АќША, несие, банктербет1/3
Дата09.09.2017
өлшемі0.51 Mb.
#270
түріРабочая программа
  1   2   3

Рабочая программа

Форма

Ф СО ПГУ 7.18.2/06
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министірлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Қаржы кафедрасы

«Ақша, несие, банктер» пәні бойынша

050509 «Қаржы» мамандығының студенттеріне арналған

ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

ПавлодарЛист утверждения к рабочей программе дисциплины, разработанной на основании государственного общеобязательного стандарта образования специальности и типовой программы

Форма

Ф СО ПГУ 7.18.2/06БЕКІТЕМІН

ОЖ бойынша проректоры

Пфейфер Н.Э.__________

200__ж. «___»_________
Құрастырушылар: аға оқытушы Дүйсембекова С.Р.______________

аға оқытушы Имангалиева И.Т.______________


Қаржы кафедрасы
ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
Ақша, несие, банктер пәнінен
050509 «Қаржы», мамандығы студенттер үшiн жалпы орта, орта кәсiби және жоғары кәсiби бiлiм базасындағы күндiзгi және сырттай оқыту түрi студенттер үшiн
Жұмыс бағдарламасы Мемлекеттiк мамандығы стандарты бойынша ҚР МЖМБС 3.08.313 – 2006, «Ақша, несие, банктер» бірыңғай бағдарламасы негiзiнде дайындалған Республикалық Оқу-әдістемелік Кеңесінің шешімімен 06.06.2006 жылы бекітілген
№ ____хаттама 200__жылдың «___»_____________кафедра мәжілісінде ұсынылған
Кафедраның меңгерушісі_____________ Н.С. Кафтункина
№ _____ хаттама 200___ж. «____» _________________ қаржы – экономика факультетінің әдістемелік кеңесінде мақұлданған
ОӘК төрайымы _______________ Л. А. Сидорова
КЕЛІСІЛГЕН

ҚЭФ деканы________________Т.Я. Эрназаров 200__ ж.______ _________


ЖжӘҚБ МАҚҰЛДАНҒАН

ЖжӘҚБ бастығы _____________ Л.Т. Головерина 200__ ж._____ __________
1 Пәннің мақсаты мен міндеттері, оқу процессіндегі орыны
1.1 Пәннің мақсаты
«Ақша, несие, банктер» курсы - теориялық курс. Ол болашақ қаржыгерлер мен банкирлерді кең профильді маман ретінде дайындауға негіз береді. Бұл курс экономикалық теория, макро- және микродеңгейдегі экономика, қаржы, бухгалтерлік есеп және аудит, менеджмент және сол сияқты басқа оқу пәндерімен қосылып ақша-несие қатынастарының, банктік қызмет теориясының және оны ұйымдастыру негіздерінің мәні туралы білімді қалыптастырып, олардың маңызы мен экономикадағы қолдану механизмін тереңірек түсінуге мүмкіндік береді.

«Ақша, несие, банктер» оқу пәні келесі мақсаттарды көзделеді:  • студенттерде ақша, несие және банктердің теориялық аспектілері, ақша және несие жүйесін, халықаралық несие - есептік және валюталық қатынастар, бағалы қағаздар нарығының қалыптастыру негіздерінің толық білім жүйесін қалыптастыру;

  • ақшаның, ақша айналымының, банктік және биржалық қызметтің маңызын беретін түсіндірме - терминологиялық аппаратты ұсыну;

  • барлық түсініктердің өзара байланысын, олардың ішкі логикасын ашу.


1.2 Пәннің міндеттері
«Ақша, несие, банктер» пәнінің міндеттері болып табылады:

  • ақша теориясы бойынша студенттерге қажетті теориялық білімнің минимумын ұсыну;

  • оларда, экономиканың ақша-несие саласындағы болашақ қызметі үшін тәжіріибелік дағды қалыптастыру.

Пәнді оқу нәтижесінде студенттер білу керек:

- банктік операцияларын өткізу барысында заңдылықты;

- ақша, несиенің және бактердің теориялык негіздерін, практикалық қолданыды;

- Қазақстанда ақша жүйесінің даму мәселесі мен болашағын;

- Қазақстанның экономикалық жағдайында шетелдің оң тәжірибелерін қолдану.

Пәнді оқу нәтижесінде студенттер қолдана білу керек:

- ақша қарым-қатынастардың түрлері мен қалыптарын ажырату;

- несиелік механизмын қолдану;- практикада несиелендіру, ақша жоспарлау, уйымдастыру саласында теориялық білімді колдану.
2 Пререквизиттер
«Ақша, несие, банктер» оқу пәні «Экономикалык теория», «Микроэкономика», «Экономикалық ілімдер тарихы» сияқты жалпы кәсіптік пәндерден кейін оқылатын іргелі экономикалық пән болып табылады. «Банк ісі», «Валюталық операциялар», «Бағалы қағаздар нарығы жөне биржалық іс», «Банк қызметіндегі маркетинг және менеджмент негіздері» сияқты арнайы пәндерді меңгеруге негіз болады.

2 Пәннің мазмұны
2.1 Пәннің тақырыптық жоспары
2.1.1 Мамандық 050509 «Қаржы» жалпы орта білім негізіндегі оқудың күндізгі түрі ( түскен жылы 2007 ж.)


Тематический план дисциплины
Ф СО ПГУ 7.18.207


р/р

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ
Тақырыптардың атауы

Сағаттың саны
Дәріс

Тәж

СӨЖ

Дәріс
1 Бөлім Ақша, несие, банктер туралы негізгі түсініктер
1

Ақшаның мәні мен қызыметтері

2

1

1

5
2

Ақша айналымы, ақша айналысы және ақша жүйесі

2

1

1

5
3

Ақша реформалары

2

1

1

5
4

Қарыз капиталы, пайыз және несие

2

1

2

5
5

Несие және банк жүйесі

2

2

2

5
2 Бөлім Орталық банк – несие және банк жүйесінің негізгі буыны
6

Мемлекеттік Орталық банкі, оның қалыптасуы және дамуы

2

1

2

5
7

Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің қызыметтері мен опреациялары

2

1

2

5
3 Бөлім Коммерциялық банктер, олардың қызметтері мен іс-әрікетін ұйымдастыру
8

Коммерциялық банктердің қызымет етуін ұйымдастыру негіздері

2

1

2

5
9

Банктердің актив және пассив операциялары

3

1

1

5
10

Банк практикасындағы тәуекелдер

2

1

2

5
4 Бөлім Бағалы қағаздар нарығы. Бағалы қағаздар нарығының құралдары, құрылымы және қатысушылары
11

Бағалы қағаздар нарығы
12

Қор биржасы
5 Бөлім Халықаралық валюталық – несиелік қатынастар
13

Валюта жүйесі және валюталық қатынастар түсінігі

2

1

1,5

4
14

Халықаралық валюталық – несиелік институттар

3

1

1

3,5БАРЛЫҒЫ:

30

15

22,5

67,5


2.1.2 050509 «Қаржы» мамандығы бойынша орта кәсіптік білім негізінде күндізгі оқыту түрі, 2008 т.ж

Тематический план дисциплины
Ф СО ПГУ 7.18.207


р/р

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ
Тақырыптардың атауы

Сағаттың саны
Дәріс

Тәж

СӨЖ

Дәріс
1 Бөлім Ақша, несие, банктер туралы негізгі түсініктер
1

Ақшаның мәні мен қызыметтері

2

1

1

5
2

Ақша айналымы, ақша айналысы және ақша жүйесі

2

1

1

5
3

Ақша реформалары

2

1

1

5
4

Қарыз капиталы, пайыз және несие

2

1

2

5
5

Несие және банк жүйесі

2

2

2

5
2 Бөлім Орталық банк – несие және банк жүйесінің негізгі буыны
6

Мемлекеттік Орталық банкі, оның қалыптасуы және дамуы

2

1

2

5
7

Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің қызыметтері мен опреациялары

2

1

2

5
3 Бөлім Коммерциялық банктер, олардың қызметтері мен іс-әрікетін ұйымдастыру
8

Коммерциялық банктердің қызымет етуін ұйымдастыру негіздері

2

1

2

5
9

Банктердің актив және пассив операциялары

3

1

1

5
10

Банк практикасындағы тәуекелдер

2

1

2

5
4 Бөлім Бағалы қағаздар нарығы. Бағалы қағаздар нарығының құралдары, құрылымы және қатысушылары
11

Бағалы қағаздар нарығы
12

Қор биржасы
5 Бөлім Халықаралық валюталық – несиелік қатынастар
13

Валюта жүйесі және валюталық қатынастар түсінігі

2

1

1,5

4
14

Халықаралық валюталық – несиелік институттар

3

1

1

3,5БАРЛЫҒЫ:

30

15

22,5

67,5
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Жұмыс бағдарламасы қазақстан тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған
umk -> Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
umk -> Жұмыс бағдарламасы шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk -> Пәннің жұмыс Нысан
umk -> Web-технологияныњ ±ѓымдары
umk -> Программа дисциплины для студентов
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Јдістемелік нўсќаулыќ
umk -> Жўмыс баєдарламасы


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет