Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі


Бағдарламаның жетекшілерібет25/39
Дата09.09.2017
өлшемі6.39 Mb.
#347
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   39

Бағдарламаның жетекшілері: Арынова К.Ш.
2Б. Пәннің атауы: Хош иісті заттар химиясы

Пререквизиттер: Химиялық технология

Постреквизиттер: Жоғары молекулалық қосылыстар химиясы

Құзіреттілігі: Хош иісті заттар химиясының негіздері.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Хош иісті заттар химиясының негіздері. Құрылыс пен иіс арасындағы байланыс. хош иісті заттар өндірісі және оларлың маңызы.

Бағдарламаның жетекшілері: Арынова К.Ш.
2В. Пәннің атауы: Дәрілік заттар химиясы

Пререквизиттер: Химиялық технология

Постреквизиттер: Жоғары молекулалық қосылыстар химиясы

Құзіреттілігі: Химиялық заттардың фармацевтикада қолданылуы туралы түсінік.
Бағдарламаның қысқаша курсы: Химиялық заттардың фармацевтикада қолданылуы туралы түсінік. Дәрілер өндіру технологиясы. Қазіргі заманғы биотехнология туралы мәлімет.

Бағдарламаның жетекшілері: Арынова К.Ш.
3А. Пәннің атауы: Қоршаған орта химиясы

Пререквизиттер: Аналитикалық химия

Постреквизиттер: Жоғары молекулалық қосылыстар химиясы

Құзіреттілігі: Қоршаған орта химиясының теориялық негіздері.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Техногендік әсерлер және олардың экологиялық регламентациясы. Атмосфераға антропогенді әсердің ықпалы. Гидросфераға антропогендік әсердің ықпалы. Литосфераға антропогенді әсердің ықпалы. Табиғатты ұтымды пайдалануды басқару. Қалдықтар. Қалдықтардың қоршаған ортаға тигізетін әсері. Экологиялық мониторинг. Химиялық мониторинг. Экобиохимиялық мониторинг. Геохимиялық процесстер.

Бағдарламаның жетекшілері: Еспенбетова Ш.О.

3Б. Пәннің атауы: Экологиялық химия

Пререквизиттер: Органикалық химия, химиялық технология

Постреквизиттер: Химиялық экология

Құзіреттілігі: Қоршаған ортадағы химиялық заттардың айналу процестері.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Қоршаған ортаны ластаушылардың физико-химиялық айналулары, олардың кеңістіктік-уақытша таралуы, жинақталу заңдылықтары. Химиялық ластаушы заттарға түрлі табиғи факторлардың және антропогендік әсер етуі. Қоршаған ортаны ластауды бақылау және анализдеу әдістері мен құралдарын жасау.

Бағдарламаның жетекшілері: Еспенбетова Ш.О.

3В. Пәннің атауы: Химиялық экология

Пререквизиттер: Органикалық химия, химиялық технология

Постреквизиттер: Экологиялық химия

Құзіреттілігі: Табиғатты тиімді пайдалану және қоршаған ортаны қорғаудың негіздері.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Химиялық экология пәні. Қоршаған ортадағы көп түрлі химиялық процестер. Заттардың табиғи айналымы және оған адам қызметінің әсері. Қоршаған ортаны қорғаудың химиялық әдістері мен тәсілдері.

Бағдарламаның жетекшілері: Еспенбетова Ш.О.
4А. Пәннің атауы: Химия сабағындағы экология

Пререквизиттер: Химияны оқыту әдістемесі

Постреквизиттер: Химиялық экология

Құзіреттілігі: Химиялық экологиялық білім берудің негізі.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Химиялық экологиялық білім берудің мақсаты. Табиғатта, тіршілікте (күнделікті өмірде) кездесетін химиялық үрдістердің нәтижесінде пайда болатын заттардың тірі организмдерге тигізетін зиянын сабақтастықта қарастыру. Химия ғылымының экологиялық аспектілері арқылы химия-экологиялық ұғым мен көзқарастар қалыптастыру. Жергілікті өлкелік материалдарды қолдану.

Бағдарламаның жетекшілері: Еспенбетова Ш.О.

4Б. Пәннің атауы: Үздіксіз химия экологиялық білім беру

Пререквизиттер: Химияны оқыту әдістемесі

Постреквизиттер: Химиялық экология

Құзіреттілігі: Қоршаған ортадағы ластаушы заттар туралы түсінік.
Бағдарламаның қысқаша курсы: Атмосфераны, гидросфераны, литосфераны ластаушы заттарды жіктеу. Қоршаған ортаның ластануының зардаптары. Табиғи ортадағы заттардың химиялық айналулары. Қоршаған орта сапасын стандарттау. Ең көп тараған ластаушы-заттарға сипаттама. Химиялық анализ әдістері көмегімен ластануды бақылау. Ластаушы заттарды комплексті экологиялық бақылау схемасы. Қалдықтарды қайта өңдеу және залалсыздандыру әдістері. Қалдықсыз өндіріс технологиясын жасау.

Бағдарламаның жетекшілері: Еспенбетова Ш.О.

4В. Пәннің атауы: Экоэнергетика (химиялық аспекті)

Пререквизиттер: Химияны оқыту әдістемесі

Постреквизиттер: Химиялық экология

Құзіреттілігі: Энергияның отындық және отындық емес көздері.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Экоэнергетика. Энергия түсінігі. Энергияның сарқылатын және сарқылмайтын көздері. Атом энергетикасы. Күн энергетикасы. Энергияның баламалы түрлері. Сутек энергетикасы.

Бағдарламаның жетекшілері: Еспенбетова Ш.О.
5А. Пәннің атауы: Химиядан дарынды балалармен жұмыс әдістемесі

Пререквизиттер: Химияны оқыту әдістемесі

Постреквизиттер: Орта мектепте жалпы химияны оқыту әдістемесі

Құзіреттілігі: Оқушылармен жұмыс істеу барысында дарынды балаларды анықта олармен жұмыс жүргізудің ерекшеліктері.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Педпрактика кезінде дарынды балалармен жүргізілетін кештері, химия апталығы, үйірмелер мен факультативтердің тақырыптарын, жоспарын құру әдістемесі. Оқушылармен ғылыми қоғамды басқару, интегративтік факультатив жүргізу, дарындылық белгісін анықтау диагностикасы сияқты зерттеу жұмыстарын жүргізу, баяндамалар жасау.

Бағдарламаның жетекшілері: Арынова К.Ш.
5Б. Пәннің атауы: Химияны оқытудың озық тәжірибелері

Пререквизиттер: Химияны оқыту әдістемесі

Постреквизиттер: Орта мектепте жалпы химияны оқыту әдістемесі

Құзіреттілігі:Озық тәжірибелерді анықтап оларды балаларға меңгерту.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Алгоритмдеп оқыту. Бағдарламалап оқыту. Проблемалық әдіспен оқыту. Зерттеу әдісімен оқыту. Компьютердің көмегімен оқыту. Химияны нәтижеге бағдарлап оқыту. Оқу-танымдық тапсырмалар арқылы оқыту әдістері.

Бағдарламаның жетекшілері: Арынова К.Ш.
5В. Пәннің атауы: Химиядан сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастыру әдістемесі

Пререквизиттер: Химияны оқыту әдістемесі

Постреквизиттер: Орта мектепте жалпы химияны оқыту әдістемесі

Құзіреттілігі: Химиядан кластан тыс жұмыстар-үйірме, қоғамдар, олимпиада, апталық, кештер т.б. өткізудің әдістемесі меңгеру.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Олардың тақырыбын, жоспарын құру. Олимпиаданың теориялық және экспериметтік түрі, іріктеу. Есептерді құрастыру және шешу әдістемесі.

Бағдарламаның жетекшілері: Арынова К.Ш.
6А. Пәннің атауы: Мұнай анализі

Пререквизиттер: Химиялық зерттеулердің физикалық әдістері, Химиялық технология, Органикалық химияның теориялық негіздері, Аналитикалық химия

Постреквизиттер: Топырақ анализі

Құзіреттілігі: Мұнайдың сапалық көрсеткіші мен химиялық құрамы. Мұнайды физика-химиялық әдіспен анализдеу.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Мұнайдың құрамындағы механикалық қоспамен суды гравиметриялық әдіспен анықтау. Мұнайдың құрамындағы хлорлы тұздарды титриметриялық әдіспен анықтау. Мұнайдың физикалық көрсеткіштерін тығыздығын, тұтқырлығын анықтау.

Бағдарламаның жетекшілері: Наренова С.М.
6Б. Пәннің атауы: Топырақ анализі

Пререквизиттер: Химиялық зерттеулердің физикалық әдістері, Химиялық технология, Органикалық химияның теориялық негіздері, Аналитикалық химия

Постреквизиттер: Мұнай анализі

Құзіреттілігі: Агрохимиялық анализдің теориялық негіздері.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Топырақтың химиялық құрамы. Топырақтың анализі. Өсімдіктің химиялық құрамы. Өсімдіктердегі қоректік элементтерді анықтау. Минералды тыңайтқыштар. Минералды тыңайтықтардың анализі.

Бағдарламаның жетекшілері: Наренова С.М.
6В. Пәннің атауы: Су және сулы ерітінділер анализі

Пререквизиттер: Химиялық зерттеулердің физикалық әдістері, Химиялық технология, Органикалық химияның теориялық негіздері, Аналитикалық химия

Постреквизиттер: Мұнай анализі

Құзіреттілігі: Табиғи сулар және олардың қасиеттері.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Судың сапасына қойылатын талаптар. Судың сапасын анықтаудың әдістері. Суды тазалаудың әдістері.

Бағдарламаның жетекшілері: Наренова С.М.
7А. Пәннің атауы: Шыны және шыны материалдар өндірісі

Пререквизиттер: Бейорганикалық химияның теориялық негіздері, Элементтер химиясы, Химиялық технология

Постреквизиттер: Тыңайтқыштар өндірісі

Құзіреттілігі: Шыны және оның классификациясы жіне қолдану аймағын меңгеру.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Шынының қасиеттерінің оның құрамына, шыны бұйымдарын формалау әдістеріне, созуға, құюға, жаюға, үрлеуге, престеуге байланыстылығы. Шыны түрлерін өндіру.

Бағдарламаның жетекшілері: Еспенбетова Ш.О.

7Б. Пәннің атауы: Тыңайтқыштар өндірісі

Пререквизиттер: Бейорганикалық химияның теориялық негіздері, Элементтер химиясы, Химиялық технология

Постреквизиттер: Металдар өндірісі

Құзіреттілігі: Минералды тыңайтқыштардың классификациясы өндіру технологиясы.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Минералдық тыңайтқыштардың ауыл шаруашылығындағы ролі. Фосфорлы тыңайтқыштар және олардың классификациясы.Азотты тыңайтқыштар, оларды өндіру. Калийлі тыңайтқыштар және оларды өндіру, қолдану.

Бағдарламаның жетекшілері: Еспенбетова Ш.О.

76В. Пәннің атауы: Металдар өндірісі

Пререквизиттер: Бейорганикалық химияның теориялық негіздері, Элементтер химиясы, Химиялық технология

Постреквизиттер: Жоқ

Құзіреттілігі: Полиметалл рудалары, олардың құрамын меңгеру

Бағдарламаның қысқаша курсы: Полиметалл рудалары, олардың құрамы туралы түсініктер, полиметалл рудаларын өндіру және оларды байыту технологиялары. Қазақстанның және әлемдегі полиметалл кен орындары және олардың қоры, негізгі полиметалдарды өндіретін кен орындары, тау-кен байыту комбинаттары.

Бағдарламаның жетекшілері: Еспенбетова Ш.О.
5В011300- Биология
Элективті пәндер

(таңдау бойынша)

1-курс Биология

Цикл

Пән коды

Пән аты

Бағларлама жетекшілері

кредит

семестр

TK 1(2)201


Bot 1(2)201

Таңдау бойынша курс -1

1) Ботаника

Байкенжеева А.Т.

Төлегенова Ж.Б.

Ізбасарова Ж.Ж.

2

1
OzhT 1(2)201

2) Өсімдік жамылғысының таралуы

Байкенжеева А.Т.

2

1

TK 1(2)202


Zoo 1(2)202

Таңдау бойынша курс -2

1) Зоология

Салимова Ф.В

2

1
SME 1(2)202

2)Сүтқоректілердің морфологиясы және экологиясы

Ізбасарова Ж.Ж.

2

1

TK 1203


SGN 1203

Таңдау бойынша курс -3

1) Цитология және гистология негіздері

Өтесінов Ж.Ө

3

1
ZhUM 1203

2) Жануарлар ұлпаларының морфологиясы

Ізбасарова Ж.Ж.


3

1

TK 1204


ZhX 1204

Таңдау бойынша курс -4

1) Жалпы химия

Тапалова А.С.

3

1
OX 1204

2) Органикалық химия

Тапалова А.С.

3

1

1)Пәннің аты: Ботаника

Пререквизиттер: ботаника, өсімдіктер физиологиясы

Постреквизиттер: геоботаника, өсімдіктер экологиясы

Бағдарламаның қысқаша курсы:Соңғы жылдардағы ботаника ғылымындағы жетістіктер және ашылған жаңалықтар. Өсімдіктер эволюциясы. Сканерлік және электрондық микроскоптар. Өсімдіктер клеткасының субмикроскоптық құрлысы. Клетканың молекулалық құрамы. Өсімдіктың дамуына бақылау. Эукариоттардың генетикасы. Тіршілік иелерінің алуантүрлілігі және олардың классификациясы. Бактериялар, вирустар, саңырауқұлақтар, бірклеткалы және көпклеткалы балдырлар, түтікті споралы өсімдіктер, тұқымды өсімдіктер (жалаңаш және жабық тұқымдылардың) бөлімдеріндегі жаңалықтар. Жабықтұқымдылардың ағзасының субмикроскоптық құрлысы және ұрықтан ересек өсімдікке дейінгі дамуы. Тамырдың алғашқы және соңғы құрлысы. Өркеннің алғашқы және соңғы құрлысы. Өсімдіктің өсуінің және дамуының реттелуі. Өсімдіктің өсуі және сыртқы факторлар (тропизм, циркадиан ритмі, фотопериодизм, гелиотропизм).

Бағдарламаның жетекшілері: Байкенжеева А.Т. Төлегенова Ж.Б. Ізбасарова Ж.Ж.

Пәннің атауы: Өсімдік жамылғысының таралуы

Пререквизиттер: -

Постреквизиттер: геоботаника, өсімдіктер экологиясы

Бағдарламаның қысқаша курсы: Өсімдіктердің морфологиялық құрылыстарына қарай ерекшеліктері. Жапырақ, гүл және тамырдың морфологиялық еркешліктері. Тамырдағы физиологиялық процесстер. Өсімдіктердің көбею жолдары. Өсімдіктерді күту.

Жоғарғы сатыдағы өсімдіктердің морфологиясы мен систематикасы

Төменгі және жоғарғы сатыдағы өсімдіктердің морфологиясы және систематикасы; организмдердің тарихи шығу тегі, өсу, даму, көбею ерекшеліктері; құрылысы, оларды практикалық қолдану, қорғау, сақтап және зерделеу ерекшеліктері.

Бағдарламаның жетекшілері: Байкенжеева А.Т., Төлегенова Ж.Б., Ізбасарова Ж.Ж.
Пәннің атауы: Зоология

Пререквизиттер: -

Постреквизиттері: адам және жануарлар физиологиясы, генетика, эволюциялық ілім т.б. Омыртқалылар зоологиясы, адам анатомиясы, цитология, гистология.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Îìûðòºàñûç æàíóàðëàðäû» ê¼ï ò¾ðëiãií, îëàðäû» øû¹ó òåãií, äàìóûí, æ¾éåäåãi ºàçiðãi æà¹äàéûí, áèîñôåðàäà¹û æ¸íå àäàì ¼ìiðiíäåãi ìà»ûçûí, æàíóàðëàð ¸ëåìiíi» ýâîëþöèÿëûº êåçå»äåðií îºûòó.

Омыртқалылар зоолгиясы зоологияның соңғы хордалылр типіне арналған бөлім. Жануарлар дүниесінің ішінде хордалылар типіне жататын жануарлар ерекше орын алады. Олар әр түрлі орта жағдайларында тіршілік етуге бейімделген. Адамның шаруашылық іс-әрекетінің әр түрлі салаларында зор практикалық маңызы бар.

Бағдарламаның жетекшілері: Салимова Ф.В., Берденкулова А.Ж.,


Пәннің атауы: Сүтқоректілердің морфологиясы және экологиясы

Пререквизиттер: омыртқалылар зоологиясы

Постреквизиттер: омыртқалылардың салыстырмалы анатомиясы

Бағдарламаның қысқаша курсы: қоршаған ортаның экологиялық факторларының сүтқоректі жануарларға әсер ету ерекшеліктері және соған байланысты жаңа морфологиялық белгілердің қалыптасуы немесе жойылуы туралы; жануарларды экологиялық топтарға бөлу принциптері; жануарлар тіршілігіндегі маусымдық, тәуліктік құбылыстардың қоршаған орта факторларына байланыстылығы; сүтқоректі жануарлар арасындағы түрішілік, түраралық қарым-қатынастар, симбиоздық саналуан формалдары «паразит, иеленуші», «жыртқыш - жемтік» типтік қарым-қатынастар; антропогендік фактордың жануарлар тіршілігіне көрсететін ықпалы; табиғатты қорғау, қызыл кітап маңызын көрсету; сүтқоректілердің шаруашылық медицина-ветерания, эпидемологиялық зерттеу объектісі ретінде пайдалану үшін қолданылуы жөнінде толық мағлұмат береді.

Бағдарламаның жетекшілері: Берденкулова А.Ж., Ауезова Н.С.

Пәннің атауы: Цитология және гистология негіздері

Пререквизиттер: ботаника

Постреквизиттер: биотехнология

Бағдарламаның қысқаша курсы: Жасушаны оқып білудің тарихи және әдісі. Жасушалар теориясының негізі. Прокариот және эукариот жасушалар құрылысының тұтастығы. Атқаратын қызметіне байланысты жасушаның морфологиялық ерекшелігі. Жасушаның құрылымдық компоненттері. Жасуша циклі және жасушаның бөлінуі –митоз және мейоз. Мөлшері және потологиясы. Гендер және генетикалық код. Ақуыздың биосинтезі. Жасушаның энергиямен қамтамасыз етілу жүйелері. Өсімдіктер жасушасындағы фотосинтез. Бұлшық ет ұлпалары: тегіс, көлденең-жолақты, жүрек. Жүйке ұлпалары: нейрондар, синапстар, рецепторлар, нейросекректорлы жасушалар. Нейроглия.

Бағдарламалар жетекшісі: Өтесінов Ж.Ө.


Пәннің атауы: Жануарлар ұлпаларының морфологиясы

Пререквизиттер: -

Постреквизиттер: биотехнология

Бағдарламаның қысқаша курсы: Жануарлар әлемінің әр алуандылығы. Таксономиялық әр алуандылықтың жануарлар әлемі жүйесіндегі иерархиялық қатарлары, морфо-физиологиялық таксондардың ұйымдастыру деңгейі. Жануарлар патшалығындағы барлық таксондардың, класстар мен типтер ішіндегі туыстық байланыстар және систематика, олардың георафиялық таралуы. Жануарлар экологиясы: әр түрлі топтардың өмір сүру көріністері және қоршаған ортамен байланыстары. Жануарлардың ұйымдасуындағы адаптивтік ерекшеліктер. Жануарлардың практикалық маңызы (медициналық, шаруашылық, биоценоз компоненті). Жануарлар әлемін қорғау және пайдалану.

Бағдарламаның жетекшілері: Ізбасарова Ж.Ж.

Пәннің атауы: Жалпы химия

Пререквизиттер: химия, биогеохимия және экотоксикология

Постреквизиттер:- Мұнай өндіру аймақтарына экологиялық-химиялық мониторинг, Табиғи және сарқынды суларды тазарту

Бағдарламаның қысқаша курсы: Қоршаған ортадағы химиялық заттардың айналу процестері. Қоршаған ортаны ластаушылардың физико-химиялық айналулары, олардың кеңістіктік-уақытша таралуы, жинақталу заңдылықтары. Химиялық ластаушы заттарға түрлі табиғи факторлардың және антропогендік әсер етуі. Қоршаған ортаны ластауды бақылау және анализдеу әдістері мен құралдарын жасау.

Бағдарламаның жетекшілері: Тапалова А.

Пәннің атауы: Органикалық химия

Пререквизиттер:экологияландырылған курс, физикалық және коллоидты химия

Постреквизиттер: Химиялық экология, биохимия

Бғдарламаның қысқаша курсы: Органикалық химия пәні, оның маңызы. Химиялық құрылыс теориясы. Органикалық қосылыстарды жіктеу. Алифатты қатардағы ациклді қосылыстар. Алициклді қосылыстар. Циклді қосылыстар.

Бағдарламаның жетекшілері: Тапалова А.

«Биология география және экология»

кафедрасының меңгерушісі: С.Ж.Ибадуллаева2-курс Биология

Пән коды

Пән аты

Бағларлама жетекшілері

кредит

семестр

ЖПБ

FlL 2102

Философия

Жанбатыров А.С.

3

3

Ektn 2109

Экономикалық теория негіздері

Арынова Л


2

3

KN2110

Құқық негіздері

Жусіпбекова М.К

2

3

ТК

Окn 21.01

Ек 4m 21021) Өміртіршілігі қауіпсіздігінің негіздері және еңбекті қорғау

2) Еңбекті қорғаудың ұйымдастыру мәселелері


1

3

БП

Ped 1(2)202

Педагогика

Есқалиева Г

1

3

Bot 1(2) 203

Ботаника

Байкенжеева А.Т.

Төлегенова Ж.Б.

Ізбасарова Ж.Ж.


2

3,4

Zoo 1(2)204

Зоология

Салимова Ф.В.

Берденкулова А.Ж.2

3,4

AZhF 2209

Адам және жануарлар физиологиясы

Тапалов Ө.С.

Абдраманова Г.Б.3

4

Таңдау бойынша компонент

ТК 2.2.05

1) Энтомология

2) Қан және Қан айналым физиологиясы

3) Декоративті дендрология

4) Өсімдіктер ареалын картаға түсіру әдісіСалимова Ф.В

Өтесінов Ж.Ө.

Абдраманова Г.Б.

Байкенжеева А.Т.

3

4

ТК 2.2.06

1) Геоботаника

2) Қазіргі ботаникаБайкенжеева А.Т.


3

4

ТК 2.2.07

1) Жануарларды зерттеудің далалық әдістері

2) Физиологиялық эксперименттер негізі

3) Бақша композицияларының архитектуралық элементтері

4) Жалпы жертануБерденкулова А.Ж.

Абдраманова Г.Б

Тоқтағанова Г.Б.


3

4

Кәсіптік пәндер. Міндетті компонент

Bio 2301

Биохимия

Наренова С.М.

3

3

OH 1302

Органикалық химия

Абызбекова Г.М.

3

3

Psi 2307

Психология

Шеримова А.С.

3

3

Таңдау бойынша компонент

ТК 2.3.04

1) Микробиология және вирусология

2) МикологияҚосанов С.У.

Абдрасулова Қ.А.3

4Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   39
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет