Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі халықаралық ТҮркі мәдениетінің Ұйымы turksoyДата26.02.2018
өлшемі105.67 Kb.
#18857

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТҮРКІ МӘДЕНИЕТІНІҢ ҰЙЫМЫ TURKSOYАБАЙ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

ЖАЛПЫУНИВЕРСИТЕТТІК ПЕДАГОГИКА КАФЕДРАСЫ
АҚПАРАТТЫҚ ХАТ
Құрметті әріптестер!
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті TURKSOY Халықаралық Түркі Мәдениеті ұйымының қолдаумен 2016 жылы 22 желтоқсан күні «Мәңгілік Ел» ұлттық идеясы контекстінде Ұлы түркі ғұлама ойшылы Жүсіп Баласағұнның 1000 жылдығына арналған «Жүсіп Баласағұн: гуманистік педагогика негіздері және заманауи білім беру» тақырыбында өтетін Халықаралық Дөңгелек Үстелге шақырады.
Өткізілетін орны: Қазақстан, Алматы, Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті , Жамбыл көшесі- 25, конференц-залы, 2-қабат.
Халықаралық Дөңгелек Үстел ұйымдастырушылары: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті, Жалпыуниверситеттік Педагогика кафедрасы
Халықаралық Дөңгелек үстел мақсаты: Түркі ойшылы Жүсіп Баласағұнның гуманистік идеялары арқылы білім беру және бүгінгі күні жастардың бойында рухани-адамгершілікке тәрбиелеудегі өзекті мәселелерін талқылау.

Жүсіп Баласағұн -Қараханид дәуірінің ұлы ойшылы, ақын және ғұлама. Ойшыл XI Қараханидтер мемлекетінің астанасы Баласағұнда дүниеге келген. Ғұлама педагогика тарихында,жазба әдебиетте түркі тілінде тұңғыш жазылған «Құтты білік» дастаны үшін «Хас Хаджиб» атағына ие болды. Белгілі еңбегін түркі дәуірінің өркендеген кезеңінде жазады.Ойшыл Әбу Насыр әл -Фараби, Қожа Ахмет Яссауи Махмұд Қашқари тәріздес көрнекті қайраткерлерімен тең болып табылады.
Конференцияның жұмысына қатысуға:

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің өкілдері, Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім беру академиясы; Жүсіп Баласағұн мұрасын және түркі ойшыл-ғұламаларының еңбектерін зерттеуші қазақстандық, шетелдік ғалымдар, жалпы білім беру мекемелері, докторанттар, магистранттар, студенттер шақырылады.Дөңгелек үстел жұмысы мынадай бағытта жүзеге асырылатын болады:

- Жүсіп Баласағұн Юсуф Баласагуни –Қарахан дәуірідегі түркі тілінде жазылған құнды мұра авторы

- «Құтты білік» дастаны гуманистік педагогика және рухани-адамгершілік құндылықтардың бастауы.

- Жүсіп Баласағұнның «Құтты білік» дастаны ғылыми-практикалық және пәнаралық мәселелер тоғысында

- Жүсіп Баласағұн және оның замандастары

- Ұлы түркі ғұлама ойшылы Жүсіп Баласағұн мұрасы жаңа мыңжылдықта және педагогика тарихын, білім беру жүйесін «Мәңгілік Ел» ұлттық идеясы тұрғысында жаңғырту.

Конференцияға қатысу түрі: келіп қатысу немесе сырттай қатысу .

Конференцияның жұмыс тілдері: қазақ, орыс және ағылшын

­ Халықаралық Дөңгелек үстелге қатысуға өтінім беру және ұйымдастыру комитетіне мақаланы тапсыру мерзімі: 2016 жыл, 30 қазанға дейін .

ҚАТЫСУ ШАРТТАРЫ
Мақаланың минималды көлемі – 3 бет (әдебиеттер тізімін қосқанда). Мақаланың максималды көлемі – 6 бет (әдебиеттер тізімін қосқанда). Ғылыми еңбектер жинағының бір данасымен қоса мақаланың құны (пошталық жөнелтуін есептемегенде) 3500 теңгені құрайды. Әрбір қосымша беттер үшін құны 300 теңге. Авторлар саны - шектелмеген және мақаланың құнына әсер етпейді. Бір автор бірнеше мақалалар жариялай алады. Бұл жағдайда әр жарияланған мақала үшін төленеді. Жинақтың пошта арқылы жеткізілу құны: Қазақстан -1000 теңге, ТМД елдеріне-1500теңге, алыс шетелге -2000 теңге (1дана). Жинақтарды таратылуы арнайы тапсырысты бандерольдар арқылы жүргізіледі.

Қатысушылар аты-жөні жазылған түрлі-түсті қорғау элементтері бар бланкідегі (А 4 форматтағы) сертификатқа тапсырыс бере алады. Бір сертификаттың құны- 500 теңге. Бір сертификат бір авторға жазылады. Тапсырыс беру кезінде сертификат бланкісінде "автор туралы мәліметтер" көрсетілуі қажет. Сертификаттар жинақтармен бірге таратылады. Сертификаттарға, жинақтың қосымша даналарына тапсырыс беру және төлеу ұйымдастыру жарнасымен қатар бір мезгілде жүргізіледі.Іссапар шығындары қатысушыны жіберген ұйымның есебінен болады.
МАҚАЛАНЫ ЖАРИЯЛАУҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР
1.Мәтін Microsoft Word немесе Open Office Writer шрифтімен терілуі тиіс.

2.Тілі - орыс, қазақ, ағылшын, т.б. 1. Беттің көлемі - А4, парақтың бағыты – «кітап».

 2. Жиектері: жоғарғы – 2 см; төменгі – 2 см; сол жағы – 1.5 см; оң жағы – 3 см.

 3. Шрифт “Times New Roman”, кегль(шрифт көлемі)-14

 4. Жоларалық интервалы - 1.0.

 5. Абзацтың шегінісі: сол жағы – 0, оң жағы – 0, алғашқы жолы -1,25см.

 6. Мақаланың бірінші абзацы: ортасында, жартылай қалын - мақаланың толық атауы.

 7. Мақаланың екінші абзацы: оң жақта, қарайтылған, курсив- толығымен автордың (авторлардың) ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы немесе лауазымы, тегі,аты-жөні (12 шрифт).

 8. Мақаланың үшінші абзацы: оң жақта, курсив - ЖОО - аты , ел, қала (қысқартылған қабылданбайды), немесе жұмыс орындалған мекеменің толық атауы, қаласы жазылады (12 шрифт).

 9. Мақаланың төртінші абзацы: ортасында, курсивпен – түйіндеме (қазақ/орыс, ағылшын тілдерінде) (12 шрифт).

 10. Мақала мәтіні (14 шрифт): пішімдеу – ені бойынша. Мақала бөлімдерінің, беттерінің, тізбектерінің алшақтықтары жіберілмейді; әріптер арасында тығыздалған немесе бөлінген интервал қолдануға болмайды.

13. Қиын оқылатын шрифтегі мәтін, диаграммалар, графиктер, суреттер және т.б. сканерден өткізілген сурет түрінде мақалаға қойылады. Сыйымдылығы 300 dpi. аспауы тиіс.

 1. Әдебиеттер тізімін автоматты түрде нөмірлеуге жол берілмейді. Мәтінінде тізімдерді нөмірлеу қолмен жасалады.

 2. Әдебиеттер тізімі (12 шрифт) мақаланың соңында, әдебиеттер қолдану ретімен, ГОСТ Р 7.0.5 - 2008 сәйкес рәсімделеді. Мәтінде сілтемелер тиісті тік жақшада рәсімделеді: реттік нөмірі көрсетіледі, әдебиеттер тізіміндегі реттік саны және беті көрсетіледі, мысалы [5,Б.17]. Автоматтық сілтемелерді қолдануға болмайды.

 3. Беттерді нөмірлеуге болмайды.

 4. Мақала мәтіні (тезистер) мұқият өңделген және редакцияланған болуы тиіс. Мақалада келтірілген деректер, дәйексөздер, статистикалық және басқа да мәліметтердің мазмұны үшін жауапкершілік авторларға жүктеледі (рәсімдеу үлгісі төменде).

Көрсетілген  мерзімнен кешіктіріліп жіберілген немесе талаптарға сай ресімделмеген материалдар қаралмайды және кері қайтарылмайды.Ұйымдастыру комитеті мазмұны және ресімделуі талаптарға сәйкес келмейтін мақалаларды жариялаудан бас тартуға құқылы.

Материалдарды Халықаралық Дөңгелек үстел «Жүсіп Баласағұн: гуманистік педагогика көздері және заманауи білім беру»

деген белгімен, төмендегі электрондық поштаға жіберіңіз: Konf_1000b@mail.ru Файлдың аты бірінші автордың тегімен сәйкес болуы тиіс.

Конференция жұмысына қатысу үшін материалдарды келесі мекен-жайға жолдау қажет: 010005, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Достық даңғылы, 13, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, жалпыуниверситеттік педагогика кафедрасы.

Мақала төлемінің көшермесін төменде көрсетілген электрондық почтаға жіберу керек:Konf_1000b@mail.ru
Байланыс телефондары: 8-(727) 2-91-19-81; Жампеисова Корлан Кабыкеновна - 8 701 726 77 21; Көшербаева Айгерім Нуралиевна – 8775 636 71 87; Абдуллаева Жанат Шахарбекқызы – 8775 636 71 87; Әбішева Айдана Мұратбеккызы – 8778 219 87 16; Молдасан Қуаныш Шормановна -87023142229
Мақаланы рәсімдеу үлгісі


Жүсіп Баласағұн мұрасы жаңа мыңжылдықта
Көшербаева А.Н.

п. ғ. д., профессор,

Абай атындағы ҚазҰПУ, Алматы қ., Қазақстан


Түйіндеме (12 шрифт)

Мақала тіліне байланысты-егер қазақ тілінде болса, онда түйін орыс және ағылшын тілдерінде, егер орыс тілінде болса, онда түйіндеме, талаптарға сәйкес , қазақ және ағылшын тілдерінде болуы керек.
Түйіндеме, Түйіндеме, Түйіндеме, Түйіндеме.
Баяндама мәтіні . Баяндама мәтіні . Баяндама мәтіні . [3,Б. 85]. Баяндама мәтіні . Баяндама мәтіні . Баяндама мәтіні . Баяндама мәтіні .

Баяндама мәтіні . Баяндама мәтіні [2]. Баяндама мәтіні . Баяндама мәтіні . Баяндама мәтіні . Баяндама мәтіні . (кесте 1). Баяндама мәтіні . Баяндама мәтіні Баяндама мәтіні . Баяндама мәтіні .

Кесте 1. Кестенің аты


Мәтін

Мәтін

Мәтін

Мәтін

Мәтін

Мәтін

Мәтін

Мәтін

Мәтін

 

Баяндама мәтіні . Баяндама мәтіні .(Сурет 1). Баяндама мәтіні . Баяндама мәтіні . Баяндама мәтіні . Баяндама мәтіні .
Сурет 1.Суреттің аты

Баяндама мәтіні . Баяндама мәтіні [2]. Баяндама мәтіні . Баяндама мәтіні . Баяндама мәтіні . Баяндама мәтіні . [1, Б. 17]. Баяндама мәтіні . Баяндама мәтіні . Баяндама мәтіні . Баяндама мәтіні . (кесте 1). Баяндама мәтіні . Баяндама мәтіні . Баяндама мәтіні . Баяндама мәтіні .
Әдебиеттер тізімі:
- 1.Ұлы ойшыл Жүсіп Баласағұнның «Құтты білік» дастаны- түркі халықтарының рухани өзегі –КазҰПУ Хабаршысы, № 4, б. 21-28.

-2. Орталық Азиялық Қайта өрлеу дәуірі кезіндегі педагогикалық ойдың тарихнамасы (X-XIV –Алматы, 2014, б.52-60

3. Юсуф Баласагуни. Благодатное знание / Пер. С.Н.Иванова, вступ. статья М.С. Фомкина. Примеч. А.Н. Малеховой. - Л., 1990. - 560 с.

4. Конрад Н.И. Запад и Восток. - М.: Наука, 1972. - 510 с.Учитель и вопросы гуманизма // Вопросы образования. 2010. № 5. С. 74-АВТОР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР


Өтінім

1

Тегі, аты, әкесініңаты(толығымен)*

 

2

Лауазымы, ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы

 

3

Сіздің ұйымыңыздың толықжәнеқысқашаатауы, ұйымныңорналасқанжері(елдімекен)*

 

4

Қосымша авторлар (аты-жөні, толығымен) (болғанжағдайдакөрсетіледі)

 

5

Мақаланың атауы (тезистер) *

 

6

Нөмірі және секция атауы
7

Қатысу формасы( келіп қатысу/сырттай)

 

8.

Жұмысты қорғайсызба(иә/жоқ)

 

9

Баяндамаға қажетті техникалық құралдар (болған жағдайда көрсетіледі)

 

10

Жіберілетін жинақтың саны*
11

Қатысушы сертификаты( сертификат талап ететін қатысушылардың аты-жөні және олардың жұмыс орны)
12

Телефон(моб.,жұмыс,үйдің)
13

E-mail*
14

Қонақүй (керек болса)
Жинақты жіберу үшін пошталықмекен-жайы*:

Кімге:Қайда:(соның ішінде пошта индексі, ел, облыс, қала, үй, пәтер)
Ұйымдастыру жарнасы*

Саны

Құны

Мақаланың төлем ақысы 3500тг. (беттер санын көрсету және жинақтың қайта жіберу құнын есептемегенде) *Түсті сертификат (сертификат санын көрсету және әр сертификат үшін бір авторға 500 теңге)Әр жинақтың пошта жөнелтімі (Қазақстан бойынша-2000 теңге, ТМД елдері бойынша- 3500теңге. Шет елдерге-4000 теңге)*Барлығы:00-00

тенгеТӨЛЕМ ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІН ТӨЛЕУ ҮШІН ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛЫҚ ЖАРНА:
Ақша аударымын алушы: РГП ПХВ КазНПУ им. Абая КБЕ 16

РНН 600900529562ИИК KZ178560000000086696

АЛУШЫНЫҢ БАНКІ "АҚ" БАНК ЦЕНТР КРЕДИТ" Алматы қ.,

БИН 031240004969 БИК KCJBKZKX


Ақша аударған уақытта «Жүсіп Баласағұн шығ. арн. Халықаралық дөңгелек үстел » деп белгі қою керек және аты-жөніңізді көрсету қажет.

Алыс шет елдер және ТМД елдері үшін: операция коды-861
Каталог: downloads -> materials
materials -> Бағдарламасы «Білім берудегі инновациялар: бағдарлар мен үрдістер»
materials -> Бақылау күндері: 3-28 қазан – жоо-ның үздік оқытушысы – 2016 байқауының факультетішілік кезеңін өткізу. 31 қазан
materials -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты АҚпараттық хат павлодар мемлекеттік педагогикалық институты
materials -> Ақпараттық хат құрметті әріптестер!
materials -> Iii халықаралық Ғылыми форум «ххі ғасырдағы филология ғылымы: мәселелері мен болашағы»
materials -> 6D020500 – Филология
materials -> Атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция өткізеді. Конференцияға әдебиеттану, тілтану саласының кәсіби мамандары, мектеп мұғалімдері, магистрант-ізденушілер шақырылады. Конференция барысында талдау нысаны болар мәселелер
materials -> Научный паспорт ученого ену
materials -> Емтихан өткізудің мақсаты мен міндеттері


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет