«Автоматтандырылған басқару жүйесі»бет1/5
Дата02.01.2022
өлшемі206.96 Kb.
#2534
түріЖұмыс бағдарламасы
  1   2   3   4   5
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ3 деңгейлі СМК құжаты

ОӘК

ОӘК 042-18-12.1.3/01-2013

«Автоматтандырылған басқару жүйесі»

пәнінен оқытушыларға

арналған жұмыс

бағдарламасы18.09.2013

Баспа №1
«Автоматтандырылған басқару жүйесі»
ПӘНІНЕН ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН

5В090100 – «Тасымалдауды, қозғалысты ұйымдастыру және көлікті пайдалану»

мамандығына арналған


ОҚЫТУШЫЛАРҒА АРНАЛҒАН

ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ


Семей

2013

Алғы сөз

1. Құрастырған

Құрастырған: ____________________ Бакиева А.Б., «Ақпараттық жүйелер» кафедрасының аға оқытушысы
2. Талқыланды

2.1. «Ақпараттық жүйелер» кафедрасы отырысында қарастырылды.

Хаттама № 1 « 09 » 09 2013 ж.

Кафедра меңгерушісі __________ С.Смағұлов

2.2. Факультеттің оқу-әдістемелік бюросы отырысында қарастырылды.

Хаттама № 1 « 11 » 09 2013 ж.

Төрағасы __________ Бекбаева Р.С.
3. бекітілді

Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесі отырысында баспаға жіберуге ұсынылды және мақұлданды.

Хаттама № 1 « 18 » 09 2013 ж.

ОӘК төрағасы, бірінші проректор _______________ Искакова Г.К.


4. ЕКІНШІ РЕТ ЕНГІЗІЛІП ОТЫР

МАЗМҰНЫ 1. Қолданылу облысы
 1. Нормативті сілтемелер
 1. Жалпы жағдайлар
 1. Оқытушыға арналған оқу жұмыс бағдарламасының мазмұны
 1. Студенттердің өздік жұмыстарының тақырыптары
 1. Пән бойынша оқу-әдістемелік карта
 1. Оқу-әдістемелік әдебиеттердің жабдықталу картасы
 1. Әдебиеттер

1. ҚОЛДАНЫЛУ ОБЛЫСЫ
«Автоматтандырылған басқару жүйесі» пәні бойынша Оқыту-әдістемелік кешен 5В090100 - «Тасымалдауды, қозғалысты ұйымдастыру және көлікті пайдалану» мамандығының студенттеріне арналған. Кешен студенттерді пәннің мазмұнымен, пәннің көкейкестілігі мен қажеттілігімен, курс саясатымен, оқу барысында үйренетін машықтармен таныстырады. Оқыту-әдістемелік кешен пәнді оқыту үшін негізгі бағдар болып табылады.
2. НОРМАТИВТІ СІЛТЕМЕЛЕР

Бұл «Автоматтандырылған басқару жүйесі» пәні бойынша Оқытушыға арналған оқу жұмыс бағдарламасы оқыту процесін келесі құжаттарда келтірілген талаптар мен ұсыныстарға сәйкес жүргізу үшін құрастырылған және реттейді:

5В090100 - «Тасымалдауды, қозғалысты ұйымдастыру және көлікті пайдалану» мамандығы үшін Білім жүйесінің мемлекеттік стандарты, ҚР МЖМБС 3,08.102, Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігінің 2004ж. 7 тамыздағы №671 бұйрығымен бекітілген және оқу жүйесіне енгізілген.
3. ЖАЛПЫ ЖАҒДАЙЛАР

3. 1. Пәннің қысқаша мазмұны:

«Автоматтандырылған басқару жүйесі» курс студенттеріне БАЖ-мен және оның транспортты қызмет көрсетуді ұйымдастырудағы рөлімен, транспорттық процесті ақпаратпен қамтамасыз етумен, БАЖ-нің тағайындауларымен, сипаттамаларымен, қолдану облыстарымен, сондай-ақ, транспортты жүйелердегі ақпарат ағымдарымен және олардың жіберулермен өзара байланыстарымен, ақпаратты өңдеу және сақтаумен таныстырады.

Пән курсында көлікті басқару жүйелердегі процестерді оптимизациялау үшін автомобильді транспорты басқаруды автоматтау жүйесі негізі оқытылады.

Көліктегі БАЖ құрудың құрылымы мен дәрежесі, олардың функциялары, оперативті тиімді шешім қабылдау үшін қажетті алгоритмдер, БАЖ техникалық және ақпараттық қамтамасыз ету, басқару жүйесі қарастырылады. Студенттер берілгендерді жіберумен, базамен, берілгендер банкімен танысады.

3.2. Пәннің мақсаты:

Студенттердің ғылыми ойлауларын, оны практикада қолдана алуын, ақпаратты жүйелердің әлеуметтік және гуманитарлық бағытын түсіндіру.

3.3. Пәннің міндеті:

- Ақпаратты ағымдарды болжауды және жүйелі анализдің программалық - мақсаттық әдістерін игеру;

- АТП басқару облысындағы студенттердің теориялық дайындық негіздерін қалыптастыру;

- Өндірістің идентификациясы мен басқаруымен байланысты инженерлік дағдылар мен қабылдаулар есептерін шешуді студенттерге үйрету.

3.4. Пәнді оқып, аяқтаған студенттердің білуі керек:

БАЖ-нің тағайындалуын, құрылымын, функциялану негізін; жүкті және жолаушы тасымалдаумен байланысты жүйелердегі есептердің мазмұнын; БАЖ-сі функционалды мүмкіндіктерін жетілдіру немесе кеңейтілуінде жаңа есеп дайындаудың ортақ ретін; БАЖ-н ақпаратпен қамтамасыз етуді ұйымдастыру, сонымен қатар, қағазсыз технология; БАЖ технологиялық құралдар комплексінің мүмкіндіктері мен жұмыс істеу принциптерін; БАЖ-н математикалық және программалық қамтамасыз етуді және жұмыс принципін; БАЖ есептерінің енгізудің тиімділігін техникалық-экономикалық бағалау әдісін; жүктерді және жолаушыларды тасымалдаумен байланысты жүйелердің толықтай және бөлшекті түрде даму болашағын; шет елдер жолында БАЖ-н құру мен тасымалдау тәжірибелерін білу керек;

Автоматталған жұмыс орындарында жұмыс істей алу керек(ақпараттарды енгізу және шығару, персоналды компьютерлердегі диалогты режим); жүктерді және жолаушыларды тасымалдаумен байланысты ішкіжүйелердің жаңа есептерінің алгоритмін өңдей алуы керек; енгізілетін және шығарылатын құжаттардың унифицирленген формасын, БАЖ-не енгізуге дайындалған есептерге нормативтік - анықтамалық массивтерді өңдей алу керек; есептеу желісіне енгізуге арналған объекті туралы негізгі берілгендер дайындай алуы керек; транспорт жұмысының тиімділігін қамтамасыз ететін, шараларда техникалық-экономикалық есептеулер жүргізе алуы керек.

3.5. Пән пререквизиттары:


 • Информатика;

 • Көліктегі логистика;

3.6. Пән постреквизиттары:

 • Жүк тасымалдауларының сапасын бағалау;

 • Жолаушы тасымалдауларының сапасын бағалау

Кесте 1 - Жұмыстық оқу жоспарынан көшірмеКурс

Семестр

Кредиттер

Дәр

(сағ.)


Лаб

(сағ.)


ОБСӨЖ

(сағ.)


СӨЖ

(сағ.)


Барлығы

(сағ.)


Қортынды бақылау формасы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

  4

  7

  2

15

15

30

30

90

  Емтихан


4. ОҚЫТУШЫҒА АРАНАЛҒАН ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАЗМҰНЫ

Кесте 2 - Пән мазмұны. Сабақ тақырыптары бойынша сағаттардың бөлінуі.Тақырып атаулары және олардың мазмұны

Сағат саны

1

2

Дәріс сабақтары

Автомобильді транспорттағы басқару мен ақпаратты өңдеуді автоматтау жүйесі. Кіріспе.

1

Басқару жүйесі ұғымы

1

Ұйымдасқан басқарудың тапсырмалары мен мәселелері


1

Басқару процесінің математикалық моделі

1

КБАЖ-н құру принциптері

1

Кәсіпорынды басқарудағы иерархиялық принцип

1

Кәсіпорынды басқарудағы функционалды басқару принципі

1

БАЖ-ды құру принциптері

1

Жүкті тасымалдауды басқару принципі

1

Транспорттық тасымалдауды басқаруды автоматтау

1

Транспорттық тасымалдауды басқаруды автоматтау жүйесі

1

АЖ-ді басқару құрылымдарының түрлері

1

Қазіргі заманға сай транспорттағы басқаруды автоматтау жүйелері

1

"1С-Логистика:Тасымалдауларды басқару " жүйесінің функционалдылығы

1

"1С-Логистика: Тасымалдауларды басқару " ішкіжүйелері

1

Лабораториялық сабақтары

Транспорттағы автоматтау және басқару есептерін шешуге жүйелі жақын келу

1

БАЖ-н құрудың теориялық негіздері

1

Автотранспортты кәсіпорындардағы БАЖ-н ақпаратпен қамтамасыз ету

1

БАЖ-н техникалық қамтамасыз ету

1

БАЖ-н программалық-математикалық қамтамасыз ету

1

БАЖ-н ұйымдастырушылық, заңдылық және экономикалық қамтамасыз ету

1

Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министірлігі
umkd -> Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министрлігі
umkd -> Бағдарламасы «Мектептегі атыс дайындығы»
umkd -> Семей мемлекеттік педагогикалыќ институты
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Ќазаќстан республикасыныѕ білім жјне єылым министірлігі
umkd -> Ќазаќстан республикасы
umkd -> «Инженерлік-технологиялыќ факультеттіњ»
umkd -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министрлігі
umkd -> «Таңдап алған спорт түрінің техникалық, тактикалық және дене дайындығы» пәні бойынша


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет