Қаулы 2013 жылғы 01 шілде №270


Қала әкiмi Ғ. Бекмұхамедовбет3/36
Дата04.03.2018
өлшемі4 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36

Қала әкiмi Ғ. Бекмұхамедов
Постановление

280 от 11 июля 2013 годаО предоставлении земельного

участка Тәуірбай С.Е.

Рассмотрев заявление Тәуірбай Сәрсен Есланұлы, руководствуясь подпунктом 1) статьи 18, пунктом 1 статьи 37, статьями 43, 44 Земельного кодекса Республики Казахстан от 20 июня 2003 года, подпунктом 10) пункта 1 статьи 31 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», на основании заключения городской комиссии по предоставлению земель акимат города Аркалыка ПОСТАНОВЛЯЕТ:


1. Предоставить Тәуірбай Сәрсен Есланұлы делимый земельный участок общей площадью 0,10 гектара на праве временного возмездного краткосрочного землепользования (аренды) сроком на два года для строительства индивидуального жилого дома по адресу: Костанайская область, город Аркалык, улица Кусаинова, 50 согласно чертежу проекта предоставления земельного участка.


2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Аким города Г. Бекмухамедов
Қаулы

2013 жылғы 11 шілде № 281

Н.А. Ержановаға жер

телімін беру туралы

Назым Асемхановна Ержанованың өтінішін қарап, Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 20 маусымдағы Жер кодексiнiң 18-бабының 1) тармақшасын, 23-бабының 1-тармағын, 43, 52-баптарын, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 31-бабы 1-тармағының 10) тармақшасын басшылыққа ала отырып, жер беру жөніндегі қалалық комиссиясының қорытындысы негізінде Арқалық қаласының әкiмдiгi ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Назым Асемхановна Ержановаға жер телімін беру жобасының сызбасына сәйкес Қостанай облысы, Арқалық қаласы, Маясова көшесі, 42, 2-пәтер мекенжайынан шаштараздың кіреберіс тобын салу және пайдалану үшін жеке меншік құқығына жалпы ауданы 0,0015 гектар бөлінбейтін жер телімі берілсін.

2. Жалпы ауданы 0,0015 гектар жер телімінің кадастрлық (бағалау) құны

34603 (отыз төрт мың алты жүз үш) теңгені құрайды.

3. «Арқалық қаласы әкімдігінің жер қатынастары бөлімі» мемлекеттік

мекемесі беріліп отырған жер теліміне он жұмыс күні ішінде сатып алу – сату

шартын жасасын.

4. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.


Қала әкiмi Ғ. БекмұхамедовПостановление

281 от 11 июля 2013 годаО предоставлении земельного

участка Ержановой Н.А.

Рассмотрев заявление Ержановой Назым Асемхановны, руководствуясь подпунктом 1) статьи 18, пунктом 1 статьи 23, статьями 43, 52 Земельного кодекса Республики Казахстан от 20 июня 2003 года, подпунктом 10) пункта 1 статьи 31 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», на основании заключения городской комиссии по предоставлению земель акимат города Аркалыка ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить Ержановой Назым Асемхановне неделимый земельный участок общей площадью 0,0015 гектара на праве частной собственности для строительства и эксплуатации входной группы парикмахерской по адресу: Костанайская область, город Аркалык, улица Маясовой, 42, квартира 2 согласно чертежу проекта предоставления земельного участка.


2. Кадастровая (оценочная) стоимость земельного участка общей площадью 0,0015 гектара составляет 34603 (тридцать четыре тысячи шестьсот три) тенге.

3. Государственному учреждению «Отдел земельных отношений акимата города Аркалыка» в течение десяти рабочих дней заключить договор купли - продажи на предоставляемый земельный участок.

4. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Аким города Г. БекмухамедовҚаулы

2013 жылғы 11 шілде № 282

«Арқалық қаласы әкімдігінің білім бөлімі»

мемлекеттік мекемесінің құрылымына

кіретін жалпы білім беретін мекемелердің

атауын өзгерту туралы

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 31-бабы 1-тармағының 2), 20) тармақшаларына, «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 1 наурыздағы Заңының 18-бабы 8-тармағына, Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексінің 42-бабы 6-тармағының 2-тармақшасына және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 21 желтоқсандағы «Білім беру ұйымдары желісінің кепілдік берілген мемлекеттік нормативін бекіту туралы» қаулысына сәйкес Арқалық қаласының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Арқалық қаласы әкімдігінің білім бөліміне кіретін жалпы білім беретін мекемелердің атауы қосымшаға сәйкес өзгертілсін.

2. «Арқалық қаласы әкімдігінің білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі атауы өзгертілген жалпы білім беретін мекемелердің жарғысын бекітсін.

3. Арқалық қаласы әкімдігінің құрылымына кіретін атауы өзгертілген жалпы білім беретін мекемелердің басшылары «Арқалық қаласының әділет басқармасы» мемлекеттік мекемесіне заңды тұлғаларды қайта тiркеуге құжаттарды ұсынсын.

4. Осы қаулының орындалуын бақылау қала әкімінің орынбасары

Е.Ж. Мәметековке жүктелсін.5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қала әкімі Ғ. Бекмұхамедов

2

Арқалық қаласы әкімдігінің 2013 жылғы «___» _________№______қаулысына қосымша


«Арқалық қаласы әкімдігінің білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің құрылымына кіретін мемлекеттік мекемелердің атау

1. «Арқалық қаласы әкімдігі білім бөлімінің Т. Әубакіров атындағы жалпы орта білім беретін мектебі» деген атау «Арқалық қаласы әкімдігі білім бөлімінің Т. Әубакіров атындағы жалпы негізгі білім беретін мектебі» мемлекеттік мекемесі деген атауына өзгертілсін

2. «Арқалық қаласы әкімдігі білім бөлімінің Қызылжұлдыз жалпы орта білім беретін мектебі» деген атау «Арқалық қаласы әкімдігі білім бөлімінің Қызылжұлдыз жалпы негізгі білім беретін мектебі» мемлекеттік мекемесі деген атауына өзгертілсін

3. «Арқалық қаласы әкімдігі білім бөлімінің Ақбұлақ жалпы орта білім беретін мектебі» деген атау «Арқалық қаласы әкімдігі білім бөлімінің Ақбұлақ жалпы негізгі білім беретін мектібі» мемлекеттік мекемесі деген атауына өзгертілсін

4. «Арқалық қаласы әкімдігі білім бөлімінің А. Байтұрсынов атындағы жалпы білім беретін негізгі мектебі» деген атау «Арқалық қаласы әкімдігі білім бөлімінің А. Байтұрсынов атындағы жалпы бастауыш білім беретін мектебі» мемлекеттік мекемесі деген атауына өзгертілсін

_____________________________________________________Постановление

282 от 11 июля 2013 года
О переименовании общеобразовательных

учреждений, входящих в структуру отдела

образования акимата города Аркалыка

В соответствии с подпунктами 2), 20) пункта 1 статьи 31 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», пунктом 8 статьи 18 Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе», подпунктом 2 пункта 6 статьи 42 Гражданского Кодекса Республики Казахстан и постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 декабря 2007 года «Об утверждении гарантированного норматива сети организаций образования» акимат города Аркалыка ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Переименовать общеобразовательные учреждения, входящие в структуру отдела образования акимата города Аркалыка, согласно приложению.

2. Государственному учреждению «Отдел образования акимата города Аркалыка» утвердить уставы переименованных общеобразовательных учреждений, входящих в структуру отдела образования акимата города Аркалыка.

3. Руководителям переименованных общеобразовательных учрежде-ний, входящих в структуру отдела образования акимата города Аркалыка, представить документы в государственное учреждение «Управление юстиции города Аркалыка» для перерегистрации юридических лиц.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима города Маметекова Е.Ж.

5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Аким города Г. Бекмухамедов

2

Приложениек постановлению акимата

города Аркалыка от «____» __________ 2013 года №_____Наименования государственных учреждений, входящих

в структуру государственного учреждения

«Отдел образования акимата города Аркалыка»

1. Государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа имени Т. Аубакирова отдела образования акимата города Аркалыка» переименовать в государственное учреждение «Основная общеобразовательная школа имени Т. Аубакирова отдела образования акимата города Аркалыка»

2. Государственное учреждение «Кызылжулдызская средняя общеобразовательная школа отдела образования акимата города Аркалыка» переименовать в государственное учреждение «Кызылжулдызская основная общеобразовательная школа отдела образования акимата города Аркалыка»

3. Государственное учреждение «Акбулакская средняя общеобразо-вательная школа отдела образования акимата города Аркалыка» переименовать в государственное учреждение «Акбулакская основная общеобразовательная школа отдела образования акимата города Аркалыка»

4. Государственное учреждение «Основная общеобразовательная школа имени А. Байтурсынова отдела образования акимата города Аркалыка» переименовать в государственное учреждение «Начальная общеобразовательная школа имени А. Байтурсынова отдела образования акимата города Аркалыка»

_______________________________________________
Қаулы

2013 жылғы 11 шілде № 283


Әкімдіктің 2008 жылғы 26 ақпандағы

46 «Арқалық қаласының әкімі,ауылдар және ауылдық округтер

әкімдері аппараттарының, мемлекеттік

мекемелерінің құрылымы мен штат

саны туралы» қаулысына өзгерістер

мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 31-бабы 1-тармағының 20) тармақшасына, «Министрліктердің, өзге де орталық және жергілікті атқарушы органдардың штат саны лимиттерінің кейбір мәселелері және кейбір мемлекеттік мекемелерді тарату туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 29 сәуірдегі № 411 қаулысына, Қостанай облысы әкімдігінің 2013 жылғы 2 шілдедегі № 266 «Аудандар (қалалар) бюджеттерінен қаржыландырылатын атқарушы органдардың штаттық санының лимиттерін белгілеу туралы» әкімдіктің 2005 жылғы 27 желтоқсандағы № 454 қаулысына өзгеріс енгізу туралы» қаулысына және «Мемлекеттік қызметшілер лауазымдарының тізілімі» Қазақстан Республикасы Президентінің 2013 жылғы 7 наурыздағы № 523 Жарлығына сәйкес Арқалық қаласының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:  1. Әкімдіктің 2008 жылғы 26 ақпандағы № 46 «Арқалық қаласының әкімі, ауылдар және ауылдық округтер әкімдері аппараттарының, мемлекеттік мекемелерінің құрылымы мен штат саны туралы» қаулысына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

осы қаулының 1, 2, 3 - қосымшалары жаңа редакцияда қосымшаларға сәйкес жазылсын.

  1. Қаулының орындалуын бақылау қала әкімі аппараты басшысының міндетін атқарушы Ж.Х. Мұсабаевқа жүктелсін.

  2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.Қала әкімі Ғ. Бекмұхамедов

Арқалық қаласы әкімдігінің

2013 жылғы «____» __________

№______ қаулысына1-қосымша
Арқалық қаласы әкімі аппаратының

құрылымы мен штат саны
Лауазымдар атауы

Санаты

Саны

1

Қала әкімі
1

2

Әкімнің орынбасары

Е-1

3

3

Аппарат басшысы

Е-2

1

Ұйымдастыру - бақылау және кадрлармен жұмыс бөлімі

5

Бөлім басшысы

Е-3

1

6

Бас инспектор

Е-3

1

7

Бас маман

Е-4

3

Құжаттамалық қамтамасыз ету бөлімі

7

Бөлім басшысы

Е-3

1

8

Бас маман

Е-4

3

Қаржы-шаруашылық бөлімі

9

Бөлім басшысы

Е-3

1

10

Бас маман

Е-4

1

Заң бөлімі

11

Бөлім басшысы

Е-3

1

12

Бас маман

Е-4

1

13

Төтенше жағдайлар жөніндегі

бас маманЕ-4

1Қала әкімі аппараты бойынша, барлығы
19

____________________________________


Арқалық қаласы әкімдігінің

2013 жылғы «____» __________

№______ қаулысына

2-қосымшаАуылдар мен ауылдық округтер әкімдері

аппараттарының құрылымы мен штат саны

Лауазымдар атауы

Санаты

Саны

Аққошқар ауылы әкімінің аппараты

1

Ауыл әкімі
1

2

Әкім аппаратының бас маманы

Е-G-3

2
Жиынтығы
3

Аңғар ауылы әкімінің аппараты

1

Ауыл әкімі
1

2

Әкім аппаратының бас маманы

Е-G-3

2
Жиынтығы
3

Ашутасты ауылы әкімінің аппараты

1

Ауыл әкімі
1

2

Әкім аппаратының бас маманы

Е-G-3

4
Жиынтығы
5

Восточный ауылы әкімінің аппараты

1

Ауыл әкімі
1

2

Әкім аппаратының бас маманы

Е-G-3

4
Жиынтығы
5

Жалғызтал ауылы әкімінің аппараты

1

Ауыл әкімі
1

2

Әкім аппаратының бас маманы

Е-G-3

2
Жиынтығы
3

Жаңақала ауылы әкімінің аппараты

1

Ауыл әкімі
1

2

Әкім аппаратының бас маманы

Е-G-3

2
Жиынтығы
3

Қайыңды ауылдық округінің аппараты

1

Ауылдық округ әкімі
1

2

Әкім аппаратының бас маманы

Е-G-3

3

3

Әкім аппаратының жетекші маманы

Е-G-4

1
Жиынтығы
5

Көктау ауылы әкімінің аппараты

1

Ауыл әкімі
1

2

Әкім аппаратының бас маманы

Е-G-3

2
Жиынтығы
3

Матросов ауылы әкімінің аппараты

1

Ауыл әкімі
1

2

Әкім аппаратының бас маманы

Е-G-3

2
Жиынтығы
3

Молодежный ауылы әкімінің аппараты

1

Ауыл әкімі
1

2

Әкім аппаратының бас маманы

Е-G-3

2
Жиынтығы
3

Мирный ауылы әкімінің аппараты

1

Ауыл әкімі
1

2

Әкім аппаратының бас маманы

Е-G-3

2
Жиынтығы
3

Родина ауылдық округінің аппараты

1

Ауыл әкімі
1

2

Әкім аппаратының бас маманы

Е-G-3

4

3

Әкім аппаратының жетекші маманы

Е-G-4

1
Жиынтығы
6

Үштөбе ауылы әкімінің аппараты

1

Ауыл әкімі
1

2

Әкім аппаратының бас маманы

Е-G-3

2

3

Әкім аппаратының жетекші маманы

Е-G-4

1
Жиынтығы
4

Фурманов ауылы әкімінің аппараты

1

Ауыл әкімі
1

2

Әкім аппаратының бас маманы

Е-G-3

4
Жиынтығы
5

Целинный ауылы әкімінің аппараты

1

Ауыл әкімі
1

2

Әкім аппаратының бас маманы

Е-G-3

2
Жиынтығы
3

Екідің ауылы әкімінің аппараты

1

Ауыл әкімі
1

2

Әкім аппаратының бас маманы

Е-G-3

2

3

Әкім аппаратының жетекші маманы

Е-G-4

1
Жиынтығы
4
Ауыл және ауылдық округ әкімі
16
Бас маман

Е-G-3

39
Жетекші маман

Е-G-4

4
Ауылдар және ауылдық округтер әкімдері аппараты бойынша, барлығы

61

_______________________________________________________________

Арқалық қаласы әкімдігінің

2013 жылғы «___»

№ ___ қаулысына

3-қосымшаАрқалық қаласы жергілікті атқарушы органдарының

құрылымы мен штат саны
Лауазымдар атауы

Санаты

Саны

«Арқалық қаласы әкімдігінің қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесі

1

Бөлім басшысы

E-R-1

1

2

Бөлім басшысының орынбасары

E-R-2

1

Жиынтық есептеме, коммуналдық мүлік және қаржымен қамтамасыз ету секторы

3

Сектор меңгерушісі

E-R-3

1

4

Бас маман

E-R-4

2

5

Жетекші маман

E-R-5

1

Жергілікті бюджетті талдау және орындау секторы

6

Сектор меңгерушісі

E-R-3

1

7

Бас маман

E-R-4

1
Жиынтығы
8

«Арқалық қаласы әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі»

мемлекеттік мекемесі

1

Бөлім басшысы

E-R-1

1

Экономиканы стратегиялық жоспарлау және аумақты дамыту секторы

2

Бөлім басшысының орынбасары

E-R-2

1

3

Бас маман

E-R-4

1

4

Жетекші маман

E-R-5

1

Жергілікті бюджетті жоспарлау секторы

5

Сектор меңгерушісі

E-R-3

1

6

Бас маман

E-R-4

1
Жиынтығы
6

«Арқалық қаласы әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі» мемлекеттік мекемесі

1

Бөлім басшысы

E-R-1

1

2

Жетекші маман

E-R-5

2
Жиынтығы
3

«Арқалық қаласы әкімдігінің білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі

1

Бөлім басшысы

E-R-1

1

Мектепке дейінгі, жалпы орта, қосымша білім беру саласындағы жұмыс жөніндегі секторы

2

Сектор меңгерушісі

E-R-3

1

3

Бас маман

E-R-4

2
Жиынтығы
4

«Арқалық қаласы әкімдігінің дене шынықтыру және спорт бөлімі» мемлекеттік мекемесі

1

Бөлім басшысы

E-R-1

1

2

Бас маман

E-R-4

1

3

Жетекші маман

E-R-5

1
Жиынтығы

3

«Арқалық қаласы әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» мемлекеттік мекемесі

1

Бөлім басшысы

E-R-1

1

2

Бөлім басшысының орынбасары

E-R-2

1

Еңбек және жұмыспен қамту секторы

3

Сектор меңгерушісі

E-R-3

1

4

Бас маман

E-R-4

1
Жетекші маман

E-R-5

1

Бухгалтерлік есеп және есептілік секторы

5

Сектор меңгерушісі

E-R-3

1

6

Бас маман

E-R-4

2

Тұрғын үй көмегі секторы

7

Сектор меңгерушісі

E-R-3

1

8

Бас маман

E-R-4

2

Мүгедектермен, ардагерлермен жұмыс және әлеуметтік төлемдер секторы

9

Сектор меңгерушісі

E-R-3

1

10

Бас маман

E-R-5

3
Жиынтығы
15

«Арқалық қаласы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі


1

Бөлім басшысы

E-R-1

1

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты жаңғырту және көлік инфрақұрылымын дамыту секторы

2

Сектор меңгерушісі

E-R-3

1

3

Бас маман

E-R-4

3

4

Жетекші маман

E-R-5

1
Жиынтығы
6

«Арқалық қаласы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» мемлекеттік мекемесі

1

Бөлім басшысы

E-R-1

1

Сәулет және құрылыс секторы

2

Сектор меңгерушісі

E-R-3

1

3

Бас маман

E-R-4

2

4

Жетекші маман

E-R-5

2
Жиынтығы
6

«Арқалық қаласы әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі»

мемлекеттік мекемесі

1

Бөлім басшысы

E-R-1

1

2

Бас маман

E-R-4

2
Жиынтығы
3

«Арқалық қаласы әкімдігінің ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесі

1

Бөлім басшысы

E-R-1

1

2

Бас маман

E-R-4

1

3

Жетекші маман

E-R-5

1
Жиынтығы
3

«Арқалық қаласы әкімдігінің ауыл шаруашылығы

бөлімі» мемлекеттік мекемесі

1

Бөлім басшысы

E-R-1

1

2

Бөлім басшысының орынбасары

E-R-2

1

Ауылшаруашылығы секторы

3

Сектор меңгерушісі

E-R-3

1

4

Бас маман

E-R-4

4
Жиынтығы
7

«Арқалық қаласы әкімдігінің жер қатынастары бөлімі» мемлекеттік мекемесі

1

Бөлім басшысы

E-R-1

1

2

Бас маман

E-R-4

1

3

Жетекші маман

E-R-5

1
Жиынтығы
3

«Арқалық қаласы әкімдігінің ветеринария бөлімі» мемлекеттік мекемесі

1

Бөлім басшысы

E-R-1

1

2

Бас маман

E-R-4

2
Жиынтығы
3

«Арқалық қаласы әкімдігінің тұрғын үй инспекциясы бөлімі» мемлекеттік коммуналдық мекемесі

1

Бөлім басшысы

E-R-1

1

2

Бас маман

E-R-4

1
Жиынтығы
2
Бөлім бастығы

E-R-1

14
Бастықтың орынбасары

E-R-2

4
Сектор меңгерушісі

E-R-3

10
Бас маман

E-R-4

32
Жетекші маман

E-R-5

10

Қаланың жергілікті атқарушы органдары бойынша, барлығы

72

______________________________________________Постановление

283 от 11 июля 2013 года

О внесении изменений и дополнений в постановление акимата от 26 февраля 2008 года № 46 «О структуре и штатной численности аппарата акима города, акимов сел и сельских округов, государственных учреждений города Аркалыка»
В соответствии с подпунктом 20) пункта 1 статьи 31 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», постановлением Правительства Республики Каазахстан от 29 апреля 2013 года № 411 «О некоторых вопросах лимитов штатной численности министерств,иных центральных и местных исполнительных органов и упразднении некоторых гсударственных учреждений», постановлением акимата Костанайской области № 266 от 2 июля 2013 года «О внесении изменения в постановление акимата от 27 декабря 2005 года № 454 «Об установлении лимитов штатной численности исполнительных органов, финансируемых из бюджетов районов (городов)» и Указом Президента Республики Казахстан от 7 марта 2013 года № 523 «Реестр должностей государственных служащих», акимат города Аркалыка ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление акимата от 26 февраля 2008 года № 46 «О структуре и штатной численности аппарата акима города, акимов сел и сельских округов, государственных учреждений города Аркалыка» следующие изменения и дополнения:

приложения 1, 2, 3 к данному постановлению изложить в новой редакции, согласно приложениям.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности руководителя аппарата акима города Мусабаева Ж.Х.

3. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.Аким города Г. Бекмухамедов

Приложение 1

к постановлению акимата

города Аркалыка

от «___»_________ 2013 года

№_____


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет