Қаулы 2013 жылғы 01 шілде №270бет1/36
Дата04.03.2018
өлшемі4 Mb.
#19646
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36


Қаулы

2013 жылғы 01 шілде № 270


Арқалық қаласы әкімдігінің кейбір қаулыларына өзгерістер енгізу туралы
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 31-бабы 1-тармағына сәйкес және кадрлық өзгерістерге байланысты Арқалық қаласының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Арқалық қаласы әкімдігінің кейбір қаулыларына келесі өзгерістер енгілсін:

1) қала әкімдігінің 2011 жылғы 24 қазандағы № 450 «Арқалық қаласының бюджеттік комиссиясын құру туралы» қаулысына:

қала әкімі Бекмұхамедов Ғазиз Ерболатұлын бюджеттік комиссия құрамына комиссия төрағасы болып енгізілсін;

шығарылсын: Қ. М. Ғабдулин, Е.А. Жаманов.

2) қала әкімдігінің 2011 жылғы 24 қазандағы № 449 «Арқалық қаласының Экономикалық кеңесін құру туралы» қаулысына:

қала әкімі Бекмұхамедов Ғазиз Ерболатұлын Экономикалық кеңес құрамына кеңес төрағасы болып енгізілсін;

шығарылсын: Қ. М. Ғабдулин, Е.А. Жаманов.

2. Арқалық қаласы бюджеттік комиссиясы және Экономикалық кеңестің дербес құрамындағы өзгерістер заңнамада белгіленген тәртіппен Арқалық қалалық мәслихаттың сессиясына бекітуге енгізілсін.

3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.Қала әкімі Ғ. Бекмұхамедов

Постановление

270 от 01 июля 2013 года
О внесении изменений в некоторые постановления акимата города Аркалыка
В соответствии с пунктом 1 статьи 31 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республики Казахстан» и в связи с кадровыми изменениями акимат города Аркалыка ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в некоторые постановления акимата города Аркалыка следующие изменения:

1) в постановление акимата города от 24 октября 2011 года № 450 «Об образовании бюджетной комиссии города Аркалыка»:

ввести в состав бюджетной комиссии Бекмухамедова Газиза Ерболатовича, акима города Аркалыка, председателем комиссии;

вывести: Габдулина К. М., Жаманова Е.А.

2) в постановление акимата города Аркалыка от 24 октября 2011 года №449 «Об образовании Экономического совета города Аркалыка»:

ввести в состав Экономического совета Бекмухамедова Газиза Ерболатовича, акима города Аркалыка, председателем совета;

вывести: Габдулина К. М., Жаманова Е.А.

2. В установленном законодательством порядке изменения в персональный состав бюджетной комиссии и Экономического совета города Аркалыка внести на утверждение сессии Аркалыкского городского маслихата.

3. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Аким города Г. Бекмухамедов

Қаулы

2013 жылғы 01 шілде № 271
Арқалық қаласы Ашутасты ауылы және

Фурманов ауылына жұмыс істеуге және

тұру үшін келген білім беру мамандарына

көтерме ақы төлеу тізімін бекіту туралы
Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 8 шілдедегі № 66 «Агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттік реттеу туралы» Заңының 7-бабы 4-тармағының 8) тармақшасына және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 18 ақпандағы № 183 «Ауылдық елді мекендерге жұмыс істеу және тұру үшін келген денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет және спорт мамандарына әлеуметтік қорғау шараларын ұсыну мөлшерін және ережесін бекіту туралы» қаулысының 9-тармағына сәйкес және Қазақстан Республикасының Үкіметінің 2012 жылғы 28 маусымдағы №869 «Қазақстан Республикасының Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер еңгізіледі» азаматтардың өтініштерін қарап, Арқалық қаласының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қосымшаға сәйкес, Арқалық қаласы Ашутасты ауылы және Фурманов ауылына жұмыс істеу және тұру үшін келген білім беру мамандарына көтерме ақы төлеу тізімі бекітілсін.

2. Қаулының орындалуын бақылау қала әкімінің орынбасары Е.Ж. Мәметековке жүктелсін.

3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.Қала әкімі Ғ. Бекмұхамедов

Арқалық қаласы Ашутасты ауылы және Фурманов ауылына

жұмыс істеу және тұру үшін келген білім беру мамандарына

көтерме ақы төлеу тізімі


р/н

Тегі, аты,

әкесінің аты

Жұмысы және жұмысқа орналасқан уақыты және ауылдық елді мекеннің атауы туралы мәлімет

Бюджеттік кредиттің мөлшері (теңгемен)

1

Сулейменова

Жайдара


Жарқымбековна

«Арқалық қаласы әкімдігі білім бөлімінің Фурманов жалпы орта білім беретін мектебі» мемлекеттік мекемесінің информатика мұғалімі, Фурманов ауылы 2011 жылғы 1 қыркүйек № 16 - бұйрық

121 170


2

Омиржанова

Диана


Қалибековна

«Арқалық қаласы әкімдігі білім бөлімінің Фурманов жалпы орта білім беретін мектебі» мемлекеттік мекемесінің бастауыш сынып мұғалімі, Фурманов ауылы 2012 жылғы 1 қыркүйек №22 бұйрық

121 170

3

Ильясова

Гүлдидар

Найзабековна


«Арқалық қаласы әкімдігі білім бөлімінің Фурманов жалпы орта білім беретін мектебі» мемлекеттік мекемесінің математика мұғалімі, Фурманов ауылы 2012 жылғы 1 қыркүйек №21 бұйрық

121 170

4

Конкулова

Құралай


Рахимжанова

Арқалық қаласы әкімдігі білім бөлімінің А. С. Макаренко атындағы жалпы орта білім беретін мектебі» мемлекеттік мекемесінің психология мұғалімі, Ашутасты ауылы 2011 жыл 5 қыркүйек №9 бұйрығы

121 170

5

Баймолдина

Жансая АдилхановнаАрқалық қаласы әкімдігі білім бөлімінің А. С. Макаренко атындағы жалпы орта білім беретін мектебі» мемлекеттік мекемесінің география мұғалімі, Ашутасты ауылы 2012 жыл 1 қыркүйек №98 бұйрығы


121 170

6

Ергалиев

Ахметбек


Аскарович

Арқалық қаласы әкімдігі білім бөлімінің А. С. Макаренко атындағы жалпы орта білім беретін мектебі» мемлекеттік мекемесінің дене шынықтыру мұғалімі, Ашутасты ауылы 2012 жыл 1 қыркүйек №96 бұйрығы

121 170
Қорытынды:
727 020

________________________________________

Постановление

271 от 01 июля 2013 года


Об утверждении списка на выплату подъемного

пособия специалистам образования, прибывшим

для работы и проживания в село Ашутасты и

село Фурманово города Аркалыка
В соответствии c подпунктом 8) пункта 4 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 8 июля 2005 года № 66 «О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий», с пунктом 9 постановления Правительства Республики Казахстан от 18 февраля 2009 года № 183 «Об утверждении размеров и Правил предоставления мер социальной поддержки специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты» и постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 июня 2012 года №869 «Изменения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан», рассмотрев заявления граждан, акимат города Аркалыка ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить список на выплату подъемного пособия специалистам образования, прибывшим для работы и проживания в село Ашутасты и село Фурманово города Аркалыка, согласно приложения.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя акима города Маметекова Е.Ж.

3. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.Аким города Г. Бекмухамедов

Приложение

к постановлению акимата

города Аркалыка

«____»_______ 2013 года № ___
Список

специалистов образования на выплату подъемного

пособия, прибывшим для работы и проживания в село Ашутасты и

село Фурманово города Аркалыка


п/п

Фамилия,

имя, отчество

Сведения о работе, время трудоустройства и наименование сельского населенного пункта

Размеры подъемного пособия

(в тенге)

1

Сулейменова Жайдара Жаркымбековна

Учитель информатики государственного учреждения «Фурмановская средняя общеобразовательная школа отдела образования акимата города Аркалыка», приказ № 16 от 1 сентября 2011 года, с. Фурманово

121 170

2

Омиржанова Диана Калибековна

Учитель начальных классов государственного учреждения «Фурмановская средняя общеобразовательная школа отдела образования акимата города Аркалыка», приказ № 22 от от 1 сентября 2012 года, с. Фурманово

121 170

3

Ильясова Гулдидар Найзабековна

Учитель математики государственного учреждения «Фурмановская средняя общеобразовательная школа отдела образования акимата города Аркалыка», приказ № 21 от 1 сентября 2012 года, с. Фурманово

121 170

4

Конкулова Куралай Рахимжановна

Учитель психологии государственного учреждения «Средняя общеобразовательная школа им. А.С. Макаренко отдела образования акимата города Аркалыка», приказ № 96 от 5 сентября 2011 года с. Ашутасты

121 170

5

Баймолдина

Жансая АдилхановнаУчитель географии государственного учреждения «Средняя общеобразовательная школа им. А.С. Макаренко отдела образования акимата города Аркалыка», приказ № 98 от 1 сентября 2012 года, с. Ашутасты

121 170

6

Ергалиев Ахметбек Аскарович

Учитель физкультуры государственного учреждения «Средняя общеобразовательная школа им. А.С. Макаренко отдела образования акимата города Аркалыка», приказ № 96 от 1 сентября 2012 года, с. Ашутасты

121 170
Итого:
727 020

__________________________________________________Қаулы

2013 жылғы 01 шілде № 272

Ш. Жәнібек көшесі бойындағы 83-үйде

орналасқан 53- пәтерді дәріхана етіп

қайта жабдықтауға және қайта

жоспарлауға рұқсат беру туралы

«Объектілерді салу үшін бастапқы материалдарды (деректерді) және рұқсат беретін құжаттарды рәсімдеу мен беру тәртібін оңайлату жөніндегі кейбір шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 6 мамырдағы № 425 қаулысының 2-бөлімі 6-тармағының 2) тармақшасына сәйкес Арқалық қаласының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Нагашыбай Мейрамович Шакировке Арқалық қаласы, Ш.Жәнібек көшесі бойындағы 83-үй, № 53-пәтер мекенжайында орналасқан пәтерді кіреберіс тобының құрылысымен бірге дәріхана етіп қайта жабдықтауға және қайта жоспарлауға рұқсат берілсін.

2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.Қала әкімі Ғ. Бекмұхамедов

Постановление

272 от 01 июля 2013 годаО разрешении на переоборудование

и перепланировку квартиры, 53,

расположенной по улице Ш. Жанибека, 83,

под аптеку

В соответствии с подпунктом 2) пункта 6 главы 2 постановления Правительства Республики Казахстан от 6 мая 2008 года № 425 «О некоторых мерах по упрощению порядка оформления и выдачи исходных материалов (данных) и разрешительных документов для строительства объектов» акимат города Аркалыка ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить Шакирову Нагашыбай Мейрамовичу произвести

переоборудование и перепланировку квартиры, расположенной по адресу: город Аркалык, улица Ш. Жанибека, 83, квартира № 53, под аптеку со строительством входной группы.

2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.


Аким города Г. Бекмухамедов

Қаулы

2013 жылғы 01 шілде № 273


Ш. Жәнібек көшесі бойындағы 75-үйде

орналасқан 73-пәтерді кеңсе етіп қайта

жабдықтауға рұқсат беру туралы

«Объектілерді салу үшін бастапқы материалдарды (деректерді) және рұқсат беретін құжаттарды рәсімдеу мен беру тәртібін оңайлату жөніндегі кейбір шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 6 мамырдағы № 425 қаулысының 2-бөлімі 6-тармағының 2) тармақшасына сәйкес Арқалық қаласының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Сараш Әнуарқызы Өмірбекке Арқалық қаласы, Ш.Жәнібек көшесі бойындағы 75-үй, № 73-пәтер мекенжайында орналасқан пәтерді кіреберіс тобының құрылысымен бірге кеңсе етіп қайта жабдықтауға рұқсат берілсін.

2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.Қала әкімі Ғ. Бекмұхамедов

Постановление

273 от 01 июля 2013 годаО разрешении на переоборудование

квартиры, 73, расположенной по улице

Ш. Жанибека, 75, под офис

В соответствии с подпунктом 2) пункта 6 главы 2 постановления Правительства Республики Казахстан от 6 мая 2008 года № 425 «О некоторых мерах по упрощению порядка оформления и выдачи исходных материалов (данных) и разрешительных документов для строительства объектов» акимат города Аркалыка ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить Өмірбек Сараш Әнуарқызы произвести переоборудование

квартиры, расположенной по адресу: город Аркалык, улица Ш.Жанибека, 75, квартира № 73, под офис со строительством входной группы.

2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.


Аким города Г. Бекмухамедов

Қаулы

2013 жылғы 01 шілде № 274

«Шарыктау» жауапкершілігі

шектеулі серіктестігіне қосымша

жер телімін беру туралы

«Шарыктау» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өтінішін қарап, Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 20 маусымдағы Жер кодексiнiң 18-бабының 1) тармақшасын, 37-бабының 1-тармағын, 82-бабының 2-тармағын және «Шаруа (фермер) қожалығы туралы» Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 31 наурыздағы Заңының 6-бабын, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін - өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 31-бабы 1-тармағының 10) тармақшасын басшылыққа ала отырып, жер беру жөніндегі қалалық комиссиясының қорытындысы негізінде Арқалық қаласының әкiмдiгi ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

1. «Шарыктау» жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне жер телімін беру жобасының сызбасына сәйкес, Родина ауылдық округі аумағынан тауарлы ауылшаруашылық өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі қысқа мерзімге жер пайдалану (жалға алу) құқығына 2014 жылғы 20 маусымға дейін, иесіз мүлік ретінде есепте тұрған уақытына жалпы ауданы 531 гектар, оның iшiнде егістігі 529 гектар, жолдары 2 гектар бөлінетін қосымша жер телімі берілсін.

2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет