Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігібет18/39
Дата09.09.2017
өлшемі6.39 Mb.
#347
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   39

Пәннің атауы: Радиациялық қауіпсіздіктің физикалық негіздері

Пререквизиттер: Атомдық және ядролық физика

Постреквизиттер: Атом ядросы және элементар бөлшектер теориясы

Бағдарламаның қысқаша курсы: Радиоактивтіліктің негізгі ұғымдары. Зарядталған бөлшектердің энергиясы. Иондаушы сәулелердің түрлері, заттармен өзара әсерлесуі, Атом электр станциясының қауіпсіздік шаралары. Ядролық отын. Радиоактивті қалдықтар және оларды залалсыздандыру. Дозиметрия. Қоршаған ортаның радиациялық деңгейін анықтау.

Бағдарламаның жетекшілері: Ешимова У.З.


Пәннің атауы: Кванттық механиканың қосымша тараулары

Пререквизиттер: Жалпы физика курсы. Математикалық талдау Сызықтық алгебра мен аналитикалық геометрия.

Постреквизиттер: Теориялық физика. Студент пәнді игеру барысында кванттық механика пәні бойынша негізгі тарауларды тереңдете игеріп, кванттық механиканың іргелі заңдылықтарына талдаулар жасап физикадан теориялық білімін толықтырады.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Кванттық физиканың эксперименттік негіздері. Де-Бройль толқыны және оның экспериментте тексерілуі. Гейзенбергтің анықталмаушылық қатыстары. Негізгі динамикалық айнымалылар-операторлар. Кванттық гармониялық осциллятор Кванттық механиканың дамуы және қолдану шекаралары.

Бағдарламаның жетекшілері: Қалиев Б.Қ.

Пәннің атауы: Мектеп физика экспериментінің әдістемесі

Пререквизиттер: Жалпы физика курсы. Физиканы оқыту әдістемесі. Теориялық физика негіздері.

Постреквизиттер: Физиканы оқыту әдістемесі. Педагогикалық практика. Студент пәнді игеру барысында физика курсы бойынша әртүрлі есептердің түрлерімен оларды шешу әдістерін меңгеріп, практикалық білімін жетілдіреді.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Физика есептерінің түрлері. Олимпиадалық (республикалық. аймақтық, қалалық) эксперименталь есептерді шығару.

Бағдарламаның жетекшілері: Аманбаева М.К.


Пәннің атауы: Плазмаға кіріспе

Пререквизиттер: Жалпы физика курсы

Постреквизиттер: Теориялық физика. плазма физикасы курсын оқу барысында плазманың қасиеттерін, оның әртүрлі физикалық күйлерін, плазма туралы ашылған ғылымның соңғы жаңалықтарымен таныса отырып өзінің ғылыми зерттеу жұмысына қажетті мәліметтер мен бағыт-бағдарлар алады.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Газдардағы электр тоғы. Өздік және өздік емес разрядтар. Жоға-ры температурадағы және төмен температурадағы плазма. Плазмадағы релаксация және ионизация құбылыстары. Магнит және электр өрістерінің плазмаға әсері.

Бағдарламаның жетекшілері: Абдрахманов Н.М.
Пәннің атауы: Физика курсын оқытудағы астрономия мәселелері

Пререквизиттер: Астрономия

Постреквизиттер: Физиканы оқыту әдістемесі. Студент пәнді игеру барысында физика және астрономия курстарының пәнаралық байланыстарын тереңдете қарастырып, физика курсын оқытудағы астрономияның негізгі мәселелеріне түсінік береді.

Бағдарламаның қысқаша курсы: аспан сферасы мен тәжірибелік астрономия негіздері; әлемнің құрылымы туралы көзқарастардың дамуы; күн жүйесінің кинематикасы; аспан механикасының негіздері; бүкіл әлемдік тартылыс заңы; астрофизика және радиоастрономия құралдары мен әдістері; күн жүйесінің физикасы; жұлдыздар физикасы; галактика.

Бағдарламаның жетекшілері: Абдрахманов Н.М.

Пәннің атауы: Тәжірибелік есептерді шешу тәсілдері мен әдістемесі

Пререквизиттер: Жалпы физика курсы. Физиканы оқыту әдістемесі. Теориялық физика негіздері.

Постреквизиттер: Физиканы оқыту әдістемесі. Педагогикалық практика. Студент пәнді игеру барысында физика курсы бойынша әртүрлі есептердің түрлерімен оларды шешу әдістерін меңгеріп, практикалық білімін жетілдіреді.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Физика есептерінің түрлері. Олимпиадалық (республикалық. аймақтық, қалалық) эксперименталь есептерді шығару.

Бағдарламаның жетекшілері: Аманбаева М.К.


Пәннің атауы: Физика курсын оқытуда экологиялық білім және тәрбие беру

Пререквизиттер: Жалпы физика курсы. Экология.

Постреквизиттер: Педагогикалық практика. Студент пәнді игеру барысында қоршаған ортада қалыптасқан экологиялық мәселелерге талдау жасап, оларға физикалық тұрғыдан талдау жасап, оларды шешу жолдарын қарастырады және экологиялық білім мен тәрбие аспектілерін меңгереді.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Физика курсында экологиялық материалдарды іріктеп алу принциптері, экологиялық білім берудегі физикалық параметрлердің орны. Физика курсы тарауларындағы экологиялық материалдар. Сыныптан тыс жұмыстардағы экологиялық материалдар.

Бағдарламаның жетекшілері: Жайсанбаев Т.Р.
Пәннің атауы: Физикалық есептерді шығарудың әдістемелік негіздері

Пререквизиттер: Жалпы физика курсы. Физиканы оқыту әдістемесі.

Постреквизиттер: Педагогикалық практика. Студент пәнді игеру барысында физика курсы бойынша әртүрлі есептердің түрлерімен оларды шешу әдістерін меңгеріп, практикалық білімін жетілдіреді.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Физика есептері туралы жалпы мағұлымат. Физикалық оқу есебі-нің ерекшелігі, классификациясы. Есеп шығарудың әдістері мен тәсілдері. Физикадан есеп шығару алгоритмдерінің түрлері. Есептеу, эксперименттік, графиктік, логикалық, пәнаралық мазмұнды есептер. Оқушыларды есеп шығаруға үйрету әдістемесі.

Бағдарламаның жетекшілері: Аманбаева М.Қ.
Пәннің атауы: Шағын комплектілі мектептерде физика және астрономия курсын оқытудың ерекшеліктері

Пререквизиттер: Физиканың жалпы курсы және астрономия

Постреквизиттер: Физиканы оқыту әдістемесі, педагогикалық практика. Қазақстан Республикасының “Білім туралы” заңында жалпы білім беретін мектептер, лицей, гимназия, шағын комплектілі мектептер болып анықталды. Шағын комплекті мектептердегі оқушылар санының аздығы оқыту әдістемесін қайта қарауды талап етеді. Соған сай физиканың оқу бағдарламасын, оқу материалдарының, оқу эксперименттерін жүйелеу қажет.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Жалпы білім беретін мектептің физика және астрономия курсында оқылатын тақырыптарының мазмұны, құрылымы, ғылыми-әдістемелік тұрғыдан талдау.

Бағдарламаның жетекшілері: Абдрахманов Н.М.
Пәннің атауы: Физиканы оқытудың жаңа педагогикалық технологиялары

Пререквизиттер: Физиканы оқыту әдістемесі

Постреквизиттер: Педагогикалық практика. Студент пәнді игеру барысында физиканы оқытудың жаңа педагогикалық технологияларымен танысады және оны өзінің кәсіби мамандығында қолдануды жүзеге асырады.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Жаңа технология түсінігі. Жеке тұлғаға бағыттап оқыту, ділгірлік оқыту, модульдік және кредиттік оқыту технологиялары және т.б. Жаңа педагогикалық технологияларды оқу процесінде қолдану тиімділігі, жолдары.

Бағдарламаның жетекшілері: Жайсанбаев Т.Р.

Пәннің атауы: Мектеп физика кабинеті

Пререквизиттер: Жалпы физика курсы. Теориялық физика. Физиканы оқыту әдістемесі

Постреквизиттер: Физиканы оқыту әдістемесі. Педагогикалық практика. Студент пәнді игеру барысында орта мектепте физика кабинетін қалай жабдықтау керек? – деген сауалға жауап алады. Физика кабинетінің қазіргі талапқа сай жабдықталуы жөнінде жаңа мағлұматтар алады.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Орта мектепте физика кабинеті, оны жоспарлау принциптері, кабинеттегі оқу қондырғылары. Физика кабинетінде оқу процесін ұйымдастыру. Физика кабинетінің жабдықталуы. Қауіпсіздік техникасын сақтау ережелері.

Бағдарламаның жетекшілері: Сапарходжаев П.И.


5В011100 (050111)- Информатика
Элективті пәндер (таңдау бойынша)
Циклы

ТК №

Пәндердің атауыКредит саны

Семестр

1 курс

1

БП

1

а) Жоғары математика

б) Элементарлық математика3

1

2

БП

2

а) Программалау

б) Алгоритмдер және деректер структурасы3

2

3

БП

3

а) Дискретті математика

б) Сандық әдістер3

2

1а. Пәннің атауы Жоғары математика

Пререквизиттер: Математика, Анализ бастамалары.

Постреквизиттер: Алгебра, Геометрия.

Игеруі тиіс:

- өздерінің практикалық және лабораториялық жұмыстарында есептеу әдістерін қолдана білу;

- жалпы математикалық білім деңгейін жетілдіру, пән бойынша жүйелі білімді қалыптастыру;

- математикалық заңдылықтарды қолдану аспектілерін зерттеу;

Бағдарламаның қысқаша курсы:

Қазіргі кездегі ғылым мен техниканың даму деңгейі әрбір студентте сапалы білім мен іскерліктің болуын, олардың мамандығына байланысты толық білімді меңгеруін, ой-өрісі мен қабілеттерінің өсіп жетілуін талап етеді.

Жоғары математика пәні жаратылыстану мамандықтары бойынша оқитын студенттер үшін іргелі пән болып табылады. Жоғары математика пәні студенттердің логикалық ойлауын дамытуға, қажетті ой сапаларын қалыптастыруға статистикалық талдау жасауына оң ықпал етеді.

Бағдарламаның жетекшілері: Парменова М.


1б. Пәннің атауы: Элементарлық математика

Пререквизиттер: Пән бойынша берілетін тапсырмаларды толық меңгеру үшін студент мектеп курсындағы математиканың барлық саласын толық меңгеруі қажет

Постреквизиттер: Математикадан есептер шығаруға үйрету практикумы. Математика және математиканы оқыту әдістемесі. Математикадан жоғары қиындықты есептер, матанализ, геометрия, алгебра және сандар теориясы; дифференциалдық теңдеу, матлогика.
Игеруі тиіс:


  • есептер шығаруға қажетті білім, білік, дағдыны қалыптастыра алу;

  • есептер шығару барысында ойды жүйелеп, оның тиімділік арттыруға қажетті әдістерді қолдана білу;

  • ойлау әрекетіне қажетті теориялық, практикалық мәселелерді меңгеру;

  • курс бағдарламасы бойынша теориялық, практикалық білімді толық меңгеру.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Негізгі математикалық курстарды математиканы оқыту әдістемесімен байланыстыратын аралық буын болып табылады. Бұл курстың негізгі мақсаты болашақта информатика пәнінің мұғалімі болатын студенттерге мектеп математикасынан білім, білік, дағдының қалыптасуының негізі, оларды берік те саналы меңгеру болып табылады.

Бағдарламаның жетекшілері: Аймұратова Т.
2а. Пәннің атауы: Программалау

Пререквизиттер: Информатика

Постреквизиттер: Программалау технологиясы және тілдер, Қолданбалы программалық қамсыздандыру.

Игеруі тиіс: àºïàðàòòû ñèïàòòàó æ¸íå ¼»äåó, îíû» º½ðûëûìû ìåí ò¾ðëåðií òàëäàó ¸äiñòåðií áiëói òèiñ; áàñºàðóøûëûº ñèïàòòà¹û åñåïòåðäi êîìïüþòåð ê¼ìåãiìåí øåøóäi» àëãîðèòìäåði ìåí ïðîãðàììàëàðûí æàñàó ¸äiñòåðií ìå»ãåðói òèiñ; äåðáåñ êîìïüþòåðìåí, îïåðàöèÿëûº æ¾éåëåðìåí, ò¾ðëi ðåäàêòîðëàðìåí, êåñòåëiê ïðîöåññîðëàðìåí, äåðåêòåð ºîéìàñûí áàñºàðó æ¾éåëåðiìåí, ºîëäàíáàëû ïðîãðàììàëàð ïàêåòiìåí æ½ìûñ iñòåó äà¹äûëàðûí ºàëûïòàñòûðó¹à æ¸íå êîìïüþòåðëiê æåëi ºûçìåòií ºîëäàíà áiëóãå òèiñ; äåðåêòåð ºîéìàëàðûí, àºïàðàòòûº æ¾éåëåðií æîáàëàó æ¸íå æàñàóäû ¾éðåíó.

Бағдарламаның қысқаша курсы:

Ïàñêàëü ïðîãðàììàëàó òiëi. Ñòàíäàðòòû ôóíêöèÿëàðäû ïàéäàëàíûï àðèôìåòèêàëûº ¼ðíåêòåðäi Ïàñêàëü òiëiíäå æàçó. Тармақталу командасы. Процедура. Функция. Сызықтық массивтер. Ìàññèâ ýëåìåíòòåðií içäåó, ñîðòòàó. Матрицалармен жұмыс. Ìàòðèöàëàðäû ºîñó. Графикалық режим. Ò¾ñòåð. Íåãiçãi îïåðàòîðëàð. Графикалық режим. Суреттер салу. Қозғалту. Æîëäûº ò½ðàºòûëàðìåí æ½ìûñ.Сàëûñòûðó. Рåòòåó. Ïðîãðàììàëà𠺽ðó

Бағдарламаның жетекшілері: Мукеева Г.И.
2б. Пәннің атауы: Алгоритмдер және деректер структурасы

Пререквизиттер: Информатика, Берілгендер қоры

Постреквизиттер: Web- дизайн, Қолданбалы программалық қамсыздандыру

Игеруі тиіс: Алгоритмдік проблемалар технологиясы туралы түсінік болуы; программалау тілдерінің парагматикасы туралы түсінік болуы; формальдау проблемалары туралы түсінік болуы; алгоритмдердің күрделілігі тиімділігін бағалай білу; граматикалар, граматикаларды классификациялауды білу; бағдарлама өнімдерін құру кезеңдері туралы түсінік болу.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Алгоритмдер. Программаларды өңдеу технологиялары және оларды алгоритмдік тілдерде қолдану. Ақпараттық технологиялар негізінде есептерді шешу. Сорттау процедурасы. Берілгендерді, өрнектерді, функциялар мен процедураларды бейнелеу.

Бағдарламаның жетекшілері: Ибрагимова Н.Ж.


3а. Пәннің атауы: Дискретті математика

Пререквизиттер: Математикалық талдау, Алгебра, Физика, Программалау тілдері

Постреквизиттер: Алгоритмдер теориясы, Логикалық бағдарламалау, Алгоритмдер теориясы, Информатиканың теориялық негіздері, Жасанды интеллект.

Игеруі тиіс: Дискреттi математиканың, комбинаториканың әдiстерiн меңгеру; графтар мен құпиялар теориясының ұғымдарын білу; формальды қорыту және дәлелдеу әдiстерiмен танысу.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Жиындар және олардың берілу тәсілдері. Жиындарға қолданылатын амалдар. Қатынастар және функциялар. Арнайы бинарлық қатынастар. Пiкiрлер логикасының формулалары және алфавитi. Формулалардың тең күштiлiгi. Формулалардың қалыпты түрi. Дизъюнктивтi қалыпты форма. Конъюнктивтi қалыпты форма. Графтар және оларды беру түрлері. Графтар теориясының негiзгi анықтамалары және негiзгi ұғымдары. Транзитті тұйықталу. Тікелей және кері транзитті тұйықталу. Графтардың қол жетімділігі. Графтардағы жолдар мен циклдар.Графтардағы маршрут іздеу. Тэрри алгоритмі.

Бағдарламаның жетекшілері: Жарменова Б.


3б. Пәннің атауы: Сандық әдістер

Пререквизиттер: Жоғары алгебра, Аналитикалық геометрия, Математикалық талдау, Ақпараттық технологиялар мен ақпараттық моделдеу, Программалау.

Постреквизиттер: Ақпараттық-математикалық моделдеуге байланысты арнайы курстар.

Игеруі тиіс: қолданбалы есептерді шығару кезінде математикалық моделдеу мен есептеу экспериментінің рөлі жайында түсінік қалыптастыру; кейбір үрдістер мен құбылыстардың математикалық моделдерін білуді қамтамасыз ету; қолданбалы есептерді ЭЕМ көмегімен жуық шешу үшін сандық әдістерді пайдалана алуды қалыптастыру;алынған сандық шешімдердің дұрыстығы мен дәлдігін тексерудің әдістемелері, оған қоса нақты сандық шешу алгоритмдерін қолданудың орындылығын негіздеу үшін шешім алудың жинақтылығы мен жылдамдығын тексеру тәсілдері жайында түсінік қалыптастыру.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Кіріспе. Сандық әдістер тарихы. Математикалық моделдеу мен есептеу. Есептеу информатикасы жайлы. Есеп шешімі қателерін жіктеу. Есептеу алгоритмдерін жүзеге асырудың инструментальдық құралдары. Бір айнымалы сызықтық емес теңдеулерді шешу. Түбірлерді оқшаулау әдісі. Дихотамия (кесіндіні қақ бөлу) әдісі. Жай итерация әдiсi.Итерация әдiсiнiң қателiгiн бағалау. Теңдеудi итерациялық түрге келтiру. Бiр белгiсiздi теңдеулердi ДЭЕМ-де шешудiң практикалық схемасы. Хордалар әдiсi. Ньютон әдiсi (жанамалар әдiсi). Аралас әдіс. Сызықтық теңдеулер жүйесiн Зейдель әдiсiмен шешу. Сызықтық теңдеулер жүйесiн Монте-Карло әдiсiмен шешу.

Бағдарламаның жетекшілері: Мукеева Г.И.


Циклы

ТК №

Пәндердің атауыКредит саны

Семестр

1 курс (жеделдетілген оқу формасы)

1

БП

1

а) Программалау

б) Алгоритмдер және деректер структурасы3

1

2

БП

2

а) Дискретті математика

б) Сандық әдістер3

2

3

БП

3

а) Программалау технологиясы және тілдер

б) Ақпараттық технологиялар3

2

4

БП

4

а) Обьектіге бағытталған программалау

б) Параллель есептеулер3

2

5

БП

5

а) Есептеу жүйелерінің архитектурасы

б) Символдық математика3

2

1а. Пәннің атауы: Программалау

Пререквизиттер: Информатика

Постреквизиттер: Программалау технологиясы және тілдер, Қолданбалы программалық қамсыздандыру.

Игеруі тиіс: àºïàðàòòû ñèïàòòàó æ¸íå ¼»äåó, îíû» º½ðûëûìû ìåí ò¾ðëåðií òàëäàó ¸äiñòåðií áiëói òèiñ; áàñºàðóøûëûº ñèïàòòà¹û åñåïòåðäi êîìïüþòåð ê¼ìåãiìåí øåøóäi» àëãîðèòìäåði ìåí ïðîãðàììàëàðûí æàñàó ¸äiñòåðií ìå»ãåðói òèiñ; äåðáåñ êîìïüþòåðìåí, îïåðàöèÿëûº æ¾éåëåðìåí, ò¾ðëi ðåäàêòîðëàðìåí, êåñòåëiê ïðîöåññîðëàðìåí, äåðåêòåð ºîéìàñûí áàñºàðó æ¾éåëåðiìåí, ºîëäàíáàëû ïðîãðàììàëàð ïàêåòiìåí æ½ìûñ iñòåó äà¹äûëàðûí ºàëûïòàñòûðó¹à æ¸íå êîìïüþòåðëiê æåëi ºûçìåòií ºîëäàíà áiëóãå òèiñ; äåðåêòåð ºîéìàëàðûí, àºïàðàòòûº æ¾éåëåðií æîáàëàó æ¸íå æàñàóäû ¾éðåíó.

Бағдарламаның қысқаша курсы:

Ïàñêàëü ïðîãðàììàëàó òiëi. Ñòàíäàðòòû ôóíêöèÿëàðäû ïàéäàëàíûï àðèôìåòèêàëûº ¼ðíåêòåðäi Ïàñêàëü òiëiíäå æàçó. Тармақталу командасы. Процедура. Функция. Сызықтық массивтер. Ìàññèâ ýëåìåíòòåðií içäåó, ñîðòòàó. Матрицалармен жұмыс. Ìàòðèöàëàðäû ºîñó. Графикалық режим. Ò¾ñòåð. Íåãiçãi îïåðàòîðëàð. Графикалық режим. Суреттер салу. Қозғалту. Æîëäûº ò½ðàºòûëàðìåí æ½ìûñ.Сàëûñòûðó. Рåòòåó. Ïðîãðàììàëà𠺽ðó

Бағдарламаның жетекшілері: Мукеева Г.И.


1б. Пәннің атауы: Алгоритмдер және деректер структурасы

Пререквизиттер: Информатика, Берілгендер қоры

Постреквизиттер: Web- дизайн, Қолданбалы программалық қамсыздандыру

Игеруі тиіс: Алгоритмдік проблемалар технологиясы туралы түсінік болуы; программалау тілдерінің парагматикасы туралы түсінік болуы; формальдау проблемалары туралы түсінік болуы; алгоритмдердің күрделілігі тиімділігін бағалай білу; граматикалар, граматикаларды классификациялауды білу; бағдарлама өнімдерін құру кезеңдері туралы түсінік болу.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Алгоритмдер. Программаларды өңдеу технологиялары және оларды алгоритмдік тілдерде қолдану. Ақпараттық технологиялар негізінде есептерді шешу. Сорттау процедурасы. Берілгендерді, өрнектерді, функциялар мен процедураларды бейнелеу.

Бағдарламаның жетекшілері: Ибрагимова Н.Ж.


2а. Пәннің атауы: Дискретті математика

Пререквизиттер: Математикалық талдау, Алгебра, Физика, Программалау тілдері

Постреквизиттер: Алгоритмдер теориясы, Логикалық бағдарламалау, Алгоритмдер теориясы, Информатиканың теориялық негіздері, Жасанды интеллект.

Игеруі тиіс: Дискреттi математиканың, комбинаториканың әдiстерiн меңгеру; графтар мен құпиялар теориясының ұғымдарын білу; формальды қорыту және дәлелдеу әдiстерiмен танысу.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Жиындар және олардың берілу тәсілдері. Жиындарға қолданылатын амалдар. Қатынастар және функциялар. Арнайы бинарлық қатынастар. Пiкiрлер логикасының формулалары және алфавитi. Формулалардың тең күштiлiгi. Формулалардың қалыпты түрi. Дизъюнктивтi қалыпты форма. Конъюнктивтi қалыпты форма. Графтар және оларды беру түрлері. Графтар теориясының негiзгi анықтамалары және негiзгi ұғымдары. Транзитті тұйықталу. Тікелей және кері транзитті тұйықталу. Графтардың қол жетімділігі. Графтардағы жолдар мен циклдар.Графтардағы маршрут іздеу. Тэрри алгоритмі.

Бағдарламаның жетекшілері: Жарменова Б.


2б. Пәннің атауы: Сандық әдістер

Пререквизиттер: Жоғары алгебра, Аналитикалық геометрия, Математикалық талдау, Ақпараттық технологиялар мен ақпараттық моделдеу, Программалау.

Постреквизиттер: Ақпараттық-математикалық моделдеуге байланысты арнайы курстар.

Игеруі тиіс: қолданбалы есептерді шығару кезінде математикалық моделдеу мен есептеу экспериментінің рөлі жайында түсінік қалыптастыру; кейбір үрдістер мен құбылыстардың математикалық моделдерін білуді қамтамасыз ету; қолданбалы есептерді ЭЕМ көмегімен жуық шешу үшін сандық әдістерді пайдалана алуды қалыптастыру;алынған сандық шешімдердің дұрыстығы мен дәлдігін тексерудің әдістемелері, оған қоса нақты сандық шешу алгоритмдерін қолданудың орындылығын негіздеу үшін шешім алудың жинақтылығы мен жылдамдығын тексеру тәсілдері жайында түсінік қалыптастыру.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Кіріспе. Сандық әдістер тарихы. Математикалық моделдеу мен есептеу. Есептеу информатикасы жайлы. Есеп шешімі қателерін жіктеу. Есептеу алгоритмдерін жүзеге асырудың инструментальдық құралдары. Бір айнымалы сызықтық емес теңдеулерді шешу. Түбірлерді оқшаулау әдісі. Дихотамия (кесіндіні қақ бөлу) әдісі. Жай итерация әдiсi.Итерация әдiсiнiң қателiгiн бағалау. Теңдеудi итерациялық түрге келтiру. Бiр белгiсiздi теңдеулердi ДЭЕМ-де шешудiң практикалық схемасы. Хордалар әдiсi. Ньютон әдiсi (жанамалар әдiсi). Аралас әдіс. Сызықтық теңдеулер жүйесiн Зейдель әдiсiмен шешу. Сызықтық теңдеулер жүйесiн Монте-Карло әдiсiмен шешу.

Бағдарламаның жетекшілері: Мукеева Г.И.


3а. Пәннің атауы: Программалау технологиясы және тілдер

Пререквизиттер: Программалау тілдері, ДЭЕМ-практикум.

Постреквизиттер: Барлық арнайы пәндер

Игеруі тиіс: Визуалды программа негіздерін білу; объектіге бағытталған программалау элементтерімен жұмыс жасау; айнымаларды сипаттауды білу; әр түрлі программалау орталарының компонентерімен функцияларын меңгеру.


Бағдарламаның қысқаша курсы: Delphi программалау ортасы. Проект. Проект терезесi. Форма. Форма конструкторы және форма макеті терезелері. Пайдаланушы интерфейсi. Қасиеттер. Қасиеттер терезесi. Элементтер панелi. Программалық код терезесi. Оқиғалар. Қарапайым программа құру. Есептi пайдаланушы интерфейсiн құрып шешу. Формада фигуралар салу. Таймер. Объектiлер иерархиясы. Әдiс. Delphi параметрлерi. Программалау негіздері. Берiлгендер типтерi. Айнымалылар. Стандартты функциялар. Тармақталу, таңдау командалары. Цикл. Массив. ЕХЕ- файл. Көмекші программалар. Delphi ортасының компоненттері және олармен қосымшалар жасау. Контекстi мәзiр құру. Мәтiндiк өрiстермен жұмыс. Формалармен жұмыс. Көп құжатты (MDІ) формалар. Модульдiк процедуралар. Берiлгендер қорымен жұмыс.

Бағдарламаның жетекшілері: Кенесары А.Б.


3б. Пәннің атауы: Ақпараттық технологиялар

Пререквизиттер: Информатика, Операциялық жүйелер, ДЭЕМ-дегі практикум, Компьютер сәулеті

Постреквизиттер: Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар, Информатиканы оқытудың теориясы мен әдістемесі

Игеруі тиіс: Қолданбалы және сервистік программалармен жұмыс істеу; графикалық интерфейсті меңгеру; негізгі және перифериялық жұмысты меңгеру; жаңа мультимедия технологиялардың жұмыс принципін меңгеру.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Ақпараттық технологиялардың инструментальді негіздері. Ақпараттық технологиялардың жадылары. Ақпараттық технологиялардың ішкі және сыртқы байланыс орнату, қамсыздандыру құралдары. Компьютерлік вирустармен күресудің автоматтандырылған жолдары. Антивирустар және олардың түрлері. Архиватор-программалар және олардың түрлері. Ақпаратты енгізудің автоматтандырылған жолдары. Графикалық ақпаратты өңдеудің принциптері. Компьютерлік жүйелер және ақпаратты қорғау. Операциялық жүйенің реестрі және дискінің бейнесі ұғымдары. Компьютерлік технологиялар және ақпараттың бейнеленуі. USB- универсалды тізбекті шина, инфрақызыл порт- IrDA. Bluetootth- технологиясы. Интерактивті тақтаның негізгі түсініктері, жұмыс істеу принципі. ACTIVstudio-ның аспаптар тақтасы мен функционалдық мүмкіндіктері. ACTIVstudio-да жұмыс жасау.

Бағдарламаның жетекшілері: Жүсіпбек Б.К.


4а. Пәннің атауы: Обьектіге бағытталған программалау

Пререквизиттер: Алгоритмдік тілдерде программалау. Информатика

Постреквизиттер: Барлық арнайы пәндер

Игеруі тиіс: Программалау әдістерінің негізінде улкен жүйелерді жасау әдістері; модельдеуші алгоритмді қазіргі программалау тілдері арқылы ЭЕМ-де программаларды жузеге асыру; нақты жүйені программалау әдісі мен формализация және алгоритмизация әдістері; алгоритмдік тілдерді, программалау әдістерін, ақпараттық жүйелер негіздерін оқыту; қазіргі заманғы ақпараттық технологиялардың мүмкіндіктерін ашып көрсету жене олардың даму перспективасын түсіндіру.

Бағдарламаның қысқаша курсы:

Обьектіге бағытталған бағдарламалау құралдары. Обьектіге бағытталған бағдарламалау қасиетері мен принциптері. Кластар, полиморфтілік және оны жүзеге асыру. Бағдарламалаудың инструментальдық құралдарын таңдау (Borland C++ Builder, Microsoft Visual C++, Visual Basic, Delphi, Borland J++, Microsoft Visual J++, Microsoft Visual Modeler, Rational Rose,), изучение их особенностей.

Бағдарламаның жетекшілері: Айтимов М.Ж.
4б. Пәннің атауы: Параллель есептеулер

Пререквизиттер: Информатика, Операциялық жүйелер, Компьютер сәулеті

Постреквизиттер: Нақты уақыт жүйесі

Игеруі тиіс: араллель есептеулер негізін оқып білу; деректер параллельзмі және алгоитмдік параллелизмді түсіндіру; әр түрлі типтегі параллель компьютерлерге қысқаша шолу беру; параллель программалаудың әр түрін қарастыру; кейбір негізгі параллель алгоритмдерді беру: сұрыптау; кескінді өңдеуді білу.

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   39
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет