Қаржы кафедрасы Г. С. Майкопова Қаржы


А) ішкі мемлекеттік несиебет8/8
Дата22.09.2017
өлшемі1.42 Mb.
#1512
1   2   3   4   5   6   7   8

А) ішкі мемлекеттік несие


В) халықаралық мемлекеттік несие

С) сыртқы мемлекеттік несие

D) ломбардтық несие

Е) ипотекалық несие

32. Ашық несие сызығы аясындағы сериялармен ссудалар беруге негіз болатын жекелен-ген несиелік келісімдер не деп аталады?

А) субвенция


В) субсидия

С) дотация

D) келісім

Е) транш


33. Мемлекеттік несие дегеніміз...

А) қаржы сферасындағы бөлу процестерін қамтамасыз ететін және шығынды қамтитын елдің негізгі қаржылық жоспары

B) ұлғайтылған ұдайы өндірістің негізгі жақтарын ақшалай түрле көрсететін жүйе

С) мемлекеттік займалар бойынша есептелген пайыздарды қоса отырып, шығарылған пайыздар бойынша қарыз сомасы

D) қарыз алушы ретінде өз органдары атынан мемлекет, несие беруші ретінде жеке және заңды тұлғалар қызмет ететін несиелік қатынастар жиынтығы

Е) мемлекеттегі жеке қызмет жүргізетін кәсіпорындардың қаржысын қамтитын сфера

34. Сақтандырудың экономикалық категориясының материалдық заттық жүктеушісі:

A) сақтандыру агенттері


B) сақтандыру жағдайы
C) сақтандыру заттары
D) сақтандыру қорлары
E) сақтандыру жарнасы

35. Сақтандыруды жүргізетін және сақтандыру сомасын төлеуді немесе залалды өтеу міндетін мойнына алатын ұйым не деп аталады?

A) сақтандырушы
B) сақтандыру тлемін жинаушы
C) сақтандыру төлемін алушы
D) мемлекеттік сақтандырушы
E) сақтанушы

36. Сақтандыру бойынша бекітілетін сақтандыруды қамтамасыз етудің нақты мөлшері не деп аталады?

A) сақтаныдыру жағдайы
B) сақтандыру купоны
C) сақтандыру қорытындысы
D) сақтандыру сомасы
E) сақтандыру дивиденді

37. Төменде аталғандардың қайсысы мемлекеттік қаржылай жүйеге келтіру түрлері түсінігіне енбейді?

А) салықтық

В) бюджеттік

С) кедендік тарифтік

D) мемлекеттік несиелік

Е) сыртқы

38. Нарықтық экономикада экономиканы мемлекеттік реттеудің қандай әдісі басым болады?

А) тікелей

B) сыртқы

С) ішкі

D) жанамаЕ) тікелей және жанама

39. «Салық ставкаларының белгілі шекке дейін өсуі салық табыстарын өсіреді, одан кейін өсім баяулайды, ал одан кейін бюджет табысы күрт төмендейді» тұжырымды кім жасаған?

А) А.Смит

B) А.Лаффэр

С) Д.Курно

D) К.Маркс

Е) Д.Рикардо

40. Салықтың инвестициялық саясатқа ықпалын теориялық түрде кім дәлелдеді?

А) Д.Курно

B) К.Маркс

С) А.Лаффэр

D) Д.Рикардо

Е) А.Смит

41. Бағалы қағаздармен жасалатын операцияларды брокердің (дилердің) атынан немесе клиенттің атынан немесе тапсырмасымен жүзеге асыратын біліктілігі бар брокер (дилер) маманы:

А) маклер

В) трейдер

С) андерайтер

D) регистратор

Е) эмитент

42. Бағалы қағаздардың төменгілерге қайсысы жатпайды?

A) лотереялық билеттер.
B) акциялар .
C) облигация.
D) депозиттік сертификат.
E) ұлттық банктің қысқа мерзіміді ноталары.

43. Бағалы қағазды айналымға шығару не деп аталады?

А) эмиссия

B) реэмиссия

С) айналымға жіберу

D) айырбастау

Е) алмастыру

44. Бағалы қағаздар эмитентіне кімдер жатпайды?

А) ААҚ

В) ЖШС


С) жергілікті әкімшілік органы

D) Ұлттық банк

Е) жеке банк

45. Қандай бағалы қағаздар туынды деп аталады?

А) басқа бағалы қағаздар арқылы өрнектелетін құнға ие болатын бағалы қағаздар

В) мүлікке, жерге құқық болып табылатын

С) ақша – қаражаттарына құқық болып табылатын

D) негізгі бағалы қағазды сатып алу немесе сату құқығын куәландырмайтын

Е) өнімге құқық болып табылатын

46. Акция – бұл ... бағалы қағаз.

А) мүлікке меншік пырағы болып табылмайтын

В) мүлікке меншік пырағы болып табылатын

С) туынды бағалы қағаз болып табылатын

D) өтелу мерзімі 1 жыл болатын

Е) сатылмайтын және сатылып алынбайтын

47. Сыртқы экономикалық реттеудің қандай тәсілдері бар?

А) халықаралық және шетелдік

B) аймақтық және халықаралық

С) ашық және жабық

D) қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді

Е) тікелей, жанама

48. Бір елдің ақша бірлігінің басқа елдің ақша бірлігімен өрнектелген бағасы:

А) валютаның номиналдық құны

B) валютаның нақты құны

С) валюталық курс

D) тариф


Е) кедендік тариф

49. Инфляция типтерін көрсетіңіздер.

А) ішкі және сыртқы инфляция

B) шағын және үлкен инфляция

С) экспорттық және импорттық инфляция

D) тұтынушылар және сатушылар инфляциясы

Е) сұраныс инфляциясы және шығын инфляциясы

50. Инфляция типтерін көрсетіңіздер.

А) ішкі және сыртқы инфляция

B) шағын және үлкен инфляция

С) экспорттық және импорттық инфляция

D) тұтынушылар инфляциясы және өндірушілер инфляциясы

Е) тұтынушылар және сатушылар инфляциясы

51. Төмендегі жауаптардың қайсысы инфляция себептеріне жатпайды?

А) қоғамдық өндіріс диспропорциясы

B) экономиканы монополияландыру

С) айналымға артық ақша шығару

D) мемлекеттік бюджет тапшылығы

Е) алтын қорының шектен тыс болуы

52. Төмендегі жауаптардың қайсысы инфляция себептеріне жатпайды?

А) қоғамдық өндіріс диспропорциясы

B) экономиканы монополияландыру

С) айналымға артық ақша шығару

D) инвестицияның қысқаруы

Е) үкіметке сенбеу

53. Төмендегі жауаптардың қайсысы инфляция себептеріне жатпайды?

А) қоғамдық өндіріс диспропорциясы

B) экономиканы монополияландыру

С) экономиканы басқарудың нашарлауы

D) айналымға артық ақша шығару

Е) үкіметке сенбеу

54. Төмендегі жауаптардың қайсысы инфляция себептеріне жатпайды?

А) қоғамдық өндіріс диспропорциясы

B) төлем дағдарысы

С) мемлекеттік бюджет тапшылығы

D) айналымға артық ақша шығару

Е) үкіметке сенбеу

55. Инфляция себептерін көрсетіңіздер.

А) қоғамдық өндіріс диспропорциясы, мемлекеттік бюджет тапшылығы

B) экономиканы монополияландыру,

С) мемлекеттік бюджет тапшылығы, үкіметке сенбеу

D) айналымға артық ақша шығару, қоғамдық өндіріс диспропорциясы, мемлекеттік бюджет тапшылығыЕ) жоғарыда берілген жауаптардың барлығы дұрыс

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

 1. Бабич A.M., Павлова Л.Н. Государственные и муниципальные финансы: Учебник для вузов. — М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999. - 687с.

 2. Вавилов Ю.Я. Государственный долг. Учебное пособие для вузов. — М.: Перспектива, 2000. - 101с.

 3. Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами: перевод с англ. / под ред. Соколова Я.В. - М.: Финансы и статистика, 1999. - 569с.

 4. Вахрин П.И., Нешитой А.С. Финансы: Учебник для вузов. - М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 2000. - 502с.

 5. 3ейнельгабдин А.Б. Қаржы. - Алматы: Каржы-Каражат, 1999

 6. Кажикаримов Б.К., Омирбаев С.М. Теория финансов. Учебное пособие. - Караганда, КарГУ, 1991. - 80с.

 7. Ілясов К.К. Қаржы. – Алматы, ФинЭко, 2007

 8. Мельников В.Д., Ильясов К.К. Финансы. Учебник для вузов. - Алматы: ФинЭко, 2001

 9. Мельников В.Д. Основы финансов. Учебник для вузов. - Алматы: ТОО «LEM», 2005. – 560с.

 10. Родионова В.М., Шлейников В.И. Қаржылық бақылау: Учебник. - М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2002. - 320с.

 11. Теория финансов /под ред. Сабанти Б.М. - М: Менеджер, 2000

 12. Финансы. Денежное обращение. Кредит. Учебник для вузов под ред. Поляка Г.Б. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 2-е изд. - 512с.

 13. Финансы. Учебник под ред. Ковалева В.В. - М.: ПБОЮЛ, 2001. - 640с.

 14. Финансы. Учебник для вузов под ред. Романовского М.В., Врублевской О.В., Сабанти Б.М. - М.: Перспектива, Юрайт, 2000. - 520

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет