Қаулы 2013 жылғы 01 шілде №270


«Арқалық қаласы Коктау ауылы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің ережесі қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда бекітілсінбет29/36
Дата04.03.2018
өлшемі4 Mb.
#19646
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   36

1. «Арқалық қаласы Коктау ауылы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің ережесі қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда бекітілсін.


2. «Арқалық қаласы Коктау ауылы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің ережесіне енгізілген өзгерістер мен толықтырулар туралы заңнамада белгіленген мерзімде әділет органдарына хабарлансын.

3. Осы қаулының орындалуын бақылау қала әкімі аппараты басшысының міндетін атқарушы Ж.Х. Мұсабаевқа жүктелсін.

4. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қала әкімі Ғ. Бекмұхамедов

Постановление

358 от 30 июля 2013 годаОб утверждении Положения государственного учреждения «Аппарат акима села Коктау города Аркалыка»


Во исполнение Указа Президента Республики Казахстан от 29 октября 2012 года № 410 «Об утверждении Типового положения государственного органа Республики Казахстан» и в соответствии с пунктом 4 статьи 38 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», акимат города Аркалыка ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение государственного учреждения «Аппарат акима

села Коктау города Аркалыка» в новой редакции согласно приложению.

2. Известить органы юстиции о внесении изменений и дополнений в Положение государственного учреждения «Аппарат акима села Коктау города Аркалыка» в установленный законом срок.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить

на исполняющего обязанности руководителя аппарата акима города

Мусабаева Ж.Х.

4. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.


Аким города Г. Бекмухамедов


Қаулы

2013 жылғы 30 шілде № 359


«Арқалық қаласы әкімдігінің экономика

және бюджеттік жоспарлау бөлімі»

мемлекеттік мекемесінің ережесін

бекіту туралы
Қазақстан Республикасы Президентінің 2012 жылғы 29 қазандағы №410 «Қазақстан Республикасы мемлекеттік органның үлгі ережесін бекіту туралы» 2 тармағын орындауда Ережеге толықтырулар мен өзгерістер енгізуге байланысты Арқалық қаласы әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Арқалық қаласы әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» мемлекеттік мекемесінің ережесі жана редакцияда қосымшаға сәйкес бекітілсін.

2. Арқалық қаласы әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» мемлекеттік мекемесінің Ережесіне толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы заннамада белгіленген мерзімде әділет органдарына хабардар ету.

3. Осы қаулының орындалуын бақылау Арқалық қаласы әкімі аппаратының басшысы міндетін атқарушы Ж.Х. Мұсабаевқа жүктелсін

4. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қала әкімі Ғ. Бекмұхамедов

Арқалық қаласы әкімдігінің 2013 жылғы «___» ________ № __ қаулысымен бекітілген
«Арқалық қаласы әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» мемлекеттік мекемесі туралы

ереже


  1. Жалпы ережелер

1. «Арқалық қаласы әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» мемлекеттік мекемесі әлеуметтік-экономикалық дамытудың басымдылықтарын тиімді іске асыруға мүмкіндік туғызатын жоспарлау жүйесін құру және дамыту саласында басшылықты жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының мемлекеттік органы болып табылады.

2. «Арқалық қаласы әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» мемлекеттік мекемесінің ведомостволарды жоқ.

3. «Арқалық қаласы әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» мемлекеттік мекемесі өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясы және зандарымен, Қазақстан Республикасы Президенті мен Үкіметінің актілеріне және басқа да нормативтік құқықтық актілеріне, сондай-ақ қазіргі Ережеге сәйкес жүзеге асырады.

4. «Арқалық қаласы әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» мемлекеттік мекемесі ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады, өз атауы жазылған мемлекеттік тілде мөрі мен мөртаңбасы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленген үлгідегі бланкілері бар, қазынашылық органдарында шоттары бар.

5. «Арқалық қаласы әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» мемлекеттік мекемесі азаматтық-құқықтық қарым-қатынастарға өз атынан түседі.

6. «Арқалық қаласы әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» мемлекеттік мекемесі егер заңнамаға сәйкес осыған уәкілеттік берілген болса, мемлекеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.

7. «Арқалық қаласы әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» мемлекеттік мекемесі өз құзыретінің мәсілері бойынша заңнамада белгіленген тәртіппен бөлім басшысының бұйрықтарымен және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да актілерімен рәсімделетін шешімдер қабылдайды.

8. «Арқалық қаласы әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» мемлекеттік мекемесінің құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы заңнамаға сәйкес бекітіледі.

9. Заңды тұлғаның орыналасқан жері: 110300, Қазақстан Республикасы, Қостанай облысы, Арқалық қаласы, Абай даңғылы, 29.

10. Мемлекеттік тілдегі толық атауы: «Арқалық қаласы әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» мемлекеттік мекемесі.

Орыс тіліндегі толық атауы: государственное учреждение «Отдел экономики и бюджетного планирования акимата города Аркалыка».

11. Осы Ереже «Арқалық қаласы әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» мемлекеттік мекемесінің құрылтай құжаты болып келеді.

12. «Арқалық қаласы әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» мемлекеттік мекемесі қызметін қаржыландыру жергілікті (қалалық) бюджет арқылы жүзеге асырылады.

13. «Арқалық қаласы әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» мемлекеттік мекемесіне кәсіпкерлік субъектілерімен бөлімнің функциялары болып табылатын міндеттерді орындау тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады.


2. Мемлекеттік органның миссиясы, мақсаты, негізгі міндеттері, функциялары, құқықтары мен міндеттері

14. «Арқалық қаласы әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» мемлекеттік мекемесінің миссиясы экономика және бюджеттік жоспарлау саласында басқару қызметін жүзеге асыру болып табылады.

15. Міндеттері:

1) стратегияны әзірлеу, қаланың әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі бағыттарын және басымдықтарын анықтау;

2) қаланың бюджеттік және фискальді саясатын қалыптастыру;

3) аумақтың әлеуметтік-экономикалық дамуының мониторингі, салынған қаржының тиімділін бағалау;

4) мемлекеттік және аймақтық саясатты іске асыру, қаланың сыртқы экономикалық байланыстарын тиімді дамытуға бағытталу;

16. Функциялары:

1) әлеуметтік-экономикалық саясаттың негізгі бағыттарын үйлестіруді жүзеге асыру;

2) стратегиялық, орта мерзімдік, экономикалық, бюджеттік жоспарлау жүйесін жетілдіру;

3) басымдық бюджеттік инвестициялық жобалар тізбесін қалыптастыру

4) гранттар тартуға арналған басым тапсырыстардың тізбесін қалыптастыру

және оны Қостанай облысының экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасының қарауына енгізу;

5) қаланың әлеуметтік-экономикалық даму жоспарының орта мерзімдік жобасын әзірлеу;

6) орта мерзімдік фискальді саясаттың жобасын әзірлеу;

7) тиісті қаржы жылына арналған қалалық бюджеттің жобасын әзірлеу мен бюджетті нақтылау, түзету бойынша ұсыныстарды енгізу;

8) тиісті қаржы жылына арналған қалалық бюджет туралы маслихаттың шешімін жүзеге асыру туралы қала әкімдігінің қаулы жобасын әзірлеу және өзгерістер мен толықтырулар енгізу;

9) қала бюджеті бойынша қаржыландырудың жылдық жоспарын әзірлеу мен бекіту;

10) жергілікті бюджеттік бағдарламалар әкімгерлеріне бюджетті жоспарлаудың және әлеуметтік-экономикалық дамудың орта мерзімдік жоспарларын әзірлеуге және жүзеге асыруға әдістемелік көмек көрсету;

11) инвестициялық ахуалды жақсарту бойынша ұсыныстарды әзірлеу, қаланың әлеуметтік-экономикалық дамыту бағдарламасын іске асыру үшін шетел инвестицияларын тартуға жәрдемдесу;

12) қаржыны басқару саласында саясат басымдылығын және мақсаттарын анықтау;

13) қаржылық және экономикалық ұйымдардан техникалық және қаржылық көмекті тартудың және пайдаланудың басым бағыттарын анықтау мен үйлестіру;

14) бөлім құзырына жататын мәселелер бойынша нормативтік құқықтық актілердің жобаларын келісу;

15) қаланың әлеуметтік-экономикалық дамуының мониторингін жүргізу;

16) қаланың дамуының негізгі көрсеткіштер мен экономикалық талдаулар және болжамдар жасау;

17) бюджеттік бағдарламалардың бюджеттік гранттар мен инвестициялардың, жүзеге асырылу тимділігін бағалауды жүзеге асыру;

18) қалалық бюджет есебінен қаржыландыратын мемлекеттік органдардың штат кестесін талдауды жүзеге асыру;

19) қолданыстағы және әзірленіп жатқан аймақтық бағдарламалардың тізбесін қалыптастыру мен жүргізу;

20) аймақтық бағдарламалардың жүзеге асырылуына мониторинг жүргізу;

21) өз қызметінің саласында заңнаманың қолданылуына талдау жасау;

22) жергілікті бюджеттік инвестициялық жобаларына экономикалық сараптама жасау;

23) өз құзыреті шеңберінде шаруашылық субъектілері қызметіне мониторинг жүргізу;

24) қаланың тауар өндірушілері шығаратын импортқа бағытталған тауарлардың ауқымын кеңейту импорт пен экспорт құрылымын жақсарту жөніндегі ұсыныстарды дайындау және талдау жүргізу;

25) қала әкімдігі атынан гуманитарлық, ғылыми-техникалық, сауда-экономикалық және басқа да салаларда ынтымақтастық туралы келісім шарттар жасау жөнінде ұсыныстар дайындау;

26) аймақтардағы әлеуетті әріптестерді қаланың әлеуметтік-экономикалық жағдайы және инвестициялық тартымдылығы жөніндегі ақпараттармен қамтамасыз ету;

27) ауылдардың инженерлік, әлеуметтік, экологиялық ұлтық стандарттары жөнінде ұсыныстар әзірлеу;

28) ауылдық аумақтарды ұйымдастыру және жоспарлау аймақтық схемалары бойынша ұсыныстар дайындау;

29) қоныстандыруға, жайғастыруға арналған шығындарды азайтуға негізделген көші-қон ағының оңтайлы схемалары бойынша ұсыныстар әзірлеу және бюджет ресурстарының мүмкіндіктеріне қарай оларды теңдестіру;

30) елді мекендердің өзін-өзі басқару проблемалары мен мәселелерін шешу жөнінде ұсыныстар әзірлеу;

31) Қазақстан Республикасы заңдарына сәйкес басқа да қызметтерді жүзеге асыру.

17. Құқықтары мен міндеттері:

1) әлеуметтік-экономикалық саясаттың негізгі бағыттары бойынша қала әкімдігіне ұсыныстар енгізу;

2) қаланы дамытудың Бағдарламаларын іске асыру жөнінде жергілікті атқарушы органдармен бірге орта мерзімдік жоспарларды, іс-шаралар жоспарларын жүзеге асыру мониторингін жүргізу;

3) қаланы дамыту Бағдарламаларын іске асыру бойынша іс-шаралар жоспарын түзету жөнінде қала әкімдігіне ұсыныстар енгізу;

4) өз құзыреті шегінде мемлекеттік органдарға ақпараттық-талдау материалдарын дайындауға және ұсыну;

5) өз құзыреті шегінде нормативтік құқықтық актілерді дайындауға қатысу;

6) өз құзыреті шегінде коммуналға кәсіпорындарды құру, қайта ұйымдастыру, сондай-ақ тарату мәселелері жөнінде ұсыныстарды енгізу;

7) өз құзыреті шегінде мемлекеттік органдардан, заңды тұлғалардан мемлекеттік және басқа да ұйымдардың және жеке тұлғалардың қатысуымен қажетті ақпараттар мен қажетті ақпараттар мен құжаттар сұрату және алу;

8) консалтинг қызметтерін жүзеге асыру үшін жұмыстарға қазақстандық және шетелдік заңды және жеке тұлғаларды тарту;

9) меншіктің мемлекеттік мониторинг аясына жататын мониторинг нысандарын тікелей зерттеуге және ақпараттарды талдауға жергілікті мемлекеттік басқару органдары өкілдерін тарту;

10) жергілікті мемлекеттік басқару органдары мамандарын, сондай-ақ тәуелсіз сарапшыларды сараптау және консультация жүргізуге тарту;

11) облыстың сыртқы рыногын зерттеуге және қалыптастыруға, импортқа бағытталған өндіріс тауарлары түрлерін кеңейтуге, және қаланың сыртқы экономикалық ынтымақтастығын жетілдіруге қатысу үшін кәсіпорындардың, ұйымдардың, қоғамдық құрылымдардың өкілдерін тарту;

12) осы ережеде көрсетілген құқықтармен қатар бөлімнің оған заңдармен берілген басқа да құқықтары бар.
3. Мемлекеттік органның қызметін ұйымдастыру

18. «Арқалық қаласы әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» мемлекеттік мекемесінің басшылығы басшымен іске асырылады, «Арқалық қаласы әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» мемлекеттік мекемесіне қойылған міндеттері мен функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты болатын басшы жүзеге асырады.

19. «Арқалық қаласы әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» мемлекеттік мекемесінің басшысын Арқалық қаласының әкімі қызметке тағайындайды және қызметтен босатады.

20. «Арқалық қаласы әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» мемлекеттік мекемесінің басшысының Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қабылданатын және босатылатын орынбасары бар.

21. Арқалық қаласы әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» мемлекеттік мекемесі басшысының өкілеттігі.

1) Бөлім жұмысын ұйымдастырады және басқарады;

2) бөлімге жүктелген функциялардың орындалуына дербес жауап береді;

3) заңнамада белгіленген тәртіпен бөлім қызметкерлерін қызметке қабылдайды және қызметтен босатады;

4) орынбасардың, сектор меңгерушісінің және бөлімнің басқа да қызметкерлерінің міндеттері мен өкілетіктерін анықтайды;

5) бұйрықтарға қол қояды және міндетті түрде орындалуға тиіс нұсқаулықтар береді;

6) қолданыстағы заңнамаға сәйкес атқарушы органдарда және ұйымдарда бөлім атынан өклдік етеді;

7) бөлім қызметкерлеріне заннамада белгіленген тәртіпке сәйкес тәртіптік шара қолданады;

8) өзінің құзыретіне жатқызылған басқа да мәсілелер болатынша шешімдер қабылдайды;

«Арқалық қаласы әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» мемлекеттік мекемесінің басшысы болмаған кезде оның өкілеттіктерін қолданыстағы заңнамасына сәйкес оны алмастыратын тұлға орындайды.

22.Басшы қолданыстағы заннамаға сәйкес орынбасарының өкілеттілігін анықтайды.

23. Басшыға сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет ету жөніндегі міндеттер жүктеледі.


4. Мемлекеттік органның мүлкі

24. «Арқалық қаласы әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» мемлекеттік мекемесінің заңнамада көзделген жағдайларда жедел басқару құқығында оқшауланған мүлкі болуы мүмкін.

«Арқалық қаласы әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» мемлекеттік мекемесінің мүлкі оған меншік иесі берген мүліктің есебінен қалыптастырылады.

25. «Арқалық қаласы әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» мемлекеттік мекемесіне бекітілген мүлік коммуналдық меншікке жатады.

26. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, «Арқалық қаласы әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» мемлекеттік мекемесі өзіне бекітілген мүлікті және қаржыландыру жоспары бойынша өзіне белгіленген қаражат есебінен сатып алынған мүлікті өз бетімен иеліктен шығаруға немесе оған өзге де тәсілмен билік етуге құқығы жоқ.
5. Мемлекеттік органды қайта ұйымдастыру және тарату

27. «Арқалық қаласы әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі» мемлекеттік мекемесін қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.


_____________________________________________________

Постановление

359 от 30 июля 2013 годаОб утверждении Положения

государственного учреждения «Отдел

экономики и бюджетного планирования

акимата города Аркалыка»

Во исполнение пункта 2 Указа Президента Республики Казахстан от 29 октября 2012 года № 410 «Об утверждении Типового положения государственного органа Республики Казахстан», в связи с внесением изменений и дополнений в Положение акимат города Аркалыка ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Положение государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования акимата города Аркалыка» в новой редакции, согласно приложению.

2. Известить органы юстиции о внесении изменений и дополнений в Положение государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования акимата города Аркалыка» в установленный законом срок.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности руководителя государственного учреждения «Аппарат акима города Аркалыка» Мусабаева Ж. Х.

4. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.
Аким города Г. Бекмухамедов

Утверждено постановлением

акимата города Аркалыка

от « ___» ­­­­­_________ 2013 года №___

Положение

о государственном учреждении «Отдел экономики и бюджетного планирования акимата города Аркалыка»
1. Общие положения

1.Государственное учреждение «Отдел экономики и бюджетного планирования акимата города Аркалыка» является государственным органом Республики Казахстан, осуществляющим руководство в сфере создания и развития системы планирования, способствующей эффективной реализации приоритетов социально-экономического развития.

2. Государственное учреждение «Отдел экономики и бюджетного планирования акимата города Аркалыка» не имеет ведомства.

3.Государственное учреждение «Отдел экономики и бюджетного планирования акимата города Аркалыка» осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.

4.Государственное учреждение «Отдел экономики и бюджетного планирования акимата города Аркалыка» является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного учреждения, имеет печати и штампы со своим наименованием на государственном языке, бланки установленного образца, в соответствии с законодательством Республики Казахстан, счета в органах казначейства.

5.Государственное учреждение «Отдел экономики и бюджетного планирования акимата города Аркалыка» вступает в гражданско-правовые отношения от собственного имени.

6.Государственное учреждение «Отдел экономики и бюджетного планирования акимата города Аркалыка» имеет право выступать стороной гражданско-правовых отношений от имени государства, если оно уполномочено на это в соответствии с законодательством.

7.Государственное учреждение «Отдел экономики и бюджетного планирования акимата города Аркалыка» по вопросам своей компетенции в установленном законодательством порядке принимает решения, оформляемые приказами руководителя государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования акимата города Аркалыка» и другими актами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан.

8.Структура и лимит штатной численности государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования акимата города Аркалыка» утверждаются в соответствии с действующим законодательством.

9.Местонахождение юридического лица: инд.110300, Республика Казахстан, Костанайская область, город Аркалык, проспект Абая,29.

10. Полное наименование на государственном языке: «Арқалық қаласы әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» мемлекеттік мекемесі.. Полное наименование на русском языке: государственное учреждение «Отдел экономики и бюджетного планирования акимата города Аркалыка».

11.Настоящее Положение является учредительным документом государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования акимата города Аркалыка».

12.Финансирование деятельности государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования акимата города Аркалыка» осуществляется из местного (городского) бюджета.

13. Государственному учреждению «Отдел экономики и бюджетного планирования акимата города Аркалыка» запрещается вступать в договорные отношения с субъектами предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся функциями государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования акимата города Аркалыка».


2. Миссия, основные задачи, функции, права и обязанности государственного органа

14.Миссия государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования акимата города Аркалыка»- осуществление управленческих функций в сфере экономики и бюджетного планирования.

15. Задачи:

1) разработка стратегии, определение приоритетов и основных направлений социально-экономического развития города;

2) формирование фискальной и бюджетной политики города;

3) мониторинг социально-экономического развития территории, оценка эффективности вложенных средств;

4) реализация государственной и региональной политики, направленной на эффективное развитие внешнеэкономических связей города.

16. Функции:

1) осуществление координации разработки основных направлений социально-экономической политики;

2) совершенствование системы стратегического, среднесрочного, экономического, бюджетного планирования;

3) формирование перечня приоритетных бюджетных инвестиционных проектов;

4) формирование перечня приоритетных заявок на привлечение грантов и вынесение его на рассмотрение в Управление экономики и бюджетного планирования акимата Костанайской области;

5) разработка проекта среднесрочного плана социально-экономического развития города;

6) разработка проекта среднесрочной фискальной политики;

7) разработка проекта городского бюджета на соответствующий финансовый год и внесение предложений по уточнению, корректировке бюджета;

8) разработка проекта постановления акимата города о реализации решения маслихата о городском бюджете на соответствующий финансовый год и внесение изменение и дополнений;

9) разработка и утверждение годового плана финансирования по городскому бюджету;

10) осуществление методической помощи в разработке и реализации среднесрочных планов социально-экономического развития и бюджетного планирования администраторам местных бюджетных программ;

11) разработка предложений по улучшению инвестиционного климата, содействие привлечению иностранных инвестиций для реализации программы социально-экономического развития города;

12) определение целей и приоритетов политики в сфере управления финансами;

13) определение приоритетных направлений и координация привлечения и использования финансовой и технической помощи от финансовых и экономических организаций;

14) согласование проектов нормативных правовых актов по вопросам входящим в компетенцию отдела;

15) проведения мониторинга социально-экономического развития города;

16) проведение экономического анализа и прогнозирования основных показателей развития города;

17) осуществление оценки эффективности реализации бюджетных программ, бюджетных инвестиций и грантов;

18) осуществление анализа штатных расписаний государственных органов, финансируемых за счет средств городского бюджета;

19) формирование и ведение перечня действующих и разрабатываемых региональных программ;

20) осуществление мониторинга за реализацией региональных программ;

21) осуществления анализа применения законодательства в сфере своей деятельности;

22) проведение экономической экспертизы местных бюджетных инвестиционных проектов;

23) мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов в рамках своей компетенции;

24) проведение анализа и подготовка предложений по улучшению структуры экспорта импорта, расширению импорта- ориентированных товаров, выпускаемых товаропроизводителями города;

25) подготовка предложений по заключению договоров о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и иных сферах от имени акимата города;

26) информационное обеспечение потенциальных партнеров регионов о социально-экономическом положении и инвестиционной привлекательности;

27) разработка предложений по сельским национальным стандартам: инженерным, социальным, экологическим;

28) разработка предложений по региональным схемам организации и планирования сельских территорий;

29) разработка предложений по оптимальным схемам миграционных потоков, основных на минимизации затрат на переселение, обустройство и сбалансированность их с возможностями бюджетных ресурсов;

30) разработка предложений по решению проблем и вопросов самоуправления в населенных пунктах;

31) осуществление иных функций в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

17. Права и обязанности:

1) вносить в акимат города предложения по основным направлениям социально-экономической политики;

2) осуществлять мониторинг реализации местными исполнительными органами среднесрочных планов, планов мероприятий по реализации Программы развития города;

3) вносить в акимат города предложения по корректировке Плана мероприятий по реализации Программ развития города;

4) в пределах своей компетенции подготавливать и представлять государственным органам информационно-аналитические материалы;

5) в пределах своей компетенции участвовать в разработке нормативных правовых актов;

6) в пределах своей компетенции вносить предложения по вопросам создания, реорганизации, а также ликвидации коммунальных предприятий;

7) в пределах своей компетенции запрашивать и получать у государственных органов, юридических лиц с участием государства и иных организаций и физических лиц необходимую информацию и документы;

8) привлекать к работе для осуществления консалтинговых услуг казахстанских и зарубежных юридических и физических лиц;

9) привлекать для непосредственного обследования объектов мониторинга и анализа информации, относящейся к предмету государственного мониторинга собственности, представителей местных органов государственного управления;

10) привлекать для проведения экспертиз и консультаций специалистов местных органов государственного управления, а также независимых экспертов;

11) привлекать представителей предприятий, организаций, общественных формирований, для участия в изучении и формировании внешнего рынка области, расширения ассортимента товаров импортно – ориентированных производств и активизации внешнеэкономического сотрудничества города;

12) отдел наряду с правами, указанными в настоящем положении, имеет и другие права, предоставленные ему законодательством.


3. Организация деятельности государственного органа

18. Руководство государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования акимата города Аркалыка» осуществляется руководителем, который несет персональную ответственность за выполнение возложенных на государственное учреждение «Отдел экономики и бюджетного планирования акимата города Аркалыка» задач и осуществление им своих функций.

19. Руководитель государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования акимата города Аркалыка» назначается на должность и освобождается от должности акимом города Аркалыка.

20. Руководитель государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования акимата города Аркалыка» назначает работников «Отдел экономики и бюджетного планирования акимата города Аркалыка» заместителя, который назначается на должность и освобождается от должности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

21. Полномочия руководителя государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования акимата города Аркалыка»:


  1. организует и руководит работой отдела;

  2. несет персональную ответственность за выполнение возложенных на

отдел функций;

  1. назначает на должности и освобождает от должности работников отдела в установленном законодательством порядке;

  2. определяет полномочия и обязанности заместителя, заведующих секторов и других ответственных работников отдела;

5) подписывает приказы и дает обязательные для исполнения работниками отдела указания;

6) представляет отдел в исполнительных органах и организациях в соответствии с действующим законодательством;  1. в установленном законодательством порядке налагает дисциплинарные

взыскания на сотрудников отдела;

8) принимает решения по другим вопросам, отнесенным к его компетенции.

Исполнение полномочий первого руководителя государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования акимата города Аркалыка» в период его отсутствия осуществляется лицом, его замещающим в соответствии с действующим законодательством.

22. Руководитель определяет полномочия своего заместителя в соответствии с действующим законодательством.

23. На первого руководителя возлагаются обязанности по противодействию коррупции.
4. Имущество государственного органа

24. Государственное учреждение «Отдел экономики и бюджетного планирования акимата города Аркалыка» может иметь на праве оперативного

управления обособленное имущество в случаях, предусмотренных законодательством.

Имущество государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования акимата города Аркалыка» формируется за счет

имущества, переданного ему собственником.

25. Имущество,закрепленное за государственным учреждением «Отдел экономики и бюджетного планирования акимата города Аркалыка» относится к коммунальной собственности.

26. Государственное учреждение «Отдел экономики и бюджетного планирования акимата города Аркалыка» не вправе самостоятельно отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выданных ему по плану финансирования, если иное не установлено законодательством.
5. Реорганизация и упразднение государственного органа

27. Реорганизация и упразднение государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования акимата города Аркалыка» осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

_________________________________________

Қаулы

2013 жылғы 30 шілде № 360

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   36
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет