?аза?Стан республикасы білім ж?Не ?Ылым министрлігіжүктеу 0.7 Mb.
бет3/5
Дата21.02.2019
өлшемі0.7 Mb.
түріБілім беру бағдарламасы
1   2   3   4   5

Жалпы модуль бойынша
18

307 Білім берудегі менеджмент

Білуі тиіс: педагогикалық менеджменттің негізгі ұғымдарын, мәнін, қызметтерін, принциптерін және әдістерін қайта жаңғырту, орта және кәсіптік білім беру жүйесінде педагогикалық процесті ұйымдастыру ерекшеліктері мен мазмұнын білу.

Білікті болуы тиіс: педагогикалық процесті ұйымдастырудың тиімділігін талдау; білім беру саласында мемлекеттік саяси принциптерді қолдану.

Дағдылары болуы тиіс: білім беру жүйесін дифференциациялауды есепке ала отырып педагогикалық процесті құрастыру және жүзеге асыру;білім беру жүйесінің ерекшеліктерін дифференциациялау.

Басқару әдістерін меңгеру және оларды үздіксіз білім беру жүйесінде қолдануды негіздеу. Үздіксіз білім беру жүйесінде диагностикалық, коррекциялық жұмыстарды жүзеге асыру. Кәсіби-педагогикалық қарым-қатынас дағдыларын, шешендік өнерді меңгеру. Заманауи білім берудің модернизациясы жағдайында тәжірибелік-бағдарлық технологияларды талдау.


БП/МК

BBM2230

Білім берудегі менеджмент

емтихан

2

4

4

Үздіксіз білім беру жүйесінде ұжымды дамыту және ұйымдастыруды талдау. Әртүрлі жас кезеңдерінде психологиялық, зияткерлік, тұлғалық даму ерекшеліктерін жалпылау. Педагогикалық әдепті педагогикалық қарым-қатынастың негізгі элементі ретінде қолдану. Педагог-психологтың кәсіби қызметінде педагогикалық шеберліктің элементтерін жалпылау. Заманауи білім беру мақсатына сәйкес тәжірибелік-бағдарлық технологияларды таңдауды жүзеге асыру.

БП/ТК

KPKKN3231
ZBBMTPBT3231

Кәсіби-педагогикалық қарым-қатынас негіздері
Заманауи білім беруді модернизациялау тұрғысынан практикалық бағдарланған технологиялар

емтихан


3

5

5

БП/ТК

BBZhUKN1232
UP1232

Білім беру жүйесінің ұйымдастырушылық-құқықтық негіздері
Ұжымдық психология

емтихан

3

5

2

БП/ТК

KB3233
BBUPPK3233

Конфликт басқару
Білім беру ұйымдарындағы педагог-психологтың қызметі

емтихан

3

5

6

Жалпы модуль бойынша
11

198 Оқыту әдістемесі

Білуі тиіс: оқыту қағидасы туралы білімді, оқу барысын ұйымдастыру тәсілдерін, психологиялық алдын-алу мен ақыл-кеңес беру қызметін қалпына келтіруді; іс-әрекеттің негізгі кезеңдерін сипаттауды; психологиялық-педагогикалық жүйенің тәртіптік мазмұнын қайта жасауды.

Білікті болуы тиіс: құрастырудың тиімді жолдары мен педагогика және психология бойынша сабақ өткізудің әртүрлі түрлерін анықтауды, психодиагностикалық, түзетушілік, психологиялық алдын-алу және құрастыру қызметтерінің негізін қолданады; іс-тәжірибеде нормативтік құжаттарды қолданады, әдістемелік және ғылыми әдебиеттермен жұмыс істейді.

Дағдылары болуы тиіс: колледждің оқыту-тәрбиелеу барысын ұйымдастырудың заманауи түрлері мен оқыту әдістерін қолданады; сабақ жоспарларын, ақыл-кеңес қызметін жасайды және жүзеге асырады; жалпы және орта білім беру қызметі жүйесінде оқу сабақтарын жоспарлайды және жүргізеді;психологиялық-педагогикалық жүйенің тәртіптік мазмұнын қалпына келтіреді.

Педагогикалық колледждің педагогикалық оқыту және тәрбиелеу үрдісінде заманауи әдіс-тәсілдерді ұсыну. Педагогикалық колледждің педагогикалық оқыту және тәрбиелеу үрдісінде оқытудың дәлме-дәл формаларын, әдістері мен тәсілдерін сараптап, айқындау. Топ ұжымындағы жеке тұлғаны дамытудың тиімді жолдарын ұсыну, болашақ педагогтардың психологиялық-педагогикалық іскерліктері мен дағдыларын, психологиялық-педагогикалық саналары мен арнайы қабілеттерін, шығармашылық ойлау мен педагог тұлғасының кәсіби маңызды қасиеттерін қалыптастыру мен дамытуды құрастыру.

ПП/МК

POA3335

Педагогиканы оқыту әдістемесі

емтихан

3

5

5

Педагогикалық колледждің педагогикалық оқыту үрдісінде тиімді әдістер мен формаларды енгізу. Педагогикалық іс-тәжірибе барысында ұжымның дамуын, ұжымдағы психологиялық ахуалды, ұжымдағы өзара қарым-қатынас ерекшеліктерін болжау.

ПП/МК

POA3336

Психологияны оқыту әдістемесі

емтихан

2

4

5

БП/ТК

OKBBP3234
PM3234

Орта кәсіптік білім беру педагогикасы
Психологиялық менеджмент

емтихан

3

5

6Өндірістік (педагогикалық)

Сынақ

15

38

7

Жалпы модуль бойынша
23

529 Педагог - психологтың кәсіби құзыреттілігі

Білуі тиіс: психологиялық зерттеудің негізгі әдісі мен әдістемесін сипаттай білу, педагогикалық зерттеудің әдістерін сипаттай білу, педагог-психологтың қызметінің негізгі түрлерін жүзеге асыра білу.

Білікті болуы тиіс: психологиялық ғылымның ерекшеліктерін теңестіру (оның санаттылық қатарын, түсіндірушілік қағидалары мен амалдарын, түйіндік мәселелерін және психологиялық сананың өзінің ерекшеліктерін); ғылыми аппаратты құрылымдау; педагогикалық зерттеуді жоспарлау, ұйымдастыру және өткізу; заманауи психологиялық қызметтің мәселелерін.

Дағдылары болуы тиіс: білім беру ұйымында психолог қызметінің негізгі түрлерін саралау; ғылыми зерттеулердің әдістемелік негіздерін меңгеру; құжаттарды жүргізу іске асыру; диагноститкалық және түзету жұмыстарын жүргізу.

Психологиялық-педагогикалық диагностиканы талдау, жасау және құру мен өздігінен өткізудің тиімді жолдарын қолдану. Қолда бар мәлеметтермен зерттелген материалды өз бетінше салыстыра білу, әртүрлі деңгейде ақпараттарды талдау және жаңа материалға жүйелеу.

ПП/ТК

MDUPPZh4337
BKBBZhTE4337

Мектепке дейінгі ұйымдарда педагог - психологтың жұмысы
Балаларды қосымша білім беру жүйесінде тәрбиелеудің ерекшеліктері

емтихан

3

5

8

Диагностикалық құралдарды дайындау; жеке тұлғаны диагностикалау мен түзету жұмысын жүргізу. Нақты міндеттерді шешуде тәжірибелік іздестіруді жүзеге асыру, жеке тұлғаны дамытудың әртүрлі техникасы туралы пікірін жазу. Мектепке дейінгі ұйымдағы педагог-психологтың жұмысын жүргізу.


ПП/ТК

ZhOBBZhPK2338
BP2338

Жалпы орта білім беру жүйесіндегі психологиялық қызмет
Басқару психологиясы

емтихан

3

5

3

ПП/ТК

TPPD3339
BOA3339

Тұлғаның психологиялық-педагогикалық диагностикасы
Белсенді оқыту әдістері

емтихан

3

5

6

ПП/ТК

STO2340
AP2340

Сын тұрғысынан ойлау
Әлеуметтік педагогика

емтихан

3

5

3

ПП/ТК

PP2341
PPKA2341

Практикалық психология
Педагог-психологтың коммуникативті әрекеті

емтихан

3

5

3

Жалпы модуль бойынша
15

2510 Білім берудегі инновациялық процестер

Білуі тиіс: Қазақстан Республикасындағы және шет елдердегі инклюзивті білім берудің негіздері мен оны ұйымдастыруды; мақсатын, мазмұнын, әдістерін білу; инновациялық үрдісті анықтау, оның мақсаты мен мазмұнын, құрылымын білу; психологиялық-педагогикалық жүйенің мазмұнын қалпына келтіре білу.

Білікті болуы тиіс: үйренген материалын инклюзивті іс-тәжірибеде және білім беру қызметінде қолдану; оқыту-тәрбиелеу іс-тәжірибесінде жаңашыл үрдістерді түрлендіру; психодиагностикалық, түзетушілік, психологиялық алдын-алу және құрастыру қызметтерінің негізін қолдану; тәжірибе кезінде нормативтік құжаттарды қолдануды ұйысдастыру; өзіндік оқу-тәрбиелеу жұмыс жағдайында білімін тәжірибеде қолдануды ұйымдастыру.

Дағдылары болуы тиіс: Ерекше білімді қажет ететін балалармен оқыту-тәрбиелеу жұмыстарын ұйымдастыру; заманауи психологиялық-педагогикалық іс-тәжірибенің даму тенденцияларын бақылау; диагностикалық тексеруді, түзетушілік, дамытушылық және психологиялық алдын-алу жұмыстарын қолдану; жоғары оқу орнында алған білімін қолдану және одан әрі тереңдету.

Ерекше білімді қажет ететін балаларды білім беру үрдісіне қатыстыруға дайындау және бұдан әрі кеінен әлеуметтендіру. Үздіксіз білім беру жүйесінде сын тұрғысынан бағалау техникасын қолдану. Білім беру ұйымында педагогикалық үрдісті моделдеуді негіздеу және іске асыру. Кәсіби іс-әрекетте инновациялық педагогиканың элементтерін анықтау және енгізу. Заманауи педагогикалық ғылым мен іс-тәжірибенің даму тенденцияларын бағалау. Диагностикалық тексеру, түзету, дамыту және психологиялық алдын-алу жұмыстарымен, ақыл-кеңестік қызметпен байланысты міндеттерді шешу.

БП/МК

BOT2242

Бағалаудың өлшемдік технологиялары

емтихан

2

4

4

ҚР инклюзивті білім беру саласындағы ғылыми жетістіктерді қолдана отырып, кәсіби қызметін жүзеге асыру. Үздіксіз білім беру жүйесінде сын тұрғысынан бағалауды қолдану. Кәсіби қызметінде әртүрлі ғылыми жобаларды жасау және қолдану. Кәсіби қызметінде адам туралы білімін түрлендіру. Үздіксіз білім беру саласында психологиялық-педагогикалық ғылым мен іс-тәжірибе талаптары деңгейінде педагогикалық үрдісті жоспарлау және құрастыру, заманауи педагогикалық техникаларды қолдануды негіздеу. Алған білімдерін педагогикалық іс-тәжірибе барысында қолдану.


ПП/ТК

MOUUIT3343
OAUSK3343

Мектептің оқу үдерісін ұйымдастырудың инновациялық технологиялары
Оқушылар арасында ұлттық сәйкестікті қалыптастыру

емтихан

3

5

6

ПП/ТК

KBBZhUT4344
OAPPE4344

Кәсіптік бағдар беру жұмысы ұйымдастыру технологиясы
Оқушылардың әлеуметтенуінің психологиялық-педагогикалық ерекшеліктері

емтихан

3

5

8

ПП/ТК

BBAZhIA2345
OKUSO2345

Білім беру аясындағы жобалау іс-әрекеті
Білім беру жүйесіндегі корпоративтік басқару негіздері

емтихан

3

5

3

 

 

Педагогикалық

Сынақ

3

3

3,6

Жалпы модуль бойынша
14

2211 Құжаттану

Білуі тиіс: құжаттамалық қамтамасыз ету бойынша негізгі мағлұматты; құжаттарды мемлекеттік тілде рәсімдеудің талаптары мен ережелерін; кәсіпкерлік қызметтің мәні мен оның нышандарын білу. Кәсіпкерлік қызметтің суъектілік түрлерін, жеке бизнесті құру мен жүргізудің экономикалық негіздерін білу.

Білікті болуы тиіс: құжаттарды жасау мен рәсімдей білу, ісқағаздарын мемлекеттік тілде жүргізу, құрылтай құжаттарын жасау, келісім-шарттар жобасы мен жергілікті актілерді жасау, жеке бизнесінің бизнес-жоспарын және оның тәуекелділік бағасын жасау.

Дағдылары болуы тиіс: ісқағаздарын мемлекеттік тілде жүргізу ; тиімді әрі табыс әкелетін бизнесті ұйымдастыру; операциялық және бизнес-үрдісін, келісім-шарттарын, мәміле жасау бойынша келіссөздерді жүргізуді үйлестіру.

- шағын бизнесті құру мен басқаруда білікті болу

- ісқағаздарын мемлекеттік тілде жүргізуде, құжаттарды жасау мен рәсімдеуде білікті болу.ҚМ/ТК

MTIZh2446
Kuzh2446

Мемлекеттік тілде ісқағаздарын жүргізу
Құжаттану

емтихан

2

4

4

- басқарушылық (іскерлік) құжаттармен жұмыстарды ұйымдастыру;

- ісқағаздарын мемлекеттік тілде жүргізу механизмін іске асыру;- коммерциялық кәсіпорын мен ЖК құру бойынша кәсіпкерлік қызметті құрастыру және іс-әрекеттерін құқықтық сүйемелдеу.


ҚМ/ТК

KB3447
BEOKKE3447

Қолданбалы бизнес
Бизнестің экономикасы және оны құқықтық қамтамасыз ету

емтихан

2

4

6

Жалпы модуль бойынша
4

812 Мемлекеттік қорытынды аттестаттау

Білуі тиіс: дене шынықтыру сабағының, жаттығуларының ағзаға жағымды әсерін, салауатты өмір салтын ұстануды.

Білікті болуы тиіс: дене шынықтыру жаттығулары кешенін құрсатыру, негізгі қимыл сапасын дамытатын жаттығуларды қолдану.

Дағдылары болуы тиіс: жүйелі дене шынықтыру сабағы, жеке бас тазалығы ережесін және күн тәртібін ұйымдастыру және қадағалау.

Белсенді қимыл әрекетін орындауға және салауатты өмір салтын енгізуге қабілетті біліктілік болу.Дене шынықтыру
8

14

1,2,3,4

- дене шынықтыру мен спорттың қимыл белсенділігінің тәсілдерін арттыру дағдыларын меңгеру.

Білуі тиіс: психологиялық-педагогикалық ғылымда мәселелерді анықтау және зерттеу нәтижелерін кәсіби қызметке енгізу.

Білікті болуы тиіс: жобалауды ұйымдастыру және әртүрлі деңгейдегі білім ұйымдарында педагогикалық үрдісті ұйымдастыруды кәсіби деңгейде жүзеге асыру.

Дағдылары болуы тиіс: психодиагностика тәсілдерін меңгеру, білім алушылардың жеке және жас ерекшеліктерін есепке ала отырып білім беру қызметінде дамыту және түзету бағдарламаларын жасау.

Тәжірибелік іс-әрекетте педагогика және психология бойынша алған білімін түрлендіру; психологиялық-педагогикалық ғылым мен іс-тәжірибе талаптарының деңгейінде педагогикалық үрдісті құрастыруда білікті болуМамандық бойынша мемлекеттік емтихан
1

2
- Әртүрлі деңгейдегі және жеке меншік түріндегі білім беру ұйымдарында педагогикалық үрдісті кәсіби деңгейде ұйымдастыруды жобалау және жүзеге асыру.

- мектеп жасына дейінгі балаларды тәрбиелеу мен дамыту мәселелері бойынша психологиялық-педагогикалық зерттеулер нәтижесін қолдану.

- мектеп оқушылары мен колледж студенттерінің жеке және жас ерекшеліктерін есепке ала отырып, білім беру қызметін барысында дамыту және түзету бағдарламасын жасау.

- орта және кәсіби білім беру саласында психологиялық+педагогикалық ғылым мен іс-тәжірибе талаптары деңгейінде педагогикалық үрдісті құрастыру.Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейінді пән бойынша мемлекеттік емтихандарды тапсыру
2

4
Жалпы модуль бойынша
3

6
Каталог: file -> facultet -> ped -> obraz prog
obraz prog -> Білім беру бағдарламасы негізінде: ҚР «Білім туралы»
facultet -> «5В071900-Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар»
facultet -> «5В020200- халықаралық қатынастар»
facultet -> Білім беру бағдарламасы «6М050400 Журналистика»
facultet -> «5В074800-Фармацевтикалық өндіріс техгологиясы» мамандығының типтік оқу жоспарына, типтік оқу бағдарламаларына сәйкес құрастырылған. «5В074800 – Фармацевтикалық өндіріс технологиясы
obraz prog -> «5В010500 – Дефектология» мамандығы бойынша білім беру бағдарламасы: «Білім туралы»


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет