Ќазаќстан республикасы білім жјне єылым министрілгіжүктеу 85.14 Kb.
Дата02.11.2017
өлшемі85.14 Kb.
түріБағдарламасы

Мамандық пәні (дері)

бойынша мемлекеттік

емтихан бағдарламасының титульдік беті

Форма

Ф СО ПГУ 7.18.3/24Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Кафедра __Математика және информатика__6М011100-Информатика мамандығы бойынша
Оқуға түсу емтиханының бағдарламасы

Павлодар


Кегль 14, буквы строчные, кроме первой прописной


Информатика мамандығы бойынша түсу емтиханынң мақсаттары мен міндеттері

Бағдарламаның мақсаты – информатика және ақпараттық технологиялар саласында жоғары біліктілік алуға қабылетті және ниетті тұлғаларға іргелі теориялық зерттеулерді тез әрі кәсіби өңдеуге және замануи информатика мәселелерін практикалық орындау барысында жаңа нәтижелерге алуға қажетті білім қорын қалыптастыру.

 1. Магистратураға түсуші талапкерлердің біліміне қойылатын талаптар.

Бағдарламаны меңгеруге бакалавр академиялық дәрежесі бар және/немесе жоғары білімді маман жіберіледі.

Оқуға түсуге талапкер магистратурада оқуға, сондай-ақ, информатика саласында зерттеу жұмыстарын жүргізуге дайын болуы керек. Оқуға түсуші замануи зерттеу әдістерін меңгерген, оның ішінде әртүрлі есептеулер жүргізуге қажетті арнайы компьютерлік бағдарламаларды қолдануды білуі қажет. Сонымен қатар, оқуға түсуші келесі ғылыми-әдіснамалық дағдылар мен біліктерді меңгерген болуы тиіс: • зерттеу мәселесі, мақсаты мен міндеттерін тұжырымдау;

 • зерттеу міндеттеріне сәйкес тиімді әдістерді таңдау;

 • қазіргі заман технологияларды қолданып, ақпараттық-аналитикалық және ақпараттық-библиографиялық жұмыстар жүргізу;

 • жинақталған ақпаратты талдау және алынған нәтижені түсіндіру;

 • жасалған жұмыс нәтижелерін замануи талаптарға сәйкес рәсімделген есеп, реферат, мақала түрінде көресете алу.3. Білім бағдарламасының перереквизиттері: Деректер базасының теориясы, Компьютер жүйелерінің архитектурасы, Алгоритмдеу және программалау тілдері

4. Емтиханды жүргізу формасы

6М011100 «Информатика» мамандығы бойынша түсу емтиханы компьютерлік тестілеу формасында жүргізіледі.Тестілеу нәтижесінде пәндік комиссия магистратураға түсушінің білімі мен ғылыми әлеуетін келесі кестеге сәйкес бағалайды:

Қортынды баға (Қ)

Балдың цифрлық баламасы (Ц)

Әріп жүйесі бойынша баға (Ә)

Дәстүрлі жүйемен баға

95- 100

4

А

Өте жақсы90-94

3,67

А-

85-89

3,33

В+

Жақсы


80-84

3,0

В

75 - 79

2.07

В-

70-74

2,33

С+

Қанағаттанарлық

65-69

2,0

С

60-64

1.67

С-

55-59

1,33

D+

50 - 54

1,0

D

0-49

0

F

Қанағаттанарлықсыз


5. Емтихан тақырыптарының тізімі
5.1 Деректер базасының теориясы

 1. Деректер базасы жүйесінің негізгі компоненттері.

 2. ДББЖ. Сұлбалар, ішкісұлбалар, тілдер.

 3. Мәліметтерді көрсету деңгейлері.

 4. Мәліметтердің тұтастығы. Мәліметтерде орындалатын негізгі операциялар.

 5. Қатынасты қалыптандыру.

 6. Мәліметтердің иерархиялық, тораптық және реляциялық моделдері.

 7. Реляциялық алгебра.

 8. SQL тілі.

 9. Алдыңғы қатарлы ДББЖ-ны үйрену; мәліметтер базасын құру және модификациялау; іздеу және реттеу. МБ-н жобалаудың жалпы барысы.

Қазіргі заманғы реляциялық ДББЖ. ДБ-н үлестіру..

5.2 Компьютер жүйелерінің архитектурасы

 1. ЭЕМ-ңе жұмыс істеу принциптері.

 2. Сандық құрылғыларды логикалық жобалау теориясының негіздері.

 3. ЭЕМ элементтері және функционалды түйіндері.

 4. ЭЕМ-ң арифметикалық негізі.

 5. ЭЕМ-ң еске сақтау құрылғылары.

 6. ЭЕМ процессорлары.

 7. ЭЕМ-де ақпаратты енгізу–шығару.

 8. Деректерді өңдеу жүйелері.

 9. Есептеу кешендері.

 10. Мультипроцессорлық КЖ. КЖ-ң жобалау


5.3 Алгоритмдеу және программалу тілдері

1. Программалауды автоматтандырудың әдістері. Алгоритмдік тілдер. Алгоритмдік тілдің қолдануы және оған қойылатын талаптар. Процедураға бағытталған тілдер және объектілерге бағытталған программалау туралы түсініктер. Компьютерді программалық қамтамасыз етудің жалпы түсінігі. Операциялық жүйелердің құрамы. Компьютер мен пайдаланушының диалогын ұйымдастыру. Программалаудың интеграцияланған жүйелері.

2. Алгоритмнің анықтамасы. Алгоритмдерді баяндаудың тәсілдері. Алгоритм схемаларын жасау ережелері. Алгоритмдің құрылымдарының түрлері. Сызықты және тармақталған алгоритмдердің құрылымдарының баяндалуы. Циклдік құрылымдар. Алгоритмнің циклдік құрылымы. Ішкі циклдік құрылымының алгоритмдік баяндалуы.

3. Техникалық есептердің қойылымының классқа бөлінуі. Есептердің типтік компоненттерін талдау, синтез, шешім қабылдау.

4. Ғылыми – техникалық есептердің алгоритмдерінің схемаларының мысалдары.

5. Оқып үйренетін алгоритмдік тілдің негізгі мінездемелері. Тілдің алфавиті. Тілдің объектілерінің жазулуының ережелері. Мәліметтер типтері. Тұрақтылар. Айнымалылар. Ерекше белгілер. Өрнектер. Арифметикалық және логикалық өрнектер. Мәліметтер құрылымы: Массивтер. Жиындар. Жазбалар.

6. Алгоритмдік тілдің операторларын классқа бөлу. Меншіктеу операторы. Басқару операторы. Мәліметтерді енгіз – шығаруды ұйымдастыру.

7. Программаның құрылымы. Алгоритмнің схемасын программаның схемасына көшу. Алгоритмдердің сызықтық құрылымын программалау. Тармақталған құрылымдарды программалау.

8. Алгоритмдер циклдық құрылымыдық программалау (сандық талдау есептері, сандық массивтерді өңдеу, массивтер компоненттерін есептеу және т.б. мысалдарында) массивтерді енгізу – шығарудың программалары. Қатарлар. Символдық мәліметтерді өңдеудің есептерін программалау. Мәліметтер құрылымы қолданатын есептерді программалаудың ерекшеліктері.

9. Ішкі программалар және оларды классқа бөлу. Ішкі программаларды ұйымдастыру әдістері. Ішкі программаларды шақыру. Нақты параметрлерді тасымалдау. Жадының жалпы облысын пайдалану. Стандартты ішкі функциялардың қоры және процедуралары. Оларды шақырудың тәсілдері. Программаларды ұйымдастыру. Әртүрлі құрылымдық ұйымдасқан программалардың мысалдары.

10. Компьютерде программаларды орындауға дайындық және орындау сатылары. Программаларды орындайтын, өндейтін, трансляция сатыларын орындайтын интеграцияланған турбожүйе құралдарымен жұмыс істеу.

11. Байланыс редакторы мен транслятордың жұмыс режимі. Алғашқы программаның трансляторы. Программалардағы қателердің типтері. Технологиялық, техникалық қателер, программалық және жүйелік қателер, құжаттық қателер. Транслятордың қателер туралы хабарлауы. Программалардың орындалуы. Программаларды орындау барысында жүйенің қателері жайында хабарлауы.

12. Алгоритмдердің құрылымдық схемасын құру. Мәліметтерді ұйымдастыру программалар мен программа ішіндегі интерфейстің құрылымын құрастыру.

13. Ақпараттты компьютердің сыртқы құрылғыларында көрсету. Файлдармен жұмыс істеу. Мәліметтердің динамикалық құрылымы. Сілтемелер. Кезектер және жұмыс істеу.

14. Графика. Графиктік бейнелеудің алгоритмдік негізделуі. Стандартты ішкі программалардың қоры. Стандартты ішкі программалардың қорын ұымдастырудың ережелері. Стандартты ішкі программалардың қорын есептерді шешу үшін қолдану.

15. Программаларды ұымдастыру. Әртүрлі құрылымдық ұйымдасқан программалардың мысалдары. Құрылымдық программалау. Модульдік программалау.

16. Программалық тілді таңдау. Программалау тәсілі. Программалаудың сапалық көрсеткіші.

6. Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

1. Гутман, Г.Н. Учебные мини-проекты на Delphi/Г.Н.Гутман.-М.:Чистые пруды,2005.-30с.-(Б-чка "Первого сентября").-(Серия "Информатика";Вып.3)

2. Дуванов, А.А. Кухня WEB-мастера Сидорова:Основы практического web- дизайна/А.А.Дуванов.-М.:Чистые пруды,2005.-31с.-(Б-чка "Первого сентября" ).- ( Серия "Информатика"; Вып. 4)

3. Попов, В. А. Учебные проекты на Macromedia Flash/В. А. Попов А. И. Сенокосов.- М.:Чистые пруды,2006.-31 с.-(Б-чка "Первого сентября"; Сер. "Информатика"; вып. 2(8)

4. Сергеев, Л. О. Методика изучения темы "Базы данных" на основе СУБД МySQL/ Л. О. Сергеев.-М.:Чистые пруды,2006.-32 с.- (Библиотечка "Первого сентября". Серия "Информатика";вып. 4 (10)

5. Delphi для учителя в примерах и задачах.-М.:Образование и Информатика.- ( Информатика в школе: прил. к журн. "Информатика и образование"; N 6-2006). Ч. 1.-2006.-94 с

6. Гейн, А. Г. Информатика:книга для учителя: метод. рекомендации к учебнику 10-11 кл./А. Г. Гейн, Н. А. Юнерман.-М.:Просвещение,2001.-207 с.

7.Семакин, И. Г. Информационные системы м модели:метод.пособие/И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер.-М.:БИНОМ. Лаборатория знаний,2006.- 71 с.-(Информатика. Элективный курс)

8.Андреева, Е. В. Математические основы информатики:метод.пособие/ Е. В. Андреева, Л. Л. Босова, И. Н. Фалина.-М.:БИНОМ.Лаборатория знаний,2007.-312 с.-(Математика. Элективный курс)

9. Ашеров, А. Т. Развитие познавательной самостоятельности студентов при изучении дисциплин компьютерного цикла/А. Т. Ашеров, В. Г. Логвиненко, И. В. Федоров; под ред.: В. М. Приходько, В. М.Жураковского.-М.:МАДИ (ГТУ); Харьков: УИПА,2007.-189 с.10. Златопольский, Д. М. Задания для конкурсов, викторин, КВН и учебные кроссворды по информатике/Д. М. Златопольский.-М.:Чистые пруды, 2007.- 31 с.-(Б-чка "Первого сентября". Сер. "Информатика";вып. 1(13)


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет