Қаулы 2013 жылғы 01 шілде №270


«Арқалық қаласы әкімдігінің ішкі саясат бөлімі» мемлекеттікбет32/36
Дата04.03.2018
өлшемі4 Mb.
#19646
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   36

«Арқалық қаласы әкімдігінің

ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік

мекемесінің ережесін бекіту туралы


 
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 31-бабы 2-тармағына, «Қазақстан Республикасы мемлекеттік органының үлгі ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2012 жылғы 29 қазандағы №410 Жарлығына сәйкес, Арқалық қаласының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. «Арқалық қаласы әкімдігінің ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесінің ережесі жаңа редакцияда қосымшаға сәйкес бекітілсін.


2. «Арқалық қаласы әкімшілігінің ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесінің ережесіне енгізілген өзгерістер мен толықтырулар туралы әділет органдарына заңмен белгіленген мерзімде хабарлансын.


3. Осы қаулының орындалуын бақылау «Арқалық қаласы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі басшысының міндетін атқарушы Ж.Мұсабаевқа жүктелсін.

4. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.Қала әкімі Ғ. Бекмұхамедов


Постановление

365 от 30 июля 2013 года
Об утверждении Положения

государственного учреждения

«Отдел внутренней политики

акимата города Аркалыка»

Во исполнение Указа Президента Республики Казахстан от 29 октября 2012 года № 410 «Об утверждении Типового положения государственного органа Республики Казахстан» и в соответствии пункта 2 статьи 31 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», акимат города Аркалыка ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение государственного учреждения «Отдел внутренней политики акимата города Аркалыка» в новой редакции согласно приложения.

2. Известить органы юстиции о внесении изменений и дополнений в положение государственного учреждения «Отдел внутренней политики акимата города Аркалыка» в установленный законом срок.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности руководителя государственного учреждения «Аппарат акима города Аркалыка» Мусабаева Ж.Х.

4. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.
Аким города Г. Бекмухамедов

Қаулы

2013 жылғы 30 шілде № 366«Арқалық қаласы Үштөбе ауылы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің ережесін бекіту туралы«Қазақстан Республикасы мемлекеттік органының үлгі ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2012 жылғы 29 қазандағы

№ 410 Жарлығын орындау мақсатымен және «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 38-бабының

4-тармағына сәйкес Арқалық қаласының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:


1. «Арқалық қаласы Үштөбе ауылы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің ережесі қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда бекітілсін.


2. «Арқалық қаласы Үштөбе ауылы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің ережесіне енгізілген өзгерістер мен толықтырулар туралы заңнамада белгіленген мерзімде әділет органдарына хабарлансын.

3. Осы қаулының орындалуын бақылау қала әкімі аппараты басшысының міндетін атқарушы Ж.Х. Мұсабаевқа жүктелсін.

4. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.


Қала әкімі Ғ. Бекмұхамедов

Арқалық қаласы әкімдігінің

2013 жылғы __________

№_____қаулысымен бекітілген«Арқалық қаласы Үштөбе ауылы әкімінің аппараты»

мемлекеттік мекемесі туралы

Ереже
Жалпы ережелер
1. "Арқалық қаласы Үштөбе ауылы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі әкімнің қызметін ақпараттық-талдамалық, ұйымдастыру-құқықтық және материалдық-техникалық қамтамасыз етуді жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының мемлекеттік мекемесі болып табылады.

2. "Арқалық қаласы Үштөбе ауылы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесінің ведомстволары жоқ.

3. "Арқалық қаласы Үштөбе ауылы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына және заңдарына, Қазақстан Республикасы Президентінің және Үкіметінің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.

4. "Арқалық қаласы Үштөбе ауылы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар мөрі мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қазынашылық органдарында шоттары болады.

5. "Арқалық қаласы Үштөбе ауылы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.

6. "Арқалық қаласы Үштөбе ауылы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі егер заңнамаға сәйкес осыған уәкілеттік берілген болса, мемлекеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.

7. "Арқалық қаласы Үштөбе ауылы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі өз құзыретінің мәселелері бойынша заңнамада белгіленген тәртіппен басшының (ауыл әкімі) бұйрықтарымен рәсімделетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілермен көзделген шешімдер қабылдайды.

8. "Арқалық қаласы Үштөбе ауылы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесінің құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы заңнамаға сәйкес бекітіледі.

9. Заңды тұлғаның орналасқан жері: индекс 110313, Қазақстан Республикасы, Қостанай облысы, Арқалық қаласы, Үштөбе ауылы.

10. Мемлекеттік органның толық атауы:

мемлекеттік тілде - "Арқалық қаласы Үштөбе ауылы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі;

орыс тілінде – государственное учреждение «Аппарат акима села Уштобе города Аркалыка».

11. Осы Ереже «Арқалық қаласы Үштөбе ауылы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің құрылтай құжаты болып табылады.

12. "Арқалық қаласы Үштөбе ауылы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесінің қызметін қаржыландыру жергілікті бюджеттен жүзеге асырылады.

13. "Арқалық қаласы Үштөбе ауылы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесіне кәсіпкерлік субъектілерімен әкім аппараты функциялары болып табылатын міндеттерді орындау тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады.

Егер "Арқалық қаласы Үштөбе ауылы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесіне заңнамалық актілермен табыс әкелетін қызметті жүзеге асыру құқығы берілсе, онда мұндай қызметтен алынған кірістер мемлекеттік бюджеттің кірісіне жіберіледі.


2. Мемлекеттік органның миссиясы, негізгі міндеттері,

функциялары, құқықтары мен міндеттері
14. "Арқалық қаласы Үштөбе ауылы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесінің миссиясы:

1) "Арқалық қаласы Үштөбе ауылы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесінің тұрақты және серпінді, экономиқалық және әлеуметтік дамуы негізінде ауыл тұрғындарының өмір сүру сапасын жақсарту мақсатында Қазақстан Республикасы Президентінің саясатын іске асыру болып табылады;

2) "Арқалық қаласы Үштөбе ауылы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі әкімшісі болып табылатын бюджеттік бағдармаларды әзірлеп, тиісті мәслихаттың бекітуі үшін жоғары тұрған әкімдіктің қарауына енгізеді;

3) ауылдың жергілікті қоғамдастық жиналыстарының (жиындарының) өткізілуін және олардың шешімдерінің уақытылы орындалуын қамтамасыз ету.


15. Міндеттері:

1) азаматтар мен заңды тұлғаларға Қазақстан Республикасы Контитуциясының, заңдарының, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметі актілерінің, орталық және жергілікті мемлекеттік органдар нормативтік құқықтық актілерінің нормаларын орындауға жәрдемдеседі;

2) Үштөбе ауылының коммуналдық тұрғын үй қорының сақталуын, сондай-ақ автомобиль жолдарының салынуын, қайта жаңартылуын, жөнделуін және күтіп ұсталуын қамтамасыз етеді;

3) өз құзыреті шегінде Үштөбе ауылын сумен жабдықтауды ұйымдастырады және су пайдалану мәселелерін реттейді;

4) Қазақстан Республикасының заңдарында қарастырылған өзге де міндеттер.

16. Функциялары:

1) азаматтардың өтініштерін, арыздарын, шағымдарын қарайды, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау жөнінде шаралар қабылдау;

2) салық және бюджетке төленетін басқада міндетті төлемдерді жинауға жәрдемдесу;

3) өз құзыреті шегінде жер қатынастарын реттеуді жүзеге асырады;

4) шаруа (фермер) қожалықтарын ұйымдастыруға, кәсіпкерлік қызметті дамытуға жәрдемдесу;

5) өз құзыреті шегінде әскери міндеттілік және әскери қызмет, азаматтық қорғаныс, сондай-ақ жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыру жөніндегі мәселелер бойынша Қазақстан Республикасы заңнамасының орындалуын ұйымдастыру және қамтамасыз ету;

6) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен нотариаттық іс-қимылдар жасауды, азаматтық хал актілерін тіркеуді ұйымдастыру;

7) тарихи және мәдени мұраны сақтау жөніндегі жұмысты ұйымдастыру;

8) табысы аз адамдарды анықтайды, жоғары тұрған органдарға еңбекпен қамтуды қамтамасыз ету, атаулы әлеуметтік көмек көрсету жөнінде ұсыныс енгізу, жалғызбасты қарттарға және еңбекке жарамсыз азаматтарға үйінде қызмет көрсетуді ұйымдастыру;

9) қылмыстық-атқару испекциясы пробация қызметінің есебінде тұрған адамдарды жұмысқа орналастыруды қамтамасыз ету және өзге де әлеуметтік –құқықтық көмек көрсету;

10) шаруашылық бойынша есепке алуды жүзеге асыру;

11) Үштөбе ауылын аббатандыру, жарықтандыру, көгалдандыру және санитарлық тазарту жөніндегі жұмыстарын ұйымдастыру;

12) мемлекеттік және қоғамдық ұйымдарға мүгедектердің, асыраушысынан айырылған отбасылардың, көп балалы аналардың материалдық және тұрғын үй-тұрмыстық жағдайларын жақсарту жөніндегі ұсыныстарды әзірлеу және енгізу, сондай-ақ кәмелетке толмағандардың қараусыздығының алдын алумен айналысу;

13) бюджеттік бағдарламаларды жоспарлау мен орындауды, бухгалтерлік есепті жүргізуді қамтамасыз ету;

14) қала әкімдігінің қаулыларының, қала әкімінің өкімдері мен шешімдерінің, аппараттық жиналыстарда және жұмыс сапары барысында берілген тапсырмалардың орындалуын қамтамасыз ету;

15) мемлекеттік қызметтерді уақытылы және сапалы қөрсетуді ұйымдастыру;

16) ауыл аумағында ветеринариялық-санитарлық қауіпсіздікті қамтамасыз ету;

17) ауыл шаруашылық жануарларына бірдейлендіруді және олар бойынша компьютерлік дерекқорын жүргізу;

18) мал сою алаңдары мен мал сою пункттерінің жұмысын ұйымдастыруға бақылауды қамтамасыз ету;

19) жергілікті әлеуметтік инфрақұрылымның дамуына жәрдемдесу;

20) ауыл аумағында жануарларды бағуға арналған, қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулап жою, мал қорымын салу жөніндегі учаскелерді анықтау жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру және ветеринарлық нормативтерге сәйкес олардың ұстауын бақылау;

21) "Арқалық қаласы Үштөбе ауылы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесінің құзыретіне кіретін конкурстық, аттестациялық, тәртіптік және өзге де комиссияларды құру;

22) шұғыл медициналық көмек көрсету қажет болған жағдайда ауруларды дәрігерлік көмек көрсететін, таяу жердегі денсаулық сақтау ұйымына дейін жеткізіп салуды ұйымдастыру;

23) туысы жоқ адамдарды жерлеуді және зираттар мен өзге де жерлеу орындарын тиісті қалпында күтіп-ұстау жөніндегі қоғамдық жұмыстарды ұйымдастыру;

24) ауыл әкімі аппаратының мемлекеттік қызметшілерін аттестаттаудан өткізуді ұйымдастыру.


17. Құқықтары мен міндеттері:

1) стратегиялық жоспарды және (немесе) әкім аппараты әкімшісі болып табылатын бюджеттік бағдарламаны әзірлеу кезінде жергілікті қоғамдастық жиналысының (жиынның) талқылауына Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес қала бюджеті құрамында қарастырылған бағыттар бойынша қаржыландыру жөніндегі ұсыныстарды жергілікті қоғамдастық жиналысына (жиынына) шығаруға құқылы;

2) өз құзыреті шегінде мемлекеттік органдардың және басқа да ұйымдардың лауазымдық тұлғаларынан ауыл әкімінің аппараты құзырына жататын барлық мәселелер бойынша қажетті ақпараттарды, құжаттарды, басқа да материалдарды алу;

3) Қазақстан Республикасы Президентінің, Үкіметінің, орталық атқарушы органдардың, облыс және қала әкімдері мен әкімдіктерінің тапсырмалары мен актілерін көрсетілген уақытында орындау;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де құқықтар мен міндеттерді жүзеге асыру.
3. Мемлекеттік органның қызметін ұйымдастыру
18. "Арқалық қаласы Үштөбе ауылы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесіне басшылықты ауыл әкімінің аппаратына жүктелген міндеттердің орындалуына және оның функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты болатын ауыл әкімі жүзеге асырады.

19. "Арқалық қаласы Үштөбе ауылы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі басшысы (ауыл әкімі) Қазақстан Республикасының Президенті белгілейтін тәртіпте қызметке тағайындалады немесе сайланады.

20. "Арқалық қаласы Үштөбе ауылы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі басшысының (ауыл әкімінің) орынбасарлары жоқ.

21. "Арқалық қаласы Үштөбе ауылы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі басшысының (ауыл әкімінің) өкілеттігі:

1) әкім аппаратының жұмысын ұйымдастырады және басқарады, "Арқалық қаласы Үштөбе ауылы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесіне жүктелген міндеттердің орындалуына дербес жауапты болады;

2) "Арқалық қаласы Үштөбе ауылы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесінің жұмысын жоспарлауды қамтамасыз етеді;

3) "Арқалық қаласы Үштөбе ауылы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесінің қызметкерлері арасындағы қызметтік міндеттерді бөледі, тиісті орындаушылық және еңбек тәртібін қамтамасыз етеді;

4) белгіленген тәртіппен мекеме қызметкерлеріне көтермелеу шараларын қабылдайды және тәртіптік жаза қолданады;

5) аппаратпен орындалуға міндетті шешімдер мен өкімдерді қабылдайды;

6) мемлекеттік органдарда және басқа да ұйымдарда әкім аппаратының мүддесін білдіреді;

7) "Арқалық қаласы Үштөбе ауылы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі атынан заңды және жеке тұлғалармен шарттар жасасады, заңды және банктік құжаттарға қол қояды;

8) "Арқалық қаласы Үштөбе ауылы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі үшін кадрлармен жұмысты, кадрлар резервін қалыптастыруды жүргізеді;

9) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жасау жөнінде тиісті шаралар қабылдауды және сақтауды қамтамасыз етеді;

10) міндеттемелер мен төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарын бекітеді, өз құзыреті шеңберінде бюджеттік қаржының мақсатты пайдаланылуына бақылауды жүзеге асырады, қаржылық құжаттарға қол қояды;

11) қоғамдық көлік қозғалысын ұйымдастырады;

12) жергілікті өзін-өзі басқару органдарымен өзара іс-қимыл жасайды;

13) жергілікті бюджетті бекіту (нақтылау) кезінде қалалық мәслихаттың сессиясы жұмысына қатысады;

14) мектепке дейін тәрбие беретін және білім беретін ұйымдардың, мәдениет мекемелерінің қызметін қамтамасыз етеді;

15) қәсіпқой емес медиаторлардың тізілімін жүргізеді;

16) қала аралығымен көлік қатынасын ұйымдастыру жөнінде атқарушы органға ұсыныстар енгізу, сондай-ақ оқушыларды мектепке дейін және кейін ауылға қарай тегін жеткізіп салуды ұйымдастырады;

17) өзінің құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша өзіне жүктелген міндеттердің іске асырылуына жоғары тұрған әкімнің, мәслихаттың алдында жауап береді;

18) жеке және заңды тұлғалар өкілдерінің жеке қабылдауын жүргізеді;

19) қолданыстағы заңнамаға сәйкес өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады;

"Арқалық қаласы Үштөбе ауылы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесінің әкімі болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін қолданыстағы заңнамаға сәйкес оның орнында қалатын тұлға атқарады.

22. Ауыл басшысы (ауыл әкімі) өз қызметкерлерінің өкілеттігін қолданыстағы заңнамаға сәйкес белгілейді.

Басшы (ауыл әкімі) қолданыстағы заңнамаға сәйкес "Арқалық қаласы Үштөбе ауылы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесінің (ауыл әкімі) қызметкерлері мен жұмыскерлерін тағайындайды және қызметтен босатады.

23. "Арқалық қаласы Үштөбе ауылы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес қызметке тағайындалатын және қызметтен босатылатын ауыл әкімі басқарады.
4. Мемлекеттік органның мүлкі
24. "Арқалық қаласы Үштөбе ауылы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесінің заңнамада көзделген жағдайларда жедел басқару құқығында оқшауланған мүлкі болуы мүмкін.

"Арқалық қаласы Үштөбе ауылы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесінің мүлкі оған меншік иесі берген мүліктің есебінен қалыптастырылады.

25. "Арқалық қаласы Үштөбе ауылы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесіне бекітілген мүлік коммуналдық меншікке жатады.

26. "Арқалық қаласы Үштөбе ауылы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесінің оған бекітілген мүлікті және қаржыландыру жоспары бойынша берілген қаражат есебінен сатып алынған мүлікті, егер заңнамамен өзгеше белгіленбесе, өз бетінше иеліктен шығаруына немесе оған өзге де тәсілмен иелік жасауына құқығы жоқ.


5. Мемлекеттік органды қайта ұйымдастыру және тарату
27. "Арқалық қаласы Үштөбе ауылы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесін қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.
Иелігіне қарасты ұйымдардың тізімі
"Арқалық қаласы Үштөбе ауылы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесінің қарамағында ұйымдар жоқ.
Иелігіне қарасты аумақтық органдардың тізімі
"Арқалық қаласы Үштөбе әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесінің қарамағында аумақтық органдар жоқ.
Иелігіне қарасты мемлекеттік мекемелердің тізімі
"Арқалық қаласы Үштөбе әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесінің қарамағында мемлекеттік мекемелер жоқ.

_________________________________________Постановление

366 от 30 июля 2013 годаОб утверждении положения государственного учреждения «Аппарат акима села Уштобе города Аркалыка»


Во исполнение Указа Президента Республики Казахстан от 29 октября 2012 года № 410 «Об утверждении Типового положения государственного органа Республики Казахстан» и в соответствии с пунктом 4 статьи 38 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», акимат города Аркалыка ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить положение государственного учреждения «Аппарат акима

села Уштобе города Аркалыка» в новой редакции согласно приложению.

2. Известить органы юстиции о внесении изменений и дополнений в положение государственного учреждения «Аппарат акима села Уштобе города Аркалыка» в установленный законом срок.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить

на исполняющего обязанности руководителя аппарата акима города

Мусабаева Ж.Х.

4. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.


Аким города Г. Бекмухамедов

Утверждено

постановлением акимата

города Аркалыка

от «___» _______ 2013 года

№ _______Положение

о государственном учреждении

«Аппарат акима села Уштобе города Аркалыка»
1. Общие положения

1. Государственное учреждение «Аппарат акима села Уштобе города Аркалыка» является государственным учреждением Республики Казахстан, осуществляет информационно-аналитическое, организационно-правовое и материально-техническое обеспечение деятельности акима села.

2. Государственное учреждение «Аппарат акима села Уштобе города Аркалыка» ведомств не имеет.

3. Государственное учреждение «Аппарат акима села Уштобе города Аркалыка» осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.

4. Государственное учреждение «Аппарат акима села Уштобе города Аркалыка» является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного учреждения, имеет печать и штампы со своим наименованием на государственном языке, бланки установленного образца, в соответствии с законодательством Республики Казахстан счета в органах казначейства.

5. Государственное учреждение «Аппарат акима села Уштобе города Аркалыка» вступает в гражданско-правовые отношения от собственного имени.

6. Государственное учреждение «Аппарат акима села Уштобе города Аркалыка» имеет право выступать стороной гражданско-правовых отношений от имени государства, если оно уполномочено на это в соответствии с законодательством.

7. Государственное учреждение «Аппарат акима села Уштобе города Аркалыка» по вопросам своей компетенции в установленном законодательством порядке принимает решения, оформляемые приказами руководителя (акимом села), предусмотренными законодательными актами Республики Казахстан.

8. Структура и лимит штатной численности государственного учреждения «Аппарат акима села Уштобе города Аркалыка» утверждаются в соответствии с действующим законодательством.

9. Местонахождение юридического лица: 110313, Республика Казахстан, Костанайская область, город Аркалык, село Уштобе.

10. Полное наименование государственного органа:

на государственном языке - «Арқалық қаласы Үштөбе ауылы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі;

на русском языке - государственное учреждение «Аппарат акима села Уштобе города Аркалыка».

11. Настоящее Положение является учредительным документом государственного учреждения «Аппарат акима села Уштобе города Аркалыка».

12. Финансирование деятельности государственного учреждения «Аппарат акима села Уштобе города Аркалыка» осуществляется из местного бюджета.

13. Государственному учреждению «Аппарат акима села Уштобе города Аркалыка» запрещается вступать в договорные отношения с субъектами предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся функциями государственного учреждения «Аппарат акима села Уштобе города Аркалыка».

Если государственному учреждению «Аппарат акима села Уштобе города Аркалыка» законодательными актами предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность, то доходы, полученные от такой деятельности, направляются в доход государственного бюджета.
2. Миссия, основные задачи, функции,

права и обязанности государственного органа
14. Миссия государственного учреждения «Аппарат акима села Уштобе города Аркалыка»:

1) реализация политики Президента Республики Казахстан, с целью улучшения качества жизнеобеспечения населения села, на основе устойчивого и динамичного, экономического и социального развития села Уштобе;

2) разработка и внесение в вышестоящий акимат для утверждения соответствующим маслихатом бюджетных программ, администратором которых выступает аппарат акима села;

3) обеспечение проведение собраний местного сообщества (сходов) села и своевременное исполнение их решений.


15. Задачи:

1) содействует исполнению гражданами и юридическими лицами норм Конституции Республики Казахстан, законов, актов Президента и Правительства Республики Казахстан, нормативных правовых актов центральных и местных государственных органов;

2) обеспечивает сохранение коммунального жилищного фонда села Уштобе, а также строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог села Уштобе;

3) организует в пределах своей компетенции водоснабжение села и регулирует вопросы водопользования;

4) иные задачи, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

      16. Функции:

1) рассматривает обращения, заявления, жалобы граждан, принимает меры по защите прав и свобод граждан;

2) содействие сбору налогов и других обязательных платежей в бюджет;

3) в пределах своей компетенции осуществляет регулирование земельных отношений;

4) содействует в организации крестьянских или фермерских хозяйств, развитию предпринимательской деятельности;

5) в пределах своей компетенции организует и обеспечивает исполнение законодательства Республики Казахстан по вопросам о воинской обязанности и воинской службы, гражданской обороны, а также мобилизационной подготовки и мобилизации;

6) организует совершение нотариальных действий, регистрацию актов гражданского состояния в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

7) организует работу по сохранению исторического и культурного наследия;

8) выявляет малообеспеченных лиц, вносит в вышестоящие органы предложения по обеспечению занятости, оказанию адресной социальной помощи, организует обслуживание одиноких престарелых и нетрудоспособных граждан на дому;

9) обеспечивает трудоустройство лиц, состоящих на учете в службе пробации уголовно-исполнительной инспекции, и оказывает иную социально-правовую помощь;

10) осуществляет похозяйственный учет;

11) организует работу по благоустройству, освещению, озеленению и санитарной очистке села;

12) разработка и внесение в государственные и общественные организации предложения по улучшению материальных и жилищно-бытовых условий инвалидов, семей потерявших кормильца, многодетных матерей, а также занимается предупреждением безнадзорности несовершеннолетних;

13) обеспечение планирования и исполнения финансирования бюджетных программ, ведение бухгалтерского учета;

14) исполнение постановлений акимата города и решений акима города, а также поручений акима, данных в ходе рабочих поездок и на аппаратных совещаниях акимата города Аркалыка;

15) обеспечение работы по качественному и своевременному оказанию государственных услуг;

16) обеспечение ветеринарно-санитарной безопасности на территории села;

17) организация и проведение идентификации сельскохозяйственных животных и ведение компьютерной базы данных по ним;

18) обеспечение контроля за организацией работ убойных пунктов и убойных площадок;

19) содействует развитию местной социальной инфраструктуры;

20) организация работ по определению на территории села участки для выпаса животных, по отлову и уничтожению бродячих собак и кошек, по строительству скотомогильников и контроль их содержания в соответствии с ветеринарными нормативами;

21) образование аттестационной, дисциплинарной, конкурсной и иных комиссий, входящих в компетенцию государственного учреждения «Аппарат акима села Уштобе города Аркалыка»;

22) в случае необходимости оказания неотложной медицинской помощи организует доставку больных до ближайшей организации здравоохранения, оказываещей врачебную помощь;

23) организует погребение безродных и общественные работы по содержанию в надлежащем состоянии кладбищ и иных мест захоронения;

24) организация и проведение аттестации государственных служащих аппарата акима села.

17. Права и обязанности:

1) вправе при разработке стратегического плана и (или) бюджетной программы, администратором который выступает аппарат акима села, вынести на обсуждение собрания (схода) местного сообщества предложения по финансированию вопросов местного значения по направлениям, предусмотренным в составе бюджета города в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан.

2) в пределах своей компетенции запрашивать и получать необходимую информацию, документы и иные материалы от должностных лиц государственных органов и других организаций в пределах компетенции аппарата акима села;

3) исполнять в указанный срок акты и поручения Президента, Правительства Республики Казахстан и иных центральных исполнительных органов, акимов и акиматов области и города;

4) осуществлять иные права и обязанности в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   36
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет