздағы № 72 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрінің 2013 жылғы 27 маусымғы № 196 бұйрығына сәйкес, Арқалық қалалық мәслихатының 2014 жылғы 19 ақпандағы № 153 «Мәслихаттың 2013 жылғы 27 желтоқсандағы №146 «Арқалық қаласының 2014-2016 жылдарға арналған бюджеті туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» шешімін (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2014 жылғы 24 ақпанда № 4442 болып тіркелген) және бюджеттің нақтылануына байланысты Арқалық қаласының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

«Арқалық қаласы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің 2014-2016 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламаларын бекіту туралы» әкімдіктің 2014 жылғы 6 қаңтардағы № 28 қаулысына мынадай өзгерістер енгізілсін:

«003 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары» деген бюджеттік бағдарламасында:

«2014 ағымдағы жылдың жоспары» деген 4 - бағанда:

«Бюджеттік қаражат көлемі» деген жолдағы «1500,0» деген сандар «12386,0» деген сандармен ауыстырылсын;


«006 «Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою» деген бюджеттік бағдарламасында:

«2014 ағымдағы жылдың жоспары» деген 4 - бағанда:

«Бюджеттік қаражат көлемі» деген жолдағы «5314,0» деген сандар «6776,0» деген сандармен ауыстырылсын;

2. Қаулының орындалуын бақылау қала әкімінің орынбасары

Е.О. Теменовке жүктелсін.

3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.Арқалық қаласының әкімі Ғ. Бекмұхамедов

Постановление

110 от 25 февраля 2014 года
О внесении изменений в постановление акимата от 6 января 2014 года №28 «Об утверждении бюджетных программ государственного учреждения

«Аппарат акима города Аркалыка» на

2014-2016 годы»


В соответствии с пунктом 48 раздела 3 Указа Президента Республики Казахстан от 18 июня 2009 года «О системе государственного планирования в Республике Казахстан» и приказом Министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан от 27 июня 2013 года № 196 «О внесении изменений в приказ Министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан от 13 марта 2013 года № 72 «Об утверждении Правил составления Единой бюджетной классификации Республики Казахстан», во исполнение решения Аркалыкского городского маслихата от 19 февраля 2014 года № 153 «О внесении изменений и дополнений в решение маслихата от 27 декабря 2013 года №146 «О бюджете города Аркалыка на 2014 -2016 годы» (зарегистрировано в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4442 от 24 февраля 2014 года) акимат города Аркалыка ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление акимата от 6 января 2014 года № 28 «Об утверждении бюджетных программ государственного учреждения «Аппарат акима города Аркалыка» на 2014- 2015 годы следующие изменения:

в бюджетной программе «003 «Капитальные расходы государственных органов»:

в графе 4 «2014 план текущего года»:

в строке «Объем бюджетных средств» цифры «1500,0» заменить цифрами «12386,0»;

в бюджетной программе «006 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)»:

в графе 4 «2014 план текущего года»:

в строке «Объем бюджетных средств» цифры «5314,0» заменить цифрами «6776,0»;

2

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима города Теменова Е.О.3. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Аким города Аркалыка Г. Бекмухамедов

Қаулы

2014 жылғы 25 ақпандағы № 111


Қала әкімдігінің 2014 жылғы 6 қаңтардағы № 27 «Арқалық қаласы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 2014-2016 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламаларын бекіту туралы» қаулысына өзгерістер енгізу туралы
«Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасын жасау ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау Министрінің 2013 жылғы 13 наурыздағы № 72 Бұйрығының 10-бөліміне сәйкес, Арқалық қалалық мәслихатының 2014 жылғы 19 ақпандағы № 153 «Мәслихаттың 2013 жылғы 27 желтоқсандағы № 146 «Арқалық қаласының 2014-2016 жылдарға арналған бюджеті туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» шешімін (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2014 жылғы 24 ақпанда № 4442 болып тіркелген) орындау мақсатымен және бюджеттің нақтылануына байланысты Арқалық қаласының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1.«Арқалық қаласы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 2014-2016 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламаларын бекіту туралы» қала әкімдігінің 2014 жылғы 6 қаңтардағы № 27 қаулысына мынадай өзгерістер енгізілсін:

1) 003 «Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру» деген бюджеттік бағдарламада:

«Ағымдық 2014 жылдың жоспары» деген 4-бағанда:

«Бюджеттік қаражат көлемі» деген жолдағы:

«3271,0» деген сандар «3371,0» деген сандармен ауыстырылсын;

2) 018 «Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру» деген бюджеттік бағдарламада:

«Ағымдық 2014 жылдың жоспары» деген 4-бағанда:

«Бюджеттік қаражат көлемі» деген жолдағы:
2
«17556,0» деген сандар «17333,0» деген сандармен ауыстырылсын;

3) 023 «Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету» деген бюджеттік бағдарламада:

«Ағымдық 2014 жылдың жоспары» деген 4-бағанда:

«Бюджеттік қаражат көлемі» деген жолдағы:

«38559,0» деген сандар «52572,0» деген сандармен ауыстырылсын.

2. Осы қаулының орындалуын бақылау қала әкімінің орынбасары

Д.И. Нұрлыбековке жүктелсін.

3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.Арқалық қаласының әкімі Ғ. Бекмұхамедов

Постановление

111 от 25 февраля 2014 года
О внесении изменений в постановление акимата города от 6 января 2014 года № 27 «Об утверждении бюджетных программ государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Аркалыка» на 2014-2016 годы

Разделом 10 Приказа Министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан от 13 марта 2013 года № 72 «Об утверждении правил составления Единой бюджетной классификации Республики Казахстан», во исполнение решении Аркалыкского городского маслихата от 19 февраля 2014 года № 153 «О внесении изменений в решение маслихата от 27 декабря 2013 года № 146 «О бюджете города Аркалыка на 2014-2016 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4442 от 24 февраля 2014 года) и в связи с уточнением бюджета акимат города Аркалыка ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление акимата города от 6 января 2014 года № 27 «Об утверждении бюджетных программ государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Аркалыка» на 2014-2016 годы» следующие изменения:

1) в бюджетной программе «003 «Организация сохранения государственного жилищного фонда»:

в графе 4 «план текущего 2014 года»:

в строке «Объем бюджетных средств»:

цифры «3271,0» заменить цифрами «3371,0»;

2) в бюджетной программе «018 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов»:

в графе 4 «план текущего 2014 года»:

в строке «Объем бюджетных средств»:

цифры «17556,0» заменить цифрами «17333,0»;

2
3) в бюджетной программе «023 «Развитие транспортной коммуникации»:

в графе 4 «план текущего 2014 года»:

в строке «Объем бюджетных средств»:

цифры «38559,0» заменить цифрами «52572,0».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима города Нурлыбекова Д.И.

3. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Аким города Аркалыка Г. Бекмухамедов

Приложение к
Қаулы

2014 жылғы 25 ақпандағы № 112Әкімдіктің 2014 жылғы 6 қаңтардағы № 32 «Арқалық қаласы әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 2014-2016 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламаларын бекіту туралы» қаулысына өзгерістер енгізу туралы
«Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесі туралы» Қазақсан Республикасы Президентінің 2009 жылғы 18 маусымдағы Жарлығының 3.9-бөлімінің 48-тармағына және «Қазақстан Республикасында Бірыңғай бюджеттік сыныптамасын жасау ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрінің 2013 жылғы 13 наурыздағы № 72 бұйрығының 10- бөліміне сәйкес, Арқалық қалалық мәслихатының 2014 жылғы 19 ақпандағы № 153 «Мәслихаттың 2013 жылғы 27 желтоқсандағы № 146 «Арқалық қаласының 2014-2016 жылдарға арналған бюджеті туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» шешімін (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2013 жылғы 30 желтоқсанда № 4377 болып тіркелген) орындау мақсатымен Арқалық қаласының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қала әкімдігінің 2014 жылғы 6 қаңтардағы № 32 «Арқалық қаласы әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 2014-2016 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламаларын бекіту туралы» қаулысына мынадай өзгерістер енгізілсін:

1) «001 «Халыққа жергілікті деңгейде жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламаларды қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттік саясатты жүзеге асыру бойынша қызметтер» деген бюджеттік бағдарламада:

«2014 жыл» деген бағанда:

«Бюджеттік қаражат көлемі» деген жолдағы:

«28397» деген сандар «30897» деген сандармен ауыстырылсын;

2) «005 «Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек» деген бюджеттік бағдарламада:

«2014 жыл» деген бағанда:

«Бюджеттік қаражат көлемі» деген жолдағы:

«15526» деген сандар «11526» деген сандармен ауыстырылсын;

3) «006 «Тұрғын үй көмегін көрсету» деген бюджеттік бағдарламада:

«2014 жыл» деген бағанда:

«Бюджеттік қаражат көлемі» деген жолдағы:

«75000» деген сандар «41774» деген сандармен ауыстырылсын;

2. Осы қаулының орындалуын бақылау қала әкімінің орынбасары Е.О. Теменовке жүктелсін.

3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.


Арқалық қаласының әкімі Ғ. Бекмұхамедов

Постановление

112 от 25 февраля 2014 года

О внесении изменений в постановление акимата от 6 января 2014 года № 32 «Об утверждении бюджетных программ государственного учреждения «Отдел занятости и социальных программ акимата города Аркалыка» на 2014-2016 годы»
Пунктом 48 раздела 3.9 Указа Президента Республики Казахстан от 18 июня 2009 года № 827 «О системе государственного планирования в Республике Казахстан» и разделом 10 приказа Министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан от 13 марта 2013 года № 72 «Об утверждении Правил составления Единой бюджетной классификации Республики Казахстан», во исполнение решения Аркалыкского городского маслихата от 19 февраля 2014 года № 153 «О внесении изменений в решение маслихата от 27 декабря 2013 года № 146 «О бюджете города Аркалыка на 2014–2016 годы» (зарегистрировано в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4377 от 30 декабря 2013 года) и в связи с уточнением бюджета акимат города Аркалыка ПОСТАНОВЛЯЕТ:


1. Внести в постановление акимата города от 6 января 2014 года № 32 «Об утверждении бюджетных программ государственного учреждения «Отдел занятости и социальных программ акимата города Аркалыка» на 2014-2016 годы» следующие изменения:


1) в бюджетной программе «001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и социальных программ для населения»:

в графе «2014 год»:

в строке «Объем бюджетных средств»:

цифры «28397» заменить цифрами «30897»;

2) в бюджетной программе «005 «Государственная адресная социальная помощь»:

в графе «2014 год»:

в строке «Объем бюджетных средств»:

цифры «15526» заменить цифрами «11526»;

3) в бюджетной программе «006 «Оказание жилищной помощи»:

в графе «2014 год»:

в строке «Объем бюджетных средств»:

цифры «75000» заменить цифрами «41774»;


2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима города Теменова Е.О.


3. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Аким города Аркалыка Г. Бекмухамедов


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет