Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігібет12/39
Дата09.09.2017
өлшемі6.39 Mb.
#347
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   39

1а. Пәннің атауы: Конфликт психологиясы

Пререквизиттер: Психология, психологиялық мамандыққа кіріспе, тұлғаны психологиялық –педагогикалық диагностикалау

Постреквизиттер: Басқару психологиясы, дефектология негіздері

Бағдарламаның қысқаша курсы: Ғылым саласы ретінде және оқу пәні ретінде конфликтология негізгі, қайшылық танудың міндеті, мақсаты, зерттеу мәселелері мәні туралы білімдерді терендету. Конфликт түрлері. Конфликтінің туындау себептері. Конфликт шешу жолдары.

Бағдарламаның жетекшілері: С.Қ. Дәрібаева


1б. Пәннің атауы: Іскерлік қарым-қатынас этикасы мен психологиясы

Пререквизиттер: Психология, тұлғаны психологиялық –педагогикалық диагностикалау

Постреквизиттер: Басқару психологиясы

Бағдарламаның қысқаша курсы: Іскерлік қарым-қатынас этикасы мен психологиясы. Іскерлік қарым-қатынастың теориялық негіздері. Іскер адамдар тұлғасы. Ғылым саласы ретінде және оқу пәні ретінде конфликтология негізгі, қайшылық танудың міндеті, мақсаты, зерттеу мәселелері мәні туралы білімдерді терендету.

Бағдарламаның жетекшілері: Ұ.Б. Ағыбаева
2а. Пәннің атауы: Психологиялық анализ

Пререквизиттер: Психология, даму психологиясы, қарым-қатынас психологиясы

Постреквизиттер: Басқару психологиясы, педагогикалық менеджмент, педагогикалық шеберлік, педагогтің кәсіби қабілеті

Бағдарламаның қысқаша курсы: Психоанализ пәні, мақсаты мен міндеттері. З. Фрейд зерттеулері. Фрейдист және неофрейдистер идеялары. Психоанализ техникасын игерудің мәселелері. Коррекциялық жұмыстарды жоспарлауда психологиялық анализ рөлі. Практикалық психологияда психоанализ техникасын пайдалану.

Бағдарламаның жетекшілері: Ш.Д. Иманғалиева
2б. Пәннің атауы: Проективті психология

Пререквизиттер: Жалпы психология, психологиялық мамандыққа кіріспе, эксперименттік психология, тұлғаны педагогикалық-психологиялық диагностикалау.

Постреквизиттер: практикалық психология, этнопсихология, психология тарихы

Бағдарламаның қысқаша курсы: Психологиядағы проективті әдістер. Проективті әдіс түрлері. Проективті әдістердің жүргізілу жолдары, тәсілдері. Проективті әдістер техникасы, интерпретациясы.

Бағдарламаның жетекшілері: Ш.Д.Иманғалиева
3а. Пәннің атауы: Дефектология негіздері

Пререквизиттер: Психология, педагогика, практикалық психология, тұлғаны педагогикалық-психологиялық диагностикалау, эксперименттік психология, әлеуметтік педагогика

Постреквизиттер: Патопсихология

Бағдарламаның қысқаша курсы: Дефектология ғылым ретінде қазіргі кезеңдегі мәселелері, міндеттері. Дефектология педагогикалық және психологиялық ғылым синтезі. Кемтар бала. Ақыл ойы кемдерге көрсетілетін көмектің кезеңдері, ақыл-ой кемдігі. Саңырау балаларды тәрбиелеу және оқыту жүйесі. Соқырларды тәрбиелеу. Трифлопедагогика коррекциялық теория. Арнайы мектептегі оқыту мазмұны.

Бағдарламаның жетекшілері: С.Қ. Дәрібаева
3б. Пәннің атауы: Педагогикалық технологиялар

Пререквизиттер: Педагогика, педагогикалық мамандыққа кіріспе

Постреквизиттер: Педагогикалық шеберлік, педагогика тарихы.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Қазіргі педагогикалық технологиялар, түрлері. Тәрбие технологиясы мен білім беру технологияларының мазмұны. Педагогикалық технологияларды оқыту процесінде қолдану.

Бағдарламаның жетекшілері: Майгельдиева Ш.М.
4а. Пәннің атауы: Патопсихология

Пререквизиттер: Педагогика, жалпы психология, эксперименттік психология, тұлғаны педагогикалық-психологиялық диагностикалау.

Постреквизиттер: Коррекциялық педагогика, коррекциялық психология.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Ми қызметі мен құрылымы. Жоғары жүйке жүйесі. Патопсихологиялық зерттеуді ұйымдастырудағы психологтың іс - әрекеті. Диагностика жасау үшін мәлімет алу. Психикалық бұзылудың динамикасын зерттеу. Психологтың экспертиза жұмысына қатысуы. Патопсихологиялық зерттеуді құрастырудың міндеттері. Патопсихологиялық зерттеудің әдістері. Психикалық процестерді зерттеу әдістері.

Бағдарламаның жетекшілері: М.А.Исмаилова
4б. Пәннің атауы: Диференциалды психология

Пререквизиттер: Жалпы психология, тұлғаны педагогикалық-психологиялық диагностикалау, эксперименттік психология.

Постреквизиттер: Практикалық психология, әлеуметтік психология, этнопсихология

Бағдарламаның қысқаша курсы: Жекелік айырмашылықтар ұғымы. Дифференциялды психологияның теориясы және практикасы. Жекелік-психологиялық ерекшеліктері зерттеу бағыттар. Қабілеттерді дифференциялды-психологиялық түсіну. Жекелік айырмашылықтардың модельдері. Оқыту мен тәрбиелеуді жекелендіру. Әлеуметті ортамен түлғаны дамытудағы детерминациялық мәселесі. Мінез туралы ұғым және оның типологиясы. Конституциональдық теориялар, Темперамент теориялары. Гуморальдық теория.

Бағдарламаның жетекшілері: З.У.Успанова


4 курсЦиклы

ТК №

Пәндердің атауыБағдарлама жетекшілеріКредит саны

Семестр

1

БП

3

а) Мектептегі психологиялық қызмет

б) Психолог шеберлігі мен әдебіҚ.Б. Қойшыбаева

Г.Ә. Әмзеева3

7

2

БП

8

а) Педагогикалық психология

б) Когнитивтік психологияШ.Д. Иманғалиева

Р.Аманбайқызы3

7

3

КП

5

а) Қазақстанда психология ғылымының дамуы

б) Қазіргі дидактикаГ.Ә.Әмзеева

Х.Е. Нұғманова3

7

1а. Пәннің атауы: Мектептегі психологиялық қызмет

Пререквизиттер: Педагогика мамандығына кіріспе, психология мамандығына кіріспе, педагогика, жалпы психология, практикалық психология, әлеуметтік педагогика, әлеуметтік психология

Постреквизиттер: Психология бойынша практикум, мамандану практикумы

Бағдарламаның қысқаша курсы: Мектептегі психологиялық қызметті ұйымдастырудың теориялық және практикалық негіздері. Мектептегі практик-психолог қызметін ұйымдастыру. Практик-психологтың функциялық міндеттері. Практик-психологтың кәсіби құзіреттілігі. Мектептегі педагогикалық іс-әрекетті ұйымдастыруда психолог рөлі.

Бағдарламаның жетекшілері: Қ.Б. Қойшыбаева


1б. Пәннің атауы: Психолог шеберлігі мен әдебі

Пререквизиттер: Педагогика мамандығына кіріспе, психология мамандығына кіріспе, педагогика, жалпы психология, практикалық психология, әлеуметтік педагогика, әлеуметтік психология

Постреквизиттер: педагогикалық шеберлік, психология бойынша практикум.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Психолог қызметін теориялық негіздеу. Психолог міндеттері. Қазіргі таңда психолог қызметін ұйымдастырудың әдіснамалық жайы. Психологтың функциялық міндеттері. Пихолог құзіреттілігіне қойылатын талаптар. Педагогикалық іс-әрекетті ұйымдастырудағы психолог рөлі.

Бағдарламаның жетекшілері: Г.Ә. Әмзеева
2а. Пәннің атауы: Педагогикалық психология

Пререквизиттер: Педагогика, жалпы психология, әлеуметтік педагогика, әлеуметтік психология

Постреквизиттер: Психология тарихы, мектептегі педагог-психолог қызметі.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Педагогикалық психология пәні, мақсаты мен міндеттері. Оқыту мен тәрбиенің психологиялық негіздері. Оқыту психологиясы. Оқытудың психологиялық заңдылықтары. Тәрбие психологиясы. Оқыту мен тәрбие сабақтастығы. Мұғалім психологиясы. Мұғалім тұлғасы қойылатын талаптар. Оқу мотивациялары.

Бағдарламаның жетекшілері: Ш.Д. Иманғалиева
2б. Пәннің атауы: Когнитивтік психология

Пререквизиттер: Жалпы психология, психологиялық мамандыққа кіріспе, эксперименттік психология, тұлғаны педагогикалық психологиялық диагностикалау.

Постреквизиттер: Психологияның ғылыми зерттеу әдістері

Бағдарламаның қысқаша курсы: Танымдық процесс теориялары. Ес механизмдері. Ес теориялары. Таным субъектісі-танымдық процесстер.

Бағдарламаның жетекшілері: Р.Аманбайқызы
3а. Пәннің атауы: Қазақстанда психология ғылымының дамуы

Пререквизиттер: Психология мамандығына кіріспе, жалпы психология, практикалық психология, әлеуметтік психология

Постреквизиттер: Психология тарихы

Бағдарламаның қысқаша курсы: Әлеуметтік практикалық маңыздылығының және психологияның ғылым ретінде жан жақты, толық қабылдауының жүйелі құраушы қызметін орындай отырып, психологиялық білім жүйесінде маңызды орын алады.

Бағдарламаның жетекшілері: Г.Ә.Әмзеева
3б. Пәннің атауы: Қазіргі дидактика

Пререквизиттер: Педагогика мамандығына кіріспе, педагогикалық қарым-қатынас.

Постреквизиттер: Педагогиканың ғылыми-зерттеу әдістері, педагогика тарихы.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Дидактика пәні, мақсаты. Оқыту процесі, мәні, мақсаты және міндеттері. Оқытудың түрлері мен мазмұны. Оқыту әдістері мен оларды оқу процесінде пайдалану. Оқытудың заңдылықтары мен принциптері. Қазіргі білім беру жүйесі.

Бағдарламаның жетекшілері: Нұғманова Х.Е.

Кафедра меңгерушісі: А.Ж. Аяғанова

Элективті пәндер тізімі

2011-2012 оқу жыл


Факультет: Музыка-педагогикалық

Кафедра: Психология

Мамандықтың шифрі мен атауы: 5В010300- Педагогика және психология

Элективті пәндер

(таңдау бойынша)


1 курс /жеделдетілген/Циклы

ТК №

Пәндердің атауыБағдарлама жетекшілеріКредит саны

Семестр

1

БП

4

а) Тұлғааралық қарым-қатынас психологиясы

б) Жас ерекшелік психологиясыГ.Ә. Әмзеева
Ә.С.Шеримова

3

1

1а. Пәннің атауы: Тұлғааралық қарым қатынас психологиясы

Пререквизиттер: Жалпы психология, даму психологиясы.

Постреквизиттер: Психология тарихы, әлеуметтік психология, психоанализ, эксперименттік психология, психологиялық- педагогикалық диагностика, конфликт психологиясы, жас және педагогикалық психологиясының көкейкесті мәселелері, іскерлік қарым-қатынас психологиясы.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Психологиялық қарым-қатынастың теориялық негіздері, механизмдері және заңдылықтары қарастырылады.Қарым-қатынастың перцептивті, интерактивті және коммуникативті жағы қарыастырылады. Шиеленіс психологиясы, топтың тұлғаға ықпалдары теориялық талданады.

Бағдарламаның жетекшілері: Г.Ә.Әмзеева


1б. Пәннің атауы: Жас ерекшелік психологиясы

Пререквизиттер: психологиялық білімдер жүйесінде жасерекшелік психологиясының алатын орны ерекше. Онтогенездегі психикалық даму заңдылықтары, әрбір жас кезеңіндегі психикалық даму ерекшеліктері, психикалық дағдарыс механизмдері мен детерминанттары жайлы оқып үйрену студенттер үшін қажетті талаптардың бірі. “Жасерекшелік психологиясы” курсын жемісті меңгеру үшін “Жалпы психология” курсын меңгеру қажет.

Постреквизиттер: Студенттердің осы курста алынған білімдері әрбір жас кезеңдерінің ерекшеліктерін, психологиялық, физиологиялық алғы шарттарын білуге көмек береді. Сонымен қатар педагогикалық практикадан табысты өту үшін қажет.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Бұл курста жас дамуының психикалық қозғаушы күштері және қазіргі ғылыми әдебиеттер жиынтығы беріліп, жалпыланған. Баланың туғаннан жасөспірімдік кезеңіне дейінгі онтогенезде бала психикасының даму заңдылықтары туралы өңделген мәселелеріне ерекше мән беріледі. Ересек адамдардың өмірлік циклдерін зерттеудегі мәселелер қысқаша берілген.

Бағдарламаның жетекшілері: Ә.С. Шеримова


2 курс /жеделдетілген/Циклы

ТК №


Пәндердің атауыБағдарлама жетекшілеріКредит саны

Семестр

1

БП

7

а) Проективті психология

б) Мектепке дейінгі психологияИманғалиева Ш.Д.

Әмзеева Г.Ә.3

3

2

БП

8

а) Конфликт психологиясы

б) Интеллект психологиясыС.Қ. Дәрібаева

А.Ж. Аяғанова3

3

1 а. Пәннің атауы: Проективті психология

Пререквизиттер: Жалпы психология, психологиялық мамандыққа кіріспе, эксперименттік психология, тұлғаны педагогикалық психологиялық диагностикалау.

Постреквизиттер:

Бағдарламаның қысқаша курсы: Психологиядағы проективті әдістер. Проективті әдіс түрлері. Проективті әдістердің жүргізілу жолдары, тәсілдері. Проективті әдістер техникасы, интерпретациясы.

Бағдарламаның жетекшілері: Ш.Д.Иманғалиева


1 б. Пәннің атауы: Мектепке дейінгі психология

Пререквизиттер: Жалпы психология, жас ерекшелігі психологиясы, даму психологиясы,

Постреквизиттер: Психология тарихы, психологиялық менеджмент

Бағдарламаның қысқаша курсы: Балалар психологиясы. Мектепке дейінгі балалардың физиологиялық, психологиялық даму ерекшеліктері. Мектепке дейінгі білім беру мекемелерінде психологиялық қызметті ұйымдастыру.

Бағдарламаның жетекшілері: Г.Әмзеева

2 а. Пәннің атауы: Конфликт психологиясы

Пререквизиттер: Психология, психологиялық мамандыққа кіріспе, тұлғаны психологиялық –педагогикалық диагностика

Постреквизиттер: Басқару психологиясы, дефектология негіздері

Бағдарламаның қысқаша курсы: Ғылым саласы ретінде және оқу пәні ретінде конфликтология негізгі, қайшылық танудың міндеті, мақсаты, зерттеу мәселелері мәні туралы білімдерді терендету. Конфликт түрлері. Конфликтінің туындау себептері. Конфликт шешу жолдары.

Бағдарламаның жетекшілері: С.Қ. Дәрібаева

2б. Пәннің атауы: Интеллект психологиясы

Пререквизиттер: Психология, психологиялық мамандыққа кіріспе, тұлғаны психологиялық –педагогикалық диагностика

Постреквизиттер: Басқару психологиясы, дефектология негіздері, тұлға психологиясы

Бағдарламаның қысқаша курсы: Интеллект психологиясының пәні, мақсаты, міндеттері. Интеллект туралы психологиялық ой-пікірлердің дамуы. Жасанды интеллект мәселесі. Тұлға интеллектісін диагностикалау.

Бағдарламаның жетекшілері: А.Ж. Аяғанова


3 курс /жеделдетілген/Циклы

ТК №

Пәндердің атауыБағдарлама жетекшілеріКредит саны

Семестр

1

БП

4

а) Психоанализ

б) Қазақстандағы психология ғылымының дамуыШ.Д.Иманғалиева, Г.Ә.Әмзеева

4

5

1 а. Пәннің атауы: Психоанализ

Пререквизиттер: Психология, даму психологиясы, қарым-қатынас психологиясы

Постреквизиттер: Басқару психологиясы, педагогикалық менеджмент, педагогикалық шеберлік, педагогтің кәсіби қабілеті

Бағдарламаның қысқаша курсы: Психоанализ пәні, мақсаты мен міндеттері. З. Фрейд зерттеулері. Фрейдист және неофрейдистер идеялары. Психоанализ техникасын игерудің мәселелері. Коррекциялық жұмыстарды жоспарлауда психологиялық анализ рөлі. Практикалық психологияда психоанализ техникасын пайдалану.

Бағдарламаның жетекшілері: Ш.Д. Иманғалиева


1 б. Пәннің атауы: Қазақстандағы психология ғылымының дамуы

Пререквизиттер: Психология мамандығына кіріспе, жалпы психология, практикалық психология, әлеуметтік психология

Постреквизиттер: Психология тарихы, психология бойынша практикум, мамандану практикумы

Бағдарламаның қысқаша курсы: Әлеуметтік практикалық маңыздылығының және психологияның ғылым ретінде жан жақты, толық қабылдауының жүйелі құраушы қызметін орындай отырып, психологиялық білім жүйесінде маңызды орын алады.

Бағдарламаның жетекшілері: Г.Ә.Әмзеева

5В010400 (050104) – Бастапқы әскери дайындық
Элективті пәндер

(таңдау бойынша)
2 курсЦиклы

ТК №

Пәндердің атауыБағдарлама жетекшілеріКредит саны

Семестр

1

Базалық пәндер

H VV 2101

а)Қопарылғыш және улы заттар химиясы

б) БиохимияАхатаев Н.А.
Тапалова Ә.С.

1

4

2

Базалық пәндер

GIMN 1(2)201

а) Гимнастика

б) Әскери қолданбалы гимнастикаКим А.В.

Ержанов С.Ө.1

3

3

Базалық пәндер

Sambo 2 (3)203

а) Самбо күресі

б) Дзюдо


Ержанов С.Ө.

ҚуатбековШ.Н3

4

4

Базалық пәндер

L ATL 1(2)2207

а) Жеңіл атлетика

б) Кростық дайындықМощеев В.В.

Ситников А.В.2

3

5

Базалық пәндер

PLAV

2209


а) Жүзу

б) Судағы спорт түрлеріКим М.В.,

Байжанов Е.Қ.3

4

1а. Пәннің атауы: Қопарылғыш және улы заттар химиясы


Пререквизиттер: «Биохимия», «Жалпы химия»
Постреквизиттер: «Төтенше жағдайлар және азаматтық қорғаныс», «Өмір қауіпсіздік негіздері»
Дағдылары мен құзыреттілігі: Химиялық реактивтердің жіктелуін, химиялық қарулар туралы, олардың зиянын білуі тиіс.
Бағдарламаның қысқаша курсы: Химиялық реактивтер,олардың жіктелуі қопарылғыш және улы заттардан химиялық және физикалық қасиеттері,олардың қолдану және алу жолдары.
Бағдарламаның жетекшілері: Ахатаев Н.А.,Тапалова Ә.С.
1б. Пәннің атауы: «Биохимия»
Пререквизиттер: «Биорганикалық химия», «Органикалық химия»
Постреквизиттер: «Жалпы химия»
Дағдылары мен құзыреттілігі: Болашақ педагог мамандарға биохимиядан терең түсінік қалыптастыру.
Бағдарламаның қысқаша курсы: Биология-химия пәнін оқу арқылы тіршіліктің молекулалық негізін, тірі ағзалардың химиялық құрамын, олардың химиялық қасиеттерін, құрылысын, қызметін үйрету болып табылады.
Бағдарламаның жетекшілері: Ахатаев Н.А., Тапалова Ә.С.
2а. Пәннің атауы: Гимнастика
Пререквизиттер: «Өзін-өзі тану», «Жалпы психология», «Саптық жаттығулар»
Постреквизиттер: «Әскери тарих»
Дағдылары мен құзыреттілігі:Физикалық қасиеттерін жоғары деңгейде ұстай білу және оны дамыту.Әскери қолданбалы спорт түрлерінен жаттығулармен айналыса білу. Әскери колданбалы спорт түрлерінен сабақ жүргізу барысын ұйымдастыру үшін біліммен қаруландыру.
Бағдарламаның қысқаша курсы: Дене тәрбиесі жүйесіндегі гимнастика. Гимнастикалық жаттығуларды үйрету негізі. Гимнастикалық жаттығулардың техникалық негізі. Гимнастикадан жарыс ережесі. Гимнастикалық жаттығулар топтары: саптық жаттығулар, қолданбалы жаттығулар, гимнастикалық көп-сайыс жаттығулары (әйелдер және ерлер). Жалпы дамыту жаттығулары.
Бағдарламаның жетекшілері: Ким А.В., Ержанов С.Ө.
2б. Пәннің атауы: Әскери қолданбалы гимнастика
Пререквизиттер: «Өзін-өзі тану», «Жалпы психология», «Саптық жаттығулар»
Постреквизиттер: «Әскери тарих»
Дағдылары мен құзыреттілігі: Психикалық қалыпты дамыту, өз күшіне деген сенімділікті арттыру, алдына мақсат қоя білу және өзін - өзі ұстай білу.
Бағдарламаның қысқаша курсы: Жалпы дене дайындық жаттығулары. Өрмелеу. Кедергілерден өту. Тасмалдау.
Бағдарламаның жетекшілері: Ким А.В., Ержанов С.Ө.
3а. Пәннің атауы: Самбо күресі
Пререквизиттер: «Қазақ-күресі».
Постреквизиттер: «Еркін күрес».
Дағдылары мен құзыреттілігі: Физикалық қасиеттерін жоғары деңгейде ұстай білу және оны дамыту.Әскери қолданбалы спорт түрлерінен жаттығулармен айналыса білу. Әскери колданбалы спорт түрлерінен сабақ жүргізу барысын ұйымдастыру үшін біліммен қаруландыру
Бағдарламаның қысқаша курсы: Самбо күресінің шығу тарихы. Самбо күресімен шұғылданушыларға қойылатын гигиеналық талаптар. Жарақаттың алдын-алу жолдары. Самбо күресінің жарыс ережелері. Төрешілер міндеті. Дене сапасын дамытатын арнайы палуан жаттығулары. Жамбасқа салып лақтыру тәсілдері. Палуан тұрыстары. Сабақ құрылымы мазмұны және оны ұйымдастыру. Палуанның тактикалық дайындығы. Палуанның техникалық дайындығы. Палуанның психологиялық дайындығы. Арнайы палуан жаттығулары.Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   39
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет