Ќазаќстан Республиканыњжүктеу 324.39 Kb.
Дата21.04.2019
өлшемі324.39 Kb.Д.Серікбаев атындағы Шығыс-Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті

Ф6 және ШҚМТУ 701.01-01-1-2011


Сапа менеджментінің жүйесі

Силлабус


беттенҚазақстан Республикасының Министерство

Білім және ғылым образования и науки

министрлігі Республики Казахстан
Д. Серікбаев атындағы ВКГТУ

ШҚМТУ им. Д. Серикбаева


БЕКІТЕМІН

ЭжМФ деканының м.а.

______________Е.В. Варавин

___________________2012 ж.

ҒЫЛЫМИ ЗЕРТТЕУЛЕР ӘДІСНАМАСЫ

Силлабус
МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Силлабус

Мамандығы: 6N050700 «Менеджмент», 6N051100 «Маркетинг»

Оқыту формасы: күндізгі

Курс: 1


Семестр: 1

Кредиттер саны: 2

Сағаттар саны: 90

Дәріс: 15

Тәжірибелік сабақтар: 15

МОӨЖ: 30

МӨЖ: 30

Емтихан: 1-семестрӨскемен

Усть-Каменогорск

2012

Силлабус «Инновациялық менеджмент» кафедрасында ҚР 03.08.351-2006 МЖБС Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының негізінде 6N050700 «Менеджмент», 6N051100 «Маркетинг» мамандықтарының магистранттарына арналып жасалған.«Инновациялық менеджмент» кафедрасының отырысында талқыланды
Кафедра меңгерушісі Ж.Т. Конурбаева
Хаттама №____ «___» ___________ _____ж.

Экономика және менеджмент факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданды


Төрағасы Г.И. Жакенова

Хаттама №____ «___» ___________ _____ж.


Құрастырған


Э.ғ.д., профессор Ю.В. Баталов

Оқытушы Д.Е.Окасов


Нормобақылау А.Е. Касенова

ОҚЫТУШЫ ЖАЙЛЫ МАҒЛҰМАТ ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС АҚПАРАТТАРЫ
«Экономикалық теория және нарық» кафедрасы, Экономика және менеджмент факультеті (Г-3-323 ауд.)

Сабақты жүргізетін оқытушы: Ю.В. Баталов, э.ғ.д., профессор, «ЭТжН» кафедрасының меңгерушісі

Жұмыс телефоны: 8-72-32-540-507.

Аудиториялық сағаттар және консультацияға арналған уақыты: сабақ кестесі және оқытушының жұмыс кестесі бойынша.
 1. ПӘННІҢ СИПАТЫ, ОНЫҢ ОҚУ ПРОЦЕСІНДЕГІ ОРНЫ
  1. Оқытылатын пәннің сипаттамасы

Жаңа әлеуметтік-экономикалық жағдайда ғылымға және ғылыми зерттеуге деген қызығушылық күрт өсіп келеді. Сонымен қоса зерттеушілер әдіснамалық және әдістемелік жүйені жеткіліксіз меңгеруге жиі тап болады. Ал бұл ғылыми жұмыстарды орындаудың сапасын едәуір төмендетеді.

Осыған байланысты аталмыш бағдарламада ғылыми зерттеудің методологиялық және теориялық аспектілерін талдауға; ғылыми зерттеу процесінің мәні, ерекшеліктері және қисындылығы проблемаларын қарастыруға; зерттеудің әдістемелік ниеттері мен оныңа негізгі кезеңдерін ашуға ерекше көңіл бөлінеді.

Магистранттарды ғылыми білімге қатыстыру, олардың өз бетімен зерттеулерді жүргізуге даярлығы мен қабілеттілігі оқыту және ғылыми тапсырмалардың тиімді шешілуінің объективті алғышарты болып табылады. Аталмыш курсты енгізудің қажеттілігі ғылымның таусылмас ресурстарын тиімді қолдануды қамтамасыз етудің тапсырмаларымен анықталады. «Ғылыми зерттеулер әдіснамасы» курсының бағдарламасы ғылыми жұмыстарды жазу кезінде пайда болатын проблемаларды шарпиды.


1.2 Пәнді оқытудың мақсаты
«Ғылыми зерттеулер әдіснамасы» пәнін оқытудың мақсаты болып магистранттардың ғылыми еңбектің, ғылыми есеп беру мен ғылыми жұмыстарды жазудың әдістемесін, техникасы мен технологиясын үйрену табылады.
1.3 Пәнді оқытудың тапсырмалары
Пәнді оқытудың тапсырмалары:

 • ғылыми қызмет бағыттарының классификациясын қарастыру;

 • ғылыми зерттеулерді ұйымдастырудың және жүргізудің технологиясын оқып білу;

 • ғылыми ақпараттың массивтерімен жұмыс істеп үйрену;

 • ғылыми зерттеулерді жүргізудің әдіснамалық негіздері мен әдістерін оқып білу;

 • ғылыми ұжымдарды басқарудың ерекшеліктерін игеру;

 • ғылыми есеп беруді, мақалаларды, баяндамаларды, диссертацияларды даярлаудың және ресімдеудің технологиясымен танысу;

 • ғылыми пікірталас пен көпшілік алдында сөз сөйлеудің дағдысын меңгеру.


1.4 Пререквизиттер
Курсты оқу үшін пәннің келесі пререквизиттері анықталған: экономикалық теория, микроэкономика, макроэкономика, экономиканы мемлекеттік реттеу, эконометрика, менеджмент, маркетинг.
1.5 Постреквизиттер
«Ғылыми зерттеулер әдіснамасы» пәнін оқу кезіндегі алған білімдер, ептілік және дағдылар бітіру жұмысын жазу кезінде өте қажет.

2. ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ


2.1 Тақырыптық жоспар


Тақырыптың аты, оның мазмұны

Еңбек сиымдылығы, сағ.

Ұсынылатын әдебиет

1

2

3

Дәрістік сабақтар

Модуль 1. Ғылыми зерттеудің әдіснамасы, әдісі және логикасы

1-тақырып. Ғылыми танымның әдіснамасы.Сабақтың мазмұны: Ғылымның ғылыми танымы және әдіснамасы. Ғылыми білімнің онтологиясы. Ғылыми зерттеудің мәні. Әдіс және әдіснама ұғымы. Пән, теория және әдістің өзара қатынасы. Әдіс объективті және субъективтінің бірегейлігі ретінде.

2

2, 5, 6


2-тақырып. Ғылыми зерттеудің әдістері және логикасы.

Сабақтың мазмұны: Әдістер табиғаты және олардың классификациясының проблемасы. Әдістердің жалпы классификациясы. Эмпирикалық зерттеулердің ғылыми әдістері. Теориялық зерттеулердің ғылыми әдістері. Ғылыми зерттеудің жалпылогикалық әдістері және тәсілдері.

1

2, 5

3-тақырып. Ғылыми зерттеу процесі: логика және технология.

Сабақтың мазмұны: Зерттеудің теориялық кезеңі және деңгейі. Зерттеудің әдістемелік мақсаты және оның негізгі кезеңдері. Гипотеза және оның анықтамасы. Зерттеушілік процестің құрылымы және кезеңдері.

1

2, 51

2

3

Модуль 2. Зерттеуді жүргізудің алдын-ала кезеңі

4-тақырып. Ғылыми зерттеудің алғашқы кезеңіндегі ғылыми ақпаратты жинау және жинақтау. Ғылыми әдебиетпен жұмыс жасау және оларды іріктеу.Сабақтың мазмұны: Ғылыми әдебиетті оқу процесі. Нақтылы мәліметті теру және бағалау. Алғашқы ғылыми ақпаратты жинау, оны белгілеу және сақтау.

1


2, 5


5-тақырып. Құжаттар мен ақпарат көздерін талдаудың негізгі әдістері.

Сабақтың мазмұны: Құжаттарды ақпараттық талдау. Терминологиялық талдау әдісі. Құжаттарды деректік талдау. Құжаттарды оқып білудің психолингвистикалық әдісі. Түсініктеме сөздігін талдау әдістемесі. Сараптамашылық бағалау әдісі. Құжаттарды талдаудың библиографиялық әдісі.

2

2, 5

6-тақырып. Құжаттық және ақпараттық-библиографиялық ресурстар және олардың түрлері.

Сабақтың мазмұны: Ақпараттық-библиографиялық ресурстар және олардың түрлері. Библиографиялық өнім түсінігі. Библиографиялық баспа құралдары. Ақпараттық ресурстардың электрондық түрлері.

1

1, 3, 4, 8, 9, 10

7-тақырып. Жұмыс жазбаларын жүргізу және олардың түрлері

Сабақтың мазмұны: Жұмыс жазбаларын жинаудың және жүргізудің жалпы қағидалары. Жұмыс жазбаларының негізгі түрлері.

1

1, 3, 4, 8, 9, 10

Модуль 3. Ғылыми жұмыстар. Зерттеулерді жүзеге асыру процесі және ғылыми жұмыс мәтінін дайындау

8-тақырып. Ғылыми жұмыстың ерекшеліктері және ғылыми еңбек этикасы. Ғылым этосы және ғалымның этикасы.Сабақтың мазмұны: Диссертация ғылыми шығарманың түрі ретінде. Диссертациялық жұмыстың негізгі түрлері. Магистерлік диссертация және оларға қойылатын талаптар. Докторлық диссертация (PҺD) және оның ерекшеліктері. Ғылым этосы және ғалымның этикасы. Ғалымның ар-намыс кодексі.

1

2,5


9-тақырып. Қолжазбамен жұмыс жасау. Диссертацияның құрылысы

Сабақтың мазмұны: Ғылыми шығарманың құрылысы нормативті құрылым ретінде. Мәтіннің тарауларға бөлінуі. Ғылыми мәліметтерді баяндаудың тәсілі.

1

2,5, 6

1

2

3
10-тақырып. Диссертациялық жұмыстың құрылымы және мазмұны.

Сабақтың мазмұны: Диссертациялық жұмысты құрастырудың құрылымы. Диссертацияның негізгі бөлімін дайындау шығармашылық процесс ретінде. Диссертациямен жұмыс істеудің технологиясы және оны ұйымдастыру.

2

2,5
11-тақырып. Диссертациялық жұмыстың тілі мен стилі.

Сабақтың мазмұны:

Мәліметті жеткізудің формальды-логикалық тәсілі. Ғылыми сөйлеудің мәдениеті және оның сапасы: нақтылық, түсініктілік, қысқалық.1

1, 3, 4, 8, 9, 10
12-тақырып. Диссертацияны қорғауға даярлаудың ерекшеліктері.

Сабақтың мазмұны:

Диссертацияны алдын-ала қорғау кезеңінің ерекшеліктері. Қорғауға жеке даярлық. Диссертацияға пікірлер мен сын-пікірді дайындау.1

1, 3, 4, 8, 9, 10
Семинар (практикалық) сабақтар
Модуль 1. Ғылыми зерттеудің әдіснамасы, әдісі және логикасы

1-тақырып. Ғылыми танымның әдіснамасы.Семинардың жоспары:

1. Ғылыми зерттеу: оның мәні және ерекшеліктері. Әдіс және әдіснама ұғымы.

2. Пән, теория және әдістің өзара қатынасы.

3. Әдіс объективті және субъективтінің бірегейлігі ретінде.


2

2, 5, 6

2-тақырып. Ғылыми зерттеудің әдістері және логикасы.

Семинардың жоспары:

1. Әдістер табиғаты және олардың классификациясының проблемасы. Әдістердің жалпы классификациясы.

2. Эмпирикалық зерттеулердің ғылыми әдістері.

3. Теориялық зерттеулердің ғылыми әдістері.1

2, 5
3-тақырып. Ғылыми зерттеу процесі: логика және технология.

Семинардың жоспары:

1. Зерттеудің теориялық кезеңі және деңгейі.

2. Зерттеудің әдістемелік мақсаты және оның негізгі кезеңдері.

3. Гипотеза және оның анықтамасы.

4. Зерттеушілік процестің құрылымы және кезеңдері.


1

2, 5
1

2

3
Модуль 2. Зерттеуді жүргізудің алдын-ала кезеңі 4-тақырып. Ғылыми зерттеудің алғашқы кезеңіндегі ғылыми ақпаратты жинау және жинақтау. Ғылыми әдебиетпен жұмыс жасау және оларды іріктеу.

Семинардың жоспары: 1. Ғылыми әдебиетті оқу процесі. 2. Нақтылы мәліметті теру және бағалау. 3. Алғашқы ғылыми ақпаратты жинау, оны белгілеу және сақтау.

1


2, 5

5-тақырып. Құжаттар мен ақпарат көздерін талдаудың негізгі әдістері.

Семинардың жоспары: 1. Құжаттарды ақпараттық талдау. 2. Терминологиялық талдау әдісі.

3. Құжаттарды деректік талдау.

4. Құжаттарды оқып білудің психолингвистикалық әдісі. Түсініктеме сөздігін талдау әдістемесі.

5. Сараптамашылық бағалау әдісі.

6. Құжаттарды талдаудың библиографиялық әдісі.


2

2, 5
6-тақырып. Құжаттық және ақпараттық-библиографиялық ресурстар және олардың түрлері.

Семинардың жоспары:

1. Жазба (диссертациялық) жұмыстарын орындау кезінде қолданылған ақпараттың бастапқы деректерін іздеу, жинау, жүйелеу және талдаудың негізгі жолдары

2. Кітаптың ғылыми-ақпараттық аппараты.

3. Ақпараттың бастапқы деректерін белгілеу.1

1, 3, 4, 8, 9, 10
7-тақырып. Жұмыс жазбаларын жүргізу және олардың түрлері

Семинардың жоспары: 1. Жұмыс жазбаларын жинаудың және жүргізудің жалпы қағидалары.

2. Жұмыс жазбаларының негізгі түрлері: жоспар, үзінді, тезис, аннотация, резюме, конспект, жұмыстың шетіндегі қосымша жазбалар мен тіркеме ақпарат.1

1, 3, 4, 8, 9, 10
Модуль 3. Ғылыми жұмыстар. Зерттеулерді жүзеге асыру процесі және ғылыми жұмыс мәтінін дайындау

8-тақырып. Ғылыми жұмыстың ерекшеліктері және ғылыми еңбек этикасы. Ғылым этосы және ғалымның этикасы.Семинардың жоспары: 1. Диссертация ғылыми шығарманың түрі ретінде. Диссертациялық жұмыстың негізгі түрлері. 2. Магистерлік диссертация және оларға қойылатын талаптар. 3. Докторлық диссертация (PҺD) және оның

1

2,5

1

2

3
ерекшеліктері. 4. Ғылым этосы және ғалымның этикасы. Ғалымның ар-намыс кодексі.


9-тақырып. Қолжазбамен жұмыс жасау. Диссертацияның құрылысы

Семинардың жоспары:

1. Ғылыми шығарманың құрылысы нормативті құрылым ретінде.

2. Мәтіннің тарауларға бөлінуі

3. Ғылыми мәліметтерді баяндаудың тәсілі.1

2,5, 6
10-тақырып. Диссертациялық жұмыстың құрылымы және мазмұны.

Семинардың жоспары:

1. Диссертациялық жұмысты құрастырудың құрылымы: өзектілігі, зерттеу мақсаты, зерттеудің тапсырмалары, зерттеу объектісі, зерттеу заты, зерттеудің әдіснамалық және теориялық негіздері, ғылыми жаңашылдығы, зерттеудің тәжірибелік маңыздылығы, зерттеу нәтижелерін апробациялау.

2. Диссертацияның негізгі бөлімін дайындау шығармашылық процесс ретінде.

3. Диссертациямен жұмыс істеудің технологиясы және оны ұйымдастыру.2

2,5
11-тақырып. Диссертациялық жұмыстың тілі мен стилі.

Семинардың жоспары: 1. Мәліметті жеткізудің формальды-логикалық тәсілі.

2. Ғылыми сөйлеудің мәдениеті және оның сапасы: нақтылық, түсініктілік, қысқалық1

1, 3, 4, 8, 9, 10
12-тақырып. Диссертацияны қорғауға даярлаудың ерекшеліктері.

Семинардың жоспары: 1. Диссертацияны алдын-ала қорғау кезеңінің ерекшеліктері.

2. Қорғауға жеке даярлық.

3. Диссертацияға пікірлер мен сын-пікірді дайындау.


1

1, 3, 4, 8, 9, 10
Магистранттың оқытушы жетекшілігімен өзіндік жұмысы
Модуль 1. Ғылыми зерттеудің әдіснамасы, әдісі және логикасы

1-тақырып. Ғылыми танымның әдіснамасы.Сұрақтары:

1. Ғылыми зерттеудің негізгі белгілерін сипаттаңыз.

2. «Әдіснамалық оптимизм» ұғымының мағынасын ашыңыз

3. Нақты нәтиже алудың шарттарын атап көрсетіңіз

4. Әдіс қандай қызмет атқарады?

5. Әдіс неге негізделеді?


4

2, 5, 6

1

2

3
2-тақырып. Ғылыми зерттеудің әдістері және логикасы

Сұрақтары:

1. Әдістер классификациясының белгілері қандай?

2. Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдардағы бақылаудың ерекшеліктері неде?


2

2, 5
3-тақырып. Ғылыми зерттеу процесі: логика және технология

Сұрақтары:

1. Ғылыми жалпылаудың нәтижесінде анықталатын белгілердің түрлері.

2. Бақылау нәтижелерін, тәжірибелер мен ойдың біртектіден жалпыға жылжуын жинақтауға байланысты болатын зерттеудің логикалық тәсілі.

3. Танымал индукцияның жетістіктері мен кемшіліктерін анықтау.

4. Толық емес индукцияның ерекшеліктері қандай?


2

2, 5
Модуль 2. Зерттеуді жүргізудің алдын-ала кезеңі

4-тақырып. Ғылыми зерттеудің алғашқы кезеңіндегі ғылыми ақпаратты жинау және жинақтау. Ғылыми әдебиетпен жұмыс жасау және оларды іріктеу.Сұрақтары:

1. Диссертация тақыры бойынша ғылыми әдебиетті оқудың мәні.

2. Ғылыми әдебиетті оқудың алғашқы кезеңі нені қарастырады? Жылдам оқу техникасын қалай меңгеру керек?

3. Оқыған нәрсеңізді ішімізден неге айтуға болмайды?

4. Оқу кезінде ақпаратты қабылдауды қалай ұйымдастыру керек? Ғылыми дерек және оның сипаттамасы.

5. Ғылыми деректің жаңашылдығы нені білдіреді?

6. Ғылыми деректің нақтылығы немен анықталады?

7. Ғылыми деректің шынайылығы қалай анықталады?2


2, 5

5-тақырып. Құжаттар мен ақпарат көздерін талдаудың негізгі әдістері.

Сұрақтары:

1. Құжаттардың ақпараттық талдауының критерийлері қандай?

2. Құжаттардың физикалық, ақпараттық көлемі мен ақпараттық мөлшері қалай өлщенеді?

3. Термин деген не және олардың ғылыми тіл саласындағы қызметі қандай?4

2, 5
1

2

3
4. Терминдердің ерекшеліктерін сипаттаңыз.

5. Терминдерді талдаудың бірінші кезеңінің мазмұнын түсіндіріңіз.

6. Терминдерді талдаудың екінші кезеңінің мақсаты болып не табылады?

7. Терминдерді талдаудың үшінші кезеңінде не зерттеледі?

8. Терминдерді талдаудың бірінші кезеңінің мазмұны қандай?6-тақырып. Құжаттық және ақпараттық-библиографиялық ресурстар және олардың түрлері.

Сұрақтары:

1. Ақпараттық-библиографиялық ресурстардың негізгі түрлерін атаңыз.

2. Библиографиялық өнім деген не?

3. Библиографиялық құралдардың басты түрлерін анықтаңыз.

4. Библиографиялық көрсеткіш деген не және онымен қалай жұмыс істеу керек?

5. Библиографиялық шолудың мазмұнын не құрайды?

6. Электронды ақпараттық ресурс деген не және оның құрамына не кіреді?

7. Деректер базасы деген не?

8. Деректер қоры деген не?

9. Деректер базасының негізгі түрлері қандай?2

1, 3, 4, 8, 9, 10
7-тақырып. Жұмыс жазбаларын жүргізу және олардың түрлері

Сұрақтары:

1. Жұмыс жазбаларын жүргізу әдісінің артықшылығы неде?

2. Жазбаларды қолдана отырып орындаушы неге қол жеткізуі мүмкін?

3. Алдын ала жазбалар жазбаша жұмысты орындауды қалайша жеңілдетеді?

4. Жұмыс жазбаларының негізгі түрлері қандай?

5. Жазбаша жұмыстың жоспары деген не?2

1, 3, 4, 8, 9, 10
Модуль 3. Ғылыми жұмыстар. Зерттеулерді жүзеге асыру процесі және ғылыми жұмыс мәтінін дайындау

8-тақырып. Ғылыми жұмыстың ерекшеліктері және ғылыми еңбек этикасы. Ғылым этосы және ғалымның этикасы.Сұрақтары:

1. Диссертацияны ғылыми шығарманың ерекше түрі ретінде сипаттаңыз.


2

2,5

1

2

3
2. Диссертацияның квалификациялық қызметі неде?

3. Көпшілік алдындағы қорғау не үшін қажет?

4. Диссертацияда қолданылған толыққанды ақпараттың құрамына не кіреді?

5. Диссертация мазмұнының өзіндігі мен қайталанбастығының негізі болып не табылады?

6. Жүргізілген зерттеудің сипаттамасына қойылатын негізгі талап қандай?9-тақырып. Қолжазбамен жұмыс жасау. Диссертацияның құрылысы

Сұрақтары:

1. Ғылыми шығарма құрылымының негізгі элементтерін сипаттаңыз.

2. Ғылыми жұмыстың титулдық беті қандай ережелерге сәйкес толтырылады? Өз үлгіңізді жазыңыз.

3. Жұмыстың атауында неге «... кейбір проблемалары», «... жайлы мәселелер» тәріздес түсініктерді жазуға болмайды?

4. Жұмыстың кіріспесінде не жазылу керек?

5. Ғылыми шығарманың құрылымына не кіреді?

6. Ғылыми жұмыстың бірінші тарауында не қарастырылады және оның құрылымы қандай?

7. Ғылыми жұмыстың екінші тарауының құрылымы мен мазмұны қандай?

8. Ғылыми жұмыс қорытындысының құрылымы нені қарастырады?

9. Қолданылған әдебиеттер тізімі қалай ресімделеді?2

2,5, 6
10-тақырып. Диссертациялық жұмыстың құрылымы және мазмұны.

Сұрақтары:

1. Жұмыстың өзектілігінің көлемі мен мазмұны қандай?

2. Зерттеудің мақсаты қалай тұжырымдалады?

3. Алғашқы тапсырманың құрамында не қарастырылады?

4. Екінші тапсырмада не түсіндіріледі?

5. Үшінші тапсырманың мазмұны қандай?

6. Зерттеудің төртінші тапсырмасы қалай түсіндіріледі?

7. Зерттеу объектісі деген не?

8.Зерттеу пәні деген не?

9. Зерттеудің теоретикалық-әдіснамалық негіздері неге қызмет етеді?4

2,5
1

2

3
10. Диссертацияның ғылыми жаңашылдығы нені қарастырады?

11. Зерттеу нәтижелері апробациясының мәтінінде не жазылады?
11-тақырып. Диссертациялық жұмыстың тілі мен стилі

Сұрақтары:

1. Диссертациялық жұмыстың тілі мен стиліне неге көп көңіл бөлінеді?

2. Материалды баяндаудың формальды-логикалық тәсілі неге диссертацияның жазбаша тілінің ерекшелігі болып?

3. Не себепті ғылыми мәтінге мағыналық аяқталу, біртұтастылық және қисындылық тән болып табылады?

4. Диссертация мәтініндегі байланыстың арнайы функционалды-синтаксистік құралдарының (басында, алдымен, сонымен қоса, біріншіден, екіншіден, сонымен және т.б.) мәні неде?

5. Ғылыми жұмыс мәтіні мазмұнының қандай логикалық байланыстары мен қатынастары келесі сөздерді сипаттайды: алайда, сонымен қоса, сөйтсе де?

6. Қандай логикалық қатынастар келесі лексикалық сөздерде баяндалады: сәйкесінше, сондықтан, осыған орай, осының нәтижесінде, содан басқа, сонымен қоса?

7. Келесі сөздер мен сөйлемдер не үшін қолданады: …. көшпес бұрын, .... қарастырайық, .... тоқалып өткен жөн, ..... қарастыру қажет?

8. Сонымен, осылайша, яғни, соңында айта кетейік, қорытындылай келе, айта кететі жайт тәріздес лексикалық сөздер қандай қызмет атқарады?

9. Жоғарыда көрсетілген сөз тіркестері мәтінді тараулар мен бөлімдерге бөлуге қалай септігін тигізеді?

10. Неге бір мәтінде әр түрлі мағынадағы терминологияны қолданбаған дұрыс?


2

1, 3, 4, 8, 9, 10
12-тақырып. Диссертацияны қорғауға даярлаудың ерекшеліктері

Сұрақтары:

1. Дайындық жұмысын орындау үшін неге уақыт факторы маңызды болып табылады?

2. Ізденушіге берілген қорғауға дайындық уақытының құрамына не кіреді? Диссертацияны алдын ала талқылау қалай ұйымдастырылады?


2

1, 3, 4, 8, 9, 10
1

2

3
3. Диссертация мәтіні бойынша ескертулер мен ұсыныстарды қалай және қандай уақыт аралығында жүзеге асыру керек? Болжамдалған баяндау ұзақтығын не үшін ескеру қажет?

4. Диссертацияны қорғау орны туралы ізденуші не білу керек?

5. Қорғау кезіндегі баяндау мәтінін дайындаудың құрамына не кіреді?

6. Аудиторияны мақұлдату мақсатында «драматизациялау» әсерін қалай қолдану керек?

7. Қорғау кезіндегі баяндауда қандай ораторлық тәсілдерді пайдаланған жөн?

8. Сыртқы пікірден өту үшін ізденушімен қандай шаралар атқарылады?

9. Диссертацияның авторефератына пікірлерді ұйымдастыру қажет пе?
2.2 Өзіндік жұмысқа тапсырмалар (МӨЖ)

Тақырыбы

Тапсырманың мақсаты және мазмұны

Ұсыныл-ған әдебиет

Орындау ұзақтығы

Бақылау түрі

Өткізу уақыты

1

2

3

4

5

6

Модуль 1. Ғылыми зерттеудің әдіснамасы, әдісі және логикасы


Тапсырманың мақсаты: Ғылыми зерттеудің логикалық құрылымының әдіснамасы, әдісі және құрылысымен танысу.

Тапсырманың мазмұны: диссертация тақырыбын таңдауды негіздеу; методологиялық аппараттың сипаты; негізгі әдебиет көздерін оқып білу мен талдаудың алдын ала нәтижелері.

2,5, 6

3 апта

ғылыми есеп беру

4-оқу аптасы

Модуль 2.

Зерттеуді жүргізудің алдын-ала кезеңіТапсырманың мақсаты: Зерттеудің кезеңдерімен танысу.

Тапсырманың мазмұны: Зерттеу тапсырмаларын сипаттау және олардың өзектілігін, ғылыми және практикалық маңыздылығын негіздеу; диссертациялық жұмысқа арналған нақтылы

2,5

5 апта

ғылыми есеп беру

8-оқу аптасы

1

2

3

4

5

6
мәліметті жинау және өңдеу, диссертация жазуға деген оның шынайылығы мен жеткіліктілігін бағалау; ғылыми және тәжірибелік маңыздылығы тұрғысынан болжамдалған нәтижелерді бағалау; жасалған жұмыстың магистрлік диссертацияға қосқан үлесі жайлы қорытынды.

Модуль 3. Ғылыми жұмыстар. Зерттеулерді жүзеге асыру процесі және ғылыми жұмыс мәтінін дайындау

Тапсырманың мақсаты: Ғылыми жұмыстардың мәтінін жазу кезіндегі теориялық дағдыны қолдану

Тапсырманың мазмұны: шешім қабылдау әдістерін негіздеу және оларды қолдану; шешім нәтижелерін баяндау; нәтижелерді экономикалық талдау; қазіргі заманғы ғылыми және тәжірибелік жетістіктер жүйесіндегі зерттелінетін тапсырманың орны; кейінгі зерттеулердің бағыты.

1, 3, 4, 8, 9, 10

5 апта

ғылыми есеп беру

13-оқу аптасы
  1. Пән бойынша тапсырмаларды орындау және өткізу кестесі

   Бақылау түрі

   Академиялық оқу мерзімі, апта

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

   10

   11

   12

   13

   14

   15

   Сабаққа қатысу

   *

   *

   *

   *

   *

   *

   *

   *

   *

   *

   *

   *

   *

   *

   *

   Дәрістер конспектісі
   *

   *

   Ауызша сауалнама

   *

   *

   *

   *

   *

   *

   *

   *

   *

   *

   *

   *

   *

   *

   *

   Коллоквиум   *

   Мәтіндік сауалнама

   *

   *

   *

   Реферат


   *


   *


   Эссе


   *


   Аралық тестілеу   *


   *

   Барлығы


 1. ҰСЫНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
 1. Негізгі әдебиет

1. Андреев Г.И., Смирнов С.А., Тихомиров В.А. В помощь написания диссертации и рефератов: основы научной работы и оформление результатов научной деятельности: Учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 272 с.

2. Научные работы. Методика подготовки и оформления. / И.Н. Кузнецов. – 2-е изд. – М.: Амалфея, 2000. – 544 с.

3. Волков Ю.Г. Диссертация. Подготовка, защита, оформление. – М.: Гардарики, 2003. – 185 с.

4. Кузин Ф.А. Магистерская диссертация: методика написания, правила оформления и порядок защиты. – М.: Ось-89, 1998. – 304 с.

5. Стволыгин К.В. Организация научного исследования в социальной сфере. – М.: Издательство: Пропилеи, 2005. – 68 с.


 1. Қосымша әдебиет

6. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования. – М., 1994.

7. Швырев В.С. Научное познание как деятельность. – М., 1984.

8. Кузин Ф.А. Кандидатская диссертация. Методика написания, правила оформления и порядок защиты. – М.: Ось-89, 2000. – 224 с.

9. Новиков А.М. Как работать над диссертацией. – М.: Педагогический поиск, 1996.

10. Филипс Э., Пью Д. Как написать и защитить диссертацию / Пер. с англ. – Челябинск: УралLtd, 1999.

4 БІЛІМДІ БАҒАЛАУ


4.1 Оқытушының талабы
Оқытушының талабы:

 • Сабақ кестесі бойынша дәрістік және тәжірибелік сабақтарға қатысу міндетті болып табылады,

 • Студенттердің сабаққа қатысуы сабақтың басында тексеріледі. Кешіккен жағдайда студент аудиторияға тыныш кіріп жұмысқа араласып кету қажет, ал үзіліс кезінде оқытушыға кешігу себебін айту керек,

 • Сабаққа екі рет кешігу бір рет сабақ босатқанға теңеледі,

 • Баллмен есептелінетін жұмыстарды белгіленген мерзімінде тапсыру қажет, уақытында тапсырылмаған жұмыс үшін баллдардың мөлшері азаяды. Барлық тапсырманы өткізбеген студенттер емтиханға жіберілмейді,

 • Қанағатсыз баға алып қалған жағдайда аралық бақылауды қайта тапсыруға жол берілмейді,

 • Орташа рейтингі (Рср = (Р1 + Р2)/2) 50%-дан кем болса, емтиханға жіберілмейді,

 • Сабақ бойында ұялы телефондар сөндірулі болу керек,

 • Студент сабаққа іскерлік киеммен келу қажет.4.2 Бағалау критерийлері

Барлық түрдегі тапсырмаларды бағалау 100 балдық жүйе бойынша жүргізіледі.

Ағымдағы бақылау әр апта сайын жүргізіліп, оның құрамына дәрістерге, тәжірибелік сабақтарға қатысуды бағалау және өзіндік жұмысты орындау кіреді.

Білімді аралық бақылау семестрдің 7-ші және 15-аптасында тестілеу түрінде жүргізіледі. Рейтинг бақылаудың келесі түрлерінің қосындысынан шығады *:Аттестациялық кезең

Бақылау түрі, үлес салмағы, %

Сабаққа қатысу

Дәрістер конспектісі

Ауызша сауалнама

Коллоквиум

Тестілік сауалнама

Реферат

Эссе

Аралық тестілеу

Барлығы

1-рейтинг

5

5

10

10

15

5

-

50

100

2-рейтинг

5

5

10

-

15

5

10

50

100

Пән бойынша емтихан емтихандық сессия кезінде тест түрінде тапсырылады.

Магистрант білімінің қорытынды бағасына келесілер кіреді:

- емтиханда алынған нәтиженің 40%-ы;

- ағымдағы үлгерімнің 60%-ы.

Қорытынды бағаны есептеудің формуласы:, (1)
Мұндағы, Р1, Р2 – сәйкесінше, бірінші және екінші рейтинг бағаларының сандық баламасы;

Э – емтихан бағасының сандық баламасы.


Әріптік қорытынды баға және оның баллмен есептелген сандық баламасы:

Әріптік жүйе бойынша баға

Баллдардың сандық баламасы

Пайыздық мәні, %

Дәстүрлі жүйе бойынша баға

А

4,0

95–100

өте жақсы

А–

3,67

90–94

В+

3,33

85–89

жақсы

В

3,0

80–84

В–

2,67

75–79

С+

2,33

70–74

қанағат

С

2,0

65–69

С–

1,67

60–64

D+

1,33

55–59

D

1,0

50–54

F

0

0–49

қанағатсыз

4.3 Қорытынды бақылауға арналған деректер
Емтиханға дайындалуға арналған сұрақтар.

 1. Дайындық мазмұнын оңтайландыру және оның құрамдас бөлігі;

 2. Ақпараттық білімнің құрылымы;

 3. Ақпараттық технология ұғымы және олардың қызметтері;

 4. «Оқыту технологиясы» түсінігі және олардың Блум бойынша негізгі қызметтері;

 5. Оқытудың инновациялық технологияларын жобалаудың қағидаларын атаңыз;

 6. Оқытудың инновациялық технологияларын жобалаудың жалпы әдістемесі және оның кезеңдері;

 7. Педагогикалық технологиялардың түрлері;

 8. Компьютер оқыту жүйесінің құралы ретінде;

 9. Техникалық және бағдарламалық компьютерлік құралдар;

 10. Компьютерлік бағдарламалардың негізгі түрлері;

 11. Бағдарламалық компьютерлік құралдардың қоғамдық маңыздылығы бойынша классификациясы;

 12. «Өмір сүруге арналған оқыту тұжырымдамасы» және «ойлау (мышление) дамуының тұжырымдамасы» тұжырымдамалары білім берудің ақпараттандырылуы тұрғысында;

 13. Ақпараттық қызметте қолданылатын құралдар;

 14. Болашақ мамандардың ақпараттық мәдениетін қалыптастырудың құралдары;

 15. Білім беру жүйесіндегі оқыту процесін басқару механизмдерін жетілдірудің компьютерлік құралдары және олардың қызметтері;

 16. Автоматтандырылған оқыту жүйелері және олардың негізгі қызметтері;

 17. «Ақпараттық-компьютерлік жүйе» ұғымы білім берудің инфрақұрылымы ретінде;

 18. Ақпараттық-компьютерлік жүйелердің деңгейлері және олардың жүзеге асырылуы;

 19. «Ақпараттық-интеллектуалдық орта» ұғымы;

 20. Оқытудың ақпараттық-компьютерлік жүйесіне қойылатын талаптар;

 21. Бағдарламалық педагогикалық компьютерлік құралдардың тиімділігі;

 22. Ақпараттық-компьютерлік дайындықтың мазмұны;

 23. Маманның біліктілік үлгісінің құзыреттілік үлгісінен айырмашылығы;

 24. АБЖ (ИОС) және оның айрықша белгілері;

 25. Ақпараттық-білім беру ортасының функционалдық құрылымы және оның бөлімдері;

 26. ЖОО-ның АБЖ-ін жобалаудың қығидалары;

 27. ЖОО-ның АБЖ-ін жобалауға, құруға және жүзеге асыруға қажетті негізгі алғышарттар;

 28. ОӘҚ (УМК) және олардың құрылымы;

 29. АБЖ-дегі студенттердің ПОҚ-мен және әкімшілік-басқарушылық аппаратпен өзара байланысының ұйымдары;

 30. Интернет-конференциялар;

 31. IP-хелпинг және оны ұйымдастыру;

 32. Ақпараттық жүйе АБЖ-нің құрамдас бөлігі ретінде;

 33. Білім беруді ақпараттандырудың мемлекеттік бағдарламасы;

 34. Білім беруді ақпараттандыру жағдайындағы оқытудың проблемалары.

Каталог: files -> MethodBook
MethodBook -> Автомобиль жүргізушілерін дайындаудың
MethodBook -> Ќазаќстан Республикасыныњ
MethodBook -> Механизмдармен ќўрылымы,классификациясы
MethodBook -> Жапарова А. Т элекртмен жабдықтау абж
MethodBook -> СызықТЫҚ Өлшеулер
MethodBook -> Өндірістің техникалық дайындығын меңгеру өндірістің техникалық дайындығының бірыңғай жүйесінің 5
MethodBook -> Жылу техникасы
MethodBook -> 1 зертханалыќ ЖЎмыс тапсырмаларыныѕ таќырыптары
MethodBook -> Қазақстан Республикасының


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет