Асылбекова, Г. Балабиева балық шаруашылығЫбет10/15
Дата07.03.2018
өлшемі2.93 Mb.
#20060
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

8.2 Тұқыны қоректендіру
Тұқы дернәсілдерін қоректендіру. Жас балықтарды зауыд-тық эдіспен алғанда олардың бастапқы кезіндегі саны табиғи өрістеуден мол болады. Тұқытэрізділердің өнімділігін көбейту мен балық өнімін арттыруға тұқы өсіру тоған шарауашылығына интенсивті (қарқынды) әдісті енгізу арқылы қол жеткізуге болады. Ең маңызды балыктарды қоректендіру және тоғандарды тыңайту.

Өсіру жэне жайылу тоғандарында қосымша қоректендіру арқылы жоғары өнімділікке қол жеткізуге болады, ол үшін балық-тардың отырғызу тығыздығын арттырады: осы жылдықтарға (сеголеткалар) -50-100 мың/га, екі жылдықтарға-2-4 мың.

Интенсификациялаудың басты факторының бірі қоректендіру, тоған шаруашылығының экономикалык көрсеткіштері оның дең-гейіне байланысты.

Қазіргі заманда тоған шаруашылықтарында қоректендіру есебінен 70 пайыздан жоғары тауарлық өнім алады. Балықтарды коректендіру тиімділігі экологиялық жагдайға, қоректендіру тех-никасы мен құрама жемнщ құнарлылығына байланысты.

Балықтардың тэуліктік рационына температура, судағы еріген оттегі және даралардың жеке салмағы үлкен эсер етеді (8.3-кесте). Тұқыларды эдетте 14-27 °С температурада қоректендіреді, бірақ осыжылдықтар қоректі қыста да пайдалануы мүмкін (2°С).

Су температурасы төмен болған сайын тұқылардың қоректі қажет етуі төмендей түседі. Екі жылдықтардың рационы 16°С температурада олардың массасының - 2%, 22°С -4%, 25°С- % құрайды.

Тәуліктік рацион мөлшері судағы оттегі деңгейі төмендегенде және жеке салмагы артқанда азаяды. Егер салмағы 40 г тұқы өз салмагына шақанда 11% қорек қабылдай алатын болса, онда 400 г бұл көрсеткіш 5 пайызға төмендейді (су темепартурасы 26°С).

8.3 жэне 8.4-кестелерде берілген көрсеткіштерді негізге ала отырып қоректендірудің дұрыс ережесін жасап шығаруға болады.


8.3-кесте. Тұқылардын осы жылдыктарын (%, балык салмағынан) қоректендіру нормасы, отыргызу тыгыздығы 60 мын дана /га болғанда (В. А. Власов, 1989)


Судың температурасы

Балыктардын жеке салмағы, г

3

7

11

15

19

25

12

2,3

2,6

2,2

2,0

1,7

1,5

14

5,7

5,7

5,0

4,4

3,9

3,4

16

8,0

8,3

7,4

6,4

5,8

4,9

18

10,0

10,4

9,2

8,1

7,2

6,4

20

11,7

12,1

10,6

9,4

8,4

7,3

22

12,7

13,1

11,7

10,2

9,1

8,0

24

13,0

13,7

12,0

10,5

9,5

8,3

26

13,0

13,7

12,0

10,5

9,5

8,3

28

12,6

13,1

11,7

10,2

9,1

8,0

30

11,7

12,1

10,6

9,4

8,4

7,3

Кеңестер одагындагы қара топырақты емес аймак шаруашы--лықтарындағы орташаайлық қорек шығыны келесідей %: мамыр-1, маусым-16, шілде-41, тамыз-39, қыркүйек-3. Бұл мәліметтерге сүйене отырып, вегетациялық кезеңдегі айларға қажетті қоректің мөлшері мен оны дайындауға болжаулық есептеулер жүргізуге болады.


8.4-кесте. Тұкылардың екі жылдықтарын (%, балық салмағынан) қоректендіру нормасы, өсіру тыгыздығы 4-5 мың дана /га болганда (ВНИИПРХ, 1986)


Судың темепарту-расы

Балыктаплын жеке салмағы г

20

50

100

200

300

500

11

1,6

1,4

1,3

1,1

0,8

0,5

13

4,8

4,2

3,9

з,з

2,3

1,4

15

8,0

7,0

6,5

5,5

3,8

2,3

17

11,2

9,8

9,1

7,7

5,3

3,2

19

.14,4

12,6

11,7

9,9

6,8

■4,1

20-дан жоғары

16,0

14,0

13,0

11,0

7,5

4,5

Тұқыларды күн сайын күніне бірнеше рет, тэуліктің жарық уақытында қоректендірген дұрыс. Оның қоректі қортуы мен сіңіруі:

20°С-та 8-10 сағат, 22°С- та 6-9 сағ., 26°С- та 4-7 сағат. Сондықтан шілде-тамыз айларындағы біршама жылы уақытта тұқыны тэулі-гіне бірнеше рет коректендіреді. Бірнеше қайтара қоректендіру (3-6 рет) балықтың тэуліктік рационын арттыруга жэне құрама жемнің азықтық заттарының жоғалуын темендетеді, осыған қарамастан (тәулігіне бір рет қоректендіргенмен салыстырғанда) балықтың өсуі бірден артады.

Қорек қоректік тақтайшаларда немесе арнайы орындарда, сол сияқты қоректік жолақта беріледі. Алдын ала бұрын берілген жемнің желінуі мөлшерін есептеп алады. Бір реттік қоректендіруде қоректі таңертен ерте, балықтардың қоректік реакциясы жоғары уақытта берген жөн. Тоған шаруашылықтарында қайықтар жэне әртүрлі конструкциялық жем таратқыштар қолданылады. Авто-жемдегіш біршама тиімді деп есептелінеді, себебі ол тәуліктін кез-келген уақытында балықтың қоректенуіне мүмкіндік береді. Оларды қолдану балықтың өсуін арттырады және тірі салмағының өсуіне кететін жем шығынын төмендетеді.Т^қы жем талғамайтын балықтарға жатады. Трғандағы табиғи қоректен ол зоопланктондық организмдер мен бентосты, аздап детрит жэне жұмсақ су өсімдіктерін пайдаланады. Ол сол сияқты өсімдік жэне жануар текті қоректі де жейді. Тұқыға жем дайындаудағы негізгі қорек түрлері 8.5- кестеде келтірілген.
8.5-кесте. Тұқыларга арналған құрама жемніц қурамына кіретін жемдер сипаты (құрамы, %)


Жем

Шикі

май

БЭВ

Клечатка

Күл

Қоректік
протеин


(Зола)

коэффициент

Жымых:күнбағыс

39,2

10,2

22,5

13,0

6,3

3-5

зыгыр

29,2

9,6

32,9

10,5

6,9

4

маюалык

37,0

8,2

28,4

11,0

6,4

6

соялык

38,7

9,8

27,9

2,7

6,0

5

каракұмык

32,8

8,0

29,4

11,0

8,5

-

жержанғак

27,7

10,0

25,5

22,4

4,4

-

Шрот:күнбагыс

40,5

2,9

25,5

13,7

6,4

3-5

зығыр

38,3

3,1

27,9

15,8

5,8

6

макталык

40,0

2,0

31,9

6,4

5,1

5

Сары люгаш

31,5

5,2

32,5

13,2

3,1

3-4

Вика

25,6

1,6

51,1

6,6

3,0

3-5

Бұршак

22,2

1,9

54,1

5,4

2,8

4-5
Чечевица

24,6

1,3

53,6

4,3

3,1

3-5

Соя

33,2

17,5

30,2

4,4

4,7

3-5

Жамбас бұршак

25,4

1,5

48,5

7,1

3,2

3-5

Жүгері

10,2

4,7

66,1

2,7

1.5

4-6

Қара бидай

12,7

1,9

68,4

2,2

1.8

4-5

Бидай

14,7

2,1

66,8

2,6

1,8

4-5

Арпа

10,5

2,3

65,7

5,5

3,0

4-5

Сұлы

10,7

4,1

58,7

9,9

3.3

4-5

Бидай кебегі

15,5

3,2

53,2

8,4

4,9

4-7

Ашыткылар: Жемдік, гидролиздік

43,7 45,1

2,2 1,3

33,9 32,8

1,4

7.3 7,0

2-2,5 2-2,5

БДК

53,0

10,0

23,0

-

8,0

1,5-2

¥н: балык ет еттісүйек қандык

56,0 72,3 50.8 79,1

5,9 13,2 15,6 1,5

1,7

3,6 2,1


-

23,4 3,8 16,3

5,2


1,5-2 1,5-2 2-2,5 1,5-2

Жібек кұртының куыршагы

57,1

22,1

3,8

-

4.0

2

Тұқыға жем келесі рецептер бойынша даярланады: осы жылдықтарға; екі жэне үш жылдықтарға; жетілдіретіндер мен тұқымдықтарға (8.6-кесте). Оларда: осы жылдықтарға арналғанда -шикі протеин мөлшері 26 % кем болмауы, май - 4%, клечатка - 9% артпауы керек, кальции 1,2%, фосфор 1,0%; ересек топтағы жастарға арналған жемде - шикі протеин мөлшері 23 % дейін, май-3,5%, клечатка-10% артпауы керек, кальции 0,7%, фосфор 0,8% құрайды.


Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министірлігі
umkd -> Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министрлігі
umkd -> Бағдарламасы «Мектептегі атыс дайындығы»
umkd -> Семей мемлекеттік педагогикалыќ институты
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Ќазаќстан республикасыныѕ білім жјне єылым министірлігі
umkd -> Ќазаќстан республикасы
umkd -> «Инженерлік-технологиялыќ факультеттіњ»
umkd -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министрлігі
umkd -> «Таңдап алған спорт түрінің техникалық, тактикалық және дене дайындығы» пәні бойынша


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет