Ќазаќстан республикасы білім жјне єылым министрлігі


Кесте 5 Қорытынды бақылаудың ауызша сұрау бойынша (билет бойынша емтихан, билетте 3 сұрақ) білім өлшеуі құралдарыбет3/5
Дата19.09.2017
өлшемі1.06 Mb.
#1171
1   2   3   4   5

Кесте 5
Қорытынды бақылаудың ауызша сұрау бойынша (билет бойынша емтихан, билетте 3 сұрақ) білім өлшеуі құралдарыЖұмыстың орындалу сапасы

Бағалау мөлшері

1

Орындалмаған

Емтиханға себепсіз келмеу0 %

2

Әрбір сұрақ бойынша білімін бағалау

0-30 %

3

Қосымша сұрақтарды бағалау

0-10 %
Барлығы:

0-100 %

Кесте 6
Қорытынды бақылаудың жазбаша түріне (билет бойынша емтихан, билетте 3 сұрақ)

білім өлшеуі құралдарыЖұмыстың орындалу сапасы

Бағалау мөлшері

1

Орындалмаған

Емтиханға себепсіз келмеу0 %

2

Әрбір сұраққа жауаптың толықтығын бағалау

0-30 %

3

Жауаптарға дайындығы

0-10 %
Барлығы:

0-100%

Әрбір жауапқа балдар пайызбен қойылады, қосымша сұрақтың белгіленуі және бланкіде бағалануы керек.

Кесте 7

Тестілеу түріндегі қорытынды бақылауды өлшеу құралдарыЖұмыстың орындалу сапасы

Бағалау

мөлшері

1

Орындалмаған

Емтиханға себепсіз келмеу0 %
Барлығы:

0-100%

Қорытынды бақылаудың үлесі пән бойынша білім қорытынды бағасының 40 %-ын құрайды, сондықтан пән бойынша қорытынды баға (Қ) былай анықталады:

Қ=С+Е * 0,4%

Қорытынды баға емтиханда 50 % алған жағдайда ғана анықталады.Пән бойынша білімді бағалау шкаласы


Әріптік жүйе бойынша баға

Ұпай

%-дың мазмұны

Дәстүрлі жүйе бойынша баға

A

4,0

95-100

Өте жақсы

A-

3,67

90-94

B+

3,33

85-89

Жақсы

B

3,0

80-84

B-

2,67

75-79

C+

2,33

70-74

Қанағаттанарлық

C

2,0

65-69

C-

1,67

60-64

D+

1,33

55-59

D

1,0

50-54

F

0

0-49

Қанағаттанғысыз6. Курс саясаты


  1. Сабаққа кешікпеу.

  2. Сабақ үстінде сөйлеспеу, сағыз шайнамау.

  3. Сабақ босатпау, ауырған жағдайда анықтама әкелу.

  4. Босатқан сабақтарды оқытушы белгілеген уақытта қайта тапсыру.

  5. Ұялы телефонды өшіру.

  6. Тапсырма орындалмаған жағдайда қорытынды баға төмендетіледі.

  7. Үй тапсырмасын уақытында және ынталы орындау.

  8. Оқу үрдісіне белсенді қатысу.

  9. Ұқыпты және міндетті болу.

  10. Оқытушыларға және курстастарына шыдамды, ашық және тілектес болу.ІІІ БӨЛІМ

СТУДЕНТ ҮШІН ПӘН БОЙЫНША ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ (SVLLABUS)
1. Жалпы мәлімет:
1.1. Пәннің атауы және коды: Қазақ жазуының тарихы

1.2. Оқытушы жайында мәлімет: ф.ғ.к., Әбікенов М.Т.

1.3. Байланыс ақпараты: кафедраға келу ережесі сабақ кестесіне сәйкес1. 4. Кредиттік сағат саны: 2
1. 5. Күні ______2013-2014 оқу жылы ___5 _семестр
2. Курсқа қысқаша түсініктеме:

«Қазақ жазуының тарихы» пәнінің негізгі зерттеу нысанын көрсеткеннен кейін, студент аталған курстың негізгі мақсаты мен міндеттерін саралағаны жөн. «Түркітануға кіріспе» курсынан алынған теориялық білімнің одан әрі тереңдетіліп, тәжірибемен ұштасатындығы дәлелденеді. Аталған пән аясында көне түркі жазба ескерткіштері туралы толық түсіндіріліп, оның тіліне лексика- грамматикалық тұрғыдан талдау жасалатындығы бақылау жұмысына өзек болуы тиіс. Көне түркі жазба ескерткіштерінің Ү-Х ғасырлар аралығындағы көне түркі дәуірінде жазылғандығы. Н.А.Баскаков классификациясындағы көне түркі дәуіріне қысқаша шолу жасалып, негізгі мәліметтер қамтылады.3. Аптасы, тақырыбы көрсетілген сабақ түрлері бойынша бөлінген күнтізбелік-тақырыптық жоспар

Дәріс
Тақырыбы

Дәріс сабақтарының мазмұны

Сағат саны

Әдебиеттер

Ескерту

1.

Көне түркі жазуының басқа түрлері.


Көне түркі жазуының басқа түрлері – 8-10 ғасырлар арасында көне түркі тайпаларына тән Манихей, соғды және ұйғыр әліпбиіне тән жазу түрлері болғандығы. Ол жазулардың Орта Азия, Қзақастан, Шығыс Түркістан жерлерінен табылғандығы. Сонымен қатар, санскрипт мәтіндері арқылы буын жазуы яғни брахми, оның бір түрі – тибет жазуы да көне түркілерге келгендігі туралы.


2

1,3,5,8
2.

Көне түркі жазба ескерткіштерінің тілі.

Көне түркі жазба ескерткіштерінің Ү-Х ғасырлар аралығындағы көне түркі дәуірінде жазылғандығы. Н.А.Баскаков классификациясындағы көне түркі дәуіріне қысқаша шолу жасалып. Көне түркі тілінің жазба нұсқаларына орхон-енисей ескерткіштерінің енетіндігі. Орхон- енисей жазба ескерткіштерінің тарихилығы, түрлері.


1

1,3,5,7,10,

3

Орта түркі ескерткіштерінің тілдік ерекшеліктері.


Орта түркі ескерткіштерінің тілдік ерекшеліктеріне , ескі қазақ жазба ескерткіштеріне , олардың тіліне шолу жасап, зерттелу жайын анықтау. Құдатғу біліг, Дивани лұғат ат-түрік дастанының зерттелу жайы.

1

1,3,5,9,7
4

Латын графикасы


Латын графикасы. Латын графикасының түркі және басқа халықтарға кең тарауы, шығу тегі мен даму тарихы. Түркі тілдес халықтардың 1924-1929 жылдар алалығында латын әліпбиіне көшуі. Бұл туралы пікірлер.


1

1,2,5,8,10
5

Тіл біліміне үлес қосқан ғалымдар.


Тіл біліміне үлес қосқан ғалымдар К.Аханова, Р. Сыздықова , С. Аманжоловтардың зкерттеу еңбектері, ашқан жаңалықтары.1

1,2,4,5,7,9

6

Талас жазу ескерткіштері.


Талас жазба ескерткіштерінің табылуы, зерттелу тарихы көрсетілген соң, оның құрамындағы ескерткіштер тілінің ерекшелігіне тоқталған жөн. Талас жазуының Енисей жазуына ұқсас екендігі мысалмен дәлелденеді. Орхон және енисей жазба ескерткіштерінен басты ерекшелігі.2

1,3,4,5,6
7

Графикалық лингвистика туралы.


Графикалық лингвистика туралы, оның палеография, эпиграфика, графика, орфография деп аталатын салаларына түсінік.1

1,2,7,8,9
8

Енесей жазу ескерткіштері.

Орхон-енисей жазбаларының құрамындағы Енисей ескерткіштерінің құрамы мен құрылысы. Енисей ескерткіштерінің табылу мерзімі мен мекені көрсетіліп, олардың зерттелу тарихы

2

1,2,3,8,10
9

Көне түркі жазуының басқа түрлері.


Көне түркі жазуының басқа түрлері – 8-10 ғасырлар арасында көне түркі тайпаларына тән Манихей, соғды және ұйғыр әліпбиіне тән жазу түрлері болғандығы. Ол жазулардың Орта Азия, Қзақастан, Шығыс Түркістан жерлерінен табылғандығы.

2

1,2,4,5,8
10

Қараханид түріктерінің тіліндегі ескерткіштері.


Қараханид түріктері тілінің зерттелу жайы, грамматикасы.


2

1,2,3, 4,8,10

Тәжірибелік (семинар) сабақтары: :
Тақырыбы

Практикалық сабақтардың мазмұны

Сағат саны

Әдебиеттер

Ескерту

1

Қазақ жазуының тарихы туралы ұғым

Жазу және жазба тіл. Жазба тіл мена уызекі сөйлеу тілі, олардың өзіндік ерекшеліктері. Жазудың түрлері. Буын жазуы. Әріп жазуы, оның пайда болуы мен тармақтары туралы мәліметтер.

2

1,2,3

2

Руникалық көне түркі графикасы

Руникалық көне түркі мұраларының тіліне қысқаша шолу. Саылыстырмалы түрде қазіргі тіліміздің факторлары мен фонетикалық жүйе, лексикалық мағына, морфологиялық формалар , синтаксистік тіркесімділік жағынан көп жағдайда қзақ тіліне ұқсас келетіндігіне көз жеткізу.

2

1,2,4
3

Әр жазудың тарихы туралы ой-пікірлер

Жазудың алғашқы түрлері. руникалық, араб, латын графикаларының өзіндік ерекшеліктері мен зерттелуі.

2

1,2,6,8
4

Манихей әліпбиінің құрамы

Көне түркі жазуының басқа түрлері арасында кең тараған көне айтүркі тайпаларына тән Манихей, соды және ұйғыр әліпбилеріне негізделген жазу түрлері.Манихей әліпбиінің құрамы көне түркі фонетикасы жүйесіне сәйкестігі.

2

1,2,5,6
6

Көне ұйғыр жазуы

Латын графикасы

Ескерткіштер табылған аймақтар

Көне ескерткіштердің тіліАраб әліпбиімен жеткен көне ескерткіштер
Араб графикасына негізделген қазақ әліпбиінің жаңа түрі (төте жазу)

Көне ұйғыр жазуы ескерткіштерімен таныстыру, оның жазылу үлгілерін көрсету, оқыту. Ұйғыр әліпбиі туралы мәлімет, Ұйғыр жазуымен жеткен көне ескерткіштер және олардың жазылуы.

1

1,2,3,6,7,8
7

Латын графикасының түркі және басқа халықтарға кең тарауы, шығу тегі, даму тарихы. Түркі тілдес халықтардың 1924-29 жылдары латын әліпбиіне көшуі.Бұл туралы пікірлер. Латын графикасына лайық қазақ әліпбиін қабылдаудың негізгі принциптері.


8

Қазақстан жерінен Ертіс, Іле, Жамбыл, Сырдария ,Талас жерлерінен иабылған ескерткіштер, олардыңзерттелуі мен оқылуы, ғылыми маңыздылығы.

1

1,2,3,6,7,8
9

Көне түркі жазуының арасында Манихей және соғды, ұйғыр әліпбилеріне негізделген жазу түрлері болғандығы. Сонымен қоса, санскрит мәтіндері арқылы буын жазуы брахми, оның бір түрі-тибет жазуы да көне түркілерге келгендігі туралы.

1

1,2,3,6,7,8
10

Араб әліпбиімен жеткен көне ескеткіштер Ж.Баласағұнның «Құдағу білік», М.Қашқаридың «Дивани лұғат ат түрік», Рабғузидің «Қисса ал-анбия». Орта түркі ескерткіштерінің тілдік ерекшеліктеріне, тіліне шолу жасау, зерттелу жайын айту.

1

1,2,3,6,7,8
11

Араб графикасына негізделген қазақ әліпбиінің жаңа түрі 1924 жылы қазақ тілінің дыбыстық жүйесіне икемделіп, 32- ден, 25 әріпке жетуі жайында.

1

1,2,3,6,7,8
12


Латын графикасына негізделген қазақ тілі мәтіндеріне тілдік талдау жасау.

Латын графикасына Латын графикасына негізделген қазақ тілі мәтіндеріне тілдік талдау жасау.

1

1,5,6,7,
13


А.Байтұрсынов тіл білімінің негізін қалаушы.

Ғалым А.Байтұрсынұлының өмір жолымен ғылымға қосқан үлесі. Алғаш тіл білімінің негізін қалаушылардың бірі ретінде ғылыми зерттеу еңбектеріне шолу жасау.

1

6,7,8,2,
14


1940 жылдан бастап орыс әіліпбиінің графикасына лайық қазақ әліпбиін қабылдаудың негізгі принциптері.

Орыс әліпбиінің графикасына негізделген қазақ әліпбиін қабылдау жайында мағлұмат. Осы жөнініде республикалық газет-журнал беттеріндегі мәліметтерге шолу.

1

5,4,8,3,9,7,
15

К.Ахановтың тіл біліміне қатысты еңбектері

Аханов К. Тіл білімінің негіздері Алматы, 1978 атты еңбегін басшылыққа ала отырып, К.Ахановтың өмірі мен еңбек жолы, тіл біліміне қосқан орасан зор еңбегі жайында.

1

6,5,2,1,4,3,8,9,
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министірлігі
umkd -> Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министрлігі
umkd -> Бағдарламасы «Мектептегі атыс дайындығы»
umkd -> Семей мемлекеттік педагогикалыќ институты
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Ќазаќстан республикасыныѕ білім жјне єылым министірлігі
umkd -> Ќазаќстан республикасы
umkd -> «Инженерлік-технологиялыќ факультеттіњ»
umkd -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министрлігі
umkd -> «Таңдап алған спорт түрінің техникалық, тактикалық және дене дайындығы» пәні бойынша


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет