Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі


Бағдарламаның қысқаша курсы: Параллелизм. Программалаудың параллель модельдері. Параллель компьютерлер. Процесс және синхрондау. Occam және HPF тілдерібет19/39
Дата09.09.2017
өлшемі6.39 Mb.
#347
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   39

Бағдарламаның қысқаша курсы: Параллелизм. Программалаудың параллель модельдері. Параллель компьютерлер. Процесс және синхрондау. Occam және HPF тілдері.


Бағдарламаның жетекшілері: Айтимов М.Ж.
5а. Пәннің атауы: Есептеуіш жүйелерінің архитектурасы

Пререквизиттер: Информатика, ЭЕМ архитектурасы.

Постреквизиттер: Барлық арнайы пәндер

Игеруі тиіс: ЕМ - нің құрылымдық ерекшеліктерін білу; негізгі логикалық схемаларының қызметін білу; ішкі құрылғылар арасында ақпарат тасымалдау принциптерін меңгеру; жадыны ұйымдастыру; серверлік технологияны меңгеру.

Бағдарламаның қысқаша курсы: ЭЕМ даму кезеңдері. ЭЕМ-нің ішкі және сыртқы құрылғылары. Каналдық және шиналық системотехника. Микропроцессор және жады. Енгізу мен шығарудың базалық жүйелері. ЭЕМ сәулеті дамуыының қазіргі тенденциялары.

Бағдарламаның жетекшілері: Алибаева Н.Е.


5б. Пәннің атауы: Символдық математика

Пререквизиттер: Сандық әдістер, Тиімділік әдістері, Компьютерлік математика

Постреквизиттер: Барлық арнайы пәндер

Игеруі тиіс: Математикалық модельдеу әдіс-тәсілдерін білу; математикалық модельдеу және компьютерлік эксперимент, ғылыми-инженерлік зерттеулер және олары визуализациялау жасау алу.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Компьютерлік математика немесе компьютерлік алгебра деп те аталады. Математикалық модельдеу әдіс-тәсілдері. Автоматтырылған жобалаудың инженерлік жүйелері: CAD — Computer Aided Design, CAM — Computer Aided Manufacturing, CAE — Computer Aided Engeneering. Аналитикалық жолмен жүргізілетін есептеулер мен зерттеулер негіздері, математикалық модельдеу және компьютерлік эксперимент, ғылыми-инженерлік зерттеулер және олары визуализациялау.

Бағдарламаның жетекшілері: Альменаева Р.Ө


Циклы

ТК №

Пәндердің атауыКредит саны

Семестр

2 курс

1

ЖББП

1

а)Адам өмірі қауіпсіздігі негіздері және еңбекті қорғау

б)Еңбекті қорғаудың ұйымдастыру мәселелері1

3

2

БП

1

а) Объекіге бағытталған программалау

б) Оптимизация әдістері3

4

3

БП

2

а) Autocad және кредо негіздері

б) Компьютерлік жобалау негіздері2,1

3,4

1а. Пәннің атауы: Адам өмірі қауіпсіздігі негіздері және еңбекті қорғау (ЖББП цикліне қараңыз)

Пререквизиттер:

Постреквизиттер:

Бағдарламаның қысқаша курсы:

Бағдарламаның жетекшілері: Нурымова Р.


1б. Пәннің атауы: Еңбек қорғаудың ұйымдастыру мәселелері (ЖББП цикліне қараңыз)

Пререквизиттер:

Постреквизиттер:

Бағдарламаның қысқаша курсы:

Бағдарламаның жетекшілері: Нурымова Р.
2а. Пәннің атауы: Обьектіге бағытталған программалау

Пререквизиттер: Алгоритмдік тілдерде программалау. Информатика

Постреквизиттер: Барлық арнайы пәндер

Программалау әдістерінің негізінде улкен жүйелерді жасау әдістері; модельдеуші алгоритмді қазіргі программалау тілдері арқылы ЭЕМ-де программаларды жузеге асыру; нақты жүйені программалау әдісі мен формализация және алгоритмизация әдістері; алгоритмдік тілдерді, программалау әдістерін, ақпараттық жүйелер негіздерін оқыту; қазіргі заманғы ақпараттық технологиялардың мүмкіндіктерін ашып көрсету және олардың даму перспективасын түсіндіру.

Игеруі тиіс:


 • Жүйелерді модельдеудің математикалық схемаларын;

 • Жүйе моделін құру припциптерін;

 • Тиімді басқару есептерін шешудің математикалық әдістерін;

 • Эксперименттерді жобалау әдістерін;

 • Алгоритмді өңдеу кезінде қолданылатын негізгі құрылымдар;

Компьютерлік жүйелер мен ақпараттық технологиялардың заман талабына сай жиі өзгеріске түсуін қадағалай білу

Бағдарламаның қысқаша курсы:

Обьектіге бағытталған бағдарламалау құралдары. Обьектіге бағытталған бағдарламалау қасиетері мен принциптері. Кластар, полиморфтілік және оны жүзеге асыру. Бағдарламалаудың инструментальдық құралдарын таңдау (Borland C++ Builder, Microsoft Visual C++, Visual Basic, Delphi, Borland J++, Microsoft Visual J++, Microsoft Visual Modeler, Rational Rose,), изучение их особенностей.

Бағдарламаның жетекшілері: Айтимов М.Ж.


2б. Пәннің атауы: Оптимизация әдістері

Пререквизиттер: Алгебра. Элементарлық математика

Постреквизиттер: Сандық әдістер

Вариациялық қисаптың негізгі әдістері мен тиімділеудің әдістерінен, автоматты басқару жүйелерімен хабардар болуға үйрету, практикалық экстремальды есептің математикалық моделін құрып, шешудің белгілі әдістерін пайдаланып, қорытынды жасай алуға дағдыландыру, шешімді қабылдау есебін өз бетінше зерттей білуі керек. Сызықты емес жүйелерін, басқарылу мен тиімді басқару элементтерін зерттеу әдістерін білу.

Игеруі тиіс:


 • есептің қойылуын, модельдеу кезеңін;

 • күрделі жағдайларда немесе анықталмағандық жағдайда шешімді қабылдау есебі үшін экономикалық және математикалық модельдерді құра білулері керек;

 • шешімді қабылдау есебін өз бетінше зерттей білуі керек;

Бағдарламаның қысқаша курсы:

Тиімділік әдістері пәнінің дамуы тарихы және перспективалары. Дөңес талдау негіздері. Дөңес сызықты және квадраттық бағдарламалар. Қарапайым экономикалық есептердің математикалық модельдерін құру. Сызықтық емес бағдарламалау. Сандық әдістер. Тиімді басқару және вариациялық есептеулер. Дискретті тиімділік.

Бағдарламаның жетекшілері: Мукеева Г.И.
3а. Пәннің атауы: AutoCad және кредо негіздері

Пререквизиттер: Информатика, Компьютерлік графика

Постреквизиттер: Web- дизайн, Қолданбалы программалық қамсыздандыру, Анимациялық технология негіздері, Электрондық оқу кешендерін құру технологияларын меңгеру. Сызбаларды құруды, сызуды және план түрдегі сызба нәтижесін АutoCAD бағдарламасында оңай жасауды үйрену

Игеруі тиіс:

-AutoCAD бағдарламасын үйрену барысында мамандар болашақта жедел жобалауды үйренедi және сызбалар, жобаларды электрондық почтамен интернет жүйесi арқылы алыстағы орындаушыларға жiберiп, нақты объектiлердi жобалаудың орындалу мерзiмiн тездетедi.

Бағдарламаның қысқаша курсы: САПР-дың қазіргі жағдайы. Поляр координата жүйесі. Ығысу әдісі. Бақылау әдісі. Обьектілерді таңдау және байланыстыру. Өңдеу командалары. Қабаттар және олармен жұмыс. өлшемдерді берудің негізгі әдістері. Үшөлшемді модельдермен жұмыс жасау, үшөлшемді модельдерді баспаға жіберу.

Бағдарламаның жетекшілері: Балмаханов А.
3б. Пәннің атауы: Компьютерлік жобалау негіздері

Пререквизиттер: Информатика, Компьютерлік графика.

Постреквизиттер: Автожобалаудың инструментальды құралдары.

Компьтерлік жоба негіздерін қарастыру, MS Project бағдарламасы негізінде жобалар әзірлеу

Игеруі тиіс:


 • Проектілер және олрадың құрылымы;

 • Проектілерге қойылатын талаптар;

 • Проектілер әзірлеуге арналған бағдарламалармен жұмыс

Бағдарламаның қысқаша курсы: Проектілерді әзірлеу негіздері, проектілерге қойылатын талаптар, проектілерді әзірлеуге арналған бағдарламалар және олардың жұмыс принциптері. MS Project бағдарламасының интерфейсі, жұмыс ортасы, негізгі жұмыс элективтері, проектінің өмір сүру кезеңдері, кейс-технология.

Бағдарламаның жетекшілері: Аубакирова Ж.Қ


Циклы

ТК №

Пәндердің атауыКредит саны

Семестр

2 курс (жеделдетілген оқу формасы)

1

БП

2

а) Web-дизайн

б) Web сайттарды жасаудағы өзекті мәселелер4

3

2

БП

3

а) Ақпараттық технологиялар

б) Программалаудың жаңа технологиялары4

4

3

БП

4

а) Программалау тілдері теориясы және трансляция әдістері

б) Мультимедиалық оқыту программалары3

4

4

КП

1

а) Интернетте программалау

б) Анимациялық технологиялар негіздері3

4

1а. Пәннің атауы: Web- дизайн

Пререквизиттер: Информатика, Компьютерлік желілер, Интернетте программалау

Постреквизиттер: Қолданбалы программалық қамсыздандыру, Анимациялық технология негіздері, Электрондық оқу кешендерін құру технологиялары.

Игеруі тиіс:

- web-беттерді әзірлеуге арналған графикалық редактор Photoshop-та жұмыс істеуді үйрету.

- студенттерге web-беттерді әзірлеу барысында ұстанатын принциптер мен ережелерді түсіндіру.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Компьютерлік графика негіздері, түрлері. Adobe Photoshop растрлық программасы, интерфейстік элементтері. Adobe Photoshop программасындағы қабаттар, мәтіндер, контурлар, эффектілер. Көлемді кескіндерді визуалдау. Каркасты визуалдау. Қисық Безье үшін геометриялық алгоритм. Фигураны шығару алгоритмі. Сызықтар және бояумен толтыру стильдері. Фракталдар. Әртүрлі сызықтарды шығару алгоритмі. Обьект беттерін бояу. Жарықтың шағылысу моделі.

Бағдарламаның жетекшілері: Кенесары А.Б.
1б. Пәннің атауы: Web сайттарды жасаудағы өзекті мәселелер

Пререквизиттер: Информатика, Компьютерлік желілер

Постреквизиттер: Web- дизайн, Қолданбалы программалық қамсыздандыру, Анимациялық технология негіздері, Электрондық оқу кешендерін құру технологиялары.

Игеруі тиіс: • Сайт құрылымдарының типтері білу;

 • Сайттың ішкі құрылымдары;

 • Сайт жасау модельдері.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Web сайттар және Web технологиялар. Web сайттар жасау технологиялар мен Web-мастерлер құралдары. Web сайттарды оптимизациялау. Web сайттардың эффективтілігі. Web сайттар жасаудың мақсаттары мен міндеттері. Web сайттардың конструкциясына қойылатын талаптар.

Бағдарламаның жетекшілері: Кенесары А.Б.


2а. Пәннің атауы: Ақпараттық технологиялар

Пререквизиттер: Информатика, Операциялық жүйелер, ДЭЕМ-дегі практикум, Компьютер сәулеті

Постреквизиттер: Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар, Информатиканы оқытудың теориясы мен әдістемесі

Қолданбалы және сервистік программалармен жұмыс істеу; графикалық интерфейсті меңгеру; негізгі және перифериялық жұмысты меңгеру; жаңа мультимедия технологиялардың жұмыс принципін меңгеру.

Игеруі тиіс:

-оқу үрдісінде ақпараттық-телекоммуникациялық технологияны кеңінен қолдана білу дағдысын қалыптастыру;

- бөлінген ақпараттық ресурстармен жұмыс істегенде оқу үрдісінде ақпараттық технология құралдарын тиімді қолдануға оқыту;

Бағдарламаның қысқаша курсы: Ақпараттық технологиялардың инструментальді негіздері. Ақпараттық технологиялардың жадылары. Ақпараттық технологиялардың ішкі және сыртқы байланыс орнату, қамсыздандыру құралдары. Компьютерлік вирустармен күресудің автоматтандырылған жолдары. Антивирустар және олардың түрлері. Архиватор-программалар және олардың түрлері. Ақпаратты енгізудің автоматтандырылған жолдары. Графикалық ақпаратты өңдеудің принциптері. Компьютерлік жүйелер және ақпаратты қорғау. Операциялық жүйенің реестрі және дискінің бейнесі ұғымдары. Компьютерлік технологиялар және ақпараттың бейнеленуі. USB- универсалды тізбекті шина, инфрақызыл порт- IrDA. Bluetootth- технологиясы. Интерактивті тақтаның негізгі түсініктері, жұмыс істеу принципі. ACTIVstudio-ның аспаптар тақтасы мен функционалдық мүмкіндіктері. ACTIVstudio-да жұмыс жасау.

Бағдарламаның жетекшілері: Жарменова Б.Қ.
2б. Пәннің атауы: Программалаудың жаңа технологиялары

Пререквизиттер: Программалау тілдері, ДЭЕМ-практикум.

Постреквизиттер: Барлық арнайы пәндер

Визуалды программа негіздерін білу; объектіге бағытталған программалау элементтерімен жұмыс жасау; айнымаларды сипаттауды білу; әр түрлі программалау орталарының компонентерімен функцияларын меңгеру.

Игеруі тиіс:

- Бағдарламаны жобалау әдістері мен ыңғайлыларының класcификациясын білу;

- Бағдарлама құру кезеңдері туралы түсінік болуы керек;

- Бағдарлама құрылымы туралы ұғым қалыптастыру;

- Бағдарламалаудың типтік жүйесінің жұмыс істеу шарттарын білу;

Қандай да бір есепті практикалық жүзеге асыру үшін бағдарламалық қосымшаларын жасай білу.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Delphi программалау ортасы. Проект. Проект терезесi. Форма. Форма конструкторы және форма макеті терезелері. Пайдаланушы интерфейсi. Қасиеттер. Қасиеттер терезесi. Элементтер панелi. Программалық код терезесi. Оқиғалар. Қарапайым программа құру. Есептi пайдаланушы интерфейсiн құрып шешу. Формада фигуралар салу. Таймер. Объектiлер иерархиясы. Әдiс. Delphi параметрлерi. Программалау негіздері. Берiлгендер типтерi. Айнымалылар. Стандартты функциялар. Тармақталу, таңдау командалары. Цикл. Массив. ЕХЕ- файл. Көмекші программалар. Delphi ортасының компоненттері және олармен қосымшалар жасау. Контекстi мәзiр құру. Мәтiндiк өрiстермен жұмыс. Формалармен жұмыс. Көп құжатты (MDІ) формалар. Модульдiк процедуралар. Берiлгендер қорымен жұмыс.

Игеруі тиіс:

- Delphi программалау ортасының көмегімен қосымшаларды әзірлеуді үйрету.

- қосымшаларды әзірлеу барысында есепке алынатын талаптар мен принциптерді үйрету.

Бағдарламаның жетекшілері: Мукеева Г.И.
3а. Пәннің атауы: Программалау тілдерінің теориясы және трансляция әдістері

Пререквизиттер: Программалау, Информатика

Постреквизиттер: Соңғы автоматтар теориясы

Типтік бағдарламалау жүйесінің жұмысының принципін білу; базалық бағдарламалау тілдерінің алфавитін, синтаксисін және семантикасын білу; базалық бағдарламалау тілдерінің инструментальды ортасында жұмыс істеу дағдысы болуы; қандай да бір есептің практикалық жүзеге асырылуы үшін бағдарламалық қосымшалардв құра білу .

Игеруі тиіс:

-Берiлген мәлiметтер арқылы алгоритмдiк тiлдерде программа құру; (Pascal)

- Файлдармен жұмыс iстейтiн негiзгi операцияларды құруды, орын ауыстыруды, атын өзгертудi, көшiрудi және баспаға шығаруды.

- ЭЕМ-да есептердi әртүрлi этаптарда шығаруды, қателердi жөндеудi;

Бағдарламаның қысқаша курсы: Берілгендер классификациясы. Динамикалық және статикалық берілгендер. Дәстүрлі программалау тілдеріндегі берілгендердің базистік типтері. Программалау тілдерінің синтаксисі мен семантикасы.

Бағдарламаның жетекшілері: Жүсіпбек Б.К.


3б. Пәннің атауы: Мультимедиалық оқыту программалары

Пререквизиттер: Информатика, Ақпараттық технологиялар

Постреквизиттер: Барлығы арнайы пәндер

Қарапайым мультимедиалық өнім дайындау программаларын білу; мультимедиалық технологиялардың әдістемелік, ұйымдастырушылық, техникалық, психологиялық және педагогикалық мумкіндіктерін білу; мультимедиалық оқыту программаларын дайындау және пайдаланудағы басшылыққа алатын принциптер мен қойылатын талаптарды анықтау; Macromedia Dreamweaver программасының мүмкіндіктерін игеру.

Игеруі тиіс:


 • Macromedia Dreamweaver программасымен толыққанды жұмыс жасай алуы;

 • Жасалған оқу материалын оқу процесінде қолдана білуі қажет.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Мультимедиа түсінігі. Компьютердің мультимедиалық құрамы. Мультимедиалық оқыту программаларының ерекшеліктері. Оқыту программаларына қойылатын талаптар. Оқыту программаларын әзірлеу принциптері мен технологиясы. Гиперсілтемелік әдіс негізінде оқыту программаларын жасау.

Бағдарламаның жетекшілері: Альменаева Р.Ө.


4а. Пәннің атауы: Интернетте программалау

Пререквизиттер: Информатика, Компьютерлік желілер

Постреквизиттер: Web- дизайн, Қолданбалы программалық қамсыздандыру, Анимациялық технология негіздері, Электрондық оқу кешендерін құру технологиялары.

Интернетпен жұмыс істеуді қамтамасыз ететін web-беттерді әзірлеудің негіздері үйрету; web-беттерді әзірлеу технологияларымен таныстыру; динамикалық Web сайттарды әзірлеу әдістерін меңгеру.

Игеруі тиіс:

– Интернетпен жұмыс істеуді қамтамасыз ететін web-беттерді әзірлеудің негіздері;

- web-беттерді әзірлеу технологиялары.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Техникалық, экономикалы, ақпараттық жүйелер және ақпараттық технологиялар. Ақпаратты желілік технологиялар. Каналдар коммутациясының желілері, хабарлар, пакеттер коммутациясы. Электронды почта. Почталық серверлер. HTML- базалық технология. Өлшеуіш тегтер. Фреймдер. Гипермәтіндік технологиялар. Ақпараттарды көрсету әдістері. Мультимедиа технологиялар. Мультимедиа-акселератор. Мәліметтерді қорғаудың базалық технологиялары.

Бағдарламаның жетекшілері: Құлмырзаев Н.С.
4б. Пәннің атауы: Анимациялық технологиялар негіздері

Пререквизиттер: Сызу, Информатика, Компьютерлік графика.

Постреквизиттер: Барлық арнайы пәндер

2 және 3 өлшемді графикамен жұмыс істеу дағдыларын кеңейтіп, олармен түрлі анимациялық әрекеттер орындауды жүзеге асыра білу; компьютерлік анимация облысының негізгі принциптері мен жұмыс істеу негіздерін меңгеру; компьютерлік анимацияда жиі пайдаланылатын дағдыларын қалыптастыру.

Игеруі тиіс:

- Сцена құру;

-Программа интерфейсімен жұмыс жасай білу;

- Проекция терезесімен жұмыс жасай білу;

- Обьектілермен жұмыс жасай білу.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Модельдеу этаптары. 3ds max прпограммасы. Программа интерфейсі, қарапайым элементтері. Файлдармен жұмыс. Терезе түрлері және олармен жұмыс. Обьектілермен жұмыс жасау. Қарапайым және күрделі примитивтер. Сплайн түріндегі формаларды жасау. Торлармен жұмыс жасау. Трансформациялар және олардың түрлері. Модификаторлармен жұмыс. Сплайндармен жұмыс жасау. Торлы обьектілермен жұмыс. Анимациялау мен қозғалту.

Бағдарламаның жетекшілері: Аубакирова Ж.Қ.
Циклы

ТК №

Пәндердің атауыКредит саны

Семестр

3 курс

1

БП

3

а) Алгоритм және деректер структурасы

б) Есептеу жүйелер және желілер3

5

2

БП

4

а) Ақпараттық технологиялар

б) Программалаудың жаңа технологиялары3

5

3

БП

5

а) Компьютерлік графика

б) HTML-технологиялар3

5

4

БП

6

а) Компьютерлік жүйелерде ақпаратты қорғау

б) Есептеуіш жүйелер архитектурасы3

5

5

БП

7

а) Компьютерлік математика

б) Дербес ЭЕМ-гі практикум3

6

7

БП

8

а) Программалау тілдері теориясы және трансляция әдістері

б) Мультимедиалық оқыту программалары2

6

8

КП

1

а) Интернетте программалау

б) Web-дизайн3

6

1а. Пәннің атауы: Алгоритмдер және деректер структурасы

Пререквизиттер: Информатика, Берілгендер қоры

Постреквизиттер: Web- дизайн, Қолданбалы программалық қамсыздандыру

Игеруі тиіс:


 • Алгоритмдер құру және олардың түрлерін меңгеру;

 • Есепті шешу алгоритмедерін анықтау;

 • Есепті шешу алгоритмдерін пайдалану.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Алгоритмдер. Программаларды өңдеу технологиялары және оларды алгоритмдік тілдерде қолдану. Ақпараттық технологиялар негізінде есептерді шешу. Сорттау процедурасы. Берілгендерді, өрнектерді, функциялар мен процедураларды бейнелеу.

Бағдарламаның жетекшілері: Жүсіпбек Б.К.

1б. Пәннің атауы: Есептеу жүйелері және желілер

Пререквизиттер: Информатика, Дискретті математика, Программалау, Тілдер теориясы, ЭЕМ архитектурасы.

Постреквизиттер: Барлық арнайы пәндер

Игеруі тиіс:

Желілік топологияларды айыра білу; компьютерлерді желіге біріктіру; желілік хаттамаларды білу; желілік аппаратурасымен жұмыс жасау. Ауқымды компьютерлiк желiлермен, мультимедиалық технологиялармен жұмыс iстеудi; Интернеттiң шығу тарихын, кезеңдерiн; электрондық пошта қызметiн пайдалануды; дербес компьютермен, операциялық жүйелермен, түрлi редакторлармен, кестелiк процессорлармен, деректер қоймасын басқару жүйелерiмен, қолданбалы программалар пакетiмен жұмыс iстеу дағдыларын қалыптастыруға және компьютерлiк желi қызметiн қолдана бiлуге тиiс;

Бағдарламаның қысқаша курсы: Компьютерлік желілер, түрлері. Желілер топологиясы. OSI көпдеңгейлік жүйесі. Бағыттауыштар, негізгі мүмкіндіктері, алгоритмі. Internet желісі, қызметі және сервистері. Хаттамалар. түрлері. Хаттамалар деңгейлері. Желіні қорғау, әдістері. Аутентификациялау.

Бағдарламаның жетекшілері: Алибаева Н.Е
2а. Пәннің атауы: Ақпараттық технологиялар

Пререквизиттер: Информатика, Операциялық жүйелер, ДЭЕМ-дегі практикум, Компьютер сәулеті

Постреквизиттер: Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар, Информатиканы оқытудың теориясы мен әдістемесі

Қолданбалы және сервистік программалармен жұмыс істеу; графикалық интерфейсті меңгеру; негізгі және перифериялық жұмысты меңгеру; жаңа мультимедия технологиялардың жұмыс принципін меңгеру.

Игеруі тиіс:

- жаңа ақпараттық технологияның білім беруде қолданылуының тиімділігін бағалау;

- жаңа ақпараттық технологияларды үйрену методологиясын меңгеру;

- студенттердi қазiргi заманғы озық әмбебап компьютерлердiң құрылысымен таныстыру және олардың компьютерде жұмыс iстеу дағдысын қалыптастыру;

- қазiргi заманғы ақпараттық технологиялардың мүмкiндiктерiн ашып көрсету және олардың даму перспективасын түсiндiру;

- интерактивті тақтамен жұмыс істеуді меңгеру;

- мультимедиа арқылы компьютерлік графикамен, суреттермен, бейнеақпараттармен және т.с.с. жұмыс істеуді үйрену.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Ақпараттық технологиялардың инструментальді негіздері. Ақпараттық технологиялардың жадылары. Ақпараттық технологиялардың ішкі және сыртқы байланыс орнату, қамсыздандыру құралдары. Компьютерлік вирустармен күресудің автоматтандырылған жолдары. Антивирустар және олардың түрлері. Архиватор-программалар және олардың түрлері. Ақпаратты енгізудің автоматтандырылған жолдары. Графикалық ақпаратты өңдеудің принциптері. Компьютерлік жүйелер және ақпаратты қорғау. Операциялық жүйенің реестрі және дискінің бейнесі ұғымдары. Компьютерлік технологиялар және ақпараттың бейнеленуі. USB- универсалды тізбекті шина, инфрақызыл порт- IrDA. Bluetootth- технологиясы. Интерактивті тақтаның негізгі түсініктері, жұмыс істеу принципі. ACTIVstudio-ның аспаптар тақтасы мен функционалдық мүмкіндіктері. ACTIVstudio-да жұмыс жасау.

Бағдарламаның жетекшілері: Жүсіпбек Б.К.
2б. Пәннің атауы: Программалаудың жаңа технологиялары

Пререквизиттер: Программалау тілдері, ДЭЕМ-практикум.

Постреквизиттер: Барлық арнайы пәндер

Визуалды программа негіздерін білу; объектіге бағытталған программалау элементтерімен жұмыс жасау; айнымаларды сипаттауды білу; әр түрлі программалау орталарының компонентерімен функцияларын меңгеру.

Игеруі тиіс:

- Бағдарламаны жобалау әдістері мен ыңғайлыларының класcификациясын білу;

- Бағдарлама құру кезеңдері туралы түсінік болуы керек;

- Бағдарлама құрылымы туралы ұғым қалыптастыру;

- Бағдарламалаудың типтік жүйесінің жұмыс істеу шарттарын білу;

- Бағдарламалау тілінің алфавитін, синтаксисін және семантикасын білу;

- Базалық бағдарламалау тілдінің құрал-саймандарымен жұмыс істеу іскерліктерінің болуы;

Қандай да бір есепті практикалық жүзеге асыру үшін бағдарламалық қосымшаларын жасай білу.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Delphi программалау ортасы. Проект. Проект терезесi. Форма. Форма конструкторы және форма макеті терезелері. Пайдаланушы интерфейсi. Қасиеттер. Қасиеттер терезесi. Элементтер панелi. Программалық код терезесi. Оқиғалар. Қарапайым программа құру. Есептi пайдаланушы интерфейсiн құрып шешу. Формада фигуралар салу. Таймер. Объектiлер иерархиясы. Әдiс. Delphi параметрлерi. Программалау негіздері. Берiлгендер типтерi. Айнымалылар. Стандартты функциялар. Тармақталу, таңдау командалары. Цикл. Массив. ЕХЕ- файл. Көмекші программалар. Delphi ортасының компоненттері және олармен қосымшалар жасау. Контекстi мәзiр құру. Мәтiндiк өрiстермен жұмыс. Формалармен жұмыс. Көп құжатты (MDІ) формалар. Модульдiк процедуралар. Берiлгендер қорымен жұмыс.

Бағдарламаның жетекшілері: Кенесары А.Б.


3а. Пәннің атауы: Компьютерлік графика

Пререквизиттер: Информатика

Постреквизиттер: Барлық арнайы пәндер

Игеруі тиіс:

Графикалық редакторлардың жұмыс принциптарын білу; векторлық және растрлық графиканы өңдеу әдістерін меңгеру; графикалық редакторлардың интерфейстарын білу; фильтрлер мен эффектілерді қолдана білу.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Графикалық мәлiметтердi бейнелеу негiздерi. Графикалық бейнелердi өңдеудiң негiзгi бағыттары. Компьютерлiк графика туралы жалпы түсiнiк. Компьютерлiк графиканың түрлерi.Компьютерлiк графика түрлерi. Растрлық графика. Баспа бейнесiн рұқсат ету және линиатура түсiнiгi. Растрлық бейнелердi масштабтау. Динамикалық диапазон. Бейнелер параметрлерiмен файл өлшемi арасындағы байланыс. Векторлық графика. Фрактальдық графика. Фрактальдың жiктелуi. Геометриялық фракталь. Алгебралық фрактальдар. Мандельбрат көпмүшесi. Стохастикалық фрактальдар. Итерациялайтын функциялар жүйесi. Үш өлшемдi графиктiң негiзгi түсiнiктерi. Үш өлшемдi графиканы өңдеудiң программалық жабдықтары. Ландшафты 3D Studio Max жабдықтарымен үш өлшемдi модельдеу. Графикалық деректер көрiнiсi. Графикалық деректер форматы.

Бағдарламаның жетекшілері: Айтимов М.Ж.
3б. Пәннің атауы: HTML-технологиялар

Пререквизиттер: Информатика, Компьютерлік желілер

Постреквизиттер: Web- дизайн, Қолданбалы программалық қамсыздандыру, Анимациялық технология негіздері, Электрондық оқу кешендерін құру технологиялары.

Игеруі тиіс:HTML –құжаттың негізгі құрылымын білу; тегтерді дұрыс пайдалана білу; браузерге арналған құжат дайындау жолдарын меңгеру; стильдік кестелерді пайдалана білу; Web-беттерді жобалаудың жаңа технологияларымен танысу.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Ақпараттық жүйелер және ақпараттық технологиялар. Ақпаратты желілік технологиялар. Каналдар коммутациясының желілері, хабарлар, пакеттер коммутациясы. Электронды почта. Почталық серверлер. HTML- базалық технология. Өлшеуіш тегтер. Фреймдер. Гипермәтіндік технологиялар. Ақпараттарды көрсету әдістері. Мультимедиа технологиялар. Мультимедиа- акселератор. Мәліметтерді қорғаудың базалық технологиялары.

Бағдарламаның жетекшілері: Құлмырзаев Н.С.


4а. Пәннің атауы: Компьютерлік жүйелерде ақпараттарды қорғау

Пререквизиттер: Графтар теориясы. ЭЕМ архитектурасы, Компьютерлік желілер, Программалау.

Постреквизиттер: Ақпаратты қорғау негізінде криптография элементтерін пайдалану.

Қазіргі заман ақпараттарды қорғау құралдарына: криптографиялық, алгоритмдік және протоколдық талдау жасау; симметриялы және симметриялы емес кілттеріне негізделген белгілі криптография стандарттарын меңгеру; қазіргі заман криптография әдістерін қолдана отырып идентификация құралдары мен әдістерін білу.

Игеруі тиіс:

-Программалық, ақпараттық, протоколдық және басқа да құралдарды қолдана отырып компьютерлік жүйелердегі ақпаратты қорғау қағидаларына, әдістеріне және құралдарын білу қажет;

-Қазіргі заман ақпараттарды қорғау құралдарын: крипторафиялық, алгоритмдік және протоколдық білу қажет;

Бағдарламаның қысқаша курсы: Антивирустық программалар. Архивтеу программалары. Ақпаратты қорғау тәсілдері. Файлдық жүйелер. Windows NT қолданылатын жүйелік ресурстар. Ақпараттың қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Деректердің жоғалуын алдын алу. Ақпараттың құрылғылары. Ақпаратты жариялау, әдістері. Ақпаратты құқықтық және қаржылық тұрғыдан қарау. Қорғау обьектілері. Қауіп түрлері. Ақпаратты қорғаудың жаңа әдістерін шолу. Ақпаратты қорғау концепциясын дамыту. Ақпаратты қорғаудың элементар, көпсатылы және көпмүшелі моделі.

Бағдарламаның жетекшілері: Жарменова Б.Қ.
4б. Пәннің атауы: Есептеуіш жүйелер архитектурасы

Пререквизиттер: Информатика, ЭЕМ архитектурасы.

Постреквизиттер: Барлық арнайы пәндер

Игеруі тиіс:

ЭЕМ - нің құрылымдық ерекшеліктерін білу; негізгі логикалық схемаларының қызметін білу; ішкі құрылғылар арасында ақпарат тасымалдау принциптерін меңгеру; жадыны ұйымдастыру; серверлік технологияны меңгеру.

Бағдарламаның қысқаша курсы: ЭЕМ даму кезеңдері. ЭЕМ-нің ішкі және сыртқы құрылғылары. Каналдық және шиналық системотехника. Микропроцессор және жады. Енгізу мен шығарудың базалық жүйелері. ЭЕМ сәулеті дамуыының қазіргі тенденциялары.

Бағдарламаның жетекшілері: Аубакирова Ж.Қ.
5а. Пәннің атауы: Компьютерлік математика

Пререквизиттер: Алгебра. Математикалық талдау. Дискретті математика. Ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистика. Программалау тілдері.

Постреквизиттер: Сандық әдістер. Тиімділік әдістері. Операцияны зерттеу.

Игеруі тиіс:

Арифметикалық есептер жүргізу және айнымалылары бар өрнектердің мәнін есептеуді білу; функция мәндерінің таблицасын жасауды үйрену; функцияның графиктерін тұрғызуды білу; векторлар мен матрицаларға амалдар қолдануды, функциялардың туындыларын табуды, шектер мен интегралдарды есептеуді, дифференциалдық теңдеулерді шешу;

Бағдарламаның қысқаша курсы: Компьютерлік матаматикаға кіріспе. Maple жүйесінің интерфейсі, сұхбат режимінде жұмыс істеу, программа терезесі, математикалық өрнектердің форматы, символды есептеулер, график сызу құралдары. Операторлар мен операндалар түрлері, математикалық функциялар, векторлар, матрицалар, қатарлар, берілгендермен жұмыс, қолданушы функциясы мен процедурасын жасау, шартты операторлар, циклдармен жұмыс, модулдар мен макростар. Математикалық талдау. Қосындыны есептеу, туындыны табу, функция дифференциалы мен интегралын есептеу, теңдеулер мен теңсіздіктерді шешу, функция шегін табу, қатарларға жіктеу, мат.статистика есептерін шешу, есептерді сандық әдіспен шешу жолдары. График салу. Екі өлшемді графиктер салу, бірнеше функция графигін бір координата осіне салу, үш өлшемді графиктер салу, графиктердің кеңейтілген құралдарын қолдану, анимация жасау. Математикалық пакеттер. Maple-дің негізгі пакеттері, интегралды есептеу пакеттері, сызықты алгебра пакеті. Ғылыми-техникалық есептер. Күрделі функцияларды есептеу, физикалық құбылыстарды модельдеу, электронда схемаларды моделдеу және сандық есептеулер жүргізу.

Бағдарламаның жетекшілері: Жарменова Б.Қ.
5б. Пәннің атауы: Дербес ЭЕМ-дегі практикум

Пререквизиттер: Информатика, Математикалық анализ, Алгебра, Компьютерлік математика.

Постреквизиттер: Сандық әдістер, Тиімділік әдістері.

Игеруі тиіс:

Логикалық және алгоритмдік ойлауды жетілдіру; математикалық есептеулерді шешу мен зерттеудің негізгі әдістерін меңгеру; нақтылы шындықты математикалық әдістерін меңгеру; математикалық білімін өздігінен жетілдіруді қамтамасыз ету және қолданбалы есептерге математикалық талдауды жүргізуге дағдыландыру.

Бағдарламаның қысқаша курсы: MATLAB интерфейсінің негіздері. Сандар векторлар және матрицаларға қолданылатын қарапайым амалдар. Арнайы есептеулер. Математикалық функцияларды есептеу. Векторлар мен матрицалар алгебрасы. Есептеудің визуалдануы. Үш өлшемді графика. Екі айнымалы функцияның визуалдануы. Беттерді тұрғызу. Контурлы графиктерді құру. Нүктенің траектория бойымен қозғалуы. Графиктерді интерактивті редактрлеу. Теңдеулерді шешудің алгоритмі мен технологиялары. Дифференциалдық теңдеулерді шешу. Интегралдарды есептеу. Интерполяцияның әдістері мен компьютерлік технологиясы. Басқару есептері. MATLAB – тағы m-файлдар.

Бағдарламаның жетекшілері: Жүсіпбек Б.Қ

6а. Пәннің атауы: Программалау тілдерінің теориясы және трансляция әдістері

Пререквизиттер: Программалау, Информатика

Постреквизиттер: Соңғы автоматтар теориясы

Игеруі тиіс:Типтік бағдарламалау жүйесінің жұмысының принципін білу; базалық бағдарламалау тілдерінің алфавитін, синтаксисін және семантикасын білу; базалық бағдарламалау тілдерінің инструментальды ортасында жұмыс істеу дағдысы болуы; қандай да бір есептің практикалық жүзеге асырылуы үшін бағдарламалық қосымшаларды құра білу .

Бағдарламаның қысқаша курсы: Берілгендер классификациясы. Динамикалық және статикалық берілгендер. Дәстүрлі программалау тілдеріндегі берілгендердің базистік типтері. Программалау тілдерінің синтаксисі мен семантикасы.

Бағдарламаның жетекшілері: Жарменова Б.Қ.
6б. Пәннің атауы: Мультимедиалық оқыту программалары

Пререквизиттер: Информатика, Ақпараттық технологиялар

Постреквизиттер: Барлығы арнайы пәндер

Игеруі тиіс:Қарапайым мультимедиалық өнім дайындау программаларын білу; мультимедиалық технологиялардың әдістемелік, ұйымдастырушылық, техникалық, психологиялық және педагогикалық мумкіндіктерін білу; мультимедиалық оқыту программаларын дайындау және пайдаланудағы басшылыққа алатын принциптер мен қойылатын талаптарды анықтау; Macromedia Dreamweaver программасының мүмкіндіктерін игеру.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Мультимедиа түсінігі. Компьютердің мультимедиалық құрамы. Мультимедиалық оқыту программаларының ерекшеліктері. Оқыту программаларына қойылатын талаптар. Оқыту программаларын әзірлеу принциптері мен технологиясы. Гиперсілтемелік әдіс негізінде оқыту программаларын жасау.

Бағдарламаның жетекшілері: Альменаева Р.Ө


7а. Пәннің атауы: Интернетте программалау

Пререквизиттер: Информатика, Компьютерлік желілер

Постреквизиттер: Web- дизайн, Қолданбалы программалық қамсыздандыру, Анимациялық технология негіздері, Электрондық оқу кешендерін құру технологиялары.

Игеруі тиіс:Интернетпен жұмыс істеуді қамтамасыз ететін web-беттерді әзірлеудің негіздері үйрету; web-беттерді әзірлеу технологияларымен таныстыру; динамикалық Web сайттарды әзірлеу әдістерін меңгеру.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Техникалық, экономикалы, ақпараттық жүйелер және ақпараттық технологиялар. Ақпаратты желілік технологиялар. Каналдар коммутациясының желілері, хабарлар, пакеттер коммутациясы. Электронды почта. Почталық серверлер. HTML- базалық технология. Өлшеуіш тегтер. Фреймдер. Гипермәтіндік технологиялар. Ақпараттарды көрсету әдістері. Мультимедиа технологиялар. Мультимедиа- акселератор. Мәліметтерді қорғаудың базалық технологиялары.

Бағдарламаның жетекшілері: Кенесары А.Б.


7б.Пәннің атауы: Web- дизайн

Пререквизиттер: Информатика, Компьютерлік желілер, Интернетте программалау

Постреквизиттер: Қолданбалы программалық қамсыздандыру, Анимациялық технология негіздері, Электрондық оқу кешендерін құру технологиялары.

Игеруі тиіс:Web-беттерді әзірлеуге арналған графикалық редактор Photoshop-та жұмыс істеуді білу; web-беттерді әзірлеу барысында ұстанатын принциптер мен ережелерді меңгеру.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Компьютерлік графика негіздері, түрлері. Adobe Photoshop растрлық программасы, интерфейстік элементтері. Adobe Photoshop программасындағы қабаттар, мәтіндер, контурлар, эффектілер. Көлемді кескіндерді визуалдау. Каркасты визуалдау. Қисық Безье үшін геометриялық алгоритм. Фигураны шығару алгоритмі. Сызықтар және бояумен толтыру стильдері. Фракталдар. Әртүрлі сызықтарды шығару алгоритмі. Обьект беттерін бояу. Жарықтың шағылысу моделі.

Бағдарламаның жетекшілері: Айтимов М.Ж.

Циклы

ТК №

Пәндердің атауыКредит саны

Семестр

3 курс (жеделдетілген оқу формасы)

1

БП

12

а) Схемотехника негіздері

б) Физика-техникалық процесстерді математикалық

модельдеу


2

5

2

БП

13

а) Жүйелік программалау

б) Берілгендер қорының теориясы2

5

3

БП

14

а) Операциялық жүйелер

б) Жүйелерді имитациялық модельдеу2

5

4

КП

2

а) Компьютерлік желілер

б) Параллель есептеулер3

5

5

КП

3

а) Оқытудағы инновациялық әдістер мен технологиялар

б) Кешенді ақпараттандыру процесін басқару модельдері2

5

6

КП

4

а) Шағын комплектілі мектептерде информатиканы оқыту ерекшеліктері

б) Педагогикалық информатика2

5

7

КП

5

а) Автожобалаудың инструментальді құралдары

б) Программалық қамсыздандыруды техникалық өңдеу2

5

1а. Пәннің атауы: Схемотехника негіздері

Пререквизиттер: Информатика, Ақпараттық технологиялар

Постреквизиттер: Физика-техникалық процесстерді математикалық модельдеу

Игеруі тиіс:Электронды есептеуіш техниканың элементтік базаларын; электронды есептеуіш техниканың арифметикалық, логикалық және физикалық негіздерін; логикалық элементтердің анализі мен синтезі; сандық техника элементтерін.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Сандық схемалар классификациясы. Логика элементтері және топологиясы. ЭЕМ-нің түйіндерінің типтік комбинациялары. Сумматорлар. Көпразрядты сандарды қосу. Ондық сумматорлар. Дешифраторлар, шифраторлар, кодтарды түрлендірушілер. Мультиплексорлар, демультиплексорлар, коммутаторлар. Триггер туралы ұғым. Уақытша диаграммалармен жұмыс жасау. Екілік және екілік емес санағыштар.

Бағдарламаның жетекшілері: Кенесары А.Б.
1б. Пәннің атауы: Физика-техникалық процесстерді математикалық модельдеу

Пререквизиттер: Информатика, физика

Постреквизиттер: Анимациялау негіздері

Игеруі тиіс: Сызықты және сызықсыз 1 және 2 –ші ретті дифференциалдық теңдеулерді шешудің саңдық әдістерін білу; параметрлері айнымалы жүйелердегі физикалық процестерді компьютерлік модельдеу негіздерін меңгеру.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Бірінші және екінші ретті дифференциалдық теңдеулерді шешудің сандық әдістері. Еркін және мәжбүр тербелістерді математикалық модельдеу. Маятник тербелісін және дененің құлауын математикалық модельдеу.

Бағдарламаның жетекшілері: Досжанов Б.А.


2а. Пәннің атауы: Жүйелік программалау

Пререквизиттер: Информатика, физика, программалау

Постреквизиттер: Микропроцессорлық программалау

Игеруі тиіс:Ассемблер тілінде жазылған программаларды, микропроцессор құрылысының ерекшеліктерін: жадтың ұйымдастырылуын, операндтарды адрестеу тәсілдерін, регистрлерді қолдану ережелерін білу; ассемблер тілінде жазылған программа құрылымын анықтап, командалардың негізгі қызметтерін, регистрлермен жұмыс істеу, жады модельдері мен сегменттерін ажырата алуды, ассемблерге арналған арнайы программалық пакет құрылымының жалпы жұмыс принциптерін игеру

Бағдарламаның қысқаша курсы: Ассемблер программалау тілі және оның құрылымы. Тіл синтаксисі. Регистрлермен жұмыс жасау, жады модельдері мен сегменттері. Программалық пакет құрылымы.

Бағдарламаның жетекшілері: Кенесары А.Б.


2б. Пәннің атауы Берілгендер қорының теориясы

Пререквизиттер: Информатика, ЭЕМ архитектурасы.

Постреквизиттер: Барлық арнайы пәндер

Игеруі тиіс:Деректер қорын құру теориялық негіздерін, қазіргі кездегі деректер қорын басқару жүйелерінің мүмкіндігін, компьютерлік жүйелерде ақпаратты қолдану, өңдеу және пайдалану технологиясын меңгеру; деректер қорын басқару жүйелерінің негізгі құралдарымен , дербес деректер қорын құру технологиясын, таралған деректер қорының клиенттік бөліктерінің көмегімен Microsoft Access97/2000, Microsoft SQL.

Бағдарламаның қысқаша курсы: БҚ негізгі құраушылары. Қазіргі заманғы басқыру жүйесінің көрінісі. БҚ көрсету деңгейлері. Схема және ішкі схема ұғымдары. БҚ модельдері. Схема қатынастары. Деректердерді манипуляциялау. БҚ құру және модификациялау. БҚ қорғау. БҚ тұтастығын қамтамасыз ету

Бағдарламаның жетекшілері: Жүсіпбек Б.К.


3а.Пәннің атауы Операциялық жүйелер

Пререквизиттер: Информатика, ЭЕМ архитектурасы.

Постреквизиттер: Компьютерлік желілер.

Игеруі тиіс:Программаларлың бір бірімен және сыртқы құрылғылармен өзара әрекеттестігін ұйымдастыру, жылдам жадты бөлу, компьютердің жұмыс істеуі кезінде қате жіберілу сияқты оқиғаларды анықтау, дискіні жұмыс істеуге дайындау, монитор мен принтердің жұмыс істеу режимдерін орнату, пайдаланушының программасын іске қосып, оны орындау.

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   39
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет