Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігібет11/39
Дата09.09.2017
өлшемі6.39 Mb.
#347
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   39

Бағдарламаның жетекшілері: Р.Аманбайқызы


4б. Пәннің атауы: Эмпирикалық зерттеулер психологиясы

Пререквизиттер: Жалпы психология, психологиялық мамандыққа кіріспе.

Постреквизиттер: Психология тарихы, практикалық психология, тұлғаны педагогикалық-психологиялық диагностикалау.

Құзіреттілігі: Проективті техникаларды қолдану дағдысы дамиды.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Эмпирикалық зерттеулер психологиясы пәніне кіріспе. Эмперикалық әдістердің классификациясы. Әдіснамаға қысқаша түсінік. Психологиялық зерттеу әдістерінің жіктелуі. Психологиялық зерттеу жүргізудің этаптары.

Бағдарламаның жетекшілері: А.Ж. Аяғанова

Кафедра меңгерушісі: А.Ж. Аяғанова«Бекітемін»

Жұмыс оқу жоспарларымен бағдарламалар комитетінің төрағасы

______________________

«_____» «__________» 20__ж.Элективті пәндер каталогы

2011-2012 оқу жылы
Факультет ____Музыка -педагогика____________________________________________

Кафедра _____«Психология»___________________________________________________

Мамандықтың шифрі мен атауы 5В010300-Педагогика және психология___

Элективті пәндер

(таңдау бойынша)


1 курс /жеделдетілген/Циклы

ТК №

Пәндердің атауыБағдарлама жетекшілеріКредит саны

Семестр

1

БП

1

а) Психология мамандығына кіріспе

б) Психологиялық практикумА.Ж.Аяғанова

Қ.Б.Қойшыбаева3

1

2

БП

2

а) Жалпы психология

б) Жантану негіздеріР.Аманбайқызы


3

1

3

БП

4

а) Мектептегі психологиялық қызмет

б) Психологтың әдебі және шеберлігіҚ.Б.Қойшыбаева

Г.Ә. Әмзеева3

1

4

БП

6

а) Психологиядағы ғылыми – зерттеу әдістері

б)Психологиялық зерттеулердің теориялық негіздеріГ.Ә.Әмзеева З.У.Успанова

3

2

5

КП

1

а) Эксперименталды психология

б)Эмперикалық зерттеулер психологиясыР.Аманбайқызы

А.Ж. Аяғанова3

1

6

КП

7

а) Отбасы әдебі мен психологиясы

б) Проективті психология.Г.Ә. Әмзеева

Ш.Д. Иманғалиева3

1

1а. Пәннің атауы: Психология мамандығына кіріспе

Пререквизиттер: Әдеп, тарих.

Постреквизиттер: Қазақстандағы психология ғылымының дамуы, психология тарихы.

Құзіреттілігі: Психологияның теориялық және практикалық білімін меңгереді.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Қазіргі қоғамдағы психолог мамандығының мәні. Психологияның ғылым ретінде дамуы, жалпы психологиялық ұғымдар мен категориялар және құрылымы мен оның әдістері. Тұрмыстық, ғылыми және практикалық психология. Академиялық психология ғылыми білімдер жүйесі ретінде. Ғылым және адам іс-әрекетінің түрі. Психологтарды оқу-кәсіптік дайындаудың ерекшелігі. Психология кәсіптік қауымдастық психолог тұлғасы ретінде. Фундаментальды психология зерттеулерінің қолданбалы міндеттерді шешудегі маңыздылығы, қоғамның экономикалық және әлеуметтік дамуының интенсификациясы.

Бағдарламаның жетекшілері: А.Ж. Аяғанова
1б. Пәннің атауы: Психологиялық практикум

Пререквизиттер: Мамандыққа кіріспе.

Постреквизиттер: Әлеуметтік психология, этнопсихология

Құзіреттілігі: Әдістерді теориялық талдау дағдылары қалыптасады.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Психологиялық практикум психология ғылымының саласы және кәсіби қызметі ретінде. Әдістердің тиімді, тиімсіз жақтарын негіздец. Зерттеу әдістерін іс жүзінде қолдану тәсілдері, оның психологиялық мәні және өңдеу. Зерттеу жұмыстарының айқындаушы және қалыптастырушы эксперименттік мазмұнын жасау. Зерттеу әдістері арқылы алынған мәліметтердің математикалық-статистикалық талдау.

Бағдарламаның жетекшілері: Қ.Б.Қойшыбаева


2а. Пәннің атауы: Жалпы психология

Пререквизиттер: Психология мамандығына кіріспе.

Постреквизиттер: Қазақстандағы психология ғылымының дамуы, психология тарихы.

Құзіреттілігі: Кәсіби білім мен дағдылары қалыптасады.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Жалпы психологияға кіріспе. Қазіргі психология ғылымы және оның құрылымы мен зерттеу әдістері. Психиканың дамуы және бейнелеу теориясы тұрғысынан түсіндіру. Іс-әрекет. Қарым-қатынас. Ұжым-топтар. Адамның психологиялық даралық өзгешеліктері. Жеке адамның таным әрекеттері. Адамның эмоциялық және ерікті әрекетінің сипаты.

Бағдарламаның жетекшілері: Р.Аманбайқызы


2б. Пәннің атауы: Жантану негіздері

Пререквизиттер: Психология мамандығына кіріспе.

Постреквизиттер: Әлеуметтік психология, этнопсихология.

Құзіреттілігі: Аналогиялық ойлау арқылы талдау дағдылары қалыптасады.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Жантану негіздеріне кіріспе. Адамның психологиялық даралық өзгешеліктері. Жеке тұлғаның танымдық процестері және эмоциялық, еріктік сферасы.

Бағдарламаның жетекшілері: Р.Аманбайқызы


3а. Пәннің атауы: Мектептегі психологиялық қызмет

Пререквизиттер: Педагогика мамандығына кіріспе, психология мамандығына кіріспе.

Постреквизиттер: Практикалық психология, әлеуметтік психология.

Құзіреттілігі: Психолог қызметінің ерекшеліктерін, психолог кодексі мен ережесін үйренеді.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Мектептегі психологиялық қызметті ұйымдастырудың теориялық және практикалық негіздері. Мектептегі практик-психолог қызметін ұйымдастыру. Практик-психологтың функциялық міндеттері. Практик-психологтың кәсіби құзіреттілігі. Мектептегі педагогикалық іс-әрекетті ұйымдастыруда психолог рөлі.

Бағдарламаның жетекшілері: Қ.Б. Қойшыбаева


3б. Пәннің атауы: Психологтың әдебі және шеберлігі

Пререквизиттер: Педагогика мамандығына кіріспе, психология мамандығына кіріспе, педагогика, жалпы психология, практикалық психология, әлеуметтік педагогика, әлеуметтік психология

Постреквизиттер: Педагогикалық шеберлік, психология бойынша практикум.

Құзіреттілігі: Психологтың кәсіби қабілеттері мен кәсіби мәдениеті дамиды.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Психолог қызметін теориялық негіздеу. Психолог міндеттері. Қазіргі таңда психолог қызметін ұйымдастырудың әдіснамалық жайы. Психологтың функциялық міндеттері. Пихолог құзіреттілігіне қойылатын талаптар. Психологтың коммуникативті дағдылары. Психологтың қарым-қатынас мәдениеті.

Бағдарламаның жетекшілері: Г.Ә. Әмзеева


4а. Пәннің атауы: Психологиядағы ғылыми зерттеу әдістері

Пререквизиттер: Жалпы психология, психологиялық мамандыққа кіріспе, эксперименттік психология.

Постреквизиттер: Қазақстандағы психология ғылымының дамуы, психология тарихы

Құзіреттілігі: Психология ғылымындағы зерттеу әдістерін пайдалану және интерпретация жасау дағдылары дамиды.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Ғылыми зерттеу әдістерінің түрлерінің сипатталауы. Әдістердің тиімді, тиімсіз жақтарын негіздец. Зерттеу әдістерін іс жүзінде қолдану тәсілдері, оның психологиялық мәні және өңдеу. Ғылыми ақпараттарды іздестіру, жинақтау және өңдеу. Психологиядағы эксперименттің мазмұнын, логикасын түзу. Зерттеу жұмыстарының айқындаушы және қалыптастырушы эксперименттік мазмұнын жасау. Зерттеу әдістері арқылы алынған мәліметтердің математикалық-статистикалық талдауын ғылыми негіздеу.

Бағдарламаның жетекшілері: Г.Ә.Әмзеева

4б. Пәннің атауы: Психологиялық зерттеулердің теориялық негіздері

Пререквизиттер: Жалпы психология, психологиялық мамандыққа кіріспе, эксперименттік психология.

Постреквизиттер: Қазақстандағы психология ғылымының дамуы, психология тарихы

Құзіреттілігі: Психология ғылымындағы зерттеу әдістерін пайдалану және интерпретация жасау дағдылары дамиды.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Ғылыми зерттеу әдістерінің теориялық негізделуі. Психологиялық зерттеулерді жоспарлау және ұйымдастыру жолдары. Психологиялық зерттеулерді жүргізудің ерекшеліктері. Психологиялық зерттеулер жүргізуге әдістерді сараптау. Психологиялық зерттеулердің нәтижелерін талдау және оны практикаға енгізу негіздері. Психологиялық зерттеулерді ұйымдастыруда этностық ерекшеліктерді ескеру жолдары. Психологиялық зерттеулерді ұйымдастырудаға кемшіліктері.

Бағдарламаның жетекшілері: З.У. Успанова

5а. Пәннің атауы: Эксперименталды психология

Пререквизиттер: Психология мамандығына кіріспе, жалпы психология.

Постреквизиттер: Қазақстандағы психология ғылымының дамуы, психология тарихы, даму психологиясы, конфликт психологиясы.

Құзіреттілігі: Экспериментті жоспарлау, ұйымдастыру және жүргізу дағыдылары қалыптасады.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Эксперименталды психология пәніне кіріспе. Психологиялық зерттеулердің методологиялық принциптері. Психологиядағы эмперикалық зерттеу әдістері. Бақылау әдісі. Анкета. Эксперименттік зерттеудің әлеуметтік-психологиялық аспектілері. Ғылыми зерттеудегі гипотезалар. Эксперимент каузалды гипотезаларды тексеру құралы ретінде. Экспериментті жоспарлау. Эксперименталды зерттеу қорытындыларын өңдеу тәсілдері.

Бағдарламаның жетекшілері: Р.Аманбайқызы

5б. Пәннің атауы: Эмперикалық зертеулер психологиясы

Пререквизиттер: Жалпы психология, психологиялық мамандыққа кіріспе.

Постреквизиттер: Психология тарихы, практикалық психология, тұлғаны педагогикалық-психологиялық диагностикалау.

Құзіреттілігі: Проективті техникаларды қолдану дағдысы дамиды.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Эмпирикалық зерттеулер психологиясы пәніне кіріспе. Эмперикалық әдістердің классификациясы. Әдіснамаға қысқаша түсінік. Психологиялық зерттеу әдістерінің жіктелуі. Психологиялық зерттеу жүргізудің этаптары.

Бағдарламаның жетекшілері: А.Ж. Аяғанова

6а. Пәннің атауы: Отбасы әдебі мен психологиясы

Пререквизиттер: Психология мамандығына кіріспе, жалпы психология.

Постреквизиттер: Даму психологиясы, практикалық психология,

Құзіреттілігі: Отбасы әдебі мен психологиясы ерекшеліктерін үйренеді.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Отбасы әдебі мен психологиясы пәні, мақсаты мен міндеттері. Отбасылық қарым-қатынас психологиясы. Отбасындағы рөлдік қарым-қатынас. Отбасы мүшелерінің функциясы. Э. Берннің ғылыми зерттеулеріне талдау. Отбасылық дағдарыс. Отбасылық психотерапия элементтері.

Бағдарламаның жетекшілері: Г.Ә. Әмзеева


6б. Пәннің атауы: Проективті психология

Пререквизиттер: Жалпы психология, психологиялық мамандыққа кіріспе, эксперименттік психология, тұлғаны педагогикалық-психологиялық диагностикалау.

Постреквизиттер: Психология тарихы, практикалық психология.

Құзіреттілігі: Проективті техникаларды қолдану дағдысы дамиды.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Психологиядағы проективті әдістер. Проективті әдіс түрлері. Проективті әдістердің жүргізілу жолдары, тәсілдері. Проективті әдістер техникасы, интерпретациясы. Проективті әдістердің тиімділігі.

Бағдарламаның жетекшілері: Ш.Д.Иманғалиева


Кафедра меңгерушісі: А.Ж. Аяғанова

Факультет: Музыка-педагогикалық

Кафедра: Психология

Мамандықтың шифрі мен атауы: 5В010300- Педагогика және психология

Элективті пәндер

(таңдау бойынша)
2 курсЦиклы

ТК №

Пәндердің атауыБағдарлама жетекшілеріКредит саны

Семестр

1

ЖБП

1

а) Өміртіршілігі қауіпсіздігінің негіздері

б) Еңбекті қорғауды ұйымдастыру мәселелеріЖБП

1

3

2

БП

7

а) Психологиядағы ғылыми-зерттеу әдістері

б) Салыстырмалы психологияГ.Ә.Әмзеева

З.У.Успанова3

4

2а. Пәннің атауы: Психологиядағы ғылыми зерттеу әдістері

Пререквизиттер: Жалпы психология, психологиялық мамандыққа кіріспе, эксперименттік психология, тұлғаны педагогикалық психологиялық диагностикалау.

Постреквизиттер: Қазақстандағы психология ғылымының дамуы, психология тарихы

Бағдарламаның қысқаша курсы: Ғылыми зерттеу әдістерінің түрлерінің сипатталауы. Әрбір әдістің тиімді, тиімсіз жақтары, олардың іс жүзінде қолдану тәсілдері, оның психологиялық мәні және өңдеу, ғылыми ақпараттарды іздестіру, жинақтау және өңдеу психологиядағы эксперимент мазмұнының, логикасын түзу, зерттеу жұмыстарының айқындаушы және қалыптастырушы эксперименттік мазмұнын жасау, оларды жүргізу, зерттеу жұмыстарының нәтижелерін дайындауды көздейді.

Бағдарламаның жетекшілері: Г.Ә.Әмзеева


2б. Пәннің атауы: Салыстырмалы психология

Пререквизиттер: Жалпы психология, тұлғаны педагогикалық-психологиялық диагностикалау, эксперименттік психология.

Постреквизиттер: Практикалық психология, әлеуметтік психология, этнопсихология

Бағдарламаның қысқаша курсы: Жекелік айырмашылықтар ұғымы. Салыстырмалы психологияның теориясы және практикасы. Жекелік-психологиялық ерекшеліктері зерттеу бағыттар. Қабілеттерді дифференциялды-психологиялық түсіну. Жекелік айырмашылықтардың модельдері. Оқыту мен тәрбиелеуді жекелендіру. Әлеуметті ортамен түлғаны дамытудағы детерминациялық мәселесі. Мінез туралы ұғым және оның типологиясы. Конституциональдық теориялар. Темперамент теориялары. Гуморальдық теория.

Бағдарламаның жетекшілері: З.У.Успанова


3 курсЦиклы

ТК №

Пәндердің атауыБағдарлама жетекшілеріКредит саны

Семестр

1

БП

2

а) Конфликт психологиясы

б) Іскерлік қарым-қатынас этикасы мен психологиясыС.Қ. Дәрібаева

Ұ.Б. Ағыбаева
3

5

2

БП

9

а) Психологиялық анализ

б) Проективті психологияШ.Д. Иманғалиева

3

5

3

БП

11

а) Дефектология негіздері

б) Педагогикалық технологияларС.Қ. Дәрібаева

Ш.М. Майгельдиева3

6

4

КП

2

а) Патопсихология

б) Диференциалды психологияМ.А.Исмаилова

З.У.Успанова3

6Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   39
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет