Ақпараттық пакет 6М070300 "Ақпараттық жүйелер" мамандығы магистратура информационный пакет специальностижүктеу 0.89 Mb.
бет3/9
Дата29.08.2018
өлшемі0.89 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Дайындыу бағыты - профильдік


Дублин

дескрипторлары

Модуль атауы

Құзіреттілігі

Пән атауы

Оқу нәтижесі

Білу және түсіну;

Бiлу және түсiну қабiлеттілігін тәжірибеде қолдану;

Пiкiрлер шығару, идеяларды бағалау және қорытындыларды тұжырымдау қабiлеттiлiгі;

Қарым-қатынас саласындағы іскерлік;


Оқыту саласындағы іскерлікЖалпы модуль 1

ЖҚ-1, ЖҚ-2, ЖҚ-3, ЖҚ-9

Шет тілі (кәсіби)

А. ұйымдастыру, оның түрлері, ішкі және сыртқы орта, менеджер этикеті және ұйымдастыру мәдениеті, психология есептерімен пәні, заманауи жағдайда білім беру тиімділігін арттырудың психологиялық әдістері мен құралдары туралы терең білімі болуы;

В В. ғылыми қызметі ұйымдастыра білу: оның құрылымын анықтау, белгілерін, критерийлерін, және т.б.; грамматикалық формалар және құрылыстарының меңгеруі; мамандық бойынша лексикалық және терминологиялық минимумын меңгеруі; әртүрлі үлгідегі сөйлеу қызметтерін құрастыру - әңгімелесу, сипаттама беруі; кредиттік жүйе негізінде оқу процесін ұйымдастыра білуі; жоғары оқу орнында белсенді формалар мен әдістерді енгізу, ғылыми –зерттеу жұмысын ағарту саласында енгізе біліуі;

С. білімді тоғыстыра білуі, күрделі сұрақтарды шеше білуге, шектелген және толық емес ақпарат негізінде ой қорыта білуге; педагогика мен психология саласында жаңа жетістіктерді сынай бағалау мен ұғына білу;

D. әлеуметтік және гуманитарлық ғылым мамандары мен маман еместерге білімі мен негіздемелері арқылы формаға келтірілген өз қортындыңдысын нақты және дұрыс жеткізе білу,

Е. академиялық және кәсіптік контекст аясында ірекет ету,білімге негізделген қоғамды қалыптастыруда технологиялық, әлеметтік және мәдени даму.


ЖҚ-1, ЖҚ-2, ЖҚ-7, ЖҚ-8

Менеджмент

ЖҚ-1, ЖҚ-2, ЖҚ-9

Психология

Білу және түсіну;
Бiлу және түсiну қабiлеттілігін тәжірибеде қолдану;
Пiкiрлер шығару, идеяларды бағалау және қорытындыларды тұжырымдау қабiлеттiлiгі;
Қарым-қатынас саласындағы іскерлік;
Оқыту саласындағы іскерлік

2 мамандық бойынша модуль

КҚ-3, КҚ-7, КҚ-8, КҚ-9, КҚ-10, КҚ-11, КҚ-12, КҚ-13

Сараптаманы жоспарлау және өңдеу әдістері

А.модуль қамтитын оқылатын пән саласындағы түсініктерді, сараптаманы жоспарлау, зерттеу әдістері, білімді жетік меңгеру;

В. маңызды зерттеу процессін ғылыми толық тұрғыда құра, өңдеп және кірістіре білуі; жүйе моельдерін ЭЕМ- да практикалық тұрғыдан іске асыра білуі; критикалық анализ жасауға, бағалауға, жаңа және күрделі идеяларды талдау мүмкіндігінің болуы

D. әлеуметтік және гуманитарлық ғылым мамандары мен маман еместерге білімі мен негіздемелері арқылы формаға келтірілген өз қортындыңдысын нақты және дұрыс жеткізе білу,

Е. білім алу саласында біліктілігін көрсету,өз бетінше және автономно білімін жетілдіре алуғаКҚ-3, КҚ-7, КҚ-8, КҚ-9, КҚ-10, КҚ-11, КҚ-12, КҚ-13

Зерттеудің ғылыми әдістері

КҚ-1, КҚ-2, КҚ-5, КҚ-6, КҚ-14, КҚ-15, КҚ-16, КҚ-17

IT Service Management

КҚ-1, КҚ-2, КҚ-5, КҚ-6, КҚ-14, КҚ-15, КҚ-16, КҚ-17

E-Business

Білу және түсіну;

Бiлу және түсiну қабiлеттілігін тәжірибеде қолдану;


Пiкiрлер шығару, идеяларды бағалау және қорытындыларды тұжырымдау қабiлеттiлiгі;
Қарым-қатынас саласындағы іскерлік;
Оқыту саласындағы іскерлік

3 мамандық бойынша модуль

ЖҚ-5, ЖҚ-6, ЖҚ-7, КҚ-2, КҚ-7, КҚ-9, КҚ-13, КҚ-14, КҚ-17

Ақпараттық жүйе қосымшаларын жобалау

А. ақпараттық жүйелердің архитектурасы, инфрақұрылымы, ақпараттық жүйелер қосымшаларын әзірлеудің технологиясы, АЖ құру әдістері мен стандарттары сыммен және сымсыз жергілікті және ауқымды желілерді құрудың технологияларын, Java-технологияның негізгі түсініктері, мақсаты мен есептері туралы Интернет кеңістіктегі жобалар жұмыстарының спецификасы, технологиялық жүйелерді компьютерлік модельдеу, динамикалық жүйелерді модельдеу, туралы заманауи терең білімі болуы;

В. АЖ қосымшаларын жобалау және оның компоненттерінің арасындағы байланыс, ақпараттық жүйелердің инфрақұрылымын тұрғызудың, заманауи ұжымдарды басқаруда практикалық дағдылары болуы

С. модуль құратын пән теориясы мен практикасының жаңа жетістіктерін тоғыстыра және бағалай білуі; өз бетінше зерттеу жүргізу және нәтижелерді тоғыстыратын әдістердібілуі;

D. әлеуметтік және гуманитарлық ғылым мамандары мен маман еместерге білімі мен негіздемелері арқылы формаға келтірілген өз қортындыңдысын нақты және дұрыс жеткізе білу,

Е. білім алу саласында біліктілігін көрсету,өз бетінше және автономно білімін жетілдіре алуға.

ЖҚ-5, ЖҚ-6, ЖҚ-7, КҚ-2, КҚ-7, КҚ-9, КҚ-13, КҚ-14, КҚ-17Ақпараттық жүйелердің инфрақұрылымы

ЖҚ-5, ЖҚ-6, ЖҚ-7, КҚ-2, КҚ-7, КҚ-9, КҚ-13, КҚ-14, КҚ-17

Ақпараттық жүйелерді әзірлеудің технологиясы

ЖҚ-2, ЖҚ-6, ЖҚ-7, КҚ-1, КҚ-4, КҚ-5, КҚ-6, КҚ-7, КҚ-14, КҚ-17

SEO-оңтайландыру және сайтты жүргізу

ЖҚ-2, ЖҚ-6, ЖҚ-7, КҚ-1, КҚ-4, КҚ-5, КҚ-6, КҚ-7, КҚ-14, КҚ-17

Сайт құрудың заманауи технологиялары

ЖҚ-5, ЖҚ-6, ЖҚ-7, КҚ-2, КҚ-7, КҚ-9, КҚ-13, КҚ-14, КҚ-17

Ақпараттық үрдістердін теориялық негіздері

ЖҚ-5, ЖҚ-6, ЖҚ-7, КҚ-2, КҚ-7, КҚ-9, КҚ-13, КҚ-14, КҚ-17

Ұжымдардағы ақпараттық қызмет

Білу және түсіну;

Бiлу және түсiну қабiлеттілігін тәжірибеде қолдану;

Пiкiрлер шығару, идеяларды бағалау және қорытындыларды тұжырымдау қабiлеттiлiгі;
Қарым-қатынас саласындағы іскерлік;
Оқыту саласындағы іскерлік


4 мамандық бойынша модуль

КҚ-1, КҚ-4, КҚ-5, КҚ-6, КҚ-7, КҚ-8, КҚ-9, КҚ-10, КҚ-11, КҚ-12, КҚ-14, КҚ-17

Технологиялық жүйелерді компьютерлік модельдеу

А. сыммен және сымсыз жергілікті және ауқымды желілерді құрудың технологияларын, Интернет-маркетингн түсінігі, мақсаты мен міндеттерін, ақпараттық модельдер кеңістігі мен сәйкес программалау тілімен қамтамасыз етеу, ДҚБЖ –нің түрлері, архитектурасы мен қызметі, оларды ұйымда пайдалану туралы терең білімі болуы;

В. күрделі зерттеудің ғылыми бүтіндігін сақтай отырып құру, өңдеу мүмкіндігі, заманауи компьютерлік құралдар мен компьютерлік коммуникациялық технологиялардың технологиялық мүмкіндіктерін практикада қолдану дағдысы болу; заманауи сай құру құралдарын жобалау мен өндіру этаптарында эксперимент жасаудың практикалық дағдысын қалыптастыру;

С. критикалық анализ жасауға, бағалауға, жаңа және күрделі идеяларды талдау мүмкіндігінің болуы

D.өз тақырыбы саласында құзіретті ғылыми қоғамда және құзіреті тең ғылыми ортада қарым-қатынас жасай білуі;

Е. білім алу саласында біліктілігін көрсету,өз бетінше және автономно білімін жетілдіре алуға.КҚ-1, КҚ-4, КҚ-5, КҚ-6, КҚ-7, КҚ-8, КҚ-9, КҚ-10, КҚ-11, КҚ-12, КҚ-14, КҚ-17

Динамикалық жүйелерді модельдеу

КҚ-1, КҚ-4, КҚ-7, КҚ-8, КҚ-9, КҚ-10, КҚ-11, КҚ-12, КҚ-15

Техника мен экономикадағы математикалық модельдер

КҚ-1, КҚ-4, КҚ-7, КҚ-8, КҚ-9, КҚ-10, КҚ-11, КҚ-12, КҚ-15

Электроникадағы математикалық модельдер

КҚ-4, КҚ-5, КҚ-7, КҚ-8, КҚ-9, КҚ-10, КҚ-11, КҚ-12, КҚ-14, КҚ-15, КҚ-16, КҚ-17

Таратылған жүйелердің Java-технологиялары

КҚ-4, КҚ-5, КҚ-7, КҚ-8, КҚ-9, КҚ-10, КҚ-11, КҚ-12, КҚ-14, КҚ-15, КҚ-16, КҚ-17

Қолданбалы бағдарламалаудың техникалық негіздері

КҚ-4, КҚ-5, КҚ-7, КҚ-8, КҚ-9, КҚ-10, КҚ-11, КҚ-12, КҚ-14, КҚ-15, КҚ-16, КҚ-17

Деректер қорының заманауи технологиялары

КҚ-4, КҚ-5, КҚ-7, КҚ-8, КҚ-9, КҚ-10, КҚ-11, КҚ-12, КҚ-14, КҚ-15, КҚ-16, КҚ-17

Интеллектуалды ақпараттық жүйелер

КҚ-1, КҚ-2, КҚ-3, КҚ-4, КҚ-5, КҚ-6, КҚ-7, КҚ-8, КҚ-10, КҚ-16, КҚ-17

Нейронды желілер және генетикалық алгоритмдер

КҚ-1, КҚ-2, КҚ-3, КҚ-4, КҚ-5, КҚ-6, КҚ-7, КҚ-8, КҚ-10, КҚ-16, КҚ-17

Жоғары жылдамдықты желілер технологиялары
КОКШЕТАУСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им.Ш.УАЛИХАНОВА
Учебно-методическая служба

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАКЕТ

специальности
6М070300- «Информационные системы»
МАГИСТРАТУРА


КОКШЕТАУ

2015


Авторы:
Искендирова Сауле Куандыковна – Руководитель учебно-методической службы
Хан Сергей Иннокентьевич - Заведующий кафедрой «Информационных систем и вычислительной техники" к.т.н., доцент
Мурадилова Гульшат Самархановна старший преподаватель
Балгабаева Раушан Нусипкалиевна - старший преподаватель

Фомичева Татьяна Александровна - старший преподаватель

Информационный пакет специальности 6М070300-«Информационные системы»

Кокшетау,2015

Информационный пакет дает необходимую информацию об университете и образовательной программе по специальности.

Первая часть информационного пакета предоставляет практическую информацию о Кокшетауском государственном университете им.Ш.Уалиханова для студентов.

Во второй части информационного пакета представлен паспорт образовательной программы по специальности.


КГУ им. Ш Уалиханова, 2015СОДЕРЖАНИЕІ. Общая информация об университете

…………………………………………………..1.1 Название и адрес университета

1.2 Руководство университета

1.3 Общая характеристика университета

1.4 Перечень образовательных программ специальностей КГУим.Ш.Уалиханова

1.5 Материально-техническая база университета


1.6 Международные программы/ Стажировки/ Программы обмена


1.7 Социальная сфера унивесритета


II. Паспорт образовательной программы специальности

Каталог: sites -> default -> files -> Documents -> ums -> mag
mag -> Ақпараттық пакет 6М011900 – «Шет тілі: екі шет тілі» мамандығы информационный пакет специальности
mag -> Ақпараттық пакет 6М080600 – «Аграрлы техника және технология»
mag -> Ақпараттық пакет 6М030100 – «Заңтану» мамандығы информационный пакет специальности 6М030100- «Юриспруденция»
mag -> Ақпараттық пакет 6М060200 – «Информатика» мамандығы информационный пакет специальности 6М060200 – «Информатика»
mag -> Eсептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету
mag -> Ақпараттық пакет 6М080100 – «Агрономия» мамандығы информационный пакет специальности
mag -> Ақпараттық пакет 6М060700-"Биология" мамандығы информационный пакет специальности 6М060700-"Биология"
mag -> Ақпараттық пакет 6М011600 – «География» мамандығы информационный пакет специальности 6М011600–


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет