Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігібет10/39
Дата09.09.2017
өлшемі6.39 Mb.
#347
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   39

Постреквизиттер: Коррекциялық педагогика, педагогикалық іс-әрекет мәдениеті, ынтымақтастық педагогика, қарым-қатынас психологиясы,басқару психологиясы.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Оқушылармен мектептен және сыныптан тыс жұмыстарды ұймдастыруды теориялық негіздеу. Балардың бос уақытын тиімді ұйымдастыру жолдары мен тәсілдері. Тәлімгер жұымысына сипаттама. Бос уақыт тиімді ұйымдастыра білу дағдыларының қалыптасу сипаты. Оқушыларды қоғамдық пайдалы еңбектерге баулу. Мектептен тыс жұмыстарды ұйымдастырудың түрлері.

Бағдарламаның жетекшілері: ЕсқалиеваГ.Б.
2а. Пәннің атауы: Педагогикадағы ғылыми зерттеу әдістері

Пререквизиттер: Педагогиканың жалпы негіздері, дидактика

Постреквизиттер: Педагогикалық менеджмент, Қазақстандағы педагогика ғылымының дамуы.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Педагогикалық ғылыми-зерттеу әдістемесі педагогикалық зерттеу әдістері, ғылыми-зерттеу жұмыстарын меңгеру мәселелерін қамтиды. Нақтылы педагогикалық әдістердің молдығы мен сан алуандылығы қазіргі заманғы педагогиканың күрделі теориялық әрі практикалық мәнді мәселелерін шешуі. Ғылыми-зерттеу әдістерінің түрлерінің сипатталуы. әрбір әдістің тиімді, тиімсіз жақтары, оларды іс жүзінде қолдану тәсілдері, оның педагогикалық мәні.

Бағдарламаның жетекшілері: Нұғманова Х.Е.
2б. Пәннің атауы: Педагогикалық зерттеулердегі математикалық әдістер

Пререквизиттер: Жоғары математика, эксперименттік психология

Постреквизиттер: Ғылыми педагогикалық эксперименттің нәтижелерін математикалық өңдеу.Педагогикалық менеджмент, Қазақстандағы педагогика ғылымының дамуы.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Педагогикалық зерттеулер әдістерін талдау. Педагогикалық зерттеу нәтижелерін анализдеу, статистикалық талдау және математикалық өңдеу. Зерттеу әдістерінің шкалалық, сапалық және сандық көрсеткіштерін сипаттау. Педагогикалық өлшеу. Ықтималдықтар теориясын педагогикалық зерттеулерде пайдалану. Нәтижелерді теңестіру. Педагогикалық тестер-математикалық зерттеу әдістері ретінде. Жүргізілетін эксперимент критерийлері: Стьюдент, Фишер, Х квадрат әдісі.

Бағдарламаның жетекшілері: Момынбаев Б.К.
3а. Пәннің атауы: Коррекциялық педагогика

Пререквизиттер: Педагогика, жалпы психология, эксперименттік психология, тұлғаны педагогикалық-психологиялық диагностикалау.

Постреквизиттер: Педагогикалық шеберлік, педагогикалық менеджмент

Бағдарламаның қысқаша курсы: Коррекциялық педагогика пәні, объектісі. Коррекциялық педагогика – педагогика ғылымының саласы. Коррекциялық педагогиканың телориялық және әдіснамалық негіздері. Коррекциялық жұмыстарды ұйымдастыру техникасы. Мектепте оқушылармен коррекциялық жұмыстарды ұйымдастыру.

Бағдарламаның жетекшілері: Оразымбетова А.Д.
3б. Пәннің атауы: Пенитенциарлы педагогика

Пререквизиттер: Педагогика, ересектер педагогикасы, әлеуметтік педагогика, әлеуметтік психология.

Постреквизиттер: Педагогикалық менеджмент, педагогикалық шеберлік.

Бағдарламаның қысқаша курсы: «Пенитенциарлы», «ресоциализация» түсініктерінің мәні. Тұлғаның әлеуметтік қасиеттерін қайта жасау мәселелері. Қоғамдағы толық құнды өмірлік әрекеттері. Сотталғандар мінез-құлығының ерекшеліктері. Жазалаудың эффективтік жағдайлары. Бас бостандығынан айырылған тұлғаның өзгерістерніңі динамикасы. өмір жағдайын тіркеу. Басбостандығынан айырылғанды тәрбиелеу.

Бағдарламаның жетекшілері: Р.К. Аббасова2 курсЦиклы

ТК №

Пәндердің атауыКредит саны

Семестр

1

ЖБП

ТК 2101

а) Өміртіршілігі қауіпсіздігінің негіздері

б) Еңбекті қорғауды ұйымдастыру мәселелері1

3

2

БП

ТК

2201


а) Тәрбие теориясы мен технологиясы

б) Педагогикалық үдерістің теориясы мен практикасы3

3

3

БП

ТК

2204


а) Балалардың жазғы демалысын ұйымдастыру

б) Мектептен тыс жұмыстарды ұйымдастыру әдістемесі3

3

4

КП

ТК

2206


а)Педагогикадағы ғылыми-зерттеу әдістері

б) Психологиялық менеджмент3

4

3 курс

1

БП

ТК

3205


а) Акмеология

б) Андрогогика3

5

2

КП

ТК

3303


а) Коррекциялық педагогика

б) Пенитенциарлық педагогика2

5

3

КП

ТК 4301

а) Ынтымақтастық педагогикасы

б) Педагогтың этикасы мен мәдениеті3

6

4

КП

ТК

3304


а)Пәнаралық байланыстың негіздері

б) Қазақстандағы педагогика ғылымының дамуы2

6

3 курс (жеделдетілген)

1

БП

ТК 2201

а) Тәрбие теориясы мен технологиясы

б) Педагогикалық үдерістің теориясы мен практикасы3

3

2

КП

ТК 2302

а) Мектептен тыс жұмыстарды ұйымдастыру әдістемесі

б) Балалардың жазғы демалысын ұйымдастыру3

3

3

КП

ТК

2301


а) Ынтымақтастық педагогикасы

б) Педагогтың этикасы мен мәдениеті3

4

4 курс(жеделдетілген)

1

БП

ТК

3506


а) Акмеология

б) Педагогтың этикасы мен мәдениеті3

5

2а. Пәннің атауы: Тәрбие және оқыту теориясы мен технологиясы

Бағдарламаның қысқаша курсы: Тәрбие және оқыту процесін ұйымдастыруға шығармашылық қатынас идеясы; тәрбие және оқыту процесінің ізгіліктік және демократиялық идеясы. Мектептегі тәрбие және оқыту процесін ұйымдастыруда сынып жетекшісінің ролі. Балалардың қазіргі ұйымдар мен бірлестіктері. Сынып жетекшісінің және оқушымен салауатты өмір салтына тәрбиелеу жұмыстары.

2б. Пәннің атауы: Педагогикалық үдерістің теориясы мен практикасы

Бағдарламаның қысқаша курсы: Педагогикалық үдеріс оқыту теориясының пайда болуын және оның қалыптасуының негізгі кезеңдерін білу. Білім беру мен оқытудың мазмұнын, оқыту принциптерін, оқытуды ұйымдастыру әдістері және формаларын қарастыру. Оқытуға қажет деген мәселелерді қарқынды зерттеу. Білім беру мазмұнын іріктеу, оқытудың принциптерін, оқытудың тиімді технологиялары.

3 а. Пәннің атауы: Балалардың жазғы демалысын ұйымдастыру әдістемесі

Бағдарламаның қысқаша курсы: Жазғы тынығу лагері. Жаз айларында сауықтыру жұмыстарын ұйымдастыру. Басқарушының ұжымды іске жұмылдырудағы тиімді дағдылары. Басқару орталығы медициналық орталық және оның қызмет ету әдістемесі. Сауықтыру – шынықтыру орталығы және оның қызмет ету жолдары. Туризм. Іскерлік ойын. Ойын проектісі шағын театр.

3 б. Пәннің атауы: Мектептен тыс жұмыстарды ұйымдастыру әдістемесі

Бағдарламаның қысқаша курсы: Оқушылармен мектептен және сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастыруды теориялық негіздеу. Балалардың бос уақытын тиімді ұйымдастыру жолдары мен тәсілдері. Тәлімгерлер жұмысына сипаттама. Бос уақытты ұйымдастыра білу дағдыларының қалыптасу сипаты. Оқущыларды қоғамдық пайдалы еңбектерге баулу. Мектептен тыс жұмыстарды ұйымдастырудың түрлері.

4 а.Пәннің атауы: Педагогикадағы ғылыми-зерттеу әдістері

Бағдарламаның қысқаша курсы: Педагогикалық ғылыми-зерттеу әдістемесі педагогикалық зерттеу әдістері, ғылыми-зерттеу жұмыстарын меңгеру мәселелерін қамтиды. Нақтылы педагогикалық әдістердің молдығы мен сан алуандылығы қазіргі заманғы педагогиканың күрделі теориялық әрі практикалық мәнді мәселелерін шешуі. Ғылыми – зерттеу әдістерінің түрлерінің сипатталуы. Әрбір әдістің тиімді, тиімсіз жақтары, оларды іс жүзінде қолдану тәсілдері, оның педагогикалық мәні.

4 б.Пәннің атауы: Психологиялық менеджмент

Бағдарламаның қысқаша курсы: Әлеуметтік топтарды басқару және меңгеру психологиясы. Еңбек ұжымдарындағы қарым-қатынастың әлеуметтік психологиялық мәселелері. Ұжымды басқарудың психологиялық принципртері. Топтық басқару және лидерлік мәселелері. Қазіргі жағдайдағы басқарудың психологиялық әдістері.

1 а. Пәннің атауы: Акмеология

Бағдарламаның қысқаша курсы: Тұлғаны дамыту, кешендендіру. Кәсіби шеберліеен жету мәселесін зерттейді. Педагогикалық имилджді қалыптастыру және диагностикалау мәселелері айқындалады.

1 б. Пәннің атауы: Андрогогика

Бағдарламаның қысқаша курсы: Негізгі түсініктер мәні. Ересектер өмірінің проблемасы. Ересек тұлғасының сипаттамасы. Жеке өмір, оның проблемалары. Дағдарыс жылдары. Қоғам өміріне белсенді қатысу қабілеті. Ерсектердің психологиялық дамуы және физиологиялық дағдарысы.

2 а. Пәннің атауы: Коррекциялық педагогика

Бағдарламаның қысқаша курсы: Коррекциялық педагогика пәні, объектісі. Коррекциялық педагогика-педагогика ғылымының саласы. Коррециялық педагогиканың теориялық және әдіснамалық негіздері. Коррекциялық жұмыстарды ұйымдастыру техникасы. Мектепте оқушылармен коррекциялық жұмыстарды ұйымдастыру.

2 б. Пәннің атауы: Пенитенциярлық педагогика

Бағдарламаның қысқаша курсы: «Пенитенциарлы», «ресоциализация» түсініктерінің мәні. Тұлғаның әлеуметтік қасиеттерін қайта жасау мәселелері. Қоғамдағы толық құнды өмірлік әрекеттері. Сотталғандар мінез-құлығының ерекшеліктері. Жазалаудың эффективтік жағдайлары. Бас бостандығынан айырылған тұлғаның өзгерістерінің динамикасы. Өмір жағдайын тіркеу. Бас бостандығынан айырылғанды тәрбиелеу.

3 а.Пәннің атауы: Ынтымақтастық педагогика

Бағдарламаның қысқаша курсы: Ынтымақтастық педагогикасының мақсаты мен міндетін қарастырады. «Ізденіс», «ынтымақтастың», оқу-тәрбие процесіндегі ынтымақтастық, түсіну, бірлескен қызмет, қағидалық ерекшеліктерін сақтау, ұйымдастыру формаларын пайдаланудағы ынты мақтастық – ұғымдарын педагогикалық істәжірибелерден іздестіру негіздерін алу және тәжірибеде қолданыс таптыру.

3 б. Пәннің атауы: Педагогтың этикасы мен мәдениеті

Бағдарламаның қысқаша курсы: Педагогтың этикасы мен мәдениеті пәні, мақсаты мен міндеттері. Педагогикалық әдеп түсінігі. Педагогикалық қарым-қатынас негіздері. Педагогикалық қарым-қатынас мәдениеті. Педагогикалық іс-әрекет. Оқыту мен тәрбие процесіндегі мұғалім тұлғасы. Педагогикалық қабілет.

4 а.Пәннің атауы: Пәнаралық байланыс негіздері.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Пәнаралық байланыстық даму тарихы, психологиялық, педагогикалық негіздері қарастырылады. Пәнаралық байланыс негізінде. Оқытуды ұйымдастыру.

4 б.Пәннің атауы: Қазақстандағы педагогика ғылымының дамуы

Бағдарламаның қысқаша курсы: Қазақстан педагогика ғылымының зерттеу әдістері, Қазақстанның Ресейге қосылғаннан кейінгі мектебі мен педагогикалық ойлары. Кеңес дәуіріндегі Қазақстан мектебі мен педагогикасы. Қазақстанның Кеңестік дәуірден кейінгі мектебі мен педагогикасы.

1а. Пәннің атауы: Тәрбие және оқыту теориясы мен технологиясы

Бағдарламаның қысқаша курсы: Тәрбие және оқыту процесін ұйымдастыруға шығармашылық қатынас идеясы; тәрбие және оқыту процесінің ізгіліктік және демократиялық идеясы. Мектептегі тәрбие және оқыту процесін ұйымдастыруда сынып жетекшісінің ролі. Балалардың қазіргі ұйымдар мен бірлестіктері. Сынып жетекшісінің және оқушымен салауатты өмір салтына тәрбиелеу жұмыстары.

1б. Пәннің атауы: Педагогикалық үдерістің теориясы мен практикасы

Бағдарламаның қысқаша курсы: Педагогикалық үдеріс оқыту теориясының пайда болуын және оның қалыптасуының негізгі кезеңдерін білу. Білім беру мен оқытудың мазмұнын, оқыту принциптерін, оқытуды ұйымдастыру әдістері және формаларын қарастыру. Оқытуға қажет деген мәселелерді қарқынды зерттеу. Білім беру мазмұнын іріктеу, оқытудың принциптерін, оқытудың тиімді технологиялары.

2 а. Пәннің атауы: Мектептен тыс жұмыстарды ұйымдастыру әдістемесі

Бағдарламаның қысқаша курсы: Оқушылармен мектептен және сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастыруды теориялық негіздеу. Балалардың бос уақытын тиімді ұйымдастыру жолдары мен тәсілдері. Тәлімгерлер жұмысына сипаттама. Бос уақытты ұйымдастыра білу дағдыларының қалыптасу сипаты. Оқущыларды қоғамдық пайдалы еңбектерге баулу. Мектептен тыс жұмыстарды ұйымдастырудың түрлері.

2 б. Пәннің атауы: Балалардың жазғы демалысын ұйымдастыру әдістемесі

Бағдарламаның қысқаша курсы: Жазғы тынығу лагері. Жаз айларында сауықтыру жұмыстарын ұйымдастыру. Басқарушының ұжымды іске жұмылдырудағы тиімді дағдылары. Басқару орталығы медициналық орталық және оның қызмет ету әдістемесі. Сауықтыру – шынықтыру орталығы және оның қызмет ету жолдары. Туризм. Іскерлік ойын. Ойын проектісі шағын театр.

3 а. Пәннің атауы: Ынтымақтастық педагогика

Бағдарламаның қысқаша курсы: Ынтымақтастық педагогикасының мақсаты мен міндетін қарастырады. «Ізденіс», «ынтымақтастың», оқу-тәрбие процесіндегі ынтымақтастық, түсіну, бірлескен қызмет, қағидалық ерекшеліктерін сақтау, ұйымдастыру формаларын пайдаланудағы ынты мақтастық – ұғымдарын педагогикалық істәжірибелерден іздестіру негіздерін алу және тәжірибеде қолданыс таптыру.

3 б. Пәннің атауы: Педагогтың этикасы мен мәдениеті

Бағдарламаның қысқаша курсы: Педагогтың этикасы мен мәдениеті пәні, мақсаты мен міндеттері. Педагогикалық әдеп түсінігі. Педагогикалық қарым-қатынас негіздері. Педагогикалық қарым-қатынас мәдениеті. Педагогикалық іс-әрекет. Оқыту мен тәрбие процесіндегі мұғалім тұлғасы. Педагогикалық қабілет.

1 а. Пәннің атауы: Акмеология

Бағдарламаның қысқаша курсы: Тұлғаны дамыту, кешендендіру. Кәсіби шеберліеен жету мәселесін зерттейді. Педагогикалық имилджді қалыптастыру және диагностикалау мәселелері айқындалады.

1 б. Пәннің атауы: Педагогтың этикасы мен мәдениеті

Бағдарламаның қысқаша курсы: Педагогтың этикасы мен мәдениеті пәні, мақсаты мен міндеттері. Педагогикалық әдеп түсінігі. Педагогикалық қарым-қатынас негіздері. Педагогикалық қарым-қатынас мәдениеті. Педагогикалық іс-әрекет. Оқыту мен тәрбие процесіндегі мұғалім тұлғасы. Педагогикалық қабілет.
5В010300-Педагогика және психология
Элективті пәндер

(таңдау бойынша)1 курсЦиклы

ТК №

Пәндердің атауыБағдарлама жетекшілеріКредит саны

Семестр

1

БП

1

а) Психология мамандығына кіріспе

б) Психологиялық практикумА.Ж.Аяғанова

Қ.Б.Қойшыбаева3

1

2

БП

2

а) Жалпы психология

б) Жантану негіздеріР.Аманбайқызы


3

1

3

БП

3

а) Мектептегі психологиялық қызмет

б) Психологтың әдебі және шеберлігіҚ.Б.Қойшыбаева

Г.Ә. Әмзеева3

1

4

КП

1

а) Эксперименталды психология

б) Эмпирикалық зерттеулер психологиясыР.Аманбайқызы

А.Ж. Аяғанова3

2

1а. Пәннің атауы: Психология мамандығына кіріспе

Пререквизиттер: Әдеп, тарих.

Постреквизиттер: Қазақстандағы психология ғылымының дамуы, психология тарихы.

Құзіреттілігі: Психологияның теориялық және практикалық білімін меңгереді.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Қазіргі қоғамдағы психолог мамандығының мәні. Психологияның ғылым ретінде дамуы, жалпы психологиялық ұғымдар мен категориялар және құрылымы мен оның әдістері. Тұрмыстық, ғылыми және практикалық психология. Академиялық психология ғылыми білімдер жүйесі ретінде. Ғылым және адам іс-әрекетінің түрі. Психологтарды оқу-кәсіптік дайындаудың ерекшелігі. Психология кәсіптік қауымдастық психолог тұлғасы ретінде. Фундаментальды психология зерттеулерінің қолданбалы міндеттерді шешудегі маңыздылығы, қоғамның экономикалық және әлеуметтік дамуының интенсификациясы.

Бағдарламаның жетекшілері: А.Ж. Аяғанова
1б. Пәннің атауы: Психологиялық практикум

Пререквизиттер: Мамандыққа кіріспе.

Постреквизиттер: Әлеуметтік психология, этнопсихология

Құзіреттілігі: Әдістерді теориялық талдау дағдылары қалыптасады.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Психологиялық практикум психология ғылымының саласы және кәсіби қызметі ретінде. Әдістердің тиімді, тиімсіз жақтарын негіздец. Зерттеу әдістерін іс жүзінде қолдану тәсілдері, оның психологиялық мәні және өңдеу. Зерттеу жұмыстарының айқындаушы және қалыптастырушы эксперименттік мазмұнын жасау. Зерттеу әдістері арқылы алынған мәліметтердің математикалық-статистикалық талдау.

Бағдарламаның жетекшілері: Қ.Б.Қойшыбаева


2а. Пәннің атауы: Жалпы психология

Пререквизиттер: Психология мамандығына кіріспе.

Постреквизиттер: Қазақстандағы психология ғылымының дамуы, психология тарихы.

Құзіреттілігі: Кәсіби білім мен дағдылары қалыптасады.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Жалпы психологияға кіріспе. Қазіргі психология ғылымы және оның құрылымы мен зерттеу әдістері. Психиканың дамуы және бейнелеу теориясы тұрғысынан түсіндіру. Іс-әрекет. Қарым-қатынас. Ұжым-топтар. Адамның психологиялық даралық өзгешеліктері. Жеке адамның таным әрекеттері. Адамның эмоциялық және ерікті әрекетінің сипаты.

Бағдарламаның жетекшілері: Р.Аманбайқызы


2б. Пәннің атауы: Жантану негіздері

Пререквизиттер: Психология мамандығына кіріспе.

Постреквизиттер: Әлеуметтік психология, этнопсихология.

Құзіреттілігі: Аналогиялық ойлау арқылы талдау дағдылары қалыптасады.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Жантану негіздеріне кіріспе. Адамның психологиялық даралық өзгешеліктері. Жеке тұлғаның танымдық процестері және эмоциялық, еріктік сферасы.

Бағдарламаның жетекшілері: Р.Аманбайқызы


3а. Пәннің атауы: Мектептегі психологиялық қызмет

Пререквизиттер: Педагогика мамандығына кіріспе, психология мамандығына кіріспе.

Постреквизиттер: Практикалық психология, әлеуметтік психология.

Құзіреттілігі: Психолог қызметінің ерекшеліктерін, психолог кодексі мен ережесін үйренеді.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Мектептегі психологиялық қызметті ұйымдастырудың теориялық және практикалық негіздері. Мектептегі практик-психолог қызметін ұйымдастыру. Практик-психологтың функциялық міндеттері. Практик-психологтың кәсіби құзіреттілігі. Мектептегі педагогикалық іс-әрекетті ұйымдастыруда психолог рөлі.

Бағдарламаның жетекшілері: Қ.Б. Қойшыбаева

3б. Пәннің атауы: Психологтың әдебі және шеберлігі

Пререквизиттер: Педагогика мамандығына кіріспе, психология мамандығына кіріспе, жалпы психология.

Постреквизиттер: Педагогикалық шеберлік, психология бойынша практикум, практикалық психология, әлеуметтік педагогика, әлеуметтік психология.

Құзіреттілігі: Психологтың кәсіби қабілеттері мен кәсіби мәдениеті дамиды.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Психолог қызметін теориялық негіздеу. Психолог міндеттері. Қазіргі таңда психолог қызметін ұйымдастырудың әдіснамалық жайы. Психологтың функциялық міндеттері. Пихолог құзіреттілігіне қойылатын талаптар. Психологтың коммуникативті дағдылары. Психологтың қарым-қатынас мәдениеті.

Бағдарламаның жетекшілері: Г.Ә. Әмзеева


4а. Пәннің атауы: Эксперименталды психология

Пререквизиттер: Психология мамандығына кіріспе, жалпы психология.

Постреквизиттер: Қазақстандағы психология ғылымының дамуы, психология тарихы, даму психологиясы, конфликт психологиясы.

Құзіреттілігі: Экспериментті жоспарлау, ұйымдастыру және жүргізу дағыдылары қалыптасады.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Эксперименталды психология пәніне кіріспе. Психологиялық зерттеулердің методологиялық принциптері. Психологиядағы эмперикалық зерттеу әдістері. Бақылау әдісі. Анкета. Эксперименттік зерттеудің әлеуметтік-психологиялық аспектілері. Ғылыми зерттеудегі гипотезалар. Эксперимент каузалды гипотезаларды тексеру құралы ретінде. Экспериментті жоспарлау. Эксперименталды зерттеу қорытындыларын өңдеу тәсілдері.
Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   39
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет