«Қарулы Күштерінің Ардагерлері» РҚб ІІ конференциясымен бекітілд Іжүктеу 133.02 Kb.
Дата21.04.2019
өлшемі133.02 Kb.
түріПротокол

«Қарулы Күштерінің Ардагерлері»

РҚБ ІІ Конференциясымен

Б Е К І Т І Л Д І

2016 жылғы 10 қыркүйектегі

№1 хаттама

1996 жылғы 31 мамырдағы №3-1 «Қоғамдық бірлестіктер туралы» ҚР Заңының 18 бабына сәйкес Жарғы Бірлестік символикаларын сипаттайтын №1-6 қосымшаларымен толықтырылсын.
У Т В Е Р Ж Д Е Н О

II Конференцией РОО «Ветераны

Вооруженных Сил»

Протокол № 1 от 10 сентября 2016г.


В соответствии со ст. 18 Закона РК от 31.05.1996 г. № 3-1 «Об общественных объединениях» дополнить Устав приложениями №1 - №6 по описанию символики общественного объединения.
«Қарулы Күштерінің ардагерлері»

Республикалық қоғамдық

бірлестігінің Жарғысына

№ 1 қосымша


Приложение № 1 к Уставу

Республиканского общественного

объединения «Ветераны

Вооруженных Сил»

«Қарулы Күштерінің ардагерлері»

Республикалық қоғамдық

бірлестігі

эмблемасының сипаттамасы
«Қарулы Күштерінің ардагерлері» Республикалық қоғамдық бірлестігінің эмблемасы Бірлестік символикаларына еңгізі үшін сонымен қатар қағаз және электрондық түрде айырықша белгі ретінде пайдалану үшін жасалған.

Эмблема шеңбер пішінінде жасалған. Шаңбер Бірлестік мүшелерінің тұтастығын, бірлігін білдіреді. Шеңбер перимитрі бойы сары фонда: жоғары жағында - «Республикалық қоғамдық бірлестігі», ал төменгі жағында – «Қарулы Күштері Ардагерлері» деген жазу жазылған, жоғары жақ пен төменгі жақ екі кішкентай көгілдір түсті шеңберлермен бөлінген.


Эмблеманың ортасында орналасқан шеңбер ішінде көгілдір фонда ҚР Қарулы Күштерінің символы алтын түсті контурмен көмкерілген күрең қызыл бес ұшты жұлдыз орналасқан. Жұлдыздың қақ ортасында сәулелерін шашқан алтын күн орналасты, ал оның астында қанатын жайған қыран орналасты.
«Қарулы Күштерінің Ардагерлері» Республикалық қоғамдық бірлестігінің әмблемасын Е.Ж.Сейтбатталов әзірледі.
Описание эмблемы

Республиканского общественного объединения

«Ветераны Вооруженных Сил»
Эмблема Республиканского общественного объединения «Ветераны Вооруженных Сил» разработана для нанесения на символику Объединения и использования в качестве опознавательного знака в бумажном и электронном виде.

Эмблема представляет собой круг. Круг символизирует целостность, единство и взаимопонимание членов Объединения. По периметру круга на желтом фоне надпись на государственном языке: вверху - «Республикалық қоғамдық бірлестігі» (Республиканское общественное объединение), внизу – «Қарулы Күштерінің Ардагері» (Ветераны Вооруженных Сил), разделенные двумя голубыми окружностями.

В средней части эмблемы расположен круг, в котором на светло-голубом фоне расположен символ Вооруженных Сил Республики Казахстан, представляющий собой пятиконечную красно-бордовую звезду, обрамленную по краям золотистым контуром, которая упирается в контур круга. В центре звезды изображено золотое солнце с лучами и парящим под ним орлом.

Эмблема Республиканского общественного объединения «Ветераны Вооруженных Сил» разработана Сейтбатталовым Е.Ж.«Қарулы Күштерінің ардагерлері»

Республикалық қоғамдық

бірлестігінің Жарғысына

№2 қосымшаПриложение № 2 к Уставу

Республиканского общественного

объединения «Ветераны

Вооруженных Сил»
«Қарулы Күштерінің ардагерлері»

Республикалық қоғамдық бірлестігі

мүшесі куәлігінің сипаттамасы

«ҚК Ардагерлері» РҚБ мүшесі куәлігі Бірлестік қатарына кірген Қарулы Күштерінің ардагеріне беріледі.

Куәлік 1,2 мм картон және №14 бумвинилдан жасалған көгілдір түсті қатты жастықша тәрізді жасалған. Ашылған түрдегі өлшемі 65*185 мм.Описание удостоверения

члена Республиканского общественного объединения

«Ветераны Вооруженных Сил»
Удостоверение члена РОО «Ветераны ВС» выдается ветерану Вооруженных Сил, вступившему в ряды Объединения.

Удостоверение изготавливается с жёсткой подушкой, из картона 1,2мм и бумвинила №14, бирюзового цвета. В развернутом виде удостоверение имеет размер 65х185мм.

Куәліктің бет жағының ортасында алтын түсті «ҚК Ардагерлері» РҚБ эмблемасы орналасқан. Эмблеманың үсті жағында алтын түсті «Қарулы Күштерінің Ардагерлері» Республикалық қоғамдық бірлестігі» жазбасы типографтық шрифтпен жазылған. Эмблеманың астында алтын түсті «КУӘЛІК» жазбасы орналасқан.

На лицевой части удостоверения по центру расположена эмблема РОО «Ветераны ВС» золотистого цвета. Над эмблемой надпись золотистого цвета типографским шрифтом: «Қарулы Күштерінің Ардагерлері» Республикалық қоғамдық бірлестігі». Под эмблемой надпись золотистого звета «К У Ә Л І К»Куәліктің ішкі жағының оң және сол жақтары ортасында «ҚК Ардагерлері» РҚБ эмблемасы орналасқан тангир торлы ақшыл көгілдір түсте жасалған.

Куәліктегі барлық жазбалар мемлекеттік тілде көрсетілген.

Ішкі сол жақтың жоғарында «Қарулы Күштерінің Ардагерлері» Республикалық қоғамдық бірлестігі» жазбасы ақ түсті баспа әріптерімен жазылған.
Сонымен қатар ішкі сол жағында:
сол жақта – 30х35 мм фото-суретке орын қалдырылған, астында - М.О. әріптерімен мөр орны белгіленген.

фото-суреттен оң жаққа қарай: Бірлестік қатарына келген ардагердің әскери атагын, аты-жөнің жазу үшін «Әскери атағы», «Тегі», «Аты», «Әкесінің аты» жазбалары көрсетілген.


Ішкі оң жақтын жоғарында «Қарулы Күштерінің Ардагерлері» Республикалық қоғамдық бірлестігі» жазбасы ақ түсті баспа әріптерімен жазылған.
Осы жазба астында филиалдың регионы әріптермен және куәлік номері жазылу үшін - «_______№_______» жазбасы көрсетілді.
Ішкі оң жақтын ортасында Бірлестік Филиалының аты және осы куәлікті берген төрағаның аты-жөні жазылу үшін орын белгіленіп: «Қарулы Күштерінің Ардагерлері» Республикалық қоғамдық бірлестігінің ___________________бойынша филиалының төрағасы» жазбасы жазылды.

Төменгі жерде куәлік берілген күні жазылу үшін: 20___ ж ____________ «___» жазба көрсетілді.
Левая и правая внутренние части удостоверения выполнены в голубом цвете с изображением тангирной сетки и эмблемой РОО «Ветераны ВС».

Все надписи в удостоверении выполнены на государственном языке.

С левой стороны внутренней части вверху печатными белыми буквами выполнена надпись «Қарулы Күштерінің Ардагерлері» Республикалық коғамдық бірлестігі.

Кроме этого, на левой стороне внутренней части:

слева – определено место для фотографии размером 30х35мм, под которым указано место для мастичной печати – М.О.

с правой стороны от места для фотографии указано: «Эскери атағы», «Тегі», «Аты», «Әкесінің аты», где записывается воинское звание, фамилия, имя и отчество, вступившего в Объединение.

С правой стороны внутренней части вверху печатными белыми буквами выполнена надпись «Қарулы Күштерінің Ардагерлері» Республикалық коғамдық бірлестігі.

Под данной надписью размещена надпись «________№________», где буквами указывается регион нахождения филиала и номер удостоверения.

В центре правой стороны внутренней части размещается надпись: «Қарулы Күштерінің Ардагерлері» Республикалық қоғамдык бірлестігің _____________________ бойынша филиалының төрағасы», где записывается наименование филиала Объединения и внизу указывается фамилия председателя филиала, выдавшего удостоверение.

В нижней части указывается дата выдачи удостоверения: 20___ж __________ «____»«Қарулы Күштерінің ардагерлері»

Республикалық қоғамдық

бірлестігінің Жарғысына

№ 3 қосымша

Приложение № 3 к Уставу

Республиканского общественного

объединения «Ветераны

Вооруженных Сил»«Қарулы Күштерінің ардагерлері»

Республикалық қоғамдық бірлестігі

жалауының сипаттамасы

«Қарулы Күштерінің Ардагерлері» Республикалық қоғамдық бірлестігі жалауы екі қабат көгілдір түсті атластан жасалған ұзындығы 200см. ені 100см өлшемді, үш жағы алтын жібек шашақпен көмкерілген тікбұрышты екіжақты мата болып табылады. Жалаудын екі жағының ортасында 50 см. өлшемді Бірлестік эмблемасы басылған. Эмблемадағы жұлдыздың қарамақарсы ұштары аралығы 35 см құрайды. Әріптердің биіктігі 2 см. Жалуыдың сол жағында саптауға арналғын диаметрі 4 см. жолақ бар.

Жалаудың жоғарғы бұрышында екі жағында әскер түрлерінің диаметрі 16 см. құрайтын үш белгісі басылған: Құрлық әскерлері, Әуе қорғаныс күштері және Әскери-теңіз күштерінің.

«Қарулы Күштерінің Ардагерлері» Республикалық қоғамдық бірлестігінің жалауы аталған мата мен саптан құрайды. Жалау сабы – ұзындығы 2,5 метрлі, диаметрі 2 см металдан жасалған құбыр. Саптын жоғарғы жағы бейнелі ұшпен жасалған.Описание знамени

Республиканского общественного объединения «Ветераны

Вооруженных Сил»
Знамя Республиканского общественного объединения «Ветераны Вооруженных Сил» представляет собой прямоугольное двухстороннее полотнище размером по длине 200 см и по ширине 100 см, изготовленное из сложенного вдвое голубого атласа, обшитое с трех сторон золотистой шелковой бахромой. На лицевой и обратной стороне в середине полотнища набита эмблема Объединения, размер изображения 50 см. Размер между противоположным вершинами звезды - 35 см, размер букв надписи - 2 см. С левой стороны полотнища имеется отверстие для вдевания его на древко, диаметр отверстия - 4 см.

В верхней части в углу полотнища с обоих сторон у древка набиты три знака родов войск: Сухопутных войск, Сил воздушной обороны и Военно-морских сил диаметром 16 см.

Знамя Республиканского общественного объединения «Ветераны Вооруженных Сил» состоит из полотнища и древка. Древко знамени – металлическая труба, круглого сечения, диаметром 2 см, длиной 2,5 м. Древко на верхнем конце имеет фигурный наконечник.

24«Қарулы Күштерінің ардагерлері»

Республикалық қоғамдық

бірлестігінің Жарғысына

№ 4 қосымшаПриложение № 4 к Уставу

Республиканского общественного

объединения «Ветераны

Вооруженных Сил»

«Қарулы Күштерінің ардагерлері»

Республикалық қоғамдық бірлестігі

туының сипаттамасы

«Қарулы Күштерінің Ардагерлері» Республикалық қоғамдық бірлестігі туы қалалық және облыстық филиалдарға табыстау үшін жасалған. Бірлестік филиалына табысталған ту – филиалдың бірлігін білдіретін ресми символы болып табылады, филалдың Қарулы Күштері ардагерлерінің ұйымына кіретінін көрсетеді.

Ту матадан жасалған. Тудың матасы тікбұрышты ұзындығы 200 см ені 100 см өлшемді көгілдір түсті политекстен жасалған. Тудың бет жағының ортасында 50 сантиметрлі Бірлестік эмблемасы басылған. Эмблемадағы жұлдыздың қарамақарсы ұштары аралығы 35 см құрайды. Әріптердің биіктігі - 2 см. Тудың сол жағында саптауға арналғын диаметрі - 4 см жолақ бар.

Тудың сол жақтағы жоғарғы бұрышында әскер түрлерінің диаметрі 16 см. құрайтын үш белгісі басылған : Құрлық әскерлері, Әуе қорғаныс күштері және Әскери-теңіз күштерінің.

Описание флага

Республиканского общественного объединения

«Ветераны Вооруженных Сил»
Флаг Республиканского общественного объединения «Ветераны Вооруженных Сил», предназначен вручения городским и областным филиалам Объединения. Флаг, вручаемый филиалам Объединения, является официальным символом сплоченности и реликвией филиалов, олицетворяет воинские традиции, указывает на предназначение филиалов и принадлежность их к организации ветеранов Вооруженных Сил.

Флаг состоит из полотнища. Полотнище Флага прямоугольное, размерами: по длине 2 м, по ширине 1 м, изготавливается из политекса голубого цвета. По центру полотнища с лицевой стороны набита эмблема Объединения, размер изображения 50 см. Размер между противоположным вершинами звезды - 35 см, размер букв надписи - 2 см. С левой стороны полотнища имеется отверстие для вдевания его на древко, диаметр отверстия - 4 см.

В верхней части в левом углу полотнища набиты три знака родов войск: Сухопутных войск, Сил воздушной обороны и Военно-морских сил диаметром 16 см.25«Қарулы Күштерінің ардагерлері»

Республикалық қоғамдық

бірлестігінің Жарғысына

№ 5 қосымшаПриложение № 5 к Уставу

Республиканского общественного

объединения «Ветераны

Вооруженных Сил»

«Қарулы Күштерінің ардагерлері»

Республикалық қоғамдық бірлестігі

белгішесінің сипаттамасы

«Қарулы Күштерінің Ардагерлері» Республикалық қоғамдық бірлестігі белгішесі ұйым қатарына кірген Бірлестік мүшелеріне табыстау үшін жасалған.

Белгіше диаметрі 28 мм. құрайтын дөңгелек тәрізді тақтайшадан жасалған. Белгішенің бет жағында бедерленіп басылған Бірлестік эмблемасы орналасқан. Теріс жағында цангамен ілетін ілмек орналасқан.
Описание значка

Республиканского общественного объединения

«Ветераны Вооруженных Сил»
Значок Республиканского общественного объединения «Ветераны Вооруженных Сил» разработан для членов Объединения и выдается при вступлении в ряды организации.

Значок представляет собой пластину круглой формы диаметром 28 мм. На лицевой стороне значка располагается рельефное изображение эмблемы Объединения. На оборотной стороне значка находится крепление на цанге.

«Қарулы Күштерінің ардагерлері»

Республикалық қоғамдық

бірлестігінің Жарғысына

№ 6 қосымшаПриложение № 6 к Уставу

Республиканского общественного

объединения «Ветераны

Вооруженных Сил»

«Қарулы Күштерінің ардагерлері»

Республикалық қоғамдық бірлестігі

«Құрметті ардагер» («Почетный ветеран») белгісінің сипаттамасы

«Құрметті ардагер» («Почетный ветеран») белгісі Бірлестіктің қоғамдық қызметінде айырықша көрінген ардагерлерді марапаттау үшін «ҚК ардагерлері» РҚБ Жарғының 2.3. бабы 2.3.8. тармақшасы талаптарына сәйкес жасалған.

«Құрметті ардагер» («Почетный ветеран») белгісі – өз-ара құлақшалар арқылы сақинамен жалғасқан диаметрі 32 мм құрайтын дөңгелек тәрізді тақтайшадан жасалган негізгі бөлшекпен, 28,14х17,86 мм өлшемді колодка болып табылады. «Құрметты ардагер» белгісінің негізгі бөлшегінің бет жағында бедерленіп басылған Бірлестіктің әмблемасы орналасты. Теріс жағы бір қалыпты тегіс.

Колодкасы жиегі алтын жалатылған тікбұрыш тәрізді жасалған. Колодканың ішінде көгілдір фонда «ҚҰРМЕТТІ АРДАГЕР» жазбасы дөңес әріптермен басылған, жазбаның астында лавр бұтағы орналасқан. Колодканың теріс жағында түйрегіш тәрізді айналмалы фиксаторы бар ілмек орналасқан.


Описание знака

«Құрметті ардагер» («Почетный ветеран»)

Республиканского общественного объединения

«Ветераны Вооруженных Сил»
Знак «Кұрметті ардагер» («Почетный ветеран») разработан в соответствии с требованиями п.2.3.8 ст.2.3. Устава РОО «Ветераны ВС» для награждения наиболее отличившихся ветеранов в общественной деятельности Объединения.

Знак «Құрметті ардагер» («Почетный ветеран») состоит из основы, представляющей собой пластину круглой формы диаметром 32 мм и колодки размерами – 28,14х17,86 мм, соединенных между собой при помощи ушка и кольца. На лицевой стороне основы знака «Кұрметті ардагер» располагается рельефное изображение эмблемы Объединения. Оборотная сторона почетного знака гладкая.Колодка изготовлена в виде прямоугольника с позолоченной окантовкой. Внутри колодки на светло-голубом фоне выпуклая надпись «ҚҰРМЕТТІ АРДАГЕР» и под надписью изображение лавровой ветви. С обратной стороны колодки имеется булавочное крепление с поворотным фиксатором.
Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет