Қазақ филологиясы кафедрасыжүктеу 288.25 Kb.
Дата21.04.2019
өлшемі288.25 Kb.
түріБағдарламасыПән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/37
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Гуманитарлық-педагогикалық факультет

Қазақ филологиясы кафедрасы


5В011700-«Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының студенттеріне арналған

«Сөйлеу мәдениеті»

ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(Syllabus)

Павлодар
Пән бойынша оқыту бағдарламасын (Syllabus) бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/38
БЕКІТЕМІН

ГП факультетінің деканы _________ Ж.Т.Сарбалаев

« ___» ___________2012 жыл


Құрастырушы: ф.ғ.к., доцент Б.М.Қадырова__________
Қазақ филологиясы кафедрасы

5В011700-«Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының күндізгі

бөлім студенттеріне арналған «Сөйлеу мәдениеті»

пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)

Бағдарлама 2012 __ж. «___» _________бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленді.


Кафедра отырысында ұсынылды 2012_ж. «30»___10___№5_ Хаттама

Кафедра меңгерушісі ______________ Жүсіпов Н.Қ. 2012 ж. «30» қазан

(қолы) (аты-жөні)

Гуманитарлық-педагогикалық факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды 2012 _ж. «_____»____________ №____ Хаттама


ОӘК төрағасы_________Темиров К.У.__2012 _ж. «_____»________

(қолы) (аты-жөні)
1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары

Қадырова Бақытжан Мәсәлімқызы ф.ғ.к, доцент

Қазақ филологиясы кафедрасы _____А1__ корпусында (мекен-жайы), 324 аудиторияда орналасқан. Байланысу телефоны 1255

2 Пән туралы мәліметтер

«Сөйлеу мәдениеті» пәні 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығында 5 семестрде, 15 апта оқытылады. Жалпы сағат саны – 180 с. Дәріс – 30 с, тәжірибешілік – 30 с, СӨЖО-2 с, СӨЖ – 118 с.


3 Пәннің еңбек сыйымдылығы

5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының оқу жұмыс жоспарынан көшірмеПәннің атауы Cөйлеу мәдениеті


Оқу түрі

Бақылау формасы

Студент жұмысының көлемі

Сағаттың курс және семестр бойынша бөлінуі

Емт.

сынақ

К.ж

К.жұм.

ЕГЖ

бақ.жұм

Барлығы

Дәріс

Тәжірибе

ОСӨЖ

СӨЖ

Дәріс

Тәжірибе

ОС¤Ж

СӨЖ

жалпы

Аудитор.

СӨЖ

Күндізгі ҚОБ негізінде

4
180

60

120

3-семестр

4- семестр

30

30

2

118
4 Пәннің мақсаты - білім алушы студенттің сөз мәдениетін көтеру, ұлттық тілдің стилистикалық мүмкіндіктерін қоғамның әр түрлі аясындағы сөз жанрларында әсерлі пайдалану теориясын меңгерту. Сөз сөйлеудің тәжірибесі мен шеберлігін қалыптастыру.

Пәннің міндеті:

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде студенттердің: • қазақ халқының мәдени-ұлттық құндылықтарынан түсінігі болуы тиіс;

 • сөз мәдениетін меңгеріп, оны өздерінің өмірлік және кәсіптік тәжірибесінде пайдалана білуі тиіс;

 • сөз сөйлеу шеберлігін қалыптастыра білуі тиіс;

 • сөз мәдениеті - ұлттық мәдениеттің биік тұғыры, ұлт мәдениетінің негізгі өлшемі, басты критерийі екенін түсіне білуі тиіс.

 • Студенттер бұл курсты оқу барысында жинаған білімдерін алдағы кәсіби қызметінде, ғылыми-зерттеу жұмысында пайдаланады.


5 Студенттер білуі тиіс:

Сөйлеу мәдениеті туралы зерттеулермен терең танысып, теориялық білімді меңгеруі тиіс.Студенттер істей білуі тиіс:

Сөйлеу мәдениеті туралы алған теориялық білімдерін іс жүзінде тиімді пайдалана білуі тиіс.


6 Пререквизиттер

- Көркем мәтінді лингвистикалық талдау

- Әдебиеттануға кіріспе
7 Постреквизиттер

- Қазақ тілінің стилистикасы- Әдебиет теориясы
8 Пәннің тақырыптық мазмұны

4.1 Пәннің тақырыптық жоспарыТақырыптың атауы

Сабақ түрлері бойынша байланыс сағаттарының саны

Дәріс

Тәжір.

СӨЖ

1

2

3

4

5

1

Қазіргі сөз мәдениеті және оның тарихи тағдыры

2

2

8

2

Қазіргі сөзтану ғылымының ғылыми-теориялық мәселелері

2

2

8

3

Сөйлеу стартегиясы мен тактикасы

2

2

8

4

Сөйлеу ситуациялары. Сөздің коммуникативтік сапалары

2

2

8

5

Сөйлеу қызметі

2

2

8

6

Сөйлеу стереотипі. Сөйлеу этикасы

2

2

8

7

Сөйлеу әрекетіндегі бейвербалды амалдар туралы

2

2

8

8

Сөз және фоника. Сөз мәдениеті

2

2

8

9

Сөз экологиясы. Сөз мәдениетіндегі лингвоэкологиялық мәселелер. Сөз экологиясының аспектілері

2

2

8

10

Тіл саясаты. Мемлекеттік тіл саясатының өзегі – заңдарға лингвисткилық сараптама жүргізу

2

2

8

11

Тілдік сана. Жеке тұлғаның сөйлеу мәдениеті

2

2

8

12

Сөйлеу қателіктері

2

2

8

13

Грамматика-морфологиялық қателіктер. Пунктуациялық қателіктер.

2

2

8

14

Коммуникативтік норма қателіктері. Сөйлеу этикасы нормаларының бұзылуы

2

2

8

15

Логикалық қателіктер

2

2

8

Барлығы: сағат

30

30

120

4.2 Пән тақырыптарының мазмұны

1-тақырып. 2 сағат. Қазіргі сөз мәдениеті және оның тарихи тағдыры. Қазақ тілі – қазақ халқының ұлттық тілі. Сөз мәдениетінің теориялық негізі – сөзтану саласы. Сөз және прагматика. Сөзтану ғылымының терминологиялық аппараты.

2- тақырып. 2 сағат. Қазіргі сөзтану ғылымының ғылыми-теориялық мәселелері. Сөз және оның әлеуметтік рөлі. Сөз жанрлары. Сөз. Сөз жанрлары, сөйлеу этикалары туралы, сөз пастулаттары туралы.

3- тақырып. Сөйлеу стартегиясы мен тактикасы. Cөз стратегиясындағы прагматикалық бағдарлар. Үнсіздіктің сөз тактикасындағы прагматикалық қызметі.

4- тақырып. Сөйлеу ситуациялары. Сөздің коммуникативтік сапалары. Тілдік ситуация. Сөз ситуациясы. Сөздің коммуникативтік сапасының өзгеруіне ситуацияның әсері.

5- тақырып. Сөйлеу қызметі. Cөйлеу процесі. Сөйлеу актілері.

6- тақырып. Сөйлеу стереотипі. Сөйлеу этикасы. Стереотиптің ғылыми анықтамасы. Сөз стереотиптерінің өзгеру себептері. Фрейм мен стереотиптің ұқсастықтары мен айырмашылықтары. Сөз жанрларындағы стереотиптер. Этикалық норма мен тілдік норма. Стилистикалық норманың шарттары мен этикалық норма. Дәстүрлі ұлттық сөз этикалары. Сөз этикасындағы тілдік емес фактор.

7- тақырып. Сөйлеу әрекетіндегі бейвербалды амалдар туралы. Паралингвистика ғылымы туралы. Ым-ишарат қимылдарының түрлері. Екпін мен интонацияның ым-ишаратқа арақатынасы. Сөзтану ғылымы мен паралингвистика. Тілдік жүйе бола алмайтын ым-ишара түрлері туралы. Ым, ишаратты білдіретін модаль сөздер.

8- тақырып. Сөз және фоника. Сөз мәдениеті. Фоника ғылымының зерттеу нысаны. Ауызша сөз жанрларындағы фониканың прагматикалық қызметі. Сөз тазалығы. Сөз анықтығы. Сөз дұрыстығы. Сөз көркемдігі.

9- тақырып. Сөз экологиясы. Сөз мәдениетіндегі лингвоэкологиялық мәселелер. Сөз экологиясының аспектілері. Лингвистикалық экология.Cөз мәдениетіндегі экологиялық аспект. Сөз мәдениеті экологиясының басты түрлері туралы: тіл жағдайы, тіл және сөз аномолиясы, тіл «аурулары», тілдік эрозия, лингвистикалық мониторинг, тілдік нигилизм.

10- тақырып. Тіл саясаты. Мемлекеттік тіл саясатының өзегі – заңдарға лингвистикалық сараптама жүргізу. Мемлекеттік тіл саясатының өзектілігі. Сөз мәдениетін дамытудағы мемлекеттік тіл саясатының рөлі. Тіл саясатының негізгі критерийлері. Сөз мәдениетін дамытудағы басқа тілдердің ықпалы. Сөз мәдениеті мен лингвистикалық сараптаманың байланысы. Лингвист сарапшы мамандығы туралы. Лингвистикалық сараптаманың басқа ғылым салаларымен байланысы.

11- тақырып. Тілдік сана. Жеке тұлғаның сөйлеу мәдениеті. Сөз мәдениеті және тілдік сананың арақатынасы. Ұлттық сана мен тілдік сана туралы. Коммуникативтік сана туралы. Сөз мәдениетіндегі тілдік сананың рөлі. Жеке тұлғаның сөйлеу мәдениеті. Жеке тілдік тұлғаның сөз мәдениеті компоненттерін игеруі.

12- тақырып. Сөйлеу қателіктері. Сөйлеу қателіктерінің түрлері. Орфографиялық және орфоэпиялық қателіктер. Макароникалық сөз туралы шығу төркіні. Қазақ тіліндегі варваризм, дөрекі сөздер, дисфемизм и какофемизм туралы. Эвфемизмге қарсы құбылыс, фамильяарлық лексика. Сөз паразиттері туралы.Тіл мәдениеті – тілдік норма қателері.

13- тақырып. Грамматика-морфологиялық қателіктер. Пунктуациялық қателіктер. Сөз тіркесі мен сөйлемді құраудағы қателер. Қиысудағы қателер. Антоним, синоним, сөздердегі қателер. Параллель синтаксистік қателер, грамматика – морфологиялық қателер, графикалық және стилистикалық қателер.

14- тақырып. Коммуникативтік норма қателіктері. Сөйлеу этикасы нормаларының бұзылуы. Тіл мәдениеті және коммуникативтік акт, сөз және мәтін жанрындағы каммуникацияны берудің үлкен маңызы бар. Императивтік, Информациялық, Бағалаушы, Этикалық т.б. Сөздің коммуникативтік сапасы, коммуникативтік табыс т.б.

15- тақырып. Логикалық қателіктер. Логикалық қателіктердің пайда болу себептері. Сөз мәтіндерінде жиі кездесетін логикалық қателіктер. Тіл мен ойлау арақатынасы. Логикалық қателіктердің тілдік емес факторлардың себептерінен туындайтынын анықтау.
4.3 Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны

1-тақырып. 2 сағат. Қазіргі сөз мәдениеті және оның тарихи тағдыры.

 1. Қазақ тілі – қазақ халқының ұлттық тілі.

 2. Сөз мәдениетінің теориялық негізі – сөзтану саласы.

 3. Сөз және прагматика.

 4. Сөзтану ғылымының терминологиялық аппараты.

2- тақырып. 2 сағат. Қазіргі сөзтану ғылымының ғылыми-теориялық мәселелері.

 1. Сөз және оның әлеуметтік рөлі.

 2. Сөз жанрлары. Сөз. Сөз жанрлары, сөйлеу этикалары туралы, сөз пастулаттары туралы.

3- тақырып. Сөйлеу стартегиясы мен тактикасы.

1.Cөз стратегиясындағы прагматикалық бағдарлар.

2.Үнсіздіктің сөз тактикасындағы прагматикалық қызметі.

4- тақырып. Сөйлеу ситуациялары. Сөздің коммуникативтік сапалары.


 1. Тілдік ситуация.

 2. Сөз ситуациясы.

 3. Сөздің коммуникативтік сапасының өзгеруіне ситуацияның әсері.

5- тақырып. Сөйлеу қызметі.

Cөйлеу процесі.

Сөйлеу актілері.

6- тақырып. Сөйлеу стереотипі. Сөйлеу этикасы.


 1. Стереотиптің ғылыми анықтамасы.

 2. Сөз стереотиптерінің өзгеру себептері.

 3. Фрейм мен стереотиптің ұқсастықтары мен айырмашылықтары.

 4. Сөз жанрларындағы стереотиптер.

 5. Этикалық норма мен тілдік норма.

 6. Стилистикалық норманың шарттары мен этикалық норма.

 7. Дәстүрлі ұлттық сөз этикалары.

 8. Сөз этикасындағы тілдік емес фактор.

7- тақырып. Сөйлеу әрекетіндегі бейвербалды амалдар туралы.

1.Паралингвистика ғылымы туралы.

2. Ым-ишарат қимылдарының түрлері.

3.Екпін мен интонацияның ым-ишаратқа арақатынасы.

4.Сөзтану ғылымы мен паралингвистика.

5.Тілдік жүйе бола алмайтын ым-ишара түрлері туралы.

6. Ым, ишаратты білдіретін модаль сөздер.

8- тақырып. Сөз және фоника. Сөз мәдениеті.


 1. Фоника ғылымының зерттеу нысаны.

 2. Ауызша сөз жанрларындағы фониканың прагматикалық қызметі.

 3. Сөз тазалығы.

 4. Сөз анықтығы.

 5. Сөз дұрыстығы.

 6. Сөз көркемдігі.

9- тақырып. Сөз экологиясы. Сөз мәдениетіндегі лингвоэкологиялық мәселелер. Сөз экологиясының аспектілері.

Лингвистикалық экология.Cөз мәдениетіндегі экологиялық аспект. Сөз мәдениеті экологиясының басты түрлері туралы: тіл жағдайы, тіл және сөз аномолиясы, тіл «аурулары», тілдік эрозия, лингвистикалық мониторинг, тілдік нигилизм.10- тақырып. Тіл саясаты. Мемлекеттік тіл саясатының өзегі – заңдарға лингвисткилық сараптама жүргізу.

Мемлекеттік тіл саясаты.

Сөз мәдениетін дамытудағы мемлекеттік тіл саясатының рөлі.

Сөз мәдениеті мен лингвистикалық сараптаманың байланысы.

Лингвистикалық сараптаманың басқа ғылым салаларымен байланысы.

11- тақырып. Тілдік сана. Жеке тұлғаның сөйлеу мәдениеті.

Сөз мәдениеті және тілдік сананың арақатынасы.

Ұлттық сана мен тілдік сана туралы.

Заңгердің сөйлеу мәдениеті. Заңгер сөзінің прагматикасы. Заңгердің сөз этикасы. Заңгердің сөзіндегі сөз агрессиялары туралы.12- тақырып. Сөйлеу қателіктері.

1.Сөйлеу қателіктерінің түрлері.

2.Орфографиялық және орфоэпиялық қателіктер.

Макароникалық сөз туралы шығу төркіні. Қазақ тіліндегі варваризм, дөрекі сөздер, дисфемизм и какофемизм туралы. Эвфемизмге қарсы құбылыс, фамильяарлық лексика. Сөз паразиттері туралы.Тіл мәдениеті – тілдік норма қателері.


13- тақырып. Грамматика-морфологиялық қателіктер. Пунктуациялық қателіктер.

Сөз тіркесі мен сөйлемді құраудағы қателер. Қиысудағы қателер. Антоним, синоним, сөздердегі қателер. Параллель синтаксистік қателер, грамматика – морфологиялық қателер, графикалық және стилистикалық қателер.14- тақырып. Коммуникативтік норма қателіктері. Сөйлеу этикасы нормаларының бұзылуы.

Тіл мәдениеті және коммуникативтік акт, сөз және мәтін жанрындағы каммуникацияны берудің үлкен маңызы бар.

1. Императивтік,

 1. Информациялық,

 2. Бағалаушы,

 3. Этикалық т.б.

Сөздің коммуникативтік сапасы, коммуникативтік табыс т.б.


15- тақырып. Логикалық қателіктер.

Логикалық қателіктердің пайда болу себептері.

Сөз мәтіндерінде жиі кездесетін логикалық қателіктер.

Тіл мен ойлау арақатынасы.


4.4 СӨЖ мазмұныСӨЖ түрі

Есеп беру формасы

Бақылау түрі

Сағат көлемі

1

Дәріс сабақтарын өңдеу
Сабаққа қатысу

15\30

2

Үй тапсырмасын орындау

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысу

15\30

3

Бақылау жұмысын орындау

Бақылау жұмысы3

Қосымша материалдарға дайындық

Конспект

Коллоквиум

2\25

4

Семестрлік тапсырманы орындау

Реферат

Семестрлік тапсырманы қорғау

2\25

5

Бақылау шараларына дайындық
МБ1, МБ2

5\5
Барлығы120Студенттерге өздігінен оқуға берілетін тақырыптар


 1. Тіл мәдениеті тілдік норма.

 2. Тіл мәдениеті-шешендік өнер, стилистика.

 3. Риторикалық амал-тәсілдер.

 4. Риторикалық канон.

 5. Риторикалық әсер.

 6. Тіл мәдениеті лингвистикалық экология.

 7. Тіл мәдениеті және лингвистикалық сараптама.

 8. Тіл мәдениеті және тілдік қателер.

 9. Тіл мәдениеті және коммуникативтік акт.

 10. Тіл мәдениеті және коммуникативтік мақсат.

 11. Тіл мәдениеті жіне сөйлеу этикасы.

 12. Тіл мәдениеті және тілдік норма.

 13. Тіл мәдениеті және лингвистика.

 14. Тіл мәдениеті және макароникалық сөз.

 15. Тіл мәдениетіндегі дөрекі сөздер.Бақылау жұмыстарының тақырыптары


    1. Тіл мәдениетінің қазіргі концепциялары

    2. Стилистика, риторика, тіл мәдениеті

    3. Тіл мәдениетінің терминдері туралы (акцентологиялық қателіктер, аллюзия (қалалық) логизм (логикалық қате)

    4. Сөйлеу актісінің аяқталуы

    5. Тіл мәдениеті және норма

    6. Лингвистикалық экология

    7. Тіл мәдениеті және әдеби тіл

    8. Митингтен сөз, қайғылы сөз, қоштасу сөзі, шаршы топ алдындағы сөз

    9. Троп және стилистикалық әдістерді жөнсіз қолдану (ретсіз қысқартулар, неологизмдер, сөз этикасын бұзу т.б.)

    10. Қаратпа сөздердің этикасы

    11. Іскерлік қарым-қатынас мәдениеті

    12. Публицистикалық ортаның тіл мәдениеті

    13. Ғылыми ортаның сөз мәдениеті

    14. Сөйлеу мәдениеті және стилистикалық әдіс-тәсілдері

    15. Тіл мәдениеті және мониторинг


Реферат тақырыптары
1.Тілдің коммуникативті сапалары

2.Дискурс және тіл мәдениеті

3.Тіл мәдениеті және коннотация

4. Лингвистикалық экология

5. Орфоэпия және дыбыс үйлесімділігі.

6. Мәтін және дыбыс үйлесімділігі.

7.Бұқаралық ақпарат құралдарының тіл мәдениеті.

8. Қазақ сөз этикеті

9. Сөйлеу қателіктерінің түрлері

10. Сөйлеу стереотипі


Қолданылатын әдебиеттер

Негізгі:

 1. Әлкебаева Д. Сөз мәдениеті. Алматы, 2011. – 196 б.

 2. Әлкебаева Д. Қазақ тілінің прагмастилистикасы. Оқу құралы. – Алматы: Қазақ университеті, 2008. – 258 б.

Қосымша:

 1. Сыздықова Р. Тілдік норма және оның қалыптасуы. Астана: Елорда, 2001

 2. Серғалиев М. Стилистика негіздері. – Астана: Астана нұр, 2004. – 187 б.

 3. Шалабай Б. Қазақ тілінің стилистикасы. – Астана, 2006

 4. Балақаев М., Серғалиев М. Қазақ тіл мәдениеті. – Алматы: Мектеп, 1995

 5. Уәлиев Н. Сөз мәдениеті. Қазақ тілі. Энциклопедия. – Алматы, 1999

 6. Клюев Е.В. Речевая коммуникация. – М.: Рипол классик, 2002

 7. Тарасенко Т.В. Этикетное жанры русской речи: благодарность, извенение, поздравление, соболезнование: Автореф. канд. филол. наук. – Красноярск, 1999


11 Курстың саясаты

Оқу процесіне қатысу дегеніміз – сабаққа қатысу, пікірталаста және топ жұмысында белсенділік көрсету, топтастарының оқуына әсер ету. • Дәріске, тәжірибелік сабаққа, ОСӨЖ-ге қатысу;

 • Сабаққа кешікпеу, сабақтан қалмау;

 • Тапсырмаларды уақытында орындау;

 • Оқу үрдісіне белсенді қатысу;

 • Берілген тапсырмаға жауапкершілікпен қарау.

 • Қойылған талаптар орындалмаса, жаза қолданылады. Сабаққа 100 пайыз қатысып, берілген тапсырмаларды уақытымен және дұрыс орындаса – ең жоғарғы балл 100 б. қойылады.


Қорытынды бақылау және ағымдағы үлгерім түрлері бойынша үлес салмағын бөлу

Р/С

Қорытынды бақылау түрі

Бақылау түрі

Үлес салмағы

1.

Емтихан

Емтихан

0,4

Жіберу рейтингісі

0,6

2.

Сынақ

Сынақ

0,4

Жіберу рейтингісі

0,6

3.

Курстық жұмыс (жоба)

Курстық жұмыс (Курстық жоба)

0,4

Жіберу рейтингісі

0,6

Бақылау шараларының күнтізбелік кестесі
1 рейтинг (4 семестр)

Барлық

балл


Апта

1

2

3

4

5

6

7

8

Аптадағы максим. сағат

12

13

12

13

12

13

12

113

200

Дәріс сабағына қатысу

СӨЖ түрі

ҮТ 1

ҮТ2

ҮТ3

ҮТ4

ҮТ5

ҮТ6

ҮТ7

ҮТ8

24

Бақылау формасы

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Макс. балл

3

3

3

3

3

3

3

3

Тәжірибешілік сабақтарына қатысу

СӨЖ түрі

ҮТ 1

ҮТ2

ҮТ3

ҮТ4

ҮТ5

ҮТ6

ҮТ7

ҮТ1

48

Бақылау формасы

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ


Қ

Макс. балл

6

6

6

6

6

6

6

6

Ќосымша материалдарға дайындық

СӨЖ түрі

ҚМ1

ҚМ2

ҚМ3

ҚМ4

ҚМ5

ҚМ6

ҚМ7

ҚМ8

28

Бақылау формасы

К

К

К

К

К

К

К

К

Макс. балл

3

4

3

4

3

4

3

4

Межелік

бақылау


Бақылау формасы

100МБ
Макс. балл


100
2 рейтинг (4 семестр)

Барлық

балл


Апта

9

10

11

12

13

14

15

Аптадағы максим. сағат

14

14

14

14

14

15

115

200

Дәріс сабағына қатысу

СӨЖ түрі

ҮТ 9

ҮТ10

ҮТ11

ҮТ12

ҮТ13

ҮТ14

ҮТ15

21

Бақылау формасы

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ


Макс. балл

3

3

3

3

3

3

3

Тәжірибешілік сабақтарына қатысу

СӨЖ түрі

ҮТ91

ҮТ10

ҮТ11

ҮТ12

ҮТ13

ҮТ14

ҮТ15

42

Бақылау формасы

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ


Макс. балл

6

6

6

6

6

6

6

Ќосымша материалдарға дайындық

СӨЖ түрі

ҚМ9

ҚМ10

ҚМ11

ҚМ12

ҚМ13

ҚМ14

ҚМ15

37

Бақылау формасы

К

К

К

К

К

К

К

Макс. балл

5

5

5

5

5

6

6

Межелік

бақылау


СӨЖ
МБ
100

Бақылау формасы


Макс. балл100


Шартты белгілер: ҮТ – үй тапсырмасы №, ,Қ –оқу үрдісіне қатысу, ҚМ –қосымша материал, К- конспект, МБ – межелік бақылау .

Кафедра отырысында ұсынылды 20__ж. «___»________№_____ Хаттама.Кафедра меңгерушісі __________ Н.Қ.Жүсіпов 20__ж. «___» ____________

(қолы)


12 Қолданылатын әдебиеттер

Негізгі:

 1. Әлкебаева Д. Сөз мәдениеті. Алматы, 2011. – 196 б.

 2. Әлкебаева Д. Қазақ тілінің прагмастилистикасы. Оқу құралы. – Алматы: Қазақ университеті, 2008. – 258 б.

Қосымша:

 1. Сыздықова Р. Тілдік норма және оның қалыптасуы. Астана: Елорда, 2001

 2. Серғалиев М. Стилистика негіздері. – Астана: Астана нұр, 2004. – 187 б.

 3. Шалабай Б. Қазақ тілінің стилистикасы. – Астана, 2006

 4. Балақаев М., Серғалиев М. Қазақ тіл мәдениеті. – Алматы: Мектеп, 1995

 5. Уәлиев Н. Сөз мәдениеті. Қазақ тілі. Энциклопедия. – Алматы, 1999

 6. Клюев Е.В. Речевая коммуникация. – М.: Рипол классик, 2002

 7. Тарасенко Т.В. Этикетное жанры русской речи: благодарность, извенение, поздравление, соболезнование: Автореф. канд. филол. наук. – Красноярск, 1999

Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Жұмыс бағдарламасы қазақстан тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған
umk -> Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
umk -> Жұмыс бағдарламасы шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> АќША, несие, банктер
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk -> Web-технологияныњ ±ѓымдары
umk -> Программа дисциплины для студентов
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Јдістемелік нўсќаулыќ


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет