Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі семей қаласының ШӘКӘрім атындағы мемлекеттікДата19.09.2017
өлшемі145.12 Kb.
#1350ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК

УНИВЕРСИТЕТІ


СМЖ 3 дәрежелі құжаты

ПОӘК

ПОӘК 042-18-31.1.34/02-2014ПОӘК

Оқытушыға арналған пән

«Психологиялық менеджмент» бойынша бағдарламасы

№2 баспа


11.09.2014 ж.,

№1 баспа орнына

5.09.013ж.ПӘННІҢ ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

«Психологиялық менеджмент»

5В010300 «Педагогика және психология»

мамандығына арналған
ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей


2014
Алғы сөз
1ҚҰРАСТЫРЫЛҒАН

Құрастырушы: «25» 08.2014 ж. Р.Х.Кошкимбаева п.ғ.магистрі,

аға оқытушы, кафедра педагогикалық психология

2 ТАЛҚЫЛАНДЫ


2.1 Педагогикалық психология кафедрасының отырысында қаралып, талқыланды
Хаттама № 1 «03» 09.2014 ж.
Кафедра меңгерушісі _______________ Г.К.Джумажанова

2.2 Педагогика факультетінің оқу-әдістемелік бюросының отырысында қарастырылды


Хаттама № 1 «05» 09.2014 ж.
Төрайымы _________________ Т.Ш.Ахметова

3 БЕКІТІЛГЕН

Университеттің оқу-әдістемелік кеңес мәжілісінде қаралып, баспаға ұсынылды

Хаттама № 1 «11» 09.2014ж.


ОӘК төрайымы________________ Г.К.Искакова

4  Баспа №2 11.09.2014 ж.
Мазмұны1

Қолдану саласы

4

2

Нормативтік сілтемелер

4

3

Жалпы ережелер

4

4

Оқу пәнінің (модулдің) мазмұны

6

5

Студенттердің өздік жұмыстарының тақырыптары тізімі

10

6

Оқу-әдістемелік әдебиетімен қамтамасыз ету картасы

11

7

Әдебиеттер

12


1 ҚОЛДАНУ САЛАСЫ

Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің құрамындағы оқытушыға арналған пән бойынша «Психологиялық менеджмент» бағдарламасы

5В010300 «Педагогика және психология» мамандықтары бойынша оқитын
2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

Аталған оқытушыға арналған бағдарлама «Этнопсихология» пән бойынша оқу үдерісін ұйымдастыру тәртібін келесі құжаттардың талаптары мен ұсыныстарына сай бекітеді:

- Жалпыға міндетті білім беру стандарты жоғары білім. Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрінің 2011ж. 08 тамыздағы №349 бұйрығы;

- СТУ 042-ГУ-4-2014 Университет стандарты «Пәндердің оқу-әдістемелік кешендерін әзірлеу және ресімдеу жалпы талаптары»;

- ДП 042-1.01-2014 Құжатталған рәсімдеме «Пәндердің оқу-әдістемелік кешендерінің құрылымы және мазмұны».

3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

3.1 Пәннің қысқаша мазмұны:

Қазақстан Республикасының нарықтық заман талаптарының қазіргі жағдайларында түрлі «Қазақстан-2030» стратегиялық жоспарын нәтижелі түрде жүзеге асыру үшін, оның ішінде толыққанды, психологиялық денсаулығы мықты тұлғаны, сонымен қатар келешек дамып келе жатқан ұрпақты тәрбиелеу үшін қоғам және жеке адам дамуының психологиялық механизмдері туралы білімнің терең болуы қажет. Психологиялық менеджмент – бұл психологиялық жүйелердің және психикалық құбылыстардың қызметі мен дамуының тиімді болуына бағытталған, оларды басқару принциптерінің, әдістерінің, ұйымдастыру формалары мен технологиялық тәсілдерінің кешенді құрылымы.3.2 Пәнді оқыту мақсаты:

Студенттердің бойында дамудың психикалық механизмдері, қызметі және оларды басқару туралы теориялық білімдерді қалыптастыру. Сонымен қатар, жеке адамның өзін және социумды басқару жайында практикалық дағдыларды қалыптастыру.3.3 Пәнді оқытудың негізгі міндеттері:

  • психологиялық менеджменттің теориялық-әдіснамалық негіздерімен танысу;

  • психологиялық менеджменттің әдістері және принциптерін;

  • психологиялық менеджменттің қазіргі заңдылықтарын;

  • студенттердің өзіндік тәжірибесінде психологиялық менеджмент негіздері туралы білімдерін қолдануға ұмтылдыру.

3.4 Білім алу нәтижесі:

Пәнді оқу нәтижесінде білімалушы міндеті:

білуі керек:

  • психологиялық менеджменттің негізгі заңдылықтары туралы толық мәлімет алады.

  • психологиялық менеджменттің мазмұны мен маңызын, қазіргі әдістерін, қызметі және тәсілдерін, сендіру, иландыру, қызықтыру механизмдерімен танысады.

  • меңгерген ғылыми-психологиялық білімдерін іс жүзінде қолдана білу;

  • психололгиялық менеджмент білімінің дамуының қазіргі заманғы ағымдары туралы жан-жақты білім алады.

игеру керек:

 • психологиялық менеджментті зерттеудегі теориялық технологиялар мен әдістерін;

 • психологиялық менеджмент барысын.

ұғып алу керек:

 • білім беру мекемелеріндегі жұмыс формаларын;

 • басқару іс-әрекетін болжау, талдау мәселерін;

 • іскерлік қарым-қатынас және басқарудағы шиеленістер;

түсіну керек:

 • білім беру мекемелеріндегі басқарудың мәнін;

 • басқарудағы диагностикалық-талдау процедураларын ұйымдастыру ерекшеліктерін.

қолдана білуі керек:

 • педагог- практик психолог қызметінде әртүрлі әдістер мен тәсілдерді тиімді өздігінен пайдалана білу.

 • пән бойынша меңгерген білімін оқу танымдық іс-әрекет, сонымен қатар кәсіби іс-әрекет практикада өздігінен қолдана білуді үйренеді.

істей алуы керек:

 • ғылыми-психологиялық білімдерді басқарушылық шешімдер қабылдау барысында тәжірибеде қолдану дағдысын игереді.

 • қоғам өміріндегі нормалар мен ережелерді орындауға мүмкіндік беретін әлеуметтік дағдыларды меңгереді.

иемдену керек:

 • теориялық білімдерді практикалық кәсіптік іс-әрекетінде ұйымдастыру білу біліктілігі және психологиялық-педагогикалық салада ақпараттық технологияларды жетік иемденуі керек.

3.5 Пән пререквизиттері: психология және адам дамуы, қарым-қатынас психологиясы, әлеуметтік психология.

3.6 Пән постреквизиті: заң психологиясы

3.7 Жұмыс оқу жоспарынан үзінді:

Кесте 1


Курс

Семестр

Кредит

Дәріс сағ.


Практ.

сағ.


Зетрх.

сағ.


БОӨЖ

сағ.


БӨЖ

сағ.


Жалпы

сағ.


Қорытынды

бақылау түрі


3

6

3

15

30

-

22,5

67,5

135

Емтихан4 ОҚУ ПӘНІНІҢ (МОДУЛЬДІҢ) МАЗМҰНЫ

Кесте 2


Тақырыптардың аталуы және мазмұны

Сағат саны

1

2

Дәріс сабақтары

Модуль 1. Психологиялық менеджмент теориялық-әдіснамалық негіздері

Тақырып. Психологиялық менеджмент туралы түсінік.

Басқару туралы ілімнің тарихи деректері. Психологиялық теориялық-әдіснамалық негіздеріндегі басқару ұғымы туралы.

Адам санасының әлеуметтік психологиялық бейнеленуі.

Қоғамдық жүйедегі басқару салалары және олардың өзара ықпалы.

Басқару мектептері. Басқару деңгейлері.


2

Тақырып. Психологиялық менеджменттің ғылыми-әдіснамалық негіздері.

Психологиялық менеджментті ғылыми тұрғыдан қарастыру.

Психологиялық-басқарушылық мәселелер деңгейі және даму кезеңдері.

Қазіргі менеджмент теориясының пайда болуы және дамуы.

Қазақстанда менеджмент теориясы мен практикасының даму тарихы.


2

Модуль 2. Психологиялық менеджменттің әдістері және принциптері.

Тақырып. Психологиялық менеджментті зерттеудегі теориялық технологиялар мен әдістер.

Психология ғылымындағы теориялық зерттеулердің классикалық әдістері. Психикалық құбылыстар менеджментігің технологиясы.

Қазіргі кездегі басқару теориясының күйі.

Өндірістік-технологиялық қызметтер.2

Тақырып. Психологиялық менеджментті жүзеге асырудың практикалық әдістері.

Басқарудың әлеуметтік-психологиялық әдістері.

Басқарудың экономикалық әдістері.

Кадрлық менеджмент қызметі. Кадрларды іріктеу әдістері.

Жұмыстан босату. Біліктілікті арттыру. Кадрды дайындау мәселелері.


1

Тақырып. Психологиялық менеджмент барысы.

Психологиялық менеджменттегі ұйымдастырушылық жұмыс. Ұжым туралы түсінік. Басқарудың объектісі мен субъектісі.

Әлеуметтік басқару. Басқару және бағыну. Басқару жүйесі.


1

Модуль 3. Іскерлік қарым-қатынас және конфликтология.

Тақырып. Қарым-қатынас барысын басқару.

Қарым-қатынас әлеуметтік феномен ретінде.

Басқарушылық қарым-қатынастағы өзара қабылдау мәселелері.

Басқарушының жұмысшымен қарым-қатынасы ақпарат алмасу жолы ретінде. Қарым-қатынастағы негізгі бөгеттер.

Стресс және өмірлік дағдарыстардың алдын-алу.


1

Тақырып. Жүріс-тұрысты басқару.

Жұмысшы тұлғасы басқару объектісі ретінде.

Жұмысшының еңбекке бейімделу процесінің сипаты.

Жұмысшы іс-әрекетін бақылау. Кәсіби жауапкершілік және әлеуметтік жауапкершілік.1

Тақырып. Іскерлік қарым-қатынас және басқарудағы шиеленістер.

Басқарушылық іскерлік қарым-қатынастағы өзара байланыс.

Қарым-қатынас кезіндегі сенімділік және оны қалыптастыру жолдары.

Имидж қалыптастыру қарым-қатынастағы мәдениет негізі ретінде.

Басқару шиеленістері және оларды шешу жолдары.


1

Модуль 4. Психологиялық менеджменттің қазіргі заңдылықтары.

Тақырып. Психологиялық менеджменттегі ақпараттық технология.

Басқарудың ақпарат жүйесімен қамтамасыз етілуі.

Ақпарат түрлері.

Ақпарат жүйелерінің бағыттары.1

Тақырып. Жарнама психологиясы.

Жарнама түрлері.

Тікелей жарнама тасылмалдаушылары.

Тікелей жарнама композициялары.

ЖП тарихы. ЖП қызметі. ЖП композициялары және объектілері.


1

Тақырып. Лидерлік туралы ғылыми зерттеулер.

Басқару және лидерлік әлеуметтік феномен ретінде.

Лидерліктің негізгі теориялары.

Лидердің рөлдері мен стильдері.

Басқару стилі. Басқарушының кәсіби іскерлігі.


2

Тәжірибелік (семинар) сабақтар

Тақырып. Психологиялық менеджмент туралы түсінік.

Психологиялық менеджментке кіріспе.

Қоғамдық жүйедегі басқару салалары және олапдың өзара ықпалы.

Басқару мектептері.

Басқару деңгейлері.


2

Тақырып.Психологиялық менеджменттің ғылыми-әдіснамалық негіздері.

Психологиялық менеджмент ғылым ретінде.

Психологиялық менеджмент пәні, әдістері және қызметтері.

Басқарушылық қарым-қатынастар және оның іс-әрекетінің бағыты.

Қазақстанда психологиялық менеджмент теориясы мен практикасының дамуы.

Қазіргі психологиялық менеджмент теориясының пайда болуы және дамуы.3

Тақырып.Психологиялық менеджментті зерттеудегі теориялық технологиялар мен әдістер.

Психология ғылымындағы теориялық зерттеулердің классикалық әдістері.

Психикалық құбылыстар менеджментінің технологиясы.

Қазіргі кездегі басқару теориясының күйі.

Өндірістік – технологиялық қызметтер.


3

Тақырып. Психологиялық менеджментті жүзеге асырудың практикалық әдістері.

Басқарудың әлеуметтік-психологиялық әдістері.

Басқарудың экономикалық әдістері.

Кадрларды іріктеу әдістері.3

Тақырып. Психологиялық менеджмент барысы.

Кадрлық менеджмент қызметі.

Жұмыстан босату.

Біліктілікті арттыру.

Кадрды дайындау мәселелері.


2

Тақырып. Қарым-қатынас барысын басқару.

Қарым-қатынас әлеуметтік феномен ретінде.

Басқарушылық қарым-қатынастағы өзара қабылдау мәселелері.

Басқарушының жұмысшымен қарым-қатынасы ақпарат алмасу жолы ретінде.

Қарым-қатынастағы негізгі бөгеттер.


2

Тақырып. Жүріс-тұрысты басқару.

Жұмысшы тұлғасы басқару объектісі ретінде.

Жұмысшының еңбекке бейімделу процесінің сипаты.

Жұмысшы іс-әрекетін бақылау.

Кәсіби жауапкершілік және әлеуметтік жауапкершілік.


3

Тақырып. Іскерлік қарым-қатынас және басқарудағы шиеленістер.

Басқарушылық іскерлік қарым-қатынастағы өзара байланыс.

Қарым-қатынас кезіндегі сенімділік және оны қалыптастыру жолдары.

Имидж қалыптастыру қарым-қатынастағы мәдениет негізі ретінде.

Басқару шиеленістері және оларды шешу жолдары.


3

Тақырып. Психологиялық менеджменттегі ақпараттық технология. Басқарудың ақпарат жүйесімен қамтамасыз етілуі.

Ақпарат түрлері.

Ақпарат жүйелерінің бағыттары.


3

Тақырып. Жарнама психологиясы.

Жарнама түрлері.

Тікелей жарнама тасылмалдаушылары.

Тікелей жарнама композициялары.

ЖП тарихы. ЖП қызметі. ЖП композициялары және объектілері.


3

Тақырып. Лидерлік туралы ғылыми зерттеулер.

Басқару және лидерлік әлеуметтік феномен ретінде.

Лидерліктің негізгі теориялары.

Басқару стилі. Басқарушының кәсіби іскерлігі.3

Зертханалық сабақтар

-


5. БІЛІМАЛУШЫЛАРДЫҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАР ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ

5.1 Психологиялық менеджменттің ғылыми-әдіснамалық негіздері.

5.2 Психологиялық менеджментті жүзеге асырудың практикалық әдістері.

5.3 Қарым-қатынас барысын басқару.

5.4 Іскерлік қарым-қатынас және басқарудағы шиеленістер.

5.5 Лидерлік туралы ғылыми зерттеулер.


6 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУ КАРТАСЫ

Кесте 3
Әдебиеттер және оқу-әдістемелік құжаттар


Экземпляр

лар саны


Студент

тердің саныҚамтама

сыздық пайыз1

2

3

4

1.Основы управления персоналом /Кушуков, Г.С. - 2011

3

13

23

2.Білім беру жүйесінде басқарудың инновациялық үлгісін енгізудің ғылыми- теориялық негіздері /Байсарина, Қ. – 2012

5
38

3.Менеджмент негіздері: /Жакенова, Б. - 2011

10
76

4.Корпоративті басқару. Қазақстандық мазмұн: оқу құралы /Т. Иссык, А. Копытин, Г. Косолапов ж.б. - 2010

12
92

5.Педагогикалық менеджмент /Паньшина, Т.В. - 2012

10
767 ӘДЕБИЕТТЕР

7.1 Негізгі әдебиеттер тізімі

7.1.1 Основы управления персоналом /Кушуков, Г.С. – 2011

7.1.2 Білім беру жүйесінде басқарудың инновациялық үлгісін енгізудің ғылыми- теориялық негіздері /Байсарина, Қ. – 2012   1. Менеджмент негіздері: /Жакенова, Б. – 2011

   2. Корпоративті басқару. Қазақстандық мазмұн: оқу құралы /Т. Иссык, А. Копытин, Г. Косолапов ж.б. – 2010

   3. Педагогикалық менеджмент /Паньшина, Т.В. - 2012

  1. Қосымша әдебиеттер тізімі

7.2.1 Управленческая психология /Морозов, А.В. – 2008

7.2.2 Психология менеджмента: /Карпов, А.В. – 1999

7.2.3 Психология управления: Курс лекций /Л.К. Аверченко, Г.М. Залесов, Р.И. Мокшанцев, В.М. Николаенко: Отв. ред. М.В. Удальцова – 1999

7.2.4 Білім берудегі менеджмент /Лебедева, Н.А. – 1998

7.2.5 Бердалиев К.Б., Өмірзақов С.Ы., Есенғазиев Б.К., Ерғалиев Қ.Р. Басқару негіздері. (оқу құралы)- А., Экономика. 1997

7.2.6 Ахметов К.Б. Менеджмент. А., 1997

7.2.7 Панфилова,А.П. Социально-психологический климат в педагогическом коллективе: учебное пособие /А.П.Панфилова.-М.:Академия,2011

7.2.8 Жолобов Ю. Формула управления:№22.-М.:Либерея-Бибинформ,2005

7.2.9 Семенов А.К. Психология и этика менеджмента и бизнеса.-М.,1999

7.2.10 Егоршин А.П. Управление персоналом.-М.,1999

7.2.11 Тобиас Л.Психологическое консультирование и менеджмент.-М.,1999

7.2.12 Бороздина Г.В. Психология делового общения.-М.,2001

7.2.13 Занковский А. Организационная психология.-М.,2000

7.2.14 Трайнев, В.А. Учебные деловые игры в педагогике, экономике, менеджменте, управлении, маркетинге, социологии, психологии :методология и практика проведения:.-М.,2005

Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министірлігі
umkd -> Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министрлігі
umkd -> Бағдарламасы «Мектептегі атыс дайындығы»
umkd -> Семей мемлекеттік педагогикалыќ институты
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Ќазаќстан республикасыныѕ білім жјне єылым министірлігі
umkd -> Ќазаќстан республикасы
umkd -> «Инженерлік-технологиялыќ факультеттіњ»
umkd -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министрлігі
umkd -> «Таңдап алған спорт түрінің техникалық, тактикалық және дене дайындығы» пәні бойынша


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет