Автомобиль жүрген жолының бірінші жартысын = 80 км/сағ, ал екінші жартысынДата14.04.2018
өлшемі92.68 Kb.
#24647

Автомобиль жүрген жолының бірінші жартысын = 80 км/сағ, ал екінші жартысын = 40 км/сағ жылдамдықпен жүрді. Автомобильдің орташа жылдамдығын табыңыз.

53,3 км/сағ


 1. Бөлшек осi бойында жиiлiктен тербелiп тұр. Бiр уақыт

мезетiнде оның ығысуы болған. Осы уақыт мезетiндегi бөлшектiң үдеуi қандай болады?

А.
12. Бірқалыпты кемімелі қозғалған поезд t = 10с уақытта жылдамдығын

= 20 м/с–тан = 10 м/с-қа азайтты. Поездың а үдеуін табыңыз.

А.1 м/с2
Бірқалыпты кемімелі қозғалған дененің жылдамдығы қанша уақытта 15м/с-тан 10м/с-қа дейін азайды. Осы уақыт аралығындағы дененің жүрген жолы 125м.

E) 10c

9. Бірқалыпты үдемелі айналған дөңгелектің N = 10 айн жасағаннан кейінгі бұрыштық жылдамдығы = 20 рад/с болды. Дөңгелектің бұрыштық үдеуін табыңыз.

С) 100 рад/с2

23. Бастапқы =30м/с жылдамдықпен вертикаль жоғары лақтырылған дене қанша уақытта ең жоғары биіктікке көтеріледі (g=10м/с)

B) 3c

 1. 8.Велосипедші уақыттың бірінші жартысын 16км/сағ жылдамдықпен ,екінші жартысын 12 км/сағ жылдамдықпен жүріп өтті .Орташа жылдамдығы қандай?

Е) 14км/сағ

 1. 25. . Горизонталь бағытталған 10Н күштің әсерінен дененің координатасы х=3+6t+2t2 (м) заңы бойынша өзгереді. Күштің үш секундта атқарған жұмысы:

D) 390 Дж


 1. 5. Дене 15 м\с жылдамдықпен жоғары лақтырылған.Ол қандай жылдамдықпен түседі?

D) 1 5м\с

 1. 10. Жіпке массасы = 1 кг жүк ілінген. Жіпке байланған жүкті: = 5 м/сүдеумен жоғары көтергендегі жіптің Т керу күшін табыңыз.

С) 15Н


 1. Жіпке ілінген жүк горизонталь жазықтықта шеңбер бойымен бірқалыпты қозғалады. Жүктің М нүктесіндегі қозғалыс үдеуінің бағытын көрсет:

А. 4
Жіпке массасы = 1 кг жүк ілінген. Жіпке байланған жүкті: = 5 м/сүдеумен жоғары көтергендегі жіптің Т керу күшін табыңыз

С) 15Н 1. Жер бетiнен биiктiктегi денелердiң еркiн түсу үдеуiн анықтаңыз :
 1. Жер бетінен вертикаль жоғары лақтырылған доптың толық механикалық энергиясы қай уақытта максимал болады? Ауаның кедергісі ескерілмейді.

С) Қозғалыстың барлық уақытында толық энергия бірдей
20. Жіпке массасы = 1 кг жүк ілінген. Жіпке байланған жүкті: = 5 м/сүдеумен жоғары көтергендегі жіптің Т керу күшін табыңыз.

С) 15Н

21. Жер бетінен вертикаль жоғары лақтырылған доптың толық механикалық энергиясы қай уақытта максимал болады? Ауаның кедергісі ескерілмейді.

С) Қозғалыстың барлық уақытында толық энергия бірдей
5.Егер идеал газдың көлемiн 2 есе өсiрiп, температурасын екi есе

кемiтсе, оның қысымы қалай өзгередi?

4 есе кемидi
21.Егер дененің жылдамдығы 3 есе артқанда оның кинетикалық энергиясы қалай өзгереді?

9 есе өсед

17. Егер дененің кинетикалық энергиясын 4 есе арттырса оның импульсі қалай өзгереді?

Е) 4 есе артады

2.Идеал газ күйінің теңдеуі:

 1. 12. Изотермиялық процесс теңдеуі:

1
5.Импульсі 8м/с дененің кинетикалық энергиясы 16 Дж.Дененің массасы мен жылдамдығын анықтаңыз:

2 кг,4 м/с
15. Күн айналасында Жер қозғалысын қандай күштердің әсерлесуі анықтайды

Күнмен гравитациялық әрекеттестігі.

 1. Көлбеу жазықтық үшiн пайдалы әсер коэффицентiнiң

мәнi болатын формуланы көрсетiңiз.24.Көлбеу жазықтық бетiмен дөңгелей айналып түсiп жатқан цилиндрдiң

кинетикалық энергиясы қандай :

Күш моментiнiң модулiн анықтайтын формуланы көрсетiңiз: 1. Қозғалмайтын оське қатысты инерция моментi дене

бұрыштық жылдамдықпен айналғанда , оның айналмалы қозғалысының кинетикалық энергиясы қандай болады?

 1. 25 Дж

19. Қандай жағдайда дененің потенциалдық энергиясы Жерге қатысты тұрақты болып қалады, ал кинетикалық энергиясы өзгереді?

С) Дене горизонталь бағытта үдемелі қозғалғанда
25. Қандай жағдайда қалыпты реакция автомобиль салмағына тең болды:

Е) Дөңес көпір бойымен

бір қалыпты қозғалғанда

14. Қозғалыстағы массасы = 2 кг дененің жылдамдығын: а) = 2 м/с-тан

= 5 м/с-қа дейін өсіру үшін үшін қандай А жұмыс жасалуы керек?

С) 9 Дж
4 .Қандай процесте жүйеге берiлген жылу жүйенiң iшкi энергиясын

арттыруға және жұмыс iстеуiне жұмсалады :

А) изобаралық


 1. Қозғалыс мөлшерiнiң сақталу заңы формуласын көрсет :4. Кинетикалық энергия формуласы?

С) ,

9. Қозғалмайтын ості айнала дене мына

заң бойынша φ=A+Bt+Ct2,

B=20 рад/с, с= - 2 рад./с2 айналады.t= 4с

уақыт кезіндегі осьтегі нүктенің

бұрыштық жылдамдығын табу керек:

В) ω= 4 рад/с

19. Қандай жағдайда дененің потенциалдық энергиясы Жерге қатысты тұрақты болып қалады, ал кинетикалық энергиясы өзгереді?

Е) Дене еркін түскенде.

15.Механикадағы энергияның сақталу заңының формуласын анықта :


22. Массасы 2 т дене қандай биіктікте 10 кДЖ потенциалдық энергияға ие болады?

D) 0,5 м

5.Материалдық нүктенің қозғалыс түрі қандай ,егер оған түсірілген күш қосындысы нольге тең болса ?

В)Үдемелі
7. Материалдық нүкте қисық сызықты бірқалыпты (an=0) қозғалыс жасайды. Тангенциаль үдеу неге тең?

B)

5. Массалары кішкентай 2 арба жазық бетпен бір-біріне қарама-қарсы бағытта жылдамдықпен қозғалуда. Олардың соқтығыспастан бұрын жалпы импульсі

 1. 12

14. Математикалық маятниктiң ұзындығы , болса , оның тербелiс

периоды қандай

 1. T = 4,45 c


15.Массасы 10 кг дененi 8 м/с2 үдеумен тiк жоғары көтеру үшiн, қандай

күш әсер ету керек : 180 H
16.Массасы 8 г оттектiң көлемi 2,1 л, қысымы 200 кПа болса, оның

температурасы қандай болады?

 1. -710 С


22. Математикалық маятниктiң ұзындығы , болса , оның тербелiс

периоды қандай

 1. T = 6,28 c


23.Массасы 10 кг дененi 8 м/с2 үдеумен тiк жоғары көтеру үшiн, қандай күш әсер ету керек :
 1. 180 H24. Массасы 10,5 т көмір толтырылған бадиды шахтыдан бір қалыпты көтергенде 6200 кДж жұмыс жасалды. Шахтының тереңдігі қандай?

60м

23.Материалдық нүкте қисық сызықты бірқалыпты (an=0) қозғалыс жасайды. Тангенциаль үдеу неге тең?

B)11. Массасы = 1020 кг автомобиль бірқалыпты кемімелі қозғала отырып, t = 0,5 с уақытта s = 25 м жол жүріп тоқтады. Автомобильдің F тежелу күшін табыңыз.

B) 200 кН
2.Массасы 2т дене қандай биіктікте 10кДж потенциалдық энергияға ие болады?

B)0,5м
6. Материалдық нүкте шеңбер бойымен бірқалыпты қозғалыс жасайды. Нормаль үдеу неге тең?

B)

3. Массасы 2 кг шар 4м\с жылдамдықпен тыныштықта тұрған массасы осындай шарға соқтығысты.Соқтығысу серпімсіз деп алып соқтыққаннан кейінгі шарлардың жылдамдығын анықта?

А) 2 м\с

13.Массасы = 2 кг жүкті h = 1 м биіктікке көтергенде F күшінің жасайтын жұмысы А = 78,5 Дж болды. Жүкті қандай үдеумен көтерді?

 1. 40 м/с2

11. Массасы = 5 кг мылтықтан = 5 г оқ = 600 м/с жылдамдықпен ұшып шығады. Мылтықтың кері серпілген кездегі жылдамдығын табыңыз.

0,6 м/с

1. Нүкте х осі бойымен Х=0.1 cos (2πt - /4)заңы бойынша тербелістер жасайды. Тербелістер амплитудасын табу керек:

А) 0,1 м

1. Нүктенің жылдамдығы V = 4t + 8 заңдылығынмен өзгереді. Нүктенің үдеуі неге

тең?

4 м/с²
4. Нүктенің қозғалыс теңдеуі мына формуламен берілген:2+2 5 с -тан кейінгі жылдамдықты анықтаңыз:

10 м/с

18. Нүкте х осі бойымен заңы бойынша тербелістер жасайды. Тербелістер периодын табу керек:

16. Нақты газдардың кез-келген массасы үшiн күй теңдеуiн жазыңыз :10.Оттегінің бір молінде қанша молекула бар:

А) 6*1023

3. Ось бойымен бұрыштық жылдамдығы w бойынша айналған радиусы R, массасы m жұқа құрсаудың кинетикалық энергиясын жаз:

А) ,

20.Өшпейтін тербелістің меншікті жиілігі неге тәуелді?

Тербеліс амплитудасына

6. Система 1 күйден 2 күйге қай әдіспен көшірілген?

С) изохора-изотермиялық,
8. Сырғанамай домалап бара жатқан дененің кинетикалық энергиясының формуласын көрсет?

B)

 1. Су айдайтын насостың цилиндріндегі қысым 1200 кПа. Егер табан

ауданы , поршень 50 см көтерілсе қандай жұмыс істелінеді?

 1. 24 кДж

 1. Стол бетімен бұрыш жасайтын көлбеу жазықтықта массасы брусок жатыр. Брусокпен жазықтық арасындағы үйкеліс күші қалай анықталады?
24. Серіппелі маятниктің периоды 4 есе артқан болса, оның қатандығы қалай өзгерген ?

Е) 16 есе кеміген


 1. Тік жоғары лақтырылған дене t = 3 с уақыттан соң жерге оралды. Дененің қандай h биіктікке көтерілгенін табыңыз.

11м
13. Тартылыс (гравитациялық) өрісінің энергетикалық сипаттамасы болатын физикалық шаманы көрсет:

E) еркін түсу үдеуі
19.Температурасы 250К және қысым 5*105Па сиымдылығы 0,1 м3баллонда ауа бар.Қалыпты жағдайдағы ауаның көлемін анықта:

Д)546м3


12. F = 10 Н күш әсерінен дене түзу сызықты қозғалады. Дененің жүрген жолының t уақытқа тәуелділігі s = А - Вt + С t теңдеуімен берілген, мұндағы С = 1 м/с. Дененің массасын табыңыз.

С) 5кг
17. 3600 кДж жұмыс жасауы үшін қуаты 25 кВт двигатель қанша уақыт жұмыс жасауы керек?

С) 140 с

17. Энергияның сақталу заңы формуласын көрсет :

7. Универсал газ тұрақтысының өлшем бірлігін көрсетіңіз?

А) Кг*м2/(с2моль*К )

Ав(13)н-эн.си s(t)

ал(2)я-ши.с отк.кл

гд(4)т-для питан.эл

во(19)г-2f 4f

за(19)з-Uд=/3IдZ

из(2)п-с(10)ф

им(13)х-та(7)ц

им(2)ф-со(4)с

ис(8)п-3 бит

ка(3)т-от.эн.пер.тока.

Ка(4)т-по(11)п

ка(15)ч-2п/w

ка(7)д-ча(5)д

ка(4)ц-пр.Фурье

ко(1)м-яв(3)о

ко(1)ч-сп.о.неч.чи.о

Ко(14)я-ам(3)s(t)н.ч

на(3)о-мн.д.с код.р

на(20)ш-ум.в 2 раз.

По(4)с- Х =1/WС

Р(6.краев)п-ст.вблизи

ре(5.дробл)п-ст.четно

С ка(3)п-дл(2)з

си(2)н-при.люб.вид.м

си(3)и-в замкн.подс.

Сп(14)п-дельт.имп.

Сп(11)с-пе(3)с 1/f

те(4)в-мин.ч.д

ча(10)ц-та(5)р

Че(6)90)В-U=-220


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет