«АҚпз бөлім маманының лауазымдық нұсқаулығы» ату-лн 3-2012-0311-14-04жүктеу 446.75 Kb.
бет3/4
Дата21.04.2019
өлшемі446.75 Kb.
1   2   3   4

7. Жалпы ереже


7.1. Диссертациялық кеңес диссертацияны қорғау бойынша қабылданған шешімдерді негіздейді және нысандайды, сапасы үшін жауапкершілікті алады.

7.2. Диссертациялық кеңес Комитеттің анықталуымен PhD докторантураның мамандықтары тізбесіне сәйкес құрылған.

7.3. Диссертациялық кеңес басқарушыдан, ғылыми хатшыдан, кеңес мүшелерінен құрылады. Диссертациялық кеңестің сандық құрамы 5 адамнан аз болмауы тиіс.

7.4. Әрбір мамандық бойынша диссертациялық кеңестің құрамына мамандықтарына сйәкес ғылыми дәрежесі бар 3 (үш) мамандар кіреді. Диссертациялық кеңестің 3/1 (үштен бірі) мүшелері штаттағы қызметкер болуы тиіс, 3/1 (үштен бірі) – басқа жоғары оқу орындарының өкілдері, 3/1 (үштен бірі) – ғылыми мекемелер өкілдерінен болуы тиіс.

7.5. Диссертациялық кеңестің құрамы бір күнтізбелік жылға АТУ Ғылыми кеңесінің хаттамалық шешімімен бекітіледі.

7.6. Диссертациялық кеңестің құрамының өзгеруі, төрағасының кандидатурасын шығаруды ҒжИ проректорының ұсынысы бойынша АТУ ректорының бұйрығымен жүргізіледі.

7.7. Диссертациялық кеңес АТУ– дың интернет – сайтына кеңестің қызметі туралы ақпаратты орналастыруға міндетті.

7.8. Диссертациялық кеңес күнтізбелік жылдың аяқталуы бойынша Ф 4.2.3-2014-04-01-06-01 формасы бойынша Комитетке Жүргізген жұмысы туралы статистикалық есеп ұсынады.


8. Диссертациялық кеңес қызметі

8.1. Диссертацияны қорғауда PhD докторанттардан құжаттарды қабылдау;

8.2. Сарапшы қорытындысы негізіндедиссертацияны қорғауға жіберу туралы шешім шығару;

8.3. Рецензенттерді тағайындау;

8.4. Докторлық диссертацияны қорғау бойынша диссертациялық кеңестің мәжіліс өткізуі;

8.5. PhD докторанттың аттестациялық жұмысын рәсімдеу;

8.6. Профиль бойынша философия докторы PhD ғылыми дәрежесін беру туралы Комитет алдында сұраным.

9. Диссертациялық жұмысты қорғауға рұқсат етілетін талаптар

9.1. Диссертациялық жұмысты қорғауға PhD докторантураның оқу бағдарламасын игерген және №127 2011 жылдың 31 наурызынан ҚР білім және ғылым Министрінің бұйрығымен бекітілген, «Ғылыми дәрежені беру ережесі» 5-8 т. талаптарына сәйкес орындалған докторанттар жіберіліді.

9.2. Диссертацияны қорғау диссертацияның тақырыбы бойынша 7 (жеті) соның ішінде Комитеттің ұсынған 3 (үш) басылымында, Thomson Reuters компаниясының ғылыми журналдар базасы мәліметтері бойынша импакт – факторы бар немесе Scopus –мәліметтер базасына енетін, және 3 (үш) халықаралаық конференциялар материалдарында жарияланған, соның ішінде 1 (бір) шет елдік конференция материалдарына жарияланған ғылыми еңбектері болғанда жүзеге асады.

9.3. Диссертация мемелкеттік, орыс тілінде және ағылшын тілінде жазылады. Комитетке жіберілетін барлық ілеспе құжаттар мемелкеттік тілде немесе орыс тілінде болуы керек.


10. Кафедрада алдын ала диссертацияны сараптаудан өткізу тәртібі

10.1. Осы ережеде 9.1. көрсетілген талаптарға сай, диссертацияны алдын ала сараптау диссертация орындалған орын бойынша кафедра мәжілісінде жүзеге асырылады.


10.2. Кафедрада алдын ала сараптау жүргізу үшін кафедра меңгерушісі АТУ – дың штатты мүшелерінен рецензенттерді (қорғалатын диссертация саласы бойынша ғылыми дәрежесі бар, екі маманнан кем болмауы тиіс, ) тағайындайды. Рецензия докторанттың басылымдарына және диссертация мазмұны негізінде жазбаша түрде беріледі.

10.3. Осы рецензия келесі тармақтардан тұрады: зерттелетін тақырыптың өзектілігінен, ғылыми нәтижелер және оларды негіздеуден, ғылыми нәтижелердің тәжірибелік және теориялық маңызынан, басылымға толық жарияланған диссертация материалдарынан, ескертулер мен ұсыныстардан.

10.4. Рецензия докторантқа кафедраның мәжілісіне 1 күн қалғанда беріледі.

10.5. Кафедра мәжілісінде диссертацияны талқылау және алдын ала сараптау рәсімі: • PhD докторанттың баяндауы;

 • кафедра мәжілісінің мүшелерінің сұрақтары – PhD докторанттың жауаптары;

 • Ғылыми кеңесшінің баяндауы немесе ол болмаған жағдайда пікірді оқу;

 • Рецензенттердің баяндауы;

 • Рецензенттің ескертулеріне PhD докторанттың жауаптары және олардың кеңесі және ұсынысы бойынша қорытындысы;

 • Кафедра мәжілімі мүшелерінің пікір таласы;

 • Ашық дауысқа салып, қорытындыны қабылдау;

 • АТУ кафедра мәжілісінде басқа жоо PhD докторанттары диссертацияны талқылау және алдын ала сараптау рәсімін тілектері бойынша өтеді.

 • 10.6. қорғауға ұсыну немесе ұсынылмау туралы диссертация бойынша қорытынды кафедра мәжілісінің хаттамасынан көшірме түрінде, кафедра меңгерушісінің қолымен расталып, рәсімделеді.

10.6.1. Қорытынды мазмұны: зертелетін тақырыптың өзектілігінен, ғылыми нәтижелерден және оларды негіздеуден, ғылыми нәтижелердің тәжірибелік және теориялық маңызынан, осы ереженің 9.2. т. Талаптарына сай басылымдағы жарияланған диссертация материалдарының толықтығынан, ескертулер мен ұсыныстардан, қорғауға ұсыну немесе ұсынбау туралы қорытындыдан тұрады.

11. Диссертациялық кеңеске PhD докторанттардың құжаттарын ұсыну тәртібі
11.1. Диссертацияны ұсыну жағдайында PhD докторант қорғау үшін диссертациялық кеңеске келесі құжаттарды ұсынады:

 • қорғауға қабылдауны туралы диссертациялық кеңестің төрағасы атына өтініш;

 • қатты түптелген, 3 данадан және электронды түрде диссертацияны және диссертацияның аннотациясын үш тілде (қазақ, орыс тілінде және ағылшын тілінде көлемі әр тілде 2 беттен кем емес);

 • ғылыми кеңесшілерінің пікірін (отандық және аудармасы нотариалды расталған шет елдік);

 • Алдын ала сараптау туралы кафедраның қорытындысын (диссертация орындалған орны бойынша);

 • докторант оқыған факультеттің ғылыми хатшысының қолы қойылған ғылыми еңбектерінің тізімін және басылымдарының көшірмесін;

 • докторант оқыған, диссертациялық тақырыбын бекіту туралы жоо факультетінің ғылыми кеңесі мәжілісінің хаттамасынан көшірмені, ғылыми кеңесшілерін тағайындау туралы бұйрықтың көшірмесін;

 • докторант оқыған, оқу орны бойынша расталған транскрипт көшірмесін, диссертациян қорғауға жіберілу туралы жоо ректоры бұйрығының көшірмесін;

11.2. құжаттарды диссертациялық кеңестің ғылыми хатшысы қабылдайды.

11.3. диссертациялық кеңеске құжаттарды қабылдағаннан кейін және қорғау күнін хабарлағанға дейін докторант кірме көздерін (осы анықтаманы алумен байланысты шығынның өтелуі докторанттың есебінен) және авторға кірме материалдарына сілтемесіз PhD докторанттың пайдаланғанына диссертацияны тексеру нәтижелері туралы ҰҒТ АО берген анықтаманы ұсынуы тиіс.

11.4. Кафедраның қорытындысы негізінде диссертациялық кеңес кеңес мүшелерінен қорғалатын диссертацияның мамандығы бойынша 5 күн аралығында тағайындау күнінен бастап диссертациялық кеңеске қортыындысын ұсынатын, сарапшыны тағайындайды, диссертациялық кеңес келесі шешімдерді қабылдайды:


 • Диссертацияны көпшілік алдында қорғауға ұсынады;

 • диссертациялық кеңестің ескертулерін жою үшін диссертацияны қабылдамайды және орындалған орны бойынша кафедраның қайта қаралуына ұсынылады;

11.5. Диссертациялық кеңес құжаттарды қабылдау күнінен бастап, 10(он) жұмыс күніннен кешіктірмей қорғау күнін, уақытын анықтайды және мамандықтарына, екі рецензентті тағайындайды, рецензия диссертациялық кеңес мәжілісінің хаттамасы көшірмесі түрінде рәсімделеді. Өтініш түсі мерзіміне сай реттілік сақталады және PhD докторанттың толық құжаты.

11.6.Алдағы қорғау туралы хабарламаны диссертациялық кеңестің ғылыми хатшысы бекітілген қорғау күніне дейін бір ай бұрын диссертацияны, қазақша, орыс тілінде және ағылшын тілінде аннотацияны және АТУ және Комитеттің сайтына хабарландыру мәтінін (хабарландыруды тіркеу және сайтқа АТУ ғылыми хатшысы орналастырады) орналастырумен жүзеге асырады. Мемлекеттік құпия диссертациялар және олардың қорғалуы туралы хабарламалар Интернет – ресурстарға орналастырылмайды.

11.7. Диссертацияның бір данасы қағаз және электронды түрде АТУ – дың кітапханасына беріледі, докторантқа кітапхана қорына диссертацияны өткізгендігі туралы анықтама беріледі.

12. Рецензенттер тағайындау тәртібі, рецензенттер пікіріне қойылатын талаптар

12.1 Екі рецензентті тағайындағаннан кейін диссертациялық кеңес тәуелсіздік қағидасын басшылыққа алады. Рецензенттер бола алмайды: • Комитет қызметкерлері;

 • Жарияланған диссертация тақырыбы бойынша, жұмысы бойынша докторанттың бірлескен авторлары;

 • диссертация орындалған немесе докторант орындаушы (бірлесіп орындаушы) немесе тапсырыс беруші болған, ғылыми – зерттеу жұмысы жүргізілген, жоо құрылымдарының (кафедралардың, зертханалардың, бөлімдердің) және ғылыми мекемелердің жұмысшылары мен жетекшілері;

 • диссертациялық кеңестің мүшерелі;

12.2. мамиандыққа сай ғылыми дәрежелері бар (оның біреусі – ғылым докторы) әр түрлі мекемелердің өкілдері рецензенттер ретінде тағайындалады, оның біреуі докторант оқыған жоо немесе АТУ – дың қызметкерінен емес болуы тиіс

12.3. Рецензенттер диссертацияны оқу негізінде және дарияланған жұмыстары негізде диссертациялық кеңеске жазбаша пікір ұсынылады, диссертацияда тұжырымдалған, пікірде таңдалған тақырыптардың өзектілігі, ғылымилығы, қорытындысы, ұсыныстары бағаланады және диссертацияның тәжірибелік маңызы, оның жаңашылдығы, сонымен бірге мамандығы бойынша философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесін беру мүмкіндігі туралы қорытынды беріледі.

12.4. Осы тармақтың талаптарына пікір сай келмесе, диссертациялық кеңес толықтырып қаралуға пікірді рецензентке қайтып береді немесе рецензентті ауыстырады.

12.5. Рецензенттер пікірлерінің көшірмесі докторантқа диссертацияны қорғауға 10 күн қалғанда беріледі.13. Докторлық диссертацияны қорғау бойынша диссертациялық кеңес мәжілісінің рәсімделуі
13.1. Диссертациялық кеңестің мәжілісі диссертациялық кеңестің төрағасының жетекшілігмен жүргізіледі. Диссертацияны қорғау ғылыми пікір таласпен өтуі тиіс. Қорғау стенографияланады, бейнежазбаға түсіріледі.

13.2. Диссертациялық кеңестің төрағасының болмауы жағдайында немесе бір уақытта төраға мен ғылыми хатшының болмауы жағдайында қорғау жүргізілмейді.

13.3. Диссертациялық кеңестің мәжілісі, егерқорғалатын диссертацияның мамандығы бойынша үш маман мәжіліске міндетті түрде қатысқан кезде, 3/2 (үштен екісі) қорғау жұмысына қатысса, заңды болып есептеледі.

13.4. Диссертациялық кеңестің төрағасы және ғылыми хатшысы диссертациялық кеңестің мәжілісінде өзінің міндетін егер олар ғылыми кеңесші болса, PhDдокторанттың диссертациясы қарастырылған жағдайда атқара алмайды. Олардың міндеті Комиетттің рұқсатымен диссертациялық кеңестің шешімі бойынша диссертациялық кеңестің бір мүшесіне жұ\үктеледі.

13.5. Диссертацияны қорғау екі рецензенттің міндетті қатысуымен жүргізіледі. Төтенше жағдайда ғана оң жазбаша рецензияны ұсынумен бір рецензентке диссертациялық кеңес мәжілісінде видеоконференция түрінде on-line режимінде баяндауына рұқсат етіледі.

13.6. диссертациялық кеңес мәжілісінде 1 (бір) диссертация қорғалады, ал 1 (бір) жыл аралығында 4 (төрт) мәжіліс өткізіледі.

13.7. Диссертацияны қорғау бойынша диссертациялық кеңес мәжілісінің тәртібі:


 • кворум туралы төрағаның алғы сөзі, мәжілісті жүргізудің заңдылығы, PhD докторантты, диссертация тақырыбын және мамандығын таныстыру;

 • толықтығын және ғылыми жарияланымдарғы сәйкес көрсетілумен докторант құжатының нормативті талаптарына сәкестігін ғылыми хатшының сөзі;

 • PhD докторанттың баяндамасы (20 минутқа дейінгі баяндама);

 • докторантқа сұрақтар, PhD докторанттың жауаптары;

 • ғылыми кеңесшілердің баяндамалары;

 • рецензенттердің баяндаламары;

 • рецензенттердің ескертулеріне PhD докторанттың есебі және олардың ұсыныстары бойынша қорытындылары;

 • диссертациялық кеңес мүшелерінің пікір таласы;

 • PhD докторанттың соңғы сөзі;

 • диссертациялық кеңес мүшелерінен 3 адамды санақ комиссияна таңдау;

 • Ғылыми дәрежені беру туралы өтініш мәселесі бойынша жабық дауыс беруді жүргізу;

 • Жабық дауыс беру нәтижелері туралы санақ комиссиясының төрағасы баяндамасы, санақ комиссиясының хаттамасын бекіту;

 • Көпшілік алдындағы қорғау нәтижелерін хабалрау;

 • Қорғау негізінде диссертация бойынша диссертациялық кеңестің қорытындысын қабылдау.

13.8. Диссертациялық кеңестің шешімі егер, мәжіліске қатысқан диссертациялық кеңес мүшелерінің 2/3 (үштен екісі) оған дауыс берсе, қабылданды деп есептелінеді.

13.9. диссертацияның қорғалуы бойынша диссертациялық кеңес екі шешімнің бірін қабылдайды: оң немесе теріс.

13.9.1. Оң шешім қабылданған жағдайда – мамандығы бойынша философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесін докторантқа беру туралы Комитет алдында өтініш білдіреді;

13.9.2. Теріс шешім қабылданған жағдайда - мамандығы бойынша философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесін докторантқа берілмейді.14. PhD докторантының аттестациялық ісін рәсімдеу тәртібі
14.1. диссертацияны қорғау бойынша оң шешім қабылданған жағдайда кеңестің ғылыми хатшысы (PhD) докторантының аттестациялық жұмысын жасайды. Аттестациялық ісі диссертация қорғалған күннен бастап 30 күн аралығында Комитетке ұсынылуы тиіс.

14.2. докторантының аттестациялық жұмысында келесі құжаттар болуы тиіс: • диссертацияның ҰҒТ АО жіберілген күнін көрсетіп, диссертациялық кеңестің төрағасының қолы қойылған, АТУ баспабетінде ілеспе өтініш – хаты;

 • қатты мұқабаланған диссертация және оның электронды нұсқасы (CD - дисктегі);

 • диссертация тақырыбы бойынша басылымдарының тізімі және көшірмесі;

 • Ф 4.2.3.-2014-04-01-06-02 формасындағы қазақша, орыс тілінде диссертацияның тіркеу – есепке алу карточкасы;

 • көздеріне және авторға сілтемесіз кірме материалдарын докторанттың (PhD) пайдалануына диссертацияның тексерілгені туралы ҰҒТ АО анықтама;

 • ғылыми кеңесшілердің пікірлері;

 • Екі рецензенттердің пікірлері;

 • Ф 4.2.3-2014-04-01-06-03 формасы бойынша диссертациялық кеңес мүшелерінің келу парағы;

 • төрағамен және ғылыми хатшының қолы қойылған, диссертацияның қорғалуы бойынша диссертациялық кеңес мәжілісінің стенограммасы және бейнежазба

 • жоғары және жоғарыдан кейінгі білім беру дипломдарының көшірмесі, олардың қосымшалары (транскрипт көшірмесі);

 • (PhD) докторантураның кәсіби оқу бағдарламасын игергені туралы трнаскрипт көшірмесі.

 • Ф 4.2.3.-2014-04-01-06-04 формасы бойынша (PhD) докторант туралы мәліметтер;

Осы қағидалар орындалуы үшін арнайы жауапкершілікті ғылыми хатшы алады.

Аттестациялық жұмыстың екінші данасы 1 жыл аралығында сақталуға ЖОКБ ғылыми хатшы жібереді, одан кейін АТУ мұрағатына жіберіледі.

Аттестациялық жұмыстың үшінші данасы екі жыл аралығында Диссертациялық кеңестің ғылыми хатшысында сақталады.

14.3. қорғалған күннен кейін 5 (бес) күн аралығында диссертацияның екінші данасы қағаз және электронды нұсқасы түптелмеген түрде мемлекеттік және орыс тілінде диссертацияның тіркелген карточкасының екі данасы ҮҒТ АО мемлекеттік тіркелуіне жіберіледі.

14.4. қорғаудың нәтижесі бойынша диссертациялық кеңестің қабылданған теріс шешімі бойынша осы диссертация теріс шешім қабылданғаннан кейінгі бір жылдан кейін қайта жөнделген түрде қайта қорғалуға ұсынылуы мүмкін.

14.5. ғылыми дәрежені беруге Комитет бас тартқан жағдайда диссертация Комитеттің соңғы шешімінен кейін бір жылдан соң жөнделген түрде қайта қорғалуға ұсынылуы мүмкін.


15. Қорытынды бөлім
15.1. Өзгертулер, толықтырулар және болдырмау туралы шешімдерді осы ережені АТУ ректоры қабылдайды.

12.2. Диссертациялық кеңестің қызметі ҚР БжҒМ бұйрығын қайта құру немесе оны жою жолымен тоқтатылуы мүмкін.

Қосымшалар
Ф 4.2.3-2014-04-01-01-01

20_ ж. диссертациялық кеңестің жұмысы туралы

ЕСЕБІ

Диссертациялық кеңес _________________________________________________(кеңес шифрі)
(ұйымның атауы)
Диссертациялық кеңестің төрағасы________________________________________
Қазақстан Республикасы білім және ғылым минстрлігінің білім және ғылым саласындағы бақылау Комитетінің бұйрығымен бекітілген № _ ________20_ ж.
Диссертацияны қорғауға диссертациялық кеңеске

_________________________________________________ мамандық бойынша

________________________________________________ мамандық бойынша

________________________________________________мамандық бойынша

_________________________________________________ мамандық бойынша

шешім қабылдау рұқсат етілген.

Есеп келесі мәліметтерден тұрады:

1. Өткізілген мәжілістер саны туралы мәліметтер.

2. Мәжілістің жартысынан астам қатысқан, кеңес мүшелерінің фамилиясы

3. Оқу мекемесі көрсетілген докторанттардың тізімі

4. есеп беру жылы аралығында қарастырылған, келесі бөлімдерін көрсете отырып, диссертацияның қысқаша талдауы:

Қарастырылған жұмыстың тақырыптарын талдау

Ұлттық мемелекеттік бағдарламалармен диссертация тақырыбының байланыстары, сонымен бірге арнаулы республикалық және аймақтық ғылыми және ғылыми – техникалық бағдарламаларының байланысы;

Нақты жұмыстардың нәтижелерін кеңінен ендіру бойынша ұсыныстар, қарастырылған жұмыстар ғылыми нәтижесін пайдалану деңгейін талдау.

5. рецензенттер жұмыстарын талдау (ең сапасыз пікірлердің мысалында).

6. ғылыми кадрларды дайындау жүйесін жетілдіру бойынша ұсыныстар.

Профиль бойынша, философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесін алу үшін қарастырылған диссертациялар туралы мәліметтер.


Мамандық

Мамандық

Мамандық

Талқылаудан алынған диссертациялар


Соның ішінде, диссертациялық кеңеспен алынған


Рецензенттердің теріс пікірлерін алған, диссертациялар


Қорғаудың қорытындысы бойынша оң шешіммен


Соның ішінде басқа оқу орындарынан


Қорғаудың қорытындысы бойынша теріс шешіммен


Соның ішінде басқа оқу орындарынан


Қорғалған диссертациялардың жалпы саны


Соның ішінде басқа оқу орындарынан

Диссертациялық кеңестің төрағасы_______________________________________

(Ф.И.О)

Мөр


Мерзімі

Ф 4.2.3.-2014-04-06-02


ТІРКЕУ – ЕСЕПКЕ АЛУ КАРТОЧКАСЫ


Тегі, аты – жөні (толығымен)

Туған жылы

Азаматтығы

Ұлты

Аттестация ісінің №

Диссертациялық кеңес

Шешім мерзімі

Шешім №

Диссертацияқорғалған жоо аталуы

Ғылыми дәреже алуға талпынушы

Мамандықтың аталуы

Ғылыми дәрежені беру

Диплом №

Профиль бойынша доктор, философия докторы (PhD)

Ескерту:


1. Мәтін 148*105 мм форматты ақ тығыз қағазға орындалған, карточкада басып шығарылады.

2. «Аттестациялық істің №» және «Ғылыми дәрежені беру»графалар Комитетте толтырылады.

3. Карточканың сыртқы жағына ізденуішінің қолын қойып, қазақ, орыс тілі және ағылшын тілінде ізденушінің тегі, аты – жөнін көрсету қажет.


Ф 4.2.3-2014-04-06-03
Келу парағы
Диссертациялық кеңес мүшелерінің _______________________________________

Кеңес мәжілісіне _____________________________________________________

(хаттаманың номері және мерзімі)

докторанттың диссертацияны қорғау бойынша ____________________________

(тегі, аты - жөні)

__________________________________________мамандығы бойынша

Тегі, аты - жөні

Ғылыми дәрежесі

Мәжіліске келуі (қолы)

1

2

3
Диссертациялық кеңестің

ғылыми хатшысы____________________________________

(Тегі, аты - жөні)

Ескертулер:

1. Тегі, аты - жөні» графасында диссертациялық кеңестің юарлық мүшелерінің тегі, аты – жөні жазылады.


Ф 4.2.3.-2014-04-01-06-04


Сурет


3*4

PhD докторант туралы мәліметтер


_________________

(тегі, аты - жөні)
1

Туған жері, күні, азаматтығы, ұлты
2

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі оқыған білімі туралы мәліметтер (жоо және оқу мерзімі)
3

Докторантура мамандығы
4

Қорғаған орны және диссертацияны қорғау күні
5

Тақырыбы және диссертацияның қорғаған тілі
6

Ғылыми кеңесшілері

(Тегі, аты – жөніғ қызметі, ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы, азаматтығы)


7

Ресми рецензенттер

(Тегі, аты – жөні, қызметі, ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы, азаматтығы)


8

Басылым сандары, барлығы, соның ішіндеКомитет ұсынған басылымдардағыШет елдік басылымдардағы

Томсон Рейтер, Скопус

Халықаралық конференциялар материалдарында, соның ішіндеШет елдік конференция материалдарында
9

Еңбек қызметі
Мерзімі

Жұмыс орны, қызметі

Мекеменің орналасқан жері

қабылдануы

босауы10

Мекен ету орны, байланыс мәліметтеріДиссертациялық кеңестің ғылыми хатшысы____________ (Тегі, аты – жөні., қолы)Мөр, мерзімі
16. Келісім парағы

Қызметі

Аты-жөні

Күні

Қолы

Ғылым және Инновация проректоры

Қизатова М.Ж.С және АБ бастығы

Сатвалдинова А.Г.КББ бастығы

Медеубаева Ж.М.ЖООКББ бастығы

Кощербаева Л.М.Ғылым басқармасы бастаығы

Мухтарханова Р.Б.

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет