Ансамблеве письмо в камерно інструментальних творах для змішаних складів у творчості німецьких композиторів кінця ХVІІІ-ХІХ столітьPdf көрінісі
бет3/53
Дата24.01.2023
өлшемі1.38 Mb.
#181885
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53
Байланысты:
!Надо!!!СМІРНОВА АНСАМБЛЕВЕ ПИСЬМО В КАМЕРНОІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ТВОРАХ ДЛЯ ЗМІШАНИХ СКЛАДІВ У ТВОРЧОСТІ НІМЕЦЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ КІНЦЯ ХVІІІ-ХІХ СТОЛІТЬ

Ключові слова: ансамблеве письмо, змішані ансамблі з/без фортепіано, 
фактурно-ансамблеві функції, партія, тембр, типологія жанру, класифікація.СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ  
Статті в наукових фахових виданнях України: 
1. Смірнова І. В. Феномен змішаного ансамблю у творчості Й. Брамса: 
особливості ансамблевого письма в аспекті тембрової специфіки // Традиції 
та новації у вищій архітектурно-художній освіті : зб. наук. пр. / Харків. держ. 
акад. дизайну і мистецтв. Харків, 2019. № 4. С. 77–82. 
2. Смірнова І. В. Змішані ансамблі К. М. Вебера: до питання 
композиційно-драматургічного рішення та особливостей ансамблевого 
письма // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті : зб. наук. 
пр. / Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. Харків, 2019. № 5. С. 46–50. 
3. Смірнова І. В. Змішані камерно-інструментальні ансамблі в 
науковому дискурсі: до проблеми жанрової специфіки та типологізації // 
Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті : зб. наук. пр. / 
Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. Харків, 2019. № 6. С. 53–58. 
4. Смірнова І.В. Поняття «ансамблеве письмо»: до проблеми дефініції. 
// Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті. Державна 
академія дизайну і мистецтв. Серія: Музичне і сценічне мистецтва : збірник 
наукових праць. Харків, 2020. №1. С. 63-69. 
Праці в наукових періодичних іноземних виданнях: 
5. Смірнова І. В. Формування стилістики артистизму у самодіяльному 
оркестровому виконавстві України. // World Science. 2019. № 4 (44), Vol. 3 
(April). С. 34–37.
6. Смірнова І. В. Принципи взаємодії інструментів в змішаному 
ансамблі на прикладі тріо для скрипки, валторни та фортепіано ор. 40 
Й. Брамса // World Science. 2019. № 6 (46), Vol. 2 (June). С. 9–13. 
Статті в інших наукових виданнях: 
7. Смірнова І. В. Духові оркестрові колективи як традиційні засоби 
культурно-просвітницької діяльності в Україні 20–30-х років ХХ століття 
// Ювілейна палітра 2018: до пам’ятних дат видатних українських музичних 
діячів і композиторів : зб. ст. за результатами ІІ всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 6–7 груд. 2018 р. / Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. 
Суми, 2019. С. 164–170. 
8. Смірнова І. В. Особливості ансамблевого письма у камерно-
інструментальних творах змішаного складу Ф. Риса // Ювілейна палітра 2019: 
до пам’ятних дат видатних українських музичних діячів і композиторів : зб. 
ст. за результатами ІІІ всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 6–7 груд. 
2019 р. / Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. Суми, 2020. С. 26-30. 
Тези доповідей на наукових конференціях: 
9. Смірнова І. В. Моделі ансамблевої взаємодії в змішаних (темброво 
неоднорідних) ансамблях: на прикладі секстету ор. 35 І септету ор. 88 
І. Мошелеса // Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах 
Європи та Азії : матеріали ХІХ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 30 верес. 
2019 р. : зб. наук. пр. / Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія 
Сковороди. Переяслав-Хмельницький, 2019. С. 54–56. 
10. Смірнова І. В. Принципи ансамблевого письма у великих змішаних 
ансамблях (на прикладі Септету ор. 20 Л. Ван Бетховена) // Інноватика в 
сучасній освіті та науці: теорія і практика : матеріали наук.-практ. конф. 
(м. Чернівці, 27–28 верес. 2019 р.). Херсон, 2019. С. 21–24. 
11. Смірнова І. В. Особливості художньої комунікації майбутніх 
викладачів музичного мистецтва в процесі музичного виконавства // Social 
and Economic Aspects of Education in Modern Society : Proc. of the XIII 
International Scientific and Practical Conf., May 25, 2019. Warsaw, Poland, 2019. 
Vol. 3. C. 49–52. 
12. Смірнова І. В. Порівняльна характеристика особливостей 
ансамблевого письма у змішаних (темброво неоднорідних) ансамблях 
великого та малого складів на прикладі творів Л. Ван Бетховена // Scientific 
achievements of modern society : Abstracts of ІІ International Scientific and 
Practical Confe. October 9–11, 2019. Liverpool, United Kingdom, 2019. C. 393–
396. 

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет