Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі семей қаласының ШӘКӘрім атындағы мемлекеттік униврситетібет2/5
Дата07.03.2018
өлшемі0.76 Mb.
#20318
1   2   3   4   5

Бар іргетастарды күшейту

Іргетастарды күшейту өзіне қоса іргетас конструкцияларын күшейту ғана емес, негізге іргетасты тіреу шартының өзгеруі. Күшейту тәсілдері:

а) іргетас конструкциясын күшейту;

б) іргетастың тіреу алаңын үлкейту;

в) төмен жатқан грунт қабатына жүк түсіру;

г) іргетасы бар ғимаратты тереңдету немесе құрылғыны.

Іргетас конструкциясын күшейту іргетастарды күшейту келесі тәсілдермен жүзеге асырылады:

1. іргетастардың ауыстырып қалау жолы жеке участктардаЦементтеу жолдары. Цементтеу тәсілі еңбексыйымдылығы аздығы, қауіпсіздігі және орындалу қарапайымдылығымен ерекшеленеді.

Жұмыстың орындалуы келесі:

  1. Ойықтарды шаң тозаңнан тазалайды;

  2. Құбырлар орнатады, соңы іргетастың ортасына дейін жеткізеді

  3. Цемент ерітіндісімен бекітеді;

  4. Орнатылған құбырларға сулыцемент қоспасын жібереді.


3. Торкреттеу жолымен. Жаңа құрылыста торкреттеу жұмыстары аналогикалық жұмыстан айырмашылығы болмайды. Жұмысты қысылған шартта істеуге тура келеді.

4. темірбетон рубашкісін немесе бетонды жолмен орнату. Рубашка көмегімен күшейту орындалуы, цементті күшейте алмаған кезде орындалады. (сур. 4.5).

Темірбетон іргетасымен темірберон рубашкасы көмегімен күшейтеді. Бетонды, кірпішті, бутолы, бутобетонмен және т.б.Іргетасты түгелімен бетондау, қосымша армирлеумен және негізгі өлшемдерін күшейтумен жүзеге асады.

Желімделген құрам көмегімен іргетасты ұзақ эксплуатациялауда машиналар және технологиялық жабдықтарда динамикалық күштерден жарықтар пайда болуы мүмкін. Жарықтар үлкеюі мүмкін және конструкцияны бұзуға әкелуі мүмкін. Әсіресе жинақтау іргетастары үшін. Мұндай іргетастарды желімдеу құрамды көмегімен қалпына келтіруге болады.Желімдеу құрамы құрамдық бөлігі:

 • Эпоксидті смола — негізгі компонент;

 • пластификатор

 • қатайтқыш (ПЭП — полиэтиленполиамин);

 • толтырғыш (маршалит. ұсақ кварцтық құм және т.б.).

Сур . 4.7. іргетасты күшейту және штрабты күшті және анкерлі болттармен беру: 1-штраб; 2- анкерлі болт; 3-іргетастың жаңа қырлы бөлігі; 4- жаңа тығыздалған негіздің жолақтары.Сур. 4 8. іргетасты күшейту және көлденең балкамен күшті беру: 1- іргетастың жаңа қырлы бөлігі; 2- көлденең балка, 3- клинья; 4- негіз сызығы жаңа тығыздалған.Іргетасты күшейту шпор көмегімен ленталы үшін жүзеге асырылуы мүмкін, жеке тірек іргетастарға үшінде (сур. 4.9)


сур. 4.9. іргетастарды анкерлік стержіндерімен күшейту: 1- көлденең бағана; 2- анкерлік стержндер; 3- жаңа бетон; 4- негіздің жаңа тығыздалған сызығы, 5- тығыздалған грунт аймағыСур. 4 10. Іргетасты шпор көмегімен күшейту. 1- бар іргетас; 2-жинақталған темірбетонды кеңейту.

Бетон бекітпе маркасы бетон блогы және іргетас маркаларынан төмен болмау керек.Сур. 4.11 тіреу алаңынан үлкейту жинақталған темірбетон элементі көмегімен орнату: 1- бар іргетас; 2- жинақталған элемент, 3- анкер; 4- сұйық цемент ерітіндісі қысыммен бекітілген отверстие; 5- домкрат; 6 негіздің жаңа тығыздалған сызығыІргетасты жалпақ гидравликалық Фрейсин домкратымен күшейтуге болады. (сур. 4.12).

Технологиялық жұмысты өндіру келесідегідей:

1.Домкратқа бекітілген трубкамен негіз жанына іргетасқа жаяды

2.Бетондайлы банкеттерді.

3.домкратпен қатқан сұйықты нагнетают (эпоксидті смоланы, цемент ерітіндісі). Домкрат негізді тығыздайды.Іргетасты сығылған рама көмегімен күшейту (сур. 4.13).

(сур. 4.13) Іргетасты сығылған рама көмегімен күшейту: 1- бар іргетастар, 2- қосымша пчиттар. 3- монолитті темірбетоннан сығылған рама конструкциясы.

Төменжатқан грунт қабат жүктемені беру. Қада немесе жіберілген құдықтар құрылғылар жолымен жүзеге асырылады.(сур. 4.14).Іргетасты ауыстыру жұмысы алыммен сол ретпен орындайды, іргетасты кеңейту.

Сур. 4 14- қадалған қада құрылғысы: 1- бар іргетас; 2- көлденең бағана, 3- қырлы бағана; 4- қадалған қада;Сур. 4.15. төмендетілген рубашка көмегімен жүкті беру сызбасы.

Дайындау және жіберу рубашкалары яруспен орындалуы мүмкін. Ру­башка жинақталған темірбетоннан орындалуы мүмкін.

Темірбетон оболочкасы грунт іргетас негізіне обой болып табылады. Грунттың салмақ көтергіштігі артады.

Келтірілген тәсіл іргетасты күшейтуге қызмет етуі мүмкін, қажет жағдайда шұңғырдың құлауы бар іргетастың маңында.Сур. 4 16. Іргетасты тереңдету сызбасы: 1-бар іргетас; 2-көлденең балка; 3-уақытша іргетастар; 4-шұңқырды бекіту: 5-клинья немесе домкрат, 6-жаңа іргетас денесі.

4.3. бар және жаңа іргетас құрылғысын бұзу.

Өндірістік ғимаратты қайта жаңғырту процессінде, колона астында ғимараттың өзін бұзусыз жаңа іргетас құрылғысы пайда болады. Іргетасты ауыстыру процессінде екі этаптан тұрады.

Бірінші этап — дайындық. Бұл этапта іргетас жүгін босатады, ауыстыру, көрші конструкциясына контроль ұйымдастырылады және конструкциядағы қысым контролі.

Екінші этап полды бұзу кіреді, траншеялар және шұңқырларды құру, ескі іргетасты бұзу және жааңасын құру.

Болат калонналарын ілу үшін оларды кесуге немес бетондауды қажет етеді.Сур. 4.18. болат колоннаны ілу сызбасы: 1-металл қада; 2-тік ұстап тұратын бағана; 3-дутаврлы көмекші бағана; 4- колоннаны ілу; 5-қатты қабырғаны пісірілген, 6-гидравликалық домкрат; 7-жаңа іргетас.Сур. 4 19. Шпенгель жүйе байланысы көмегімен колоннаны ілу: 1- бірінші группа колоннасын ілу фермамен байланыстыру жағыдайы, екінші группада.

Жаңа іргетас құрылысы кәсіпорынды қайта жаңғыртуда ерекшеліктері болады, қысылу шартымен өндірілетін негізгі жұмыс түрімен байланысты. Оған қатысты:

    1. Жер жұмыстар өндірісі.

    2. Арматура жұмыстар өндіріс ерекшеліктері.

    3. Қалыптау жұмыстар өндіріс ерекшеліктері.

    4. Бетон қоспасын транспорттау және жаю ерекшеліктері.

    5. Механизмдер құрылғыларын ерекшеліктерін қолдану.

Арматура іргетастары дайындалуы мүмкін:

 • Жеке стержндерін;

 • Дайын торлар және қаңқалар;

 • Арматура блоктарын ірілендіру.

Алынбайтын қалыптар келесі түрлердегідей болуы мүмкін .

1. Кішігабаритті жіңішкеқабырғалы темірбетонды плита.

2.Армоцементті алынбайтын қалып.

3. Торлы қалып.

4. Торлыцементті қалып.

4.4. Струйнді технологияны қолдану күшейту үшін іргетас негізіне бар ғимараттың

Струйнді технологиясы (сур. 4.20) көлденең щелді грунтта сулы струиді көмегімен кеседі. Кесілген щель қатты материалмен толтырылады. Қатты материалды цемент немесе полимер негізінде дайындайды.Сур. 4.20 струйнді технология жабдығы сызбасы: 1- монитор; 2- монитора басы сопламен, 3- сулы струя; 4- ауалы оболочка; 5- қататын ерітінді

Струнді технологиясы кез келген фрунтта қолданылуы мүмкін, может применяться практически в любых фунтах, іріобломочты және таулы басқасы.

Грунт щелесінде кесу екі сызбада орындалуы мүмкін: өтпелі и түйінді.

Өтпелі сызбада (сур. 4.22, а) жұмыс екі скважинада өндіріледі. Бір струйнді мониторын жібереді, ал басқасы, струя жағына бағытталған.

Түйінді сызбада (сур. 4.22, б) пульпаны шығарып алу үшін маниторды ауыстыру үшін сол скважина қызмет етеді.Іргетасты күшейту жолы оларды тереңдету орындалуы мүмкін струйді технологияны қолданумен. Бірақ нақты шек жүргізу қиын іргетасты тереңдету тәсілімен және төмен жатқан қабатқа жүкті беру тәсілі арасында. Технология көмегімен іргетас негізін күшейту сызбасы. (сур. 4.23-4.26).

4.5. Струйная технология құрылғысы противофильтрациялық завес (ПФЗ)бірнеше грунтта көпсопловты гидромонитор көмегімен.

ПФЗ үймерет байланыспаған және азбайланысқан грунттарда қажетті тереңдікте, завес ені барлығы 3 5-20 см құрайды, салмағы, струйнды тәсілімен, IX бірге құбырлардың қиылысуы, коллекторлы сымдар әртүрлі тағайындалған олардың бұзылуы және салынуы орындалуы мүмкін.Сур. 4.27. көпсопловты гидромонитор сызбасы: 1- басты скважина; 2- көпсоплды гидромонитор; 3-сұйық согша; 4- торцты ұстағыш; 5- ерітіндіауалы струя; 6- сорғыш; 7- компрессор, 8- ерітінді ұшы.

ДӘРІС № 5
Қабырғаны күшейту және жөндеу бойынша жұмыс технологиясы

Кірпіш қабырғаны күшейту және жөндеу

Қабырғаның қаттылығын жоғарлату үшін және оқшаулағыш конструкцияларды қозғалту және жылжытудан болған, жарықтардың дамуының болдырмау үшін, оларды металл тәдержің көмегімен бекіткен жөн. (сур. 5.1).

Диаметрі 20-36 мм 1тәждер ғимаратқа тіреледі және немесе жабынды деңгейіндегі бөлігіне. Ғимараттың бұрышында тәждер1 пісірілетін(қара узел «Г»)., тік бұрыштамалар 5 орнатылады. Тәждер1 қабырға бетінде (сур 5.1,а,в) немесе қимасы 70х80мм (сур 5.1,г) штрабтарда бекітіледі.

Деформацияның мінездемесіне байланысты тас қабырғалардың негізгі жөндеу жұмыстары жүргізіледі: бұзылған қабырғалардың алаңын, маңдайшаларды айырбастау және күшейту,қабырғалардың беріктігін күшейту және жылылау. Ұсақ жарықтармен зақымдалған қабырғаларды күшейту, басқа орынға төсеу жолымен немесе жіктерге және жарықтарға цемент ерітіндісін толтырумен орындалады. Ені 5мм-ден көп өтпе жарықтар кірпіштермен бекітіледі. Ол үщін жарықтан алысырақ екі жағынан да төменнен жоғары қалаудың бөлігіне ені 1 кірпіштік және тереңдігі ½ кірпіштік қаланады, осыдан басқа, тереңдігі әрбір 4 қатар сайын 1 кірпіштік штрабтар қалдырылады.

Осыдан соң, бұрыңғы ерітіндімен ескі қалауға байланыстырылып, бүтін кірпіштен жаңа қалау орналастырылады. Қабырғаның ортаңғы бөлігінде жарық сұйық цемент ерітіндісімен бекітіледі. Бұл екі жағдайда да қауіпті деформациялар кезінде қабырғаға темірбетонды немесе метал балкалар жасалынады. (сур. 5.2)

Сур. 5.1. Көп қабатты ғимараттың қабырғасын метал тәждермен бекіту: а- ғимарат ішінде; б-ғимарат сыртында, в- қима; г — штрабқа тәждерді төсеу нұсқалары. 1- тәж; 2- аспалы муфта; 3- металл төсем; 4-швеллер № 16-20; 5- бұрыштама № 12-16Сур. 5.2. Қабырға жарықтарын жабу:

1- металл балка;

2- анкерлер;

3- жаңа қалау;

4-ескі қалау;

Жарықтардың едәуір көбірек кезінде қабырғаның көтергіш қабілеттілігін жаңарту жаңа қалаудың осал аумақтарын ауыстыруға алып келеді.Сур. 5.3. Қабырғалардың аумақтарын қалау сызбасы: 1- металлдық және темірбетон балкалар; 2- тұрақтар, 3- тұрақтар асты төсеніштер (швеллер немесе ағаш діңгек); 4- тартпалар; 5-; I, II. III- қалауды ауыстыру реті.

Осыдан соң қойылған рет бойынша аумақтың қалаулары өндіріледі. Ескі қалаулардың барлық ескі аумақтары жаңаға ауыстырылғанда және беріктігі жобалық 70%-ға жетеді. Жаңа қалаулар арасындағы көлденең жіктерде қалған жіктер цемент ерітіндісімен мұқият толтырылады. Уақытша көлденең бекітпелерден қалған ойықтар, ерітіндіде кірпішпен бекітіледі.

Бетондау «торкреттеу тәсілімен» қабат қалыңдығы 40-50мм етіліп цемент- пушка көмегімен жүргізіледі. Қаптағыш қабырғалардың қалыңдығы 60 тан 100мм-ге дейін қабылданады.5.4.суретҚабырғааралықтарды күшейту мысалдары: a- металды қанқамен : б- темірбетонды обоймой;

Темірбетон қаптағыш қабырғалардың технологиялық процесстер құрылғылары: терезе толтырмаларын жоюдан, бұзылған аумақтардыды тазартудан, арматураларды орнатудан, қалыптар құрылымынан, бетондаудан, бетон күтімінен, қалыптарды шешкден және төсеніштерді жинақтаудан тұрады.Бетондау процесі кезінде темірбетон қаптағыш қалыптарды төменнен жоғары өсіреді. Темірбетон түстегіш оған бекітілген элементтің көтергіш қабілетін 2-3 есе арттыады.

Кірпіш қабырғаларды t = 900... 1000° терможылылау кезінде кірпіш ішінде терлер жабылады. Қорытындысында қалаудың аязға төзімділігі және беріктігі артып, су сіңіргіштігі азаяды.
Қабырғаның бетон және темірбетон конструкцияларын жөндеу.

Ірі панельді және ірі блокты ғимараттардың жөндеуін ғимараттың тозуы тоқтаған соң 5-6 жылдан кем емес уақытта кешенді жүргізеді. Қабырғаны жөндеуге дейін ғимараттардың керексіз бөлшектерін алады және суағарларынан тазартады.Ірі панельді ғимараттардың қасбетіндегі жөндеу жұмыстарын сыртқы басқыштан немесе өзі көтергіш механизмнің алаңынан орындайды. Панельдің қорғағыш қабатын торкреттеумен немесе сылаумен, зақымданған аумақтарын қалпына келтірумен жаңартады, мүмкіндігінше,бұрынғы пішіні мен түсін сақтаған жөн.

Арматураны коррозиядан тазартады. Ұлғайған тереңдікті ұлғайғыш цемент құрамды бетон қоспасымен толтырады. Арматураланбаған панельдер үшін жинақтық сынамаларды дайындайды және негізгі бетпен ерітіндіге орналастырады. Арматураланбаған панельдер үшін жинақтық сынамаларды екі боліктен орындайды. Бір бөлігін арматура астына, екінші бөлігін арматураға орнатады. Панельдердің тереңдігі ХА D коррозияға ұшыраған арматуралық сымдарын кеседі және жаңаға айырбастайды.

Панельдер мен блоктардағы жарықтарды есептейді және ұлғайғыш цемент ерітіндісімен бітейді.
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министірлігі
umkd -> Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министрлігі
umkd -> Бағдарламасы «Мектептегі атыс дайындығы»
umkd -> Семей мемлекеттік педагогикалыќ институты
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Ќазаќстан республикасыныѕ білім жјне єылым министірлігі
umkd -> Ќазаќстан республикасы
umkd -> «Инженерлік-технологиялыќ факультеттіњ»
umkd -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министрлігі
umkd -> «Таңдап алған спорт түрінің техникалық, тактикалық және дене дайындығы» пәні бойынша


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет