Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі


Пәннің атауы: Аз комплектілі кластарда географияны оқыту әдістемесібет30/39
Дата09.09.2017
өлшемі6.39 Mb.
#347
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   39Пәннің атауы: Аз комплектілі кластарда географияны оқыту әдістемесі

Курстың пререквизиттері: ботаника, зоология, географияға кіріспе, педагогика

Курстың постреквизиттері: географияны оқыту әдістемесі,

Бағдарламаның қысқаша курсы: Қазақстанның жалпы орта білімі жалпы білім беретін мектептер санының көбеюімен әрі демографиялық және көш-қону процесіне орай жекелеген өңірлерде шағын жинақты мектептердің өсуіне ықпал еткен оқушылар контингентінің азаюымен сипатталады. Әртүрлі жастағы балаларды қосып оқытатын кіріктірілген үлгі. Шағын жинақты мектептердегі мұғалімдердің жұмысы орта мектепте бір сыныппен жұмыс істейтін мұғалімге қарағанда әрі ауыр, әрі қиын. Сол себепті мұндай мектептерде оқу тәрбие жұмысын ұйымдастыру аса шеберлікті қажет етеді. Бұл курста шағын мектепте оқу тәрбие жұмысын ұйымдастыру ерекшелігін ескере отырып, шағын мектепте географияны тиімді оқыту жолары жөнінде мәлімет беріледі.

Бағдарламаның жетекшілері: Назарова Г.

Пәннің атауы: Ғаламның энергетикалық мәселелері

Пререквизиттер: Шет елдердің экономикалық және әлеуметтік географиясына кіріспе

Постреквизиттер: Саяси география геосаясат негіздерімен, Тарихи география, Шет елдердің экономикалық және әлеуметтік географиясы

Бағдарламаның қысқаша курсы: Энергетикалық ресурстар. Түрлері. Дәстүрлі және дәстүрлі емес энергетикалық ресурстар. Энергетикалық ресурстардың дүние жүзінде таралу ерекшелігі. Энергетикалық ресурстарды өндіру, өңдеу технологиясы. Отын өнеркәсібі, олардың орналасуына әсер етуші факторлар. Энергетикалық ресурстардың әлемдік шаруашылық жүйесіндегі алатын орны. Адамзатты отынмен қамтамасыз ету проблемасы. Энергетикалық ресурстарды өндірудің бүгіні мен келешегі.

Бағдарламаның жетекшілері: Дүйсенбаева А.

Пәннің атауы: Географиядағы кластан тыс және мектептен тыс жұмыстар

Пререквизиттер: Педагогикаға кіріспе, Мектеп педагогикасы

Постреквизиттер: Географияны оқыту әдістемесі

Бағдарламаның қысқаша курсы: Пәннің мақсаты, міндеті, пән аралық байланыстары. Географиядағы мектен және кластан тыс жұмыстар түрлері, ұйымдастырылу жолдары. Географиялық үйірмелер, географиялық апталықтар. Географиялық кештер, географиядағы өлкетану жұмыстары, топтық серуендер мен таным жорықтары. Географиядағы мектен және кластан тыс жұмыстарды ұйымдастырудың тиімділігі.

Бағдарламаның жетекшілері: Назарова Г.А
Пәннің атауы: Мектеп географиясының ғылыми негізі

Пререквизиттер: Педагогикаға кіріспе, Мектеп педагогикасы

Постреквизиттер: Географияны оқыту әдістемесі

Бағдарламаның қысқаша курсы: География пәнінің ғылымдағы орны. География пәнінің зерттеу бағыттары. Пәннің мақсаты, міндеті, пән аралық байланыстары. Мектеп географиясының салаларға жіктелінуі. Физикалық география пәнінің зерттеу объектілері. Экономикалық география пәнінің зерттеу объектілері. Мектепте ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізудің негізгі принциптері; мақсат міндеттерді айқындау; жүргізуге тиісті ғылыми тәжірибелердің көлемі мен уақытын белгілеп жоспар құру, тәжірибелік модельдерді таңдау принциптері және зерттеу нәтижелеріне статистикалық талдау жүргізу, атқарылған жұмысқа ғылыми есеп берудің принциптері.

Бағдарламаның жетекшілері: Назарова Г.А

Пәннің атауы: Геоэкономика және интеграциялық процестер

Пререквизиттер: Шет елдердің экономикалық және әлеуметтік географиясына кіріспе

Постреквизиттер: Саяси география, тарихи география, Шет елдердің экономикалық және әлеуметтік географиясы

Бағдарламаның қысқаша курсы: Геоэкономика әлемдік экономика туралы ғылымдардың саласы. Даму стратегиясының негізгі бір құрамдас бөлігі: Ғаламдану және оны түсінудің жолодары.Әлемді түсінудің жаңа түрі және интернацияландыру сапасы. Геоэкономиканың теориялық негіздері. Геоэкономикалық кеңістік және әлемдік шаруашылықты қалыптастырудың жағдайлары. Ғаламдық өндірістік мозаика. Әлемдік шаруашылық байланыстардағы мемлекеттің ерекше ролі. Әлемдік жүйенің геоэкономикалық сұлбасы. Жоғары геоэкономикалық технологиялар. Геоэкономикалық жүйе және сыртқы экономикалық байланыстарды ұлттық ұйымдастыру, басқару формалары. Экономиканың ғаламдық сипат алуы. Әлемдік шаруашылық жүйесіндегі интеграциялық процесстер.

Бағдарламаның жетекшілері: Айдаров О.
Пәннің атауы: Ғаламның энергетикалық мәселелері

Пререквизиттер: Шет елдердің экономикалық және әлеуметтік географиясына кіріспе

Постреквизиттер: Саяси география геосаясат негіздерімен, Тарихи география, Шет елдердің экономикалық және әлеуметтік географиясы

Бағдарламаның қысқаша курсы: Энергетикалық ресурстар. Түрлері. Дәстүрлі және дәстүрлі емес энергетикалық ресурстар. Энергетикалық ресурстардың дүние жүзінде таралу ерекшелігі. Энергетикалық ресурстарды өндіру, өңдеу технологиясы. Отын өнеркәсібі, олардың орналасуына әсер етуші факторлар. Энергетикалық ресурстардың әлемдік шаруашылық жүйесіндегі алатын орны. Адамзатты отынмен қамтамасыз ету проблемасы. Энергетикалық ресурстарды өндірудің бүгіні мен келешегі.

Бағдарламаның жетекшілері: Дүйсенбаева А.4курсЦиклы

Пәндердің атауыБағдарлама жетекшілеріКредит саны

Семестр
БП

1
А) Саяси география геосаясат негіздерімен

Б) Республикалар бойынша саяхатДүйсенбаева А

2

7

2
А)Табиғатты тиімді пайдалану экономикасы мен экологиясы

Б) Табиғат жағдайы және ресурстарыИбадуллаева С

3

7

3
А)Географиядағы кластан тыс және

мектептен тыс жұмыстар

Б) Мектеп географиясының ғылыми негізі


Назарова Г.А.

2

7

4
А)Қазақстан рельефі

Б) Төрттік геологияТоқтағанова Г

2

8

5
А)Тарихи география

Б) ӨлкетануДүйсенбаева А

Айдаров О3

7

6
А)Дүние жүзілік шаруашылық географиясы

Б) Өткен, қазіргі және болашақтағы дүние жүзінің экологиялық, экономикалық мәселелеріДүйсенбаева А

3

8Пәннің атауы: Саяси география геосаясат негіздерімен

Пререквизиттер: Экономикалық және әлеуметтік географияға кіріспе, ТМД-ның әлеуметтік және экономикалық географиясы, Қазақстанның әлеуметтік және экономикалық географиясы, Шет елдердің әлеуметтік және экономикалық географиясы.

Постреквизиттер: Дүние жүзілік шаруашылық географиясы

Бағдарламаның қысқаша курсы: Пәннің мақсаты міндеті, өзге ғылым салаларымен байланысы. Жалпы география оның ішінде қоғамдық география ғылымдары жүйесіндегі – саяси географияның қалыптасу және даму тарихы. Дүние жүзінің саяси географиясының дамуы. Әлемнің әртүрлі аймақтарындағы қазіргі жай күйдің ерекшелігі. Қазақстан және ТМД-ның басқа да елдері үшінКСРО-ның ыдырауының нәтижесінде туындаған геосаяси салдар. Саяси картаның негізгі нысандары. Мемлекеттік құрылыс және елдердің билік формалары.геосаясат және халықаралық қатынас. әлемнің тарихи дамуындағы географиялық факторлардың ықпалы. Дүние жүзінің геосаяси бейнесінің эволюциясы. Геосаяси қағидалары мен оның даму бағыттары.

Бағдарламаның жетекшілері: Дүйсенбаева А.

Пәннің атауы: Республикалар бойынша саяхат

Пререквизиттер: Экономикалық және әлеуметтік географияға кіріспе, ТМД-ның әлеуметтік және экономикалық географиясы, Қазақстанның әлеуметтік және экономикалық географиясы, Шет елдердің әлеуметтік және экономикалық географиясы.

Постреквизиттер: Дүние жүзілік шаруашылық географиясы

Бағдарламаның қысқаша курсы: Қазіргі дүние жүзінің саяси картасы. Қазіргі дүние елдерінің көп түрлілігі. Халықаралық қатынастардың дүние жүзінің саяси картасына әсері. Жалпы география оның ішінде қоғамдық география ғылымдары жүйесіндегі – саяси географияның қалыптасу және даму тарихы. Әлемнің әртүрлі аймақтарындағы қазіргі жай күйдің ерекшелігі. Қазақстан және ТМД-ның, басқа да республикалар үшін КСРО-ның ыдырауының нәтижесінде туындаған геосаяси салдар. Саяси картаның негізгі нысандары. Мемлекеттік құрылыс және елдердің билік формалары. геосаясат және халықаралық қатынас. әлемнің тарихи дамуындағы географиялық факторлардың ықпалы. Дүние жүзінің геосаяси бейнесінің эволюциясы. Геосаяси қағидалары мен оның даму бағыттары.

Бағдарламаның жетекшілері: Дүйсенбаева А.
Пәннің атауы: Табиғатты тиімді пайдалану экономикасы мен экологиясы

Пререквизиттер: Экономикалық және әлеуметтік географияға кіріспе, Жаратылыстану негіздері, табиғатқа саяхат.

Постреквизиттер: Қызмет көрсету географиясы, Дүние жүзілік шаруашылық географиясы

Бағдарламаның қысқаша курсы: Табиғатты пайдалану экономикасы мен экологиясы пәні, мақсаты, міндеті. Табиғатты пайдалану-қоғамдық өндірістің ерекше саласы. Табиғат байлықтары, оларды қорғау әрі тиімді пайдалану принциптері, басты бағыттары. Табиғат ресурстарын экономикалық бағалау. Жер ресурстарын экономикалық бағалаудың негізгі принциптері, әдістері. Су қорын қорғау және тиімді пайдалану. Биологиялық қорлар оларды қорғау және тиімді пайдалану. Әуе кеңістігін қорғаудың әлеуметтік-экономикалық мәселелері. Атмосфераны қорғау шаралары. Табиғи ортаны қорғаудың халықаралық мәселелері және шет елдік тәжірибелер. Табиғатты пайдаланудағы ғылыми техникалық прогресс.

Бағдарламаның жетекшілері: Ибадуллаева С

Пәннің атауы: Табиғат жағдайы және ресурстар

Пререквизиттер: Экономикалық және әлеуметтік географияға кіріспе, Жаратылыстану негіздері, табиғатқа саяхат.

Постреквизиттер: Қызмет көрсету географиясы, Дүние жүзілік шаруашылық географиясы

Бағдарламаның қысқаша курсы: Табиғат жағдайы және ресурстар пәні, мақсаты, міндеті. Табиғат байлықтары, оларды қорғау әрі тиімді пайдалану принциптері, басты бағыттары. Табиғат ресурстары. Олардың топтастырылуы. Түрлері. Жер ресурстары, негізгі принциптері, әдістері. Су қорын қорғау және тиімді пайдалану. Биологиялық қорлар оларды қорғау және тиімді пайдалану. Әуе кеңістігін қорғаудың әлеуметтік-экономикалық мәселелері. Атмосфераны қорғау шаралары. Табиғи ортаны қорғаудың халықаралық мәселелері және шет елдік тәжірибелер. Табиғатты пайдаланудағы ғылыми техникалық прогресс.

Бағдарламаның жетекшілері: Ибадуллаева С
Пәннің атауы: Географиядағы кластан тыс және мектептен тыс жұмыстар

Пререквизиттер: Педагогикаға кіріспе, Мектеп педагогикасы

Постреквизиттер: Географияны оқыту әдістемесі

Бағдарламаның қысқаша курсы: Пәннің мақсаты, міндеті, пән аралық байланыстары. Географиядағы мектен және кластан тыс жұмыстар түрлері, ұйымдастырылу жолдары. Географиялық үйірмелер, географиялық апталықтар. Географиялық кештер, географиядағы өлкетану жұмыстары, топтық серуендер мен таным жорықтары. Географиядағы мектен және кластан тыс жұмыстарды ұйымдастырудың тиімділігі.

Бағдарламаның жетекшілері: Сауытбаева Г.
Пәннің атауы: Мектеп географиясының ғылыми негізі

Пререквизиттер: Педагогикаға кіріспе, Мектеп педагогикасы

Постреквизиттер: Географияны оқыту әдістемесі

Бағдарламаның қысқаша курсы: География пәнінің ғылымдағы орны. География пәнінің зерттеу бағыттары. Пәннің мақсаты, міндеті, пән аралық байланыстары. Мектеп географиясының салаларға жіктелінуі. Физикалық география пәнінің зерттеу объектілері. Экономикалық география пәнінің зерттеу объектілері. Мектепте ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізудің негізгі принциптері; мақсат міндеттерді айқындау; жүргізуге тиісті ғылыми тәжірибелердің көлемі мен уақытын белгілеп жоспар құру, тәжірибелік модельдерді таңдау принциптері және зерттеу нәтижелеріне статистикалық талдау жүргізу, атқарылған жұмысқа ғылыми есеп берудің принциптері.

Бағдарламаның жетекшілері: Сауытбаева Г.
Пәннің атауы: Қазақстан рельефі

Пререквизиттер: Жалпы жертану, Геоморфология, Жалпы гидрология

Постреквизиттер: Дүние жүзілік шаруашылық географиясы

Бағдарламаның қысқаша курсы: Рельеф туралы ұғым. Рельефтің пішіндері мен элементтері. Рельефтің генезисі, жасы. Рельефті зерттеудің әдістемелік принциптері. Эндогендік процесстердің рельеф құрудағы рөлі: рельеф және тау жыныстары; рельеф және геологиялық құрылымдар; жер қыртысындағы тектоникалық қозғалыстардың рельеф құрудағы рөлі; рельеф құрудағы жерсілкінудің рөлі. Рельеф құрудағы экзогендік процесстердің әсері: рельеф және климат; тау жыныстарының үгілуі; өзеннің, көл мен көл қазаншұңқырларының, карстың, мұздықтың, шөлдің рельеф құрудағы орны. Қазақстан рельефінің топтастырылуы.

Бағдарламаның жетекшілері: Тоқтағанова Г.
Пәннің атауы: Төрттік геология

Пререквизиттер: Жалпы жертану, Геология, Жалпы гидрология

Постреквизиттер: Дүние жүзілік шаруашылық географиясы

Бағдарламаның қысқаша курсы: Пәннің мақсаты мен міндеттері. Геология ғылымының бір саласы екендігін және геология ғылымдарының басқа да салаларымен байланысын оқытады. Төрттік кезеңдегі жер туралы жалпы мәлімет; жер қыртысының заттық құрамы; геохронология; геологиялық процесстер; жер қырсытынын геологоиялық зерттеудің негізгі көрсеткіш мәліметтері. Төрттік жүйесінің шөгінділері. Қалыптасыуына әсер етуші факторлар. Төрттік шөгінділердің қазіргі адам өміріндегі маңызы

Бағдарламаның жетекшілері: Тоқтағанова Г.
Пәннің атауы: Тарихи география

Пререквизиттер: Экономикалық және әлеуметтік географияға кіріспе, Шет елдердің әлеуметтік және экономикалық географиясы.

Постреквизиттер: Дүние жүзілік шаруашылық географиясы

Бағдарламаның қысқаша курсы: Тарихи география пәнінде мемлекеттердің даму тарихын, саясатын, мемлекеттердің саяси дамуын, құрылымы мен құрылысын және елдердің даму тарихын оқытады.

Бағдарламаның жетекшілері: Дүйсенбаева А.Қ.

Пәннің атауы: Өлкетану

Пререквизиттер: Экономикалық және әлеуметтік географияға кіріспе, Шет елдердің әлеуметтік және экономикалық географиясы.

Постреквизиттер: Дүние жүзілік шаруашылық географиясы

Бағдарламаның қысқаша курсы: Пәннің мақсаты мен міндеттері. Жалпы географиялық байланыстар. Өлкетану, туризм және экологияның арақатынасы. Туристік іс туралы заң. Туристік өлкетану ісінің жүйесі. Туризм және өлкетану термині жасалуының негізгі талаптары. Туризм ісінің түрлері және формалары.

Бағдарламаның жетекшілері: Айдаров О.Т.
Пәннің атауы: Дүние жүзілік шаруашылық географиясы

Пререквизиттер: Экономикалық және әлеуметтік географияға кіріспе, Шет елдердің әлеуметтік және экономикалық географиясы.

Постреквизиттер: Қазіргі дүние географиясы

Бағдарламаның қысқаша курсы: Дүние жүзінің шаруашылық географиясын оқытудың мақсаты, міндеті. Дүние жүзілік шаруашылық салалары. Дүние жүзілік өнеркәсіп географиясы. Дүние жүзілік ауыл шаруашылық географиясы. Транспорт географиясы. Халықаралық байланыс.

Бағдарламаның жетекшілері: Дүйсенбаева А.Қ.
Пәннің атауы: Өткен, қазіргі және болашақтағы дүние жүзінің экономикалық, экологиялық мәселелері

Пререквизиттер: Экономикалық және әлеуметтік географияға кіріспе, Шет елдердің әлеуметтік және экономикалық географиясы.

Постреквизиттер: Қазіргі дүние географиясы

Бағдарламаның қысқаша курсы: Дүние жүзінің өткен, қазіргі кезеңдегі және болашақтағы даму деңгейі. Оны оқытудың мақсат, міндеті. Дүние жүзі елдерінің экономикалық тұрғыдан даму сатылары. Дүние жүзілік шаруашылық салалары. Дүние жүзілік өнеркәсіп географиясы. Дүние жүзілік ауыл шаруашылық географиясы. Транспорт географиясы. Халықаралық байланыс.Экологиялық мәселелер, оны шешеу жолдары.

Бағдарламаның жетекшілері: Дүйсенбаева А.Қ.
5В011700 - «Қазақ тілі мен әдебиеті»
Элективті пәндер

(таңдау бойынша)
1 курсЦиклы

ТК №

Пәндердің атауыБағдарлама жетекшілеріКредит саны

Семестр

1

ТК2.2.

1202

а)Халық ауыз әдебиеті

б) Сыр бойы фольклорыС.Тайманова

С.Тайманова3

1

2
1204

а)Әдебиеттануға кіріспе

б) Өлең құрылысыҒ.Тұяқбаев

Ғ.Тұяқбаев3

1

3
1206

а)Ежелгі дәуір әдебиеті

б) ҚоңыратбаевтануҰ.Жанбершиева

Г.Оралова3

2

1а. Пәннің атауы: Халық ауыз әдебиеті.
Пререквизиттер: Халық ауыз әдебиеті

Қазақ әдебиетінің тарихы

Қазақ әдебиетінің теориясы (Мектеп бағдарламасы негізінде)
Постреквизитер: Қазақ фольклорының тарихы

Қазақ әдебиетінің тарихы

Қазақ әдебиетінің теориясы

Қазақ фольклортану ғылымы


Бағдарламаның қысқаша курсы: Қазақ халқының ауыз әдебиеті –жоғары оқу орнындарында халықтық сөз өнері мұраларының жанрлық түрлерін толық қамтып отыратын пән.Халық әдебиетінің мұралары ежелгі замандардан қалыптасқан үлгілерінің тақырыптық, көркемдік сипаттары фольклортану ғылымының бұрынғы-соңғы зерттеулерінің аясында теориялық және практикалық тұрғыда жан-жақты талдана түсіндіріледі.Қазақ халық әдебиетін оқытуда студенттерге әлемдік фольклортану ғылымындағы методологиялық ортақтастықтар мәселелері,фольклордың ауызша сөз өнері ретіндегі табиғаты, ерекшеліктері,тұтас көркемдік жүйесі,жанрлары,этникалық тәсілдері мен құралдары,

жазба әдебиетпен арақатынасы, фольклордың зерттелу тарихы т.б. ауқымды мәселелер жөнінде білім беру мақсаты көзделеді.Ауыз әдебиетін көркемөнердің барлық салаларымен,тарихымен,этнографиясымен,философиямен,психологиямен,педагогикамен т.б. ғылымдармен байланыста оқыту міндеттеледі.


Бағдарламаның жетекшілері: ф.ғ.к., доцент С.Тайманова
1а. Пәннің атауы: Сыр бойы фольклоры
Пререквизиттер: Қазақ халық әдебиетін оқытуда студенттерге әлемдік фольклортану ғылымындағы методологиялық ортақтастықтар мәселелері,фольклордың ауызша сөз өнері ретіндегі табиғаты, ерекшеліктері,тұтас көркемдік жүйесі,жанрлары,этникалық тәсілдері мен құралдары, жазба әдебиетпен арақатынасы, фольклордың зерттелу тарихы т.б. ауқымды мәселелер жөнінде білім беру мақсаты көзделеді.
Постреквизитер: Студенттер курсты оқу барысында фольклордың тарихын,терең тамырлы табиғатын,синкреттік сипатын таниды.Оны өзге ғылым салаларымен байланыстыра алады.Фольклолрлық шығармаларды көркемдік ерекшелігіне қарай талдауға машықтанады.

Қазақ фольклорын зерттеу ісі соңғы жылдары жаңа арнаға түсіп,ерекше қарқын ала бастады.Бұл халқымыздың ғасырлар бойы жасаған дәстүрлі мәдениеті үлгілерін ең алдымен ұлттық санамен бірге жалпыадамзаттық құндылықтарға қосылған үлес ретінде қарастырылуда.


Бағдарламаның қысқаша курсы: Қазақ фольклорының көркемдік ерекшелігі –жоғары оқу орнындарында халықтық сөз өнері мұраларының жанрлық түрлерін толық қамтып отыратын пән.Халық әдебиетінің мұралары ежелгі замандардан қалыптасқан үлгілерінің тақырыптық, көркемдік сипаттары фольклортану ғылымының бұрынғы-соңғы зерттеулерінің аясында теориялық және практикалық тұрғыда жан-жақты талдана түсіндіріледі..Сонымен қатар ауызша және жазбаша әдебиеттің өзара ықпалдасуы,фольклордағы типологиялық тектестік мәселері қарастырылады.Фольклортану ғылымындағы жаңа зерттеулер басты назарда болады.

Фольклор жанрларының барлық түрлерінен көркемдік іздеуге болмайтындықтан,олар «фольклордың танымдық түрлері», «фольклордың көркем түрлері» деп екіге бөліп қарастырылады.


Бағдарламаның жетекшілері: ф.ғ.к., доцент С.Тайманова
2а. Пәннің атауы: Әдебиеттануға кіріспе.
Пререквизиттер: „Әдебиеттануға кіріспе” пәнін оқу үшін Сіздің орта ектеб көлемінде әдебиет пәнінен алған біліміңіз жеткілікті.
Постреквизитер: Пән бойынша оқу курсының соңында студент мына төмендегі талаптарды:

  • Көркем әдебиет пен әдебиеттану ғылымының айырмашылығын;

  • Көркем шығарманың тақырыбы мен идеясын;

  • Образдардың жасалу табиғатын;

  • Көркем шығарманы талдай білуі керек.


Бағдарламаның қысқаша курсы: Бұл пән 1-курс (жеделдетілген) студенттерін әдебиет туралы ғылымның негізгі әсемдік, көркемдік жайлы әдеби-теориялық түсінігін, көркемдік-эстетикалық танымын қалыптастыру, көркем туындыны талдау, бағалау жолдарына машықтану мақсатын көздейді. Лекциялық және семинар сабақтарында әдебиет туралы ғылымның тарихы жайлы, өнердің қоғамдық функциясы, өнер түрлерінің ерекшеліктері, көркем туындының тақырыбы мен идеясы, мазмұны мен пішіні, композициясы мен сюжеті, тип, типтендіру, көркем шығарма тілі, образдылық-бейнелілілік сырлары, өлең құрылысы, әдебиеттің тектері мен түрлері, көркемдік әдістер мен бағыт-ағымдар, стиль мәселесі т.б. жөнінде жан-жақты мәлімет беріліп, студенттердің әдеби-теориялық ұғымының қалыптасуына мүмкіндік жасалады.

Пәннен сабақ жүргізу барысында тарих, тіл білімі, философия, эстетика, халықтық педагогика, психология т.б. ғылымдармен пәнаралық байланыс жүзеге асырылады.
Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   39
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет